BILL GATES

SÍŤ KONTROLY POPULACE

 

Přepis videa

(Dokument o B. Gatesovi a jeho závratných "filantropických" aktivitách, k dispozici na: https://www.otevrisvoumysl.cz/bill-gates-a-sit-kontroly-populace/.

Děkujeme Davidu F. za zpracovávání, překlady i šíření klíčových informací).

 

průvodce dokumentem (PD): Je zvláštní, že autoři životopisů Billa Gatese, často zaměstnaných velkými korporacemi, které přijímají velké finanční sumy od nadace Billa a Melindy Gatesových, neustále ztvárňují tohoto nevýrazného softwarového vývojáře jako kresleného superhrdinu, který svou supermocí vyplývající z jeho super bohatství pomáhá zachránit planetu.

 

John Berman (autor komiksové reportáže): Za zavřenými dveřmi tohoto newyorkského kampusu se pořádá tajné setkání nejmocnějších lidí světa. Gates, Buffet, Bloomberg, Winfrey. Bylo to jako… jako Super přátelé.

 

PD: Tyto kreslené vychvalující reportáže odhalují víc, než si myslíme, že víme o Gatesovi a ostatních bohatých filantropech, ze kterých se snaží udělat idoly. Odhalují, že myšlenka nezištného miliardáře je tak neuvěřitelná fikce, že se hodí jen do kreslených seriálů vysílaných v sobotu ráno. Jak jsme viděli v prvních dvou zkoumáních o roli Billa Gatese jako globálního krále zdravotnictví, zdánlivě nezištná štědrost Gatesovy rodiny skrze jejich nadaci ve velké míře zvýšila jejich vlastní bohatství.

Osobní jmění Billa Gatese se v poslední dekádě zdvojnásobilo. Ale ovládnutí veřejného zdravotnictví, které jsme zdokumentovali ve videu "Jak Bill Gates monopolizoval globální zdraví", a jeho prosazování, abychom všechny na světě očkovali, což jsme zdokumentovali ve videu "Bill Gatesův plán je proočkovat svět", není motivováno penězi.

Nepředstavitelné jmění, které Gates shromáždil, se nyní používá ke koupi něčeho mnohem užitečnějšího. KONTROLY. Kontroly nejen globálních zdravotnických orgánů, které mohou koordinovat celosvětový vakcinační program, nebo vlád, které takovou kampaň udělají povinnou, ale kontroly samotné globální populace. Tohle je průzkum Billa Gatese a jeho sítě kontroly populace. Sledujete Corbett Report.

Stupidní reportáž z Good Morning America o setkání miliardářů, která byla odvysílaná v roce 2009, byla z novinářského hlediska selháním. Uváděla některé účastníky setkání a jejich společné jmění.

(komiksový šot, který byl součástí oné reportáže)

Berman: Gates, Buffet, Bloomberg, Winfrey… společně s ostatními na setkání včetně George Sorose, Ted Turnera, Davida Rockefellera. Jejich jmění přesahuje více jak 125 miliard dolarů:

PD: Pak reportáž ukázala část sdělení šéfredaktora Forbesu o tom, jaké by to bylo být svědkem takového setkání bohatých.

Matthew Miller: Bylo by fascinující být v té místnosti a spatřit tohle setkání.

PD: A řádně uvedla důvod pro setkání od samotných účastníků:

Berman: Tolik peněz. Tolik moci kolem jednoho stolu. Nadnáší to otázku: Co tam dělali? Co plánovali? Naprosté ovládnutí světa? Tato skupina šest hodin mluvila o charitě, vzdělání, pomoci v krizích, globálním zdravotnictví.

PD: A pak reportáž skončila dalším kresleným ztvárněním superhrdinů.

(komiksový šot)

Berman: Nový superman a wonder woman. Super bohatí přátelé. Nebojují s padouchy, ale bojují za dobro. John Berman pro Good Morning America, ABC News

PD: Ano, z novinářského hlediska byla Bermanova reportáž dalším selháním. Vůbec se nepokusil zeptat účastníků na setkání, nebyl tam žádný prostor pro kritiku těchto miliardářů nebo otázky na jejich motivy, žádný druh seriózního žurnalistického nadhledu… Ale jako PR reportáž byla skvělá. Dává divákovi nejasný dojem, že někde v New Yorku došlo k nějakému setkání, kde bohatí lidé, kteří - nezapomeňme, že jsou superhrdinové - mluvili o charitě.

