STŘÍPKY

COVID-19 PANDEMICKÉ SHOW

COVID-19

NWO

KORONAVIROVÁ SHOW - OLYMPIÁDA LONDÝN 2012

VAKCINACE

PREDIKTIVNÍ PROGRAMOVÁNÍ

 

KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI, O KTERÝCH NEMÁTE MÍT ANI TUŠENÍ

Coronavirus je pouhou hračkou v rukách mocných tohoto světa a těch mocnějších mimo náš svět

Samozvaná pandemie nemoci Covid-19 je jednou z největších blamáží posledních desetiletí a sleduje hlavní cíl: zavedení klíčových změn zahajujících totální kontrolu nad lidstvem

PROSLOV A. S. Fauciho Z ROKU 2017

A. S. Fauci: "S myšlenkou, že jsme pár dní od nové vlády a vzhledem k tomu, že jsem v branži nějakou dobu a měl jsem příležitost sloužit v pěti vládách, promyslel jsem, že dnes nadnesu téma o problému připravenosti na pandemii. Pokud je jeden vzkaz, který vám chci dnes předat, pak je to ten, že není pochyb, že dojde k nečekané nákaze. Jsme si jistí, že tuto událost zažijeme v následujících třech letech. Děkuji."

 

 

SHRNUTÍ SOUVISLOSTÍ CELÉ PANDEMICKÉ SHOW

- zajímejte se o pravdu, lidé, nahlížejte pod pokličku, studujte nezávislé zdroje, hledejte souvislosti, mnohdy tak zjevné! Zajímejte se o pravdu, která je nám utajována. Buďte připraveni v kterémkoli okamžiku odhalit, že něco, čemu jste doposud věřili, je úplně JINAK. Nezavírejte si sami cestu k pravdě tím, že trváte na té, kterou vám někdo řekl jako první a "oprávněný". Média a vaše vlády vás klamou, je to jejich jediná skutečná práce!

Vždyť jde jen o vás a o vaše děti!

KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI, O KTERÝCH NEMÁTE MÍT ANI TUŠENÍ

 

ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL LETNÍ OLYMPIÁDY V LONDÝNĚ 2012 BYL NECHUTNOU PŘEDEHROU A DOROZUMÍVACÍM PROSTŘEDKEM MOCNÝCH GLOBALISTŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO SI JEJICH ZÁSTUPCI PO CELÉM SVĚTĚ PŘEDALI KLÍČOVÉ INFORMACE O TOM, CO A JAK JE PŘIPRAVENO KE SPUŠTĚNÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH.

 

Než se zaměříme na fakta, která téměř všem tehdy unikla a i dnes mnohým stále unikají (byť samotných životů každého z vás se přímo týkají), shrneme několik dat k současné situaci, kterou tak "nenápadně" a dokonale predikovali mocní globalisté v roce 2012 s takovou vírou v hloupost lidstva, až z ní mrazí.

(Mnohé klíčové informace nabízíme podrobněji v jednotlivých podzáložkách této záložky Mocní slaví pandemii)

Oficiální tvrzení, že virus, resp. následná pandemie COVID-19 vznikla na trhu divokých zvířat ve Wuhanu v prosinci 2019, se již dávno ukázalo jako zoufalá blamáž těch, v jejichž popisu práce byla, ale které však davy lidí stále věří. Proč? Protože jim to stačí. Je to pohodlné přijmout první nabídnuté a uzavřít to. Když se k tomu přidá česká protičínská propaganda, není (pro 98% loutkolidí) co řešit.

Současný stav lidstva na Zemi po proběhlé a přitom stále pokračující a dokonce nyní (červenec 2020) na nové síle nabírající "pandemii" je více než výmluvný. Téměř nikdo nezačal pátrat po pravdě. Roušky jsou vyprány, vyžehleny a připraveny na "horší časy", neboli "až naše vlády zavelí". Nikdo z vás nepátrá po pravdě, nikdo z vás nemá zájem podívat se, jak se věci mají, poznat, že NIC NENÍ NÁHODA a že nemáte jen čekat na svůj osud a na rozkazy těch, kterým jste svěřili své životy, abyste se zbavili odpovědnosti za ně a v případě potřeby je obvinili za viníky vašeho vlastního neštěstí či omezení. Vědomí a jednání lidstva, které se samo označuje za "vyspělé", je v největším úpadku, v jakém se kdy nacházelo.

Státní kasy kvílí prázdnotou, vzduchem létají čísla o výši státního schodku a živnostníci stále truchlí nad nenahraditelnými škodami a obviňují všechny, jen ne pravé viníky, kteří se vám smějí, slaví vaši nevědomost a řídí vaše životy za oponou světa.

Tak to má být. Děláte to dobře, přesně dle jejich plánu. Zabýváte se jinými věcmi - především tím, jak každý den přežijete a jak koho ošidíte, abyste vy měli více. Vždyť to děláte pro své děti, viďte... Však jim jdete příkladem. Budou dělat totéž. A teď si za toto své poslušné chování zasloužíte odměnu. Covidek na chvíli utlumíme a vy si užijte dovolenou. Zase vás potřebujeme trochu zklidnit. Takže teď hurá na dovolenou, "přečkali jste zlé časy a teď si zasloužíte odměnu!"

Je až s podivem, že většině loutkolidí je stále naprosto jedno, co se děje kolem nich samotných, čím je vlády a média krmí, co výživného chystají jejich dětem, co je skutečnost a co je důmyslná a nebezpečná lež. A tak přijmou první i poslední lež, kterou jim předloží jejich milovaná a "důvěryhodná" média. Ta média, jež jsou zcela pod kontrolou právě těch mocných globalistů, kteří hrají i tuto současnou hru o váš vlastní život a svobodu nazvanou Covid-19.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORONAVIRUS nepřinesl na trh v čínském městě Wuhan netopýr, ale ČLOVĚK

 

Tato pravda dávno prověřená a podložená důkazy je médii a politickými "autoritami" záměrně utajována a v případě nechtěného úniku (ke kterému u nás zas tak často nedochází, neboť jsme národ poslušných ovcí vzhlížejících k americkým bratrům a sestrám) označována jako konspirační teorie. Stejně tak jsou až příliš nápadně odmítány a odstraňovány důkazy, které zpochybňují zdravotní nezávadnost vakcín a poukazují na gigantický střet zájmů miliardáře Billa Gatese.
B. Gates kromě vakcín sponzoruje i tzv. “fact checkers”, což je skupina “kontrolorů”, kteří na sociálních sítích mažou “nevhodné” příspěvky. Nevhodné ve smyslu pravdivé či se k pravdě nebezpečně blížící. Tito placení "účastníci" komentářů jsou aktivní v diskuzích na všech platformách sociálních sítí včetně diskuzí na alternativních webech pod články, kde svými záměrně falešnými vstupy a ničením důkazných faktů tyto diskuze zcela znehodnocují, manipulují a posléze ovládnou.
Bill Gates (a nejen on) patří mezi největší sponzory celosvětových masmédií a filantropicky se tvářících organizací. Některé financuje veřejně, mnohé skrytě, například skrze inzerci na léky nebo skrze jiné (nenápadné a naoko velice "potřebné" a ne náhodou opravdu neziskové) organizace a aktivity.

Obr.: Mocný Bill Gates, který je oslavován médii hlavního proudu a globalistickými politiky západního světa, je ústřední postavou celé koronavirové blamáže. Výsledek celé hry je odrazem hlouposti lidstva, které se nechalo lacině lapit na báchorku o přenosovém vzorci z netopýra na člověka a pomalu se chystá uvíznout v ještě lacinějším podvodu - dobrovolně si vpravit do těla jedovatou smrtící vakcínu od "hodného" strýčka Billa, který posílá lidi na testy kontaminované aktivními kmeny Coronaviru.

Obr.: Náhoda? Zvrhlé elity za oponou v USA razily pamětní mince pro rok 2020 s obrazcem netopýra už o pár měsíců dříve, než propukla "skutečná" koronavirová pseudo-pandemie. Vše bylo předem naplánováno a i netopýr splnil svou klíčovou úlohu. Lidé skočili na lep a tím elitě umožnili plynulý a rychlý přechod do další fáze této hry o váš zoufalý (a proto výživný) život. Všechno do sebe zapadá a možná naposledy máme čas zamyslet se nad starým moudrem mistrů šachu: Odmítnou-li se pěšci zúčastnit, hra na šachovnici se neuskuteční.

 

Coronavirus se v čínském Wuhanu přenesl z člověka, který byl na tamním trhu pro tento účel záměrně přítomen. Ale všímat bychom si neměli jen trhu.

Obr.: 7. Světové vojenské hry - velkolepá světová událost, která se konala v říjnu 2019 ve městě Wuhan (správně, neslyšeli jste o nich, vždyť se konaly v Číně, to naše média nemohou prezentovat) - byly pro mocné globalisty ideální událostí na spuštění řetězce nákazy. Američtí vojáci (nejen z NATO) splnili v Číně svou koronamisi a záměrně virus vypustili. První výskyty onemocnění Covid-19 se v čínském Wuhanu objevily přibližně dva týdny po skončení her. Bylo zaznamenáno, že pět sportovců bylo už během her hospitalizováno s "neznámou infekcí". Měsíc po skončení her investuje největší americký investiční fond Bridgewater jeden a půl miliardy dolarů do sázky, že do měsíce března 2020 dojde k masivnímu poklesu na akciových trzích. Hle, a ono došlo.

A co tomu předcházelo? Zase jen samé náhody? Toho roku 2019 jakoby se v USA roztrhl pytel na cvičení ve jménu pandemií. V období leden až srpen 2019 probíhá ve 12 státech USA cvičení připravenosti na pandemii, nazvané Crimson Contagion. Jednalo se o simulaci řízenou Ministerstvem zdravotnictví, která testovala kapacitu federální vlády Spojených států a 12 států USA za účelem jejich reakce a připravenosti na těžkou pandemii chřipky, která má podle imaginárního scénáře vzniknout v Číně (!). V srpnu 2019 pak mocní globalisté Mellinda a Bill Gates rozesílají pozvánky na globální epidemiologickou válečnou hru do New Yorku, kterou nazvali Event 201. Plán na to, jak Spojené státy za pár týdnů zamoří Čínu koronavirem, už byl připraven.

Jak bylo při pozdějším zkoumání nakažených osob zjištěno, první výskyty onemocnění Covid-19 se v čínském Wuhanu objevily dva týdny po skončení her. Rovněž bylo zaznamenáno, že pět nejmenovaných sportovců bylo už během her hospitalizováno s "neznámou infekcí".

Více zde: https://www.vsechno-je-jinak.eu/svet-slavi-pandemii/

 

 

Virus byl vytvořen uměle americkými globalisty za jasným účelem

 

Mocní globalisté za oponou se potřebují hnout z místa. Až příliš dlouho čekali na pravou chvíli. Přišla. Vytvořili si ji.

Šílený vakcinátor a čipový maniak Bill Gates, pravá ruka globalistů, je věrným spolupracovníkem a vykonavatelem vůle mocných.

Elity jsou schopny udělat naprosto cokoli, aby realizovaly svou agendu NWO - ovládnutí světa pod totalitní globální nadvládou hrstky nejmocnějších. K tomu potřebují základní kámen: vystrašené loutkolidi. Vystrašení lidé (čímkoli - terorismem, chřipkou, COVID-19, klimatickou změnou, "neznámým nepřítelem"...) jsou stavebním pilířem všech snah MOCNÝCH o jejich ovládnutí. Vystrašení lidé jsou snadno manipulovatelní, ovladatelní, nechají si zavést jakákoli opatření omezující jejich svobodu, pokud je někdo přesvědčí, že je to v zájmu jejich "ochrany před (byť neviditelným) nepřítelem". Elity to dobře vědí. Vždyť je to výplod jejich chorých mozků.

Obr.: Chapadla Gatesovy nadace (Gates bez zkušeností v lékařském výzkumu, bez lékařského vzdělání) pronikla do každého rohu veřejného zdravotnictví. Miliardy dolarů v dotacích a celé "veřejné" politické agendy jsou pod kontrolou tohoto muže. Proto není problém úmyslně zamořit testy na Covid-19 koronavirem. Nikde není Gatesova kontrola veřejného zdravotnictví tak zřejmá, než v oblasti vakcín. Plán vakcinovat všechny na planetě pomocí experimentální jedovaté smrtící vakcíny (s naprogramovaným odloženým termínem smrti) je posledním schůdkem Gatesovy agendy k vrcholnému snu - očipování populace. Gatesovy cíle jsou zjevné a již dokonce také veřejné: totální kontrola nejen nad světovým zdravotnickým průmyslem, ale totální kontrola nad samotnou lidskou populací! A vaše děti se učí o strejdovi filantropovi, stejně tak vesele a hrdě jako o strýčkovi Samovi. A vám to vůbec nevadí! Naopak, vy je v lásce ke zlu neustále podporujete. Co jim koupíte dnes - plastovou pistolku či sapík (ať si zvykají, že je to zcela normální součást výbavy do ulic a ať se těší, až si budou moci koupit "doopravdickou"?), gumového ještěra z pekel, kšiltovku či tričko s lebkou a šplíchanci krve nebo nejnovější válečnou "hru" na skutečnost The Forever War 2015 - ?).

Lidé, uvědomujete si, že POUZE VY SAMI JSTE JEDINÝMI TVŮRCI SVÉ VLASTNÍ REALITY?

Mocné elity za oponou se nezastaví před ničím, žádný skutek proti lidskosti jim není cizí.

TO NENÍ FRÁZE. JE NEJVYŠŠÍ ČAS SI TOTO UVĚDOMIT. JEDINĚ TAK PŘESTANEME BLOUZNIT A ŽÍT VE FALEŠNÉ PŘEDSTAVĚ, ŽE JE VŠUDE MÍR A KLID A ŽE JDE VŠEM O NAŠE SPOLEČNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČÍ.

 

Pokud testy na Covid-19 budou i nadále kontaminované koronavirem, pak chystající se plošné testování je jen zástěrkou a nástrojem pro masivní očkování. Bill Gates hovoří o 2. vlně koronaviru na podzim 2020 s takovým přesvědčením, že je více než jasné, že druhá i třetí vlna koronavirové pandemie bude uměle řízená a nyní je pouze mediálně propagována. Pokud se mocní nerozhodnou jinak.

 

ZÁMĚRNÁ KONTAMINACE TESTOVACÍCH SAD

 

Americké testovací sady na Covid-19 dodávané do Evropy (jaro 2020) byly záměrně kontaminovány aktivními kmeny Coronaviru. Britská NHS oznámila, že je nepřestane odebírat, a naopak ukončí dodávky testovacích sad z Číny.

Laboratoře v Tanzanii (střední Afrika) potvrdily, že čínské testovací sady jsou rovněž kontaminované aktivními kmeny Coronaviru - pozitivně testují na Covid-19 pastevecké kozy, ptáky a dokonce i ovoce!

A opět ticho. Žádné požadavky lidu na vysvětlení, žádné vyšetřování, žádné reportáže, prohlášení, žádné diskuse. Dokonce samotná média místo své oblíbené činnosti - skandalizace, jen mlčí (léto 2020). Proč? Protože musí! Protože je řídí mocní - ti, kteří toto vše mají na svědomí.

Jste denně klamáni, lidé, a vás to vůbec nevzrušuje.

A právě díky vašemu nezájmu a vaší pseudolásce k vlastní nevědomosti bude tato odporná praxe s kontaminovanými testery na nemoc Covid-19 i nadále tajně pokračovat, v ještě větší míře, v dalších uměle chystaných vlnách koronavirové pseudopandemie (nebo v rámci jiných, naoko s tím nesouvisejících událostí, které jakoby náhodou přijdou (samy)). Kolik jich bude, záleží také na vás, resp. na vaší odolnosti vůči viru, který vám při testování darují.

 

Jak už informují nezávislé světové zdroje, jedná se o celosvětové spiknutí proti národům, o proces globálního řízení v rámci zavádění NWO (Nového světového řádu, kdy o moc bojuje několik skupin mocných elit za oponou, nad nimiž stojí rovněž několik skupin negativních mimozemšťanů, kteří mezi sebou rovněž soupeří).

Dílčím cílem je vytvořit dojem dokonalé pandemie, držet pocit hysterie, prokázat miliony nakažených.

"Podívejte se, lidé, samotné testy to potvrzují!!!"

----------------------------------------------------------------------------

17. červenec 2020 - padly další rekordy v počtu nakažených i mrtvých za jediný den od samotného počátku rozšíření nákazy - hlásí USA, Brazílie, Indie. Tedy alespoň to je informace, kterou dostala za povinnost rozšířit také Česká televize, indikátor pravdy pro 98% loutkolidí. Je to informace, kterou občané mají přijmout za pravdivou. "Vdyť to říkají v televizi!"

Panika nesmí povolit. Falešné zprávy je nutné šířit do celého světa. Chlazené nákladní vozy prý slouží v USA jako provizorní márnice pro nezvladatelný počet mrtvých obětí koronaviru. Nemocnice prý opět praskají ve švech, resp. opět zejí prázdnotou.

-----------------------------------------------------------------------------

Americké testovací sady na Covid-19 byly a jsou kontaminovány aktivními kmeny Coronaviru, lidé se po stěru nosní sondou mohli nakazit a mnoho se jich rozhodně nakazilo, ač na testy šli úplně zdraví.

 

Již 30. března 2020 publikoval britský list The Telegraph šokující informaci o tom, že britská Národní zdravotnická služba (NHS) s překvapením zjistila, že testovací kity na Covid-19 importované z USA jsou kontaminovány aktivními kmeny Coronaviru, což znamenalo, že tyto testovací sady falešně diagnostikovaly zdravé lidi jako Covid-19 pozitivní. Britský list Express navíc upřesnil, že kontaminace byla zjištěna jak u tzv. primerů, tak i u stěrových nosních sond. Testované zdravé osoby by tak byly po použití těchto sond nakaženy právě z těchto testů.

Kontaminaci zjistila i evropská kontrolní laboratoř Eurofins z Lucemburska, která náhodně testovala americké testy používané v řadě západních evropských zemí již od poloviny února 2020. Britská NHS testovala těmito testy britské občany skoro měsíc (jaro 2020) a není jasné, kolik hoaxových pozitivních testů bylo takto vytvořeno a kolik lidí bylo dokonce těmito testy i nakaženo. Americké Centrum pro kontrolu nakažlivých nemocí (CDC) začalo celou věc prošetřovat a teprve 18. dubna došlo k odhalení informací o tom, že produkční laboratoř CDC v Atlantě v Georgii, která tyto testy vyrábí, byla ve skutečnosti kontaminována aktivními kmeny Coronaviru. O záměrné či vědomé distribuci takto kontaminovaných materiálů do celého světa však samozřejmě nepadlo ani slovo. A tak byl padouch označen za oběť. A bylo hotovo. Konec diskuse.

Náhoda neexistuje

Stále více zahraničních zdrojů podává důkazy o tom, že při výrobě testovacích sad se do nich ZÁMĚRNĚ zaváděl virus (nebo viry). Zákeřnost spočívá v tom, že ne všechny testy byly kontaminovány, což vedlo k tomu, že nebylo možné na první pohled ihned odhalit, že je něco špatně. Kdyby totiž všechny testy byly kontaminovány, na chybu by se přišlo okamžitě, protože každý otestovaný člověk by byl pozitivní, což by vyvolalo velice rychle podezření.

Britská NHS však oznámila, že i nadále bude odebírat testy z USA a rovněž bude vyvíjet vlastní testy (nezapomínejme, že celá západní společnost "jede" v agendě NWO, tedy můžeme domyslet, jaké "přidané hodnoty" budou tyto testy mít). Vedle toho chce ukončit import čínských testů do Velké Británie. Americké kontaminované testy tak zjevně britskou NHS neznepokojují (americký koronavirus je asi neškodný na rozdíl od toho čínského).

Obr.: Koronavirová "krize" už vynesla Billu Gatesovi pohádkové jmění. Bill Gates s manželkou Melindou patří k nejbohatším lidem na planetě Zemi. Málokoho proto překvapí, že jejich koupě nového domu v městečku Del Mar nedaleko kalifornského San Diega neušla pozornosti médií nejen proto, že patří k největším obchodům v oblasti realit uskutečněným v dané lokalitě. V přepočtu za více než miliardu korun si Gates pořídil přímořské sídlo, které nabízí to největší pohodlí a luxus, jaké si lze představit. Za 43 milionů dolarů (tedy 1 072 000 000 korun, jaro 2020), které zaplatil za tuto nemovitost, by v různé formě pomohl neskutečnému množství lidí bez domova v USA nebo například pomohl zajistit přístup k pitné vodě třeba v afrických oblastech, jejichž obyvatelé umírají jen díky tomu, že ti, co mohou, jim nikdy nepomohou. Bill Gates nerozdává. On vydělává. Proto je filantrop, proto je oslavován.

 

Uvedenými kontaminovanými testy se v USA testovalo údajně od února 2020. A tak proběhl (a nyní opět začíná - červenec 2020) luxusní podvod v přímém přenosu, vytvoření umělé a zfalšované hysterie o nárůstu počtu nakažených v USA. Pamatujete si, jak světová média hlásila z USA v březnu 2020 masový a raketový nárůst nakažených? No aby ne, když testovací kity byly kontaminovány koronavirem. Bill Gates si na oslavu svého dílčího vítězství kupuje luxusní sídlo, aby si po těžké práci odpočinul.

V této hře mocných jde o miliardy dolarů v podobě “jackpotu” pro firmu, která zvítězí ve zlaté horečce – a získá patent na celosvětovou vakcínu. Ve finále zřejmě půjde o jakési společné dílo několika šílenců, které obklopují mocná chapadla ještě šílenějšího Billa Gatese a jeho ženy Melindy. Ti mají pod svou patronací světový vakcinační průmysl a ovládají dvě klíčové instituce - WHO (Světovou zdravotnickou organizaci) a americkou CDC.

Bill Gates neustále dokazuje celému světu (těm, kteří vidí to, na co se dívají), že se nezastaví před ničím.

 

Bill Gates ve své snaze vyvinout jednu, dvě nebo dokonce sedm různých vakcín proti koronaviru otevřeně připouští, že těmito jeho vakcínami může být traumatizováno nebo může zemřít více než 700 000 lidí na celém světě. Připouští, že mnohem více lidí zemře na vakcínu, než na samotný virus. Gates v nedávnem rozhovoru CNBS také přiznal (jaro 2020), že pokud mají vakcíny fungovat i pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, musí být určitým způsobem "víc nabité, víc koncentrované". Tato "koncentrace" znamená, že budou někteří lidé touto vakcínou zranění (poškodí jim to zdraví), nebo rovnou zemřou. "Pokud bude mít jeden z 10 000 lidí vedlejší účinky, postihne to 700 000 lidí", řekl otevřeně šílený Bill Gates na oslavu své neprozkoušené, "účinné" vakcíny Covid-19, kterou by velice rád již na podzim 2020 začal pouštět populaci žilou.

----------------------------------------------------------

Obr.: Bill Gates není jediným poskokem a vykonavatelem šílených snah mocných globalistů skrytých za oponou, který stojí u realizace falešné pandemie Covid-19. Jeho věrným druhem je americký psychopatický finančník, multimiliardář židovského původu - mimochodem již reptilní bytost - George Soros, který mimo jiné mnohé své "filantropické" aktivity (neustále se zvyšující podpora a řízení celosvětové nekontrolované a masivní migrace, obviňování Ruska z (neexistujících) útoků na Evropu, podpora Transparency International - (kdo jiný ji musí ovládat, než ten, který potřebuje zelenou pro všechny své činy!) či Mezinárodní organizace pro lidská práva - to už ani nemůže být překvapením, jak to do sebe všechno zapadá, chceme-li otevřít oči!) financuje biolaboratoř WuXi AppTec se sídlem v čínském Wu-chanu, na adrese Gaoxin 666, jejíž oficiální činností je práce na takzvaných malomolekulárních lécích. (Pozor, toto není ona laboratoř z čínského Wu-chanu, o které neustále a záměrně mluví média). George Soros je další "lidumil", který svou laboratoř hýčká pro mnohem děsivější účely. Pod svícnem bývá tma, a tak její adresa zní jako vtip: Gaoxin a tři šestky – číslo uvedené v bibli, pod kterým se skrývá jméno šelmy z Apokalypsy. Bankéř George Soros sdílí globalistické myšlenky Billa Gatese. George Soros se velice "moudře" vyjádřil, že "nebere v potaz společenské důsledky toho, co dělá".

 


 

Skandál v testování na Covid.

Florida: Nejméně 333 laboratoří hlásí pozitivitu na Coronavirus u 100% testovaných lidí

Obr.: 14. července 2020, Florida. Celkem 333 laboratoří na Floridě ohlásilo 100% pozitivních testů ze všech testovaných osob na Covid-19. Testy byly provedeny stěry z nosu a krku. Americká média začínají uměle nafukovat počty nemocných. Kontaminované testy na Covid-19 hlásí "správné" výsledky. Také Česká republika se zapojila do této blamáže. Pseudoohnisko v uhelných dolech na Karvinsku z přelomu června a července 2020 má rovněž své autory. V této fázi coronavirové hry jsme svědky opačných tendencí, než které probíhaly v Číně, která skutečná čísla nakažených naopak raději zmenšovala. Na tomto reálném příkladu můžeme dobře vidět, že každá skupina mocných za oponou bojující o nastolení NWO (na Zemi jsou čtyři, každé velí rasy negativních mimozemšťanů, kteří mezi sebou rovněž bojují o moc) má jiné metody a postupy své agendy, avšak stejný konečný cíl -  ovládnutí světa zotročením lidstva. Výše uvedené šokující odhalení pozitivity testování je pouhým dalším důkazem toho, že Covid-19 má neustále plnit funkci hlavního nástroje řízení celé blamáže. Jedná se o nástroj donucení veřejnosti k podstoupení hromadného očkování, které bude upraveno zákonem.

Covid-19 se v USA stal zbraní hromadného ničení. Virus však mutuje celkem rychle (Dr. Soňa Peková: "S každou mutací virus ztrácí své původní “kvality”"), proto mocní za oponou rozhodli, že po celém světě bude šíření viru napomoženo. A tak se taky stalo.

 

Infikované stěrové testy jsou tady. Kontaminované testy jsou nadále po celém světě záměrně v oběhu i přesto, že už se před několika měsíci potvrdilo, že jsou infikované koronavirem.

 

Na test jdeš zdravý, odcházíš buď pozitivní a zdravý, nebo negativní a infikovaný

Zákeřnost spočívá v tom, že tyto kontaminované testy neslouží jen ke stanovení falešné pozitivity. Právě v průběhu samotného testování dochází k rychlému přenosu nákazy Covid-19 na testovaný subjekt, a to ohromnou rychlostí. Nákaza ze stěrových tyčinek testů je okamžitá a prakticky bez inkubační doby. Pokud se do krku a do nosu dostane tyčinka napuštěná tímto koronavirem, stačí pouhých pár hodin na propuknutí nemoci. Virus se sliznicí dostane bleskově do krve a skrze ni do plic, kde se začne rychle množit. (Oproti tomu kapénková nákaza je typická tím, že vzduchem, resp. vdechnutím kapénky se do plic dostane podstatně menší množství viru, který se musí v buňkách nejprve dostatečně namnožit, aby se projevily příznaky onemocnění). Na kontaminované stěrové tyčince jsou však stovky milionů těchto virů a otěrem o sliznici se miliony z nich přenesou do nosohltanu. Průběh nemoci je poté akutní. Již se tak nelze divit případům, kdy se zdravý člověk nechá otestovat, výsledek je negativní, avšak další den, resp. za pár hodin u něj propuknou horečky, nevolnost a bolesti. Opakovaný test následně prokáže pozitivitu na koronavirus.

Je načase si uvědomit, že odběrové stanice (již nejen na Floridě) v podstatě fungují (ty další po světě se přidávají) jako inseminační centra na šíření nemoci Covid-19. V USA se aktuálně nemoc šíří tím rychleji, čím více nevědomých lidí přijede na parkoviště před testovací kiosek, s radostí, že za pár hodin bude mít "jistotu". Půjdete zítra i vy?

Lidé, začněte se zajímat o to, co se děje kolem vás. Protože se to děje kvůli vám a pro vás. Pouze a jen ve váš neprospěch.

 

Tanzanie potvrzuje, že kontaminované testy na Covid-19 pozitivně testují jejich kozy, ptáky a dokonce i tropické ovoce

K mimořádné události - natolik závažné, že se nesmí dostat do médií hlavního proudu - došlo také v Tanzanii (střední Afrika). Tamní prezident John Magufuli obdržel informaci, že čínské testy na Covid-19, mimochodem tytéž, které nakoupilo české Ministerstvo zdravotnictví, fungují nějak "zvláštně a podivně". Prezident byl informován, že testy pozitivně hlásí nemocné i v případech, kdy by testy měly být negativní, např. u novorozenců z odlehlých vesnic a podobně.

Duchapřítomný prezident se následně rozhodl pro odvážný čin. Do Tanzanské centrální laboratoře nechal anonymně poslat vzorky krve pastevecké kozy, ptáků a dokonce tyčinkové stěry z několika citrusových plodů, mimo jiné z papayi, národního oblíbeného ovoce všech Tanzánců.

Jaké bylo překvapení, když tamní laboratoř oznámila pozitivní výsledky u kozy, ptáků a papayi. Pouze citrusové ovoce bylo Covid-19 negativní. Prezident neuvedl, od koho byly testy nakoupeny a kdo je vyrobil, ale Tanzanie brzy nato oznámila, že končí s nákupem testovacích sad na Covid-19 z Číny. Důvod uveden nebyl.

Jestliže se v USA kontaminují od února 2020 testy na Covid-19, které v březnu zapřičiní raketový nárůst nakažených, a jestliže dojde k odhalení, že testovací sady pozitivně testují na Covid-19 kozy, ptáky i dužnaté tropické ovoce, je na místě zbystřit a žádat vysvětlení.

 

K nevůli a vzteku mocných jsou ještě stále v čele některých zemí ti, kteří špinavou hru mocných za oponou hrát nechtějí

obr.: Prezident Tanzánie John Magufuli odmítl testy na koronavirus jako vadné. Řekl, že nevěří, že je jeho koza, papája a kus dřeva, které našli v lese, COVID pozitivní.

 

Nakažená koza, koroptev nebo ovoce…

Motorový olej COVID-19 pozitivní? Proč ne, když je to loutkolidem jedno.

"Testy na koronavirus jsou podvrh. Přicházejí z ciziny již upravené tak, aby prokázaly COVID. Hraje se tu špinavá hra a týká se to celého světa", říká prezident Tanzánie John Magufuli.

Po prvních podezřeních, když byly do Tanzánie dovezeny další testovací soupravy, nařídil tamní prezident John Magufuli bezpečnostním silám zkontrolovat kvalitu těchto souprav. Výsledky tohoto počínání prezident Magufuli zveřejnil v živém televizním vysílání. Uvedl, že nechal do laboratoře zaslat vzorky, které nebyly lidského původu, ale kterým byla přiřazena smyšlená jména a věk testovaných včetně rodných čísel. Laboratorní technici byli ponecháni v nevědomí o původu vzorků.

Vzorky koz, ovoce, ovcí a dřeva byly pozitivně testovány na COVID-19. Naznačil, že tak někteří lidé mohli být pozitivně na koronavirus testováni, a přitom jej vůbec neměli.

