Italští vědci potvrdili, že Coronavirus se primárně šíří vzduchem pomocí prachových částic v atmosféře, respiračně (kapénkami) až sekundárně

Roušky jen pro zklidnění.

V případě koronaviru nosíme pouze nový módní doplněk. Kdo má hezčí? Komu více sluší? Švadlenky se předhánějí a lidé funí.

 

Když člověk zakašle do roušky, suchá látka nasákne vykašlané mikrokapénky jako houba. Při každém dalším zakašlání se nasáklé mikrokapénky z roušky rozstříknou z vnější strany roušky vlivem rázového tlaku vzduchu z plic. Je to jako s houbičkou, když je nasáklá vodou a bouchnete do ní. Vystříknou z ní kapky vody z druhé strany. Rouška vlhne při každém výdechu, protože člověk vydechuje kromě oxidu uhličitého i aerosoly a vodu z plic. Pouze z dýchání rouška vlhne tak, že už po dvaceti minutách nechrání okolí před zakašláním. A to vůbec nemluvíme o tom, k čemu dochází za teplého počasí, které snad i Evropu také letos čeká.

 

V létě se z roušek stanou minutová potítka nasáklá potem a bez jakéhokoliv ochranného účinku - to jsou zkušenosti letních měsíců z Číny

 

Rouška totiž bude fungovat jako potítko a bude nasávat pot z celého obličeje, takže i za deset minut bude rouška mokrá jako hadr na podlahu. Velmi dobře to znají v Číně, kde se v letních měsících, kdy je vysoká vlhkost vzduchu, roušky vůbec nenosí. Roušky na tváři okamžitě vlhnou, nasávají vlhkost z ovzduší a po pár minutách jsou nepoužitelné, vodou napuštěná látka nikoho nechrání.

Tyto elementární znalosti o textilních rouškách Evropané nemají, protože nikdy roušky nenosili během celého roku.

Roušky, neroušky, ale hovoříme vůbec o ochraně?

Jak ukazují zkušenosti z Číny (jaro 2020), nákaza Coronavirem má jinou zálibu než kapénkový přenos z člověka na člověka. Jakmile se po skončení karantény lidé vracejí do svých zaměstnání, potažmo k běžnému životu, nákaza je jako zázrakem zpátky.

Chtě nechtě se dostáváme k vysvětlení, že virus se nachází primárně ve vzduchu, je to aerobní virus, který používá plíce člověka jen jako množírnu, ale pro své přežití člověka nepotřebuje. Šíří se aerobně a podle odborníků, kteří se již odvážili sdělit své poznatky, pomocí prachových částic, které se pro přenos zdají nejideálnější.

Obr.: Italský vědec Leonardo Setti (vpravo) během rozhovoru

Potvrzuje to poslední studie italských vědců, která poukazuje na to, že virus se nejlépe šíří v oblastech se znečištěnou atmosférou. Tým chemika Leonarda Settiho z univerzity v Boloni potvrdil hypotézu, že virus se může šířit aerobně, a to právě pomocí prachových částic, které jsou pro přenos ideální, protože jejich drsný povrch je vhodný pro přichycení virionu (kompletní virová částice, která je schopna infikovat hostitele a dále s v něm množit).

Nejvíce znečištěné ovzduší má právě sever Itálie, kde je nákaza Coronavirem nejhorší a kde se virus šíří neuvěřitelnou rychlostí.

Jde o první vědecké potvrzení v Evropě, které potvrzuje teorii o aerobním vektoru šíření tohoto viru. Není to přitom vůbec nijak překvapivé, protože Coronavirus je opravdu velmi malý, jeho velikost se pohybuje od 100 do 150 nanometrů, přičemž prachové částice jsou až stokrát větší, a přesto se bez problému pohybují a přenáší v atmosféře. Jenže virus musí být odolný na přežití ve vnějších podmínkách, mimo napadené buňky, a to je u Coronaviru nová a záměrně se příliš neprezentující skutečnost.

 

Absolutní karanténa nemá u aerobních nákaz naprosto žádný význam a smysl, protože AQ (Absolute Quarantine) funguje jen u respiračních nákaz

 

Tyto poznatky však znamenají, že virus se nachází v atmosféře nezávisle na tom, jestli lidé chodí venku, anebo jestli jsou v karanténě doma. Aerobní nákaza má totiž jinou mechaniku přenosu a vyžaduje jinou taktiku boje. Je potřeba zabývat se skutečností a poučit se. Poučit se od těch, kteří jsou krok před námi. Je nejvyšší čas řešit dezinfekci atmosféry.

