HLAVNĚ NENÁPADNĚ

Údaje o prvotní infekci COVID-19 a přenosovém řetězci ukazují na tři hlavní, oddělené bioteroristické útoky proti Číně, Itálii a Jižní Koreji. Pak teprve následují další.

(Itálie patří do skupiny sedmi nejbohatších a nejrozvinutějších států světa (G7) a je jejím zakladatelem. Itálie je po Číně a Hongkongu třetí největší vývozce (28 mld. USD)).

Řetězec šíření infekce je poněkud "zvláštní" a celkem nápadný. Nejvíce virus napadá nejrozvinutější země světa, tam jsou velká epicentra nákazy. Samozřejmě to není náhoda. Proč právě vyspělé země, které mají - na rozdíl od rozvojových zemí - zdravotnictví na vysoké úrovni? O rozvojové, chudé země nemá nikdo zájem?

Legrace nevědomosti pomalu končí, lidé. Mocní za oponou potřebovali nakazit světové mocnosti, skutečné silné a autonomní hráče, kteří vládnou světu, aby následně přes tyto státy rozšířili do celého světa agendu Nového Světového Řádu. Írán dostal koronavirový dar jako trest za spojenectví s Ruskem a Čínou.

Plán mocných by se nemohl nikdy uskutečnit, kdyby hlavní ohniska nákazy byla v rozvojových zemích Afriky, Latinské Ameriky, na středním východě či v Asii, kde má sice největší vliv Čína, ale kde zároveň "o nic nejde", kde by virus zanechal pouze spoušť bez jakýchkoli klíčových následků, o jejichž zavádění mocným jde. A hle, řetězec nákazy opravdu vynechal z pohledu největšího ohniska nákazy Latinskou Ameriku s chatrným zdravotnictvím a zamířil si to přímo do Spojených států amerických, aby tam (v přesně stanovenou dobu, ne dříve) vytvořil největší epicentrum nemoci Covid-19 na světě. Ano, právě tam, kde je z obou amerických kontinentů zdravotnictví na nejvyšší úrovni. Američané sobě. Sami sobě si zamořili Coronavirem celou zemi, protože odtud se následně bude moci šířit a řídit jejich vysněná agenda - agenda Nového Světového Řádu - NWO.

 
 
 

COVID-19: Mocní tohoto světa skrze USA zaměřují na Itálii a Jižní Koreu. Řetězec šíření infekce

 
Vysoce erudovaný italský virolog Giuseppe Remuzzi publikoval v časopise Lancet přednášky a články, v nichž uvádí dosud neznámá fakta.
Dle tohoto experta lékaři v Itálii nyní dosvědčují, že:

„… již v listopadu a prosinci 2019 probíhala zejména u starých lidí velmi podivná a velmi těžká pneumonie. To napovídá, že virus již cirkuloval, přinejmenším v Lombardii, již předtím, než došlo k propuknutí onemocnění v Číně.“


Čínské lékařské autority konstatují tentýž jev, a to, že virus cirkuloval mezi populací asi dva měsíce předtím, než konečně otevřeně propukl.
A dále, dle Italské státní zdravotní služby (ISS):

„Řetězec přenosu infekce pro všechny pacienty nelze identifikovat. Většina případů v Itálii oznamuje epidemiologické spojení s jinými případy diagnostikovanými v krajích Lombardie, Emilia Romana a Veneto, což jsou epidemií nejpostiženější oblasti.“


Výše uvedené konstatování má zásadní význam, protože oznamuje větší počet současných clusterů (shluků, ohnisek) infekce a více „pacientů 0“. V Lombardii jsou případy, které nemohou být ani umístěny do řetězce šíření infekce, a totéž zřejmě platí i pro ostatní oblasti (viz níže). Vzhledem k tomu, že virus propukl odděleně v různých oblastech Itálie, můžeme očekávat i v ostatních oblastech identifikaci nezávislých infekčních clusterů. To by znamenalo, že Itálie byla zasažena nejméně několika individuálními „osevy“ virem.

K propuknutí epidemie v Číně došlo ve městě Wuhan, ale i v tomto městě bylo vícero zdrojů a vícero pacientů 0; menší propuknutí bylo v Guandongu, které bylo snadno zvládnuto. Čína měla ve Wuhanu vícero clusterů. Nebyl žádný jediný zdroj, a stejně jako v Itálii nebyl identifikován žádný pacient 0.

 


Záhada italského „pacienta č. 4“

 
 
 

Byla epidemie v Itálii způsobena infekcí z Číny?

Před 20. únorem 2020 byly v Itálii potvrzeny pouze 3 případy koronavirové infekce – dva čínští turisté z Wuhanu, infekce potvrzena 30. ledna, a jeden Ital, který se vrátil z Wuhanu do Říma 6. února. To byly importované případy, a během dalších dvou týdnů nebyly v Itálii žádné další případy infekce.

Pak se náhle objevily nové infekce, které nebyly spjaty s Čínou. 19. února vydala Zdravotní rada Lombardie prohlášení, že koronavirus byl diagnostikován u 38 letého Itala. Tento muž nikdy necestoval do Číny a neměl žádný kontakt s potvrzenými čínskými případy.