Obr.: Tanzánie odmítá čínské testovací soupravy

V televizním prohlášení prezident Tanzanie říká:

"Odebrali jsme vzorky z koz, odebrali jsme vzorky z ovcí, odebrali jsme vzorky z papayi, odebrali jsme vzorky z motorového oleje, a odebrali jsme vzorky i z jiných věcí. Vzali jsme je do laboratoře, aniž by věděli, o jaké vzorky jde, a všechny vzorky jsme pojmenovali" říká prezident Tanzánie John Magufuli. 
Vzorek z motorového oleje jsme nazvali Jabil Hamza, 30 let, muž. Výsledky přišly negativní. Když jsme vzali vzorek z jackfruitu, pojmenovali jsme ho Sarah Samuel, 45 let, žena. Výsledky přišly nerozhodné. Když jsme vzali vzorek z papayi, pojmenovali jsme ho Elizabeth Ane, 26 let, žena. Výsledky z papayi přišly pozitivní na koronavirus. To znamená, že tekutina z papayi je pozitivní. Odebrali jsme vzorky z kware (druh ptáka) a výsledky přišly pozitivní. Odebrali jsme vzorky z králíka a výsledky přišly nerozhodné.

Odebrali jsme vzorky z kozy a výsledky přišly pozitivní. Odebrali jsme vzorky z ovce a výsledky přišly negativní. A tak dále… Když tohle vidíte, že odeberete vzorky a řeknete, že jsou lidské, a výsledky přijdou pozitivní na Covid-19, znamená to, že by všechny papaye měly být také v izolaci.

A když vzorky z kozy přišly také pozitivní, znamená to, že možná všechny kozy, které tu máme, nebo třeba ta koza, ze které jsme odebrali vzorek, by měly být také v izolaci. A když výsledky z jackfruitu přišly také pozitivní, tekutina z jackfruitu, kterou jsme nazvali Elizabeth, což znamená Elizabeth Jackfruit... to tedy znamená, že i všechny jackfruity by měly být v izolaci.

Když se zamyslíte nad tím, co vidíte, máte podezření, že se s těmito testy hraje špinavá hra. Že se v této zemi dějí neuvěřitelné věci. Buď laboratorní pracovníci jsou podplaceni lidmi s penězi, buď nejsou dostatečně vzdělaní, což není pravda, protože tato laboratoř se používá pro ostatní nemoci... Protože i laboratorní činidla se importují, protože i štětičky na výtěr se importují - je tedy jasné, že se něco musí dít..."

(odkaz na video: https://www.arfa.cz/testy-na-koronavirus-jsou-povrh-video-nakazena-koza-koroptev-nebo-ovoce-motorovy-olej-covid-pozitivni-hraje-se-tu-spinava-hra-unikatni-experiment-a-uzitecne-rady-prezidenta-tanzanie/#.XsMHj9vgoy5)

Obr.: Prezident Tanzánie John Magufuli, který se nebojí říct, co je očividné, ani vyjádřit podezření na nečistou hru nejmenovaných hráčů


"... S těmi testy se hraje špinavá hra. Jinak bychom museli u nás v Tanzánii všichni onemocnět na Covid-19, protože většina z nás konzumujeme „koronavirovou papáju“...

Testovací soupravy jsou k nám dovážené z USA i Číny… a výsledky jsou naprosto stejné...

... a k tomu doktoři a sestry u vás na západě, tančící v prázdných nemocnicích! Je to velká ostuda a neskutečná blamáž! Plná by měla být vězení - těch, kdo to způsobil...!

Laboratorní činidla na Covid-19 se importují i štětičky na výtěr se importují, je tedy jasné, že se něco musí dít špatného s těmito testery. Není totiž možné, aby i vzorky z naší papaye přišly pozitivní na koronavirus. Světová zdravotnická organizace by s tím něco měla udělat, když už i kozy mají koronavirus. Jak je to možné?

Pokud bychom měli slepě věřit testerům, které jsme nakoupili v zahraničí s doporučením WHO, a uvěřili bychom jejich účinnosti, aniž bychom si to sami předem neověřili, pak nám není jasné, co WHO dělá celé dny, když neví, že koronavirus ovlivňuje nejen lidi, ale i kozy, a také stromy.  Znamenalo by to, že vědci pod dohledem WHO v tomto ohledu selhali - nedělali žádný výzkum. Na co pak přispíváme penězi do této organizace, která nám posílá falešné kontaminované testy na koronavirus, abychom se všichni nakazili...To nám taky nakonec může WHO říct, že stromy nakažené koronavirem je „unikum“ pouze Tanzánie a že bychom je měli nejprve izolovat a pak povinně proočkovat vakcínou, kterou nám asi také samozřejmě dodají... Je to neskutečná fraška a podvod na celý svět..."

"Ničeho se nebojte", ukliďnuje obyvatele své země prezident Tanzánie John Magufuli.

"...Musíme si pokládat určité otázky, jako Tanzanci, tak i celý svět. ...Existuje někdo, kdo nemá s lidstvem dobré úmysly. Tanzanci a jejich vědecká komunita vysílá toto podezření a říká to celému světu.

Tanzanci, držme silně při sobě, sjednoťme se, dejme Boha na první místo, pracujme tvrdě pro naše blaho a prosperitu. Neměli bychom se sebe bát z důvodu koronaviru. Měli bychom si pomáhat. Ať můžeme tento problém společně vyřešit, protože aby... jackfruit měl koronavirus..., ...aby papaya a kware měli koronavirus… někdo nás chce k smrti vystrašit a zároveň nakazit..."

Na každé přiblížení se k pravdě se ozve desetkrát silnější hlas těch, kteří tuto pravdu potřebují za každou cenu zbochybnit a umlčet. Proto loutky mocných, které se "skrývají" pod rouškou "nezávislých" veřejně "prospěšných" organizací či společností, jako veřejní činitelé věro-hodných sdružení, aktivit, spolků, organizací (včetně aktivistů za lidská práva) nasazují své metody také v tomto případě. Vyjádření tanzanského prezidenta už se tak dočkalo klasického zlehčování, podezření na neodborný přístup při testování či interpretaci výsledků atd... právě ze strany podplacených a právě pro tuto činnost najatých jedinců pracujících pod rouškou o.p.s., neziskových organizací, ale také "vládních" a jiných "nezávislých" spolků.

Tento postup negativního stavu při odhalení pravdy - zesměšnění a umlčení toho, kdo se k pravdě blíží (případně další fáze, podle míry nepohodlnosti toho, kdo pravdu poznává a chce ji šířit) - bude trvat tak dlouho, dokud jej samotní lidé nevymažou z povrchu zemského a nezačnou se zajímat o samotnou pravdu o svých vlastních životech. Je to jejich vlastní dílo, jejich vlastní volba.

Otázkou je, jestli to loutkolidé stihnou dříve, než sami sebe tímto sebevražedným stylem zahubí.

!!!

Není to zdaleka poprvé, kdy se začaly zpochybňovat testovací soupravy. Několik zemí již hlásilo vadné testovací soupravy, u nichž bylo zjištěno, že jsou kontaminovány koronavirem i bakteriemi, například Británie, Kanada, Anglie. K překvapení (jak pro koho) tyto země, plně pod vlivem mocných (a většinou vědomě hrající jejich hru) dále tyto soupravy odebírají a nechávají vše být. Přesně podle plánu mocných (který plní jednotlivé země dílčími úkoly). Nyní je nutné udržet paniku vysokého počtu nakažených (k tomu jsou kontaminované testy nezbytné) a dostat ji do bodu, kdy budou moci nenápadně a jakoby "přirozeně" nastoupit klíčová opatření vedoucí k další fázi kontroly mocných nad lidstvem.

Čekáte zmínku o těchto událostech v Událostech České televize? Nečekejte. Tyto informace jsou plně pod kontrolou mocných a do masmédií se nikdy nedostanou. Média o tom neinformují. Nemohou. Nemají povolení, i když novinářů - svědků světových podvodů na lidstvo, kteří dychtí po tom, aby se lidstvo dozvědělo odhalenou pravdu, jakkoli nepříjemnou - je ještě stále dost.

Prezident Tanzánie nám může jít příkladem. Naopak naše vědecká obec by se měla rychle poučit a začít dělat práci, která je AKTUÁLNĚ nejvíce potřeba a naprosto klíčová pro život každého z nás. Jenže to by musela mít povoleno, dělat něco, co by odhalilo pravdu, natož pak výsledky své práce zveřejnit. Věda stále dělá pouze to, co má povoleno konat v zájmu zachování nevědomosti nás všech o všem, co je naprosto klíčové pro naše životy, a v zájmu zachování moci mocných nad námi, poslušnými ovcemi.

-------------------------------------------------------------------

Stačí se zajímat a nalézat souvislosti. Ještě stále má pravda kudy proniknout.

 

! Odvážné zdravotní sestry v Anglii odhalují tutéž blamáž !

 

Z dalšího nezávislého zahraničního zdroje se dozvídáme, že zdravotní sestry v Anglii (jaro/léto 2020) poslaly jako obvykle do laboratoře testy na COVID-19 a přidaly k nim dva testery nepoužité. Oba nepoužité se vrátily jako pozitivně testované. Jejich zvědavost i podezření vzrostly, a tak následně poslaly dalších 10 nepoužitých stěrových tyčinek. K těmto vzorkům si vymyslely jména. Všech deset NEPOUŽITÝCH TESTOVACÍCH TYČINEK se vrátilo jako pozitivní na Covid-19.

Obr.: Koronavirový hoax, pod nímž se podepisují krvelační mocní tohoto světa, skrývající se za oponou, kolaborující s negativními mimozemskými rasami a popíjející pupečníkovou dětskou krev k regeneraci svých prašivých buněk, pouze neustále dosvědčuje ovládání světových médií a odhaluje chyby v matrixu. Počet zemřelých je letos ve světě stále přibližně stejný jako v předchozích letech. A těch, kteří touží odhalit celou pravdu, je k nelibosti mocných stále ještě pár. Jenže oni nasazují svůj krk také za vás, kteří nečinně sedíte, odmítáte odpovědnost za své vlastní životy a čekáte na další ráno, ať můžete otročit pro ty, kteří vám kopou hrob. Vaše svobodná volba.

 

Testování je jeden velký podvod a většině lidstva to stále nevadí. Nevadí-li vám nákaza, kterou dostanete jako dárek při vyšetření u lékaře, pak už vám nezáleží na ničem. Podle toho se také 98% lidstva chová, podle toho žije své ubohé životy.

Ale jdeme dále, důkazů je až příliš mnoho na to, abyste o některý nezavadili. Jednou a možná také naposledy.

----------------------------------------------------------------

 

Do klubu celosvětových nepřátel "svatého svazku" NWO se v posledních dnech zařadil také brazilský prezident Jair Bolsonaro. Konzervativní hlava latinskoamerické země je také díky svému přátelství s D. Trumpem definitivně postavena do role nepohodlného protipólu elitářských pseudospasitelů lidstva NWO.

 

Prezident Brazílie Jair Bolsonaro se vyjádřil k pseudopandemii Covid-19

Obr.: Brazilský prezident Jair Bolsonaro (léto 2020)

 

Brazílie provedla dosud největší odhalení podvodu zvaného Covid-19. Tak jako Tanzánie, ani Brazílie nehodlá hrát špinavou hru mocných s životy nás všech.

Prázdná nemocnice, prázdné rakve, žádní nemocníNedávno byl v českých médiích (plně pod kontrolou mocných) kriminalizován brazilský prezident Bolsonaro za to, že zanedbal opatření proti pandemii koronaviru, v důsledku čehož je Brazílie druhou Covidem-19 nejzasaženější zemí (po USA) a situace je tam zoufalá. Kdo nemá chuť na tuto další servírovanou lež a hledá souvislosti, pak se opět přesvědčuje, že média zoufale skáčí, jak mocní globalisté NWO poroučí. Lidstvo je klamáno a televizní moderátoři se na vás usmívají.

Obr.: Policejní razie v brazilských nemocnicích

 

Prezident Bolsonaro pojal podezření (nejen na zvláštně nápadnou mediální dramatizaci situace) a rozhodl se podívat věci na kloub. Přiměl několik členů parlamentu, aby podali důkazy o údajně zoufalé situaci spojené s nákazou koronavirem. Ti spolu s policií provedli přepadovou kontrolu v "nejvíce postižené nemocnici", která hlásila, že ošetřuje 5 000 nemocných, z nichž 200 již zemřelo. A podezření na podvod se potvrdilo.

Přepadová kontrola brazilské policie v údajně nejpřeplněnější nemocnici v Brazílii dokazuje opak - prázdná nemocnice, kde není ani jeden pacient

Obr.: Prázdné nemocniční postele v údajně přeplněné nemocnici v Brazílii

 

Zjistili, že zmíněná nemocnice není ještě ani dokončená, je zcela prázdná, bez personálu a pacientů, natož s koronavirem.

Obr.: Nedostavěná nemocnice v Brazílii, která na příkaz mocných hlásila nejvíce pacientů s koronavirem. Guvernér státu, ve kterém tato nemocnice stojí, někde "ztratil" peníze určené k její dostavbě a k řešení koronavirové situace. Zároveň údajně napomáhal protlačovat zavedení plošné vakcinace.
 

Tato nemocnice měla podle zveřejněných údajů objednáno 200 rakví, které tam členové parlamentu skutečně našli. Byly zavřené, "připravené k pohřbení". I nebáli se koronaviru a dali je otevřít. Rakve byly prázdné.

Usvědčující videa, která neměla spatřit světlo světa (z pohledu mocných) jsou na youtube neustále mazána, tak, jak je "pověřené" osoby odhalují a dle daného scénáře likvidují. (Tento zdroj z 16. 6. 2020 je zatím stále k dispozici).

 

Brazilský prezident Bolsonaro poslal kontroly do všech nemocnic a zjistil, že situace není taková, jak se mu hlásí. Získané důkazy "nejvytíženější" prázdné nemocnice jsou nejevidentnějším případem potvrzeným oficiálně tamní vládou. Je to skandální odhalení, stejně jako v Tanzánii, stejně jako v USA (viz podzáložka Prázdné rakve, prázdné nemocnice).

Brazilci si o tom tweetují, je to skutečnost, ale do celosvětových médií hlavního proudu se tyto informace nikdy nedostanou. Jakmile hrozí rozšíření odhalené pravdy dále než do země, kde se k pravdě přiblížili, placení cenzoři (vše plně pod kontrolou B. Gatese, Sorose a dalších mocných) se postarají o včasné (někdy i méně včasné) smazání a zablokování nežádoucích důkazů.

Obr.: Prázdná lůžka v brazilských nemocnicích. Nikde nejsou davy nemocných a umírajících pacientů na koronavirus. Média hlásí přeplněné nemocnice a zoufalý stav. Něco musí být jinak.

 

Brazilský prezident je jedním z velice mála hlav států, který má do jisté míry ponětí o tom, co krvelační globalisté NWO provádějí, jak a proč. Je však také jedním z hrstky těch, kteří se nebojí říci pravdu svému lidu a vyrukovat s ní na veřejnost, bez ohledu na možná rizika.

(Mimochodem prezident Spojených států amerických D. Trump zná také mnohé detaily této pandemické hry, nemůže však svá podezření ani přesvědčení (natož důkazy) veřejně hlásat a předkládat, i když by také rád. Sám je zapletený s druhou odnoží mocných za oponou, kteří proti sobě bojují o moc nad tímto zoufalým světem. Donald Trump byl za časů svého podnikání "zachráněn" samotným klanem Rothschildů pokaždé, když zbankrotoval. Účty tak bude splácet do konce života. Jeho zeť, Jared Kushner, který je velmi angažován ve všech záležitostech Donalda Trumpa, má sídlo na adrese 666, Páté Avenue, a je členem maniaků zavádějících čipové otroctví -  znamení šelmy 666 - mikročip - který se chystá pro všechny bez výjimky. Mnohá veřejná prohlášení Donalda Trumpa mají velice často úplně odlišný kontext a význam, než jaký je oznamován. Jde v podstatě o dvě formy jedné práce – stejný cíl, jiné prostředky.

Obr.: Americký prezident Donald Trump (léto 2020)

 

 

PRAVDU NEHLEDEJTE ANI V PEKELNÉM SVATOSTÁNKU

 

Obr.: Symboliku hada a ještěrů z pekel (agresivních negativních mimozemských ras) má Vatikán povinnou již léta. Znázorňuje skutečné vůdce a vládce tohoto světa - ještěry z pekel. Toto je skutečná podoba církve, která je plně v moci ještěrů z pekel a která s nimi již věky kolaboruje. Skrze šílené ovládání milionů vystrašených, poslušných, věřících oveček, které poslušně věří jen ve svou nevědomost, nemohoucnost a ve falešného, zlého, trestajícího boha. JAK KÁŽE SATAN, tak káže církev. Nelze se nepozastavit nad symbolikou audienční síně, kterou si ještěři z pekel vyžádali.

Jak zjevné... jak skryté...

Nevidí mnozí z těch, kteří se dívají.... 

 

Zfalšované a kontaminované testy, prázdné nemocnice, podivně krátké a lehké rakve, hromadné hroby bez jakýchkoliv protestů pozůstalých, vše do sebe postupně a nenápadně zapadá, naprosto dokonale, nenásilně. Proto si toho nevšímáte.

KDO BY SI TAK POVŠIMNUL, ŽE CELÁ ZAHAJOVACÍ SHOW LOH V LONDÝNĚ V ROCE 2012 BYLA PREDIKCÍ A DOROZUMÍVACÍM AKTEM MOCNÝCH K CHYSTANÉMU VYPUŠTĚNÍ VYPĚSTOVANÉHO KORONAVIRU.

NENÍ GLOBÁLNĚJŠÍHO PONAUČENÍ O TOM, ŽE POD SVÍCNEM JE NEJVĚTŠÍ TMA.

Stačilo se pozorně dívat a již v roce 2012 bychom minimálně tušili, co se chystá. Jak zjevné, nyní, když se plány mocných realizují a my se chytáme do pasti, na kterou jsme se tenkrát s úžasem nad velkolepostí své vlastní hlouposti dívali, s popcornem a pivem v ruce.

Papež - poskok negativního stavu je součástí západního uskupení satanských globalistů NWO. Celý Vatikán je řízen ještěry z pekel. Mimochodem všichni tito "svatí" psychopaté vědí o tom, že vakcíny budou obsahovat nejen smrtící koktejl biologických agens a chemikálií, ale také mikročipy určené k ovládání lidí, vše v dokonalé spolupráci s elektromagnetickými kontrolními mechanismy sítě 5G. Myslíte, že to kážou svým ovečkám na mši? To nemohou, zato mají pro ně připravenou jinou zábavu. Připravte se, milí poddaní, budete pobízeni a dostatečně přesvědčivě (jak je církvi vlastní) vedeni svými "svatými" k tomu, abyste si nejen v zájmu svého "zdraví" nechali vpravit do těla vakcínu od hodného strýčka Billa (Gatese). Neposlušným bude pohrozeno zákazem vstupu do svatostánku, snad i božím hněvem nebo snad i odmítnutím... A co horšího by si ovečky mohly přát... Mocní vědí, co na vás bude platit, neboť vás dobře vycvičili, mají vás ve své moci. Ostatně sami jste se nechali lapit. Uvěřili jste, že nejste hodni Boží lásky, že Boha můžete rozhněvat, že jste neschopni a nekompetentní sami komunikovat s Bohem, že jste ovečkami, které je zapotřebí vést, aby šly tím "správným" směrem. Vaše falešná víra ve vlastní neschopnost vás bude ovládat a směrovat k nechtěným krokům. Vaši vůdcové si vakcínu nikdy dobrovolně do těla nevpraví, ač budou prohlašovat, že ji také mají. Buďte bdělí, lidé, hodina H nadchází.

Obr.: Pozemská léta prosakuje hráz svatosti (pedofilie zneužívání dětí a všech dalších "obětních" a "svatých" počinů "svatého" Vatikánu), která měla být nedotčená. Je až šokující, jak dlouho si poddaní ničeho nevšimli. Další důkaz toho, jak dobře jsou "vedeni" ve smyslu ovládání a fanatizace mocnými, kterým stačí obléci roucha, abyste jim klečeli u nohou. Hráz špinavé "čistoty" svatých chátrá a protrhává se, a v zájmu každého je sundat štít své nevědomosti, procítit skutečnou Existenci a poznat pravdu. Kolik znamení ještě chcete. Jak se cítíte v audienční síni plně pod kontrolou a ovládání ještěry z pekel?

 

Andělé Světla již dlouho, předlouho varují všechny lidi planety Země před pádem do hluboké pasti negativního stavu v souvislosti se zaváděním Nového Světového Řádu.

Sami lidé si neustále svobodně volí a vytvářejí svou budoucnost.

 

Onemocnění COVID-19 nesplnilo ve své první fázi (zima 2019 - jaro 2020) kritérium pandemie, a tak mocní za oponou připravují  druhé dějství. Lidé, nespěte. Mocní to nevzdají. Teď už ani nemůžou.

 

Psychopatičtí globalisté a další miliardáři vytvářejí vlastní stínovou světovou vládu. Bill Gates (na obrázku vlevo), David Rockefeller (uprostřed), George Soros (vpravo). Následků činnosti světových filantropů jsme právě teď svědky: epidemie, migrace, oběti barevné revoluce, moc farmaceutických společností a WHO zkorumpovaná bohatými elitami. „Dobrý klub“ (Good Club) se objevil v roce 2009. Jejími zakladateli byli miliardáři Bill Gates, David Rockefeller, Ted Turner, Eli Broad a další nejbohatší lidé planety. „Dobrý klub“ je uzavřená organizace, která je kompetentní (vlastní zákony nadřazené zákonům všech jednotlivých národů) rozhodovat o osudu milionů lidí, nikomu se za svá dalekosáhlá opatření nemusí zodpovídat. Jinými slovy, „Dobrý klub“ je věrný svým principům. Znamená víc než americká vláda spolu s D. Trumpem (současný americký prezident) a víc než OSN, převyšuje veškeré možnosti EU nebo zemí NATO. Prostřednictvím farmaceutických gigantů je celosvětový plán vakcinace již realizován přímo před našima očima a nás to nechává stále klidnými. Jak by ne, když "to neříkají v televizi". Vakcinace je nástroj depopulace. Hlavní cíl Dobrého klubu: Snížit počet obyvatel planety.

 

Mocní spávně odhadli, že tato část koronavirové agendy půjde také v ubohé České republice, která již nemá vůbec nic, čím by mohla ohromit, jako po másle. Vždyť již před koronavirovou krizí se české politické elity klaněly před cizí mocí, americkými spojenci, před diktátem z Bruselu, před fašistickým Izraelem. Již přes třicet let svého rychlého morálního, ekonomického i zdravotního úpadku se klaníme zlu a násilí a opěvujeme sílu pseudodemokracie, jejímž přijetím jsme se stali žebráky ve své vlastní zemi a směšnými posluhovačnými loutkami západu. Sami jsme se vzdali své moci, své soběstačnosti, své svrchovanosti, bezpečnosti a síly, kterou jsme jako národ tak pracně budovali. Nyní se klaníme mocným a smrtícím globalistům ze západu, a to velmi obratně a výstředně. České zájmy a správu nad národem jsme předali plně do rukou mocných, v dílčím pojetí do Washingtonu, Bruselu a Izraele.

"Svoboda" a "demokracie"

Multimiliardář a zakládající šéf Microsoftu Bill Gates otevřeně přiznal, že vakcíny a současná "moderní" zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl to na únorovém setkání elitní organizace TED (2020). Natolik si je jistý svou neohroženou mocí, že nemá potřebu se tímto už ani tajit. Česká politická garnitura se za každou cenu snaží dostat se do otvoru až příliš přesně symbolizujícího koncový otvor pro výstup největšího marasmentu, z něhož se čistý ani živý nikdo nevrátí. Pohlédněte na výsledky práce vašich politiků. Jste opravdu spokojeni? Jste opravdu svobodní? Šťastní? V bezpečí? Žijete v radosti, míru, hojnosti a zdraví? Kam skutečně sahá vaše svoboda, když držíte hubu a krok, abyste neskončili na ulici?

 

Z dostupných statistik a charakteristik zatím proběhlé koronavirové show v naší zemi jasně vyplývá, že také my jsme padli do léčky mocných. Byla to březnová a dubnová (2020) epidemie/neepidemie, čísla ne příliš průkazná, a tak média (na příkaz mocných) z nich udělala to, co měla. Apokalypsu a show v naší zemi nevídaných rozměrů. Český statistický úřad (červen 2020) porovnával počet úmrtí předchozích let s tímtéž obdobím roku aktuálního, právě v době, kdy u nás měla řádit epidemie "apokalyptických rozměrů". Podle zveřejněných statistik zemřelo za dané období NEJMÉNĚ lidí za poslední čtyři roky.

Všímejte si souvislostí

V České republice se záměrně při oznamování úmrtnosti nepoužívá spojení “zemřel na covid-19”. Jsou jen případy “zemřel s koronavirem” či "zemřel v souvislosti s koronavirem", mezi které spadají samozřejmě také například rakovina v pokročilém stádiu, masivní infarkty, zápal plic či polymorbidita (zejména u seniorů). Cílem celé show je dezinformace, udržení nevědomosti a udržení potřebné dávky paniky, která následně usnadní a zdůvodní "nutnost" vakcinace.

Koronaviry s námi byly vždycky, i tenhle nový, záměrně uměle vytvořený a způsobující nemoc COVID-19 je navržen tak, aby s námi zůstal. (Vypustit ho je banální, ale zavřít ho zpět do krabičky už je v podstatě nemožné). Za normálních okolností jdete k lékaři, ten dle příznaků diagnostikuje chřipku a doporučí několikadenní klidový režim s dávkou antipyretik či analgetik. Žádný lékař vás s příznaky chřipky neposílá na PCR (polymerázová řetězová reakce, kdy dojde k zmnožení úseku DNA pomocí replikace nukleových kyselin) testy, aby zjistil, jaký virus způsobil, že máte teplotu, kašel či bolesti svalů.

Už tady něco nehraje. Jak se vše jednotně a rychle po celém světě nastartovalo, jak rychle se začalo testovat. PCR test je celkem nákladná záležitost. Ale účel světí prostředky. PCR test je pro běžného člověka nesrozumitelný, neověřitelný, málo známý a dá se tak do něj schovat každá lež, následně vybudovat strach. Média vědí, že běžného, tedy ovládaného člověka (více než 98% populace) stačí vystrašit tou správnou větou, a člověk přestane sám uvažovat. Strach jako způsob kontroly a ovládání populace mocnými za oponou je neustále realizován skrze média. Když se lidem řekne, že jsou miliony nakažených a úmrtí kvapem přibývá, vyvolá to strach. A strach je klíčem k dalšímu ovládání.

Testování na koronavirus je fikce. Nikdo neizoloval ani neidentifikoval samotný virus (rok 2020). Nedostáváme žádné informace o jeho "chování", o jeho mikrobiologických parametrech. Jediná mediálně zveřejňovaná informace je ta, že virus se velice rychle množí a způsobuje onemocnění dýchacího systému. Ale to ví žák základní školy, že virus se šíří, napadá buňky a jeho přirozeností je množit se a způsobovat konkrétní potíže tam, kde se uráčí zapůsobit.

A tak se pro jistotu provádí PCR test, který ve vzorku biologického materiálu hledá konkrétní sekvenci nukleové kyseliny. Jenže virus nikdo neizoloval. Místo toho izolují genetický materiál. Pavědci našli určitou sekvenci a rozhodli, že to bude COVID-19. Neizolovali virus, ale nukleovou kyselinu. Našli určitou sekvenci této kyseliny, tu označili jako COVID-19 a hledají ji u testovaných lidí. To umožňuje označit za pozitivní velké množství lidí, každého, kdo má tuto sekvenci přirozeně. Jste pozitivní, ale nemáte koronavirus. Tento test se vyznačuje vysokou mírou chybovosti. Není prověřen ničím. Jen vaší nevědomostí.

PROČ?

Proč se to děje?

Neptejte se. TO VÁM VZKAZUJÍ MOCNÍ.

Vy se nemáte ptát. Tak se neptejte.

Mohli byste se dozvědět, co nechcete.

A na to nejste zvyklí.


Podvody na příkaz Gatesovy WHO

Jako oběti koronaviru jsou označováni i ti, kteří nebyli na virus vůbec testováni a zemřeli například na rakovinu

 

Všechny optimistické i pesimistické odhady a propočty o tom, kolik lidí onemocní a dokdy onemocní (vzpomeňte na duben 2020, kdy také naše vláda sebevědomě a s vysokým procentem jistoty predikovala počet nakažených i zemřelých na Covid-19 s výhledem na další měsíce) se ukázaly jako liché. Je mnohem méně těch, kteří jsou infikováni, a mnohem méně těch, kteří zemřeli.

Již dávno unikly informace (nezávislé zahraniční zdroje) o tom, že Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila označit zemřelé jako oběti COVID-19 i v případě, že u nich nebyl virus prokázán. Dokonce nemusí být jistá část obětí ani nijak testována a zemřelí jsou označeni jako COVID-pozitivní.

(Svědectví samotných zdravotníků o tom, jak byli nuceni lhát a dokonce neposkytovat adekvátní péči pacientům, nabízíme v dalších podzáložkách. Hledání souvislostí doporučujeme všem, kterým je život milý. Každý sám má možnosti se k pravdě dostat. Zdrojů je stále dost. Stačí se zajímat).

Vakcinační lobby NWO je založena na jednoduché myšlence povinné vakcinace všech, která se zhmotní vytvořením falešného dojmu pandemie a dostatečnou panikou mezi lidmi. K tomuto účelu slouží metoda umělého navyšování čísel o nakažených a zemřelých. Kontaminované testovacích sady jsou dalším pomocníkem k dosažení tohoto dílčího cíle mocných.

Jenže i přes nakažené testovací sady, které poslušně nafasovala také Česká republika, je stále zoufale málo nakažených, mnohem méně, než by mocná elita potřebovala.

 

Na stole jsou jasná čísla. V ČR žádná epidemie neexistuje, podle WHO svět zasáhla pandemie

 

Epidemie Covid-19 se v ČR zatím stále nekoná (srpen 2020), přestože se nás naši vůdcové snaží přesvědčit o opaku.

"Aby výskyt nemocí bylo možné označit za epidemický, je nutné, aby počet případů začal prudce růst v porovnání se svým dosavadním výskytem v dané oblasti. Jedno z kritérií, které vypovídá o počínající epidemii, je počet nemocných na 100 000 obyvatel. Například u chřipky jde v ČR o hranici 1600 – 1800 případů. Nemoc se hodnotí v souvislostech, hodnotí se trend nemocnosti, nikoli jednorázový nárůst".

Nemusíme být početně příliš zdatní, abychom pochopili, že ani naše maličká zaprodaná země (ač se snaží, jak může) nesplňuje parametry epidemie co do základní premisy - počtu případů. Ale ani trend nemocnosti v tomto případě není možno hodnotit jako něco závažného prokazující,  malé nárůsty nemocných v přepočtu na počet obyvatel a poměrně rychle stabilizovaná křivka bez extrémních výkyvů v pozorovaných kritériích (dokonce s náhlou "pauzou", kterou si virus dal po březnové a dubnové "šichtě", a po které v červenci opět vyšel do ulic). Pro mnohé je možná stále překvapující, jak snadno lze oklamat davy. Mediálně vyvolaná a udržovaná hysterie je tristní.

