A hra pokračuje.

"Občane, za chvíli ti končí platnost řidičského průkazu... občanky... pasu, budeš si ho muset obnovit. Už ses nechal očkovat na Covid-19?"

"Chceš cestovat? Chceš pracovat? Chceš se bavit? Chceš si jít nakoupit? Chceš jít k lékaři? Pak se nechej očkovat. Bez toho to nejde".

Celá Coronavirová past je šílená hra mocných. Jeden šachový tah za druhým. Hrstka mocných za oponou hýbe zbytkem světa. To vše pod vedením negativních mimozemských entit, se kterými bezcharakterní pozemšťané již dávno spolupracují nejen v podzemních základnách.

Že to ještě nebylo v televizi? Že jste se to ještě ve škole neučili?

Proto tomu nemůžete věřit?

Virus je pouhá záminka, nikoli příčina. Jde jim o jediné. O dokonalou kontrolu vašich pseudoživotů

Nechtějí, aby se virus šířil skrze bankovky. I když je podstatou této hry nesmysl (virus se šíří aerobně), stáváte se ze dne na den nežádoucími a nepřizpůsobivými proto, že platíte hotově. Zákazník před vámi i po vás to již pochopil a poslušně, vzorně platí bezhotovostně. Jak se cítíte? Příště berete kartu? Co kdyby vám příště nechtěli dát nákup? I když cítíte, že pravda je jiná, většina z vás nakonec stejně začne přemýšlet, jak se přinutit myslet jako ostatní a přesvědčit sebe samého o tom, že celý tento tyátr je pro vaše dobro, že to je žádoucí pokrok a že je třeba důvěřovat svým vládám, že to s námi myslí skutečně dobře... A tak opět zapadnete mezi 99,8% planetární většiny poslušných otroků.

Vy, kteří cítíte, že tady něco nehraje, a nebojíte se PRAVDY, nenechte se, tak jako většina, zmást lží, která je zcela záměrně všude kolem vás, v takovém masovém měřítku, že neuvěřit je téměř nemožné.

 

Bezcenné peníze

V každém okamžiku mějte na mysli, že veškeré změny, které nyní budou přicházet "nenápadně" jedna po druhé, jsou uměle vytvořenými ZÁMINKAMI a prostředky, jak vás mít pod kontrolou. Začínají pracovat nástroje, kterými mocní dostávají pod kontrolu nejprve "vaše" peníze (ve skutečnosti nejsou žádné peníze vaše, to si máte pouze myslet a pro tuto zcestnou myšlenku máte žít), následně vaše životy.

S hmotnými penězi jsou potíže. Nejsou pod kontrolou. Jejich oběh je v podstatě nekontrolovatelný. Fyzické peníze jsou pro mocné nevyhovujícími a nepoužitelnými nástroji ovládání mas.

Naproti tomu je v podstatě bezpracné v okamžiku vynulovat vaše účty a mít tak nad vámi moc. Jste přesvědčeni, že bez peněz (produktu negtivního stavu k ovládání lidstva) jste ničím, váš život nemůže mít dlouhého (natož kvalitního) trvání. To si myslíte a tím žijete, neboť sami tyto nepravdy učíte a necháváte učit své děti. A vůbec vám nevadí, že to NENÍ PRAVDA.

Mocným jde o to, abyste neměli fyzické peníze, jejichž oběh v populaci je těžko sledovatelný a jejich uživatelé jsou ak obtížně kontrolovatelní a ovladatelní. Při používání fyzických peněz mocní nemají přehled, kdo si co koupil, kde, jak... 

Toto už musí skončit. Tato hra mocných na kočku a myš je už zastaralá a přestala dávno plnit svou funkci. Mocní se potřebují dostat dále. A vy jim v tom každým dnem pomáháte, jak můžete. Necháváte se dobrovolně zbavovat zbytků svých svobod a vůbec vám to nevadí. Jakmile začne, bude pozdě.

