Milí přátelé,

 

rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavosti ze světa bylinek – světa PRAVDY a ZDRAVÍ.

Bylinky se pro mnohé lidi staly synonymem chutné kuchyně, grilování a v lepším případě zdravého čaje na nachlazení a jiné neduhy.

Jenže co kdyby tyto „obyčejné“ rostlinky byly tak neobyčejné, že by se staly obyčejně používanými stejně jako syntetické léky, po kterých tak toužíme?

Společnost (vedená farmaceutickými firmami) je doslova „naučená“ považovat za léky vše, co dokáže uměle utvořit, pod značkou a pod rouškou monopolu na zdraví. Sami jste si jistě povšimli, jak se firmy předhánějí v nabídce léčiv, jen aby… uspokojily zákazníky? Nemocné? V současnosti není lepšího byznysu než vydělávat na nemoci.

Také se ptáte, co bude, až nás jednou léky konečně uzdraví (ostatně to je údajně jejich úkol) a nebudou potřeba? Ne, nebojte se, to se nestane. Ve společnosti ovládané negativním stavem určitě NE. Sami tušíte, že to není ani záměr MOCNÝCH. Stačí si užívat NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ léků nebo se podívat na OBLOHU a začít zhluboka dýchat a ptát se, pročpak ty kondenzační čáry letadel (kterých krouží nad našimi hlavami každý den víc a více) nemizí a nemizí, když vždycky mizely… (připomeňte si, jak jsme cíleně tráveni v záložce za oponou - chemtrails).

A tak se lidé svolili dobrovolně ke konzumaci léků, které jim nabízí zázrak – vyléčení.

Pro ty z nás, kterým léky dostačují, nebudou asi následující informace k užitku.

Pro ty, kteří CÍTÍ, že LÉK je něco jiného než to, co se vyrábí, reKLAMuje a prodává, budou asi naše informace o bylinkách ROZPOMENUTÍM, že...

VŠECHNO JE JINAK.

 

Život s bylinkami

Používání rostlin k léčbě nemocí je staré jako lidstvo samo. Nejstarší zmínky o bylinkách najdeme v receptech staročínské medicíny, i na egyptských papyrech starých tisíce let. Slavní lékaři starověku i středověku pomáhali svým pacientům především bylinkami. (Většina lidí toto období, tuto léčbu, znalosti a praktické dovednosti tehdejší doby považují za primitivní a neúčinné). Podnětem k moderní výrobě syntetických léků byly léčivé účinky rostlin, které se tím pokoušeli napodobit. Člověk je však dílem Stvořitele a přírody, a proto s nimi zůstává, navzdory opak propagující civilizaci, v těsném spojení. Při hledání ztraceného zdraví se k přírodě a své podstatě musí zákonitě vrátit. Po obrovském rozmachu syntetických tablet se v poslední době čím dál tím více setkáváme s léky vyrobenými z rostlin podle osvědčených starých postupů.

Současná konzumní společnost klade na člověka jako jednotlivce čím dál vyšší nároky. V honbě za nesmyslnými materiálními hodnotami ženeme pracovní nasazení až do krajností. O své fyzické tělo nemáme potřebu se příliš dobře starat (natož o svou podstatu - tělo duchovní!). Až do chvíle, kdy se ohlásí zdravotní problémy. A když už jsou tady, hledáme všemocnou TABLETKU, která by je IHNED odstranila.

Takto jednoduše a primitivně však lidský organismus nefunguje. Zvlášť když si uvědomíme svou DUCHOVNÍ podstatu, její vliv na FYZICKÉ zdraví a zamyslíme se nad VÝZNAMEM nemoci (záložka "léčení pravé").

Pokud je naše fyzické tělo nemocné, víme už, že to znamená jednu z posledních možností, jak si uvědomit, že něco konáme PROTI své PODSTATĚ a PROTI VESMÍRNÝM ZÁKONŮM.

Pokud své fyzické tělo „léčíte“ pomocí syntetických léků a pravidelně očekáváte další nemoc (chřipku v období jara a podzimu, angínu jednou za rok, rýmu po prochladnutí a tak dále), možná, že byste chtěli začít přemýšlet o jiné možnosti.

 

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH?

 

Pokud tuto větu někdo chápe s posloupností "nejdříve zdravé tělo, pak také duch", pak to není možné, pak je to PŘESNĚ NAOPAK, PŘÁTELÉ.

Pokud tuto moudrost chápete v opačném pořadí tvoření, tedy že: ve zdravém těle musí být určitě nejdříve zdravý duch, teprve pak můžeme tuto větu vyslovit, pak ano, pak ji lidé chápou správně...

