Good Club slaví 11. výročí ve svém stylu:

Infikování planety koronavirem a dokončovací práce na vakcinaci celé planety

JEGOR KUČER rozkrývá činnost a účel dalšího z elitních klubů, který zavádí stínovou světovou vládu bez toho, aby se zodpovídala lidem a politickým reprezentacím zemí našeho světa

 

Před jedenácti lety založila skupina nejbohatších lidí na planetě vedená Billem Gatesem, Davidem Rockefellerem a Georgem Sorosem „Dobrý klub“ (Good Club), který se zabývá "řešením problémů planety", včetně jejího přelidnění. Následků činnosti světových filantropů jsme právě teď svědky: epidemie desítek nemocí, oběti, barevné revoluce, moc farmaceutických společností a WHO zkorumpovaná bohatými elitami. Jak se to mohlo stát?

„Dobrý klub“ se objevil v roce 2009. Jejími zakladateli byli miliardáři Bill Gates, David Rockefeller, Ted Turner, Eli Broad a další nejbohatší lidé planety. Uvědomili si, že pokud spojí síly, jejich dopad na lidstvo může být mnohem větší než dříve. A za jedenáct let existence klubu jeho zakladatelé a členové dosáhli opravdu mnohého.

"Pandemie" koronaviru není náhoda. Je příčinou i důsledkem velkolepých plánů Dobrého klubu, které si vytyčují již více než deset let.

Stačí pečlivě prostudovat dostupné prameny, dát slovo váženým profesorům a lékařům a poslechnout si samotné „otce-zakladatele“. Potom se vzájemně propojí všechny články jednoho řetězce a každý si uvědomí, že za konspiraci je vždy označena pravda, která neměla vyjít na povrch a kterou se mocní snaží za každou cenu ukrývat.

 

Klub miliardářů

První zmínku o skutečnosti, že Gates a další miliardáři vytvářejí vlastní stínovou světovou vládu, najdeme v rozsáhlém a podrobném článku britského vydání Guardian ze dne 31. května 2009. Stínová vláda bohatých by nebyla stínová, kdyby jednala otevřeně. Proto zpočátku nikdo ani nevěděl o prvním setkání klubu, které se konalo 5. května 2009 v New Yorku. Guardian obdržel exkluzivní informace o tomto setkání od kolegů z časopisu „Chronicle of Filanthropy".

Schůzku zorganizoval Bill Gates a její účel byl formulován jako „hledání odpovědí na globální ekonomický pokles a četné zdravotní a environmentální krize, které zachvacují celý svět“. Hotoví „spasitelé světa“.

Pokud si přečtete celý článek, pochopíte, že tehdy nikdo nedohlédl, jakou moc tento klub vyvolených nakonec získá. Guardian pochopitelně opěvuje jejich „dobré úmysly“, výdaje na charitu atd. A to navzdory skutečnosti, že již tehdy byl jako hlavní cíl klubu vyhlášen boj proti přelidnění planety (o tom se článek zmiňuje pouze letmo). Ale nejdůležitější na všem je, že „Dobrý klub“ je uzavřená organizace, která je schopna rozhodovat o osudu milionů lidí a nikomu se za svá dalekosáhlá opatření nemusí zodpovídat.

Celkové „oficiální“ jmění všech členů klubu v době jeho založení přesáhlo 125 miliard dolarů a organizace rychle začala „řešit“ světové problémy. Nadace Billa a Melindy Gatesových zahájila podporu WHO a globálních farmaceutických gigantů, jako je švýcarský Roche, nebo britský AstraZeneca. George Soros prostřednictvím svých zástupců převzal financování „demokratických buněk“ v bývalých republikách SSSR a ve „zlobivých“ státech EU. Jinými slovy – utáhli šrouby jediného mechanismu.

 

Farmaceutická vláda

Nyní už víme, že pandemie koronavirem byla naplánována i "vyzkoušena" (připomeňme Event 201 – globální simulace (válečná hra) pandemie fiktivním koronavirem pod záštitou Johns Hopkins Center for Health Security a za finančního přispění nadace Billa a Melindy Gates, říjen 2019) a tedy také důkladně finančně zajištěna.

Je také známo, že Světová zdravotnická organizace WHO (založená v roce 1948) již za deset let svého působení začala ztrácet svou nezávislost tím, že zahájila příjem financí od soukromých nadací. Tento proces se v 70. letech urychlil a nyní dosáhl zásadní úrovně. Není asi překvapivé, že na pomoc WHO přispěchaly také nadace Billa a M. Gatesových a Rockefellerova nadace. Od počátku roku 2000 vyčleňuje Gatesova nadace pro WHO 2,5 miliardy dolarů a stává se tak hlavním majitelem („sponzorem“) této organizace. Gatesova moc nad WHO nyní připomíná prezidentovu moc ve státě. Ubohá WHO se tak musí podřizovat svému chlebodárci a konat tak, jak si přeje.