Jde o to, aby vše bylo sledováno, aby vše, co používáte, jak se chováte a co děláte, bylo trvale a dokonale monitorováno. Jedině tak budou mít mocní nad vámi kontrolu a budou moci postoupit do další fáze svého velkolepého plánu. (Klíčové informace k pravému smyslu veškerého života nejen na Zemi a aktivaci i trvání negativního stavu nabízíme v záložkách Proč jsou problémy a nemoci, Lidská duchovnost a dalších záložkách). Až se tak stane, každý občan se stane dokonalou (nyní je pouze částečnou) loutkou v plné moci ještěrů z pekel. Pokud se v této budoucí fázi smrtící hry negativního stavu někdo odváží neuposlechnout příkaz, jenž mu bude dán - například "dej se očkovat", jednoduše ho vypnou ze systému. Cvak. Konec. Jeho fyzická existence nebude možná. Pravidla přežití budou stanovena jasně. Právě se stanovují. Jde o to, kolik z nás se na svém vlastním otroctví právě podílí svou svobodně volenou a udržovanou nevědomostí a přisluhováním negativnímu stavu (záložka Váš život - vaše VOLBA).

Mocní už jsou netrpěliví. Až příliš dlouho nikam nepokročili. Mimo jiné problémy se jim až příliš dlouho drží v oběhu fyzické peníze. Začínají zrychlovat tempo. I ty, příteli, to musíš vnímat, jsi-li schopen se na chvíli zastavit a podívat se na pseudosvět kolem sebe. Cítíš to. Cítíš, že se řítíš do pasti. Cítíš, že jestli něco neuděláš, staneš se otrokem v plné moci těch, pro které jsi ničím.

KORONAVIRUS A NEMOC COVID-19? TO JSOU POUHÉ NÁSTROJE K USKUTEČNĚNÍ KLÍČOVÝCH SNAH NEGATIVNÍHO STAVU NA VAŠE ZOTROČENÍ

NAVÍC NE PŘÍLIŠ ÚČINNÉ, PROTO JIŽ BRZY PŘIJDOU DALŠÍ ZÁMINKY, KTERÉ VY BUDETE POVAŽOVAT ZA DALŠÍ NÁHODY SVÉHO UBOHÉHO A "SVOBODNÉHO" PSEUDOŽIVOTA

 

To, co se před našimi zraky aktuálně děje, je to, že "neviditelný nepřítel" zvaný koronavirus je využíván k účelu, k jakému byl vytvořen a naplánován. Chladnokrevný plán k uskutečnění imperialistických agend Nového světového řádu je právě v procesu přímého uskutečňování.

Obr.: Povinná vakcinace je již dávno důkladně připravena. Čeká jen na pokyn k zahájení. Odmítnete, nebo pospěcháte do řady, ať na vás zbyde? Nemusíte, bude dostatek pro všechny, to vám negativní stav zaručuje

 

Dánsko uzákonilo nucené očkování až do roku 2021 v reakci na Coronavirus, farmaceutické firmy to označují za nejlepší zprávu pro lidstvo za posledních 100 let a triumf ochrany veřejného zdraví! Policista bude držet pacienta a lékař mu bude násilím pomocí injekce podávat vakcínu! Stejný model chtějí farmaceutické společnosti prosadit ve všech zemích Evropy a v USA! Tak brutální řízení na 5. prioritě jsme dosud nezažili a cílem je přechod západní civilizace od léčiv k vakcínám! Ty totiž, na rozdíl od léků, nepodléhají tak přísným regulacím a schvalovacím procesům! A na lidi bude uplatněno mandatorní očkování, nebo vězení a obvinění z veřejného ohrožování kvůli pohybu ve společnosti bez vakcíny!

 

V polovině března 2020 Dánsko jako první země na světě uzákonila mandatorní povinnost vakcinace obyvatelstva, a to i proti jejich vlastní vůli, pokud vakcinaci doporučí zdravotnický orgán, a to v zájmu veřejného zdraví. Přijatý zákon má časové omezení a platnost do konce března roku 2021, což je předpokládaný konec Coronavirové krize z počítačových modelů. Tyto informace jsou již dostupné také v IMF (Mezinárodní měnový fond), jehož nová výkonná ředitelka Kristalina Georgieva z Bulharska oznámila, že globální ekonomiku čeká nejhorší krize za posledních 100 let, tedy téměř 100 let, počítáno od dob Velké krize mezi lety 1929 až 1933.

Obr.: Cestování bude brzy nemožné bez certifikátu o očkování na COVID-19

 

Dánské farmaceutické firmy protlačily zákon, že všichni občané budou muset být vakcinováni, a to opakovaně, zřejmě každé dva roky, z důvodu rychlé mutace viru (o které mimo jiné také hovoří česká molekulární bioložka Soňa Peková). Dočasnosti zákona do roku 2021 však příliš mnoho lidí v Dánsku nevěří. Je reálné, že se lidé budou muset nechat povinně očkovat každý rok, což by zajistilo nejen bilionové zisky farmaceutickým společnostem, ale rovněž by to vystavilo celé obyvatelstvo implantace geneticky programovaných látek s cílem fabrikace nemocí ve společnosti na zakázku.