 

Přátelé, pro duchovní vývoj (a následně pro naše vlastní ZDRAVÍ) každého z nás je DŮLEŽITÉ, abychom se rozpomenuli na svou DUCHOVNÍ PODSTATU. Na to, že FYZICKÉ TĚLO jsme dostali jako NÁSTROJ ke splnění našeho poslání zde na planetě Zemi. Fyzické tělo máme proto, abychom si své poslání mohli v tomto fyzickém světě splnit. Proto je pro nás důležité udržet své FYZICKÉ TĚLO ve zdraví co nejdéle, abychom jej mohli použít k účelu, pro jaký skutečně vzniklo.

 

Fyzické tělo však NIKDY nemůže být zdravé, pokud člověk ve svém životě PORUŠUJE ZÁKONY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Fyzické tělo nemůže být NIKDY zdravé, pokud DUŠE, která jej OŽIVUJE, jakkoli STRÁDÁ.

    POUZE DUŠE DOKÁŽE OŽIVIT HMOTU a DÁT JÍ ZDRAVÍ, tedy umožnit jí plně fungovat. 

A ČINÍ TAK PODLE JEDINÉHO EXISTUJÍCÍCHO ZÁKONA. TOHO DUCHOVNÍHO.

ZÁKONA PŘÍČINY A ÚČINKU.

ZÁKONA NEZIŠTNÉ LÁSKY.

Duše jakkoli ZATÍŽENÁ (nedodržováním vesmírných zákonů, negativním konáním v tomto a v minulých životech (vše "tam máte uloženo", přátelé, vše se "vám počítá") NEMŮŽE ZAJISTIT ZDRAVÉ FYZICKÉ TĚLO.

Se zatíženou DUŠÍ člověk nemůže prožívat ZDRAVÍ.

Protože DUŠE JE SAMOTNÉ ZDRAVÍ.

Na ztrouchnivělých základech dům dlouho stát nebude.

 

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH?

 

Ano, ale od konce myšleno, tedy od důsledku.

MŮŽE BÝT HMOTA ZDRAVÁ (A ŽIVÁ) BEZ ZDRAVÉHO (A ŽIVÉHO) DUCHA?

MŮŽE BÝT NEJPRVE ZDRAVÉ TĚLO, ABY BYLO ZDRAVÉ TO, CO JEJ STVOŘILO, CO JEJ OŽIVUJE?

VŠECHNO JE NĚJAK JINAK, než říkají, viďte, přátelé...

 

ZDRAVÍ NENÍ VÁŠ OSUD

JE TO VAŠE VOLBA

 

Pokud se člověk touží vysvobodit ze zajetí negativního stavu a falešného života, pak se začíná rozpomínat. ALE jen tak snadno a rychle se případných nemocí či nedostatků, které získal v období svého chybného jednání a myšlení (tedy nevědomosti) nezbaví. To, na co jste si zadělávali několik let svým chybným konáním, nebo dokonce několik svých životů, NEMŮŽE ZMIZET BĚHEM DNE, ANI MĚSÍCŮ. NĚKDY jsou naše negativní činy tak závažné, že nestačí ani několik let života ve hmotném těle, ba ani celý tento život, aby se pozemšťan zbavil jejich následků na fyzickém těle. Proto, přátelé, začněte se rozpomínat a napravovat své činy co nejdříve. Vrátíte se dříve domů. Můžete si mnohé odčinit již v tomto životě. Můžete se také "na poslední chvíli" vyhnout nemocem či událostem, na které si právě v těchto dnech "zaděláváte" půdu. Tím, že změníte své negativní chování či myšlení, můžete (dle závažnosti svých dosavadních skutků) se zbavit některých nemocí ještě dříve, než vypuknou. Můžete se vyhnout událostem, nehodám, "náhodám", jak říkáte... Některé nemoci však tedy již nezvrátíte, avšak můžete zmírnit jejich průběh či následky.

Dochází vám, přátelé, že VŠE, CO SE VÁM V ŽIVOTĚ DĚJE, SI TVOŘÍTE SAMI?

ŽE NIC NENÍ NÁHODA NEBO NEHODA, NIC SE NEDĚJE PROTI VAŠÍ VŮLI?

UŽ TOMU VĚŘÍTE?

NIKDO NEMŮŽE ZA VAŠE ZDRAVÍ ČI NEMOC. NIKDO NEMŮŽE ZA TO, CO SE VÁM KDY STALO, DĚJE NEBO STANE, třebaže to tak někdy "dokonale" vypadá...

Jen zcela nevědomý a také negativní člověk dokáže obviňovat ze svých nemocí a starostí počasí, lidi, nehody, dědičnost, lékaře, léky a další a další "viníky", které jim padnou do rány...

