Milí přátelé,

 

hlavním úkolem následujích informací je vnést trochu světla a pravdy do "problematiky" lidského stravování, která je plná lží, nepravd a mýtů.

Jak by také ne, stravování lidských bytostí je tak důležité a tak všepojímající, že se na něm může doslova "vyřádit" každý, kdo má na tom zájem. Většinou však zájem vlastní, se zdravím a blahem ostatních nemající nic společného. Náš úkol je, přátelé, poskytnout vám informace, které jsme vycítili jako PRAVÉ a které nám také byly předány od vesmírných přátel, tedy bytostí pozitivních, láskyplných, moudrých a především NEOVLÁDANÝCH negativním stavem.

 

Informace je potřebné – jako kterékoliv jiné – VYCIŤOVAT SRDCEM.

Nechť vám tyto informace odpoví na vaše otázky...

 

Rozdíl mezi ZVÍŘETEM a rostlinou 

Hlavní rozdíl tkví v pohyblivosti a nepohyblivosti duše a ducha, což souvztaží i s fyzickým tělem. Jestliže oddělíme např. list ROSTLINY, která se nemůže zjevně pohybovat, tím ji nezabíjíme, protože duše této rostliny je nepohyblivá, dělitelná a zůstává tak i v oddělené části jejího těla (např. vánoční stromeček. Když se uřízne a hned dá do teplé místnosti, přesto, že se jedná o uříznutou část stromu, jehličí hned neopadá – je tam ještě duše stromku. Jehličí začne opadávat postupně, až po nějakém období. To duše začne postupně stromek opouštět. Toto dokazuje i Kyrlianova fotografie).

             

Jestliže list rostlinky sníme, jde i tato duše rostlinky do našeho těla, přesněji do duševní báze a dochází tak ke sdílení prožitků, informací - vibrací. Je to obrovským přínosem jak pro rostlinku, tak pro člověka.

Naproti tomu u ZVÍŘAT, jsou-li usmrcena, duše z jejich těl ihned prchají pryč a to, co lidé konzumují, je jen kus mrtvé zkažené hmoty. Hmoty obsahující jedovaté látky (chemické látky), které se v okamžiku násilné a nepřirozené smrti v těle zvířete vytvořily. Navíc si lidé do těla zavádějí energie stresu a strachu, které zvíře prožilo okamžikem své násilné smrti a dále se tak člověk karmicky zatěžuje, neboť HRUBĚ PORUŠIL duchovní - Kosmické zákony a to tím, že zkrátil život např. krávě, která navíc mohla spásat po svůj život další rostlinky a povyšovat tak jejich duchovní úroveň.

(blíže o pravém životě a stravování vyšších bytostí: George Adamski, Uvnitř vesmírných lodí – kapitola „Opět velký mistr“)

 

Je člověk všežravec?

Už výše uvedené by mohlo někomu napovědět, že pojídání masa zvířat člověkem je něco zcela nepřirozeného a nepravého. Že člověk je bytost živící se rostlinnou stravou. Avšak proto, že tolik lidí dnes propadlo omylu, že člověk je od přírody všežravec (čímž se svou kulturou výživy bezpochyby stal), bylo by vhodné také poukázat na fyziologické rozdíly mezi živočichy živící se rostlinami, mezi všežravci a masožravci.

 

Fyziologické porovnání rostlino- a masožravců

 

Pro přehlednější čteníčko uvádíme údaje o člověku, resp. bytosti živící se rostlinnou stravou (R) v horním řádku

a údaje o všežravcích/masožravcích (M) v řádečku spodním 

 

ZUBY

R: krátké stoličky, řezáky

M: dlouhé trháky, žádné řezáky ani stoličky

 

ČELIST

R: pohyblivá do stran

M: pohyblivá jen vertikálně

 

SLINY

R: alkalické, obsahují ptyalin pro trávení škrobů

M: kyselé, bez ptyalinu

 