 

!!! Už PADESÁT let čeká svět na vakcínu proti viru HIV, resp. onemocnění AIDS. Padesát let se "nedaří" vyvinout protilátku. NENÍ. NEJDE TO. NĚJAK TO NEJDE. Padesát let neúspěchu? Opravdu?

Oproti tomu pár měsíců trvající vývoj vakcíny na Koronavirus, resp. nemoc Covid-19. OBČANÉ, ZAČNĚTE SE ZAJÍMAT O SVÉ VLASTNÍ ŽIVOTY. O TO, CO JE PRAVDA A CO JE LEŽ, KTERÁ VÁS MÁ PŘIVÉST KE ZKÁZE. KDYŽ VÁM NEJDE O VÁS, PAK VÁM NEJDE ANI O VAŠE DĚTI, KTERÉ JSTE PŘIVEDLI NA SVĚT!!!

 

Pro mocné je žádoucí zvýšit počet lidí v populaci s chornickými chorobami, například s cukrovkou nebo Alzheimerovou chorobou

 

Skrze tuto další chystanou (a tentokrát opravdu šílenou) celosvětovou vakcinaci hodlají mocní lidem implantovat takové toxické látky, které budou i nadále zvyšovat výskyt konkrétních, žádoucích onemocnění v populaci. Ne však o moc, aby to nebylo nápadné, dostatečný žádoucí nárůst je samozřejmě pod kontrolou mocných. S tímto jde ruku v ruce řízení výroby a odbytu "léčiv" na tyto zfabrikované a "záhadně" rozšířené nemoci, které se v populaci najednou, "náhodou" začnou vyskytovat častěji.

NE, TO NENÍ VTIP. UŽ NENÍ ČAS NA VTIPKOVÁNÍ. TEĎ UŽ JDE O KAŽDÉHO JEDNOHO Z VÁS. ALE KDO BY SE STARAL, JEDNODUŠŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JE TOMU PROSTĚ NEVĚŘIT.

MÁTE. NE VŠAK NADLOUHO. A NE BEZ HRŮZNÝCH NÁSLEDKŮ, KTERÉ SI TÍMTO SVÝM NEZÁJMEM O POZNÁNÍ PRAVDY VYTVÁŘÍTE.

 

Fabrikace nemocí v populaci na objednávku farmaceutické lobby

 

Pokud byste chtěli pátrat po tom, jak je možné, že například v USA je tak vysoký výskyt Alzheimerovy choroby, vůbec nejvyšší ze všech západních zemí, nemusíte být lékaři či vědmou, abyste si přečetli a pochopili studie lékařů a vědců, kteří tento fenomén již dávno ozřejmili a potrvdili. (Nečekejte však, že vás o tom budou informovat média hlavního proudu, kterým tolik důvěřujete. Právě proto nikdy nebudou. Je to jejich práce).

Již dávno je potvrzena přímá souvislost očkování proti chřipce s nemocemi, které se "najednou" staly epidemiologicky významnými a byly dříve považovány za "záhady" či "náhody" přírody, nad kterými člověk nemá moc. (V zájmu mocných samozřejmě je, aby si lidé stále mysleli, že konkrétní (pro ně klíčové) nemoci jsou víceméně vždy pouhé náhody či "nehody", minimálně ovlivnitelné a předvídatelné. Ostatně také vy tomu mnohdy věříte). Očkování proti obyčejné chřipce je v USA již desítky let natolik rozšířené a "in" (záměr negativního stavu se zdařil, tam to nebylo vůbec obtížné), že se můžete nechat očkovat dokonce i v bufetech a kioscích nákupních center, jako je Wal-Mart, Target a dalších.

Tyto vakcíny však podle informací lékařů, zveřejněných na alternativních, nezávislých webech (mainstreamová média je nemohou zveřejnit, neboť to jsou závažné pravdy), zvyšují v americké populaci fabrikovaný nárůst nemocí jako jsou diabetes, Alzheimerova demence a alergie. Tato tři onemocnění jsou v americké populaci epidemiologicky rozšířená do takové míry, že americké supermarkety před mnoha lety zavedly volný prodej léků proti alergiím, které na vás volají přímo z regálů nákupních uliček.

