Totální kontrola všech lidí na Zemi

se velmi nenápadně blíží

 

zdroj:aeronet

Bill Gates (loutka Iluminátů) v rozhovoru pro TED odhalil, že pro obnovu globálního cestování po světě budou lidé muset mít Průkaz Digitální Imunity, který ponese informace o tom, jestli je člověk očkovaný proti COVID-19, anebo jestli v minulosti nemoc prodělal a má tudíž protilátky. Nikdo bez digitálního průkazu se už nikam v blízké době nedostane, informace se zřejmě stane součástí biometrických záznamů v pasech, informace o očkování a o prodělání nemoci se stane klíčovou i pro učitele, prodavače, pokladní, úředníky a pro miliony zaměstnanců ve službách, kde lidé přichází do kontaktu s většími skupinami lidí.

 

Spoluzakladatel Microsoftu a aktivista Bill Gates v rozhovoru s Chrisem Andersonem v rámci platformy TED hovořil o Coronaviru a o tom, co plánuje Melinda & Bill Gates Foundation ve spolupráci s americkými farmaceutickými laboratořemi, americkou federální agenturou pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a ve spolupráci s univerzitou Johns Hopkins, která v USA zastřešuje monitoring virové nákazy Coronaviru. V rozhovoru Bill Gates uvedl, že nakonec budou mít všichni lidé certifikát, který bude potvrzovat, jestli jsou očkovaní proti Coronaviru, anebo jestli v minulosti prošli nemocí COVID-19 a mají tak vytvořené protilátky.

 
Obr.: Bill Gates na tiskové konferenci WHO propagoval v minulosti celosvětovou vakcinaci

 

Bill Gates v rozhovoru uvedl, že nebude možné, aby se znovu cestovalo po světě jako před vypuknutím virové epidemie, protože mnoho zemí bude i v budoucnu stále v situaci, že nákazu nebudou zvládat, takže do těchto zemí budou moci jezdit jen lidé s certifikáty, které se v USA stanou s nejvyšší pravděpodobností součástí datového obsahu biometrických pasů. Každý člověk bude mít tzv. Průkaz digitální imunity, který bude obsahovat informaci, jestli osoba je očkovaná proti COVID-19, anebo bude obsahovat informace o prodělání této nemoci, což bude znamenat, že osoba má přirozené protilátky v těle. Tyto dvě skupiny osob budou moci cestovat po světě a budou se moci i vracet domů bez toho, aby jim po návratu hrozila karanténa. Osoby bez průkazu by po návratu musely rovnou do karantény, ale je velmi pravděpodobné, že bez průkazu lidé nebudou moci odletět či odcestovat vůbec.

 

Průkaz digitální imunity jako nový doklad opravňující k vycestování za hranice anebo k uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem
 

Tento průkaz digitální imunity by zřejmě neměl podobu nějakého samostatného dokumentu, jednalo by se podle všeho o rozšíření balíku informací uložených v biometrických pasech. Celní a hraniční kontrola by tak hned viděla, jestli je osoba na vstupu do země očkovaná, nebo má imunitu vytvořenou proděláním nemoci z dřívější doby. Taková osoba by byla na hranici do země vpuštěna.

Oč tady jde především, je následující.

Pokud osoba nebude očkovaná a ani v minulosti nemoc Covid-19 neprodělala a nemá tak imunitu, potom je velmi reálné, že jí vůbec nebude umožněn nejen vstup do dané země, ale nebude moci opustit ani svou domovskou zemi. Jaké možnosti tedy bude mít člověk, který nemoc COVID-19 nikdy neprodělal a bude potřebovat vycestovat? Bude se muset nechat očkovat. Blíží se nové pravidlo "volného" pohybu: Nemáš očkování, nikam nesmíš.

Obr.: Bill Gates na přednášce o virové nákaze. On sám je spoluorganizátorem vypuštění Coronaviru do světa, nyní vystupuje pod vlajkou ochránce lidí před pandemií Covid-19

 

NO A CO, říkáte si, vždyť to všechno bude jen pro naše dobro? Lidé, máte nejvyšší čas! Začněte se zajímat, oč tady VE SKUTEČNOSTI jde. Zjistěte včas, co vlastně vůbec JE ona zázračná a povinně volitelná očkovací látka. Média vám to nikdy neřeknou. Najít pravdu musíte sami. Tedy pokud vůbec chcete žít a utvořit budoucnost pro své děti.

Avšak s tím, jak nyní dovolujete mocným, aby trávili vás a vaše děti prostřednictvím chemtrails s jedy, těžkými kovy, chemikáliemi, biologickými agens a antibiotiky to však daleko nedotáhnete. (Cílená otrava lidstva)

Protože očkování už pak pro vás bude pouhým doplňkem, který rádi přijmete, ve falešném přesvědčení, že je to pro vaše dobro.

Bez digitálního certifikátu o očkování se stanete nežádoucími osobami

Pro naše vlastní přežití (jde-li nám o něj) bude důležité, aby nám netrvalo příliš dlouho zjištění pravdy o tom, že ochrana hranic před nakaženými lidmi je pouze záminka a především pouze začátek mnohem zákeřnějšího využití průkazů digitální imunity.

V USA se již veřejně začíná mluvit o tom (rok 2020), že všichni zaměstnanci v soukromém a veřejném sektoru, kteří se po virové krizi vrátí do práce, by měli mít nějaký doklad či průkaz, který prokáže buď jejich očkovaní proti COVID-19, nebo jejich imunitu získanou proděláním nemoci (a vytvořenými protilátkami v těle). Tímto průkazem by podle Billa Gatese měly disponovat všechny osoby, které ve svých zaměstnáních přichází do styku s větším množstvím osob, přičemž nezáleží na tom, jestli jde o zákazníky či o spolupracovníky. A kam tímto vše směřuje?

Obr.: Bill Gates (přisluhovač Ještěrům z pekel) je pochopitelně častým hostem TED platforem

 

V první fázi to bude vypadat tak, že zpět do zaměstnání se bez tohoto potvrzení nebudou moci vrátit osoby, které v rámci své pracovní činnosti přicházejí do kontaktu s vysokým počtem dalších osob.