V Česku by tedy muselo být alespoň 160 000 nakažených osob, abychom se mohli bavit o epidemii alespoň z tohoto pohledu. Světová zdravotnická organizace (WHO) reagovala v předstihu (Bill Gates nenechal nic náhodě) a už v roce 2009 pro jistotu redefinovala význam slova “pandemie” způsobem, aby se celosvětový pandemický stav dal vyhlašovat snadněji než nižší stav - obyčejná lokální epidemie.

Je to ohavná a nechutná blamáž mocných tohoto světa, kterou živí celosvětovou populaci v souvislosti s počty mrtvých na uměle vytvořený koronavirus. Je to loupež věků, kolik lidí doopravdy umírá, kolik jich je vyráběno jen v počítačích a kolik prázdných rakví (v lepším případě pískem či jinou zátěží naplněných) se rozváží za přítomnosti TV kamer do masových hrobů.

-----------------------------------------------------------------------------

JAKMILE ZAČNETE ŠLAPAT PRAVDĚ NA PATY, BUDETE OZNAČENI ZA KONSPIRÁTORY A ŠÍŘITELE DEZINFORMACÍ. PŘIPRAVTE SE NA TUTO ZOUFALOU ŠKUBANOU MOCNÝCH A ODKRÝVEJTE DALŠÍ A DALŠÍ PRAVDY, KTERÉ ODVÁŽNÍ JEDINCI PO CELÉM SVĚTĚ ODKRÝVAJÍ VE PROSPĚCH BUDOUCNOSTI NÁS VŠECH.

JEŠTĚ STÁLE SE MŮŽEME STIHNOUT PROBUDIT A ZASTAVIT ŘÁDĚNÍ MOCNÝCH!

NA JEDNU TUTO PRAVDU BUDE NAPSÁNO DESET LŽÍ, OBVINĚNÍ A ZESMĚŠNĚNÍ.

PŘIPRAVTE SE NA TO!

NENECHTE SE ODRADIT A VĚZTE, ŽE PRÁVĚ TOTO JE DŮKAZ TOHO, ŽE SE K PRAVDĚ DOSTÁVÁTE AŽ PŘÍLIŠ BLÍZKO.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Shrňme si: prázdné nemocnice v Evropě a USA, kontaminované testy, svědectví o příkazech lhát ve spojitosti s výkazem obětí, vakcinační lobby, podivně krátké a lehké rakve, hromadné hroby bez jakýchkoliv protestů pozůstalých, predikce o vakcinaci a covid pasech se stávají skutečností, chytrá karanténa - špehování lidí, nošení roušek - drastické snížení imunity, celosvětové bankroty firem, motorový olej, ovce či papája covid-pozitivní, uměle vyvolané nepokoje v USA (iniciátoři jsou předem uplaceni dělat nepokoje a vyvolávat paniku), až nápadně rychlé obnovení volného pohybu do zahraničí s cílem zvýšit neuspokojivé stagnující množství nakažených po celém světě, nekonající se epidemie, podivná pandemie, absence zpráv z konkrétních zemí, váš strach, nahrazení hotovosti bezhotovostním sledováním a kontrolou.

Vše pod rouškou virové pseudonákazy, která nedosáhla ani stavu podprůměrné chřipkové epidemie. Na běžnou sezónní chřipku, pravidelně se opakující, onemocní v ČR od října do dubna následujícího roku v úhrnu skoro půl milionu lidí a na plicní komplikace zemřou stovky lidí vyššího věku. Nikdy se však kupodivu nezastavovala ekonomika, nezavíraly se hranice, nepřipravovaly imunitní pasy, příliš nezdůrazňovala nutnost vakcinace, nevyvstala potřeba vývoje nových vakcín, nezahájilo se zvýšené testování, nenakupovaly rakve. Proč, když je chřipkový virus každý rok jiný, zmutovaný, neznámý a nepředvídatelný?

Teprve teď vidíme, že všechno je jinak a právě teď si toho nikdo příliš nevšímá. Mocným i přes komplikace plán vychází. Díky vaší ochotě zůstat v nevědomosti až do konce hry mocných o vaše životy.

Koronavirová "krize" je vyšším procesem světového řízení, je to masivní ofenzíva mocných za oponou na brutální prosazení Nového světového řádu bez jediného výstřelu zbraní, za pomoci řízení vysoké inteligence IQ 300 (negativních mimozemských entit), pomoci chemicko-biologického útoku. Vše je svěceno nadnárodním globálním krizovým vedením, které nedovolí nikomu tento proces zpochybnit či ho zavést jiným směrem. Kdokoliv se o to pokusí, kdokoliv přijde na stopu spiknutí, bude zlikvidován, odstaven a umlčen.

 

V USA, ve Velké Británii, Tanzánii a v mnoha dalších zemích se testuje kontaminovanými testery. Nikdo za to nepyká a není postaven před soud. Svědků je přitom dostatek. Ve chvíli, kdy i Čína vyrábí a vyváží kontaminované testy a ani tam nedošlo ke skandálnímu odhalení, je na místě uvědomit si, že jsme svědky a dobrovolnými obětmi spiknutí globalistů proti národům.

 

O to více nápadné by nám všem mělo být, že globalisty řízené Facebook a YouTube servery mažou profily lidí a webů, které na toto spiknutí upozorňují a pomáhají jej odhalovat veřejnosti.

Právě proto se například nenápadně likvidují videa Davida Ickea, proto je k dispozici méně videí ze zahajovacího ceremoniálu olympiády v Londýně v roce 2012, kde bylo vše okolo koronavirové hry, 5G sítí, nemocnic a únosů dětí odhaleno 8 let v předstihu.

Jenže procesy už jsou mnohem dál. Česká republika kopíruje řádění USA a již také Číny a poté se podrobí té skupině mocných, která zvítězí.  Prozatím Česká republika stále vzhlíží jen jedním směrem, a to tím americkým, avšak převléci kabát a zaprodat se jiné mocnosti, té vítězné, to je český "sport" fenomén. Jenže tentokrát se tak jako tak vydáme agresivním krvelačným stvůrám, pro které je společnost, svoboda, jednota a mír naprosto cizím a zakázaným ovocem.

Totální kontrola a dozor nad obyvatelstvem 24 hodin denně je tady, vize George Orwella se naplňuje

 

Ve jménu ochrany zdraví děkujeme, že zůstáváte doma. Ve jménu ochrany zdraví a vaší bezpečnosti jsme vám smazali Facebook a YouTube, děkujeme za pochopení. Ve jménu ochrany zdraví a vaší bezpečnosti špehujeme 24 hodin denně, kam chodíte a kde se zdržujete, jak myslíte a na co myslíte. A ve jménu ochrany zdraví a vaší bezpečnosti rozhodujeme a řídíme, co si máte myslet, kdy si to máte myslet, jak se máte chovat, kdy smíte opustit svůj domov.

My MOCNÍ vás tak moc milujeme, že vám nabízíme všechna tahle privilegia. A vy pro tyto změny nemusíte (=nesmíte) dělat vůbec nic. Jen vše bez odporu přijmout. O ostatní se pak postaráme my.

Tajná smlouva reptiliánů

 
 

 Všechny aktuálně probíhající celoplanetární změny jsou jen zesílené projevy snah mocných o

 změnu světového řádu

Koronavirus není nemoc, ale zbraň. Je to politikum, monstrózní podvod elit. Je to nástroj, ne epidemie.

 

Na této stránce právě pracujeme, děkujeme za pochopení

 

 

Jde o vrcholnou akci mocných za oponou, kteří realizují plán na zavedení Nového světového řádu.

Tato moderní oligarchie nejbohatších ovládla zákonodárnou i výkonnou moc a určuje, jaké zákony jsou přijímány a jaké ne.

 

Veškeré schodky státních rozpočtů a dluhy budou od této chvíle dávány za vinu Coronaviru, nikoliv vládě. Obrovské zadlužování je svedeno na virus, veškerá omezování občanských práv se svedou na virus, veškerá špehování a sledování se svedou na virus, veškerá zdražování, veškerá propouštění z práce se svedou na virus, veškeré nové daně budou ospravedlněny a posvěceny virem.
Virus je záminkou, příčinou i důsledkem všeho: od zavírání podniků, masového propouštění, přes zákazy shromažďování(!) až po mega schodkové státní deficity, které jsou již nyní (léto 2020) tak absurdní a vysoké, že nikdo se už ani nesnaží tvrdit, že by je šlo někdy splatit.

 

Mocní pracují na tom, aby z občana učinili ovčana, který se nechá zavést do slepé ulice diktátu systému, odkud mu nebude nikdy dovoleno prozřít.

 

Bill Hicks v souvislosti s varováním před zhoubným "vývojem" společnosti USA (!) řekl:

„Jste svobodní dělat to, co vám řekneme.”

A kupodivu většina loutkolidí současného světa, jež se právě stává ovčany mocných, neustále žije svým smrtícím dogmatem:

"Jsem svobodný a budu dělat, co mi řeknete".

Téměř nikdo neví, co je svoboda.

A téměř všichni si myslí, že ji mají a že v žijí.

A i když jsou všichni zoufalí a veškeré jejich jednání je řízeno strachem, stále věří, že svobody dosáhli.

Ve skutečnosti se od vzdálili natolik, že návrat k by byl pro každého šokem.

Všichni o svobodě mluví, ale nikdo ji neprožívá.

Právě proto o každý jen mluví.

Jak absurdní.

Jak typické pro lidstvem zvolený a řízený konec. 

 

Nastává období, které vám nedovoluje mít odlišný názor od názoru vlády a orgánů moci. Pokud odlišný názor máte a projevujete jím své bytí v každodenních činnostech, stáváte se nebezpečným. V menším měřítku v zaměstnání (můžete jít, čekají zástupy dalších, kteří budou držet "hubu a krok"). V tom klíčovém měřítku se však stáváte nebezpečným pro stát.

Pokud neděláte to, co je přikázáno, byť vaše důvody jsou jakkoli opodstatněné a "nevinné", stáváte se odpůrcem režimu, který vám chce zajistit "dobro".

Nemáte roušku? Už vás policisté berou, už vás vyvádějí z obchodu, z autobusu, z čekárny... Neplatíte kartou? Neobsloužíme vás, hotovost nebereme. Jakkoli jste přesvědčeni, že rouška nemá smysl, resp. když odhalíte falešný záměr jakéhokoli opatření, musíte poslouchat. Vaši mocní to řekli. A to je pouhá rouška.

Nejste očkován? Nedostanete zaměstnání ani byt.

Nemáte čip? NEMŮŽETE DÁLE NA ZEMI ŽÍT.

Ano, jde to plíživě, relativně nenápadně. Ale pro ty, kteří si všímají, je vše až příliš nápadné, vše až příliš děsivě do sebe zapadá, vše je až příliš jasné a hladké. Síť kontroly populace

 

SAMI SVOU NEČINNOSTÍ A VOLENOU NEVĚDOMOSTÍ PŘIPRAVUJETE SOBĚ, loutkolidé, NELEHKÉ ČASY. KAŽDÝ Z VÁS BY V TOMTO OKAMŽIKU ZAČAL ČINIT NAPROSTO ODLIŠNÉ VOLBY, POKUD BY NAHLÉDL DO BUDOUCNOSTI, KTEROU SÁM SOBĚ SVÝM NEZÁJMEM O ŽIVOT NYNÍ TVOŘÍ.

 

Ještěři z pekel vám neustále a s úsměvem jim vlastním vzkazují:

Ovčané, užívejte si bezpečí pokojného otroctví, které si sami volíte.

Řešení je. Řešení existuje. Stačí si jej ZVOLIT.

 

Každým dalším dnem, který promarníme svým nicneděláním a otročením pro hmotu, se potvrzuje, že budoucnost této planety v minus třetí dimenzi je ztracena, pokud si lidé neuvědomí, co činí. Jakmile si to uvědomí, pak musí povstat proti ZLU, které se stále snaží zvítězit a kterému většina loutkolidí neustále slouží a udržuje ho při "životě". Naplňující se biblické varování, znamení šelmy 666 v podobě čipu v těle člověka nemůže zůstat bez povšimnutí těch, kteří ještě zlu nepodlehli.

Všechny současné světové události jsou pouhé přípravy pro zavádění Nového světového řádu odhalené na LOH v Londýně 2012. Všechna tato "nenápadná" znamení jasně ukazují planetární vývoj civilizace směrem k redukci populace planety, k migraci a posléze k exodu z povrchu tohoto planetárního tělesa.

Obr.: Hrstka nejbohatších lidí planety (Gates, Buffett, Bezos, Soros, Bloomberg… - tzv. mladé peníze) bojuje skrze Deep State - USA, EU o moc nad planetou Zemí. Majetek těchto několika lidí přesahuje státy i kontinenty a jejich choroba - touha po neomezené moci je žene stále kupředu, přes mrtvoly, na úkor čehokoliv a kohokoliv. Jejich smrtící choutky podporují a živí jejich páni - mocní za oponou (klan Rockefellerů, Rothschildů, Morganů, Wartburgů, anglické královské rodiny (tzv. staré peníze)

Obr.: Zahajovací ceremoniál Olympijských her v Londýně ve znamení predikce Covid-19. Děsivá podoba zahájení olympijských her a oslava připravené pandemie koronaviru - a celý svět se dobře bavil...

 

Svou budoucnost si vytváří pouze lidstvo samo.

Odpovědnosti se nelze zbavit.

-------------------------------------------------------------------------

 

NWO budoucnost pod kontrolou Big Farma

Vakcíny proti COVID-19 jsou dávno hotové, byly hotové dříve, než začala pseudopandemie coronaviru

Nyní se o každé místo na "výsluní" přetahují desítky farmaceutických firem z celého světa

 

Americká firma Moderna Inc (financována Billem Gatesem) vyvinula vakcínu na "Wuhanský vir". Bill Gates zároveň přes australskou společnost CSIRO (stejně jako vláda USA) financoval Wuhanský virologický ústav čínské armády, kde se kompetentní osoby učily manipulovat s viry typu SARS a jejich vzorky dopravovaly do USA a Austrálie.

 

V mezinárodní biomedicínské literatuře se lze dočíst, že průměrná doba výzkumu a následné výroby vakcíny se pohybuje v rozmezí 11,7 let, přičemž výjimku tvoří pouze vakcína proti Ebole (také zajímavé), která byla vyvinuta za rekordních 5 let!

 

Podle čínských i amerických vládních zdrojů - tedy "oficiálně" - získaly Spojené státy genetické vzorky koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19 koncem ledna 2020. Společnost Moderna Inc již 24. února 2020 oficiálně ohlásila existenci vyvinuté vakcíny! Vakcína tedy byla vyvinuta ze rekordní 1 měsíc!

---------------------------------------------------------

Výsledky prvních testů experimentální vakcíny od americké biotechnologické společnosti Moderna Inc. naznačují, že je látka schopna spustit reakci imunitního systému pro odražení koronaviru, čímž rozdmýchávají podmíněný optimismus v globální boji s epidemií covid-19. Výsledky neukázaly žádné větší problémy s bezpečností vakcíny, což byla první překážka na cestě k podání léku milionům lidí.

„Toto je velmi dobrý signál, že vyvíjíme protilátku, která dokáže zastavit replikaci viru,“ řekl v rozhovoru generální ředitel Moderny Stephane Bancel. Získaná data by podle něj „nemohla být lepší“.

V první fázi testů vědci zkoumají vzorky krve od testovaných subjektů a snaží se zjistit, jestli jim podaná látka pomohla vygenerovat protilátky, které by teoreticky infekci odrazily. Výzkumníci Moderny zjistili, že dvě nižší dávky vakcíny použité ve studii zvýšily po druhém podání protilátky v krvi subjektů buď na stejnou, nebo na vyšší úroveň, jakou je možné nalézt u pacientů, kteří nemoc prodělali.

"Tyto předběžné údaje z fáze 1, ačkoliv jsou předběžné, ukazují, že naočkování (látkou) mRNA-1273 spustí imunitní odpověď stejného rozsahu, jako přirozená nákaza," řekl výzkumný ředitel Moderny Tal Zaks. Klinické testy provádí americký Národní institut zdraví (NIH), přičemž do projektu Moderny investovala americká vláda téměř půl miliardy dolarů (12,73 miliardy korun).

Firma testovala také to, jestli vyprodukované protilátky byly dostatečné pro zabránění infekce buněk. Výsledky tohoto testu probíhajícího ve zkumavce byly kvůli vyšší časové náročnosti dostupné pro 8 účastníků. Ve všech osmi případech vakcína nicméně úspěšně stimulovala tělo, aby vytvořilo protilátky schopné ve zkumavce neutralizovat virus a zabránit další infekci buněk.

Ředitel Moderny Bancel také řekl, že látka se zdá být dobrá také z pohledu její bezpečnosti, reakce na ni byly typické pro vakcíny. Mezi vedlejší účinky se řadila únava, horečka a bolest svalů a hlavy. Všechny symptomy ale odezněly během jednoho dne, prohlásil Bancel.

(Doporučujeme zhlédnout pravdu reality, která se stále dobře tají: vyjádření lékaře L. Palevského k vakcínám:

(https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-palewski-neockovane-deti-jsou-ty-nejzdravejsi-fakta-o-ingrediencich-vakcin/) a dokument o realitě všedního dne vakcinační války: https://www.otevrisvoumysl.cz/pravda-o-vakcinach-dokument/.

Širší souvislosti šíleného podvodu vakcinační mafie v čele s Billem Gatesem pak nabízíme v záložce Bill Gates a kontrola populace).

Druhá fáze testů, do které se zapojí 600 pacientů, započne podle společnosti již brzy. Podle Bancela cítila firma potřebu zveřejnění průběžných dat kvůli vysoké úrovni zájmu o vývoj koronavirové vakcíny.

Podle řady expertů je objevení vakcíny jediným způsobem, jímž lze otevřít světovou ekonomiku bez obav z další vlny nákazy, která by si vyžádala nové zavedení společenských restrikcí, jež tvrdě dopadají na hospodářství. Na vývoji očkovací látky tak pracují stovky vědeckých týmů po celém světě. Americký prezident Donald Trump minulý týden řekl, že USA bedlivě sledují a podporují vývoj 14 nejslibnějších látek. Z těch chtějí postupně další vyřazovat po výsledcích prvních testů a dobrat se tak k nejúčinnějšímu preparátu, který budou následně hromadně distribuovat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro některé zázrak. Pro mnohé náhoda. Další z až příliš mnoha za posledních pár měsíců.

Jenže náhody neexistují.

Váš vlastní život také NENÍ NÁHODA.

Ale to už byste měli vědět.

 

Obr.: Farmaceutická lobby “Big Pharma” je obecný název pro globální farmaceutický průmysl. A v pozadí opět známé jméno B. Gatese

 

Shrňme si: Tato nová, jako zázrakem vytvořená vakcína byla v USA okamžitě uvedena do fáze klinických zkoušek na dobrovolnících. Mimochodem další velmi neobvyklá praxe.

Den vítězství byl pak 18. květen 2020, kdy CNN oznámila, že vakcína je úspěšná a prošla tak do 2. fáze klinických zkoušek! (Každá nová vakcína má přibližně 6% šanci na takto rychlý postup).

 

"Nadace" Billa a Melindy Gates zastřešuje všechny hlavní výrobce vakcín, takže Billu Gatesovi nezáleží, která farmaceutická společnost bude ta vítězná. Na čem globalistům skutečně záleží je to, aby byl celý svět proočkován jejich jedovatou vakcínou. A to co nejdříve.

 

Vakcinační průmysl (pod vedením Billa Gatese) nejen v USA, ale v celém západním světě používá k výrobě vakcín roztoky z lidské a zvířecí plodové tkáně, které způsobují celosvětové devastující pandemie chronických chorob - od diabetu, přes alergie, autismus, poruchy pozornosti, hyperaktivitu, až po Alzheimerovu chorobu (exponenciální nárůst těchto vážných chorob západu za posledních třicet let je nevídaný. Jak je možné, že dříve nebyly tyto nemoci v tak masovém měřítku a dospělí i děti byli prokazatelně mnohem zdravější? Je nejvyšší čas se zamyslet.)

Pro výrobu vakcín používají vakcinační společnosti viry jako např. Ebola, Lassa, Marburg, izolované viry z opic, paviánů, orangutanů, šimpanzů, z prasat, rovněž psů a hlodavců. Například plazmatická látka z hlodavců způsobuje leukémii a právě také tyto jedovaté vakcíny zaplavily už po roce 1989 také český i slovenský očkovací trh. Dobrovolně jsme se jako soběstačná silná země vzdali svých vlastních, námi poctivě vyvíjených a skutečně prospěšných vakcín, které skutečně pomáhaly obyvatelům socialistického Československa, potažmo celého východního bloku. Nyní sklízíme plody své vlastní práce. Nedivme se, nenadávejme, jen se dívejme, co jsme dokázali.

Vaše děti jsou nemocné, přitom vy jste jako děti byli zdraví. Vaši rodiče jsou nemocní, přitom senioři pár desítek let zpět byli vitální a neumírali jako na běžícím páse na přivlečené a uměle vytvořené choroby, samotu, smutek a zoufalství nad světem, jehož negativitu pociťují mimo jiné také v jednání těch, kteří o ně "pečují".

Základem mnoha současných vakcín jsou bojové viry z vojenského výzkumu tajných laboratoří USA, které spolupracují s negativními, vysoce agresivními mimozemskými rasami.

Obr.: vlevo: Barack Obama (v letech 2009 - 2017 prezident Spojených států amerických). Mocní politici USA i satanistický Vatikán jsou plně pod kontrolou ještěrů z pekel

 

Již není tajemstvím, že například virus XMRV, který způsobuje leukémii, je součástí většiny amerických vakcín proti chřipce. Lidé očkovaní na chřipku (touto "zázračnou" vakcínou) jsou tak ve skutečnosti mnohem náchylnější k onemocnění koronavirem, než lidé, kteří očkováni nebyli. (Málokoho už pak překvapí, že jsou USA koronavirem nejzasaženější zemí sténající pod extrémním počtem nakažených a bezkonkurenčním počtem zemřelých na Covid-19).

Na klidu nepřidávající je ale další zjištění, a to že vakcíny obsahují také rtuť.

lékař, USA (část videa "Pravda o vakcínách"): "Toto je thimerosal, který je označen jako velmi toxický. Má kumulativní účinek... je to nesmírně toxická látka.... A tohle je ve vakcínách... Například tohle je vakcína proti tetanu... tady ve složení vidíte thimerosal. 1-10 tisíc jako konzervant. Vakcína, která vás nejvíce vystaví rtuti, alespoň v USA, je vakcína proti chřipce. Vakcína proti chřipce se teď doporučuje každý rok pro všechny těhotné ženy, všechny kojence a všechny děti.... Tohle je vakcína proti chřipce. Znovu vidíte thimerosal. 25 mikrogramů rtuti na dávku. Chtěl bych říct, že spousta lidí to nevěděla. "

další lékař: "Jsem jeden z nich. Administroval jsem 2000 vakcín RhoGAM. Vakcínami se zabývám 35 let. Nevěděl jsem, že RhoGAM obsahuje thimerosal. Myslím si, že spousta doktorů to netušila. Ani nevěděli, že slovo thimerosal znamená rtuť..."

další část videa, rozhovor s S. Plotkinem (vakcinolog):

Reportér: Obsahují některé vakcíny vaječnou bílkovinu?

Stanley Plotkin (široce uznávaný jako přední odborník ve vakcinologii): Ano, vakcína proti chřipce.

Reportér: Obsahují některé vakcíny želatinu z prasat?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Obsahují některé dětské vakcíny lidský albumin?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Co je lidský albumin?

Stanley Plotkin: Lidský albumin je součástí lidského séra, součástí krve.

Reportér: To může být problematické, že?

Stanley Plotkin: Může být, pokud daný jedinec není zdravý.

Reportér: Nebo pokud některé krevní složky člověka navážou na sebe hliník a vytvoří si protilátky, že?

Stanley Plotkin: Pokud si vytvoří protilátky proti látkám ze séra, to by dobré nebylo.

Reportér: Obsahují některé vakcíny, které se dávají dětem, lidské diploidní buňky MRC-5?

Stanley Plotkin: Ano. Ve vakcínách proti zarděnkám, planým neštovicím, hepatitidě typu A.

Reportér: Co jsou buňky MRC-5?

Stanley Plotkin: Jsou to lidské fibroblasty, které se tvoří odebráním plodové tkáně z daného plodu, kterého se matka rozhodla potratit. Buňky, tzv. fibroblasty, se tvoří z těch tkání.

Reportér: Obsahují některé vakcíny pro děti obsahují fibroblast lidského diploidu WI-38?

Stanley Plotkin: Kdysi obsahoval, ale myslím si, že se už do nich nedává.

Reportér: Můžete se podívat na stranu 3 ohledně MMR a MMR-B. Vidíte v tom seznamu složení fibroblastu lidského diploidu WI-38?

Stanley Plotkin: Ano, vidím.

Reportér: Je pravda, že lidská DNA ve vakcínách je záměrně fragmentovaná?

Stanley Plotkin: Ano, řekl bych, převážně z teoretických důvodů, že nechceme do vakcín dávat nedotčenou DNA.

Reportér: Všechny plody byly staré tři měsíce nebo víc, když byly potraceny, že?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Jaké orgány z těch plodů získáváte?

Stanley Plotkin: Já osobně žádné, ale spolupracovníci z nich získávají různé tkáně.

Reportér: Dobře. Ty tkáně se nasekají do menších kousků, že?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: A jsou kultivovány?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Některé kousky plodů jsou hypofýza, -která se rozkouskuje

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Včetně plic plodů?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Dobrá. Včetně kůže?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Ledviny?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Slezina?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Srdce?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Jazyk?

Stanley Plotkin: Nepamatuji si, ale nejspíše ano.

Reportér: Jste si vědom toho, že jedna z námitek proti vakcínám je zahrnutí potracených plodů ve vývoji vakcín a to, že jde o součást složení vakcín?

Stanley Plotkin: Ano, jsem si vědom těch námitek.

Reportér: Jste ateista?

Stanley Plotkin: Ano.

Reportér: Jaké vakcíny jste v dětství dostal?

Stanley Plotkin: Vakcínu proti záškrtu… V dětství asi jen vakcínu proti záškrtu. Pouze proti záškrtu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

CO "SE TO STALO" SE SVĚTEM, ŽE POTŘEBUJEME STÁLE VÍCE VAKCÍN? TO JAKO "SAMO"? LIDÉ NIC NEUDĚLALI A NAJEDNOU ZÁHADNĚ SAMO "PŘIŠLO" TOLIK NEMOCÍ, NA KTERÉ SE MUSÍME BRÁNIT? ALE NO TAK.

 

1962: 5 DÁVEK / 1983: 24 DÁVEK / 2019: 72 DÁVEK

2019 HARMONOGRAM DĚTSKÉHO OČKOVÁNÍ

Americký pediatr Dr. Lawrence Palevsky s více jak dvacetiletou praxí v medicíně učinil veřejné prohlášení o tom, že neexistují žádné studie, které by potvrzovaly bezpečnost vakcín, dokonce ani jejich zaručovanou účinnost. Z jeho praktických zkušeností, pozorování a výzkumu vyplývá, že vakcíny způsobují rapidní nárůst autoimunitních chorob a poruch u dětí i dospělých.

 

"The only safe vaccine is a vaccine that is never used"  ("Jediná bezpečná vakcína je ta, která se nikdy nepoužije")

(J. R. Shannon, National Institutes of Health)

 

Dr. Palevsky slýchává příběhy rodičů, ne tucty, ne stovky, ale tisíce příběhů od rodičů, kteří vzali své zdravé dítě k lékaři na očkování a poté byli otřesenými svědky toho, jak jejich dítě přišlo o velkou část svého zdraví, ať už šlo o ztrátu řeči, nebo onemocněli epilepsií, přišli o sluch nebo dostali astma, alergie, ekzém, autismus, poruchy učení, zánětlivá onemocnění střev, autoimunitní choroby. A každému z nich bylo řečeno, že to nemá vůbec nic společného s očkováním.

..."Učili jme se, že tělo má hematoencefalickou bariéru, je to něco jako obrněná pevnost pro mozek. Prvky z krve se přes tuto bariéru nemohou do mozku dostat a tyto prvky, kromě dalších v krvi, zahrnují také léky, viry a bakterie. Farmaceutické firmy se velmi snažily, aby byly schopny vyvinout léky, které budou mít schopnost se dostat do mozku. A tak začaly používat něco, čemu říkáme nanočástice. Nanočástice - velice malinká částečka, která je svázána s lékem.
Zjistili, že když se jim povede dát tuto nanočástici do léku, povede se jim tento lék dostat do mozku. A pokusy na zvířatech potvrdily, že se jim to povedlo. Dále jim to umožnilo použít emulgátor, což je něco, co dobře funguje s vodou a tukem – má schopnost rozpuštět se v obojím, a když tento emulgátor přidali k nanočásticím svázaným s lékem, podařilo se jim zvýšit průnik tohoto léku do mozku dvacetinásobně.

Vakcíny fungují na stejném principu. Ve vakcíně jsou viry a bakterie, které jsou svázané s nanočásticemi hliníku. Tento hliník je tedy ve formě nanočástic a jako takový má v této formě potenciál proniknout do mozku. Většina vakcín také obsahuje Polysorbát 80 nebo Sorbitol. Obě tyto složky jsou emulgátory. Emulgátory velmi pevně svázané k nanočásticím hliníku, které jsou velmi úzce svázány s antigeny ve vakcíně. To nadnáší otázku. Jestli model vakcín je stejný jako model, který farmaceutické společnosti používají k tomu, aby dosáhly průniku léku do mozku, je možné, že by se složky vakcín mohly také dostávat do mozku našich dětí?

..... protože když se do mozku dostane nějaká složka, která tam nepatří, způsobí tam zánět."

"..... Neexistuje jediná studie, která by zhodnotila bezpečnost vakcíny porovnáním skupin s vakcínou a skupinou s placebem. Žádná. Když se zkoumají vakcíny, maximální délka pozorování účinků je 10 dnů až dva týdny.... Výrobci vakcín si předem vybírají, kterému z vedlejších účinků dovolí, aby byly spojovány s vakcínou.

.... Neexistuje jediná studie, která by dokazovala, že neeočkované děti by kdy způsobily vypuknutí epidemie

... Protože žádné takové studiie nejsou. Nejsou žádné studie, které by prokazovaly, že neočkované děti nebo dospělí jsou za to zodpovědní. Je tu „shoda”. A zde je důvod, proč tu máme tuto shodu. Učíme se, že vakcíny zabraňují lidem přenášet bakterie a viry, proti kterým jsou očkováni. Ale studie za studií ukazují, že děti či dospělí, kteří jsou očkováni, stále mohou přenášet bakterie, přestože dostali vakcínu. Takže očkovaní mají stále schopnost roznášet nemoci, ale jsou to neočkovaní, kdo jsou neprávem obviňováni, kvůli této shodě v názoru, nikoli kvůli opravdové vědě."

"Abych to zopakoval, žádná studie, žádná věda nikdy neprokázala, že vakcíny eliminují existenci organismů ve vašem těle. A jestli věda něco ukazuje, tak je to to, že vakcíny způsobují mutaci těchto organismů."