Bylo zapotřebí se obrátit k tištěným zdrojům, abychom zjistili, že setkání proběhlo v osobním sídle sira Paula Nurse, tehdejšího prezidenta Rockefellerovy univerzity; že na pozvánce na setkání jsou společně podepsáni Bill Gates, Warren Buffet a David Rockefeller; nebo že cílem setkání bylo: „zvážit, jak jejich bohatství lze použít ke zpomalení růstu světové populace”.

Vzhledem k tomu, že tito bohatí a mocní muži, včetně Warrena Buffeta, Davida Rockefellera a Ted Turnera, jsou všichni zastánci názoru, že rostoucí světová populace je největší hrozbou, které lidstvo čelí, nemělo by být překvapující, že zorganizovali setkání, kde mluvili o tom, jak nejlépe soustředit svoje bohatství do projektu snížení počtu lidí na Zemi. Zejména nepřekvapující je, že účastníci setkání později označili Billa Gatese – muže, pro kterého je kontrola populace blízká srdci – za nejpůsobivějšího přednášejícího celé akce.

 

Bill Gates: Zde vidíme graf ukazující celkovou světovou populaci v posledních několika set letech. Na první pohled je to trochu děsivé… začínáme s méně jak miliardou v roce 1800 a pak 3, 4, 5, 6 a 7,4 miliard, což máme dnes. Růst probíhá ještě rychleji. S Melindou jsme si říkali, jestli poskytnutí nových léků a udržení dětí při životě by nevytvořilo větší populační problém.

Scott Pelley (reportáž pravděpodobně z Afriky, odvysílaná v minulosti v TV): Rozvíjející se svět nepotřebuje více dětí.

Melinda Gatesová: To pro mě a Billa byl asi největší „aha moment”, když jsme s touto prací začali. Pokládali jsme si stejnou těžkou otázku: Jestli touto prací začnete zachraňovat tyto děti, budou ženy mít více dětí a tím přelidní svět? Díky Bohu, že opak je pravdou.

Bill Gates: Musíme si položit velmi důležitou otázku. Byla pro mě naprosto klíčová. Když naše nadace začala, zaměřovala se na zdraví z hlediska rozmnožování. To bylo naše hlavní zaměření, protože jsem si myslel, že populační růst v chudých zemích je největším problémem, kterému čelí. Musíte pomoct matkám, které chtějí omezit velikost rodiny, aby k tomu měly nástroje a vzdělání. To je jediná věc, na které záleží.

PD: Kritici v posledních letech poukazují na slova Billa Gatese o spojování vakcinačních programů s jeho cílem snížení populačního růstu.

Bill Gates: Na světě je dnes 6,8 miliard lidí. Míříme k takovým devíti miliardám. Pokud budeme dělat dobrou práci s novými vakcínami, zdravotnictvím, službami reprodukčního zdraví, můžeme toto číslo snížit o takových 10-15 %.

 

Dr. Sanjay Gupta (šéf lékařského zpravodaje v rozhovoru s Gatesem): 10 miliard dolarů v dalších deseti letech. Chcete z toho udělat dekádu vakcín. Co to přesně znamená?

Bill Gates: Jsme přesvědčeni, že během této dekády lze udělat ohromný pokrok ve vývoji nových vakcín, aby se dostaly ke všem potřebným dětem. Můžeme snížit počty dětí, které ročně umírají, z čísla 9 milionů na polovinu, pokud s tím budeme úspěšní. Přínosy toho všeho jsou snížení počtu onemocnění, snížení populačního růstu… Jakmile provedeme tento zásah, dá to společnosti šanci, aby se o sebe postarala.

 

PD: Ale je zde mnoho fakta ověřujících internetových zdrojů, nemluvě o samotném Billu Gatesovi, které uvádí: Tohle neznamená to, jak to zní.

 

Bill Gates: Zjistili jsme, že jak se zdraví zlepšuje, rodiny si volí mít méně dětí.

Melinda Gatesová: Pravda je, že jak se životy lidí zlepšují, když například děti přežijí, nebo když dívky chodí do školy, lidé začínají dělat rozhodnutí na základě očekávání, že jejich děti budou žít a prospívat. Výsledkem jsou menší rodiny a pomalejší populační růst.

Bill Gates: Narazil jsem na články ukazující, že klíčová věc, kterou můžete udělat pro snížení populačního růstu, je zlepšit zdraví. Zní to jako paradox. Mysleli byste si, že lepší zdraví znamená více a ne méně dětí. Ve skutečnosti je to ale tak, že rodiče se snaží, aby dvě jejich děti přežily do dospělosti, aby se o ně postaraly. Čím větší zátěž onemocnění tam je, tím více dětí musí mít, aby měly tu vysokou pravděpodobnost, že dvě přežijí. Existuje dokonalá souvislost, že jak zlepšíte zdraví, během půlky jedné generace se populační růst sníží.