V první řadě to budou učitelé a všechny děti, žáci a studenti ve školách a školkách, prodavačky, prodavači, zdravotní sestry, lékaři, zaměstnanci domovů seniorů a samotní senioři v nich žijící. Bude se to týkat všech policistů, vojáků a hasičů. Stejně tak se to bude týkat všech státních zaměstnanců jednotlivých úřadů. Obrovskou skupinou budou živnostníci, kteří pracují ve službách a kteří přichází do kontaktu se stovkami klientů týdně. Pro samotný výkon živnosti tak v blízké době bude nutné splnit další podmínku, a to mít očkování proti COVID-19.

 

Jenže tentokrát to nebude nějaká obyčejná, řádová, relativně "bezpečná" a žádoucí vakcína jako spalničková, neštovicová, proti dětské obrně či černému kašli, jež primárně zdraví a život chrání.

My všichni, kteří jsme si vybrali osobní přítomnost v rámci pozemského života právě v této době, jsme svými vlastními volbami (volby celého lidstva planety Země) dorazili do fáze, kdy negativní stav dosahuje své plnosti. Globalisté si konečně plní sny, jeden po druhém. A my všichni, kteří zde ještě nějakou dobu budeme, budeme přímými účastníky všech událostí a činů, které negativní stav realizuje v této konečné fázi své vlády na Zemi a v celé záporné dimenzi bytí. Jakou roli hraje každý jeden z nás v této hře negativního stavu o naše duše a v jakém stavu z této hry každý z nás vyjde (nebo již nevyjde), rozhoduje jen a pouze každý sám. V každém okamžiku svého bytí.

Vakcína smrti bude konečně obsahovat tolik očekávané a desetiletí připravované klíčové jedy s hlavním - smrtícím účinkem. Pomalým, nenápadným, přesně tak naplánovaným a chovajícím se, aby celá tato očkovací hra nevzbudila podezření těch, kteří vydrží po pravdě pátrat. Alespoň ne několik následujících let. Jedovaté, smrtící látky, které bude vakcína obsahovat, jsou totiž naprogramovány tak, aby v lidském organismu působily pomalu a přesně v řádu několika let, právě proto, aby to nevyvolalo podezření na všechna ta úmrtí, která budou po očkování populace nenápadně a postupně následovat.

Kromě toxických látek, které již po řadu let vypouštějí mocní na celosvětovou populaci pomocí CHEMTRAILS a jejichž hlavním účinkem je pomalá, řízená otrava lidstva a redukce světové populace, bude tato vakcína OBSAHOVAT NANOČIP. Jeho přijetím si masy lidí podepíší ortel smrti, ortel dokonalého ovládání mocnými, a vzdají se tím zbytků svobod, které jim ještě zbývají.

Děti, jejichž rodiče je odmítnou očkovat, nebudou moci do vzdělávacích institucí. Protože je však primární vzdělávání povinné, budou všichni přitlačeni ke zdi. Svobodná volba rázem zmizí. Málokdo si však tento paradox uvědomí.

Nechat očkovat dítě sice zpočátku povinné nebude, ale pro účast na školní docházce, která je povinná, bude očkování nezbytnou podmínkou. Rodič je povinen poslat dítě do školy, ale na začátku nebude povinen jej nechat očkovat. (Mocní budou postupovat opatrně, aby nevyvolali předčasné vzpoury, proto bude tato falešná možnost volby, resp. dobrovolnosti naoko zachována).

Bez očkování dítě nesmí do školy, do které však podle zákona chodit musí. Ve výsledku to bude pravděpodobně často vypadat tak, že rodič nechá své dítě "povinně dobrovolně" naočkovat, aby mohlo chodit do školy, nebo nenechá dítě očkovat a bude sledovat následky. Je velice pravděpodobné, že dítě bude rodičům odebráno (zanedbání péče o dítě, neplnění školní docházky) a stát se pak o jeho proočkování rád a hbitě postará. Takto "bezpečné" a kontrolované dítě tak může vyrazit do školy. A do pseudoživota.

Obr.: Vakcína proti Coronaviru je již dávno v rukách mocných, stejně dlouho, jako samotný virus. Tuto hru s životy nás všech neustále kontroluje a podporuje svými miliony sám Bill Gates a jeho žena Melinda pod hlavičkou své nadace. Těžko uvěřit, když se věnují tolika "záslužným" charitativním činnostem. Dokonale skrytý - skutečný záměr všech aktivit této nadace je však děsivý. Řízené udržování chudoby, epidemií, válečných aktivit a všech celosvětových krizí pod falešnou rouškou "pomoci" je plně v rukách mocných. Pátrejte po pravdě, lidé, než skončíte v plné moci ještěrů z pekel. Tohle nikomu nepřejeme.

Bez průkazu imunity, resp. očkování nebude možné sehnat žádné zaměstnání. Firmy, organizace a podniky, vyděšené hrozbami karantén, se budou varovat neočkovaných kolegů a zájemců o zaměstnání. Vznikne tak celospolečenská hysterie a odmítání neočkovaných osob, které se stanou štvanci ve svých vlastních zemích.

Postupně většina z nás zjistí, že primárně vůbec nešlo o nějaké hranice či o ochranu před migranty. Že vůbec nebylo smyslem chránit zdraví v zemi. Jediným cílem bylo vytvořit hysterii a vyvolat permanentní strach, který přeprogramuje myšlení veřejnosti do nového módu - módu ovladatelnosti a poslušnosti. A tak si většina z nás bude myslet, že bezpečný člověk v mém okolí je pouze očkovaný člověk, jeho očkované dítě, jeho očkovaná rodina. Kdo nebude očkovaný, bude čelit nepřátelství, nevědomosti a hysterii všech těch, kteří se nechali vlákat do pasti a svého vlastního a konečného otroctví pro mocné tohoto světa a mocnější mimo náš svět.

 

Práská celá rodina: Soused kouří bez roušky, na verandě obědvají bez roušek... spravuje střechu a nemá roušku... jde vyhodit odpadky do popelnice a nemá roušku... honem sem přijeďte, pane příslušníku!

Co myslíte, že bude dál? Až bude hysterie dokonalá a strach a nenávist vás budou ovládat více, než vaši nadřízení, pro které denně otročíte?