ŽALUDEK

R: podlouhlý, prohnutý

M: kulatý vak

         

ŽALUDEČNÍ KYSELINY

R: málo kyseliny solné a pepsinu

M: 10-20 krát více kyseliny solné i pepsinu

 

STŘEVA

R: 12 krát delší než délka trupu, klky, velký povrch

M: 3 krát delší než trup, bez klků, malý povrch

 

JÁTRA

R: neprodukují urikázu (k odbourávání kys. močové)

M: produkují urikázu

 

VITAMIN C

R: žádný vlastní vit. C

M: tvorba vlastního vit. C

 

RUCE

R: prsty k trhání ovoce

M: drápy k trhání a usmrcování

 

POT

R: ochlazování potem prostřednictvím kožních pórů

M: žádné kožní póry, ochlazování prostřednictvím jazyka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z výše uvedených nejzákladnějších rozdílů vyplývá, že člověku chybí předpoklady k pojídání masa. Věda zabývající se výživou, která je ovládána negativním stavem (blíže viz Pseudotvůrci a ovládací programy - záložka PRAVÝ ŽIVOT), argumentuje tím, že člověku a hlavně dětem, budou chybět důležité prvky a látky potřebné pro zdraví a růst. Jedním z těchto hlavních argumentů jsou například bílkoviny.

 

Bílkovinný mýtus

 

Pokud jde o lidskou potřebu bílkovin, vědci zabývající se výživou jsou mezi sebou tak nejednotní, jak je to jen možné. Takzvaní experti doporučují od 30 g za den přes 1 g na kg, až po 100 g na den. Vše jsou to ale jen teoretické úvahy, přitom příroda nám poskytuje jednoduchou ukázku potřeby denních bílkovin.

Největší potřebu bílkovin v průběhu svého života má člověk jako kojenec. Během prvního půlroku svého života svou hmotnost zdvojnásobí, což se pak už nikdy neopakuje. Není pochyb, že mateřské mléko je pro kojence optimální stravou. Lidské mateřské mléko přitom obsahuje 2 % bílkovin. Jsou-li tato 2 % bílkovin pro kojence optimálním množstvím, pak tedy člověk po zbytek svého života potřebuje méně než 2 % bílkovin. Žádný jiný savec v dospělosti nepotřebuje více bílkovin, než je v mateřském mléce jeho druhu. Lidoopové, sloni a jiní se živí v dospělosti výhradně rostlinnou stravou, která obsahuje 1-2 % bílkovin, a jsou zdraví. Člověku je přitom doporučováno jíst maso, které obsahuje 20 – 22 % bílkovin. Totéž platí i pro ostatní látky jako jsou aminokyseliny, vitamíny, železo a další prvky. Nic z toho výše uvedeným a jiným savcům však nechybí.

zdroj: Pravda o lidském stravování. 2003. Zpracoval Martin W., David B., místo: Brněnsko, Žatecko.  

 

PŘIROZENÁ strava nebo strava ZVYKU?

 

Pro člověka nejvhodnější strava je - k překvapení mnohých - ta NEJPŘIROZENĚJŠÍ. CO JE PŘIROZENÉ, ptáte se?

Přátelé, zkuste vycítit, vykomunikovat se SVOU VLASTNÍ PODSTATOU ODPOVĚĎ. VY JI ZNÁTE.

Zkuste se zamyslet, jestli něco nejíte jen proto, že to jedí ostatní, že "se to propaguje", že "to říkali v televizi", nebo že se to hodně prodává, nebo že to zkoušeli druzí, nebo... že vás to tak naučili.... prostě že jste tak UŽ ZVYKLÍ...?