 

PD: Ano, Gatesův plán je snížit populační růst zlepšením zdraví. Ale myšlenka použití vakcín jako přípravků pro sterilizaci i bez vědomostí nebo souhlasu veřejnosti není žádná konspirace, ale zdokumentovaný fakt. Rockefellerova nadace ve své výroční zprávě z roku 1968 psala o populačních problémech a tvrdila, že: „velmi málo práce se udělalo v oblasti vývoje imunologických metod, jako jsou vakcíny, snížení plodnosti, a je zapotřebí mnohem více výzkumů, pokud mý být nalezeno řešení.”

Rockefellerova nadace se zavázala, že tento problém vyřeší financováním „uznávaných i začínajících vyšetřovatelů, kteří se zaměří na výzkumné aspekty reprodukční biologie, které mají dopad na lidskou plodnost a její kontrolu.” To nebyl žádný prázdný slib.

V době vydání své výroční zprávy z roku 1988 Rockefellerova nadace byla schopna ohlásit pokrok ve výzkumu antikoncepce včetně „Norplant”, antikoncepce implantovaná pod kůži paže ženy a efektivní na pět let.

Ve své zprávě z roku 1988 Rockefellerova nadace s potěšením oznámila, že Norplant, který vyvinula Rockefellerem založená společnost Population Council, byla „nyní schválena pro odbyt ve 12 zemích.” Rockefellerova Population Council a ostatní výzkumné organizace se v roce 1972 spojily se Světovou zdravotnickou organizací a vytvořily pracovní skupinu zabývající se vakcínami pro regulování plodnosti.

V roce 1995 byli schopni oznámit pokrok ve vývoji prototypu vakcíny anti-hCG, která kombinuje imunogen ze syntetického peptidu lidského choriogonadotropinu hCG, což je hormon, který se uvolňuje z povrchu počátečního embrya, aby zůstalo v děloze – s molekulou nositele toxoidu. Vakcína stimuluje imunitní reakci, aby si ženy proti hormonu vytvořily protilátky, a tudíž jim znemožňuje donosit plod.

Řada skandálů na počátku 90. let v souvislosti vakcinačními programy řízenými WHO ve třetím světě vedly k obviněním, že vakcíny proti tetanu, konkrétně v oblasti Filipín a Keni, obsahovaly hCG s cílem tajně kontrolovat populaci. Kontroverze vyvolaná těmito příběhy vedly globální instituce k tomu, že odstoupily z kampaně prosazující kontrolu populace pomocí vakcín.

Ale, jako obvykle, nastoupila nadace Billa a Melindy Gatesových, aby tento zájem obnovila. S britskou vládou v roce 2012 zorganizovala London Summit o plánovaném rodičovství, kde nadace oznámila svoji podporu ve výzkumu, vývoji a nasazení injekčně aplikovatelných antikoncepcí v rozvíjejícím se světě.

Melinda Gatesová: Slyšeli jste, jak jsem dnes mluvila o Sadi, kterou jsem potkala v Nigeru. Cestovala 15 km, aby dostala injekci. Položme si otázku, co kdyby na tu kliniku nemusela cestovat? Jak bychom ji mohli nechat v její vesnici, aby dostala antikoncepci, kterou chce? Pfizer testuje novou formu Depo, injekce, pro kterou nyní Sadi cestuje 15 km. Nyní ji dávají do nové formy, nového zařízení, které je velmi malé, má název Uniject… ukážeme tady obrázek. Je to vysoce kvalitní produkt, je efektivní, je bezpečný, velice malý, jak vidíte zde, a lze ho umístit do zdravotnické soupravy a podávat ženám na úrovni vesnic. Sadi tak už pro tuto injekci nebude muset cestovat 15 km.

PD: Ale Gatesovi se tady nezastavili. V roce 2014 bylo oznámeno, že firma Microchips Biotech Inc. z Lexingtonu ve státě Massachusetts vyvinula novou formu kontoly porodnosti. Bezdrátový implantát, který lze na dálku zapínat a vypínat a který má životnost až 16 let.

Podle vyhodnocení MIT Technology se myšlenka zrodila, když Bill Gates v roce 2012 navštívil MIT laboratoř Roberta Langera a zeptal se ho, jestli by bylo možné, vytvořit implantabilní antikoncepční zařízení, které lze na dálku zapínat nebo vypínat.