 

Všimněte si, jak čeští občané začali hromadně udávat své sousedy za to, že je viděli třeba na balkoně kouřit bez roušky. I když policie žádá občany, aby tato nesmyslná udání neoznamovali, brouk do hlav občanů už je zasazen, vrtá v hlavě a lidé aktivně od rána do večera pozorují spoluobčany a pravidelně je udávají. A to je opravdu pouze začátek, zahřívací tréninkové kolo na to, co teprve přijde. Na těchto nevědomých, snadno ovladatelných lidských troskách, které půjdou se stádem mocných ihned a po hlavě, bude záviset míra úspěšnosti celé akce. Mocní vědí moc dobře, že těchto lidských trosek je na světě dostatek. Ostatně sami mocní se o tento výsledek zasloužili. Je to jejich dlouholetá, několik tisíců let trvající, poctivá špinavá práce. (Proč jsou problémy a nemoci)

Obr.: Očkování se stane povinností nejprve pro zaměstnance, děti, seniory a pro ty, kteří budou chtít cestovat. V konečném důsledku pro všechny, kteří budou chtít přežít.

 

Současná krize povede k tomu, že globální trhy a ekonomika budou tlačit na to, aby se lidé nechali hromadně očkovat, pakliže neprodělali sami nemoc. Farmaceutické společnosti se již třepou na den, kdy od mocných obdrží vakcínu (mocní sami rozhodnou, kdy ji do světa pustí, prozatím stále nejsou příhodné podmínky pro spuštění celé akce, tj. není dostatečná celosvětová panika ani dostatečný počet nemocných a mrtvých) a dostanou od mocných příkaz k její distribuci. Distribuci dle předem stanoveného plánu mocných, v jejichž zájmu NENÍ poskytnout ji všude a všem. Zaměstnavatelé budou nepovinně povinni (ve svém vlastním zájmu) nařídit všem svým zaměstnancům očkování. Pokud to neudělají, jsou sami bez práce. Legislativa to bude umožňovat, o tom nepochybujme.

 

Business století pro výrobce vakcín. Pro mocné tohoto světa a ty mocnější mimo náš svět událost století ve smyslu realizace agendy Nového Světového Řádu (NWO)

 

Průkaz digitální imunity se tak stane novým nástrojem NWO na povinné vpravování geneticky manipulovaných RNA a DNA v podobě vakcín do těl stovek milionů lidí, zejména v západní civilizaci. Nikdo nebude ani tušit, co za jedy mu do těla - ve jménu jeho ochrany - vpravují. Dnes je to COVID-19, ale za několik měsíců to bude něco jiného.

Pokaždé, když globalisté potřebují urychlit nějaký proces řízení NWO, přijde konkrétní událost, která se naoko jeví jako "náhoda", nehoda či nepřízeň osudu. Dojdeme do fáze, kdy lidé nebudou moci očkování odmítnout, protože jinak přijdou o práci, jejich dítě vyloučí z povinného (či nepovinného) vzdělávání, nebudou moci cestovat, používat hromadné dopravy ve svých městech, navštěvovat lékaře, účastnit se společenských akcí, nakupovat. Nebojte se, půjde to tak nenápadně, že většina z vás si ani nevšimne toho, že dělá to, co nemá, to, co se pro vás stane osudným. Většina z vás bude dělat přesně to, co žádají mocní, ve falešném domnění, že děláte vše pro své dobro a vše, co sami chcete.

COVID-19 je uměle vytvořenou záminkou a nástrojem pro následné ovládání lidstva, které startuje. Mocní právě testují světovou připravenost a reakce jednotlivých zemí na novou mimořádnou situaci, na strach, hysterii a na všechny celospolečenské změny, které pandemie (ne v dostatečné míře, jakou měli mocní v původním plánu) vyvolala.

Všechny tyto jakoby "náhodné" a "nechtěné" celosvětové i relativně lokální události jsou připravenými a realizovanými plány mocných. JE NEJVYŠŠÍ ČAS TUTO PRAVDU POZNAT. Všechny tyto události jsou pouhou přípravou na dokonání velkého plánu mocných. Jsou záminkou k podvolení, podrobení si lidí k poslušnosti a ovladatelnosti pro závěrečnou akci velkolepého plánu mocných - plánu na ovládnutí lidstva.

Zavedení povinného očipování každého člověka na planetě RFID čipem (znamení šelmy 666) je dalším nejbližším dílčím cílem mocných. Do té doby bude lidstvo kontrolovaně vymírat v důsledku otravy a selhání orgánů způsobených jedy, které si již nyní nechává vpravovat do těl v podobě smrtících "léčiv", chemtrails a haarp. Další smrtící agens si toto lidstvo nechá brzy vpravit do těl v podobě blížícího se očkování. Odoláte?

Globalisté potřebují snížit světovou přemnoženou populaci pro účinnější zavedení a řízení NWO. Kolik z vás jim bude nápomocno?

Některé procesy na úrovni NWO (Nového Světového Řádu) nelze celosvětově posunovat jen pomocí smrtících léků, toxických potravin a kontaminované vody. Odolnost národů vůči toxinům se k nevoli mocných mírně zvyšuje. Klíčové účinné látky je nutné dopravit do těl stovek milionů lidí nitrožilně, k čemuž výborně slouží vakcinace.

Globalisté chtějí naočkovat celý svět. To je fakt, o kterém byste se měli bavit. Ve škole, v práci, doma... v hospodě, potřebujete-li ji pro svou zábavu.

 

Britský ministr zdravotnictví realizuje plán Billa Gatese, občané budou pouštěni z karantén jen na základě certifikátu, že prošli nemocí, nebo že jsou očkováni.

 

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock na nic nečekal a oznámil britské veřejnosti, že návrh Billa Gatese z pořadu TED bude ve Velké Británii realizován. Britové, kteří projdou nemocí a uzdraví se, dostanou podle ministra certifikát o imunitě a budou se moci vrátit do práce a do běžného života. Ostatní lidé zůstanou v karanténě a nikdo se nebude smět nikam pohybovat. Volný pohyb bude umožněn jen lidem s certifikátem, kterému Britové o víkendu začali přezdívat “Covid Pass” ve smyslu propustky z karantény.

Obr.: Matt Hancock, britský ministr zdravotnictví

 

Obr.: Řez koronavirem

 

Vakcinace - proti čemu vlastně?