Čína již dávno pochopila, o co ve skutečnosti v této biologické válce mocným jde. Desinfekce atmosféry je v Číně dávno na pořadu dne. Česká vláda to raději nekomentuje, neboť tuší, že Čína jde správným směrem. A to Česká republika nemůže. Nemůže následovat Čínu. Náš spojenec - USA - by se rozzlobil.

Konec pseudoreality. Dříve nebo později, pokud ještě bude stále ve hře záchrana lidských životů, budeme muset udělat totéž, co v Číně. Aerobní viry mohou v atmosféře vydržet i dlouhé roky, protože prachové částice fungují jako houba a zdroj živin, do kterých se virus může zavrtat jako do nosiče.

Bude třeba zahájit desinfekci ovzduší, podobně jako to provádí Čína ve svých městech. Ta však bude hodně nákladná.

Vzdušné proudění může kdykoli a kamkoli zanést prachové a infikované částice odkudkoli, z jiných zemí či celých kontinentů. Pro uměle vytvořenou biologickou zbraň mocných to není problém. Naopak, vše je v popisu práce viru, tedy ve scénáři celé této hry jménem Coronavirová pandemie. Nezapomínejme, že vše je už dávno dokonale připraveno. Pokud nevychází vše podle připraveného plánu, neustále se opravuje, mění, přidává, diferencuje... Teď už se mocní nezastaví. Zahájili konečnou fázi. Ale to už asi víte...

Aerobní nákaza je nejefektivnější biologickou zbraní hromadného ničení. Zákeřného, pomalého ničení.

Obr.: Dezinfekce čínského nádraží

 

Nápadné mlčení o původu viru. Světové zdravotnické organizaci (WHO) se situace začíná vymykat kontrole. Neví, co přikazovat. V tuto chvíli dostala příkaz vás ujistit, že virus NENÍ umělého původu. Lidstvo si má myslet, že původcem nákazy jsou čínští netopýři.

 

Mocní tohoto světa drží pravdu stále na uzdě. Proto také vy věříte tomu, čím vás krmí masová média a stále si myslíte, že virus pochází z netopýrů a šíří se respiračně. "Říkají to v televizi, tak je to pravda", myslí si každý ovládaný loutkočlověk této planety. Přesně proto je svět takový jaký je. A právě proto si lidstvo ušilo pandemii přímo na míru. Jenže pravda je silnější, než lež. Svou sílu ukáže pravda vždy v ten pravý čas.

Když na vás někdo zaútočí, po vzpamatování asi také vy začnete pátrat po příčině tohoto útoku, po příčině toho všeho. Po pravé příčině toho všeho. Itálie se stala jedním z primárních cílů biologického útoku mocných. A právě italští vědci, kteří nelenili ani v nejtěžších chvílích, již ví, že virus nepochází z netopýrů a nešíří se respiračně, ale šíří se primárně aerobně, tedy vzduchem.

Virus "poletující" ve vzduchu navázán na prachové částice nelze zničit izolací obyvatelstva. Respiračně (kapénkami) se virus šíří pouze sekundárně. Primárně se virus šíří aerobně (vzduchem). Jednoduše řečeno virus si počká, až se lidé zase objeví, až za ním do těch ulic přijdou. A oni přijdou vždy. Nové ohnisko nákazy v Chu-nan (duben 2020) to jen potvrzuje. (Podle zveřejněných vědeckých studií těch, kteří se již pravdy nebojí, tento uměle vytvořený virus dokáže to, co přírodní ne. Mimo hostitele má naprogramovánu schopnost hibernace, kdy své životní funkce vypne na minimum a jakmile se dostane do odpovídajícího prostředí živých buněk, ukončí svou hibernaci a začne se řídit dle svého naprogramování, tj. množit se, replikovat a ničit hostitelské buňky. Už to je důkaz nepřirozeného původu viru, protože přírodní virus tuto schopnost nemá!) České odhalení