Nejíte náhodou něco jen ze zvyku? Nebo z povinnosti? Zažili jste někdy pocit, přátelé, že jste si chtěli dát na jídlo něco, na co vám váš ROZUM řekl, ŽE SE TO "NEHODÍ", že to NEJDE JÍST "JEN TAK", že "TO NENÍ OBĚD", že to "JE MÁLO", nebo "TO BYCH NEMOH, TO NIKDO NEJÍ..? Proč má mít oběd dva či více chodů? Proč má být teplý? Proč existuje tolik rad a vědeckých důkazů o tom, co jíst ráno, co nejíst večer, kolik jíst, kdy nejíst... Ano, některá pravidla samozřejmě mají své opodstatnění a jsou správná (např. týkající se posledního jídla dne vzhledem k trávení nebo třeba jaká jídla jsou nevhodná vzhledem k vysokému obsahu některých látek například ve vztahu k různým omezením). Celé generace lidstva však v podstatě žijí a jí s jakousi neotřesitelnou (ovšem, naprogramovanou už i geneticky, tedy od pseudotvůrců) vírou, že jistá "pravidla" o tom, CO JÍST a KDY JÍST jsou prostě neměnná. Vaši rodiče, prarodiče a prapra.... vás svědomitě vedli k tomu, že TO TAK JE PROSTĚ SPRÁVNÉ. TAK "SE TO DĚLÁ".

Největší hříchy koná lidstvo ovládané negativním stavem už vlastně na dětech. Vštěpuje jim HOTOVÉ PRAVDY o výživě, KTERÉ ONI JEDNODUŠE MUSÍ, MUSÍ, MUSÍ PŘIJMOUT (jsou to přece děti, viďte...?) "DĚLAJÍ TO TAK VŠICHNI, TAK JE TO PRAVDA"! POKUD BYCHOM TO TAK NEDĚLALI, JSME DIVNÍ. JSME DIVNÁ RODINA. VÝSMĚCH, OSTUDA, ODMÍTNUTÍ...CO ještě by vás mohlo čekat... A tak stále nové a nové generace dostávají do vínku stejnou nepravdu a mýty o "správném" stravování. Tak dlouho, až ji přijmou (je zde výborně NEGATNÍM STAVEM využívána přirozená vlastnost bezmocných a nezkušených dětí (přibližně do věku 10 let) - slepá důvěra v to, co říkají dospělí, také jejich vzory - učitelé. Nemají totiž žádnou jinou možnost, nemají zkušenost v tomto svém fyzickém těle, a proto musí přijmout, co se jim předkládá. Proč má být například oběd teplý? Proč má mít dva vyčerpávající chody? Je to zdravé? Pro co ale? Pro svou výživovou hodnotu? Nebo PRO ZVYK? Pokud by ovšem tyto děti měly možnost rozhodnout se (dospělí by samozřejmě věděli, že jejich rozhodnutí je CHYBNÉ, viďte?), kdyby děti dostaly příležitost zaslechnout svou PODSTATU (a děti ji slyší lépe než dospělí), věděly by mnohem lépe (než dospělí), co je PRO NĚ TO PRAVÉ A ŽÁDOUCÍ.

Zvyk je SKUTEČNĚ ŽELEZNÁ KOŠILE, přátelé, známe to samozřejmě také. Jakmile jste celý život zvyklí něco dělat tak či onak (pivečko k obědu, vínko k večeři, vepřové k zelíčku, maso na oběd, teplou večeři), PAK VÁS ANI NEMÁ JAK NAPADNOUT, že by NĚCO MĚLO BÝT JINAK - a správně. JSEM NA TO ZVYKLÝ A DOST.

Spousta lidí, kteří občas zaslechnou svou podstatu a pocítí, že chtějí něco jinak, velice brzy skončí na tomto chtění. Zavrhnou tyto své záchvěvy pravdy a řeknou si, že by nebyli normální, kdyby NAJEDNOU nejedli jako ostatní. Ukazovali by si na vás. Smáli by se Vám, že jíte například nějak moc zeleniny nebo ovoce (ano, i my jsme byli nazváni králíky), nebo že snad nekupujete a nejíte maso - TO HLAVNÍ A NEJZDRAVĚJŠÍ NA SVĚTĚ. ZESMĚŠŇOVALI BY VÁS. Či snad vyhodili z práce? NĚCO Z TOHO BY JSTE NEPŘENESLI PŘES SRDCE, viďte? (vzpomínáte na dokonalý ovládací program ZESMĚŠNĚNÍ - jak nádherně tedy funguje i na vás - blíže záložka pseudotvůrci a ovládací programy). 