Informace v rámci léčby nemoci Covid 19 hovoří o tom, že proti Coronaviru úspěšně působí kyselina askorbová (vitamin C) a rovněž látka Hydroxychloroquine (HCQ) používaná pro léčbu malárie. Obě tyto látky stimulují tvorbu bílých krvinek, posilují imunitu a funkci fagocytózy v organismu. V souvislosti s "výzkumem" coronaviru ve smyslu léčby i prevence se tak začíná šířit podezření, že tento virus se mechanikou svého působení podobá spíš lentivirům než koronaviru SARS-CoV, který je původcem onemocnění SARS (těžký akutní respirační syndrom, epidemie v letech 2002 - 2003). Lentiviry, ke kterým patří rovněž virus HIV, oslabují zásadním způsobem imunitní systém organismu, doslova jej devastují. Výsledkem je totální selhání imunitního systému. Infekce plicní tkáně (která je hlavním příznakem nemoci Covid-19) je tak vždy až důsledkem, nikoli primární příčinou onemocnění. Dostáváme se ke skutečnosti o nejvyšším procentu úmrtí v konkrétní věkové skupině - senioři, z nichž podstatná část má primárně (ne náhodou, nikdo není obětí) výrazně oslabený imunitní systém. Pročpak neumírají výrazně mladší věkové skupiny, pokud by šlo o "pouhý" zápal plic, který "normálně" kolí jedince bez ohledu na věk - to se nemáte dozvědět. Proč je nejvyšší procento nakažených osob v produktivním věku, to je také zjevné. V této věkové skupině jde mocným prozatím pouze o oslabení imunity. Oslabení imunity osob současného produktivního věku je klíčovým předpokladem úspěchu plánu mocných v následujících letech, kdy budou svůj plán završovat.

Obr.: Virus HIV, který rovněž vznikl v amerických laboratořích. Je logické, že na nemoc AIDS, kterou virus způsobuje, mají mocné elity za oponou také lék, který však nemají důvod podávat nemocným a léčit je. Vše se opakuje, podle toho, co si lidé neustále sami volí. Uměle vytvořený Coronavirus a současně lék na nemoc Covid19, kterou virus způsobuje, jsou plně pod kontrolou mocných. Vše je řízeno podle dokonale připraveného plánu.

 

V souvislosti s dalšími a dalšími otázkami i odpověďmi, které se odhalují navzdory záměrně a plánovaně šířeným lžím celosvětových masmédií (plně pod kotrolou mocných!), je na místě uvědomění, jak můžeme mít k dispozici vakcínu proti Covid 19, není-li po několik desetiletí zkoumání a nesčetných případů testování vakcína (ani lék) proti AIDS. Opravdu je Koronavirus tak "jednoduchý" a primitivní, že je očkovací látka na světě během několika měsíců? Opravdu věříte tomu, že nějakou vakcínu dostanete? Že se mocní, kteří virus vytvořili a vypustili do světa, slitují a vakcínu vám milostivě dají? Proč by to dělali? Do Afriky stačilo vpustit virus HIV, aby měli vše pod kontrolou, do Evropy a zbytku světa by měl stačit Koronavirus a další příbuzní, kteří na sebe nenechají dlouho čekat. Pro čip v "očkovací" látce, kterou nikdy nedostanete, si pak rádi přijdete.

Protože tak stále nikdo (kromě jeho producentů a pár vyvolených, kteří se řídí jejich příkazy) neví, co je opravdu Koronavirus zač, na jakém principu vlastně funguje a jak skutečně primárně škodí v lidském organismu, o skutečné vakcinaci proti této uměle vytvořené nemoci nemůže být ani řeč. Pokud vakcinace bude, bude to nanejvýš podezřelé. Pak to bude primárně otázka čipu, na který vás nalákají a který začnou implementovat do vašich těl, protože nikdo nemá zájem na tom, abyste neonemocněli a nezemřeli. Hraje se hra o vaše životy. A vy tomu stále nechcete věřit. Nevadí. Vaše svobodné volby vás přivedou tam, kam si sami určíte.

Pseudorealitu posledního období vlády negativního stavu zde na Zemi v záporné dimenzi bytí si vychutná každý přesně tak, jak si sám ZVOLÍ.

Snaha o implementaci Nového Světového Řádu ze strany mocných tohoto světa a těch mocnějších mimo náš svět (negativní mimozemské entity, ještěři z pekel) je stále zjevnější pro ty, kteří ještě vnímají.

Celosvětové "očkování", velkolepý business s vakcínami, omezování pohybu lidí, sledování lidí, očipování lidí a jejich konečné zotročení v čipové totalitě - to jsou schůdky, po kterých mocní právě vystupují.

 Uvědomte si, lidé, že NAPROSTO VŠECHNY světové události se NIKDY NEDĚJÍ NÁHODOU.

NÁHODA NEEXISTUJE.

VEŠKERÉ UDÁLOSTI NA INDIVIDUÁLNÍ A SVĚTOVÉ ÚROVNI JSOU VÝSLEDKEM SVOBODNÝCH VOLEB LIDÍ, které neustále, v každém okamžiku svého života individuálně a kolektivně činíme.

Většina z vás si však dobrovolně neustále volí svou aktivní účast na smrtícím plánu mocných - plánu na zničení sebe sama.

VAŠE VOLBA.

VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

Nebuďte pak překvapeni, až budete prožívat KONEČNÉ důsledky svých svobodných voleb.

Varování před novou technologií vakcín proti koronaviru

 

Robert Kennedy Jr. k vakcinaci:

Vláda tento produkt udělá povinný. Jaké budou důsledky? Nehledě na vážnost vašeho zranění nebo zranění vašeho dítěte, nehledě na to, jak toxické jsou ingredience, nehledě na to, jak nedbalé jsou protokoly, nehledě na nedbalost té společnosti, nemůžete je soudit za odškodnění. Nejsou žádná zjištění, žádná svědectví, žádná lékařská nedbalost, žádná hromadná žaloba… nulová zodpovědnost, ať vás zabijí nebo na celý život poškodí. Nemají za to zodpovědnost. A největší náklady každého lékařského produktu je vyplácení odškodnění.

Řekli si: Ne. Zrušme to, ať se tím nemusíme zabývat. Nemusíme testovat na bezpečnost a není důvod je udělat bezpečné. Protože nikdo vás nemůže žalovat, nikdo nemůže nic zjistit. Nejsou žádné důsledky, když vám dají vážně nebezpečnou vakcínu. Povinné odebírání toho produktu je zlatým dolem. Pokud se vám podaří dostat vakcínu na očkovací harmonogram CDC, vaše společnost si tím přijde zhruba na miliardu dolarů ročně. Byla zlatá horečka a všechny ty společnosti se opřely do CDC a přinutily je, aby všechny tyto vakcíny udělali povinné. Tohle není normální vakcína.

.