Mocní za oponou svůj virus celkem dobře znají (in vitro dokonale, in vivo právě v praxi ověřují) a mají připravenou důkladnou agendu, jak lidstvo skrze pandemii dovést do svého cíle - dokonalého otroctví v čipové totalitě. K tomu jim slouží jejich loutky - představitelé různých klíčových oblastí jednotlivých národních vlád většiny zemí světa. Tito všichni mají své manuály a přesné instrukce, jak postupovat, aby se dílo mocných podařilo, jak lidstvo nenápadně, pod rouškou strachu a paniky dovést k otroctví. Jde to. Lidstvo je natolik nevědomé a neochotné pátrat po pravdě veškerého dění, že se mocným jejich plán s největší pravděpodobností podaří. Každý z nás přispívá svou nevědomostí a svým každodenním nezájmem o poznání pravdy ke svému vlastnímu konci.

Je naprosto nemožné bojovat proti viru, když člověk neví, proti čemu ve skutečnosti bojuje. Politici většiny zemí světa se již do této hry na slepou bábu zapojili, podporují ji a dokonce se zdá, že ji využívají k dosažení svých individuálních zájmů. Ostatně jsou za to řádně placeni svými pány za oponou, kteří ovládají nejen je, ale všechna světová média hlavního proudu.

Roušky, karanténa, rukavice, respirátory ano, poté respirátory ne, desinfekce, karanténa ano, pak už ne, obchody zavřít, některé nechat, hranice zavřít, po nátlaku mocných (máme málo nakažených, něco se šprajclo) pod nějakým "rozumným" důvodem otevřít, obchody samozřejmě otevřít, podnikatelé zuří, všichni zuří... Tady nejde o zdraví. Vůbec ne... Roušky stále ano... ale jak ty lidi promoříme, v rouškách to nepůjde... tak je taky zrušíme. Mnozí již tuší, co se děje, ale mlčí. Zbaběle mlčí a snaží se pouze využít všech možností a šancí, které se jim najednou v souvislosti s nouzovým stavem naskytly. Samozřejmě ve prospěch ostatních to není. Naopak, na jejich úkor.

V Číně se ukazuje, že po skončení karantén a po návratu lidí do práce nákaza znovu propuká. Takto se chová aerobní virus, který nepoužívá ke svému šíření lidské plíce, ale aerobní nosiče v atmosféře. Je to mocný nástroj globalistů na ovládnutí loutkolidí na celé planetě. Téměř devadesát dnů přísné karantény a úplně nový model zásobování a řízení pohybu obyvatelstva, který dosud použila v praxi jen Čína. Výsledek po třech měsících není nijak ohromující, i když vedl ke snížení počtu nemocných. Virus z ovzduší nezmizel! Mainstream (média hlavního proudu) o tom mlčí. Umlčet pravdu a obalit ji dokonalou lží, o to jde. O nic jiného na tomto světě nejde. Ale kdo by se staral...

A vy stále do práce, z práce. Kdo řekne vašim dětem pravdu, když ji nechcete znát ani vy? To je ta budoucnost, kterou jim tvoříte? Lež, nevědomost, nezájem, nejistota, strach a falešná iluze všeho, co se ve skutečnosti děje. To jste vy, to jsou vaše životy, loutkolidé.

Zkušenosti z Číny vyvolávají znepokojení, ale každý mlčí.

Obr.: Desinfekce vzduchu v Číně

 

Poslední vývoj na celé planetě jasně ukazuje velmi znepokojivý fakt, že virus se "záhadně" dostal do oblastí a do těl lidí, kteří nikam necestovali, žijí v odlehlých oblastech, neplatí penězi, nejezdí na nákupy, nikdo za nimi nejezdí na návštěvy. Nekontrolované a chaotické šíření se událo ve velmi krátkém čase na celé planetě. Jakým způsobem, jakými prostředky by se toto mohlo uskutečnit?

Obr.: Rozprašování smrtícího chemtrails (blíže záložka Cílená otrava lidstva)

 

Aerobní šíření Coronaviru je jediným vysvětlením, proč se nemoc dostala i do naprosto izolovaných míst naší planety

 

Děsivé informace (kterými vás pochopitelně masmédia nebudou nikdy zatěžovat) z Ruska, ze Sibiře a z lesů Tajgy, z čínského Tibetu, z ostrovů v Tichomoří, dokonce i v Grónsku a na Islandu u domorodých obyvatel, a dokonce v Kanadě u kmenů Inuitů, kteří žijí izolovaně od civilizace, ukazují na skutečnost, že s velmi vysokou pravděpodobností můžeme prohlásit, že Coronavirus se v primární fázi šíří aerobně, tedy vzduchem a lépe řečeno ze vzduchu. Shora.