Pokud chcete v Evropě léky, musíte absolvovat cestu do lékárny, protože jinde léky - ani ty bez předpisu - nekoupíte. V poslední době se však i tato pojistka sebedestrukce ruší a na některých místech (např. benzinové stanice) již farmaceutická lobby protlačila některé "běžné" a "neškodné" léky (podá vám je z uzamčené skříňky na požádání jen zaměstnanec daného obchodu).

Oproti tomu v USA se léky bez předpisu prodávají z regálů supermarketů jako jakékoliv jiné potraviny, takže uličku s léky v regálech máte hned vedle uličky s víny a pivem. Největší zastoupení mají léky proti bolestem a léky proti alergiím. V důsledku takto rozšířených "nemocí" je tak určitá skupina léků v USA považována za potraviny, které se vesele prodávají tak, jako potraviny. Propaganda funguje dokonale. Co je volně prodejné, je zcela bezpečné, neškodné a normální. (Kubíku, kup rohlíky, minerálku, paralen a analergin. Dáme si do nosu.)

Samotné americké alternativní zdroje již dlouhá léta informují o tom, že od 50. let 20. století, kdy se v USA začalo komerčně v nákupních centrech očkovat proti chřipce (některé markety již nabízejí zákaznické karty s bonusem v podobě bezplatného očkování proti chřipce!!!), narostly závratnou rychlostí a do závratných výšin počty pacientů s diabetem, Alzheimerovou chorobou a dětské alergie. Právě tato vakcinace zfabrikovala v USA konkrétní onemocnění, taková, která farmaceutickému průmyslu zaručí vysoké a trvalé příjmy. Fabrikace ADA (Alzheimer, Diabetes, Alergy) funguje v USA již prakticky sedm desetiletí a zaručuje Big Pharma dostatečný počet nemocných a tedy - nepřerušený tok příjmů.

 

Klíčové informace k pozadí šílené vakcinace, kterou mocní chystají ochromit lidstvo na Zemi, nabízíme také v dalších podzáložkách:

Je libo vakcínu?

Hra Covid-19

video: https://www.youtube.com/watch?v=r1T-BfN-4wM  (doporučujeme zhlédnutí, než mocní smažou)

https://www.otevrisvoumysl.cz/pravda-o-vakcinach-dokument/ (doporučujeme zhlédnutí, než mocní smažou)

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Je na místě zdůraznit, že vakcíny, které byly používány po celou dobu socialismu (do r. 1989), plnily svou pravou úlohu. Vakcinace populace nebyly řízeny a ovládány západními mocnostmi, vakcinace a složení vakcín byly plně pod kontrolou československých vědců, zdravotníků a vlády ve spolupráci se zeměmi východního socialistického bloku nezaprodaného zlu, lži a násilí mocných západních kapitalistických struktur. Také proto naše země byla mnohem soběstačnější než je nyní, ekonomicky stabilní, bezpečná a se zdravou populací. Naše země se právem pyšnila nejdostupnějším a nejlevnějším zdravotnictvím pro své občany v rámci celého světa (důkazů je spousta, stačí se zajímat o pravdu). Naše země se dokonce nemohla chlubit svým zadlužením, tak, jako pláče nyní. Nyní, kdy právě současní (ti nejodvážnější) politici vyslovili obavy, že náš současný (červen 2020) dluh dosáhl takové míry, že je v podstatě nikdy nesmazatelný.

Děti byly zdravé. Dospělí měli více energie a času, třebaže všichni pracovali a vychovávali děti. Všichni se dokázali radovat z práce pro celek. Zaměstnanec byl roven svému šéfu a nebál se mu říci, co je třeba změnit, aby se všem lépe a bez zbytečných překážek pracovalo. Nemuseli jste držet hubu, abyste mohli pracovat, nemuseli jste dřít do krve ve dvou či třech zaměstnáních, abyste vůbec měli na živobytí a neskončili na ulici.

Tehdejší vakcíny měly skutečnou zdravotní úlohu pro obyvatele celého socialistického bloku. Jenže o tom se už dnes raději nemluví. Co kdyby si někdo vzpomněl a začal šířit pravdu, která by všem mohla otevřít oči. Tak raději děláte, že to nevíte. Nebo že to není pravda. Jenže škodíte jen sami sobě. Svým dětem. Celému světu. Vaše slepota vás stejně dožene. Nemůže se ztratit. Nic se neztrácí.

 

Pojďme zpět do smrtící, žhavé současnosti.