"Máme spoustu publikací, které ukazují, že kmeny bakterií se po očkování nahradí novými kmeny. Podobným způsobem, jako když se začnou tvořit nové kmeny bakterií v případě nadměrného používání antibiotik...."

"Pozoruji ve své praxi rodiny, které se očkování vyhýbají více než 20 let. Jejich děti jsou ty nejzdravější, jaké jsem kdy viděl...

... Je tu tlak takové rodiny a lidi vyloučit ze společnosti, ty, které znají vědu a jsou si vědomi absence této vědy, která je k dispozici. Je tu jen mnoho „shod”.

" A když se podívám na vědu a nevidím žádné dlouhodobé studie, pouze krátkodobé do čtyř až deseti dnů, u kterých jsou vedlejší účinky zmanipulovány výrobci, kteří jsou ti jediní, kteří studie o vakcínách dělají...

... Stále více rodičů chápe nebezpečí vakcín, a proto vidíme takový tlak na povinné očkování, jak se více vědy a pravdy o očkování dostává na povrch. Abychom dosáhli tzv. kolektivní imunity, museli bychom být nejdříve schopni dokázat, že očkované děti jsou imunní....

 

"Ta smutná stránka této věci je, že kdykoliv očkujete populaci dětí, vždycky tam bude část populace, u které se protilátky vůbec nevyvinou. A to platí i u dospělých. Odhad hovoří o deseti procentech, že vakcíny selžou u deseti procent populace. Očkovaní – žádné protilátky. Ale ta další skupina je ještě podezřelejší, protože když je naočkujete a vytvoří se jim protilátky – věda ukazuje, že tyto protilátky u nich stejně imunitu nezaručí. A my nevíme, jaké je procento těchto dětí a dospělých, kteří dostanou vakcínu, vyvinou si protilátky a přesto nejsou vůbec imunní."

"My předpokládáme, že když očkujeme, získáváme ochranu, předpokládáme, že tím zastavujeme šíření choroby. Toto jsou předpoklady, které nikdy nebyly vědou doloženy."

"Ty rodiče, se kterými v New Yorku pracuji, a se kterými se setkávám po celé zemi, mají velké obavy, že jsou jim odebírána jejich práva, že to, co znají z vědy je potlačováno agendou, která tvrdí, že neočkované děti a dospělí jsou tím problémem.
Máme případy po celé zemi a po světě, kdy i u 95 až 98% proočkované populace stejně propukávají epidemie spalniček, protože se objevily zmutované viry, které nahrazují původní kmeny....."

  ------------------------------------------------

V USA, v zemi, která se pyšní vakcinační nadvládou a vévodí vakcinačnímu průmyslu, nebyla provedena jediná řádná studie, která by porovnala zdravotní stav očkovaných versus neočkovaných dětí nebo dospělých.

PROČPAK ASI???

!!!

KDO CHCE UVĚŘIT VAKCÍNÁM PROTI COVID-19?

TATO VAKCÍNA SE ZKOUMÁ DÉLE NEŽ VAKCÍNA PROTI SPALNIČKÁM?

NA VAKCÍNU COVID-19 MŮŽETE VZÍT JED?

NENECHTE SE OBLBNOUT, lidé!!!

COVID-19 BYL ZÁMĚRNĚ UTVOŘEN PRO VÁŠ STRACH, KTERÝ MÁ OVLÁDAT A ŘÍDIT VAŠE MYŠLENÍ PŘESNĚ STANOVENÝM SMĚREM!

Obr.: Bill Gates a jeho pekelný čip NWO.

Různé části této sítě kontroly populace do sebe zapadají jako díly skládačky. Prosazování vakcín souvisí s prosazováním biometrické identity, což souvisí s prosazováním bezhotovostní společnosti. V Gatesově vizi všichni dostanou vládně nařízenou vakcínu a všichni budou mít svoje biometrické údaje uložené v národně spravované a globálně integrované digitální identifikaci. Tyto digitální identity budou vázané na všechny naše činy a transakce. A pokud budou považované za ilegální, vláda je jednoduše vypne, nebo to udělají i samotní poskytovatelé plateb. Hlavními partnery Globální aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI), založené Billem Gatesem v roce 2000, jsou samozřejmě CDC, UNICEF, Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová banka a "významní" výrobci vakcín na COVID-19. Vakcína, která nepochází z Gatesovy agendy, nemá šanci projít pro globální světový trh.

Bill Gates a síť kontroly populace

--------------------------------------------------------------------------

 

NEŘÍKEJTE, ŽE VÁM TO NIKDO NEŘEKL.

Tuto NEPŘÍZNIVOU budoucnost, kterou si V KONEČNÉM DŮSLEDKU máte SAMI DOBROVOLNĚ ZVOLIT, vám mocní poodhalili již v roce 2012 na zahajovacím ceremoniálu Olympijských her v Londýně.

Do této chvíle však nic neděláte, jen vše tupě přijímáte a čekáte na další rozkazy mocných.

 

NEVZBOUŘILI JSTE SE, NEPTALI JSTE SE, NEŽÁDALI VYJÁDŘENÍ.

A tak každý den dýcháte smrtící chemikálie, které na vás záměrně mocní sypou a tráví vás a vaše děti. A vám to vůbec nevadí! Zajdete s nimi k lékaři, však on něco vymyslí (on, který se také nezajímá, který také neví!). O příčinu všeho se nezajímáte, proto nemůžete vyřešit své problémy.

Vaše děti tak budou nemocné do konce života, ale vy to kupodivu VŮBEC NIJAK SKUTEČNĚ NEŘEŠÍTE

!!!

VY JSTE TO UŽ DÁVNO PŘIJALI JAKO FAKT!

CHOVÁTE SE PŘESNĚ PODLE PLÁNU MOCNÝCH, KTEŘÍ HRAJÍ HRU O VAŠE ŽIVOTY.

Zvedněte hlavy a začněte se starat o své vlastní životy!

Obr.: Mocný globalista Bill Gates posedlý vakcinací a očipováním lidí v souladu s agendou NWO (Nového světového řádu) plánuje, podle svých vlastních slov, řádným proočkováním "přirozeně" zredukovat světovou populaci o 10 až 15%. Další koronavirová vlna je už dávno připravena a již od léta je na příkaz mocných pouze dostatečně mediálně propagována.

 

Bez očkování proti Covid-19 nikdo nebude moci cestovat, pracovat, nakupovat!

 

Průkaz digitálni imunity je již připraven. Většina z vás bude stát řady, aby jej získala mezi prvními. Každý bude přinucen jej dobrovolně povinně získat. Co budete dělat vy?

Vítejte v novém světě farmaceutického teroru 2020

Každý jeden z vás je zodpověný za to, co se nyní odehrává. Nezájem o poznání pravdy, dobrovolně volená nevědomost a váš strach jsou vaší "ušlechtilostí", která temné straně umožňuje rychle postupovat vpřed.

Nechali jste svět dojít do takové fáze, že vaše zotročení mocnými je jistým důsledkem vašich voleb, které jste tak dlouho činili, v domnění, že nejste zodpovědni za to, co se kolem vás děje. Odevzdali jste své životy vašim vládám zbavili jste se tak odpovědnosti za své vlastní životy. Nyní však začínáte poznávat, jak chybná volba to byla.

Stále máte možnost vzchopit se a začít bojovat za svou vlastní svobodu a život, o kterých jste si doposud jen mysleli, že je máte. Současnost a nejbližší budoucnost vám však dokáží, jak moc jste se mýlili.

Pokud to neuděláte, pokud se nepostavíte zlu, jemuž tak věrně sloužíte, pak se nedivte tomu, co velkolepého se začíná realizovat před vašimi zraky, co po vás budou mocní v nejbližší budoucnosti požadovat, jak s vámi budou zacházet.

Obr.: Vlevo: pravá ruka Iluminátů George Soros, který si rád pochutnává na dětské krvi. Vpravo Bill Gates - další prodloužená ruka mocných Iluminátů a jejich věrný otrok. O peníze těmto strukturám již dávno nejde. Těch mají tolik, že pro ně pozbyly významu jako takového. Jejich společná touha už se omezuje jen na jediné: MOC. Oblíbenými nástroji obou jsou jehly: zatímco jeden ji používá na získávání dětské krve - svého nezbytného životadárného nápoje, druhý jí vstřikuje smrtící jedy do našich těl. Jak asi musí vypadat skuteční mocní řídící svět za oponou, když už jejich služebníky šlechtí tak vysoký stupeň morální degenerace a nadřazenosti nad lidskou rasou, ke které se oni sami již dávno nepočítají.

 

VAKCÍNA UŽ MÁ I VAŠE JMÉNO, POSPÍŠÍTE SI PRO NI?

 

Bill a Melinda Gates mají zájem očkovat a očipovat celé lidstvo vakcínami se zpožděným účinkem. Vakcíny budou obsahovat jedy velmi podobné jedům rozstřikovaným letadly (chemtrails) a budou mít v sobě nanočip s programem, který aktivuje účinek jedů z vakcíny za několik let po očkování. Lidé tak jakoby "náhle" onemocní -  rakovina, cukrovka, Alzheimerova choroba, jiné typy demence, psychické problémy, těžké alergie, zánětlivá onemocnění..., tak aby se jen těžko dala spojovat daná choroba s dávno aplikovanou vakcínou. Není tedy zapotřebí vakcíny dlouhá léta testovat. Protože nic jiného nemají umět. A bonus? Vakcína je syntetická!

Obr.: Mocní globalisté a zavaděči NWO Bill a Melinda Gates. Jaká vakcína bude nakonec “ta pravá”, o tom rozhodnou právě tito lidumilové, jejichž Nadace je provázána se všemi hlavními výrobci vakcín. Vakcína již dávno existuje, nyní se však ještě hraje povinná hra na schovávanou, jejíž součástí je také úsilí všech farmaceutických společností a vědeckých obcí snažích se zachránit lidstvo a co nejdříve mu uvařit spásnou vakcínu. "Vyvíjíme, zkoušíme, testujeme, kráčíme pouze vpřed, lidé, za chvíli servírujeme."

GAVI, Gatesem založená a financovaná aliance, která se spojila s Gatesovou nadací, Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou a s výrobci vakcín, aby pomohla zajistit „zdravé trhy” pro vakcíny, se zvláštně odchýlila od své hlavní mise - očkovat každé dítě na planetě - tím, že začala každému dítěti poskytovat digitální biometrickou identitu.

Tento náhlý zájem o digitální identitu nebyl žádný pomíjivý rozmar vakcinační aliance. Gavi se prosadila tím, že se stala zakládajícím členem aliance ID2020, veřejně-soukromé spolupráce odhodlané prorazit cestu v globálních standardech digitálních biometrických identit. Ostatní zakládající členové aliance zahrnují Gatesovu první společnost Microsoft a Rockefellerovu nadaci.

B. a M. Gates nadace, Rockefellerova nadace i George Soros jsou nejštědřejšími "dárci" Světové zdravotnické organizace. Desítky až stovky milionů dolarů proudí od těchto iluminátních zdrojů do ročního rozpočtu Světové zdravotnické organizace, je to mnohem více, než přispívají jednotlivé státy! Bez těchto chlebodárců se ve Světové zdravotnické organizaci nic nepohne, ani pandemie se nevyhlásí. Nenechte se oklamat, lidé, Světová zdravotnická organizace je v rukách mocných, návody na uchování či dokonce získání zdraví od ní nikdy nečekejte!

Ve světě mocných globalistů platí označení "staré" a "mladé" peníze. Mocní globalisté, kteří veřejně vystupují a dávají na odiv své současné plány (Gates, Soros, Bloomberg, Buffett, Bezos a další), představují "mladé peníze" (tj. své miliardy nashromáždili během tohoto života, tedy za velmi krátký čas).

Skuteční mocní za oponou (klan Rockefellerů, Rothschildů, Morganů, Wartburgů, anglické královské rodiny) shromažďují peněz tisíckrát více, dědí veškeré své globalistické plány a postupují je z generace na generaci, neukazují se na veřejnosti se svými hanebnými plány. Ti představují tzv. "staré peníze" a mají vybudován svůj vlastní, sofistikovaný svět, mimo dosah našeho vnímání, mimo zraky nás, jejich figurek na šachovnici. Na výkon a samotnou realizaci svých plánů (na nichž spolupracují se svými nadřízenými - negativními mimozemskými rasami) mají "staré peníze" své lidi. Jsou to právě "mladé peníze", vykonavatelé jejich příkazů.

Skuteční mocní jsou tak vždy dokonale zajištěni pro případ, že by se některá fáze plánů nepovedla. V případě problémů jsou "staré peníze" v podstatě nedotknutelné, nezničitelné, nedohledatelné, absolutně imunní vůči jakékoli formě pozemské "spravedlnosti" či "nespravedlnosti". Pokud nastanou problémy, "staré peníze" nebudou nikdy odhaleny. Vždy to budou "mladé peníze", které budou muset platit za případné osudové chyby. Ale mladé peníze mají vysoké ambice. Není většího vyznamenání a mety, než být přjímán či oceněn "starými penězi", a tak udělají všechno, naprosto všechno pro to, aby se veškeré plány na nové světové uspořádání a ovládnutí lidstva PODAŘILO.

Obr.: "Staré peníze". Je samotné ovládají mnohem mocnější entity - entity mimo tento svět (negativní mimozemšťané)

Vakcína na covid-19 je oficiálně stále (srpen 2020) ve fázi "testování", ale neoficiálně již dávno hotová. Byla připravena již v roce 2012. Bill Gates se snaží vyvolat dojem kolektivní spolupráce na jejím vývoji, aby byla loutkolidmi přirozeněji přijata. Po "uvěřitelné" době vývoje ji pak lépe přijmou a nebudou se příliš ptát na záhadnou rychlost celé akce, proč nepotřebovala k ověření účinnosti a bezpečnosti několik let testování, jak se to děje u jiných léků a především vakcín, ani na to, co znamená Messenger RNA (mRNA). A už vůbec nikdo nebude a nemá řešit to, že vakcína JE SYNTETICKÁ.

K tomuto všemu se lidstvo "mělo" - dle plánu mocných na zotročení lidstva - dopracovat. Lidé mají v dohledné době dospět do fáze, kdy budou plně důvěřovat pouze svým vládám. Těm vládám, které mají plně ve své moci a pod svou kontrolou vzdělávání, zdravotnictví, ekonomiku, zaměstnávání, politiku všeho a všech. Těm vládám, které samy pouze plní příkazy mocných, neboť přijaly jejich nabídku na uplatňování dočasné moci, slávy a získání bohatství. O občany, vás, tady vůbec nejde. Veškeré politické dění je obrovská hra! Hra mocných, tj. malomocných o vaše zoufalé životy, jimž dominuje vaše honba za vlastním přežitím, zajištěním základních životních potřeb (u pár jedinců i těch přesahujících ty základní). ZVOLILI JSTE SI TOTALITU, lidé, PRAVOU TOTALITU, kdy nikomu nejde o mír, spravedlnost ani jednotu.

 

Žádná z vakcín Billa Gatese nemá chránit lidi před onemocněním Covid-19. Proto nebyla a nikdy nebude vytvořena.

Vakcína je tady proto, aby zabíjela. Toť jediná politika agendy mocných.

Obr.: Bill Gates posedlý očipováním a vakcinací celé světové populace. Jeho snem je depopulace obyvatel planety. Přeživší - kontrolovatelné množství - budou poté zotročeni v čipové totalitě pod agendou NWO.

 

Bude to novinka: VAKCÍNA NA BÁZI mRNA. Jedinečná, skvělá, nepostradatelná. Možná bude i v akci.

 

Vakcína na bázi mRNA funguje tak, že vpraví do lidské buňky návod na výrobu určitého proteinu lidské DNA. Tento návod má zjednodušenou formu v podobě šablony RNA pro výrobu určité specifické bílkoviny uvnitř buňky. Jakmile se mRNA šablona dostane do buňky, buňka začne vyrábět podle tohoto návodu proteiny viru, které jsou však nekompletní, a tak se potenciální virus nemůže plnohodnotně množit. Přesto to však stačí k tomu, že lidský imunitní systém tyto vyrobené proteiny detekuje a začne je napadat. Tak se imunitní systém naučí napadat i "skutečné" viry, nejen jejich části, resp. konkrétní proteiny (v tomto případě vyrobené pomocí mRNA šablon).

A to je "kouzlo" syntetické vakcíny. Adekvátní imunitní reakce se v organismu startuje nikoli na základě kontaktu s virem (ve vakcíně oslabeným), ale pomocí spuštění výroby virových proteinů přímo v lidských buňkách.

 

Na jedné straně geniální. Na té druhé děsivé.


Na jedné straně je to chytré a geniální řešení, hurá s ním do světa. Někteří vědci i lékaři různých oborů jsou však minimálně znepokojeni (ne-li zděšeni) a varují před následky, které nejsou vůbec daleko od věci. A není to otázkou "jestli", ale "kdy" se to stane.

Riziko bioteroru neustále roste a jeho realizace je cítit stále více a více. Neboť lidstvo neustále směřuje směrem ke své zkáze, nikoli ke svému růstu, nikoli k pokroku, k harmonii, nikoli k míru. Duchovní úroveň lidstva na Zemi neustále klesá a aktuálně se lidstvo nachází na nejnižší duchovní úrovni, na jaké kdy v historii bylo. Je to drtivé zjištění. Je to však svobodná volba lidí na Zemi.

Novodobé zbraně hromadného ničení, které jsou každý den na světě v akci a byly vytvořeny a určeny pro likvidaci vlastního druhu, nemají v dějinách lidstva obdoby.

Bylo vždy otázkou času, kdy lidstvo v duchovním úpadku vyvine zbraň na zničení sebe sama. A stalo se. Jaderná bomba je dávno na světě a již ukázala, co dokáže (například nedávno, v srpnu 2020 v Libanonu, kde Izrael na příkaz mocných vypustil jadernou raketu). Nyní graduje použití dalšího produktu nevyspělého, zoufalého lidstva. Bioteror ať už v podobě všech epidemíí, pandemií (virus HIV, ebola, ptačí, prasečí chřipky a všechny další) nebo v podobě ovládání mysli (haarp) či přímého trávení lidstva (chemtrails, potravinová aditiva, produkty farmaceutického průmyslu). Nastupuje bioteror vakcín a čipová totalita.

A téměř nikdo si toho nevšimne, až do posledního okamžiku, kdy sám bude chycen.

Je otázkou času, kdy "někdo", resp. ten, který MÁ, přidá do nachystané vakcíny mRNA šablony na výrobu jiných, dalších proteinů, které s imunizací nebudou mít nic společného. mRNA vakcíny zcela obchází pohled na imunitu, jak jsme ji doposud chápali a jak se nám doposud staletí potrvrzovala. Pokud dojde k porušení (či změně) mRNA šablony, buňky budou vyrábět odlišné proteiny. Takové proteiny, které jsou žádoucí pro další konkrétní záměr. Může tak dojít ke vzniku dalších, cizích, zmutovaných kmenů virů a bakterií, které mohou využívat tyto proteiny pro svoji stavbu, což může vést ke vzniku nových, nezničitelných organismů, na které bude imunitní systém člověka krátký.

Protein jako protein, jeden je už vytvořen, proč by neměl být vytvořen jiný?

Právě stojíte před zásadním rozhodnutím svého života, lidé! Nikdy jste nepřítele neměli tak blízko, nikdy jste nečelili větší hrozbě, než nyní.

Začněte ihned něco dělat, angažujte se jakýmkoliv způsobem, jakým sami můžete. Již nelze nečinně čekat, nelze tupě otročit pro negativní stav, který vás den po dni vysává a který vám chystá poslední jízdu vašeho pozemského života. Zbývá zoufale málo času.

POKUD VÁM NEJDE O SEBE, PODÍVEJTE SE ALESPOŇ NA SVÉ DĚTI. PROČ JSTE JIM ZPROSTŘEDKOVALI PŘÍCHOD DO TOHOTO HMOTNÉHO SVĚTA? ABYSTE SE ZAČLENILI JAKO "NORMÁLNÍ" ČI SPOLEČENSKY "PŘÍNOSNÍ"? ABYSTE JE NECHALI OHOBLOVAT ZVRÁCENOU SPOLEČNOSTÍ, PÁR LET ŽIVILI A POTÉ JE NECHALI NAPOSPAS ZLU?

NEBO DOKONCE ABY PO VÁS NĚCO ZBYLO? ALE ONO NEZBYDE, PROTOŽE Z TÉTO ZOUFALÉ PŘÍTOMNOSTI UTVOŘÍTE JEŠTĚ ZOUFALEJŠÍ BUDOUCNOST.

POUZE PŘÍTOMNOST URČUJE, JAKÁ BUDE BUDOUCNOST.

PROTOŽE NENÍ NIC JINÉHO NEŽ PŘÍTOMNOST.

TO NENÍ LEGRACE. TO NENÍ VTIPNÉ. JE TO TAK ZÁVAŽNÉ, ŽE NELZE MLČET A PRAVDU ODMÍTAT JAKO KONSPIRACI.

KDO TOTO DĚLÁ, BOJÍ SE PRAVDY. BOJÍ SE ZJIŠTĚNÍ, ŽE

VŠECHNO

JE

JINAK.

 

Již brzy nebude cesty zpět. Plán mluví jasně: k vakcíně budete nakonec donuceni! Stanete se skutečnými loutkami.

JE ÚPLNĚ JEDNO, JESTLI TOMU VĚŘÍTE.

PROTOŽE PRAVDA JE.

BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI JÍ VĚŘÍTE, NEBO NEVĚŘÍTE.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nemusíte být studovaní, abyste si dovedli představit vakcínu, která bude v lidských buňkách syntetizovat proteiny, které nebudou mít za úkol zajistit imunitu vůči nemoci Covid-19, ale naopak, budou zbraní mocných globalistů ve vašich tělech. Podle vědců se může jednat o proteiny, které v krvi při určité elektromagnetické frekvenci začnou na sebe vázat látky, které povedou k prudké autoimunitní reakci organismu a k možné náhlé smrti nepohodlného člověka. Infekční prionová bílkovina se může vázat v mozku, kdy nemusí nutně způsobovat nemoc, ale může skrze reakce s dalšími látkami způsobovat ovlivňování myšlení a vnímání.

Americká CIA má již bohaté zkušenosti s tímto bioterorem, například v rámci projektu Monarch. Ve vakcíně nemusí být jen mRNA šablony na výrobu proteinů viru, na který si má tělo vybudovat imunitu, ale mohou tam být i šablony na jiné proteiny, např. ty, které na sebe vážou zinek, hliník, železo, kyslík, dusík - a které je žádoucí (pro mocné) dostat do vašeho mozku. (Ostatně dostatek jedovatých kovů každý den přijímáte vdechováním chemtrails, které na vás sypou již řadu let letadla). Jakmile se takto exponovaná osoba dostane do odpovídajícího elektromagnetického pole (např. 5G sítě a jiné), proteiny se zpolarizují a během okamžiku vzniknou v těle metaloproteiny.

V elektromagnetickém poli lze na tyto proteiny působit a ovlivňovat lidské biologické pochody, působit na mozek člověka, na úrovni synapsí. Syntetické vakcíny totiž dostanou do člověka “plány” na výrobu celé řady proteinů uvnitř zdravých buněk, aniž by to imunitní systém postřehl (pokud o to výrobce vakcíny vysloveně nestojí). Sekvence mRNA jsou zkrátka výkresové plány, šablony, na jejichž základě buňka vyrobí proteiny, které jsou v knihovně DNA popsány.

Je zcela evidentní, že syntetické vakcíny mRNA a jejich propagace má pro někoho mimořádný význam, obzvlášť s přihlédnutím na angažovanost amerického Pentagonu a jeho přísně střeženou agenturu DARPA. To vše pod kontrolou Billa Gatese a jeho věrných spolupracovníků.

 

Prediktivní programování

Zahajovací ceremoniál LOH v Londýně 2012 obsahoval satanistický rituál předpovídající COVID-19

 

Odhalil v projekci epidemii Coronaviru, jeho šíření vzduchem, Gretu Thunberg s dlouhými copy, Borise Johnsona v nemocnici, 5G radiační věž na budoucí britské bankovce a tancující lékaře v nemocnicích!

 

TO VŠE JE SKUTEČNOSTÍ!

 

Olympiáda 2012 byla nechutnou zábavou mocných, projekcí budoucnosti a programovacím rituálem. V hlavních rolích se objevily nemocniční postele, nemrtvé zdravotní sestry, klece pro malé děti, pohřební spřežení koňů z pekel, poletující viry a monstrózní smrt s magickou hůlkou.

 

A VY JSTE SE EVIDENTNĚ DOBŘE BAVILI.

NA SVŮJ ÚČET.

 

Korporátní média či filmový průmysl dobře ví, jakou mají tyto komunikační prostředky moc. Jejich prostřednictvím se nejen informuje a dezinformuje. Je-li to uznáno za vhodné, tak se jimi ohlašují i některé zamýšlené události či procesy. Někdy stačí jen pár novinových titulků, reklama v TV, videoklip písně či jeden hereckými celebritami obsazený film a požadované sdělení je na světě. Mocní využili ještě silnějšího prostředku. Zahajovací ceremoniál olympiády, kterou sleduje celá planeta.

Málokdo si před vypuknutím koronavirové šlamastyky všiml, že jsou na internetu volně ke zhlédnutí vybrané pasáže ze simulace fiktivní koronavirové pandemie, nazvané Event 201, a několika dalších přípravných akcí autorů budoucí pseudopandemie.

Obr.: Letecký pohled na olympijský stadion během zahájení LOH 2012 v Londýně. Koronavirus jako show.

 

Symboly použité při slavnostním zahájení olympijských her v roce 2012 vykazují děsivou podobu se současnou pandemií koronaviru. Zahájení londýnských her bylo nesledovanějším pořadem v historii televize. Nenechalo si jej ujít 3,6 miliard diváků, a i přesto jen málokdo si všimnul, jaký vzkaz vyslali mocní za oponou lidstvu.

 

Samotný stadion v Londýně byl zahalen do symbolů oslavy mocných za oponou, konstrukce pilířů stadionu tvoří symboly pyramidy (hierarchie světového řízení mocnými) a při zahajovacím ceremoniálu se v nich rozsvěcovala modrá vidoucí oka Iluminátů, role určujícího vůdce vývoje planety.

Obr.: Pilíře stadionu jako symbolika mocenské ovládací pyramidy - z nejvyšších pater za oponou až k běžným občanům, s rozsvícenými vidoucími oky Velkého bratra (Big Brother)

Ceremoniál začal okamžikem, kdy se na ploše stadionu začal formovat útvar zobrazující koronavirus. Jeho tykadla, proteinové výstupky, byly dokonalé, v porovnání se skutečným, živým virem, který již tenkrát uchovávali mocní v laboratořích a dolaďovali jeho image.

Obr.: Drze zřetelné znázornění coronaviru na zahajovacím ceremoniálu LOH v Londýně 2012. Letecký pohled. Pod svícnem bývá tma. Pro mnohé trvá tma dodnes.

Na stadionu se vzápětí objevují lékaři a sestry, kteří začínají freneticky tancovat. Děsivé zjištění nastane o osm let později, kdy skuteční lékaři a sestry v nemocnicích v Evropě a v USA nahrávají na sociální sítě videa, jak tancují v nemocničních chodbách, radují se ze svého ovládání a oslavují virus, hračku mocných.

Predikce se začala stávat realitou.

Obr.: Tančící zdravotníci na LOH 2012 v Londýně při zahajovacím ceremoniálu. V pozadí symbol věží s 5G sítí, jejíž nebezpečné EMG vlny mají již brzy ovlivňovat vše živé i neživé a mají se podílet na celkovém ovládání lidstva na celé planetě. Extrémně škodlivé a silné záření, jaké dosud lidstvo v období míru na sebe nenechalo nikdy působit, je propagováno jak jinak než pozitivně a zcela neškodně. Smrtící sítě 5G se od konce roku 2018 začínají nenápadně zavádět po celém světě. Záměrem mocných je nevyvolat paniku a hlavně nevyvolat větší odpor loutkolidí. Vše se snaží nenásilně komponovat do každodenních zájmů lidstva, v rámci technologického pokroku a náramných benefitů, aby sami loutkolidé chtěli tuto smrtící technologii uvítat také ve své zemi. Ostatně vaše případné námitky a dotazy budou jako vždy zesměšněny a poníženy na neznalost či konspiraci. Ta je zatím nejsilnější zbraní mocných.

Tato část zahajovacího ceremoniálu LOH v Londýně 2012 byla oficiálně nazvána "poctou pracovníkům NHS" (National Health Service, Národní zdravotní služba Velké Británie). Ve skutečnosti šlo o satanistický rituál predikující současné události s nákazou COVID-19. Pseudopandemie byla elitami důkladně a již dlouho připravována.

Oficiální věnování úvodní scény zahajovacího ceremoniálu britské zdravotní službě NHS bylo pouze zástěrkou, ve skutečnosti se jednalo o model a vizi sirotčince a dětí oddělených od rodiny v důsledku černých bubáků - virů, resp. nemoci Covid-19, přičemž hlavním zástupcem těchto osiřelých dětí bude copatá dívka ala Greta Thunberg, která si v ceremoniálu, na posteli pod rukama smrtky, zahrála hlavní roli. Odebírání dětí z rodin a jejich umisťování do sirotčinců během pandemie bylo tímto predikováno. (Další nepřímý vzkaz, který si takto mocní předávali, se však pravděpodobně týkal také zintenzivňování únosů dětí, jejichž krev je životním elixírem mocných - blíže v dalším textu).

Celý scénický obraz ceremoniálu tak byl o plánu globalistů na vybudování globálního sirotčince, komplexního plánu na odebírání dětí z rodin a jejich umisťování v ústavech sociální péče pod záminkou smyšlené hrozby Covidu-19, která prokazatelně pro děti velkou hrozbou není. Záminka globalistů pro rozdělování rodin a odebírání dětí.  Dalším dorozumívacím záměrem bylo poukázat na nemocnice plné pacientů. Agenda globalistů v řízení NWO má vždy více skrytých rituálních vizí, mnohdy schovaných v jedné prediktivní ukázce!

Obr.: Zahajovací ceremoniál OH Londýn 2012 s obrovskou figurínou smrti

 

Při zahajovacím ceremoniálu byly představeny zástupy zdravotních sester, nemocničních lůžek, pacientů, to vše pod dohledem obrovské figuríny smrti. Národy dostaly vysvětlivky ke svým komentovaným přenosům: Je to oslava britské národní zdravotní služby.

Jenže už tenkrát, v roce 2012, tento bizarní a nechutný ceremoniál nepříjemně naladil a znepokojil mnoho sportovců a účastníků zahajovacího ceremoniálu. Jenže kdo by se nad tím pozastavoval...

Nikdo tehdy nechápal, proč jsou na zahájení olympiády na stadionu nemocné děti, nemocniční postele, příšery smrti a euforicky tančící zdravotní sestry.

Jen jste se dívali na show. Nikdo se neptal. A to je právě ono. Nikdo se nemá ptát. Prozatím vše přijímáte bez většího odporu, ba dokonce bez otázek. Nakonec přijemete vše. I své vlastní zotročení. Bude to pro vás tak nenápadné, jako pro vás byl tento ceremoniál. Čemu nerozumíte, to raději nezkoumáte. Co kdybyste na něco přišli... Jenže tímto životním stylem jdete sami proti sobě. A půjdete, zdá se, až do konce.