A proto, přátelé, vám rádi radíme, ať jíte, kdy vy sami chcete a co opravdu chcete. To, že jdou ostatní na oběd a vy vůbec nemáte chuť jíst, přece nemůže být důvod, že si nějaký ten oběd objednáte také. Nebo ano? To, že jdou kámoši na pivo, když vy byste si dali ledový džus nebo nějaký zákuseček, Vás přece nemůže ovládnout natolik, že si dáte taky jedno. Nebo ano? Tak zvyk nebo strach z nepřijetí? A vaše podstata Vás stále volá k sobě.

Takže, přátelé, jezte a pijte PŘESNĚ TEHDY, KDYŽ MÁTE CHUŤ. KDYŽ POCÍTÍTE, ŽE TO POTŘEBUJETE. (Samozřejmě, že chirurg na operačním sále si nemůže dát kafíčko uprostřed osteosyntézy jen proto, že má na něho chuť, takhle doslova to samozřejmě nemyslíme). Pokud je to možné, přátelé, dělejte CO NEJČASTĚJI JEN TO, CO CÍTÍTE, ŽE OPRAVDU CHCETE. A ŽE JE SPRÁVNÉ. TAKÉ V JÍDLE. Neboť i jídlo je přece tím, co utváří vaše zdraví (ne však tím jediným a nejdůležitějším, tím je samozřejmě vaše DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ a VAŠE konání dle duchovních zákonů, které ovšem nakonec vedou také k té jediné správné stravě, kterou fyzické tělo potřebuje). 

 

PRAVÁ STRAVA - ŽIVÁ STRAVA 

 

NEJPŘIROZENĚJŠÍ STRAVA PRO ČLOVĚKA JE STRAVÁ ŽIVÁ. STRAVA SYROVÁ. ČLOVĚK SE TAKTO přece již STRAVOVAL, vzpomínáte? MOCNÍ TOHOTO SVĚTA (s pseudotvůrci v čele, blíže viz "pravý život") se však POSTARALI, aby LIDI PŘESVĚDČILI, JAK UBOHÁ, NEDOSTATEČNÁ A DO ZÁHUBY VEDOUCÍ STRAVA TO BYLA.

Strava ŽIVÁ je strava, kterou jedinou potřebuje NAŠE FYZICKÉ TĚLO I NAŠE DUŠE I DUCH, TEDY CELÍ MY.

ŽIVÁ, SYROVÁ STRAVA, do které patří ovoce, zelenina, obiloviny, semena všeho druhu, plody, klíčky, byliny, koření, rostlinné oleje lisované za studena, med a další potraviny, je tou nejpřirozenější, kterou nám Stvořitel poskytl. (Dokonce při vážnějších onemocněních jedině syrová strava je ideální léčivou stravou!) Jenže zpryzněné lidské geny (kvalitní dílo pseudotvůrců) neustále lidem dokazují (ovšem jen díky nám samotným), že právě tato syrová a živá strava je PŘESNÝ OPAK! Že prý je nepřirozená, nezdravá, ba dokonce jedovatá? (Uvádíme například mýtus, že syrová mrkev je těžko stravitelná (jak by ne, když je žaludek plně zaměstnán trávením, resp. hnilobným procesem konzumované mrtvé hmoty - masa), že zelený čaj (lístky) v čisté podobě tak, jak je posbíraný z plantáží je alergizující, banány jsou kalorické, ořechy až příliš tučné, koření s mírou, obiloviny a med jsou alergeny....atd. Protože tomu VĚŘÍME, tak TAKÉ ŽIJEME. (Firmy zpracovávající čaje a toužící po zisku samozřejmě nepoví, že nepotřebujeme žádné firmy, abychom se dostali ke kvalitnímu čaji, který jednoduše vyroste. Tyto firmy nejprve vše znehodnotí, to dobré ze surovin odstraní, případně tam něco přidají (co je podle jejich slov NEZBYTNÉ) a pak vše podávají tak, aby se neznalý člověk nejprve lekl a pak uvěřil. A nakonec koupil). NÁŠ NÁHLED UTVÁŘÍ NÁŠ NÁZOR.