Americký trh farmaceutickému průmyslu již nestačí. Cílem mocných je vakcinace všech ekonomicky movitých národů, bohatších a "dostatečně" rozvinutých zemí, stejně tak však plošná vakcinace zemí rozvojových, které sice nemají na vakcinaci svých obyvatel peníze, ale jejichž vakcinace je pro mocné z jistých důvodů také nutná, výhodná a nepostradatelná. V případě rozvojových zemí se o vakcinaci velkoryse "postarají" nadnárodní organizace a OSN.

Celosvětová vakcinace tak zajistí nejen celosvětovou fabrikaci onemocnění a jejich požadovaný nárůst v populaci, ale také umožní řídit a regulovat porodnost v populaci.

Celosvětová vakcinace umožní mocným ovlivňovat genetické a pohlavní změny potomků očkovaných osob, umožní zvýšení podílu rozených dětí s nejasnou pohlavní diferenciací, umožní ovlivňování mentálních procesů, ovlivňování činnosti endokrinních žláz, produkci hormonů v těle s cílem snížit, nebo naopak zvýšit agresivitu zejména u mužů, jejich odpor vůči autoritám (to bude potřeba pro jejich poslušnost a otroctví), nebo jejich submisi vůči nim... To jsou jen stručné příklady toho, co lidstvu vakcinace 21. stolení přinese.

Povolíte-li to.

V této souvislosti je dobré ještě jednou připomenout a rozlišovat vakcíny vyrobené v rámci RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci sdružující státy východního bloku) v socialistických zemích před rokem 1989, a dnešní pseudovakcíny, které jsou z 99% navrženy, vyvinuty a patentovány v amerických vojenských laboratořích. Ty vydávají povolení k masové produkci (za přesně stanovených a kontrolovaných podmínek daných samotným zdrojem) těchto vakcín v závodech v Německu, ve Francii a Velké Británii. Vakcíny před rokem 1989 měly za úkol chránit a posilovat imunitní systém občanů - budovatelů vlasti - k zachování jejich cenného zdraví. Současné smrtící vakcíny z USA mají za úkol sofistikovaně a razantně oslabovat imunitní systém lidstva a fabrikovat civilizační onemocnění v populaci. Aktuálně se jedná o nejžádanější trio - ADA (Alzheimerova choroba, diabetes, alergie), primárně pro západní civilizaci.

TAKÉ V NAŠÍ ZEMI po roce 1989 (po pádu socialistického bloku) masově a raketově přibývají těžké alergie (už u malých dětí), onemocnění diabetem a Alzheimerovou chorobou. NAJEDNOU. ZÁHADNĚ (pro většinu z vás). NÁHODA? ŘÍKÁTE NÁHODA? JENŽE TA NEEXISTUJE. Alespoň to byste už měli vědět, přátelé, pokud věříte ve svou vlastní existenci.

 

Nemusíte být vědci ani lékaři, abyste poznali, že dnes i naše země, zaprodaná a vzhlížející k USA, nakupuje pseudo-vakcíny hlavně ze západních zdrojů, tedy z USA a z jejich licencovaných továren ve Velké Británii, ve Francii a v Německu.

Ruské ministerstvo zdravotnictví už před lety zakázalo dovoz očkovacích látek do Ruské federace pro účely veřejného systému očkování. Rusko si vyrábí vakcíny samo a nedovoluje používat zahraniční vakcíny pro vojáky ruské armády, nebo pro očkování dětí v rámci školní docházky.

To samé je potřeba - chceme-li vůbec žít - zavést v ČR. Všechny nezávisé, nezaprodané a neovládané strany a organizace by vakcinační soběstačnost národa a bezpečnost vlastními silami vyrobených vakcín měly zahrnout do svých (nejen volebních) programů.

 

Děsivé svědectví Dr. Shivy a jak to funguje, když mezi rovnými jsou si někteří rovnější. Velké řetězce hobby marketů otevřené pro tisíce lidí, malé obchody s tím samým zbožím musí mít nadále zavřeno

 

Klíčový rozhovor v souvislostech s vakcinací a celou koronavirovou hrou mocných poskytl Dr. Shiva Ayyadurai, který odhalil způsob fungování Big Pharma v USA, tedy primárně tam, ale v obecném důsledku celosvětově. Ve videu vysvětluje, proč farmaceutické společnosti potřebují indukci a fabrikaci nemocí v populaci, které následně mohou "léčit" svými léky a v současnosti hlavně vakcínami, které nepodléhají téměř žádným regulacím, na rozdíl od klinických léků. Vakcína totiž není totéž co lék, i když se to záměrně zaměňuje. Zatímco lék lze do oběhu pustit obvykle až 10 let po zahájení prvních klinických testů, v případě vakcín neexistují žádné zákonné lhůty, vakcínu lze pustit ven kdykoliv. A co více, v případě smrti a prokázání úmrtí v důsledku vakcíny je odškodnění omezeno pouze na 250 000 USD, zatímco v případě poškození zdraví nebo úmrtí z léků žádná horní hranice odškodnění není v USA stanovena. Právě proto Big Pharma mohutně přezbrojuje z výroby léků na výrobu vakcín.