Obr.: Podivně šaškující zástupy zdravotních sester při zahajovacím ceremoniálu LOH Londýn 2012. Jde znát, že nemají ani ponětí o tom, co ve skutečnosti opravdu dělají.

 

Tančící zdravotní sestry ukládají děti do postelí pod dohledem temného zástupu děsivých postav, za předčítání spisovatelky J. K. Rowlingové (autorky Harryho Pottera).

 

Obr.: Temné postavy (viry) plížící se k postelím

 

Falešné přátelství všech národů. Na pár dní také západu s Čínou. Ale účel světí prostředky. Mocní si museli nějak předat zprávu, která země bude obětním beránkem, kde je nachystán plán spuštění nákazy a prvotního vypuštění viru. Čína.

Obr.: Čínská dívka v popředí. Symbolika na primární ohnisko nákazy ve Wuhanu v Číně. Za ní majestátné symboly pyramid - symbolika řídící agendy, ovládací pyramidy NWO, shora dolů. Od mocných za oponou (resp. jejich vůdců - mocnějších mimo náš svět), přes mocné viditelné, vystrčené vykonavatele - pěšáky (tzv. mladé peníze), přes národní vlády až k běžným občanům. Vlevo vedle dívky symbol 5G vysílače.

Obr.: Zjevný a děsivý obraz veškerých souvislostí a skutečnosti. Podívejte, jakou důvěru v hloupost a nevědomost lidstva mocní mají. A OPRÁVNĚNĚ. Většina lidí nadále vyjevenou pravdu dokonce i nyní odmítá, i když je samotné právě teď zabíjí.

Obr.: Skutečná nemocnice v Číně, narychlo postavená pro pacienty s nemocí Covid-19

 

Téma zahajovacího ceremoniálu LOH 2012 v Londýně získalo novou dimenzi po nástupu pseudopandemie Coronaviru. Choreografie pod taktovkou mocných globalistů byla jednoznačným a nezpochybnitelným prediktivním programováním, které mělo připravit podvědomí diváků (tedy polovinu planety) na pandemii, která je zasáhne o 8 let později.

Obr.: Mocný globalista Bill Gates (vpravo) v "přátelském" kontaktu se současným (2020) předsedou Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesusem (vlevo). Nadace Billa Gatese (a mimochodem také Rockefellerova nadace) je největším poskytovatelem financí Světové zdravotnické organizaci WHO a má ji tak dostatečně pod kontrolou. (Příspěvky členských států WHO (včetně almužny USA) jsou ve srovnání s financováním Gatesovou nadací a jeho farmaceutickými firmami zanedbatelné).

V další části ceremoniálu LOH je vidět radiová 5G věž se zobrazenou koronou okolo své špičky. Přesně tato věž s toutéž koronou se objevila 20. února 2020 na nové britské dvacetilibrové bankovce. Na bankovce se nachází kromě majáku i symbol koronaviru se symbolem kola, které má osm loukotí. Ano, od olympiády v Londýně uplynulo přesně osm let, přesně tolik let, kolik paprsků má kolo v symbolu koronaviru na této nové britské bankovce.

Obr.: Rothschildova Bank of England (oficiálně britská centrální banka) ve skutečnosti už dávno není státní banka Velké Británie, ale soukromý bankovní dům Iluminátů rodiny Rothschild s neomezenou licencí na emisi britské národní měny. Banka uvedla v únoru roku 2020 do oběhu zcela novou dvacetilibrovou bankovku s pobuřujícími symboly Nového světového řádu Iluminátů. Na čelní straně bankovky je tradičně britská královna Alžběta II (která patří mezi globalistické Ilumináty a která rovněž s chutí pije dětskou krev unesených a mučených dětí), zadní strana bankovky obsahuje zakódované symboly Coronavirové krize a jejího přímého propojení na budování 5G sítí. Série zakódovaných symbolů obsahuje krizové globální řízení, jehož cílem je očipovat všechny národy světa a přidělit jim průkazy imunity. Vyústěním snah je absolutní kontrola nad světovou populací a její ovládání v souladu se zaváděním Nového světového řádu (NWO).

Obr.: Radiační maják, 5G vysílač probíjející svými vlnami zděné a skleněné budovy v pozadí. Tady máme přímo naservírovanou pravdu o tom, jak jsou vlny ničivé a smrtící. Tento maják je na bankovce vytištěný pomocí hologramu a při určitém natočení bankovky proti světlu se okolo špičky majáku objeví radiační kruhy, tzv. korona. Jedná se o radiaci, která pochází ze špičky mobilní věže 5G vysílače. Tady má každý odpověď na otázku ohledně 5G sítí. Na zadní straně bankovky, nahoře vpravo, je zobrazen koronavirus s kulatými bambulemi po obvodu, které zobrazují proteinové výstupky tohoto viru.

 

Obr.: Symbol Coronaviru na zadní straně bankovky: Uvnitř Coronaviru vlevo je jeden "nenápadný" symbol. Je to písmeno “T”, které odkazuje na T-lymfocyty, druh bílých krvinek. Tyto buňky se starají o buněčnou imunitu, účinně regulují celý imunitní systém. T-lymfocyty vznikají v kostní dřeni, hlavním orgánem pro jejich diferenciaci a dozrávání (je více typů T-lymfocytů) je brzlík. Brzlík je (společně s kostní dření) primární lymfatický orgán, který však po 10. roku věku involuje, postupně se přeměňuje v tukovou a vazivovou tkáň a ztrácí tak svou funkci. T-lymfocyty ničí buňky napadené viry a právě u dětí je tato funkce imunitního systému (díky aktivnímu brzlíku) maximálně efektivní. Lékaři již také vysvětlili svá zjištění, proč je ve skupině dětí nejmenší procento nakažených koronavirem. Jenže zvídaví a aktivní lékaři nejsou pro mocné moc žádoucí, proto jsme aktuálně svědky dalších útoků mocných v podobě jejich falešných informací o razantním zvýšení počtu dětských pacientů a nebezpečí této nemoci pro děti. Je čas na další paniku, lidé jsou až příliš dlouho klidní.

Další část ceremoniálu: Od vysílače se k postelím dětí začínají šířit černé příšery zobrazující viry. O několik okamžiků později je vidět, jak se virus vznáší nad stadionem a letí, což je symbolický vzkaz, že virus je aerobní a šíří se vzduchem. Jak zjevné a přitom pro většinu lidstva tak skryté...

A další vzkaz mocných k sobě samým? Dívka, až příliš podobná Gretě Thunberg, která bude za pár let sofistikovaně využita mocnými k prosazování snah globalistů, pod rouškou "ochrany klimatu". Vše do sebe zapadá, za několik let je tady skutečná Greta a falešná nevinnost jejího mládí a potřebná mentální úroveň jsou mocnými beze zbytku využity. Silně ovládaná dívka (společně se svými rodiči) je poslušnou loutkou mocných. Navenek jsou její snahy o ochranu klimatu tak opravdové a silné, že davy lidí věří opravdovosti této hry.

Obr.: Děvče ala Greta Thunberg během ceremoniálu LOH v Londýně. V dalším dějství ukáže skutečnou tvář mocných za oponou a jejich zhoubnou vizi agendy NWO.

 

Další úsek šílené ceremonie zachycuje vzkaz mocných, kdy si zdravotní sestry a lékaři (a přidávají se i další zfanatizovaní účastníci ceremoniálu) na stadionu dávají prst na ústa. Je potřeba být potichu. Tento tajný signál Iluminátů znamená tajemství. Nikomu se nesmí říct, co se děje. Nikdo se nesmí ozvat, všichni musí být zticha. Včetně zdravotních sester, které budou při výkonu svého povolání chtě nechtě vystaveny pravdě tváří v tvář a budou chtít v roce 2020 mluvit. Pár jich opravdu bylo. Pár se jich nezaleklo a promluvilo o tom, jak musí falšovat zdravotní dokumentaci a vykonávat na pacientech takové zločiny, za které by se nemusel stydět ani... Opravdu vám není divné, že vaše média vás o tom neinformují?

Obr.: Papež je přímým účastníkem celé hry mocných globalistů. Je plně pod kontrolou a mocí ještěrů z pekelných světů. Celý Vatikán je řízen Ještěry z pekel. V pozadí symboly pyramid s vidoucím okem Big Brother uvnitř - symbolika řízení NWO a zotročení lidstva pod agendou Velkého Bratra.

.

Účel falešného koronavirového zločinu je nyní jasný. Jde o ovládnutí celého světa na úrovni života každého z nás, jde o totální zničení našich svobod, práv a kultur. Takto jsme pokročili za léta pseudosvobody a pseudodemokracie.

Pokud všichni přestaneme zavírat oči před nepohodlnou pravdou, pokud nezačneme šířit pravdu, která vždy prosakuje, stále se nám odhaluje a dává nám tak možnost se zachránit, pak jsme si svůj osud právě dokreslili. Pokud lidé včas neprozřou ze svého spánku nevědomosti, pokud lidé včas neprohlédnou skutečnost, že naše vlády a média nám předkládají pouhé LŽI o veškerém světovém dění včetně dění v naší zemi, pak je naše budoucnost neradostná a krátká. Pokud necháme vyhrát negativní stav a jeho mocné globalisty, pak to bude další chybná volba lidstva. Tentokrát však s děsivými a konečnými následky.

Máte být slovy 1. prezidenta USA George Washingtona: "...vedeni jako slepé ovce na porážku, protože vám bude sebrána svoboda slova!"

 

Obr.: Bývalý prezident Spojených států amerických Barack Obama patří rovněž ke skupině satanistických Iluminátů.

 

   Obr.: Bývalý prezident Spojených států amerických Bill Clinton se svou ženou Hillary Clinton patří také k šíleným Iluminátům. Rovněž oni si pochutnávají na dětské krvi unášených a mučených dětí. Jejich pánové - negativní mimozemšťané - však nepohrdnou ani krví dospělých lidí či zvířat.

 

Obr.: Šířící se viry. Oficiální název: Pocta britské NHS (Národní zdravotní službě).

 

Scénář show pokračuje: Od 5G věže s koronou se šíří dav virů, které začínají útočit na děti. Ty jsou imunní, nic se jim nestane. Přijíždí spřežení černých koňů táhnoucích tříposchoďovou klec na kolech určenou pro děti. Na kozlíku je zavěšena rybářská síť. Ta symbolizuje lovení dětí a jejich unášení a zavírání do klecí. Toto je jeden z nejděsivějších okamžiků celé show, protože předpovídal události zvýšených nároků na unášení a zabíjení dětí pro jejich krev. Tato krev je nezbytnou součástí pitného režimu mocných za oponou, jejich podřízených (mladé peníze), ale také jejich nadřízených - negativních mimozemšťanů.

Ty unesené děti, které mocní nechávají ve svých podzemních základnách (včetně základen na Měsíci) přežít, poté zotročí, zmanipulují jejich mysl a vytvoří z nich novou loutkospolečnost bezduchých loutek neznajících lásku, cit ani lidskost. Tato společnost umělých loutkolidí má nahradit stávající populaci. Také proto se již delší dobu pracuje na razantní redukci světové populace. Tato činnost se mocným již dlouhou dobu daří. Zavedení jedů do potravin, léků a dalších věcí běžné (masové) spotřeby, masová otrava lidstva pomocí chemtrails a ovládání myslí lidí pomocí haarp, to vše byl efektivní a úderný začátek. Nyní dozrál čas a mocní nasazují další účinné zbraně: jedovaté vakcíny a čipy RFID. Obojí dokáže zabít člověka stejně nenápadně, jen čipy o poznání rychleji.

Show však pokračuje. Mocní si zdaleka neřekli vše, co potřebovali. A vy jste se u televizních obrazovek náramně bavili!

 

Obr.: Dívka ala Greta Thunberg v hlavní roli klíčového úseku zahajovacího ceremoniálu londýnské olympiády. Skutečná Greta Thunberg, objevující se na scéně několik let poté, trpí autismem a nesnáší emise uhlíku. Skrze své soustavné a mocnými řízené aktivity na podporu okamžité (re)akce světových vlád proti globálnímu oteplování ji mocní globalisté zákeřně využívají jako nástroj k dosažení svých cílů (v konečné fázi jde o kontrolu lidstva). Tato dívka (s vědomím svých rodičů!) se stala dokonale ovládanou loutkou mocných globalistů. Je vysoce pravděpodobné, že sama si není vědoma, jak je s ní manipulováno. Její rodiče jsou mocnými natolik dostatečně finančně podporováni, že nemají sebemenší důvod na celé věci něco měnit, natož pátrat po pravdě o tom, jakého podvodu se všichni dobrovolně účastní a jaké zlo sami páchají. Ostatně i kdyby pravdu poznali a chtěli vše ukončit, nemají příliš šancí, chtějí-li prožít ještě pár let pozemského života.

 

Show pokračuje: Přichází šok, kamera zabírá onu copatou dívenku na posteli. Podoba s Gretou je naprosto neuvěřitelná. Smrtka ji i s postelí vytáhne vysoko nahoru k sobě, dívenka se smrtce brání, ale ta si s ní hraje. Zatímco je dívka nahoře ve spárech zla, dole pod ní dojde ke změně. Do té doby tančící zdravotní sestry se promění, přestanou tancovat a stanou se z nich robotické zombie, které jsou ovládány na povel.

Obr.: Tančící sestry a doktoři na LOH v Londýně. Poslušné a nevědomé loutky vysílají symbol mlčenlivosti. Nevědomost je zbraň, kterou negativní stav úspěšně vítězí bitvu za bitvou. Kdo z těchto "herců" věděl či dnes ví, co ve skutečnosti dělal a podporoval? Predikce mocných globalistů za oponou je skutečně mistrovské dílo.

 

Obr.: Jaro 2020. Zdravotní personál tančící ve skutečných nemocnicích v době koronavirové. Nevědomost je VOLBA každého z nás.

 

Dívka ala Greta Thunberg shora ze své unesené postele vše sleduje, dívá se dolů. Zdravotníci jsou v zajetí iluze (pseudopandemie Covid-19) a chovají se jako zombie. Smysl této alegorie se po osmi letech rovněž odhalil. Ne zcela zdravá dívka Greta Thunberg, kterou donedávna nikdo neznal, byla ovládnutá mocnými, vystoupala nahoru a nyní shlíží dolů, do pseudoreality všedního dne, jak zdravotníci jako zombie odebírají lidem vzorky, testují je na virus, roboticky, stále dokola...

 

Následuje další predikční obraz s předstihem osmi let. Premiér Spojeného království Boris Johnson v nemocnici s koronavirovou nákazou a 5G radiační věž dříve, než se objevila na nové britské bankovce.

Z obrovské nemocniční postele se zvedá figurína Borise Johnsona, který je o osm let později (v dubnu 2020) skutečně hospitalizován, údajně právě kvůli coronaviru (jestli měl skutečně nemoc Covid-19, nebo jeho pobyt v nemocnici byla pouhá blamáž, je v tuto chvíli nepodstatné). Kamera na stadionu opět zabírá dívku ala Gretu, jak se z výšin své postele dívá dolů na celou scenérii. Režie záměrně zabírá pilíře stadionu, ne náhodou symbolizující pyramidy, tedy znaky Iluminátů - mocného řízení agendy NWO (Nového světového řádu).

Děti na postelích dole vzhlíží vzhůru k dívce ala Gretě vysoko na posteli. Děti tak vzhlíží k mocným globalistům, kteří, jak děti doufají, jim zajistí také slávu, stejně jako nemocné, zmanipulované dívce ala Gretě Thunberg.

Obr.: Premiér Spojeného království ala Boris Johnson v nemocniční posteli na stadionu v Londýně v roce 2012. Předpověď jeho vlastní hospitalizace. Vpravo dole 5G radiační věž. Vpravo nahoře pilíř stadionu ve tvaru pyramidy jako symbol Iluminátů a jejich mocného řízení (shora dolů). Mocní za oponou si již před osmi lety vybrali budoucího premiéra Spojeného království Borise Johnsona, který se za odměnu musel stát jejich loutkou a mimo jiné také absolvovat (v dubnu 2020) hospitalizaci s koronavirovou nákazou.

 

Než se plně zavedou nové konceptuální procesy pro globální řízení, je nejprve potřeba zlikvidovat vše staré. Proto Covid-19 likviduje vše, co definovalo dosavadní starý věk, primárně vystavěný mimo mnohé další okolo principu rodiny jako základu společenského systému.

Nový světový řád po Covidu-19 (po roce 2020) postaví nový systém na principu "nikdy dospělých" zmanipulovaných loutkodětí, které od svého útlého dětství mění chod světa. Jako symbolickou ukázku těchto snah jsme mohli zaregistrovat výběr mocných v podobě nezletilé dívky (v budoucnosti Grety Thunberg trpící psychickou chorobou). Mocní chytili dívku do pasti a zmanipulovali tak, aby sama chtěla s mocnými spolupracovat ve falešném jménu "dobré věci".

Koncept NWO mocných je vyjádřen označením “jednotlivec odhodlaný k odchodu“, ve smyslu pryč z této planety, která bude časem neobyvatelná, zničená veškerými aktivitami Iluminátů (resp. drtivé většiny obyvatel Země, kteří negativní stav sami svými životy neustále množí a živí) - chemtrails, 5G sítě, manipulace počasí, průmyslové znečištění, válečné zóny, drancování přírody a ničivá přírodní kataklyzmata. Na stále více pravděpodobnějším pořadu budoucích dní jsou rovněž atomové války. Právě proto vznikla aureola Grety Thunberg, která se na olympiádě vznášela nad všemi, tedy mimo tuto planetu.

Hnací silou nového světového řádu bude dogmatizované, ve vývoji stagnující, ale zato dokonale zmanipulované dítě, které nebude ukotveno na principu rodiny, ale na principu pevného dogmatismu mimo hodnoty lásky, přátelství, bezpečí či sounáležitosti. Dítě převezme nové pseudonáboženství - mocnou agendu NWO a stane se nejen novým budovatelem při nastolení Nového světového řádu, ale především hlavním obchodním artiklem (již dávno funguje směnný obchod mezi mocnými tohoto světa a ještěry z pekel, které nezajímají peníze, ale pouze lidské bytosti, jejímiž negativními energiemi, krví a dalšími sekrety se živí). Ostatně maso dětských obětí, týraných a vražděných především v podzemních základnách umístěných po celém světě, je běžnou součástí pokrmů sítě řetězců Mc Donald´s (patřících komu jinému než samotným mocným), stavěných záměrně často přímo v blízkosti výstupů z těchto podzemních základen. Nadnárodní korporace a největší světové podniky jsou dokonale řízeny mocnými a lidstvo k nim tak vzhlíží! Děti jsou ve stále větší míře prodávány do otroctví a slouží hrůzným zájmům mocných tohoto světa, primárně těch mocnějších, sídlících mimo náš svět.

 

TO VŠE SI LIDSTVO NEUSTÁLE TVOŘÍ A NEUSTÁLE SVÝM JEDNÁNÍM PODPORUJE! TO VŠE SE SKUTEČNĚ DĚJE A VĚTŠINA Z VÁS O TOM NEMÁ ANI PONĚTÍ! DEJTE SI POZOR, LIDÉ, A ZAČNĚTE SE ZAJÍMAT O TO, CO SE SKUTEČNĚ DĚJE!

DEJTE SI POZOR, LIDÉ, ABYSTE NEBYLI PŘEKVAPENI, AŽ NEBUDE NA PŘEKVAPENÍ ČAS!

 

Spousta informací neustále proniká mezi nevědomé lidstvo. Díky pracovníkům Světla rozmístěným (díky prozřetelnosti Boží) po celém světě, kteří si plní své poslání a neváhají odhalovat pravdu a šířit ji mezi nevědomé lidstvo i za cenu vlastního nebezpečí, tak neustále každý dostáváme příležitost odhalit pravdu, setřást závoj své nevědomosti, poznat své ovládání a zvrátit hrůzné následky vlastních činů. KAŽDÝ MÁ neustále příležitost prozřít, zachránit sebe i pomoci ostatním před konečným řáděním negativního stavu zde na Zemi.

JENŽE ČASU UŽ MOC NEZBÝVÁ. JEN TOLIK, KOLIK SAMI URČUJEME. A JE TO ZOUFALE MÁLO.

Mnoho mocných a vlivných osobností tohoto světa (včetně anglické královny, mnoha prezidentů, slavných osobností uměleckých branží - zpěváků a herců, vysoce postavených politiků, manažerů národních i nadnárodních korporací a mnoha dalších "žádoucích" lidí) se přímo účastní a je aktivně zapojeno do únosů a samotného týrání dětí za účelem získání jejich krve (složky adrenochromu). Dětskou krev mocní globalisté a jejich nadřízení neustále vyžadují, je to jejich elixír mládí způsobující zpomalení stárnutí buněk a tím prodloužení délky jejich pozemských životů. Jako hlavní složku potravy pak ještěři z pekel potřebují nízké, hrubé vibrace strachu a utrpení, jejichž bohatým zdrojem děti při rituálním mučení a zabíjení jsou.

 

TOTO NENÍ LEGRACE. TOTO JE PRAVDA, KTERÁ SŽÍRÁ SOUČASNÝ SVĚT. VÁŠ SVĚT. SVĚT, KTERÝ NEUSTÁLE TVOŘÍTE. JE TO PRAVDA, KTEROU POKUD ODMÍTÁTE PŘIJMOUT NYNÍ, SEZNÁMÍTE SE S NÍ POZDĚJI, ALE V MNOHEM NEPŘÍZNIVĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH.

LIDÉ, UŽ NENÍ ČAS NA NICNEDĚLÁNÍ A ODMÍTÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA TO, CO LIDSTVO JAKO CELEK KONÁ.

PRÁVĚ TEĎ A NEUSTÁLE JSOU UNÁŠENY A ZABÍJENY DĚTI PO CELÉM SVĚTĚ A VY SI KUPUJETE ŠAMPUS NA VEČERNÍ PÁRTY.

TAKTO SE CHOVAJÍ LIDSKÉ BYTOSTI VE FÁZI NA POKRAJI SVÉ VLASTNÍ ZKÁZY - TAKTO SE CHOVÁ TENTÝŽ LIDSKÝ DRUH ŽIJÍCÍ SPOLEČNĚ NA JEDNÉ PLANETĚ ZEMI

Obr.: Ještěři z pekel, mocné, negativní entity řídící náš svět. Vyžívají se v mučení a zabíjení dětí více než dospělých, neboť děti během extrémních stresových situací produkují větší množství energie strachu (výživnějších vibrací), než většina dospělých

Obr.: Agresivní, negativní mimozemšťané (mnoho ras) mají povrch svých planet zničený a žijí v podzemí. Totéž dělají také s "naší" planetou, to vše s nezbytnou pomocí mocných globalistů našeho světa za oponou. Tito ještěři z pekel mají díky svému negativnímu životu nefunkční reprodukční i zažívací systém. Živí se negativními, nízkými vibracemi lidí, koupou se v lidské krvi a lidských a zvířecích exkrementech, čímž přes kůži přijímají část živin. Rozmnožují se klonováním. Přesně tentýž způsob dočasného přežívání si neustále volí samotné lidstvo, které neustále ve svém každodenním životě podporuje a volí zlo. Zlo, které štědře nabízí mocní tohoto světa (mocnější mimo náš svět), si lidé neustále volí ve falešném přesvědčení, že jiná volba není. Pokud se lidstvo včas neprobudí a nezastaví toto zlo, velice, velice brzy negativní stav - ve spolupráci s každým jedním z vás - dokoná vše, co si předsevzal.

Loutkoděti budou oddány novému společenskému řádu, který odmítne vlast, kulturu, národ, náboženství a rodinu a toto vše nahradí celosvětovou příslušností k dogmatickému pseudořádu Nového světa, kde nebude místo pro odpůrce čehokoli, co tento nový řád zahrnuje. Nebude zde místo pro člověka bez RFID čipu, neboť pouze s ním bude pod totální kontrolou mocných. Nebudeš mít myšlenku, o které by nevěděli. Neřekneš slova, které by neslyšeli. Neuděláš krok, který by nezaznamenali. Neučiníš nic, o čem by nevěděli. Budeš zajatcem sám sebe. Budeš mít "právo" být kdykoli vypnut, nebudeš-li myslet, mluvit či jednat tak, jak máš.

 

TO JE VAŠE DEMOKRACIE, TO JE VAŠE SVOBODA, ZA KTEROU TAK BOJUJETE, PRO KTEROU DENNĚ OTROČÍTE A KTEROU CHYSTÁTE SVÝM VLASTNÍM DĚTEM, LIDÉ.

Obr.: Majestic 12 (MJ-12) - tajná organizace mocných za oponou stojící nad všemi pozemskými zákony světa

Již před několika desítkami let mocní členové Majestic 12 vydali interní zprávu o tom, že byli "podvedeni" negativními mimozemšťany, svými "kamarády", s nimiž úzce spolupracují.Ti totiž přestali dodržovat stanovené dohody ohledně dojednaných únosů lidí a unáší stále více lidí včetně dětí, jakkoli zpočátku bylo dohodnuto jinak. Majestic 12 pod záštitou vlády USA (!) povolil negativním mimozemským entitám již v polovině minulého století unášet daný, dohodnutý počet lidí ročně, za pokusnými účely, s tím, že tito lidé nebudou usmrceni a budou vráceni zpět, odkud byli uneseni. Dokonce bylo údajně dohodnuto, že Majestic 12 bude dostávat jmenný seznam unesených občanů. Netrvalo však dlouho a negativní mimozemšťané začali porušovat tuto dohodu (co jiného mohli mocní očekávat?), každým rokem unášeli více a více lidí, přičemž jmenné seznamy unesených postupně přestali také dokládat, resp. byly neúplné. Do dnešních dní se jedná již o milióny unesených Američanů, z nichž desetitisíce už nikdy nikdo neviděl. Mnozí skončili jako otroci v podzemí na domovských planetách ještěrů z pekel, další jsou materiálem pro genetické pokusy v podzemních základnách (mimo jiné také na Měsíci), jiní jsou mučeni a vězněni za účelem zajištění potravy a dalších životních zdrojů pro ještěry z pekel (hrubé vibrace strachu a utrpení, sekrety, části těl).

Olympijská predikce Londýn 2012 vyjadřovala symbol potravy a otroka pro mocné tohoto světa a jejich pány mimo tento svět. To zásadní, co mocní získávají NÁSILÍM ze svých dětských obětí, je KREV, konkrétně její složka adrenochrom. Ten vzniká z adrenalinu, v případě, že je dostatečně "kvalitní". Této "kvality" je dosaženo dostatečným mučením (fyzickým i psychickým) oběti. Většina lidí nemá ani tušení, co se děje za jejich zraky pod taktovkou mocných tohoto světa, resp. jejich vůdců mimo náš svět (negativních mimozemských entit). Hovoříme o propracované síti obchodování s tkáněmi a orgány unesených dětí a dospělých, kteří jsou využíváni na lékařské (pozemští lékaři a vědci kolaborují v tajných základnách s negativními mimozemšťany) experimenty, k prostituci, otroctví, jako lidské oběti pro zvrhlé satanistické rituály mocných, na genetické pokusy a křížení se zvířaty a mimozemšťany. Většina dětí, které jsou denně unášeny do tajných podzemních vojenských komplexů, ale také na Měsíc a na Mars, jsou ve věku pod deset let (přímá souvislost nízkého věku s vylučováním potřebného adrenochromu). Po celém světě existuje rozsáhlý systém tajných vojenských základen, nad jejichž chodbami často kráčíte také vy cestou do práce či za zábavou. Nemáte tušení, co se pod vámi děje. Nechcete se o to zajímat. Nemáte zájem o to, co rozhoduje a řídí váš vlastní život. Celý systém podzemních základen stojí na vyspělých mimozemských technologiích, které formou "něco za něco" získali k užívání mocní tohoto světa od negativních, agresivních mimozemšťanů. Tunely byly vytvořeny velmi vyspělou mimozemskou technologií pomocí speciálního laserového stroje, který dokáže za několik hodin prorazit tunel o délce sedmi mil. Jsou to hrůzná místa, kde mocní pozemšťané spolu s negativními mimozemskými rasami provádí nejhrůznější činy ve jménu zla, smrti a moci. Jen ve Spojených státech se ročně ztrácí statisíce dětí. U nás v České republice toto číslo rovněž hrůzostrašně vzrůstá. "Náhoda. Nehoda. Nevyřešeno": to jsou výsledky pátrání, o kterých se nemluví. Nebo se snad o tom dozvídáte ze svých médií? Dozvídáte se pravdu, abyste mohli zlo porazit a zajistit tak budoucnost pro své vlastní děti, které údajně tolik milujete?

Obr.: Únosy lidí negativními mimozemšťany jsou na pořadu dne již mnohá desetiletí. Nikdy se o nich nemluví, žádná média nikdy nezveřejnila pravdu o tom, že po celém světě denně mizí tisíce dětí a dospělých, kteří se nikdy nenajdou. Únosy se nyní zintenzivňují po celém světě. Některé země jsou únosy zatíženy více, neboť svými negativními vibracemi (myšlenky, činy, karmická zátěž (Německo, USA, Itálie a další)) tyto činy samy přitahují a povolují (shoda vibrací - stejné přitahuje stejné). Zásobárnou čislo jedna jsou pro mocné země třetího světa (rozvojové země). Z mnoha důvodů jsou tamní únosy pro mocné mnohem snadnější. Proto mocní na mnoha místech světa záměrně udržují přesně takové žalostné životní podmínky a řídí tam přesně takové "náhodné" či "potřebné" události, jaké vyhovují jejich cílům.

Obr.: O tajné organizaci MJ-12 se nemáte nikdy dozvědět. Každý člen, který zemře (žádný jiný způsob opuštění organizace neexistuje), je ihned nahrazen dalším iluminátem, naprosto dokonale prověřeným (celý život sledovaným) a splňujícím všechny podmínky členství. Hierarchie je naprosto "dokonale" satansky řízená a kontrolována.

 

Nastolení nového světového řádu je primárně v zájmu ještěrů z pekel. Je to jejich hra, jejich válka. Věk, který právě začal falešnou pandemií nemoci Covid-19, nebude mít dlouhého trvání. Negativní stav už čekal příliš dlouho. Půdu si dokonale připravil. Drtivá většina lidí na Zemi dobrovolně bezvědomě po celý život spolupracuje na vítězství negativního stavu, tedy ve svůj vlastní neprospěch. Nyní negativní stav vbíhá do cílové roviny, před sebou pouze svůj cíl, který je příčinou i následkem jeho vlastní aktivace.

Obr.: Již za okamžik - přesně podle voleb samotného lidstva - bude zodpovězena nejzávažnější otázka, jaká kdy byla ve Stvoření položena. Každý člověk na této planetě Zemi bude živou odpovědí na tuto otázku.

 

Nechutná prediktivní část olympijského ceremoniálu roku 2012 končí do ztracena. Viry utíkají pryč, děti na postelích skáčou radostí, lékaři a sestry přestávají být zombie a znovu "přirozeně" tančí.

Před osmi lety nedával tento děsivý ceremoniál většině z nás mnoho smyslu, ale nyní, po osmi letech je vše až příliš hrůzné, jasné a skandální. Rituál na pandemii koronaviru, její zrod, šíření viru vzduchem, symbol 5G věže, předpověď ovládnutí dětí k prosazování skrytých zájmů mocných (Greta Thunberg a mnoho dalších dětských "aktivistů") a nemocného Borise Johnsona, zintenzivnění celosvětových únosů dětí... to vše a mnohem více se nyní naplňuje a vyjevuje.