Přidejme si k tomu Gatesovo vlastnictví podílů ve farmaceutických gigantech a všechno do sebe začíná zapadat. Připomeňme také doporučení WHO, aby se všechny země světa zásobily lékem Tamiflu proti ptačí chřipce z produkce Roche. Akcie této farmaceutické společnosti poté prudce stouply a celkem štědře obohatily Gatese a „Good Club“, přestože účinnost léku nebyla objektivně prokázána.

V roce 2015 Forbes oznámil, že Gatesova nadace spolu s Roche nakoupila kontrolní podíl ve společnosti Foundation Medicine, která dříve získala kontrolní podíl nad genetickým gigantem Genentech. Rovněž byly uzavřeny smlouvy s faramaceutickými korporacemi Novartis a Celgene. Cílem toho všeho je údajně boj proti rakovině a vývoj genetických testů, ale Forbes je přesvědčen, že tímto způsobem získal Gates společně s Roche široké možnosti pro biotechnologickou syntézu nových preparátů a výrobu vakcín. Je pozoruhodné, že výsledkem této transakce bylo zvýšení zisku společnosti Foundation Medicine, jejíž akcie od roku 2013 klesly o 32%. Kde by dnes byla bez Gatese?

Dalším sponzorem WHO je Globální aliance pro vakcinaci a imunizaci (GAVI) - s kým jiným, než s Nadací Billa a Melindy Gates v čele i za zády. Navíc Gatesovy fondy investují do organizace CEPI, která se zabývá urychlováním vývoje vakcín.

Podle samotného Gatese lze současný koronavirus porazit velmi jednoduše: 7 miliard lidí musí být očkováno. Podle údajů CNBC fond Billa a Melindy Gatesových již vložil 250 milionů dolarů do vývoje vakcíny proti koronaviru.

 

"Šíření strachu kolem koronaviru, který provádí Deep State, se zapíše v historii jako jeden z největších podvodů ve snaze manipulovat ekonomikami, potlačit odpor a prosadit povinné léky." Dr. Shiva Ayyadurai

 

(Deep State - skrytá globální mocenská struktura - pozn. webu)

 

"Lékařský systém, ke kterému směřujeme, je systém řízený shora dolů. Systém, který je celkově kontrolovaný farmaceutickou lobby a výrobci vakcín. Cíle pro udržitelný rozvoj (SDG3) byly v roce 2015 podepsány OSN a jejími členy.
Tyto cíle vykreslují utopii. Je to utopie elity. V dokumentu „Imunizace do 2030“, který je přílohou SDG3, píšou, že k dosažení těch udržitelných cílů musíme imunizovat všechny na planetě. Jinými slovy všechny nechat očkovat."

Dr. Shiva Ayyadurai

 

Povinná léčba

Zdálo by se, že krize s celosvětovou epidemií není pro globální farmaceutické giganty prospěšná, protože ničí ekonomiku. Ve skutečnosti tomu tak není. Příklad Foundation Medicine potvrzuje, že Gates nákupem farmaceutických aktiv a naléváním obrovského množství peněz do těchto společností tlačí celý resort vzhůru. Nyní přišla „hodina X“, kdy je třeba úspěch upevnit. Americký lékař Shiva Ayyadurai, inženýr mikrobiologie na Massachusettské technologické universitě, je o tom pevně přesvědčen:

„V historii zdravotnického establishmentu existuje tradice veškerou vinu svalovat vždy na nějaký virus. Koronaviry tady byly vždy a všude. Každý z nás v těle nese jejich částice, i já je mám v nějaké formě v sobě. Tato forma je nová, stejně jako mnoho jiných. V našich tělech nosíme více než 80 miliard virů,“ sdělil doktor Hlasu Německa.

Bill Gates pouze této situace využil, když navrhuje očkování všech a každého v době, kdy fakticky získal globální monopol na výrobu vakcín v různých zemích a je zároveň stínovým manažerem ve WHO, která propaguje jeho vakcíny a preparáty, uvedl doktor Šiva. Pro Gatese je výhodné, že WHO nutí země do vakcinace, navzdory neprokázané nebezpečnosti koronaviru způsobujícího COVID-19 a protilátkám, které si k němu sami vytváříme.

Chceme-li se zapojit do tradičního léčitelství a rozvíjet západní medicínu, proč se pak izolují celé ekonomiky? V USA každoročně zemře 600 tisíc lidí na srdeční choroby, 500 tisíc na rakovinu, 440 tisíc na chyby lékařů. Dalších 200 tisíc zemře v důsledku podávaných léků a 1,6 milionu lidí leží v nemocnicích. Proč se v tomto případě také neuzavře ekonomika?“ ptá se doktor.