Poprvé se tato informace přece jen dostala na veřejnost v polovině února, kdy čínská média přinesla v té době zajímavou informaci, že Coronavirem onemocnělo několik stovek osob v Tibetu, kteří posledních několik let nikam necestovali a žijí v horách v izolaci, neobchodují s nikým, nemanipulují s penězi, nic nenakupují. Další případy byly na Aljašce, na ruské Sibiři, v Tichomoří na ostrovech. Virus se prokazatelně dostal do těl lidí, kteří nikam necestovali, nikdo je nenavštívil, nikdy nevzali do ruky infikované bankovky nebo zboží či nákup, a přesto onemocněli.

Co na to vaše autority? Že mlčí? Už to vás má směrovat k tomu, abyste se začali zajímat o to, co vám vaše vlády předkládají, resp. nepředkládají.

Obr.: Čína zahájila mohutný program desinfekce atmosféry v čínských městech

 

Problém je v tom, že kvůli rouškám a nedostatku ochranných pomůcek a lékařského materiálu (který byl záměrný a předem připravený mocnými za oponou) se média (i vy) věnují jen následkům krize, nikoli příčinám. Dosud není znám pacient 0 ani v Číně, ani v USA, ani v Itálii. Dosud není veřejně znám původ viru, pouze se vedou vášnivé dohady, jestli byl nebo nebyl virus modifikován v laboratoři. Jenže, jedna věc zde zůstává skryta, a to je mechanika primárního šíření.

Respirační šíření znamená, že virus cestuje z plic jednoho člověka do plic jiného člověka, obvykle kapénkami při kašlání nebo kýchání. Touto informací o jediném možném šíření koronaviru krmí vlády jednotlivých zemí své obyvatele, nás také.

Na základě zkušeností a faktů z Číny je však realita koronaviru jiná. Čína je zemí roušek, které se nosí hlavně kvůli smogu, ale standardně i během chřipkových sezón apod. Přestože Číňané od počátku nákazy nosí roušky a rukavice, šíření viru se od konce ledna, kdy Čína zahájila absolutní karanténu (uzávěry jedenácti velkých čínských měst), nezastavilo.

 

Čína poznala, že Coronavirus se nejprve šíří aerobně, a teprve poté respiračně. V Číně probíhá program mohutné desinfekce atmosféry v čínských městech

 

V Číně je vysoká koncentrace bezhotovostních plateb, takže nelze přenos virů přičítat jen na vrub bankovek. V takovém případě by byla rychlost šíření nákazy mnohem pomalejší. Čína navíc zastavila veškerou dopravu, hlavní podezřelý vektor přenosu nákazy, ale virus se dál šířil. Epidemiologové sami přiznali, že netuší, jak je možné, že virus se dál šíří z uzavřených měst. Po několika dnech ale přišla nepřímá odpověď na tuto otázky přímo od čínské vlády:

V čínských městech se náhle objevily cisterny, které začaly desinfekci rozstřikovat nikoliv jen na chodníky, lavičky a silnice, ale vysoko do vzduchu, do atmosféry. To samé provádí helikoptéry, které desinfekci rozstřikují nad nejvíce zasaženými čínskými městy. Nemusíme být vědci, abychom pochopili důvody tohoto jednání. Ano, Coronavirus se primárně šíří vzduchem, větrem, takže na obrovské vzdálenosti.

Obr.: Desinfikují se dokonce i stromy v ulicích čínských měst

 

S tímto poznatkem se rodí další otázka.

Odkud se tento virus do atmosféry dostal?

Viry ke svému životu potřebují nosič, a to buď živou buňku, ve které se virus může množit, nebo případně jiný materiál, na kterém se může uchytit a nechat se hostit. Převážná většina lidských virových nákaz má charakter respiračních virů, které se primárně šíří z plic do plic (kapénkami). Ovšem způsob šíření Coronaviru této rutině neodpovídá.