Určitě jste se před chvílí neubránili otázce, zda-li může živá strava být pro lidské tělo dostačující? Obsahuje všechny, opravdu VŠECHNY DŮLEŽITÉ LÁTKY, které tolik potřebujeme? 

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech nám tady zanechal VŠE, co potřebujeme k maximálnímu zdraví v tomto fyzickém těle. A dal nám toho dostatek, přátelé.

Dostatek k plnohodnotné potravě pro naše stoprocentní zdraví, bez nutnosti zabíjet nebo vařit.

Stvořitel NEVAŘÍ. STVOŘITEL TVOŘÍ VŠE K PŘÍMÉMU UŽITKU VŠEHO A VŠECH A V DOKONALÉM STAVU.

 

ZABÍJENÍ

ŽÁDNÝ ŽIVOT (včetně přežití díky stravě) nemůže být podmíněn nebo vykoupen SMRTÍ, UKONČENÍM JINÉHO ŽIVOTA. Kdo jiný, než sám Nejvyšší Stvořitel Prvotní Všeho a Všech nám toto ZARUČIL. Stvořitel NIKDY neutvořil OPAK LÁSKY, tedy nutnost zabíjet živou duchovní bytost - ZVÍŘE,  ABYCHOM MOHLI SAMI PŘEŽÍT Pokud by to tak muselo být, pak by, přátelé, neexistovala LÁSKA.

A pokud by neexistovala LÁSKA, neexistovalo by VŮBEC NIC.

NEEXISTOVAL BY SAMOTNÝ ŽIVOT. NEEXISTOVALI BY JSTE VY.

Stvořitel je Láska. Stvořitel nám na naší planetě zanechal ABSOLUTNÍ DOSTATEK VŠEHO. Zanechal nám zde obrovské množství druhů rostlin a bylin, ovoce, zeleniny a všech dalších potravin, případně surovin, které bychom mohli potřebovat. Poskytl nám na této planetě vše, co potřebujeme KE ZDRAVÉMU ŽIVOTU, ANIŽ BYCHOM MUSELI PORUŠOVAT KOSMICKÉ ZÁKONY, TEDY NAPŘÍKLAD ZABÍJET. STVOŘITEL NEUTVOŘIL NIC, CO BY PORUŠOVALO SAMOTNÉ KOSMICKÉ ZÁKONY. Přesvědčení lidí, že některá zvířata existují jen proto, aby je člověk mohl sníst, je v první řadě zcela popírající Stvořitele a samotného života, včetně toho SVÉHO. V té další je to pak OBHAJOBA VLASTNÍHO CHUŤOVÉHO POŽITKU, který je tak svazující, že mu nelze odolat, KTERÉHO SE NECHCETE ZŘÍCI. Pojídání masa je také projev zpryzněné genetické výbavy, kterou nám pilně utvořili a podstrčili Pseudotvůrci a kterou jsme si sami aktivovali. Dobrovolně a svobodně jsme tento akt přijali za svůj. Pseudotvůrci stále slaví. A LOUTKOLIDÉ S NIMI!

Pokud vás, přátelé, zajímá, PROČ TA MRTVÁ HMOTA ZVÍŘÁTEK (říkáme mu maso) lidem tolik CHUTNÁ a jaký vliv má na tuto bezduchou hmotu SAMOTNÝ PROCES SMRTI ZVÍŘETE, doporučujeme přečíst si záložku PRAVÝ ŽIVOT. Bližší informace k tomuto tématu vám rádi poskytneme při osobních setkáních nebo na přednáškách.