Langer odkázal Gatese na technologii kontrolovaného uvolnění mikročipů, kterou vyvinul a zároveň na ni poskytl licenci firmě MicroCHIPS Biotechnology, a které Gatesova nadace darovala 20 milionů dolarů k vývoji antikoncepčních implantátů. Jak přiznal sám Bill Gates, snížení populačního růstu bylo hlavní misí Gatesovy nadace od jejího počátku.

.Ale abychom skutečně pochopili, co Gates myslí „kontrolou populace”, musíme se podívat dál než jen na koncept kontroly velikosti populace.  Kontrola populace, o které Gates mluví, na té nejzákladnější úrovni neznamená kontrolu porodnosti, ale kontrolu samotné populace.

K pochopení širší agendy kontroly populace a jak souvisí s plány Gatesovy nadace se musíme podívat na zmatený vývoj událostí roku 2017.

V tomto roce Gavi, Gatesem založená a financovaná aliance, která se spojila s Gatesovou nadací, Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou a s výrobci vakcín, aby pomohla zajistit „zdravé trhy” pro vakcíny, se zvláštně odchýlila od své hlavní mise - očkovat každé dítě na planetě, tím, že začala každému dítěti poskytovat digitální biometrickou identitu.

S touto myšlenkou první přišel generální ředitel Gavi Seth Berkley v článku zveřejněném toho roku v Nature s názvem „Imunizace potřebuje technologickou podporu,” ve kterém uvádí, že cíle v podobě 100% imunizace nedosáhneme bez „bezpečných digitálních identifikačních systémů, které dokážou uchovávat lékařskou historii dětí.” Poté dává specifický příklad.

„V Indii spolupracujeme s firmou Khushi Baby, která tvoří digitální lékařské záznamy. Náhrdelník, který nosí kojenci, obsahuje unikátní identifikační číslo na komunikačním čipu krátkého dosahu.”

„Komunitní zdravotníci mohou za pomocí mobilu čip oskenovat, což jim umožní aktualizovat digitální záznamy dítěte i v odlehlých oblastech bez telefonního pokrytí.”

PD: Tento náhlý zájem o digitální identitu nebyl žádný pomíjivý rozmar vakcinační aliance. Gavi se prosadila tím, že se stala zakládajícím členem aliance ID2020, veřejně-soukromé spolupráce odhodlané prorazit cestu v globálních standardech digitálních biometrických identit. Ostatní zakládající členové aliance zahrnují Gatesovu první společnost Microsoft a Rockefellerovu nadaci.

V roce 2018 vydala Gavi výzvu k inovaci v digitálních technologiích pro nalezení, identifikaci a registraci nejzranitelnějších dětí. Výzva konkrétně žádala o technologie pro získání, uchování a zapisování biometrických dat kojenců na „robustní biometrické přístroje”. Berkley na tuto myšlenku navázal ve veřejných vystoupeních s tím, že jde o jednu z nových hlavních misí Gavi.

Seth Berkley: Lidé považují rodný list jako takový důležitý dokument, ale nejběžnější, jak jsem už říkal, není rodný list, úmrtní list, oddací list, ale nejběžnější spojení - zásadní registrace populace – zdravotnická karta dítěte, protože tak zachytíme více jak 90 % dětí s alespoň jednou dávkou vakcíny. Jsou v systému, akorát problém je v tom, že ten kontakt není spojen se systémem.

Pokud byste ho mohli propojit, měli byste možnost jim dát jejich základní identifikační dokumenty, a později, pokud chtějí vlastnit půdu nebo mít svoje práva, můžete jim s tím pomoct. Momentálně toho nevyužíváme. Děti jsou tedy ošetřeny, zaznamenány ve zdravotnických centrech, ale ty informace se pro nic jiného nepoužívají.

PD: I když se může zdát, že vakcíny a identita spolu zdánlivě nesouvisí, Bill Gates posledních pár let financoval výzkum ve snaze tyto dvě věci propojit. Koncem minulého roku se Gates znovu obrátil na Roberta Langera a jeho kolegy z MIT, aby přišli na nové způsoby, jak trvale uchovat a zaznamenat vakcinační informace každého jedince. Výsledek jejich výzkumu je nová metoda podávání vakcín.

Zjistili, že použitím „rozpustitelných mikrojehel, které do kůže dostanou vzorce částic vyzařující světlo blízké infračervenému” dokážou v kůži příjemců vakcín vytvořit „částicové vzorce”, které jsou „pouhým okem neviditelné,” ale lze je zobrazit modifikovanými mobily. Rice univerzita tyto známky po mikrojehlách popisuje jako „něco jako tetování čárového kódu.”