„To, co nyní vidíme, je nevyvážený přístup k medicíně. Protože vše ostatní je pro farmaceutické giganty nevýhodné. Lidé musejí sloužit jejich zájmům. Ale lidé nakonec musejí pochopit, že tady nemluvíme o faktickém řešení problémů,“ dodal.

Gates, Soros a ostatní členové Good Club vyvádějí peníze na dobročinnost, aby se vyhnuli placení daní. Jedná se zase o krádež peněz, protože ty měly přijít do státních rozpočtů, ale ve skutečnosti odtud byly odňaty, aby posloužily k „záchraně světa“ (tj. k neudržitelnému množení celosvětových problémů, vedení a udržování nepokojů, válek, chudoby, šíření a vytváření nových nemocí, podporování masivní migrace a šíření nenávisti) a přinesly jim velké zisky.

 

Plnění plánu

Nakonec se podívejme na Gatesovy výroky při posledních rozhovorech. Začátkem června (2020) hovořil s reportéry BBC a přiznal, že investoval do celosvětového očkovacího programu.

„Spolupracujeme se všemi farmaceutickými společnostmi s dostatečnou výrobní kapacitou. Zeptáme se jich: I když nebude vybrána právě vaše vakcína, můžeme využít vaše zařízení po celém světě, aby k zahájení výroby konkrétní vakcíny došlo rychleji, než kdy předtím?“ sdělil novinářům.

Gates jmenoval průkopníkem celosvětového očkování firmu AstraZeneca, která má „pomáhat světu“ zajišťováním celosvětové vakcinace, včetně Indie a Číny.

„Naše nadace spolupracuje se společností AstraZeneca a ptáme se jich, jaký je plán pro Indii, jaký je plán pro Čínu. Takže pokud bude vytvoření vakcíny úspěšné, v což doufáme, pak v tomto případě již existuje globální plán na její hromadnou výrobu,“ řekl Gates.

 

V dřívějších rozhovorech nahlédl do budoucnosti a otevřeně přiznal segregaci – rozdělení lidí na lidi očkované a neočkované. Jedni budou mít povolen vstup do divadla, do letadla, na výstavu, nebo do práce, zatímco jiní nikoliv. Nátlaková medicína a povinné očkování – už jako samozřejmost nové doby. Doby koronavirové.

Musíme mít potvrzení, kdo je zdravý a kdo není,“ prohlásil.

Charakteristickým rysem Gatesovy vakcinace je nová metoda podávání vakcín. Vakcinační tým došel k závěru, že použitím "rozpustitelných mikrojehel, které do kůže dostanou vzorce částic vyzařující světlo blízké infračervenému", dokážou v kůži příjemců vakcín vytvořit "částicové vzorce", které jsou "pouhým okem neviditelné", ale které lze zobrazit modifikovanými smartphony. Ricey univerzita (na tomto spolupracující) tyto známky po mikrojehlách popisuje jako "něco jako tetování čárového kódu".

Jinými slovy, „Dobrý klub“ je věrný svým principům. Znamená víc než americká vláda spolu s Trumpem a víc než OSN, převyšuje veškeré možnosti EU nebo zemí NATO. Prostřednictvím farmaceutických gigantů je celosvětový plán vakcinace již realizován přímo před našima očima.

 

Gatesovy filantropické programy očkování proti dětské obrně v Indii usmrtily přes půl milionů dětí. Ale to tehdy ještě nebyl žádný koronavirus. Nyní existuje zcela legální způsob, jak bodnout injekce všem.

Je stále zjevnější, že většina lidí půjde do této akce smrti dobrovolně. Chtějí totiž "normální ekonomiku" a "normální život" v "normálním světě".

Nyní je zjevné, že pro mocné bylo velmi výhodné nám "normální" život (pokud jste jej tak chtěli i přesto nazývat) nejprve sebrat a poté nám jej nabídnout zpět nejen za přemrštěnou cenu, ale s bonusem v podobě povinné smrtící vakcíny.

Ale nezapomínejme na další "ušlechtilé" zájmy a cíle Dobrého klubu: Je nutné snížit počet obyvatel planety...

 

Překlad: David Formánek. DĚKUJEME.

drobné stylistické úpravy: web

 

DOPORUČUJEME ZHLÉDNOUT KLÍČOVÉ VIDEO POJEDNÁVAJÍCÍ PODROBNĚJI O PSEUDOFILANTROPICKÝCH AKTIVITÁCH BILLA GATESE A JEHO BLÍZKÝCH (doporučujeme co nejdříve, mocní se dříve nebo později postarají o jeho smazání):

BILL GATES A SÍŤ KONTROLY POPULACE:

https://www.youtube.com/watch?v=0bEuOuM0K2w