Dr. Andrew Kaufman:

Některé technologické strategie, kterými tvoří tyto vakcíny, jsou dost děsivé a nebývalé. Tato vakcína nefunguje způsobem, jakým se nám normálně říká, že vakcíny fungují, kde máte kousek viru, který je nějakým způsobem inaktivován, který se injekčně vnese do těla, to vyvolá imunitní reakci a my si na něj vytvoříme protilátky.

Musí použít speciální technologii. Není to obyčejná vakcína, kde máte injekční stříkačku s jednou jehlou a tekutinou obsahující to, co je ve vakcíně, a tu vám píchnou. Tato má tři jehle. Jehle uprostřed je typická, kterým projde materiál vakcíny. Ale ostatní dvě jehle na obou stranách jsou ve skutečnosti elektrody, které v našich buňkách generují elektrický proud, což tvoří tzv. „elektroporaci”. Elektřina v buněčných membránách vytvoří malé díry s názvem póry.

Genetický materiál pak může skrze póry vstoupit do buněk, kdy normálně by buněčná membrána byla bariérou a držela genetický materiál mimo buňky. Používají tuto techniku, což je v podstatě forma genové terapie. Tím by v podstatě měnili genetickou skladbu našich buněk v místě aplikace vakcíny. Tohle by se podle mě mohlo používat pro různé účely, o kterých nemusíme vědět, protože ve skutečnosti nevíme, co tyto geny představují. Říkal jsem, že zdroj tohoto genetického materiálu je neznámý.

To, co se mi vrací na mysl v souvislosti s Billem Gatesem, je jeho tvrzení o tom, že skrze vakcíny a rodinné plánování můžeme světovou populaci snížit o 15 %. 15 % světové populace je kolem jedné miliardy lidí. Miliarda s M. V nedávné době měl další tvrzení, že se v podstatě nebudeme moct vrátit do normálu v našich každodenních životech, a konkrétně zmiňoval věci jako koncerty nebo sportovní události v arénách, kde se shromažďuje velký počet lidí, dokud každý člověk nebude vakcinován.

Mluví také o očkovacím pasu nebo tetování či inkoustu, který prokáže, že jste dostal vakcínu, což vám umožní, jak jste říkal, se shromažďovat, cestovat letadlem. Skoro vám dává takový vysoký společenský status. Ano, existuje tohle neviditelné tetování, které se pokusili použít u některých dětí v jižní Africe, ale místní lidé to oprávněné odmítli.

 

Překlad US zdroje: David Formánek.

Děkujeme.

 

LIDÉ, BDĚTE!

NA SVÉ PROBUZENÍ ZE SPÁNKU NEVĚDOMOSTI UŽ PŘÍLIŠ MNOHO ČASU NEMÁTE.

CHCETE-LI BUDOUCNOST PRO SEBE A PRO SVÉ DĚTI, PROBUĎTE SE!

SMYČKA KOLEM VAŠEHO VLASTNÍHO ŽIVOTA SE STAHUJE RYCHLEJI, NEŽ SI MYSLÍTE.

 

NENECHTE SE USPAT LÍBIVÝMI A SLADKÝMI SLOVY O TOM, ŽE "TO VŠECHNO ZLÉ JIŽ BZRY SKONČÍ" (SAMO SNAD?) A ŽE NÁS VŠECHNY ČEKÁ RÁJ, KTERÝ SI VŠICHNI ZASLOUŽÍME.

TOTO VÁS MÁ ODVÉST OD DUCHOVNÍ PRÁCE NA SOBĚ SAMÝCH, KTERÁ JEDINÁ VÁS MŮŽE ZACHRÁNIT.

NENECHTE SE UCHLÁCHOLIT ŘEČMI O TOM, ŽE NEMUSÍTE DĚLAT VŮBEC NIC, ŽE STAČÍ JEN ČEKAT (dokonce prý už jen do roku 2022!?!?) a ONA TA ZÁCHRANA "prostě přijde", tak jako tak.

TO VŠE VÁS MÁ ODVÉST OD PRAVDY O TOM, ŽE POKUD NEZAČNETE SAMI

ZVYŠOVAT SVÉ VIBRACE,

KONAT DOBRO

A ŽÍT V SOULADU S NEJVYŠŠÍMI ZÁKONY STVOŘENÍ,

PAK SE NA CO TĚŠIT OPRAVDU NEMÁTE.

VŠICHNI MOHOU POKRAČOVAT V KONÁNÍ ZLA, VŠECHNO MŮŽEME NECHAT TAK, JAK JE, PROTOŽE SE PRÝ STEJNĚ VŠECHNO "VYMAŽE" a DOSTANEME NOVOU KRÁSNOU ZEMI, POTÉ, CO JSME SE PODÍLELI NA JEJÍM ZNIČENÍ A USMRCOVÁNÍ SVÉHO DRUHU?

JAKÝ BY TO PAK MĚLO VŠECHNO SMYSL?

ALE NO TAK!

KONEJME ZLO DÁLE A DÁLE, PROTOŽE NÁS STEJNĚ NĚKDO NAKONEC ZACHRÁNÍ A VŠICHNI BUDOU NAJEDNOU DOBŘÍ?

 

LIDÉ, PROBUĎTE SE!

ODPOVĚDI NA VŠECHNY OTÁZKY ZNÁTE.

JSOU VE VÁS.

STAČÍ JE otevřít.

-------------------------

Níže, v dalších blocích nabízíme základní klíčové informace k vakcinaci obecně. Lékaři, vědci i obyčejní lidé, kteří poznali nechutnou pravdu, předkládají jasné důkazy o tom, že se nás někdo snaží systematicky likvidovat. Za vysokou cenu - cenu své svobody a zbavení své společenské funkce či zaměstnání, se snaží varovat všechny, kterým je život milý. 

Vakcína proti Coronaviru je pak v podstatě "pouhým" vrcholným dílem mocných v záležitosti vakcín, zachovávající všechny jejich smrtící vlastnosti, avšak s bonusem v podobě mikročipu pro vaši dokonalou kontrolu a vaše ovládání.

"The only safe vaccine is a vaccine that is never used."

("Jediná bezpečná vakcína je ta, která se nikdy nepoužije.")