A kdo stojí za tímto vývojem? Jak vysvětluje vedoucí výzkumník univerzity Rice Kevin McHugh:

„Přišli za námi z nadace Billa a Melindy Gatesových a řekli: ‚Máme velký problém – vědět, kdo je očkovaný’… takže náš nápad byl umístit záznam na člověka.” Tímto způsobem mohou lidé později oskenovat oblast na těle a zjistit, jaké vakcíny člověk dostal, a dát mu pouze ty, které stále potřebuje.”

PD: Mikročástice tvořící fluorescenční kvantové známky se podávají spolu s vakcínami, ale nelze je podat tradiční jehlou. Je třeba je podat náplastí mikrojehel tvořené směsicí rozpustného cukru a polymeru PVA a také kvantového barviva ve vakcíně. Nemělo by vás tedy překvapit, že velcí výrobci vakcín v urputné snaze vytvořit vakcínu proti koronaviru, která, jak nás Gates ujišťuje, je nezbytná, abychom se „vrátili do normálu”, se uchýlili k nové metodě podávání vakcín. K rozpustné náplasti s mřížkou mikrojehel.

Nick Harper: Pitssburgská univerzita je místo, kde se poprvé objevila vakcína proti obrně. Výzkumníci lékařského centra nyní vyvíjí vakcínu, která se podává za použití rozpustné náplasti s názvem mřížka mikrojehel.

Prof. Louis Falo: Představte si to jako obyčejnou náplast. Mřížka mikrojehel se jednoduše lokálně aplikuje na kůži, krátce se na místo zatlačí a pak se odlepí a vyhodí. Takto se dostane antigen do těla.

PD: Jak se stává zřejmějším, tohle nové tetování podobající se čárovému kódu získané vakcínou je o něčem mnohem víc, než jen aby děti dostaly všechny doporučené imunizace. Když Bill Gates dostal v nedávném pořadu Redditu (otevřená internetová sociální síť - pozn. webu) „Zeptej se mě cokoliv” otázku: „Jaké změny budeme muset udělat v řízení podniků, abychom zachovali ekonomiku... a splňovali společenské rozestupy?”, odpověděl: „Nakonec budeme mít něco jako digitální certifikáty prokazující, kdo se zotavil nebo byl v poslední době testovaný, nebo - až budeme mít vakcínu - kdo byl očkovaný.”

Ve své odpovědi se nezmiňuje, že sám pomohl financovat výzkum stejných digitálních certifikátů vakcinace, o kterých mluví, nebo že tyto digitální certifikáty, zprvu nejspíše jako digitální známky spojené s biometrickým ID, mohou jednoho dne klidně mít formu kvantového tetování implantovaného vakcínami.

Ale jak v mnoha ostatních aspektech současné krize, Gatesovo nevědecké tvrzení, že budeme potřebovat digitální certifikáty, abychom v novém normálním světě po koronaviru prokázali svoji imunitu Bill Gates: Nakonec budeme muset mít certifikáty toho, kdo se zotavil, kdo je očkovaný.

 nyní řada vlád uvádí do praxe.

Další zprávy oznamují, že Onfido, technologický startup specializující se na ověřování identity pomocí biometrie, mluví s britskou vládou o poskytnutí digitálních certifikací, které Gates zmiňoval, označené jako „imunitní pas”. Navrhovaný systém by vyžadoval používat Onfido aplikaci pracovníky, kteří oskenují svůj obličej nebo jiná biometrická data, spojit tyto informace s testem na protilátky proti SARS-COV2, nebo nakonec s důkazem očkování proti koronaviru, a pak se nechat vyfotit a imunitu ověřit, kdykoliv se budou chtít dostat do omezeného prostoru nebo pracovního prostředí.

Onfido minulý měsíc oznámili, že vybrali 50 milionů dolarů z investic, největším dárcem byla stará společnost Billa Gatese – Microsoft.

Tohle není Gatesova první zkušenost na poli biometrické identity. Indická vláda před deseti lety začala tzv. „největší společenský experiment na Zemi”. Přihlásila více jak miliardu lidí do největší databáze biometrické identifikace jaká kdy byla vytvořena.

Projekt zahrnoval sken duhovek a otisky prstů celé indické populace, tato data zaznamenávali do centrální databáze a lidem přidělovali identifikační dvanácticiferné číslo, kterým lze prokázat trvalý pobyt a mít přístup k vládním službám… to vše provedli během pár let. Tento projekt představoval nesmírnou společenskou, právní a technologickou výzvu.