VÁŠ NEZÁJEM O TO, CO SE NA VÁS SAMOTNÉ CHYSTÁ, SE TAKÉ NAPLŇUJE.

STÁLE SPÍTE A DOVOLUJETE, ABY VŠE POKRAČOVALO DLE PLÁNU MOCNÝCH A TĚCH MOCNĚJŠÍCH MIMO NÁŠ SVĚT. PLÁNU NA VAŠE VLASTNÍ ZOTROČENÍ.

Symboly klece na kolech a rybářské sítě hrající hlavní roli úvodní sekvence zahajovacího ceremoniálu Olympiády v Londýně odhalují nepříjemné souvislosti s podivným pohřbíváním středně velkých a nápadně lehkých rakví v USA (rok 2020), rakví, jejichž délka neodpovídá velikosti průměrného dospělého člověka. Mocní globalisté za oponou vysílají světu jasný vzkaz o tom, kdo disponuje absolutní mocí a kdo určuje pravidla hry jménem "život na planetě Zemi".

Lidská krev, především ta dětská, se stává platidlem v rámci obchodování s negativními entitami, které poskytly skupině Majestic 12 privilegium přístupu k technologiím. Mizí desítky tisíc dětí ročně a tato hrůzná činnost nabírá na obrátkách.

Co pravděpodobně ani sami Ilumináti ve skupině Majestic 12 neví, je to, kolik dětí budou muset následující dny, měsíce, roky darovat ještěrům z pekel, aby byly pokryty jejich stále se zvyšující nároky. Rovněž v řadách iluminátů a ostatních mocných zástupců lidstva (umělci, podnikatelé, vědci, sportovci, bankéři, vládní činitelé a další nevyjímaje - vše se odvíjí dle jejich moci, kterou mají nad ostatními v zájmu snah negativního stavu a také dle jejich společenského postavení, se kterým opět úzce souvisí jejich moc nad masami obyčejných lidí) se zvyšuje poptávka po dětské krvi. Pokud jedinec pracuje dobře pro zájmy negativního stavu, pak je žádoucí jej udržovat při životě ve zdraví tak, aby mohl co nejdéle a co nejlépe škodit a ovlivňovat masy lidí. Každoročně již pouze narůstají statistiky unesených dětí po celém světě, které již nikdy nespatří své rodiče. O čem se nemluví, to PRO VÁS neexistuje - to je vaše přesvědčení, které řídí váš nevědomý život, nevědomí lidé.

Obr.: Na jaře 2020 unikly živé záběry z pohřbívání údajně nezvladatelného množství údajných obětí koronaviru. Rakve jsou buď prázdné, nebo jsou v nich děti. Blíže v záložce Prázdné rakve, prázdné nemocnice

 

Obchod s dětmi se roztáčí na plné obrátky a jak předpověděl ceremoniál Olympiády 2012 v Londýně, nedostatek a poptávka po dětech pro barter (směnný obchod) v programu Majestic 12 bude tak obrovská, že brzy také západní země budou mít problém, jak věc ututlávat. Pod falešnými záminkami náhlých, fingovaných úmrtí dětí, nevyléčitelných, vzácných chorob či nešťastných náhod bude přibývat obětí i nezvěstných. Dodávka z rozvojových zemí brzy nebude z nejrůznějších důvodů dostačovat. Dokážete si představit, lidé, jak "dokonalý" musí být celý tento systém, kdo všechno musí být nezbytně zapojen (v utajení a v mlčenlivosti), aby to vše klapalo? Procesy se urychlují a vy, lidé, si stále myslíte, že je svět takový, jaký vám předkládají, jaký vám neustále nabízejí k tupému přijímání.

Obr.: Ještě se ptáte, proč není jeden OCHOTEN (SCHOPNI JSME TOTIŽ VŠICHNI) pomoci druhému a žít se všemi v jednotě a míru? O to tady nekráčí. Vy sami to NECHCETE. Kdybyste chtěli, už dávno bychom žili v lásce, jednotě, míru a dostatku a zdraví. Lidstvo si však neustále volí nerovnost, války, utrpení, nemoc a smrt. Děti jsou ve stále větší míře pouhým zdrojem potravy a zásobárnou otroků pro ještěry z pekel a Ilumináty. Z jejich pohledu je důležité nechat tyto děti a dospělé co nejvíce napospas, aby umírali hlady, v bídě, utrpení a v nemocech. Pokud je někde možné a žádoucí udržovat válku, tím lépe. Nebo si opravdu myslíte, že lidé neumí vytvořit mír? I takto se rafinovaně popírají a maskují veškeré únosy dětí. Může za to PRÝ hladomor, války, nemoci, gangy, nedostatečné vzdělání, inteligence. A vy tomu věříte.

Celý svět tomu věří. Celý svět věří tomu, že lidstvo není schopno pomoci svému vlastnímu druhu a na Zemi vytvořit mír, jaký všude původně byl. Celý svět, včetně vás, věří tomu, že na světě je nedostatek, a proto musíme bojovat o holé přežití. Uvěřili jste tomu. A podle této své falešné víry žijete své životy. A co nejdříve vštěpíte tuto víru svým dětem, aby je nenapadlo, že VŠECHNO je JINAK.

V ZÁJMU MOCNÝCH NENÍ POMÁHAT! V ZÁJMU MOCNÝCH JE UDRŽOVAT VÁLKU, NEROVNOST, BOJE A BÍDU TAM, KDE JE TO ŽÁDOUCÍ A VÝNOSNÉ!

Neziskové organizace tak "laskavě" se starající o dostatečný přísun uprchlíků a jejich bezpečné rozmístění na strategických místech Evropy, jsou v nepostradatelném pozadí celé špinavé hry se smrtí. S naší smrtí. Mocní dokonale řídí tuto masivní a smrtící migraci, financují veškerou agendu s tímto související. My si máme myslet, že války v zemích, odkud lidé prchají, jsou skutečné. Ve skutečnosti jsou tyto války ZÁMĚRNĚ ROZPOUTÁVÁNY, VEDENY A UDRŽOVÁNY MOCNÝMI, ABY BYLO DOSAŽENO CÍLŮ NEGATIVNÍHO STAVU. ZAPLAVIT EVROPU A MAXIMÁLNĚ OSLABIT JEJÍ MOC. Vyvolení "UPRCHLÍCI" MAJÍ PŘESNĚ INSTRUKCE, CO DĚLAT A CO ŘÍKAT. NEZISKOVÉ ORGANIZACE JSOU FINANCOVÁNY A VEDENY MOCNÝMI TOHOTO SVĚTA, JSOU PLACENY, ABY DĚLALY TO, CO JIM MOCNÍ - JEJICH CHLEBODÁRCI - KÁŽOU. A VY SI STÁLE MYSLÍTE, ŽE POMÁHAJÍ LIDEM PO CELÉM SVĚTĚ. ANO, POMÁHAJÍ MOCNÝM DOKONAT JEJICH PLÁN. PLÁN NA ZOTROČENÍ LIDSTVA A JEHO VLASTNÍ KONEC.


O "CIZÍ" - tj. SVÉ BLIŽNÍ - SE NESTARÁTE. MYSLÍTE SI, ŽE TO NENÍ VAŠE STAROST. A TO UČÍTE SVÉ DĚTI.

JENŽE PŘICHÁZÍ NA ŘADU ZÁPADNÍ SVĚT. ROVNĚŽ KOMPLETNÍ UPRCHLICKÁ A GENDEROVÁ POLITIKA, ZA KTEROU SE SKRÝVAJÍ VŠECHNY "NENÁPADNÉ" INCIDENTY A KAŽDODENNÍ UDÁLOSTI, KTERÉ ANI NEPOVAŽUJETE ZA SOUVISEJÍCÍ, JE ZÁKEŘNĚJŠÍ A SILNĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE.

JDE O TO ZAPLAVIT "VYSPĚLOU" EVROPU TMAVOU RASOU, KTERÁ SE LÉPE OVLÁDÁ A ZOTROČUJE. JDE O TO NAMIXOVAT BÍLOU RASU S ČERNOU, ABY BÍLÁ RASA BYLA CO NEJVÍCE GENETICKY OSLABENA. MOCNÍ POTŘEBUJÍ CO NEJVÍCE OTROKŮ, A PROTO NASTUPUJE TATO NOVÁ POLITIKA. POLITIKA KONEČNÉHO ŘEŠENÍ.

PTEJTE SE PROČ. PTEJTE SE ANGELY MERKELOVÉ A MOCNÝCH, SE KTERÝMI NA TOMTO "PROJEKTU" NEJLÉPE (ČI NEJVIDITELNĚJI) SPOLUPRACUJE SNAD PRÁVĚ ONA. PTEJTE SE, PROČ V USA SE TAK "NAJEDNOU" OBJEVUJE NÁSILÍ PROTI ČERNÉ RASE, PROČ DOCHÁZÍ K ABSOLUTNÍMU ÚPADKU ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH HODNOT, I KDYŽ TO VYPADÁ PŘESNĚ NAOPAK. 

PTEJTE SE, PROČ UŽ NEJSOU JEN DVĚ POHLAVÍ. PROČ ŽENA A MUŽ ZTRÁCEJÍ PODSTATU SVÉHO BYTÍ.

LÁSKA MEZI MUŽEM A ŽENOU JE "OUT" A OTŘÁSÁ SE V ZÁKLADECH. HOMOSEXUÁLOVÉ BROJÍ ZA SVÁ PRÁVA, DĚTI VYCHOVÁVAJÍ GAYOVÉ A LESBY, KTERÝM JE ÚPLNĚ JEDNO, ŽE POUZE MUŽ A ŽENA JSOU JEDINÝM MOŽNÝM SPOLEČNÝM ZDROJEM NEKONEČNÉ LÁSKY, JEJÍMŽ DŮKAZEM JE KAŽDÝ Z NÁS, VČETNĚ DÍTĚTE, KTERÉ BUDOU PŘESVĚDČOVAT, ŽE SE NARODILO Z ŠÍLENÉ A NEPOTŘEBNÉ KOMBINACE MUŽSKÉ A ŽENSKÉ BUŇKY, ŽE ŽÁDNÁ LÁSKA MEZI MUŽEM A ŽENOU NENÍ ZAPOTŘEBÍ.

PROZATÍM. DOKUD LIDSTVO NEBUDE UMĚT DĚTI VYRÁBĚT. BEZ POUŽITÍ MUŽSKÉ A ŽENSKÉ POHLAVNÍ BUŇKY.

MOCNÝM JDE O TO, ABY VAŠE DĚTI UŽ BRZY ANI NEPOMYSLELY NA TO, ŽE POUZE MUŽ A ŽENA TVOŘÍ JEDINÝ EXISTUJÍCÍ CELEK, ZE KTERÉHO KAŽDÝ VZCHÁZÍ.

VŠE JDE PODLE PLÁNU NEGATIVNÍHO STAVU.

KAŽDÝ Z NÁS, KDO SEDÍ SE ZALOŽENÝMA RUKAMA A OTROČÍ DENNĚ PRO HMOTU, TENTO PLÁN PODPORUJE A REALIZUJE.

NEGATIVNÍMU STAVU JDE O TO, ABY LIDSTVO "KONEČNĚ" POPŘELO JEDINÉHO STVOŘITELE - BOHA V SOBĚ SAMÝCH, ABY ZAVRHLO DUCHOVNÍ PODSTATU VEŠKERÉHO BYTÍ NA ÚKOR PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ, O KTERÝCH SI MÁ LIDSTVO FALEŠNĚ MYSLET, ŽE JSOU ZDROJEM NEKONEČNÉHO ŽIVOTA.  NEGATIVNÍMU STAVU JDE O TO, ABY LIDSTVO PŘIJALO ZLO, LEŽ A NENÁVIST JAKO JEDINÝ PROJEV SVÉHO BYTÍ. JAKMILE TO VŠAK LIDSTVO UDĚLÁ, NASTANE KONEC. NEBOŤ ŽIVOT JE STVOŘITEL. JE TO LÁSKA. PRAVÁ LÁSKA.

 

TŘETÍ POHLAVÍ JE BLÍZKO ZAPSÁNÍ DO LÉKAŘSKÝCH UČEBNIC A VY TO NECHÁVÁTE TAK. VŠAK TO DĚTI NĚJAK PŘIJMOU. ANO, PŘIJMOU. ALE S NEDOZÍRNÝMI DŮSLEDKY, KTERÉ NEBUDOU VŮBEC PŘÍJEMNÉ. KTERÉ JIM VEZMOU BUDOUCNOST. VEZMOU JIM SEBE SAMÉ. ODMÍTNOU SEBE SAMÉ, SVOU PODSTATU.

ODMÍTNOU BOHA.

ODMÍTNOU SAMOTNÝ ŽIVOT.

TO PŘEJETE A PŘIPRAVUJETE SVÝM DĚTEM SVOU LHOSTEJNOSTÍ A NEVĚDOMOSTÍ.

TO VŠE JE V SOULADU SE ZÁMĚREM MOCNÝCH. TO JE BLÍZKÁ BUDOUCNOST. VEŠKERÉ NÁSILÍ POSLEDNÍCH NĚKOLIKA LET JE DOKONALE PŘIPRAVENÝM SCÉNÁŘEM A HROU ŠTĚDŘE ZAPLACENÝCH HERCŮ! VEŠKERÉ SVĚTOVÉ NÁSILNÉ ČINY A DĚNÍ JSOU PŘEDEM PŘIPRAVENY A PODLE PLÁNŮ MOCNÝCH REALIZOVÁNY, JEJICH AKTÉŘI JSOU ŠTĚDŘE ODMĚŇOVÁNI.

NIC NENÍ TAK, JAK SE VÁM JEVÍ, LIDÉ!!!

Obr.: Olympijská predikce ovládaného a zmanipulovaného genderového dítěte. Dítě nemá vědět, kým je, má tápat, jestli je mužem, nebo ženou. Byl vyjádřen symbol budoucnosti genderové identity, podle které je gender oddělený od biologického pohlaví. Akce mocných začala před lety feministickým hnutím, které se postupně transformovalo v genderismus. Ten následně vyrostl v obskurní komunitu LGBT. Současně se naplno rozjela zákeřná ideologická masáž dětí ve školách, které si mění pohlaví a stává se z nich nová genderová mládež trpící psychickými poruchami a dezintegrací. "Normálka", říkáte si. "To je moderní život". Ano, ten moderní život, který nebude mít pro nikoho, včetně vašich dětí, ani dlouhého ani šťastného trvání. Vaše volba.

---------------------------------------------------------------------------------

Nikdo se neptal v roce 2012, kdy měl každý pravdu o tom, co přijde, naservírovanou na podnose.

NIKDO SE NEPTÁ ANI TEĎ, v roce 2020, kdy se vše naplňuje, rozjíždějí se hrůzy staletí a show začíná každý cítit na vlastní kůži.

 

září 2020

 

Se svolením téměř každého z vás (v podobě vašeho dobrovolného nezájmu o poznání skutečné pravdy) přichází druhá vlna falešné pandemie do Česka.

Dne 17. 9. 2020 bylo Čechům naservírováno (dle nařízení mocných) číslo 3 130 - nových případů nákazy chudákem koronavirem.

Opět si zakrýváte tvář rouškami, opět supíte, nadáváte, stěžujete si, snažíte se ukázat, jak jste naštvaní, ani nevíte, na koho vlastně. Opět jste pouze směšnými loutkami mocných za oponou.

 

A opět nepátráte po pravdě. Opět si myslíte, že vše je tak, jak se vám předkládá. Jak se vám falešně jeví.

Opak je opět pravdou, ale vy opět jedete stejným směrem.

 

Mocní rozjeli plánovanou další vlnu a s ní mnohem jakoby "náhodou" přicházejí "nečekané" události, předem dokonale připravené a na vše navazující. První vlna byla nepodařená, příliš slabá na to, aby vás přesvědčila o tom, že vakcinace, resp. očipování, je jedinou možností, jak můžete dále "fungovat" ve světě plném "nebezpečí".

Mocní testují vaši poslušnost, trpělivost a ovladatelnost a vy stále prospíváte na výbornou.

 

 

Mocní přitlačují vlády jednotlivých zemí ke zdi. Ty budou buď konat dle příkazů, nebo jejich zemi potká řada "náhod" a "nehod".

Také "naše" vláda plní pouze rozkazy mocných. Zástupci vlády jednají "pouze" tak, jak je jim z vyšších úrovní přikazováno. Proto ty šaškárny, proto ty boje, proto jednou tak, jednou jinak. Nebuďme zlí na svou vládu. Všichni vaši "zvolenci" pouze zoufale skáčou, jak mocní rozkazují. Jsou ve skutečnosti ubohé loutky v rukách mocných.

Vaše vláda je v plné moci svých nadřízených - mocných za oponou, ale nenechte se zmást - VÍ O TOM.

    Na rozdíl od vás vaše vláda ví, co dělá a proč to dělá. Vám to však nikdy neřekne. Nemůže.

A chce-li si udržet každý její člen své místo na výsluní, musí hrát tuto špinavou hru. Nebo odejít.

 

O to horší následky jejich "férového" řízení státu JE - a VÁS - čekají.

Ostatně je to také vaše volba. Sami jste si takovou vládu zvolili.

Jaká vláda, takový lid. Jaký lid, taková vláda. To je pouhá realita.

Buďme zlí na sebe samé a máme-li stále zájem o svůj holý život, ihned tuto zlost proměňme v rozhodnutí poznat skutečnou pravdu o tom, co se kolem nás děje.

A k tomu zase to sucho. Jsme neposlušná země, pokud nezačneme více poslouchat mocné, dostaneme další dárky.

 

Politické strany jsou financovány a udržovány mocnými a dostávají přesné instrukce, co a kdy říkat, proti čemu protestovat, kdy se postavit vládě na odpor, případně kdy souhlasit s jejím konáním. Pirátská strana u nás je typickým příkladem, jak mocní za oponou pracují. Někdy se vám jejich protesty líbí, jindy supíte. Nejdůležitější úkol stran tohoto typu je rozdmýchávat a udržovat nejednotnost, rozpolcenost, nepřátelství, vzbuzovat v lidech (voličích) pocit, že jen díky vládě nic není tak, jak je "správné". Je to tak snadné, neboť reagují vždy na "A". Podle příkazů mocných.

Tolik "péče" se nám dostává od tolika politických stran a hnutí. Tolik péče, díky níž jsme se stali nepřáteli, ubohými otroky denně zápasícími o přežití. Díky péči své multivlády se nenávidíme, zápasíme spolu o moc i postavení, o přežití, o střechu nad hlavou, o pravdu, kterou se bojíte říci, abyste neskončili na ulici.

Chaos, rozpolcenost, strach, nenávist a nebezpečí - to jsou "hodnoty" vaší pseudodemokracie a pseudosvobody, které jste si bezhlavě a tupě zvolili a které vás samotné den po dni sráží na kolena.

 

KAM SE ZTRATILA VAŠE RADOST ZE ŽIVOTA? KOMU JSTE PRODALI MÍR A JEDNOTU, ZA KTERÉ POLOŽILI ŽIVOT VAŠI OTCOVÉ A DĚDOVÉ ?

KOMU JSTE PRODALI SVÉ VLASTNÍ DUŠE?

Opravdu si myslíte, že jste zvolili dobře?

NAPLŇUJE SE POSTUPNĚ VŠE. Jaká "náhoda".

Náhoda?

 

Současná virová hra je směrována ke konkrétnímu dílčímu cíli.

WHO má za úkol v určitém bodě hry (dle instrukcí mocných) prohlásit, že Coronavirem je zasažena a nakažena "podstatná" míra světové populace.

K permanentnímu sledování osob totiž nestačí jen vyhlásit pandemii. Je žádoucí nejprve plošně otestovat podstatnou část populace na Covid-19 a na základě těchto testů (resp. falešných výsledků) prohlásit, že virus je neustále v populaci a je nebezpečím pro všechny. V zájmu každé země pak má být "nebýt nebezpečím pro ostatní". K tomu je zapotřebí nařídit a provést plošné testování v jednotlivých zemích, otestovat celé národy. Mluvíme o milionech a desítkách milionů testů v jednotlivých zemích.

Září 2020, ČR - plošné testování a testování bezpříznakových osob je tématem dní. Počty nakažených jsou rekordní, stejně jako počty osob, které "zemřely s Covidem-19".

Plošné testování má za úkol poskytnout globalistům "hmatatelný" a důvěryhodný důkaz, kterým přesvědčí svět o tom, že virus je prevít a je rizikem pro všechny bez rozdílu. Virus nezmizí, bude v populaci trvale přítomen, plošné testy to potvrdí. Co bude následovat? Globalisté začnou - s neotřesitelnými důkazy v rukách a s podporou vlád jednotlivých zemí (ať už vynucenou nebo dobrovolnou) - bubnovat na poplach, že v zájmu zabránění další - mnohem horší - vlně pandemie je nezbytné očkovat obyvatelstvo. A povinně. Vládám se uloží, aby se ve svých zemích postaraly o hladký průběh tohoto opatření. Česká republika nebude mít problém. Ta již tři desítky let (2020) skáče, jak mocní pískají, tedy směrem k vlastnímu konci.

Úspěšné plošné testování je tedy předpokladem pro plošné očkování a s ním spojené očipování obyvatelstva. Záminka bude znít: Bezpečné rozlišení očkovaných a neočkovaných jedinců. Rozlišení a oddělení poslušných občanů od těch, kteří budou znevýhodněni a vyloučeni ze společnosti, nepřidají-li se k poslušným.

 

VIZE MOCNÝCH

Obchodní řetězce se předhánějí v nabídce mobilních aplikací. Chytli jste se. Vše na sebe navazuje. Tak nenápadně, tak plíživě. Jste výborně ovladatelní, neustále sledováni a tak nevědomí. Opravdu vám nedochází, kam vše směřuje? Jak dlouho vás budou přemlouvat, ať si zavedete čip, který vás ušetří i vytahování vašich miláčků mobilů a stahování aplikací k placení, k výhodným nákupům či odemknutí bytu?

BUDETE STÁT V ŘADĚ!

BUDETE I VY STÁT V ŘADĚ?

Obr.: Nyní se usmíváte vy. Netušíte, co vlastně děláte tím, že jste "in" a že přijímáte "moderní" technologie bez mrknutí oka. Nezajímáte se o hrůzné následky, které s tímto "pokrokem" automaticky a slepě přijímáte a které jsou hlavním záměrem těchto technologií, jež vám mají údajně jen zpříjemnňovat a usnadňovat život. Jako poslední se však budou smát jiní. Spolehněte se.

 

Po provedení plošného testování bude nařízeno plošné očkování. Rychlost a nápadnost se bude odvíjet od odporu, jaký budou či nebudou klást občané. Část lidí se nebude chtít nechat očkovat. To však bude voda na mlýn mocných.

----------------------------------------------------------------------

Pojďme si v této souvislosti připomenout zcela nenápadný článek Novinek.cz z 6.10. 2020. Jak nenápadná, nenásilná, mírumilovná, pravdivá se nyní jeví téměř všem podobná prohlášení vašich vůdců.

Vakcinolog a člen resortní pracovní skupiny pro uvolňování opatření Roman Chlíbek: OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU BY SE MĚLO STÁT "PROFESIONÁLNÍ CTÍ"

 

6. 10. 2020 (zdroj Novinky.cz)

Prymula: Očkování je jednodušší než opatření, ekonomika to nevydrží

Novinky se proto Prymuly zeptaly, co se stane, když se většina občanů odmítne nechat na covid naočkovat, a vakcína tak nebude onou „spásou” koronavirové epidemie. Malá ochota nechat se očkovat je u Čechů patrná například v případě chřipky, zájem o tuto vakcínu má pouze šest až osm procent lidí.

„Pokud by nedejbože nastala situace, že by se proočkovalo jen osm procent populace, tak si troufám říct, že by tu ten virus dále koloval v podobné míře. Pak bychom v podobné křeči působili dalších mnoho měsíců. Nicméně já doufám, že se to nestane a lidé pochopí, že tady to očkování skutečně namístě je,” uvedl na dotaz Novinek ministr.

Očkování je podle něj v první řadě mnohem jednodušší cesta než sociální a ekonomická opatření. „Ekonomika by to prostě nevydržela, nemůžeme zůstat v nějaké omezené ekonomické relaci po dobu dvou let,” dodal.

Ke zvládnutí epidemie dopomůže podle něj kombinace dvou faktorů: poměrně vysoké proočkovanosti a pak promoření populace. „Bude to kombinace určitého promoření populace, což bude menší část, a pak těch, kteří se proočkují. A já myslím, že se budeme nuceni dostat na proočkovanost kolem 60 procent, jinak ten virus tu bude intenzivně cirkulovat dál,” přednesl Prymula.

Zdravotníci by měli chránit své pacienty

Očkování by podle vakcinologa a člena resortní pracovní skupiny pro uvolňování opatření Romana Chlíbka mělo být dobrovolné a hrazené státem.

Ministerstvo podle něj bude v případě nezájmu veřejnosti apelovat hlavně na zdravotnické a sociální pracovníky, aby očkování na covid podstoupili z důvody ochrany svých klientů. Naočkovat by se měli také zaměstnanci kritické infrastruktury, aby se případně předešlo personálním kolapsům v klíčových oborech.

„Každý lékař by měl mít hlavně snahu ochránit svého pacienta, a pokud je pro zdravotníky zcela běžné se nechat očkovat například proti virové hepatitidě B, přestože je její výskyt zcela minimální a jsou to desítky případů ročně, tak stejně podobně by se mělo stát profesionální ctí i to očkování proti covidu,” míní Chlíbek.

-----------------------------------------------------------------------------------

Váš odpor proti očkování se paradoxně stane argumentem pro označkování, resp. očipování všech lidí znamením šelmy 666. Budou znít fráze o základních lidských právech, která "platí", a proto vás nikdo nemůže očkovat proti vaší "svobodné" vůli. Bude to znít dobře. Na straně druhé budete ohlupováni líbivými a mocnými argumenty o zajištění vaší bezpečnosti a vašeho zdraví, o které vašim vládám údajně půjde. Odmítači budou považováni za nepřizpůsobivé jedince, kteří ohrožují zdraví všech a které je zapotřebí vyloučit ze společnosti (!). Nástrojů a metod k vyloučení bude dost. Nejsi očkován? Fajn, ale nenakoupíš si, nechoď do práce, nemůžeš cestovat. Tvé dítě nemůže do školy. Ale ono jaksi musí, že ano.

V konečném důsledku se mocným bude konkrétní množství odpůrců a rebelů velice hodit. Stanou se vhodnou záminkou pro to, aby byl ve společnosti jasně odlišen ten, kdo je "bezpečný" (resp. poslušný a pod kontrolou) a kdo ne.

POUZE PRO VAŠE DOBRO, PRO VAŠE BEZPEČÍ A PRO VAŠE ZDRAVÍ (a zdraví vašich dětí, samozřejmě, na to uslyšíte téměř jistě) JE NUTNÉ ZAJISTIT SLEDOVÁNÍ A KOTROLU POHYBU LIDÍ. Již nyní jste sledováni nejen skrze své mobilní telefony, již dlouhou dobu mocní sledují, kde se pohybujete, s kým a o čem komunikujete, kde a co nakupujete, koho volíte. Vaše oblíbené technologie se staly zbraní namířenou proti vám samotným. Duchovní vývoj lidstva je v úpadku, následky této skutečnosti pocítí všichni. Nebudou příjemné.

V souvislosti se zaváděním totální kontroly lidstva pravděpodobně nepůjde ihned o podkožní čipy. Ty nastoupí výhledově za několik let, jak napovídají volby lidstva na Zemi. LIDÉ SE NESMÍ VYDĚSIT. Vše se musí rozběhnout velice nenápadně.

V počátku půjde o aplikace v mobilních telefonech (už je to skutečně tady), ve druhé fázi může jít o náramky, které jsou již dávno využívány vězeňskou službou pro monitoring osob v "domácím vězení" či zdravotnickým systémem pro zajištění "bezpečnosti a zdraví" osamělých seniorů. V další fázi však už může jít o skutečný RFID čip implantovaný pod kůži v nenápadné formě vám darovaný. Vakcína má být prostředníkem, na který máte slyšet nejdříve a bez většího odporu. Ilumináti budou slavit jedno z největších dílčích vítězství konce lidské epochy na Zemi v této dimenzi bytí. Bude to velkolepé! Budete u toho, spolehněte se.

Mocní pro jistotu počítají s tím, že v populaci bude vždy skupina lidí, která nebude chtít na očkování přistoupit. Mistrovské dílo Ještěrů z pekel tak nespočívá v tom, že prosadí to, co chtějí a odpůrci nechtějí, ale že prosadí to, co sami chtějí, pomocí toho, čím podmíní ústupek pro jedince odmítající očkování. Je tady opět zvrácená pseudologika negativního stavu, na které však staví všechny své úspěchy: čím více budou lidé odporovat, tím snadněji bude prosazeno čipování lidí. Taktika negativního stavu je neomylná.

Kontrola pohybu bude nejprve zajištěna covid pasem či jeho obdobou. Ostatně vše už skutečně běží. Zajímejte se o to, hledejte, lidé. Pravda, o které vás média hlavního proudu nikdy nebudou informovat, JE STÁLE K DISPOZICI.

Pokud budou chtít lidé někam cestovat, budou muset mít identifikaci o tom, že jsou očkováni. V první fázi může mít tato identifikace elektronickou podobu v mobilu, avšak mobil lze půjčit neočkované osobě či zapomenout doma. Zcela "přirozeně" a nenásilně tak bude vyvíjena "upřímná" snaha vyvinout něco "lepšího". Mohou přijít náramky, které se dříve nebo později (spíš dříve) stanou nepohodlnými a lidé sami si vynutí "něco praktičtějšího". Mocní se nenechají dlouho pobízet a rychlostí blesku nabídnou "novinku tisíciletí". Podkožní mikročipy budou hitem. Nemalé množství lidí po celém světě jím již nyní disponuje, byť ve verzi "předskokana".

Oficiální důvod pro zavedení a doporučení této identifikace bude pochopitelně čistě epidemiologický a na vině, proč se tato opatření musejí zavádět, budou samozřejmě ti lidé, kteří se odmítají očkovat. Aby byli ochráněni ti, kteří jsou očkováni (před čím, když jsou očkováni), globalisté se budou ohánět nutností zajistit průkazné označení osob očkovaných a neočkovaných.

Papírové pasy či elektronická identifikace v mobilu se jednoduše a rychle stanou neuspokojivými, snadno znehodnotitelnými či dokonce zneužitelnými. A tak zvítězí znamení šelmy - čip.

Vítejte v nové realitě globalizačních procesů řízení agendy NWO pod vedením negativních mimozemských entit.

Obr.: Rok po olympiádě se Melinda a Bill Gatesovi spojili s Nadací Billa a Hillary Clintonových. Bill Clinton (na obrázku druhý zleva) je americký demokratický politik, který byl v letech 1993–2001 v pořadí 42. prezidentem Spojených států. (Demokraté představují agresivní globalistické uskupení moci v USA. Jsou přímo zapojeni do obchodování s dětmi, konzumují dětskou krev, v rámci svých satanistických rituálů provádějí obětní obřady a genetické pokusy na unášených lidech).