                                               

James R. Shannon, National Institutes of Health

(Národní zdravotnický institut)

 

vystoupení Dr. L. Palevsky na Zákonodárném informačním fóru, listopad 2019

přepis videa

 

Jmenuji se doktor Lawrence Palevsky. Jsem pediatr, vystudoval jsem medicínu na Newyorské univerzitě, kterou jsem absolvoval v roce 1987. Svoji praktikantskou stáž jsem dokončil v roce 1990 v Newyorské nemocnici Mount Sinai. Dále jsem pracoval v ambulantním oddělení nemocnice Bellevue. Svých prvních 9 let praxe jsem strávil na pohotovosti, jednotce intenzivní péče a na novorozenecké JIPce. Pracoval jsem s pacienty v nemocnici, na klinice a nakonec ve své soukromé praxi.

V roce 1983, když jsem začal studovat medicínu, mě učili, že vakcíny jsou bezpečné a účinné, a jak je podávat. Ale neučili mě tam žádnou konkrétní vědu, která by se týkala jejich bezpečnosti, a ani nás neseznámili se studiemi o jejich testování bezpečnosti. A tak to zůstalo až do roku 1998, kdy za mnou přišla jedna maminka a řekla: „Doktore, víte o tom, že je ve vakcínách rtuť?” A já jsem jí řekl, že „ne, to jsem nevěděl.”

Jako student medicíny jsem byl veden k tomu, abych používal kritické myšlení. Jestliže vidíš nějaký jev, běž za ním a snaž se zjistit, jestli tu není nějaké otázka, kterou si je třeba položit.

Než abych to jen ignoroval, podíval jsem se blíže na ingredience ve vakcínách a zjistil jsem, že je tam několik z nich, u kterých se při testování na zvířatech prokázalo, že jsou pro ně velmi nebezpečné. Nechápal jsem, proč jsou tyto stejné ingredience i ve vakcínách. Začal jsem slýchat příběhy rodičů, ne desítky, ne stovky, ale tisíce příběhů od rodičů, kteří vzali svoje velmi zdravé dítě k lékaři a poté zjistili, že jejich dítě přišlo o velkou část svého zdraví, ať už šlo o ztrátu řeči, nebo dostali epileptický záchvat, přišli o sluch, dostali astma, alergie, ekzém, autismus, poruchy učení, zánětlivá onemocnění střev, autoimunitní choroby.

A každému z těch rodičů bylo řečeno, že to vůbec nemá nic společného s očkováním… každému jednomu z nich. A tak to pokračuje až dodnes. Když se podívám na ty ingredience ve vakcínách, mám k dispozici vědu, pomocí které mohu vysvětlit, jak každý z těchto zdravotních problémů může u těchto dětí vzniknout.

V současné době jedno dítě z pěti má poruchu učení. V roce 1976 to bylo jedno ze sedmnácti. Jedno ze šesti mladších osmi let, jedno ze dvou dospívajících a jeden ze čtyř mladých dospělých jsou diagnostikováni s mentální, behaviorální nebo emoční poruchou. Jedno z dvaceti dětí ve věku do pěti let má epileptické záchvaty. U jednoho dítěte ze čtyřiceti se rozvine autismus.

Počet případů dětí i dospělých s autoimunitními onemocněními roste exponenciálně – jsou to onemocnění, která v této zemi rostou nejrychleji. A ty ingredience ve vakcínách, pokud budete ochotni se na ně podívat a pochopit, jak fungují, když jsou injekčně vpraveny do těla, mohou být považovány za příčinu každého jednoho z těchto onemocnění.

 

Takže, které to jsou? Když jsem byl na medicíně, učili jsme se tam, že tělo má hematoencefalickou bariéru. Tato hematoencefalická bariéra je něco jako obrněná pevnost pro mozek. Prvky z krve se přes tuto bariéru nemohou do mozku dostat. Ty prvky, kromě dalších věcí v krvi, zahrnují léky, viry a bakterie. Farmaceutické firmy se velmi snažily, aby byly schopny vyvinout léky, které budou mít schopnost se dostat do mozku. A tak začaly používat něco, čemu říkáme nanočástice.

Nanočástice, velice malinká částečka, která je svázána s lékem. Zjistili, že když se jim povede dát tuto nanočástici do léku, povede se jim tento lék dostat do mozku. A pokusy na zvířatech potvrdily, že se jim to povedlo. Dále jim to umožnilo použít emulgátor, což je něco, co dobře funguje s vodou a tukem – má schopnost rozpouštět se v obojím – a když tento emulgátor přidali k nanočásticím svázaných s lékem, podařilo se jim zvýšit průnik tohoto léku do mozku dvacetinásobně. To jsou poznatky přímo ze studií na zvířatech, které jsem si vyhledal. Takže máte lék, máte nanočástice a emulgátor.

Vakcíny fungují na stejném principu. Ve vakcíně jsou viry a bakterie, které jsou svázané s nanočásticemi hliníku. Tento hliník je tedy ve formě nanočástic a jako takový má v této formě potenciál proniknout do mozku. Většina vakcín také obsahuje Polysorbát 80 nebo Sorbitol. Obě tyto složky jsou emulgátory. Emulgátory velmi pevně svázané k nanočásticím hliníku, které jsou velmi úzce svázány s antigeny ve vakcíně. To nadnáší otázku. Jestli model vakcín je stejný jako model, který farmaceutické společnosti používají k tomu, aby dosáhly průniku léku do mozku, je možné, že by se složky vakcín také mohly dostávat do mozku našich dětí?

A mohlo by to vysvětlit, proč takové velké množství rodičů je svědkem toho, jak se zdravotní stav jejich dětí po očkování zhoršuje, přestože jejich lékaři, média a vláda tvrdí, že tu absolutně žádná souvislost není. Přestože věda ukazuje, že tu souvislost je. Nenajdete jedinou publikovanou studii, která by prokazovala, jestli injekčně podaný hliník do těla proniká do mozku, jestli jakákoliv ingredience z vakcín proniká do mozku, a jestli Polysorbát 80 umožňuje jakékoliv z těchto ingrediencí proniknout do mozku.

 

A když jsem nebyl schopen tyto studie najít, začal jsem mít vážné obavy. Protože mně a vám se tvrdí, že vakcíny jsou posuzovány a velmi pečlivě testovány, aby byly bezpečné. Přesto není možné najít studii, která by objasnila, jestli se hliník může dostat do mozku dětí. Bere hliník s sebou do mozku další složky vakcín, které do mozku nepatří?