Není překvapivé, že hlavní tvůrce projektu Aadhaar po jeho spuštění – Nandan Nilekani, spoluzakladatel indické nadnárodní firmy Infosys – je také dlouhodobý přítel Billa Gatese a partner Billa a Melindy Gatesových v rámci filantropického podniku Co-Impact, který podporuje iniciativy k řešení velkých společenských problémů. Nilekaniho účast v projektu Aadhaar z něj udělala jednoho z Gatesových „hrdinů”, hrál v propracovaných video reklamách vytvořených nadací Billa Gatese.

Bill Gates: Můj přítel Nandan Nilekani je jeden z nejznámějších indických podnikatelů. Vedl ke stvoření světově největšího systému biometrické identifikace. Nyní propaguje svoji platformu ve snaze pomoct zlepšit životy nejchudších lidí na Zemi.

Nandan Nilekani: Na světě je více jak miliarda lidí, kteří nemají žádnou identifikaci. V životě nic nemůžete dělat bez identifikace, protože lidé jsou pohybliví, migrují, a kdekoliv jdou, ať chtějí práci nebo nastoupit do vlaku, nebo jestli si chtějí otevřít bankovní účet, mít mobilní připojení - pokud nemají možnost prokázat, kdo jsou, nezískají přístup k těm službám. Naší výzvou bylo, jak miliardě lidí, kdy mnozí z nich nemají ani rodný list, dáme identifikaci?

PD: Gates osobně chválil projekt Aadhaar jako „obrovský přínos pro Indii”.

Bill Gates: Aadhaar je obrovským přínosem pro Indii. Byl velmi dobře navržený. Můžete díky němu snadno digitálně platit, otevřít si bankovní účet. Indie je v tomto vůdce. Naše nadace spolupracovala s centrální bankou. Nandan Nilekani a lidi, které dal dohromady, udělali skvělou práci.

PD: Gates není jen vzdálený obdivovatel experimentu Aadhaar. Nemá jen osobní vazby s jeho hlavním projektantem, ale také má vazby na klíčové společnosti, které stály v čele technologie tvořící základ biometrické databáze projektu. Společnost Idemia, která poskytuje technologii pro rozpoznávání duhovek do jádra systému Aadhaar, také poskytuje systémy rozpoznávání obličejů pro čínskou vládu a momentálně vyvíjí digitální řidičské průkazy pro použití v USA.

Idemia dokonce vytvořila náhrdelníky Khushi Baby se zavedenými mikročipy, které Seth Berkley, generální ředitel Gavi, propagoval ve svém článku v Nature.

Není překvapivé, že Idemia přijala podporu od nadace Billa a Melindy Gatesových v rámci jejího zapojení v GSMA Inclusive Tech Lab. Nyní Gates financuje plán, jak Aadhaar využít globálně. Světová banka v roce 2014 vytvořila multisektorovou pracovní skupinu ke spuštění „identifikace pro Iniciativu vývoje” neboli ID4D, která má za cíl „podpořit pokrok směrem k systémům identifikace za použití řešení 21. století.”

Světová banka cituje cíl 16.9 Agendy2030 z cílů udržitelného rozvoje OSN týkající se „poskytnutí právní identity pro všechny, včetně registrace porodu” v dalších 10 letech jako základ této iniciativy.

Ale ID4D byl něco více než jen sen do roku 2016, kdy nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla katalytické finanční dary ke spuštění ID4D svěřeneckého fondu sdružujícího více dárců, který nalákal britskou, francouzskou a australskou vládu společně se sítí Omidayar do partnerství za cílem „formovat globální přístupy a sdílenou vizi o identifikaci.”

Není překvapením, že iniciativa Světové banky ID4D zahrnula Nandana Nilekaniho – Gatesova partnera a hlavního projektanta Aadhaaru – do své poradní rady. A Gates uvedl, že financuje Světovou banku, aby tento přístup Aadhaaru dostal do ostatních zemí. Tento naléhavý spěch k získání biometrických dat a přidělení digitální identity každému člověku na Zemi, se veřejnosti prezentuje pod záminkou „finančního začlenění”.

Nejchudší lidé na planetě mají problém s přístupem k finančním službám a přijímáním vládní podpory, protože nemají oficiální vládní identifikační dokumenty. V této formulaci - mít zajištěnou vládní identifikaci, čili mít svoje biometrická data registrovaná, sledovaná a uložená do vládní databáze, je „lidské právo”, které je třeba „ochránit”. V tuto chvíli by tedy nemělo být překvapivé, že tohle „lidské právo” má také velké přínosy pro velké firmy a pro entity snažící se mít více kontroly nad lidskou populací. Gates v roce 2015 ve svém projevu na Fóru finančního začlenění organizovaný ministerstvem financí USA uvedl skutečný účel této identifikační kontrolní sítě.