Obr..: Dr. Shiva (vedle redaktora na obrazovce) poskytl exkluzivní rozhovor o mnoha souvislostech hry mocných a vakcinace na Covid-19

 

Problém spočívá v tom, že do značné míry je již hotovo. Vlády si ověřily poslušnost svých občanů a mají prvotní zkušenosti z této "akce", které povinně předávají svým nadřízeným, skutečně mocným za oponou.

V první vlně hry zvané Covid-19 se naši občané nejenže nevzmohli na odpor proti zavírání obchodů, podniků, proti zákazu shromažďování více jak dvou osob a tak dále... Lidé to navíc s nadšením uvítali a označili jako správné rozhodnutí vlády. Důsledky jsou nenápadně komické, avšak dokonale vydařené: Na jedné straně se v ČR otevřely poměrně brzy a bez jakéhokoli zdůvodnění velké nadnárodní řetězce jako Hornbach, OBI a další, kde je hlava na hlavě, tisíce lidí pohromadě... Na druhé straně desítky tisíc malých obchůdků, provozoven, resp. drobných živnostníků zůstává v pasti omezení svého působení a zákazů činnosti, i když by otevřením jejich živností nehrozilo občanům o nic větší nebezpečí (pokud by někdo stále věřil, že nějaké skutečně existuje), než těm, kteří vesele a hravě nakupují například v OBI. Živnostníci však musejí poslouchat. Jsou jen loutkami v rukách svých vlád (v konečném řetězci). Za nimi nestojí mocný nadnárodní kapitál a síť globalistů, kteří také naší vládě včas a zcela jasně pohrozili, že v případě neuposlechnutí příkazů v souvislosti s hrou zvanou Covid-19 přispěchají sankce a odveta proti české vládě z Bruselu. A tak jsme poslušně (i když poněkud chaoticky, jenže nyní vidíme, že vláda pouze plnila přicházející příkazy mocných, které často odporovaly správným a pozitivním opatřením, jejímiž autory byla samotná vláda) povolili hobby marketům nadnárodních řetězců okamžité otevření. Aby to nebylo moc nápadné, přidali jsme k tomu povinnost nakupovat s rouškou. Naše vláda plnila příkazy mocných. Ostatně také k tomu se zavazují ti, kteří chtějí mít alespoň malou "mocičku" v rámci jednotlivých loutkoscén (jednotlivých zemí).

Obr.: Ochrana před Coronavirem? Tlačenice v Hornbachu. Ve stejné době stále platil zákaz shlukování více než dvou lidí na veřejnosti! Opravdu groteskní nařízení vlády, resp. mocných tohoto světa. A většina z vás se nad tím ani nepozastavila. Jak by také ano, když jste měli radost z nakupování!

 

Březen, duben 2020 - shrnutí:

Do práce, resp. do otrokáren, kde pouze sloužíte mocným a udržujete jejich moc a bohatství, můžete.

Do OBI, Hornbachu a Mountfieldu, kde jsou tisíce lidí, tam také můžete.

Shlukovat se venku ve třech - nemůžete.

 

Očkování vám nabídnou tak, že si budete myslet, že MŮŽETE, zatímco ve skutečnosti budete MUSET.

Abyste mohli dál žít.

Někdo poznává pravdu již nyní.

Někteří ji poznají v ne příliš bezpečný okamžik svého bytí zde na Zemi pod taktovkou Ještěrů z pekel.

 

LIDÉ, PŘIPRAVTE SE NA KONEČNOU FÁZI HRY NEGATIVNÍHO STAVU o vaše životy!

SAMI JSTE SI VYBRALI, ŽE BUDETE TÉTO HRY NA ZEMI ÚČASTNI.

JENŽE PŮVODNĚ JSTE NECHTĚLI PROHRÁT.

A TEĎ?

OPRAVDU NECÍTÍTE TEN KLID PŘED BOUŘÍ?