Protože když se do mozku dostane nějaká složka, která tam nepatří, způsobí tam zánět. A právě zánět je to, co vidím u jednoho z pěti dětí s poruchou učení, a u jednoho ze čtyřiceti dětí s autismem. Stačí se zeptat výchovných poradců, a jestli je najdete, tak čestných pediatrů, kteří vám řeknou, co pozorují ve svých praxích.

Vidí děti jedno za druhým s více a více mozkovými poruchami. Jako doktor medicíny, který se učil přemýšlet, a který pak šel do lékařské literatury, aby tam zjistil, jestli probíhají řádné bezpečnostní studie, kdy vezmete vakcínu a podáte ji stovce dětí a další stovce podáte neškodné placebo – myšleno inertní. Neexistuje žádná studie, která by zhodnotila bezpečnost vakcíny porovnáním skupin s vakcínou a skupinou s placebem. Žádná. Když se zkoumají vakcíny, maximální délka pozorování účinků je 10 dnů až dva týdny. A bohužel výrobci vakcín si předem vybírají, které z vedlejších účinků dovolí, aby byly spojovány s vakcínou.

Jestliže dítě má nežádoucí reakci, která souvisí s vakcínou, jsou to výrobci vakcín, kteří rozhodují, jestli by tato reakce měla anebo neměla být spojována s touto vakcínou. Veřejnost to ví a zjišťuje to více a více. Pokud se u vašeho dítěte rozvine epilepsie 5 měsíců po očkování, bude vám řečeno, že to s vakcínou nemá nic společného, ale to není pravda, protože neexistují studie, které by to dokazovaly. Je tu názor, ale nikdy na to nebyla provedena studie, která by zjišťovala, jestli očkování dva měsíce, nebo dokonce už 9 hodin po narození, by mohlo souviset s následnou událostí, která nastala měsíce a nebo i roky poté.

Přesto děti v USA jsou jedny z nejvíce nemocných. V New Yorku jsme 13. června přišli o výjimku z očkování z náboženských důvodů, protože neočkované děti, co měly tuto výjimku, byly obviněny, že způsobily propuknutí spalniček. Když jsem se setkal se zastupiteli New Yorku, řekl jsem jim, že neexistuje jediná studie, která by dokazovala, že neočkované děti by kdy způsobily vypuknutí epidemie. A on byl překvapen a řekl: „Budu hlasovat proti zrušení výjimky z očkování z náboženských důvodů, pokud se mi nepodaří najít žádnou studii.” Nepodařilo se mu žádnou najít a přesto pak hlasoval za zrušení této výjimky.

Protože žádné takové studie nejsou. Nejsou žádné studie, které by prokazovaly, že neočkované děti jsou za to zodpovědné. Je tu „shoda”. A zde je důvod, proč tu máme tuto shodu. Učíme se, že vakcíny zabraňují dětem přenášet bakterie, proti kterým jsou očkovány. Ale studie za studií ukazují, že děti, které jsou očkovány, stále mohou přenášet bakterie, přestože dostaly vakcínu. Takže očkovaní mají stále schopnost roznášet nemoci, ale jsou to neočkovaní, kdo jsou neprávem obviňováni kvůli této shodě v názoru, nikoli kvůli opravdové vědě. Abych to zopakoval, žádná studie, žádná věda nikdy neprokázala, že vakcíny eliminují existenci organismů ve vašem těle. A jestli věda něco ukazuje, tak to, že vakcíny způsobují mutaci těchto organismů.

Máme spoustu publikací, které ukazují, že kmeny bakterií se po očkování nahradí novými kmeny. Podobným způsobem, jako když se začnou tvořit nové kmeny bakterií v případně nadměrného používání antibiotik. Proč obviňujeme ty neočkované děti? V této zemi nebyla provedena jediná pořádná studie, která by porovnala zdravotní stav očkovaných versus neočkovaných dětí. Pozoruji ve své praxi rodiny, které se očkování vyhýbají více než 20 let. Jejich děti jsou ty nejzdravější, jaké jsem kdy viděl.

Pak tam jsou rodiny, které mají starší děti, které byly kompletně očkovány, pak prostřední děti, které byly očkovány částečně, a ty nejmladší, které nebyly očkovány vůbec. A takových rodin je čím dál víc a oni vidí ten rozdíl ve zdravotním stavu těch mladších dětí, které jsou zřídkakdy nemocné v porovnání s těmi staršími dětmi, které ve škole mají speciální výuku, potřebují léky, chodí na pohotovost a mají neustále zdravotní problémy. A jediné, co se dozvím, když tohle slyším a mluvím o tom, je: To je nepodložené. Ano, je to nepodložené, pokud to vidíte párkrát, ale už to není nepodložené, pokud to pozorujete déle než 20 let.

A když mluvíte s rodiči, učiteli a výchovnými poradci… A když mluvím s pediatry, kteří se příliš bojí o tom mluvit veřejně. Je tu tlak takové rodiny vyloučit ze společnosti, rodiny, které znají vědu a jsou si vědomy absence této vědy, která je k dispozici. Je tu jen mnoho „shod”. A když přemýšlím o tématu očkování, chci mít jistotu, že když máme předejít infekčním chorobám u dětí, tak abychom tím zároveň nezpůsobili něco horšího místo nich. Naneštěstí tu máme co do činění s mnoha „přesvědčeními” místo opravdové vědy. A tato přesvědčení jsou hluboká. Já jsem složil přísahu „především nezpůsob žádnou újmu”.

Ale když se podívám na vědu a nevidím žádné dlouhodobé studie – pouze krátkodobé do čtyř až deseti dnů, u kterých jsou vedlejší účinky zmanipulovány výrobci, kteří jsou ti jediní, kteří studie o vakcínách dělají… A když vidím, že nejsou žádné placebo skupiny a když vidím, že se netestují jednotlivé ingredience a ani kombinované. A když vidím biochemickou vědu těchto ingrediencí u studií na zvířatech, kdy ta, která dostanou hliník, mají opožděný vývin a problémy s chováním, což je zhruba to stejné, co pozorujeme u dnešních dětí… tak se ptám: opravdu nezpůsobujeme především žádnou újmu?

