TAKÉ ČESKÁ REPUBLIKA PŘILOŽILA DO OHNĚ PRAVDY A ZAŘADILA SE DO AMERICKÉHO SEZNAMU "NEPOSLUŠNÝCH"

BUDE PRAVDA naším smrtícím "spojencem" UMLČENA?

 

Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává názor, že Coronavirus vznikl v laboratoři.

V USA (pročpak právě tam?) se kvůli tomuto tvrzení strhl poprask. Během několika málo hodin (američtí bratři umí dobře česky, zajímají se o evropské dění a právě nemají co na práci) se na serveru Nature Medicine objevil text, který se snaží její tvrzení vyvrátit s odkazem, že jde o přirozenou mutaci. Na začátku analýzy je plné vyvrácení, na konci už se mluví pouze o nízké plausibilitě (pravděpodobnosti či věrohodnosti) a o potřebě nasbírat více dat o tom, jak to tedy doopravdy je.

MUDr. Soňa Peková odhalila příliš nepohodlnou pravdu a obyčejným lidem vysvětlila věci, které zřejmě měly zůstat (nejen) laické veřejnosti natrvalo zapovězeny.

(Video s rozhovorem s MUDr. S. Pekovou: https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/. Děkujeme aeronetu).

 
 

Česká molekulární bioložka a vedoucí Tilia Laboratories MUDr. Soňa Peková se během několika posledních dní stala doslova českou národní celebritou, a to zdaleka nejen kvůli tomu, že její laboratoř jako první v ČR otestovala jedny z prvních případů nakažených Coronavirem či kvůli tomu, že vyvinula novou a nenákladnou metodu na testování tohoto viru. Největší zájem totiž vyvolal její rozhovor pro slovenskou zpravodajskou televizní stanici TA3, kde se otevřeně rozpovídala o původu viru Sars-Cov-2 a redaktorovi podrobně a v laické rovině vysvětlila, proč si myslí, že Coronavirus vznikl v laboratoři a nikoliv přirozenou přírodní mutací někde ve zvířatech v přírodě.

Obr.: MUDr. Soňa Peková při rozhovoru v laboratoři
 
 

V rozhovoru Dr. Peková vysvětlila, že viry obecně se skládají z RNA řetězců, které mají tendenci mutovat, měnit se, slučovat a pozměňovat, a to především v těch úsecích RNA, které se starají o tvorbu proteinů. V této oblasti RNA probíhají tedy změny natolik dynamicky, že vliv přírody je přirozený a mutace pocházející z přírodních cyklů jsou nejčastější formou mutací. Ovšem každý virus a každá jeho RNA má něco, čemu by se dalo říkat “velín”, tedy řídící stanoviště, které kontroluje mutace probíhající ve zbytku RNA. Tato oblast RNA na samotném začátku šroubovice by se dala přirovnat k jakémusi bootovacímu sektoru na disku počítače, ze kterého se zavádí samotný operační systém. V podstatě si to lze představit jako BIOS rozhraní. A když se biologové podívají na tento úsek RNA u koronaviru, něco jednoduše nehraje.

 

Řídící centrum RNA Coronaviru vypadá, jako kdyby to tam někdo všechno převrátil vzhůru nohama a celé to přitom dokonale fungovalo

 

Jak přímo uvedla v rozhovoru MUDr. Soňa Peková, z pohledu biologa to vypadá, jako kdyby, obrazně řečeno, někdo vtrhl do centrály tohoto velína RNA, celé to tam obrátil vzhůru nohama, všechny skříně a šuplíky vyházel, a to takovým způsobem, že je velmi těžké uvěřit tomu, že by na jedné straně tento proces vznikl "náhodně" v přírodě, a současně na straně druhé, že by tento chaotický a "náhodný" proces virus nezabil.

Samotný velín RNA je totiž hlavní bod řízení mutací zbytku RNA a v tomto případě by to znamenalo, že máme věřit, že v přírodě nějakou náhodou došlo k přepsání zavaděče a řídícího velínu viru do naprosté dokonalosti, aniž by to funkci viru nezlikvidovalo. A právě kvůli tomu se Dr. Peková domnívá, že Coronavirus mohl vzniknout v laboratoři, protože takové zásadní změny ve velínu RNA tohoto viru by přirozenou cestou v případě prakticky nevznikly, aniž by to virus nezlikvidovalo.

Obr.: Dr. Peková ukazuje regulační úsek RNA Coronaviru, kde sídlí tzv. velín

 

MUDr. Soňa Peková v rozhovoru vysvětlila natolik srozumitelným způsobem fungování RNA viru, že to vyvolalo zděšení na jistých místech. Její vysvětlení toho, co se stalo ve velíně RNA tohoto viru, překročilo onu hranici oddělení nepochopitelných informací od běžné veřejnosti. Vysvětlila divákům, že ve velíně RNA Sars-Cov-2 proběhly mohutné genové změny a přepisy, inserce (vkládaní sekvencí), delece (mazání sekvencí) a další komplexní změny v tak rozsáhlém množství, že kdyby to provedla příroda, zcela chaoticky a "náhodně", virus by prostě zahynul, protože by to nemohlo fungovat a mít řád.