Bill Gates: Každá země se musí podívat na tato pravidla „poznej svého zákazníka”, aby se ujistila, že zákaznici jsou schopni prokázat, kdo jsou. V mnoha zemích samozřejmě není žádný systém identifikace. Nedostatek systému identifikace je problém nejen pro systémy plateb, ale také pro hlasování, zdravotnictví, vzdělání, zdanění.

Je skvělá věc pokračovat ve vytváření rozšířeného systému identifikace. Indie je velmi zajímavým příkladem tohoto, kde systém Aadhaar, což je identifikátor dvanácti cifer spojený s biometrickými daty, proniká do celé země a bude základem pro to, jak tuto nízkonákladovou změnu dostaneme ke každému uživateli mobilů v Indii.

To stejné se teď děje v Pákistánu a počáteční fáze těchto programů identifikace probíhají už i v Africe. Očekáváme, že tuto identifikaci budeme schopni používat tak, že když si třeba budete chtít zajít k lékaři, budeme schopni vám rychle vzít biometrické ID a najít si váš elektronický lékařský záznam, i když jste se přestěhovali z jedné části země do jiné... budeme vás moci dobře sledovat a posloužit vám zdaleka bez tolika úředníků nebo čekání. Systém identifikace je zásadní.

PD: Identifikační kontrolní síť je nezbytnou součástí digitalizace ekonomiky. I když se tohle prezentuje jako příležitost pro „finanční začlenění” nejchudších na světě do bankovního systému, kterou poskytnou lidé jako Gates a jeho bankovní a byznys partneři, jde ve skutečnosti o systém „finančního vyloučení”. Vyloučení jakéhokoliv člověka nebo transakce, která nemá povolení vlády nebo poskytovatele plateb.

Bill Gates: Jakmile se finanční toky začnou skrývat – kde máte spoustu legitimních transakcí společně s těmi, které chcete sledovat – a jakmile přejdou do digitálních systémů, ke kterým USA nemá žádný přístup, je mnohem těžší najít transakce, kterých si chcete být vědomi, nebo které chcete zablokovat.

PD: Tohle opět není žádný teoretický proslov Gatese. Je úzce zapojen v procesu celosvětového přechodu na digitální platební síť vázanou na biometrickou identitu. Nadace Billa a Melindy Gatesových v roce 2012 pomohla založit Alianci Better Than Cash, která spojuje vlády, mezinárodní organizace a soukromý sektor „ke zrychlení globálního přechodu z hotovosti na digitální platby.” Když Indie podnikla odvážný tah a znehodnotila velký počet měny v oběhu, aby neevidované finance dostala zpět pod dohled indického daňového úřadu, Gates tento tah ocenil jako důležitý krok k vytvoření nové digitální ekonomiky, vázané - pochopitelně - na identifikační síť Aadhaar.

Bill Gates: Odvážný tah znehodnotit bankovky s vysokou hodnotou a nahradit je novými bankovkami s vyššími bezpečnostními prvky je důležitým krokem ke vzdálení se od stínové ekonomiky a vykročení k transparentnější ekonomice. Digitální transakce podle mě zaznamenají dramatický vzestup. V několika dalších letech se Indie podle mě stane nejvíce digitalizovanou ekonomikou. Nejen velikostí ale také procentem. Všechny části se teď spojují dohromady. Jedna část, kterou jsme konzultovali s vládou, aby se správně implementovala, je představení platebních banek. To bude poprvé znamenat, že budete mít plnou digitální schopnost platit přes mobily. Jakmile máte takovou digitální infrastrukturu, k vládním benefitům lze přistupovat úplně odlišně.

Tyto transakce časem vytvoří stopu. Když si zažádáte o půjčku, možnost mít přístup k historii o tom, že jste za služby zaplatili včas, že jste šetřili na vzdělání dětí… to vše ve vaší digitální stopě umožní úvěrovému trhu náležitě zhodnotit riziko a tudíž uvolnit více peněz pro investice nejen v zemědělském sektoru, ale pro všechny podnikatele v zemi.

PD: Různé části této sítě kontroly populace do sebe zapadají jako díly skládačky. Prosazování vakcín souvisí s prosazováním biometrické identity, což souvisí s prosazováním bezhotovostní společnosti.