 

VAŘENÍ

VAŘENÍ NENÍ ZPŮSOBEM, KTERÉ NÁM POSKYTNE ZDRAVOU A PŘIROZENOU STRAVU. NIKDY JÍM NEBYLO. ROVNĚŽ ŽÁDNÉ JEHO ALTERNATIVY (dušení, vaření v páře, do polosyrova, pod pokličkou, ve speciálních nádobích atd atd atd.) TOTO NEUMOŽŇUJÍ. Jenže kdo by tomu uvěřil, když lidstvo stráví tolik hodin u plotny? (Napadlo vás někdy, přátelé, že i tato skutečnost, že vaření zabírá tolik času života lidí, pochází z dílny ještěrů z pekel? Že bere ZCELA ZÁMĚRNĚ váš drahocenný čas, abyste už vůbec neměli čas na něco přijít, na něco navíc, třeba na zdraví? Ovšem to hlavní ale je, že vaření postrádá JAKÝKOLI SMYSL. Proces vaření si s sebou bere to nejcennější z každé suroviny, potraviny, kterou nám tady zanechal Stvořitel Prvotní Všeho a Všech a naše milovaná planeta Země. Až humorné v médiích prezentované návody a triky, jak obelstit tento nežádoucí úbytek živin (například vařením ve speciálních nádobích, či ve slupce, rychle a pod pokličkou) jsou prakticky bezpředmětné, pokud bereme v úvahu to hlavní: NORMÁLNÍ JE NEVAŘIT. (V podstatě všechny triky na zdravé vaření je samo o sobě důkazem, že vaření není dobré, neboť bere VŠECHNO. Kdo by však nad tím přemýšlel... není čas, viďte, lidské bytosti...)

Stvořitel Nejvyšší a přátelé z Vesmíru nám s nejupřímnější láskou a touhou pomoci být zdraví radí co nejméně vařit. Vařená strava je stravou MRTVOU. VŽDY TOMU TAK BYLO. Nejenže se vařením ztrácí v průměru až 70 % vitamínů, ničí se enzymy a celková hodnota jídla je tak snížena na minimum.

Z čerstvých surovin, například zeleniny VYHÁNÍME TO NEJCENNĚJŠÍ - DUŠI.

VAŘENÁ STRAVA = MRTVÁ STRAVA

 

Nejlepší motivací pro tuto nejzdravější, tedy přirozenou formu výživy je přání po úplné harmonii s Kosmickými – duchovními – energetickými zákony Stvořitele, podle kterých je vše dokonale řízeno. Syrová strava nám pomáhá plně využít tělesné a jemnohmotné energie pro náš duchovní vývoj, jelikož se žádná energie neztrácí zbytečnou trávicí prací. 

 

Člověk si živou stravou vytváří nejlepší základnu pro to, aby se stal duchovnější bytostí, která žije láskou a moudrostí v harmonii s celým Stvořením.

 

 

ZAČNĚTE JEDNODUŠE A HLAVNĚ - NENÁSILNĚ!

 

"Od zítřka jím živou stravu". Tak takhle to, přátelé, asi nepůjde. Ani to není žádoucí. Pokud by vám toto rozhodnutí, resp. způsob života, který s tímto rozhodnutím přijde, mělo způsobit stres, úzkost, nespokojenost, nebo snad hlad či neukojenou chuť, tak toto rozhodnutí nebude nikdy pozitivní, přátelé. Budete (třeba nevědomě) produkovat tolik zbytečné negativní energie, že vás samotné to naopak oslabí.