A když molekulární bioložka takto srozumitelným způsobem vysvětlí většímu počtu lidí, jak to funguje, spustí se na místě, kterého se celá záležitost týká (a které se tímto samo prozradilo) obrovský řev, povyk a intenzivní “damage control” s jediným cílem, tedy s cílem popřít tyto informace a vydávat je za přirozenou, i když neobvyklou, přírodní mutaci bez jakéhokoliv zásahu člověka a jeho laboratoří. A přesně k tomuto došlo, americká vláda vydala příkaz a nařídila americkým vědcům popřít tyto informace, a to jak informace Dr. Pekové, tak i podobně laděné výroky čínských vědců.

 

Americká vláda nahnala vědce k sepsání kontra-analýzy vyvracející čínská obvinění, ale i výroky české molekulární bioložky

 

Před dvěma dny (17. březen 2020) uveřejnil americký server Nature v sekci Medicine analýzu (https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9), která se spíš podobá krizovému managementu, jehož cílem je vyvrátit všechny informace o tom, že Coronavirus vznikl v laboratoři. Paradoxní na tom je, že sama Dr. Peková v rozhovoru pro TA3 odkazuje na laboratoř ve Wuhanu, to je ta známá Národní referenční laboratoř ve Wuhanu, nikde nemluví o amerických laboratořích, ale paradoxně to není Čína, která by měla potřebu něco vyvracet o této teorii, jsou to právě američtí vědci, kdo je zde v roli tzv. potrefené husy.

 

Analýza sama o sobě je plná vědeckých a biologických frází a informací o genomu, které nám asi moc neřeknou, ale ze samotného dokumentu vypíchnu jenom úvod a konec tohoto textu. Jak se totiž ukazuje, nejde o žádnou komplexní vědeckou studii, ale spíše o politickou proklamaci na ochranu USA (čemupak se USA brání, když je nikdo z ničeho neobvinil), že americké laboratoře za genovou manipulací Coronaviru nestojí. Samotný článek na Nature Medicine se jmenuje The proximal origin of SARS-CoV-2 a ve svém úvodu zcela vylučuje laboratorní původ Coronaviru. V úvodu analýzy se píše:

 

Od prvních zpráv o nových případech pneumonie (COVID-19) ve městě Wuhan v provincii Hubei v Číně došlo ke značné diskusi o původu viru SARS-CoV-2 (také označovaný jako HCoV-19). Infekce SARS-CoV-2 jsou nyní široce rozšířené a od 11. března 2020 bylo ve více než 110 zemích potvrzeno 121 564 případů s 4 373 úmrtími.

 

SARS-CoV-2 je sedmý koronavirus, o kterém je známo, že infikuje člověka; SARS-CoV, MERS-CoV a SARS-CoV-2 mohou způsobit vážné onemocnění, zatímco HKU1, NL63, OC43 a 229E jsou spojeny s mírnými příznaky. Zde uvádíme přehled toho, co lze odvodit o původu SARS-CoV-2 z komparativní analýzy genomických dat. Nabízíme pohled na pozoruhodné rysy genomu SARS-CoV-2 a diskutujeme scénáře, podle kterých by mohly vzniknout. Naše analýzy jasně ukazují, že SARS-CoV-2 není laboratorní konstrukt nebo záměrně manipulovaný virus.

 

Přímo v úvodu této analýzy je tak na konci druhého odstavce deklarativně tvrzeno, že Coronavirus nepochází z laboratoře. V samotné analýze potom následují různé argumenty, k dispozici je i graf, ovšem na konci této analýzy dochází k jisté změně a výrokovému posunu v tvrzeních, které už jsou mnohem opatrnější a naznačují nutnost dalšího zkoumání a vyhodnocování. Autoři na konci analýzy uvádí:

 

Zde popsané genomické rysy mohou částečně vysvětlit infekčnost a přenositelnost SARS-CoV-2 u lidí. Ačkoli důkazy ukazují, že SARS-CoV-2 není záměrně manipulovaným virem, je v současné době nemožné prokázat nebo vyvrátit další zde popsané teorie jeho původu. Protože jsme však pozorovali všechny významné rysy SARS-CoV-2, včetně optimalizovaného místa RBD a polybasického štěpení u příbuzných koronavirů v přírodě, nedomníváme se, že jakýkoli typ laboratorního scénáře je věrohodný.

Více vědeckých údajů by mohlo změnit rovnováhu důkazů a upřednostnit jednu hypotézu před druhou. Získání souvisejících virových sekvencí z živočišných zdrojů by bylo nejpřesnějším způsobem odhalení virových původů. Například budoucí pozorování intermediárního nebo plně vytvořeného polybasického štěpícího místa ve viru typu SARS-CoV-2 od zvířat by ještě více podpořilo hypotézy přirozeného výběru. Bylo by také užitečné získat více genetických a funkčních údajů o SARS-CoV-2, včetně studií na zvířatech.

Obr.: Laboratorní pracoviště Dr. Pekové

 

Ke zvážení závažnosti celé situace rovněž přispívá přiznání šéfa CDC Roberta Redfielda v americkém senátu, že v USA umírali lidé na Coronavirus v době, kdy o Coronaviru nikdo v USA nevěděl. Smrt byla původně přisuzována chřipce a teprve nedávno bylo zpětně ze vzorků mrtvých zjištěno, že příčinou úmrtí byl Coronavirus.

Obr.: Práce v laboratorním ochranném boxu

 

Také česká bioložka Dr. Peková odhalila světu více, než možná sama tuší. A patří jí za to velký dík.

(prim. zdroj: aeronet.cz, upraveno webem)