„Především nezpůsob žádnou újmu” znamená uplatňovat princip předběžného opatření. Stále více rodičů chápe nebezpečí vakcín, a proto vidíme takový tlak na povinné očkování, jak se více vědy o očkování dostává na povrch. Abychom dosáhli tzv. kolektivní imunity, museli bychom nejdříve být schopni dokázat, že očkované děti jsou imunní. Ta smutná stránka této věci je, že kdykoliv očkujete populaci dětí, vždycky tam bude část populace, u které se protilátky vůbec nevyvinou. Odhad hovoří o deseti procentech, že vakcíny selžou u deseti procent populace. Očkovaní – žádné protilátky. Ale ta další skupina je ještě podezřelejší, protože když je naočkujete a vytvoří se jim protilátky - věda ukazuje, že tyto protilátky u nich stejně imunitu nezaručí.

A my nevíme, jaké je procento těchto dětí, které dostanou vakcínu, vyvinou si protilátky a přesto nejsou vůbec imunní. My předpokládáme, že když očkujeme, získáváme ochranu, předpokládáme, že tím zastavujeme šíření choroby. Toto jsou předpoklady, které nikdy nebyly vědou doloženy. A s radostí o tom poskytnu podrobnější informace během prostoru pro otázky. Nikdy bych to netvrdil, kdybych neměl k dispozici vědu, pomocí které to mohu dokázat.

Ty rodiče, se kterými v New Yorku pracuji a se kterými se setkávám po celé zemi, mají velké obavy, že jsou jim odebírána jejich práva, že to, co znají z vědy je potlačováno agendou, která tvrdí, že neočkované děti jsou tím problémem. Abych to shrnul, když v New Yorku propukly spalničky, pardon, když v Kalifornii propukly spalničky, bylo tam 194 případů. A z těchto 194 případů 73 bylo způsobeno konkrétním virem ze samotné vakcíny. To je 38 %. 73 případů spalniček zavinil spalničkový vir. Veškerá literatura tvrdí, že infekce spalničkovým virem nejsou opravdové spalničky a neměla by se tedy brát jako ohrožení zdraví.

To znamená, že pouze 129 dětí mělo spalničky. 129 lidí. A stát New York neprovedl potřebná testování u každého dítěte daná CDC (Centrum pro kontrolu nemocí), aby zjistil, jestli ty děti měly spalničkový kmen, divoký typ spalniček nebo zmutované spalničky. Máme případy po celé zemi a po světě, kde i u 95 až 98 % proočkované populace stejně propukávají epidemie spalniček, protože se objevily zmutované viry. Jak už jsem říkal předtím, existují případy, kdy vir zmutuje a dojde k nahrazení kmenů.

Stát New York neprovedl řádná testování u všech těch více než 1000 malých dětí a mladých dospělých, u kterých se objevily spalničky. Napsali jen takové malé oznámení na stránky CDC o dvou divokých spalničkových virech, které byly zodpovědné za propuknutí spalničkové epidemie. Ale my v New Yorku víme, že testování neproběhlo. 1420 dětí z Long Islandu mělo náboženskou výjimku z očkování, nebyly očkovány a na Long Islandu nebyl jediný případ spalniček.

Děkuji...

 

Překlad: Alena Chládková
Titulky: David Formánek

Děkujeme.

video: https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-palewski-neockovane-deti-jsou-ty-nejzdravejsi-fakta-o-ingrediencich-vakcin/ 

Vakcíny obsahují také tkáně potracených lidských plodů

 

Reportér: Obsahují některé vakcíny vaječnou bílkovinu?

Stanley Plotkin (široce uznávaný jako přední odborník ve vakcinologii): Ano, vakcína proti chřipce.

Reportér: Obsahují některé vakcíny želatinu z prasat?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Obsahují některé dětské vakcíny lidský albumin?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Co je lidský albumin?

Stanley Plotkin: Lidský albumin je součástí lidského séra, součástí krve.

Reportér: To může být problematické, že?

Stanley Plotkin: Může být, pokud daný jedinec není zdravý.

Reportér: Nebo pokud některé krevní složky člověka navážou na sebe hliník a vytvoří si protilátky, že?

Stanley Plotkin: Pokud si vytvoří protilátky proti látkám ze séra, to by dobré nebylo.

Reportér: Obsahují některé vakcíny, které se dávají dětem, lidské diploidní buňky MRC-5?

Stanley Plotkin: Ano. Ve vakcínách proti zarděnkám, planým neštovicím, hepatitidě typu A.

Reportér: Co jsou buňky MRC-5?

Stanley Plotkin: Jsou to lidské fibroblasty, které se tvoří odebráním plodové tkáně z daného plodu, kterého se matka rozhodla potratit. Buňky, tzv. fibroblasty, se tvoří z těch tkání.

Reportér: Obsahují některé vakcíny pro děti obsahují fibroblast lidského diploidu WI-38?

Stanley Plotkin: Kdysi obsahoval, ale myslím si, že se už do nich nedává.

Reportér: Můžete se podívat na stranu 3 ohledně MMR a MMR-B. Vidíte v tom seznamu složení fibroblastu lidského diploidu WI-38?

Stanley Plotkin: Ano, vidím.

Reportér: Je pravda, že lidská DNA ve vakcínách je záměrně fragmentovaná?

Stanley Plotkin: Ano, řekl bych, převážně z teoretických důvodů, že nechceme do vakcín dávat nedotčenou DNA.

Reportér: Všechny plody byly staré tři měsíce nebo víc, když byly potraceny, že?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Jaké orgány z těch plodů získáváte?

Stanley Plotkin: Já osobně žádné, ale spolupracovníci z nich získávají různé tkáně.

Reportér: Dobře. Ty tkáně se nasekají do menších kousků, že?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: A jsou kultivovány?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Některé kousky plodů jsou hypofýza, -která se rozkouskuje

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Včetně plic plodů?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Dobrá. Včetně kůže?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Ledviny?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Slezina?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Srdce?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Jazyk?

Stanley Plotkin: Nepamatuji si, ale nejspíše ano.

Reportér: Jste si vědom toho, že jedna z námitek proti vakcínám je zahrnutí potracených plodů ve vývoji vakcín a to, že jde o součást složení vakcín?

Stanley Plotkin: Ano, jsem si vědom těch námitek.

Reportér: Jste ateista?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Jaké vakcíny jste v dětství dostal?

Stanley Plotkin: Vakcínu proti záškrtu… V dětství asi jen vakcínu proti záškrtu. Pouze proti záškrtu.

 

rozhovor je součástí dokumentu Pravda o vakcínách

https://www.otevrisvoumysl.cz/pravda-o-vakcinach-dokument/ (podívejte se, než video mocní odstraní)

Děkujeme Davidu Formánkovi, šíříteli klíčových informací mezi lid