A tak, přátelé naši, pokuste se zcela nenásilně pomoci vašemu tělíčku být a pracovat tak, jak chce, a zkuste to tak, aby každé vaše jídlo obsahovalo alespoň něco málo ŽIVÉHO. Věřte, že i vaše tělo (pokud jej necháte) projeví svou PODSTATU a bude chtít to, co je MU VLASTNÍ. K snídani si kromě rohlíku dejte třeba banán, ke chlebu na svačinku si přibalte cherry rajčátka nebo mrkev nebo cokoli, co máte opravdu rádi (nenuťte se jíst něco, co vám nechutná, přátelé, vaše tělíčko Vám samo jasně řekne, co ano a co ne. Vůbec nevadí, že nemáte například moc rádi zeleninu, prostě jezte ovoce, nebo naopak). Zkuste, přátelé, ke každému jídlu jíst něco opravdu živého. Budete mít sami radost, neboť tělo bude dostávat nejen mrtvou energii (tedy žádnou opravdu potřebnou), ale také nezbytné čisté vitamíny, minerály, živiny a co více - živou duši toho, co jíte. Budete tak pomáhat nejen sobě, ale dokonce tomu, co jíte k jeho duchovnímu růstu. Povýšíte vibrace své i toho, co jíte (ať už papriky nebo švestky či semínka) a tím se všichni budete posouvat výše ve svému duchovním růstu. Poděkujte tomu, co jíte a vyšlete pokrmu lásku, pak budete sami sebou a budete se dále rozpomínat na cestu Domů. A věřte, budete se cítit dobře. Určitě nemusíte zkoušet přejít na živou stravu hned, ze dne na den. Ani to není většinou možné, neboť tělo je natolik zvyklé na své stravovací rituály, že vám to ani nedovolí. Budete mít takovou chuť si dát něco, co mu budete nově zakazovat, až si to stejně dáte. Zbytečně si tím způsobíte stres a budete nespokojení, tyto energie nejsou pozitivní a v podstatě dopadnete ještě hůře, než kdybyste jedli, jak jste zvyklí. Dejte si, přátelé. Jezte, na co máte chuť. Samozřejmě v přiměřené míře, vzhledem ke své fyzické i psychické aktivitě, kterou během dne vykazujete. Stravování je také vždy individuální záležitostí. A mluvit do něj můžete jen vy. 

Tedy, zkuste nově přidávat ke své stravě něco ŽIVÉHO, syrového, nevařeného. Zkuste nejíst jen mrtvou stravu. Zkuste to postupně až do fáze, že živá strava bude tvořit větší část vašeho celkového příjmu. NEPOCHYBUJTE O TOM, JESTLI VÁM "TO MŮŽE STAČIT". To bude něco! Mějte pevnou vůli a výdrž, výsledky se dostaví. 

A k vaření v tuto chvíli jen tolik. Pokud nebudete mít chuť na vařené jídlo, prostě si jej nedávejte. Už vůbec ne ze zvyku. A až na něj mít chuť budete, tak si jej dejte. Teplé jídlo, energie vyšší teploty, někdy potřebuje (a má na něj chuť) téměř každý z nás (v podmínkách, ve kterých se pohybujeme). Taková teplá polévka nebo omáčka může být blahodárnou, proč by ne. Sami zjistíte, že pokud vaše tělo vyžaduje teplé jídlo pořád, je to vždycky ZE ZVYKU. Protože čisté fyzické tělo tu potřebu nemá, jak jsme již dříve uvedli. Nepotřebuje to. Když to zjistíte, zkuste jednoduše více poslouchat své tělo, a ne ostatní. Časem se i vaše tělo rozpomene na svou podstatu a bude TOUŽIT PO TOM, ABY SE VRÁTILO K PŮVODNÍMU, PŘIROZENÉMU STAVU. Proto neváhejte, když máte chuť. Ale nenuťte se, když ji nemáte, jen proto, že by SE TO TAK MĚLO. ŽE TO TAK DĚLAJÍ VŠICHNI. Pravda se nepozná podle počtu lidí, kteří ji uznávají, přátelé.... Ale to už jste asi zjistili, viďte...