 

-----------------------------------------------------------------------------

Že se nás nic ohledně vakcíny netýká?

8. říjen 2020 (Novinky.cz)

 

Novinky.cz: Vakcína tu sice bude, ale stále tu nemusí být kvůli nezájmu občanů ta potřebná proočkovanost.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula: Bude to kontinuální proces, který začne už na konci letošního roku, kdy se podaří proočkovat třeba deset procent. Pak to půjde nahoru. Nechci odhadovat, ale tyto vlny mohou projít třeba 15 procenty populace, a když máme 15 procent imunních, tak třeba 40 procent populace už to v prvním kvartále příštího roku nedostane. A v ten moment už virus cirkuluje obtížněji a někde na těch 60 procentech proočkované populace by se to mohlo úplně zastavit.

 

Novinky.cz: Věříte tomu, že se dosáhne kýžených čísel, zvláště když v Česku je poměrně silný nezájem, částečně i odpor k očkování?

Ministr zdravotnictví Roman Prymula: "Teď má řada lidí problém, ale až uvidí, že vakcína je bezpečná a že naočkovaní lidé nebudou muset nosit roušky a budou mít řadu jiných bonusů, tak si myslím, že zájem bude poměrně velký..."

 

BONUSY PRO OČKOVANÉ!

BONUSY!

NĚKDO TOUŽÍ A BUDE TOUŽIT PO VAŠEM NAOČKOVÁNÍ TAK MOC, ŽE VÁM ZA TO I NĚCO DÁ!

A URČITĚ TO BUDE NĚCO, CO BUDETE CHTÍT. SPOLEHNĚTE SE.

---------------------------------------------------------------------

 

Seznamte se se svými pány.

Globalisté a jejich upřímné snahy.

 

Bill Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft, se ve vhodném okamžiku rozhodl spolu se svou manželkou Melindou věnovat pouze "charitě a záchraně lidstva". A tak začal dobývat. Jako první velkou rybu ulovil celou Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Jeho podíl v ní je většinový, WHO koná tak, jak Bill Gates zavelí, aby dosáhl svých zákeřných cílů.

Obr.: Bill Gates se věnuje charitativní činnosti zaměřené na vyhlazení většiny populace Země. V plánu má zachovat přibližně miliardu obyvatel, toto množství je již zvládnutelné pro jeho zotročení v čipové totalitě. Bill Gates patří k tzv. mladým penězům (hantýrka mocných za oponou) a pod vedením svých pánů za oponou se mu daří naplňovat plán, pod jehož scénář se podepisují ještěři z temných světů (negativní mimozemské entity). Chemtrails, haarp, epidemie, pandemie, udržovaná chudoba, udržované války, farmaceutický a potravinářský průmysl chrlící jedy, nyní se přidává vakcinace a čipizace. To jsou "cenné" dárky mocných lidstvu. Vakcína na AIDS není ani za půl století, na Covid-19 je k dispozici během pár měsíců. (Ve skutečnosti byla mnohem dříve než byl virus na konci roku 2019 vypuštěn do světa). Vše běží, vše je pod taktovkou mocných.

Bill Gates jde tvrzdě za svým cílem, od roku 2000 jsou zřetelné jeho klíčové kroky v této souvislosti. Ve vhodné chvíli odstoupil z představenstva společnosti Microsoft a zaměřil se více na svou vášeň - vakcinaci, snížení populace a čipizaci. Jeho vize je založena především na provádění univerzálního čipování lidí tajnými i "legalizovanými" metodami s cílem plné kontroly nad vědomím, chováním a životem obyvatelstva celé planety Země.

V roce 2014 opouští Gates funkci předsedy správní rady své společnosti, zůstává jen jejím členem a plně se věnuje své nadaci, kterou společně s manželkou Melindou založili. Nadace Billa a Melindy Gatesových (Bill and Melinda Gates Foundation) byla už v tom roce největší nadací světa s majetkem 48 miliard dolarů (celkový majetek Billa Gatese k lednu 2020 činil 108,8 mld amerických dolarů).

Na vrcholu první vlny řízené pandemie, v březnu 2020, Bill Gates náhle opouští správní radu Microsoftu (coby už jen její člen), plány mocných se daly konečně do pohybu a sám se odvolává na mnohem důležitější, resp. nejdůležitější misi tohoto (posledního) století, kterou celý negativní stav touží úspěšně absolvovat. Přišla jeho dlouho očekávaná hodina. Jeho aktivity nabírají na obrátkách.

Na otázku předplatitelů sociální skupiny Reddit z 18. března 2020 na to, jaké změny se očekávají v blízké budoucnosti, odpověděl Gates: „Nakonec budeme mít určité digitální doklady, které budou ukazovat, kdo se zotavil, kdo se nedávno testoval, nebo - až budeme mít vakcínu - kdo ji dostal.“ Lidé v okruhu Billa Gatese jsou obeznámeni s významem pojmu „digitální doklad", ví, že jde o digitální čipy.

V jiném rozhovoru uvedl Bill Gates také příklady inovátorských (stejně filantropických) společností, které by svými technologiemi mohly v boji proti smrtelným nemocem výrazně "pomoci". Jedná se například o drobný podkožní implantát (čip) americké farmaceutické společnosti Merck & Co zaváděný do paže, který poskytne roční ochranu proti viru HIV. (!)

Nemusíme snad ani připomínat, že například lék na nemoc AIDS mají mocní za oponou k dispozici již mnoho desetiletí. Od doby, kdy sami virus HIV na Zemi vypustili. JENŽE MOCNÍ NEMAJÍ ZÁJEM NA VAŠEM UZDRAVENÍ, AŤ UŽ TRPÍTE JAKOUKOLI CHOROBOU, KTEROU JSTE SI SAMI VYTVOŘILI NEBO SAMI ZAJISTILI. CO BY Z TOHO V KONEČNÉM DŮSLEDKŮ MĚLI? PROČ BY TO VŠE PAK DĚLALI?

MÍSTO LÉKU VÁM NABÍZEJÍ NĚCO JINÉHO. SMRTÍCÍ ČIP. AKTUÁLNÍ HIT - UKRYTÝ DO VAKCÍNY, AŤ MÁTE POCIT, ŽE MÁTE JEN "TO DOBRÉ".

Toto vše a mnohem, mnohem více, co se děje za vašimi zády, lidé, a o co se vůbec nezajímáte, je až příliš nechutným a děsivým divadlem, předzvěstí, že zanedlouho vše "praskne" a zlo vyjde na povrch v celé své síle. Vy tomu svou nečinností a nevědomostí - dobrovolně volenou a udržovanou - jen napomáháte. Vše, co se v současnosti děje (zdaleka nejen tato pseudopandemie Covid-19), jsou jen další a další záminky k očipování lidstva mocnými. 

Obr.: Globalista Bill Gates, chorobně šílený ve své snaze a touze pořídit každému člověku na planetě průkaz digitální imunity, v němž informace o tom, zda byl očkován proti COVID-19 nebo nebyl, je pouhou záminkou pro jeho pravý účel. Zcela spoléhá na nevědomost lidstva a jeho strach, který každého pohání k plnění příkazů mocných. Bill Gates je majitelem většiny vakcín, má plně pod svou kontrolou jejich výrobu a distribuci skrze vlastnictví klíčových farmaceutických společností. Obezřetně a chytře sponzoruje další společnosti vyvíjející vakcíny, má pod kontrolou vše, co s vakcínami souvisí, včetně jejich řízené a promyšlené distribuce do jednotlivých částí světa. Náš svět je až příliš malý na to, aby jej hrstka mocných nemohla při vynaložení maximálního úsili nakonec ovládnout. Jeho nepostradatelným pomocníkem je Dr. Anthony Fauci, hlavní virolog USA, který mimo jiné stojí také za vypuštěním virů HIV či Eboly. Gatesova štědrost je tak velká a "nezištná", že si zajistil kontrolu a moc nad Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Vakcinační agenda druhé dekády 21. století je hlavní částí plánu NWO (Nový světový řád), to vše pod záštitou WHO. Postup je zjevný: otrava a zamoření populace toxiny (potrava, vzduch (chemtrails), voda, Haarp, sítě 5G), choroby, pandemie, poté očipování a kontrola světové populace. Agenda Světové zdravotnické organizace a OSN (její alma mater, rovněž v rukách mocných za oponou): plán vylidnění pomocí 5G sítí (60 gigahertzových milimetrových vln) a toxických vakcín proti korona „viru” s následným očipováním všech obyvatel planety Země (podle odhaleného dokumentu OSN do roku 2030) je aktuální nalistovanou stranou monumentálního plánu NWO (Nového Světového Řádu).

 

Obr.: Iluminát John D. Rockefeller, první americký miliardář, ropný magnát, průmyslník, zakladatel Rockefellerovy nadace a farmaceutického průmyslu, "praotec" současného mocného klanu Rockefellerů. Snímek z roku 1933, čtyři roky před jeho pozemskou smrtí, pro kterou se rozhodl v 98 pozemských letech. Je velice pravděpodobné, že také on měl do pitného režimu dne zařazen adrenochrom (složka lidské krve, kterou mocní získávají primárně z krve unášených a mučených dětí).

 

Nadace Rockefeller Foundation zveřejnila v květnu 2010 zprávu, ve které predikuje právě probíhající pandemickou situaci a její následky. Předvídá budoucnost, kdy pandemie umožní národním vůdcům, aby upevnili a rozšířili svoji moc a zavedli přísná pravidla a omezení, která by zůstala i po vymizení pandemie (krok uzamčení, svět úplné vládní kontroly a autoritářského vedení, kontroly shora dolů s rostoucím tlakem na občany). A podívejme, co se začíná dít.

Obr.: Mocní za oponou. Slova těchto nejbohatších lidí světa je třeba brát vážně, neboť jsou vždy následována činy. Jenže kdo by se staral o svůj vlastní život. Po staletí odevzdává ovládané lidstvo své životy právě těmto "kapacitám". Vy také.

 

Aby se predikce vyjádřená na Olympiádě 2012 a těsně před spuštěním celé hry Covid-19 také v show Madonny v roce 2019 mohla stát skutečností následujících let, bylo nutné ovládnout Světovou zdravotnickou organizaci. To se mocným, s hlavním přispěním pilného Billa Gatese, opravdu podařilo.

Obr.: Zpěvačka Madonna ve své show predikující pandemii coronaviru a nemoc Covid-19 (Madonna Quavo Eurovision Song Contest 2019). Nemoc X, korona na hlavě, loutky v plynových maskách, symbolika viru šířícího se vzduchem, koronaviry létající v pozadí, každý pohyb a každé slovo byly dorozumívacími symboly mocných mezi sebou a vyjadřovaly jasný vzkaz. youtube https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U

Podrobnější informace k show nabízíme v záložce Svět slaví pandemii (2. blok).

 

 

WHO je pod kontrolou Billa Gatese.

Zdraví všech obyvatel planety Země je pod kontrolou Billa Gatese.

Spolehněte se.

 

Obr.: Generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace je od 1. července 2017 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

 

WHO vyhlašuje a ukončuje epidemie, je koordinačním orgánem pro mezinárodní zdraví v rámci systému Organizace spojených národů (OSN). Uděluje pokyny svým 194 členským státům, včetně České republiky.

Bill Gates je chlebodárcem Světové zdravotnické organizace (WHO). Dává do jejího rozpočtu více, než činí příspěvky všech 194 členských států dohromady. Tím má WHO pod kontrolou a ve své moci. Jeho životní sen – naočkovat, resp. očipovat celou planetu jeho vakcínou, je nyní nadosah.

 

Světová zdravotnická organizace již dávno neplní nestrannou a nepolitickou úlohu s primárním zaměřením na zdraví světové populace. Nenechte se zmást.

 

Organizace WHO se stala nástrojem mocných a farmaceutických firem. V otázce epidemiologických kompetencí byla pravidla v přesně stanovené (mimochodem velice nedávné) době změněna tak, aby bylo možno vyhlašovat pandemie a epidemie za zcela jiných podmínek, než tomu bylo dříve. Uplatňování nových kompetencí na sebe nenechalo dlouho čekat. WHO vyhlásila pandemii nemoci Covid-19, nemoci, která je ve svých vlnách buď všude, nebo nikde. Každoroční běžné chřipkové epidemie jednotlivých zemí překonávají čísla této pseudopandemie ve všech ohledech včetně počtu nakažených. Co se týče obětí, je "pandemie" Covid-19 šedesátkrát slabší než rakovina.

 

Pandemie rakoviny je realitou posledních desetiletí, jenže není v zájmu mocných o ní hovořit, předcházet jí nebo ji snad dokonce léčit. Pandemii rakoviny, jejíž příčiny jsou dávno dobře známy, máte brát jako běžnou a nedílnou součást svých ubohých životů, které mocní řídí.

Pandemie rakoviny je hrůznou realitou posledních desetiletí, jenže dokud to nevyhlásí WHO, NENÍ TO PRAVDA.

 

Řada skandálů na počátku 90. let v souvislosti vakcinačními programy řízenými WHO ve třetím světě vedly k obviněním, že vakcíny proti tetanu, konkrétně v oblasti Filipín a Keni, obsahovaly hCG s cílem tajně kontrolovat populaci. Kontroverze vyvolaná těmito příběhy vedly globální instituce k tomu, že odstoupily z kampaně prosazující kontrolu populace pomocí vakcín.

Ale, jako obvykle, nastoupila nadace Billa a Melindy Gatesových, aby tento zájem obnovila. S britskou vládou v roce 2012 zorganizovala London Summit o plánovaném rodičovství, kde nadace oznámila svoji podporu ve výzkumu, vývoji a nasazení injekčně aplikovatelných antikoncepcí v rozvíjejícím se světě.

 

 

Obr.: Bill Gates (vpravo) a ředitel WHO Tedros Ghebreyesus (etiopský partyzán, vlevo). Bill Gates a WHO jsou synonyma. Na scéně se v pravou chvíli objevil hodný strýček Bill (skutečně se mu tak říká) a ujal se řízení WHO, pod rouškou donátora. Největšími dárci WHO je Nadace Billa & Mellindy Gatesových a Gatesova GAVI Vaccine Alliance, vakcinační aliance. Mezi dalšími dárci WHO je rovněž několik farmaceutických společností, s nimiž Gatesova nadace úzce spolupracuje, resp. významně přispívá na jejich chod.

VAKCINAČNÍ ALIANCE

 

Řada skandálů na počátku 90. let v souvislosti vakcinačními programy řízenými WHO ve třetím světě vedly k obviněním, že vakcíny proti tetanu, konkrétně v oblasti Filipín a Keni, obsahovaly hCG s cílem tajně kontrolovat populaci. Kontroverze vyvolaná těmito příběhy vedly globální instituce k tomu, že odstoupily z kampaně prosazující kontrolu populace pomocí vakcín.

Ale, jako obvykle, nastoupila nadace Billa a Melindy Gatesových, aby tento zájem obnovila. S britskou vládou v roce 2012 zorganizovala London Summit o plánovaném rodičovství, kde nadace oznámila svoji podporu ve výzkumu, vývoji a nasazení injekčně aplikovatelných antikoncepcí v rozvíjejícím se světě.

Ale Gatesovi se tady nezastavili. V roce 2014 bylo oznámeno, že firma Microchips Biotech Inc. z Lexingtonu ve státě Massachusetts vyvinula novou formu kontoly porodnosti. Bezdrátový implantát, který lze na dálku zapínat a vypínat a který má životnost až 16 let.

Podle vyhodnocení MIT Technology se myšlenka zrodila, když Bill Gates v roce 2012 navštívil MIT laboratoř Roberta Langera a zeptal se ho, jestli by bylo možné, vytvořit implantabilní antikoncepční zařízení, které lze na dálku zapínat nebo vypínat.

Langer odkázal Gatese na technologii kontrolovaného uvolnění mikročipů, kterou vyvinul a zároveň na ni poskytl licenci firmě MicroCHIPS Biotechnology, a které Gatesova nadace darovala 20 milionů dolarů k vývoji antikoncepčních implantátů. Jak přiznal sám Bill Gates, snížení populačního růstu bylo hlavní misí Gatesovy nadace od jejího počátku.

.

Ale abychom skutečně pochopili, co Gates myslí „kontrolou populace”, musíme se podívat dál než jen na koncept kontroly velikosti populace.  Kontrola populace, o které Gates mluví, na té nejzákladnější úrovni neznamená kontrolu porodnosti, ale kontrolu samotné populace.

 

Abychom skutečně pochopili, co Gates myslí „kontrolou populace”, musíme se podívat dál než jen na jeho koncept kontroly velikosti populace.  Kontrola populace, o které Gates mluví, na té nejzákladnější úrovni neznamená kontrolu porodnosti, ale kontrolu samotné populace.

K pochopení širší agendy kontroly populace a toho, jak souvisí s plány Gatesovy nadace, se musíme podívat na zmatený vývoj událostí roku 2017.

V roce 2017 se GAVI, Gatesem založená a financovaná vakcinační aliance, která se spojila s Gatesovou nadací, Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou a s výrobci vakcín, aby pomohla zajistit „zdravé trhy” pro vakcíny, zvláštně odchýlila od své hlavní mise - očkovat každé dítě na planetě, tím, že začala každému dítěti poskytovat digitální biometrickou identitu.

S touto myšlenkou první přišel generální ředitel Gavi Seth Berkley v článku zveřejněném toho roku v Nature s názvem „Imunizace potřebuje technologickou podporu,” ve kterém uvádí, že cíle v podobě 100% imunizace nedosáhneme bez „bezpečných digitálních identifikačních systémů, které dokážou uchovávat lékařskou historii dětí.”

Tento náhlý zájem o digitální identitu nebyl žádný pomíjivý rozmar vakcinační aliance. Gavi se prosadila tím, že se stala zakládajícím členem aliance ID2020, veřejně-soukromé spolupráce odhodlané prorazit cestu v globálních standardech digitálních biometrických identit. Ostatní zakládající členové aliance zahrnují Gatesovu první společnost Microsoft a Rockefellerovu nadaci.

V roce 2018 vydala Gavi výzvu k inovaci v digitálních technologiích pro nalezení, identifikaci a registraci nejzranitelnějších dětí. Výzva konkrétně žádala o technologie pro získání, uchování a zapisování biometrických dat kojenců na „robustní biometrické přístroje”. Berkley na tuto myšlenku navázal ve veřejných vystoupeních s tím, že jde o jednu z nových hlavních misí Gavi.


I když se může zdát, že vakcíny a identita spolu zdánlivě nesouvisí, Bill Gates posledních pár let financoval výzkum ve snaze tyto dvě věci propojit. Před několika lety se Gates obrátil na Roberta Langera a jeho kolegy z MIT (soukromá výzkumná univerzita USA), aby přišli na nové způsoby, jak trvale uchovat a zaznamenat vakcinační informace každého jedince. Výsledek jejich výzkumu je nová metoda podávání vakcín.

Zjistili, že použitím „rozpustitelných mikrojehel, které do kůže dostanou vzorce částic vyzařující světlo blízké infračervenému” dokážou v kůži příjemců vakcín vytvořit „částicové vzorce”, které jsou „pouhým okem neviditelné,” ale lze je zobrazit modifikovanými mobily. Rice univerzita tyto známky po mikrojehlách popisuje jako „něco jako tetování čárového kódu.”

A kdo stojí za tímto vývojem? Jak vysvětluje vedoucí výzkumník univerzity Rice Kevin McHugh:

„Přišli za námi z nadace Billa a Melindy Gatesových a řekli: ‚Máme velký problém – vědět, kdo je očkovaný’… takže náš nápad byl umístit záznam na člověka.” Tímto způsobem mohou lidé později oskenovat oblast na těle a zjistit, jaké vakcíny člověk dostal, a dát mu pouze ty, které stále potřebuje.”

Jak mírumilovně a pozitivně se jeví tyto snahy hodného strýčka Billa. Je tak hodný, že mu jde jen o zdraví každého jednoho člověka této malé planety Země. Jaká tma je pod svícnem, o tom se každý přesvědčí na vlastní kůži.

Mikročástice tvořící fluorescenční kvantové známky se podávají spolu s vakcínami, ale nelze je podat tradiční jehlou. Je třeba je podat náplastí mikrojehel tvořené směsicí rozpustného cukru a polymeru PVA a také kvantového barviva ve vakcíně. Nemělo by vás tedy překvapit, že velcí výrobci vakcín v urputné snaze vytvořit vakcínu proti koronaviru, která, jak nás Gates ujišťuje, je nezbytná, abychom se „vrátili do normálu”, se uchýlili k nové metodě podávání vakcín. K rozpustné náplasti s mřížkou mikrojehel.

Prof. Louis Falo: Představte si to jako obyčejnou náplast. Mřížka mikrojehel se jednoduše lokálně aplikuje na kůži, krátce se na místo zatlačí a pak se odlepí a vyhodí. Takto se dostane antigen do těla.

Jak se stává zřejmějším, tohle nové tetování podobající se čárovému kódu získané vakcínou je o něčem mnohem víc, než jen aby děti dostaly všechny doporučené imunizace. Když Bill Gates dostal v nedávném pořadu Redditu (otevřená internetová sociální síť) „Zeptej se mě cokoliv” otázku: „Jaké změny budeme muset udělat v řízení podniků, abychom zachovali ekonomiku... a splňovali společenské rozestupy?”, odpověděl: „Nakonec budeme mít něco jako digitální certifikáty prokazující, kdo se zotavil nebo byl v poslední době testovaný, nebo - až budeme mít vakcínu - kdo byl očkovaný.”

Ve své odpovědi se nezmiňuje, že sám pomohl financovat výzkum stejných digitálních certifikátů vakcinace, o kterých mluví, nebo že tyto digitální certifikáty, zprvu nejspíše jako digitální známky spojené s biometrickým ID, mohou jednoho dne klidně mít formu kvantového tetování implantovaného vakcínami.

Ale jak v mnoha ostatních aspektech současné krize, Gatesovo nevědecké tvrzení, že budeme potřebovat digitální certifikáty, abychom v novém normálním světě po koronaviru prokázali svoji imunitu, nyní řada vlád uvádí do praxe.

 

Další zprávy oznamují, že Onfido, technologický startup specializující se na ověřování identity pomocí biometrie, mluví s britskou vládou o poskytnutí digitálních certifikací, které Gates zmiňoval, označené jako „imunitní pas”. Navrhovaný systém by vyžadoval používat Onfido aplikaci pracovníky, kteří oskenují svůj obličej nebo jiná biometrická data, spojit tyto informace s testem na protilátky proti SARS-COV2, nebo nakonec s důkazem očkování proti koronaviru, a pak se nechat vyfotit a imunitu ověřit, kdykoliv se budou chtít dostat do omezeného prostoru nebo pracovního prostředí.

Onfido minulý měsíc oznámili, že vybrali 50 milionů dolarů z investic, největším dárcem byla stará společnost Billa Gatese – Microsoft.

Tohle není Gatesova první zkušenost na poli biometrické identity. Indická vláda před deseti lety začala tzv. „největší společenský experiment na Zemi”. Přihlásila více jak miliardu lidí do největší databáze biometrické identifikace jaká kdy byla vytvořena.

Projekt zahrnoval sken duhovek a otisky prstů celé indické populace, tato data zaznamenávali do centrální databáze a lidem přidělovali identifikační dvanácticiferné číslo, kterým lze prokázat trvalý pobyt a mít přístup k vládním službám… to vše provedli během pár let. Tento projekt představoval nesmírnou společenskou, právní a technologickou "výzvu".

Není překvapivé, že hlavní tvůrce projektu Aadhaar po jeho spuštění – Nandan Nilekani, spoluzakladatel indické nadnárodní firmy Infosys – je také dlouhodobý přítel Billa Gatese a partner Billa a Melindy Gatesových v rámci filantropického podniku Co-Impact, který podporuje iniciativy k řešení velkých společenských problémů. Nilekaniho účast v projektu Aadhaar z něj udělala jednoho z Gatesových „hrdinů”, hrál v propracovaných video reklamách vytvořených nadací Billa Gatese.

Gates osobně chválil projekt Aadhaar jako „obrovský přínos pro Indii”.

Bill Gates: Aadhaar je obrovským přínosem pro Indii. Byl velmi dobře navržený. Můžete díky němu snadno digitálně platit, otevřít si bankovní účet. Indie je v tomto vůdce. Naše nadace spolupracovala s centrální bankou. Nandan Nilekani a lidi, které dal dohromady, udělali skvělou práci.

Gates není jen vzdálený obdivovatel experimentu Aadhaar. Nemá jen osobní vazby s jeho hlavním projektantem, ale také má vazby na klíčové společnosti, které stály v čele technologie tvořící základ biometrické databáze projektu. Společnost Idemia, která poskytuje technologii pro rozpoznávání duhovek do jádra systému Aadhaar, také poskytuje systémy rozpoznávání obličejů pro čínskou vládu a momentálně vyvíjí digitální řidičské průkazy pro použití v USA.

Idemia dokonce vytvořila náhrdelníky Khushi Baby se zavedenými mikročipy, které Seth Berkley, generální ředitel Gavi, propagoval ve svém článku v Nature.

Není překvapivé, že Idemia přijala podporu od nadace Billa a Melindy Gatesových v rámci jejího zapojení v GSMA Inclusive Tech Lab. Nyní Gates financuje plán, jak Aadhaar využít globálně. Světová banka v roce 2014 vytvořila multisektorovou pracovní skupinu ke spuštění „identifikace pro Iniciativu vývoje” neboli ID4D, která má za cíl „podpořit pokrok směrem k systémům identifikace za použití řešení 21. století.”

Světová banka cituje cíl 16.9 Agendy2030 z cílů udržitelného rozvoje OSN týkající se „poskytnutí právní identity pro všechny, včetně registrace porodu” v dalších 10 letech jako základ této iniciativy.

Ale ID4D byl něco více než jen sen do roku 2016, kdy nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla katalytické finanční dary ke spuštění ID4D svěřeneckého fondu sdružujícího více dárců, který nalákal britskou, francouzskou a australskou vládu společně se sítí Omidayar do partnerství za cílem „formovat globální přístupy a sdílenou vizi o identifikaci.”

Není překvapením, že iniciativa Světové banky ID4D zahrnula Nandana Nilekaniho – Gatesova partnera a hlavního projektanta Aadhaaru – do své poradní rady. A Gates uvedl, že financuje Světovou banku, aby tento přístup Aadhaaru dostal do ostatních zemí. Tento naléhavý spěch k získání biometrických dat a přidělení digitální identity každému člověku na Zemi, se veřejnosti prezentuje pod záminkou „finančního začlenění”.

Nejchudší lidé na planetě mají problém s přístupem k finančním službám a přijímáním vládní podpory, protože nemají oficiální vládní identifikační dokumenty. V této formulaci - mít zajištěnou vládní identifikaci, čili mít svoje biometrická data registrovaná, sledovaná a uložená do vládní databáze, je „lidské právo”, které je třeba „ochránit”. V tuto chvíli by tedy nemělo být překvapivé, že tohle „lidské právo” má také velké přínosy pro velké firmy a pro entity snažící se mít více kontroly nad lidskou populací. Gates v roce 2015 ve svém projevu na Fóru finančního začlenění organizovaný ministerstvem financí USA uvedl skutečný účel této identifikační kontrolní sítě.

Bill Gates: Každá země se musí podívat na tato pravidla „poznej svého zákazníka”, aby se ujistila, že zákaznici jsou schopni prokázat, kdo jsou. V mnoha zemích samozřejmě není žádný systém identifikace. Nedostatek systému identifikace je problém nejen pro systémy plateb, ale také pro hlasování, zdravotnictví, vzdělání, zdanění.

Je skvělá věc pokračovat ve vytváření rozšířeného systému identifikace. Indie je velmi zajímavým příkladem tohoto, kde systém Aadhaar, což je identifikátor dvanácti cifer spojený s biometrickými daty, proniká do celé země a bude základem pro to, jak tuto nízkonákladovou změnu dostaneme ke každému uživateli mobilů v Indii.

To stejné se teď děje v Pákistánu a počáteční fáze těchto programů identifikace probíhají už i v Africe. Očekáváme, že tuto identifikaci budeme schopni používat tak, že když si třeba budete chtít zajít k lékaři, budeme schopni vám rychle vzít biometrické ID a najít si váš elektronický lékařský záznam, i když jste se přestěhovali z jedné části země do jiné... budeme vás moci dobře sledovat a posloužit vám zdaleka bez tolika úředníků nebo čekání. Systém identifikace je zásadní.

Identifikační kontrolní síť je nezbytnou součástí digitalizace ekonomiky. I když se tohle prezentuje jako příležitost pro „finanční začlenění” nejchudších na světě do bankovního systému, kterou poskytnou lidé jako Gates a jeho bankovní a byznys partneři, jde ve skutečnosti o systém „finančního vyloučení”. Vyloučení jakéhokoliv člověka nebo transakce, která nemá povolení vlády nebo poskytovatele plateb.

Bill Gates: Jakmile se finanční toky začnou skrývat – kde máte spoustu legitimních transakcí společně s těmi, které chcete sledovat – a jakmile přejdou do digitálních systémů, ke kterým USA nemá žádný přístup, je mnohem těžší najít transakce, kterých si chcete být vědomi, nebo které chcete zablokovat.

Tohle opět není žádný teoretický proslov Gatese. Je úzce zapojen v procesu celosvětového přechodu na digitální platební síť vázanou na biometrickou identitu. Nadace Billa a Melindy Gatesových v roce 2012 pomohla založit Alianci Better Than Cash, která spojuje vlády, mezinárodní organizace a soukromý sektor „ke zrychlení globálního přechodu z hotovosti na digitální platby.” Když Indie podnikla odvážný tah a znehodnotila velký počet měny v oběhu, aby neevidované finance dostala zpět pod dohled indického daňového úřadu, Gates tento tah ocenil jako důležitý krok k vytvoření nové digitální ekonomiky, vázané - pochopitelně - na identifikační síť Aadhaar.

Bill Gates: Odvážný tah znehodnotit bankovky s vysokou hodnotou a nahradit je novými bankovkami s vyššími bezpečnostními prvky je důležitým krokem ke vzdálení se od stínové ekonomiky a vykročení k transparentnější ekonomice. Digitální transakce podle mě zaznamenají dramatický vzestup. V několika dalších letech se Indie podle mě stane nejvíce digitalizovanou ekonomikou. Nejen velikostí ale také procentem. Všechny části se teď spojují dohromady. Jedna část, kterou jsme konzultovali s vládou, aby se správně implementovala, je představení platebních banek. To bude poprvé znamenat, že budete mít plnou digitální schopnost platit přes mobily. Jakmile máte takovou digitální infrastrukturu, k vládním benefitům lze přistupovat úplně odlišně.

Tyto transakce časem vytvoří stopu. Když si zažádáte o půjčku, možnost mít přístup k historii o tom, že jste za služby zaplatili včas, že jste šetřili na vzdělání dětí… to vše ve vaší digitální stopě umožní úvěrovému trhu náležitě zhodnotit riziko a tudíž uvolnit více peněz pro investice nejen v zemědělském sektoru, ale pro všechny podnikatele v zemi.

Různé části této sítě kontroly populace do sebe zapadají jako díly skládačky. Prosazování vakcín souvisí s prosazováním biometrické identity, což souvisí s prosazováním bezhotovostní společnosti.