Okamžitě po diagnostice tohoto pacienta v Itálii došlo k velkému rozšíření nemoci. Za jeden den se počet potvrzených případů zvýšil na 20 a během tří týdnů měla Itálie 17 660 potvrzených případů.

Italové nelenili a pátrali po pacientu O. Přejmenovali „pacienta č. 4“. na „Itala číslo 1“ a pokusili se zjistit, odkud byl infikován. Hledání bylo zjevně bezvýsledné, jak praví článek “America’s pandemic of the century has become the subject of suspicion by Italians“ (Americká pandemie století se stala Italům podezřelou, https://dy.163.com/v2/article/detail/F7N756430514G9GF.html).

 
 
Záhada jihokorejského „pacienta č. 31“
 
 


Jihokorejská zkušenost je velmi podobná italské i čínské. Země měla 30 importovaných případů, které začaly 20. ledna.

Poté Jižní Korea objevila „pacienta č. 31“. 61letou korejskou ženu, u níž byl koronavirus diagnostikován 18. února. Tato „lokální“ pacientka neměla vůbec žádné spojení s Čínou, žádný kontakt s Číňany ani s nakaženými Jihokorejci. Její infekce měla zdroj v Jižní Koreji.

 

Stejně jako v Itálii, epidemie v Jižní Koreji po zjištění „pacienta č. 31“ rychle explodovala. Další den, 19. února, bylo v Koreji 58 potvrzených případů, a za necelý týden 1 000. Po 2 týdnech měla Jižní Korea 8 086 potvrzených případů. Nyní se zdá velmi pravděpodobné, že Jižní Korea a Itálie byly „osety“ virem přibližně ve stejnou dobu.

Stejně jako Italové, i Jihokorejci provedli obrovský hon na zdroj infekce svého korejského "pacienta č. 1“, a pročesávali celou zemi, aby získali vodítka. Zjistili, že potvrzené případy v Jižní Koreji jsou koncentrovány zejména ve dvou oddělených clusterech v Daegu a Gyeonsang North Road, z nichž většina – ale ne všechny – by mohly mít vztah k „pacientu č. 31“. Stejně jako v Itálii, i v Jižní Koreji se víceré clustery a víceré simultánní nákazy šíří jako oheň – aniž by tam existoval trh s mořskými plody, prodejem netopýrů a pangolinů.

Není bez zajímavosti, že v dosahu postižených oblastí jak v Itálii, tak v Jižní Korei se nacházejí biologické laboratoře. Ty patří armádě USA.

Samotná Korea je v celé záležitosti hodna zvýšené pozornosti. Dřívější epidemie MERS je dávána do nejpravděpodobnější souvislosti s únikem biologického agens z americké vojenské základny v Osanu. Oficiální západní verze pro propuknutí MERS v Jižní Koreji byla, že jeden korejský obchodník se nakazil na Středním východě, vrátil se do svého domova v provincii Gyeonggi a rozšířil infekci. Tato verze však údajně nebyla nikdy potvrzena.
V této souvislosti se připomíná, že podle korejského zpravodajství Korean Yonhap News Service bylo v době vypuknutí MERS 100 lidí z korejského vojenského personálu umístěno na americké letecké základně Osan do karantény. Základna Osan je domovem vojenského biologického programu JUPITR ATD, který je úzce spjat s laboratoří ve Fort Detrick, MD. V obou těchto laboratořích probíhá výzkum amerických vojenských biologických zbraní.
V blízkosti existuje rovněž dobře utajovaný Mezinárodní institut pro vakcinaci sponzorovaný WHO (Světovou zdravotnickou organizací) a řízený USA, který se zabývá také vývojem biologických zbraní. (WHO i OSN jsou instituce mocných k propagování a prosazování jejich cílů.) Sled událostí té doby naznačuje pravděpodobnou možnost úniku z tohoto vojenského projektu.


Korejská cesta nákazy je podobná italské. Podíváme-li se na mapu virem postižených oblastí, od obou je v dostatečně blízké vzdálenosti americká vojenská základna.

Náhoda neexistuje. Každý tuto základní pravdu jednou pochopí. Všechno a každý je podstatou a dílem záměru, nikoli náhody. Všude, kde se objevil Coronavirus, tam se objevují Američané. Pravda stojí přímo před každým z nás. Jen někdo ji však vidí. Jen někdo ji poznává. Jen někdo ji chce přijmout.

 

Nový virus propukl simultánně ve třech různých zemích. V žádné z těchto zemí není objasněn epidemiologický původ. V žádné z těchto zemí nelze identifikovat původní zdroj ani pacienta nula.

Mnoho expertů na biologické zbraně se jednomyslně shoduje, že propuknutí onemocnění na nový neobvyklý patogen v lidské populaci v mnohočetných lokacích současně, kdy není jasný původ a případy nejsou jasně propojeny, jsou jednoznačným důkazem, že tento patogen byl záměrně vypuštěn, protože u přirozeného propuknutí onemocnění lze téměř vždy určit lokaci a jediného pacienta 0. Možnost záměrného úniku je stejně silná pro Itálii, Koreu i Čínu a v dnešních dnech i v dalších zemích světa. Všechny tyto státy, bez ohledu na svá přátelství či nepřátelství, sdílejí totéž podezření.

(zdroj: Orgonet)