 

Jak jíst

 

Za stravu a pití je žádoucí před požíváním poděkovat Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, člověku, který ji připravil i planetě Zemi a poslat do pokrmu lásku. Pokud je to živá potravina, povýšíme jí vibrace ještě před vstupem do našeho těla. K dalšímu povýšení vibrací obou "zúčastněných" dojde během konzumace a během procesu, kdy potravina "plní svůj úkol" - vydává své cenné látky našemu tělu. Pokud toto vše činíme s láskou a upřímně, Stvořitel nenechá nikoho oslabit či snad otrávit případnou nežádoucí negativní energií nebo jedy v této potravě obsažené (hnojiva, pesticidy, těžké kovy, chemické látky apod.) a tyto negativní energie rád přetransformuje v neškodné.

Samotné jídlo se také Vaší láskou obohacuje o chybějící prvky a vitamíny, přátelé naši.

Dále jídlo konzumujte pomalu, přátelé, vychutnávejte si ho. Nejezte ve spěchu. Možná, že ani Vám nedělá dobře (nejen fyzicky), když jíte při chůzi do práce nebo v dopravním prostředku. Možná, že cítíte, že tak to nemá být. Že dodávání živin do Vašeho těla, které vám bylo darováno, nemůže probíhat takto necitlivě, primitivně. O nepřejídání asi nemusíme hovořit zvlášť dlouze. Důležitá je pestrost a rozmanitost – mnoho druhů zeleniny a ovoce, často střídat druhy stravy.

Lidem s vyššími vibracemi, tedy lidem na duchovní cestě (směrem vzhůru) obvykle již stačí malé porce jídla i jejich menší četnost (někomu stačí dvě jídla, někomu i jedno za den, což je způsobeno lepším prouděním energií, resp. lepším přijímáním životodarné energie od Stvořitele do všech těl tohoto člověka).

Přátelé, je zcela na Vaší svobodné volbě, jakou si zvolíte pro tento svůj život stravu. Pokud toužíte nalézt PRAVDU a dojít DOMŮ, pak toužíte také respektovat všechny zákony Nejvyššího Stvořitele. Mezi ně patří i láska a úcta ke svému vlastnímu zdraví. Péče o vlastní zdraví je tedy součástí vaší cesty domů. Jakmile pochopíte, kým opravdu jste, pak pro vás již nikdy nebude tak závazné TO, CO DĚLAJÍ A JAK SE STRAVUJÍ OSTATNÍ. CO ŘÍKAJÍ. CO SE ŘÍKÁ. CO VÁS "NAUČILI". 

(K dosažení harmonie však nestačí jen strava, je to jen krůček k tomuto, podstatné jsou další činnosti lidských bytostí. Na prvním místě je jejich MYŠLENÍ a snaha o celkový pozitivní život dle kosmických zákonů Stvořitele Nejvyššího).

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ JE ROZPOMENOUT SE NA SKUTEČNOU PRAVDU. PROTO JSTE TADY TOLIK CHTĚLI PŘIJÍT. PODAŘILO SE VÁM TO. TAK ŽIJTE A KONEJTE PŘESNĚ TAK, JAK JSTE "TAM NAHOŘE" TENKRÁT TOUŽILI a jak STÁLE TOUŽÍTE.

 

I ŽIVÁ STRAVA - TA NEJPŘIROZENĚJŠÍ PRO VAŠE TĚLA - VÁM MŮŽE BÝT V TOMTO NÁPOMOCNA.

VŽDY SE ŘIĎTE SVÝM SRDCEM. A VRÁTÍTE SE BRZY DOMŮ.

ZDRAVÍ A ŠŤASTNÍ.

 

Přejeme Vám radost z rozpomínání a z vlastního ZDRAVÍ 

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech, přátelé z Vesmíru, Auron, Ema a všechny pozitivní bytosti, které se rozpomenuly

 

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...