V Gatesově vizi všichni dostanou vládně nařízenou vakcínu a všichni budou mít svoje biometrické údaje uložené v národně spravované a globálně integrované digitální identifikaci. Tyto digitální identity budou vázané na všechny naše činy a transakce. A pokud budou považované za ilegální, vláda je jednoduše vypne, nebo to udělají i samotní poskytovatelé plateb.

Indický experiment v ražení cesty v této biometrické digitální ekonomice a experiment, na kterém Gates tak úzce spolupracoval, také poskytuje dokonalý příklad toho, jak takový systém bude zneužíván.

Zpráva v The Tribune z roku 2018 odhalila, že všechny detaily včetně jména, adresy, PSČ, fotky, telefonního čísla a emailu všech více jak miliardy Indů registrovaných v Aadhaaru, byly na Whatsappu dostupné ke koupi za 500 rupií, tedy za přibližně 7 dolarů.

Unikátní identifikační orgán Indie, který spravuje systém Aadhaar, byl přinucen přiznat, že zhruba 210 webů, včetně webů oddělení ústřední a státní vlády, ukazovaly seznam příjemců státní podpory společně s jejich jmény, adresou, ostatními detaily a čísly v Aadhaar. Co je více znepokojující, nově získaný dokument ukazuje, že indická vláda integruje data shromážděná z Aadhaaru k vytvoření 360 stupňové databáze, která bude automaticky sledovat, když se občané přestěhují nebo si koupí novou nemovitost, a integruje je do geo-prostorové databáze v reálném čase, vytvořené kosmickou agenturou ISRO.

Jen ti život a svobodu odmítající by mohli tvrdit, že nevidí děsivé důsledky tohoto typu vševidoucí a všudypřítomné společnosti, kde každá transakce a každý pohyb každého občana je vládou monitorován, analyzován a ukládán do databáze, to vše v reálném čase.

Bill Gates, který se záměrně nepozastavuje nad tím, jaké důsledky globální síť elektronické identifikace a digitálních plateb může mít na soukromí, je také hlavním investorem společnosti EarthNow LLC, která slibuje, že „nasadí velký počet satelitů s pokročilým snímkováním, které poskytnou nepřetržité video nahrávání v reálném čase téměř jakéhokoliv místa na Zemi.”

Ne, tato agenda, kterou Gates prosazuje, není o penězích.

Je o kontrole. Kontrole nad každým aspektem našeho každodenního života. Od toho, kam cestujeme, s kým se setkáváme, co si kupujeme a co děláme.

Prozatím.

 


NEMĚJTE OBAVY. HRA UŽ SE HRAJE I V NAŠÍ ZEMI. MOCNÍ JSOU JIŽ PŘIPRAVENI ZVLÁDNOUT I VĚTŠÍ ODPOR INTELIGENTNĚJŠÍCH NÁRODŮ "ROZVINUTĚJŠÍCH" ZÁPADNÍCH ZEMÍ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán mocných za oponou je poměrně skromný

Dnes povinná vakcinace a průkaz digitalní imunity, zítra zrušení fyzických peněz, pozítří mikročipy pod kůži se synergickým účinkem 5G sítí!

Tohle je válka. Sofistikovaná válka, kterou začnete vnímat až v okamžiku, kdy si uvědomíte, že není cesty zpět.

 

Vše do sebe zapadá, nikdo si ničeho nevšímá

 

Pod vlajkou falešné pandemie činí každý den naše vlády kroky, které budou v konečné fázi příčinou i následkem zavedení povinného očkování. NE NÁHODOU SE ZÁROVEŇ A SOUBĚŽNĚ instalují po celém světě 5G věže, enormě narůstá toxicita životního prostředí spalováním paliv a chemtrails.


Obr.: Průkazem digitalní imunity musí podle Billa Gatese disponovat všechny osoby, které chtějí pracovat, nakupovat, chodit k lékaři, cestovat, trávit volný čas ve společnosti lidí. Celospolečenská hysterie se právě formuje. Vy se na ní podílíte tím, že vše přijímáte. O nic se nestaráte. Své životy plně odevzdáváte do rukou svých pánů, kterým však o vaše zdraví vůbec nejde. O vaše životy ano, ale úplně jinak, než si myslíte. Vítejte ve vakcinačním teroru NWO.

 

Veškeré procesy k očipování světové populace jsou nastoupeny. Národy jsou pod kontrolou mocných, vše probíhá tak nenápadně, že i vy si myslíte, že vše je tak, jak chce a jak rozhoduje vaše vláda. Všechno je jinak. Všechno, co slyšíte a vidíte, je ve skutečnosti JINAK.

Imunitní pasy povedou k vytvoření segregovaných sociálních skupin a zákonitě k nenávisti držitelů těchto imunitních "dokladů" vůči těm bez "historie Covid-19".

Společnost se bzry rozdělí na privilegované očkované a nebezpečné neočkované lidi druhé kategorie. První skupina se bude bát té druhé, druhá skupina bude nenávidět první kvůli privilegiím, která budou mocní "zaručovat". Lidé budou plně zaneprázdněni nenávistí, vlastní agresivitou, strachem i zoufalstvím, že si ani nepovšimnou nástupu Nového světového řádu a své ústřední role v něm.

 

Je možné, že stále jen tiše přihlížíte tomu, jak se hroutí váš svět, kterému jste říkali "budoucnost"?

Obr.: Rychle se díky nevědomosti lidí formuje stav, kdy nebude třeba nikoho úředně nutit, aby se nechal očkovat nebo si nechal vpravit čip pod kůži. Jste hysteričtí, když vám zavřou obchody, máte strach z nedostatku a chudoby, z izolace, která neexistuje. Máte strach ze sebe samých. Váš strach je tou nejmocnější zbraní mocných, kterou neustále používají proti vám samotným. Pouze váš strach je tím, co vás přinutí splnit vše, co vám mocní přikážou.

 

JE NEUVĚŘITELNÉ, ŽE NYNÍ ŘEŠÍTE JEN TO, ŽE VÁM ZAVŘELI OBCHODY, ŽE SI NENAKOUPÍTE. ŽE NEMÁTE KAM JÍT NA PIVO. ZA ZÁBAVOU. ŘEŠÍTE ZTRÁTY SVÝCH PODNIKŮ, DOŽADUJETE SE "SVÝCH" PENĚZ I "PRÁV".

ZKOUMEJTE SAMI SEBE.

ŘEŠÍTE ZAVŘENÉ ŠKOLY SVÝCH LOUTKODĚTÍ, ZATÍMCO BYSTE MOHLI KONEČNĚ PROZŘÍT. DOSTÁVÁTE PŘÍLEŽITOST UVĚDOMIT SI, ŽE MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI DĚTEM SDĚLIT, A NA SOUČASNÉM STAVU SVĚTA NÁZORNĚ UKÁZAT, ŽE TÉMĚŘ VŠE, CO SE UČÍ, JE LEŽ.

SOFISTIKOVANÁ LEŽ, KTEROU MAJÍ A MUSÍ ZNÁT A UCTÍVAT, ABY NAPOMÁHALY - TAK JAKO VY - MOCNÝM K HLADKÉMU PRŮBĚHU VÁLKY A BYLY POMŮCKOU K JEHO KONEČNÉMU VÍTĚZSTVÍ.

OPRAVDU VÁM NEVADÍ, CO S VAŠIMI DĚTMI MOCNÍ DĚLAJÍ? NEBO TO OPRAVDU NEVIDÍTE?

SVÉ VLASTNÍ RODIČE UMLČUJETE, ABY "NEPLETLI" HLAVU SVÝM VNUKŮM TÍM, CO JE TO MÍR, PROČ JEJ UŽ DÁVNO NEMÁME A PROČ O NĚJ NEMÁ NIKDO ZÁJEM.

SAMI VZHLÍŽÍTE KE LHÁŘŮM A NÁSILNÍKŮM, PODPORUJETE SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTNÍM STYLEM GLOBALISTY A UCTÍVÁTE JEJICH ZBRANĚ: NENÁVIST, NEROVNOST, NÁSILÍ.

PODPORUJETE OTROCTVÍ VŠEHO A VŠECH.

PROTO MÁTE ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ MÁTE.

PROTO JSTE NYNÍ TAM, KDE JSTE.

 

MOHLI BYSTE ŘEŠIT vlastní ŽIVOT.

SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT.

ALE O TEN VÁM PŘÍLIŠ NEJDE.

JDE TO VIDĚT.


Podkožní čipy a 5G síť jsou spojené nádoby

VÍTEJTE V MÁRNICI 5G

 

5G síť a vyšší modely (6G, 7G, 8G...) těchto sítí mají schopnost registrovat každý čip na světě a přenášet data do něj i z něj

 

Nejprve PCR certifikáty o bezinfekčnosti, následně imunologické pasy a nakonec čipy pod kůži

V první fázi je to "obyčejný" papír, ale velice brzy se tato informace "ve vašem vlastním zájmu" a díky němu bude ukládat do pasů, resp. určitých dokladů. Lidé sami však nebudou chtít dlouho chodit s pasem či obdobným dokladem do obchodů, na úřady, do zaměstnání či do hospody, a tak se jakoby zázrakem objeví způsob, jak lidem usnadnit a zpříjemnit jejich nelehký život plný nebezpečí. Nabídka podkožního čipu s uloženými informacemi se bude líbit všem. Samé výhody a jistoty: Nikdy jej nezapomenete, on nezapomene vás, nemusíte na něj myslet... on bude myslet na vás a za vás.

O váš "bezpečný" pohyb, resp. o kontrolu každého vašeho kroku se postará skenovací zařízení u vchodů jednotlivých institucí či budov, které bude pomocí 5G sítě propojeno s informačními systémy epidemiologů, státních úřadů, policie, zdravotníků. A nejen těch, buďte bez starostí. Lidé budou stát fronty na svůj podkožní čip a těšit se z toho, jak jsou "in" a v bezpečí. Je více než pravděpodobné, že vše půjde až příliš hladce, lidé jsou již unaveni z nošení a používání karet (a že jich mají!), začínají platit svými mobily pomocí NFC či hodinkami, brzy jim však odpadne i toto "trápení".

Veškeré jednání lidí a jejich volby směřují k čipizaci lidstva. Podkožní čip se stane vaším věrným společníkem, vaším ochráncem, kterého nikdy nezapomenete doma. A přijdou slevy, nebojte. Už nyní jste neustále testováni a prověřováni, jak reagujete na slevy s použitím mobilních aplikací. Stále více lidí se chytá do pasti. Nevědomí mladí učí staré, staří jsou nuceni přistupovat a používat technologie, které jim poskytují samé "výhody". Zanedlouho však budou tyto "skvělé" technologie podmiňovat vaše základní práva, práva na zdravotní péči, na holé přežití. Téměř nikdo si nevšímá toho, co stojí v pozadí celé této hry s vaší identitou. Buďte si jisti, lidé nevědomí, při placení podkožním čipem budete odměňováni ještě více!

Neřešíte 5G sítě, není vám nápadné, proč se o tom v masmédiích téměř vůbec nemluví. Nesmí. Na těchto vysokých 5G frekvencích okolo 30 GHz budete vy, lidé nevědomí, grilováni na buněčné úrovni jako pečeně na rožni. Před dopečením se možná někteří z vás začnou divit. Ala už nezmůžou nic.

TOTO VŠE NYNÍ LIDSTVO SAMO VYTVÁŘÍ. VE VAŠEM MĚSTĚ SE PRÁVĚ INSTALUJÍ 5G VYSÍLAČE, VAŠE VLÁDA PRÁVĚ ŘEŠÍ DETAILY VÝSTAVBY 5G SÍTÍ VE VAŠÍ ZEMI A VY SI STÁLE VESELE ŽVÝKÁTE VEPŘO KNEDLO ZELO A hledáte něco "v akci".

Milimetrové 5G vlnění je skrytým zabijákem, který poškozuje buněčné stěny, ovlivňuje imunologickou odezvu a reakci cytokinů. Masivní prozáření velkých měst povede ke katastrofálním nárůstům rakovin, epidemiím infekcí, selhávání imunitních systémů a dalším očekávaným a zaručeným účinkům. Nestačí vám mikrovlnná trouba? Mikrovlnná smrt

Vaše márnice, kterou máte doma v podobě mikrovlnné trouby pracuje s vlnami okolo 6 cm, na frekvenci okolo 2,5 GHz, s výkonem okolo 800 W. A jak jste již určitě zjistili, to je takový výkon, že za 10 sekund ohřejete hamburger, za 30 sekund ohřejete polévku a za 4 minuty ohřejete komplet naložený talíř s obědem.

 

Milimetrové vlnění 5G bude do budov a domácností probíjet tak vysoké frekvence, jaké dosud nikdy na planetě nikdo nezkoušel. Mikrovlnná trouba bude proti tomu neškodná hračka pro vaše batolata.

Světová zdravotnická organizace (WHO!) uspořádala v roce 1973 sympozium, kde se diskutovalo o biologických účincích a zdravotních rizicích mikrovlnného záření. Účastníci se následně rozhodli nesdělit tyto informace veřejnosti s ohledem na jejich inteligentní sklon k podezření, že by mikrovlnné zbraně mohly být použity také proti nim.

 

Již v roce 1981 IRPA (předchůdce organizace ICNIRP) uznala, že celková expozice obyvatelstva člověkem vyrobeným zdrojem mikrovlnného a radiofrekvenčního (RF) záření překročila expozici z přírodních zdrojů o mnoho řádů. V roce 1999 Dr. George L. Carlo varoval, že výskyt rakoviny mozku a určitých typů nádorů mezi uživateli mobilních telefonů byl dvojnásobný než u uživatelů, kteří nejsou uživateli, takže spotřebitelé mohli učinit „informovaný úsudek o tom, kolik z tohoto neznámého rizika chtějí při používání bezdrátových telefonů předpokládat “. Jeho důkazy byly potlačeny.

Práce ruských a ukrajinských vědců zveřejněná v americkém přehledu v roce 2001 prokázala, že za posledních 50 let se nepřetržitý výkon rádiových emisí zvýšil více než 50 000. Vývoj psychických poruch v expozici EMR vykazují účinky sahající od změn nálady po nesmyslné myšlenky a sluchové a vizuální halucinace a poruchy chování až po pokusy o sebevraždu.

Mysl lidí je narušena vystavením EMR. Mainstreamová média s pomocí Grety Thunbergové, přesvědčují lidi, že potřebují totalitu, světovou vládu, která může zaručit jejich bezpečnost v nejistých dobách.

Mezitím pojišťovací společnosti, které mají vynutit udržování bezpečných a zdravých podmínek pro lidi, odmítají pojistit proti zraněním nebo škodám způsobený EMF a přijít tak o peníze.

....

25 let snižování mentální kapacity populace vedlo k letargii obyvatelstva. Technici dostali volnou ruku, aby vymysleli různé způsoby útoku na populaci: z kapes; ze skříněk na ulici; od sloupků lamp, které odpalují modré světlo bez dalších difuzérů, jakož i 5G EMR laserové paprsky; z lepicích proužků malých, ale silných antén skrytých pod koberci; z ulic; z vlaků; z aut; z autobusů; ze stěn našich domovů; z našich televizních přijímačů; z ledniček, vysoušečů vlasů, z kartonů na mléko, dětských monitorů, z „chytrých“ telefonů, „chytrých“ měřičů a brzy z miliard zařízení, která mají být připojena k internetu věcí. Dále nepřeberným množstvím „nositelných“ zařízení a aplikací pro mobilní telefony, které třeba sledují váš zdravotní stav a zároveň vážně podkopávají vaše zdraví. Přenášení 5G na Zemi ze satelitů z oběžné dráhy Země, ze síťových civilních letadel, z pseudosatelitů ve stratosféře … Jinými slovy, odkudkoli. Uvedeným plánem 5G je „přikrýt“ každý centimetr Země, aniž by kdokoliv, strom, voda či zvíře na celém světě unikl, 100 milionů lidí je už nyní nemocných díky toxickým prostředím z 4G nebo 3G. A co udělá 5G? 5G je zbraň, která má potenciál zničit celý biologický život na Zemi.

(výtah čláku z www.stop5g.cz. Děkujeme.)

Lidské tělo je elektromagnetické pole. Nyní jsme bombardováni 24 hodin denně a 7 dní v týdnu elektromagnetickými poli generovanými technologií a WiFi. A v tomto období omezení odůvodněném tzv. „virusem“ vidíme 5G instalaci na stále více místech. 5G satelity ozařují každý čtvereční centimetr Země.

První čínské město, které mělo nejvíce 5G antén těsně před objevením koronaviru, bylo Wuhan.
Během současného "nouzového stavu" a zmatku jsou po celé Zemi nasazovány 5G antény, a to závratnou rychlostí.

Muskova společnost SpaceX oznámila urychlený plán vypouštění 5G satelitů: do konce roku 2020 až 1440 satelitů, tj. 120 satelitů měsíčně. Začátkem roku 2021 Space X očekává, že bude schopna vypustit 400 satelitů najednou, nebo 4 800 satelitů ročně, na své raketě Super Heavy, která se nyní vyvíjí. SpaceX nyní uvádí, že má v úmyslu začít poskytovat 5G z vesmíru většině světové populace někdy v druhé polovině roku 2020.

 

https://stop5g.cz/elektromagneticka-silena-zona-5g-pripravena-k-sebezniceni-5g-dementori-splnuji-4g-zombi-apokalypsu/

 

Další text právě zpracováváme...

 

 

Dr. Judy Mikovitsová byla označená za jednu z nejšpičkovějších vědkyň své generace. Její diplomová práce z roku 1991 způsobila revoluci v léčbě HIV/AIDS. Na vrcholu své kariéry zveřejnila článek v časopise Science. Kontroverzní článek vyvolal rozruch ve vědecké komunitě. Odhalil, že používání zvířecích a lidských plodových tkání způsobuje devastující epidemie chronických chorob. Za odhalení jejich tajemství se poskoci farmaceutické lobby do dr. Mikovitsové ostře pustili. Zničili její dobré jméno, kariéru a osobní život. Nyní, kdy osud národa visí na vlásku, dr. Mikovitsová uvádí jména těch, kteří stojí za epidemií korupce, která ohrožuje veškerý lidský život.

Rozhovor s lékařkou Mikovitsovou vede redaktor Mikki.

 

Mikki: Odhalila jste něco, co bylo v rozporu se zaběhnutým příběhem.

Dr. Mikovitsová: Přesně tak.

Mikki: Kvůli tomu udělali vše ve své moci, aby vám zničili život.

Dr. Mikovitsová: Přesně tak.

Mikki: Byla jste zatčena…

Dr. Mikovitsová: Ano.

Mikki: … a umlčeli vás pomocí příkazu „gag order”.

Dr. Mikovitsová: Trval pět let. Pokud bych cokoliv zveřejnila na sociálních sítích, pokud bych cokoliv řekla, našli by nové důkazy a poslali mě zpět do vězení. Plakala jsem, protože jsem věděla, že jsem poprvé neměla žádné důkazy… Když můžete vypustit takovou sílu a přinutit někoho do bankrotu, i když má perfektní kreditní skóre… Takže jsem nemohla pozvat svých 97 svědků, což zahrnovalo lidi jako Tony Fauci, Ian Lipkin… vedoucí pracovníci ve zdravotnickém průmyslu, kteří by museli svědčit, že jsem nic špatného neudělali.

Mikki: Z čeho vás obvinili?

Dr. Mikovitsová: Ničeho.

Mikki: Ale byla jste ve vězení.

Dr. Mikovitsová: Drželi mě ve vězení bez obvinění. Prý jsem byla na útěku před spravedlností. Neměli žádný zatykač. Doslova mě vytáhli z domu. Naši sousedi se dívali, co se děje. Bez příkazu mi prohledali dům. Pět dní doslova terorizovali mého manžela. Řekli: Pokud nenajdete ty zápisníky a materiály… které jsem ani nevlastnila. Podstrčili mi je do domu.

Mikki: Aby to vypadalo, že jste z laboratoře ukradla duševní vlastnictví?

Dr. Mikovitsová: Ano. Aby to vypadalo, že jsem z laboratoře ukradla tajné materiály, jména a duševní vlastnictví. Mohu nade vší pochybnost prokázat, že jsem nic neukradla. Šéfové celého ministerstva zdravotnictví a sociální péče (HHS) se tajně domluvili a zničili moji reputaci, a ministerstvo spravedlnosti a FBI ten případ udržovali pod pečetí, což znamená, že nemůžete říct, že nějaký případ existuje, nebo byste pohrdali soudem. Nemůžete ani získat právníka, který by vás hájil. Každé právo pro řádné soudní řízení mi bylo odebráno a dodnes je to stejné. Nemám žádné ústavní svobody nebo práva.

Mikki: Přesto tady sedíte… Myslím si, že spousta lidí by odešla do předčasného důchodu, neupozorňovali na sebe, ale vy jste se rozhodla promluvit poté, co vám skončil příkaz mlčenlivosti. Napsala jste knihu „Epidemie korupce – Obnovení víry ve slib věd.” Uvádíte jména. Ano. Jejich pokus vás umlčet podle všeho selhal. Musím se zeptat… Jak tady dokážete sedět se sebevědomím a jmenovat tyto velké síly a nebát se o svůj život, jak z této budovy odejdete?

Dr. Mikovitsová: Protože pokud je teď nezastavíme, můžeme zapomenout nejen naši republiku a svobodu, ale také lidstvo, protože tato agenda nás zabije. Takže Anthony Fauci. Jmenuji se dr. Tony Fauci… Muž, který je v čele operační skupiny pro pandemii, byl zapleten v utajení. Nařídil ho. Všichni ostatní byli ve velké míře vyplaceni. Dostali miliony dolarů od Tony Fauciho. Od jeho organizace, což je Národní institut alergií a infekčních chodob (NIAID). Ti vyšetřovatelé, co spáchali podvod, dodnes dostávají velké peníze od NIAID.

Mikki: Celý svět poslouchá jeho rady na to, jak řešit dnešní pandemii. Jak poznáme, že to, co říká, musíme vědět?

Dr. Mikovitsová: To, co říká, je naprostá propaganda. Stejná propaganda, kterou od 1984 zabil miliony lidí.

Anthony Fauci: Z této studie jasně víme, že vývoj nemoci se výrazně zpomalí na rozdíl od lidí, kteří si lék nevezmou.

Dr. Mikovitsová: Začalo to, když mi bylo 25 let. Byla jsem součástí týmu, který izoloval HIV ze slin a krve pacientů z Francie, kde Luc Montegnier původně vir izoloval. Tohle byla potvrzující studie, ale Tony Fauci a Robert Gallo tehdy spolupracovali, aby příběh otočili jiným směrem. Dr. Racette byl tehdy mimo město a Tony Fauci řekl: Chápeme, že máte v tisku studii. Chceme její kopii. Řekla jsem: Ano, v tisku je studie. Je tajná. Ne, nedám vám její kopii. Začal na mě křičet a pak řekl: Ihned nám tu studii dejte nebo vás vyhodíme za neuposlechnutí. Řekla jsem: Jsem si jistá, že jak se dr. Racette vrátí, můžete si s ním promluvit.

Frank se o pár týdnů vrátil a byl násilím donucen, dát Faucimu tu studii. Fauci na několik měsíců zadržel publikaci studie, zatímco Robert Gallo napsal vlastní studii, za kterou dostal veškeré zásluhy, a samozřejmě v tom byly zahrnuty patenty. Tohle zdržení potvrzení doslova vedlo k šíření viru, který zabil miliony lidí. Asi nikdo nevyjádřil utrpení z AIDS lépe, než spisovatel Larry Kramer. Byl ale více naštvaný na federální vládu a farmaceutický průmysl. Člověk, co pocítil Kramerův vztek, byl dr. Anthony Fauci z NIH. Bylo zdrcující si pomyslet, že jsem nevěděla, že moji práci z roku 1999 ignorovali.

Virus byl izolován z AD2 a AD3, takže se nemuselo čekat na AD4, aby se potvrdila jeho existence. Představte si, kolik lidí… celý africký kontinent přišel o generaci lidí, jak se ten virus šířil kvůli aroganci skupiny lidí, včetně Roberta Redfielda, který je teď šéfem CDC, a Anthony Fauciho. Spolupracovali, aby za to získali zásluhy a peníze. Měli to patentované. Používali na lidech terapii s IL-2, což byla naprosto špatná terapie. Kdyby k tomu nedošlo, miliony lidí by na HIV neumřely.

 

 

Dr. Birxová: Pokud někdo zemře s covid-19, počítáme to jako úmrtí na covid-19.

Dr. Mikovitsová: Neumíráte s infekcí, umíráte na infekci.

Mikki: Mluvil jsem s doktory, kteří přiznali, že jsou motivováni, aby uvedli, že pacienti, kteří jsou nemocní, nebo kteří zemřeli, měli covid-19.

Dr. Mikovitsová: Ano, dostanou 13 tisíc dolarů od pojišťovny, pokud uvedou covid-19.

Reportáž: Systém pojištění Medicare nyní určil, že když máte v nemocnici pacienta s covid-19, dostanete 13 tisíc dolarů. Pokud ten pacient s covid-19 půjde na ventilátor, dostanete 39 tisíc dolarů. Třikrát tolik.

Dr. Mikovitsová: A ventilátorem je zabijete, protože jim dáte nesprávnou léčbu.

Doktor: Tohle vše nedává smysl. Pacienti, které léčím… plíce, které se snažím vylepšit… podle toho všeho si myslím, že fungujeme pod nepravdivým lékařským modelem. Bojím se, že tyto nesprávné způsoby léčby za krátkou dobu způsobí velkou škodu velkému počtu lidí.

 

V přehledu více jak 2300 doktorů ze 30 zemí se hydroxychloroquine umístil jako nejefektivnější lék proti viru.

Dr. Mikovitsová: AMA říkali, že doktoři přijdou o licenci, pokud použijí hydroxychloroquine, antimalarikum, které po 70 let je na celém světě na seznamu nezbytných léků. Dr. Fauci tomu říká „nepodložená data”. Nejsou to nepodložené příběhy, pokud máme data od tisíců pacientů, která ukazují, že tento lék je proti těmto virům efektivní. Tohle je nezbytný lék, který před lidmi zatajují. Nejen dnes, ale v době našeho objevu o autismu existoval 100 let starý antivirový lék suramin. Je na seznamu nezbytných léků WHO. Autistickým dětem doslova dával hlas… život.

Co udělali společně s Monsanto? Všem ho vzali. Nešlo ho získat. Snažili jsme se ho získat, kdekoliv jsme mohli. Když lék odeberete… a nejen Světová zdravotnická organizace, ale úřad FDA, CDC, Tony Fauci vše odebrali. Stačí to ukončit a můžeme mít znovu zdravý svět. Máme spoustu peněz, protože můžeme vzít peníze, které vydělávají na svých patentech, a můžeme je dát obětem této epidemie korupce.

Mikki: Dá se říct, že cokoliv, co nelze patentovat, bylo záměrně potlačeno, protože z toho nelze profitovat? Jako různé přírodní léky, které jsme vždy měli?

Dr. Mikovitsová: Ano, rozhodně. Přesně to se děje v dnešním případě s covid-19. Cílem je, zabránit terapie, dokud nebudou všichni infikováni, a propagovat vakcínu s věděním, že vakcína proti chřipce zvyšuje šance o 36 %, že dostanete covid-19.

Mikki: Odkud pochází tato data?

Dr. Mikovitsová: Publikace z minulého roku zjistila, že vojáci, kteří byli očkovaní proti chřipce, jsou náchylnější vůči koronavirům. Koronaviry jsou v každém zvířeti. Pokud jste někdy měli vakcínu proti chřipce, byli vám píchnuty koronaviry. A nosit roušky…

Doktor: Nedává to smysl. Nosíme roušky na pohotovosti, abychom se chránili. Nemáme na sobě roušky. Proč? Protože rozumíme mikrobiologii a imunologii a chceme silnou imunitu. Naše imunita je zvyklá na dotýkání se. Sdílíme bakterie, bakterie streptokoka, viry… Denně si proti nim tvoříme imunitní reakci. Když mi tohle odeberete, moje imunita se oslabí. Když zůstávám zavřený doma, moje imunita se oslabí. Když mě tam necháte měsíce, oslabí se více. Teď jsem doma a zběsile si umývám ruce a umývám linky… bojím se věcí, které potřebuji k přežití.

Pokud nemáte oslabenou imunitu a nejste staršího věku, měli byste být schopni chodit ven bez rukavic a roušek. Pokud jste starší a máte oslabenou imunitu, měli byste buď zůstat doma, nebo nosit roušku a rukavice. Nemyslím si, že by měli roušku nosit všichni, protože se tím snižuje vaše bakteriální flóra. Neumožňuje vám to být v interakci se společností a vaše bakteriální flóra a vaše viry… vaši přátelé… kteří vás chrání před ostatními nemocemi, zmizí a nyní je větší šance, že dostanete infekce, které doufají, že nemáte dobré bakterie a viry, které za vás bojují. Pak všichni vyjdeme ven z karantény s oslabenou imunitou, začneme si vyměňovat bakterie a viry… co se podle vás stane? Dojde k nárůstu nemocí. Zaručuji, že jak se karanténa ukončí, dojde k velkému nárůstu nemocí. Stavební kameny vaší imunity jsou viry a bakterie. To je vše.

Dr. Mikovitsová: Nošení roušky aktivuje váš vlastní virus. Onemocníte ze svého vlastního reaktivovaného koronaviru, a pokud se jedná o SARS-COV-2, máte velký problém.

Mikki: Nejste první viroložka, která mi řekla, že děláme naprostý opak toho, co bychom měli dělat, abychom ten virus zkrotili a vytvořili si na něj imunitu.

Dr. Mikovitsová: Proč byste zavírali pláže? V půdě a písku jsou sekvence… v oceánu jsou léčivé mikroby. Je to šílenství.

Mikki: Tyto instituce, které znečišťují naše prostředí a naše těla… byla doba, kdy musely bojovat samy za sebe. Ale podařilo se jim tak zmanipulovat masy lidí, že ostatní lidé umlčují ostatní občany, a velké technologické platformy dělají totéž a vše cenzurují. V této svobodné zemi se už nepovolují opoziční hlasy, což je něco, čeho jsem si nemyslel, že se dožiji.

Dr. Mikovitsová: Ani já, až na to, co jsem od roku 2011 zažila. Je to nepochopitelné. Jak je možné společnost tak oklamat, že propagandy, které se podporují, vedou k tomu, že se navzájem nesnášíme.

.....

Doktor: Vy doktoři, kteří tohle sledujete, proč o tom nemluvíte?! Jsem tady, abych hájil vás, hájil svoje svobody, svobody svojí rodiny, práva mých pacientů si vybrat, co dělat se svým životem. Jsem ohromen… Jsem ohromen, proč o tom všude nemluví více doktorů jako já? Měli bychom se teď spojit. Musíte se probudit, protože vám berou vaše svobody, vše na základě falešných zpráv. Tohle je nesprávné. Za tohle by lidi měli jít do vězení.

 

PROSLOV Z ROKU 2017

Fauci: Myšlenka, že jsme pár dní od nové vlády, vzhledem k tomu, jak jste slyšeli v úvodu, že jsem v branži nějakou dobu a měl jsem příležitost sloužit v pěti vládách, napadlo mě, že dnes nadnesu téma o problému připravenosti na pandemii. Pokud je jeden vzkaz, který vám chci dnes předat, je to, že není pochyb, že dojde k nečekané epidemii. Jsme si jistí, že takovou epidemii zažijeme v následujících třech letech. Děkuji.