VŽDY SE MŮŽETE ROZHODNOUT VRÁTIT SE DOMŮ A VYDAT SE PO TÉ CESTĚ, KTERÁ BUDE PRO VÁS RADOSTNĚJŠÍ, BEZ BOLESTÍ A NEMOCÍ. MÁTE NAPROSTO SVOBODNOU VOLBU.

Pokud už došlo k onemocnění fyzického těla (kterému muselo předcházet chybné jednání nebo myšlení), uvědomělý člověk nebude chtít nikdy POUZE OVLIVNIT PŘÍZNAKY NA FYZICKÉM TĚLE. Půjde do své DUŠE a BUDE SE PTÁT. 

Teď se pojďme věnovat fyzickému tělu a jeho možné podpoře ve chvíli, kdy už jsme "zaseli" a nyní musíme "sklízet plody".

Připomínáme, že i pro POZITIVNÍHO ČLOVĚKA, který již ŽIJE (nebo se upřímně snaží žít) PODLE duchovních zákonů, ŽIJE POZITIVNÍ ŽIVOT V LÁSCE a zrovna netrpí onemocněním či vážnějším oslabením, je důležité pečovat o své fyzické tělo. Neboť jakákoli nuance na jeho duši, negativní energie (tedy i myšlenka, která je vždy možná (známe sílu negativního stavu a jeho ovládacích programů)) by se mohla přeměnit do úrovně fyzické. Je pochopitelné, že v první řadě vstupuje nemoc do té nejoslabenější části hmotného těla (například dřívější úraz zanechal méně funkční kloub, a proto je tento kloub "náchylnější", je v něm méně energie a je proto prvním místem, kam by případná negativní energie mohla nejsnadněji vstoupit a vykonat své. Nebo oslabená játra z nadměrného používání léků se stanou primárním a snadným terčem pro usazení nějakého zánětu, jako následku chybné volby).

Je tedy žádoucí a pozitivní pomáhat fyzickému tělu, aby nemělo oslabená místa, kam by se případná "duševní zaváhání" mohla tak snadno usadit. Je však nemožné, aby ten, kdo pečuje POUZE o své fyzické tělo a je "nemocný" (tedy negativní) VE SVÉ PODSTATĚ, byl opravdu zdravý. NEMŮŽE BÝT. To už jsme si vysvětlili dříve, že toto je NEMOŽNÉ, NEBOŤ DUŠE (ZDRAVÁ) JE TA JEDINÁ, KTERÁ může UČINIT FYZICKÉ TĚLO ZDRAVÝM. 

 

Jedním z řešení, jak pomoci FYZICKÉMU TĚLU předejít závažným onemocněním, ale také podpořit již vzniklá oslabení na fyzické úrovni, je každodenní používání léčivých rostlin. Je pochopitelné, že nejlépe je užívat bylinek už k samotné PREVENCI.

Když člověk onemocní, málokdy se od počátku léčí bylinkami. Většinou jde k lékaři a až když delší dobu oficiální medicína nepomáhá, obrátí se na bylinkáře. Vztah mezi bylinkářem a lékařem je rozporuplný, nejlepší by bylo, kdyby oba byli jeden, jako to bylo za starých časů.

Zdá se však, že jejich cesty se spíše rozcházejí... Vy sami, přátelé, vyciťujte svou pravou podstatu a sami prociťujte, co vaše tělo opravdu potřebuje. Ne vždy to je to, co říkají nebo dělají ostatní...

 

Je přirozené, že udržení či získání ZDRAVÍ není jen otázkou stravy či léčivých bylinek (léky na fyzické tělo) - to je jen krůček k tomuto, ale důležité jsou další činnosti lidských bytostí. Na prvním místě je jejich MYŠLENÍ a UVĚDOMĚNÍ.

 

Přátelé naši milí,

prociťte i vy, že náš milovaný Stvořitel Prvotní Všeho a Všech nám daroval ze své nezištné LÁSKY vše, co na této planetě můžeme potřebovat. Na každou nemoc a nepříjemnost nám zde „vykouzlil“ bylinku s myšlenkou a touhou pomoci nám ve zdraví i v nemoci.

Přijměme tedy Jeho dary s pokorou a úctou a užívejme jich s vděčností podle svých potřeb.

Informace o bylinkách, jejich sběru, účincích i doporučeních, uvedené na tomto webu, pocházejí ze zdroje uvedeného níže a z vlastních zkušeností.

S láskou ke Stvořiteli a ke zdraví

Auron a Ema

literární zdroj informací o bylinkách: Dugas Dionýz. Zdravý život s babiččinými bylinkami, Knižní expres s r. o., Ostrava, 2004.

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...