V Gatesově vizi všichni dostanou vládně nařízenou vakcínu a všichni budou mít svoje biometrické údaje uložené v národně spravované a globálně integrované digitální identifikaci. Tyto digitální identity budou vázané na všechny naše činy a transakce. A pokud budou považované za ilegální, vláda je jednoduše vypne, nebo to udělají i samotní poskytovatelé plateb.

Indický experiment v ražení cesty v této biometrické digitální ekonomice a experiment, na kterém Gates tak úzce spolupracoval, také poskytuje dokonalý příklad toho, jak takový systém bude zneužíván.

 

Zpráva v The Tribune z roku 2018 odhalila, že všechny detaily včetně jména, adresy, PSČ, fotky, telefonního čísla a emailu všech více jak miliardy Indů registrovaných v Aadhaaru, byly na Whatsappu dostupné ke koupi za 500 rupií, tedy za přibližně 7 dolarů.

Unikátní identifikační orgán Indie, který spravuje systém Aadhaar, byl přinucen přiznat, že zhruba 210 webů, včetně webů oddělení ústřední a státní vlády, ukazovaly seznam příjemců státní podpory společně s jejich jmény, adresou, ostatními detaily a čísly v Aadhaar. Co je více znepokojující, nově získaný dokument ukazuje, že indická vláda integruje data shromážděná z Aadhaaru k vytvoření 360 stupňové databáze, která bude automaticky sledovat, když se občané přestěhují nebo si koupí novou nemovitost, a integruje je do geo-prostorové databáze v reálném čase, vytvořené kosmickou agenturou ISRO.

Jen ti nejvíce tvrdohlaví by mohli tvrdit, že nevidí děsivé důsledky tohoto typu vševidoucí a všudypřítomné společnosti, kde každá transakce a každý pohyb každého občana je vládou monitorován, analyzován a ukládán do databáze, to vše v reálném čase.

Bill Gates je jedním z těchto záměrně natvrdlých lidí.

Shereen Bahn (televizní pořad, indická TV): V Indii a po celém světě se dnes mluví o datech. Jste zastáncem Aadhaaru, podpořil jste ho, obhajoval jste ho… Nadnáší to podle mě otázku, ne jestli je to dobrý nebo špatný nápad, ale jestli by to mělo být povinné pro každého občana a pro každou službu. Protože představou bylo, aby lidé za použití Aadhaar karty měli přístup ke státní podpoře a aby se zamezilo duplikacím a únikům.

Otázkou tedy je... Indie se stále snaží zavést regulace týkající se soukromí a ochrany dat. V tom kontextu dává smysl… i když je ta záležitost dnes u soudu… dává smysl Aadhaar spojit s každou možnou službou?

Bill Gates: Aadhaar je jen něco, co vám brání, abyste se vydávala za někoho, kdo nejste. Můžete mít falešné lidi, kteří dostávají státní podporu. Aadhaar vám brání, abyste pobírala podporu bez identifikace. Brání vám v tom, pobírat věci, které byste neměla pobírat, nebo mít přístup k lékařským záznamům, ke kterým byste neměla mít přístup. Základní mechanismus Aadhaaru je mechanismus identifikace. Je škoda, že si někdo myslí, že protože Aadhaar existuje, že to samo o sobě tvoří problém se soukromím.

PD: Gatesova odpověď je neupřímná. Samotný účel globálně integrované identifikační sítě a bezhotovostní platební infrastruktury je odebrat naše soukromí.

Nemělo by vás tedy překvapit, že tento muž, který se nepozastavuje nad tím, jaké důsledky globální síť elektronické identifikace a digitálních plateb může mít na soukromí, je také hlavním investorem společnosti EarthNow LLC, která slibuje, že „nasadí velký počet satelitů s pokročilým snímkováním, které poskytnou nepřetržité video nahrávání v reálném čase téměř jakéhokoliv místa na Zemi.”

Ne, tato agenda, kterou Gates prosazuje, není o penězích.

Je o kontrole. Kontrole nad každým aspektem našeho každodenního života. Od toho, kam cestujeme, s kým se setkáváme, co si kupujeme a co děláme.

Velkou ironií je, že tento miliardář filantrop, tak často ztvárňovaný jako kreslený superhrdina za svou úchvatnou štědrost, ve skutečnosti spíše připomíná superpadoucha z komiksu, až po využití svého velkého bohatství ke sponzorování harvardského výzkumu tlumení Slunce pomocí rozprašování částic do stratosféry.

 

Znovu nás to vrací k otázce: Kdo je tento člověk? Jaká ideologie pohání tuto jeho snahu po kontrole? A co je konečným cílem této snahy? Kdo je Bill Gates?