Stále se množící důkazy ohledně šíření koronaviru hovoří jasně. Virus se šíří bez ohledu na vzájemný kontakt lidí, bez ohledu na respirační možnosti nákazy. Podle dalších a dalších světových důkazů se koronavirus primárně šíří vzduchem, kde je neustále přenášen na velké vzdálenosti vlivem jednotlivých vzdušných mas a jejich proudění nad celou planetou. V této fázi šíření je virus v jakési umělé hibernaci. Teprve po vdechnutí do plic člověka se virus aktivuje a začíná jeho množení v buňkách. Pak už se virus šíří výhradně respiračně, pomocí kapének. Ovšem, to je až druhá fáze přenosu, sekundární vektor. Samotný virus má primární vektor podle všeho aerobní.

A tak se naskýtá vysvětlení. Virus je buď zázrakem virové evoluce - virus jako cestovatel vzduchem bez kapének, nebo máme co do činění s organismem, který byl někým uměle vytvořen. Tato možnost je pak až příliš blízko vojenským výzkumům biologických aerobních zbraní.

Toto vše je prozatím jediné vysvětlení pro masivní šíření viru v Číně, která udělala maximum pro to, aby tomuto šíření zabránila (na rozdíl od ostatních zemí, které neudělaly vůbec nic, včetně veselých USA).

Po vyhlášení stavu absolutní karantény v čínských městech, po zastavení veškeré tamní dopravy, po vyhlášení zákazů vycházení a po obklíčení měst čínskou armádou se virus nadále šířil další tři měsíce, a to i v místech, kde prokazatelně lidé v izolovaných oblastech za posledních mnoho měsíců nepřišli s nikým do kontaktu, nepřišli do kontaktu s bankovkami, s infikovaným zbožím nebo materiálem. Jediným vysvětlením tak je aerobní šíření viru. A proti aerobnímu šíření je karanténa naprosto neúčinné opatření, naneštěstí.

Prozatím s jistotou většina světa neví, kdo stojí za případným zkonstruováním celé hrůzy (zdaleka ne té nejhorší, na kterou si právě lidstvo zadělává) a genetickou modifikací Coronaviru. Jsou však ti, kteří již pravdu tuší a jsou jí na stopě. Věříme, že po důkazech také najdou nejvhodnější způsob, jak ji odhalit světu. Otázkou však je, zda-li to stihnou dříve, než budou sami umlčeni.

Obr.: Desinfekce ovzduší probíhá v Číně i za použití dronů a dálkově ovládaných vozidel

 

A jak to je s těmi respirátory?

Nejúčinnější respirátor třídy FFP3 dokáže filtrovat a zadržovat částice až do velikosti, resp. malosti 0,6 mikrometrů, tedy 600 nanometrů. Pokud je virus menší, tak jako je například Coronavirus (100 až 150 nanometrů), potom projde i respirátorem třídy FFP3.

Většina světa se domnívá, že se koronavirus šíří primárně respiračně, to znamená pomocí nosiče, kterým je v tomto případě mikrokapénka. Velikost mikrokapénky je až 3 mikrometry (3000 nanometrů), takže FFP3 (a dokonce i FFP2) filtr bez problému kapénku s virem zachytí, ale pozor, platí to právě pouze v případě šíření viru touto respirační cestou (kapénkové nosiče).

Pokud se ale Coronavirus šíří aerobně primárním vektorem přenosu, zachycuje se podle všeho na prachové částice ve vzduchu, které mají hrubý a drsný povrch, který je ideální pro zachycení virionu pro dálkový přenos viru na velkou vzdálenost vzduchem. Takto navázaný virus si zachovává takovou potřebnou velikost (malost), že respirátor jej nezastaví.

Obr.: Desinfekce ovzduší na hlavní třídě ve Wuhanu. Toto jednání odhaluje skutečnost, že Coronavirus se primárně šíří vzduchem

 

Bez porozumění skutečnému původu koronaviru a jeho primárnímu přenosu jsou veškerá opatření spojená s karanténou, omezením pohybu a sociálních kontaktů nedostatečná. Primární cestou pro virus je podle stále většího množství důkazů vzduch, a proto desinfekce ovzduší, kterou realizují na masivní úrovni čínská města, je v současnosti jediným účinným nástrojem pro eliminaci viru.

primární zdroj: aeronet, upraveno: www.vsechno-je-jinak.eu

 

"Pátrejte po pravdě,

lidé,

chcete-li pro své děti vůbec nějakou budoucnost."