Přátelé,

 

následující text je přátelským rozhovorem paní Drahomíry s Vesmírnými přáteli. Mnoho pozemšťanů již po mnoho let pravidelně komunikuje s pozitivními vesmírnými civilizacemi, navštěvují je na jejich lodích i planetách a prožívají s nimi krásná přátelství. My, pozemšťané, jsme na velice nízké duchovní úrovni, podle toho také vypadá hrůzostrašný svět na naší planetě Zemi. Přátelé z Vesmíru - vysoké duchovní bytosti z pozitivních dimenzí Vesmíru - nám neustále nabízí svou pomoc při uvědomění si svých vlastních chybných voleb, jejichž hrůzné následky nás směrují k ještě hrůznějšímu konci. Přátelé z Vesmíru nám neustále předávají důležité zprávy a poselství, které mohou pozemšťanům pomoci uvědomit si své chybné volby, jejichž následky již ohrožujeme celý Vesmír. Přátelé z Vesmíru nám neustále láskyplně radí a pomáhají nám, abychom začali jednat v souladu s NEJVYŠŠÍMI ZÁKONY STVOŘITELE. Přátelé z Vesmíru nám pomáhají s naším duchovním růstem, který tolik potřebujeme pro svou vlastní záchranu.

Mnoho rozhovorů, které učinili pozemšťané s Vesmírnými přáteli, a které jsou klíčové pro celé lidstvo na naší Zemi, tvoří knihu Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru (autora I. A. Bendy a dalších pozemšťanů, kteří jsou v kontaktu s Vesmírnými lidmi a někteří z nich je také navštěvují na jejich lodích). Všech deset dílů těchto rozhovorů najdete na webu pana I. A. Bendy www.vesmirni-lide.cz (www.nebeska-univerzita.cz).

Vybrané rozhovory těchto knih nabízíme také zde na tomto webu, v záložce Vesmírní přátelé.

 

1092. Elixír mládí

Přijala Drahomíra K., 1.7.2000, Místo: Praha

          

                      Stvořiteli, mnou vroucně milovaný, mohu s Tebou hovořit ?

 

„Ano. Čeho se naše dnešní „debata“ bude týkat?“

 

Ráda poznám pravý význam RADOSTI, SMÍCHU, HUMORU a ÚSMĚVU ve vztahu k sobě samé(mu), interpersonálnímu a k dalším bytostem (duším) Stvoření. Můžeš mě prosím tě poučit?

 

„Jistě, dcero, piš si následující sdělení:

 

Lidé prožívají vše, co zasévají. Zasévají-li trpkost, hořkost, smutek, nelibost, zlobu – sklízejí plody téhož ve znásobené míře. Chce-li někdo svítit, hřát, měl by znát nástroje, kterými toho lze docílit.

 

ÚSMĚV je duševní pohlazení jak pro vysílajícího, tak pro příjemce. Je to první paprsek – posel lásky a radosti, zacílený na objekt pozornosti. Je to kaskáda (vodopád) uvolněné energie, kterou s láskou, něhou, porozuměním, nadšením a neskrývaným veselím obdarováváme nejen sami sebe a osoby, s kterými dlíme, ale toto vlnění, energie, informace obohacuje celé Stvoření.

Je rovno slunečnímu světlu = ŽIVOTODÁRNÁ FONTÁNA povznášející, objímající a prostupující tmu. Zvyšuje vibrace, je doslova ELIXÍREM MLÁDÍ – prodlužuje život zvýšeným přísunem kyslíku počínaje....  Vše v okolí rezonuje radostí a spouští symfonii radosti hranou nejenom na hlasivky. Samozřejmě, jde-li o smích srdečný, přející, osvobozující, láskyplný, všeobjímající, zvonečkový, pozitivní. Tělo člověka zaznamenává jinou kvalitu chemického složení buněk u optimisticky laděné bytosti, než v opačném případě. Buňky – energie – se doslova omlazují a pročišťují. Upřímný, radostný, „čistý“ smích zkvalitňuje život ve všech jeho podobách a doslova PRODLUŽUJE proces žití.

HUMOR je velmi potřebné a delikátní umění. Má schopnost probouzet a produkovat (tvořit, rodit) smích (i úsměv), smích navozuje RADOST a naopak. Humor je velmi vážné umění – na jeho kvalitě, jemnosti, precizní čistotě závisí rozeznění určitých tónin v duších příjemců. Humorista nese jako vysílač plnou zodpovědnost za harmonickou či disharmonickou „hru orchestru“, kterou rozezvučí. Vibrace zvyšuje něha, láska, laskavost, čistota, průzračnost.

Jemně laděná zvonkohra zní poněkud odlišně od bušení do plechových hrnců. Podle volby partu se všichni zúčastnění stávají spoluhráči v orchestru vysoké kvality anebo „kutálky“ nejpodřadnějšího zrna. KAŽDÉ SLOVO má svoji přesnou vibrační hodnotu, KAŽDÝ ZVUK i TÓN. Všechno roste vzhůru! Směrem dolů vše upadá a uvadá! Volte proto podle svých nejhlubších přesvědčení i způsob humoru (s čím harmonujete), i toto je (tvoření) TVORBA.

 

Tu nejlepší volbu přeje všem svým milovaným dětem, VÁM, váš Stvořitel.“

 

Děkuji Ti, milovaný Otče – Matko – Synu – Dcero za dnešní poučení. S LÁSKOU a ÚSMĚVEM se loučí Drahomíra.

 

A tak tedy, přátelé, pokud se chcete smát, smějte se. Obdarováváte tím nejen sebe, ale také ostatní. Věřte, že i v těch nejtěžších pozemských chvílích je vždy čemu se smát a proč BÝT ŠŤASTNÝ. Už tomu věříte?

Těšíme se na Vás a Váš úsměv.

S láskou a radostí

Auron a Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...´

... LÁSKA JE KLÍČEM KE VŠEMU...

PRÁCE SVĚTELNÁ NA SOBĚ A PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO DRUHÉ JE JEDINÝM PŘEDPOKLADEM DUCHOVNÍHO RŮSTU

A

PLNÉHO ZDRAVÍ.

ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM ŽIVOTEM JE CÍLEM KAŽDÉ DUŠE

NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA.

Přejeme vám šťastný návrat DOMŮ, DO NEBESKÝCH SVĚTŮ PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH.