.......

Je jasné, že vaše Čtvrtá představa byla mylná. Měli jste si uvědomit, že Nedostatek neexistuje. V hloubi duše jste však věděli, že kdybyste se této představy vzdali, skončilo by něco životně důležitého.

 

Opět jste měli pravdu. A opět jste udělali chybu. Místo abyste si uvědomili, že je to pouhá představa, a místo abyste ji použili za účelem, pro který vznikla, snažili jste se napravit její vady.

 

A tak vznikla vaše Pátá falešná představa.

 

5.

Iluzorní požadavky

 

Tohle je vaše Pátá falešná představa:

 

EXISTUJÍ POŽADAVKY

 

Vaše víra v existenci Nedostatku vás nevyhnu­telně vedla k další falešné představě.

 

Kdyby byl všeho dostatek, nemuseli byste nic dělat, abyste získali to, co potřebujete nebo chcete. Prostě byste natáhli ruku a všechno byste měli. Lidé si však řekli, že na světě je nedostatek. A tak stáli před otázkou: jak získat dostatek? Co je potřeba udělat?

 

Domnívali jste se, že existuje něco, co musíte dělat, abyste získali to, čeho je nedostatek — abyste si na to mohli dělat nárok. To byl podle vašeho názoru jediný způsob, jak získat všechno — včetně Boha — aniž byste o to museli bojovat.

 

A tak jste došli k závěru, že existují Požadavky.

 

Řekli jste si, že je „musíte“ splnit, ať už jsou jakékoli. To si myslíte dodnes. Věříte, že pokud děláte to, co musíte dělat, můžete být tím, čím chcete být.

 

Chcete-li být šťastní, chcete-li se cítit bezpečně, chcete-li být milováni, musíte dělat určité věci. K tomu ovšem potřebujete mít dostatek. A nemůžete mít dostatek, pokud neděláte to, co je nutné k tomu, abyste jej získali — abyste se kvalifikovali.

 

Na základě tohoto názoru jste si vytvořili kosmo­logii, která považuje činnost za nejvyšší kvalitu.

 

Dokonce i Bůh říká, že musíte dělat určité věci, abyste se dostali do nebe.

 

Tak jste si to srovnali v hlavě.

 

Tohle je Požadavek.

 

Nicméně tento názor je založen na vaší Třetí fa­lešné představě — na představě, že jste ode všeho odděleni. Dokud jste byli jednotní, existoval dostatek, a proto jste nemuseli nic dělat, abyste něčím byli.

 

Vaše představa oddělenosti byla založena na vaší Druhé falešné představě — na představě, že existuje Neúspěch. Protože Bůh nemohl dostat, co chtěl, oddělil od sebe všechny lidi.

 

A Neúspěch byl založen na vaší první falešné představě — na představě, že existují Potřeby. Bůh by nemohl nedostat, co chce, pokud by nechtěl nic, a Bůh by nic nechtěl, kdyby nic nepotřeboval.

 

Ve skutečnosti existuje jen jediná falešná před­stava a všechny ostatní jsou jen její varianty.

 

Takže představa, že existují Požadavky, je jen ji­nou formou představy, že existují Potřeby. Představa, že existuje Nedostatek, je jinou formou představy, že existují Potřeby atd.

 

Budete-li své představy pozorně zkoumat, zjis­títe, že každá vychází z představy předešlé. je to podobné, jako když pozorujete někoho, kdo nafukuje balon.

 

Představa, že existují Požadavky, které musíte splnit, abyste získali něco, čeho je nedostatek —včetně Boha — je jednou z vašich nejdůležitějších myšlenek. Z této představy vycházejí vaše pravidla, předpisy a procedury, zákony Boží i zákony lidské, podle kterých si myslíte, že musíte žít.

Věříte, že abyste měli dobrý život na Zemi, musíte dělat následující věci:

 

Musíte být hodní.

Nesmíte odmlouvat.

Musíte se dobře učit a jít na univerzitu.

Musíte vystudovat a najít si dobré zaměstnání.

Musíte založit rodinu a mít děti.

Musíte být dobrými rodiči a snažit se dát svým dětem víc, než vám dali vaši rodiče.

Musíte dělat, co se od vás očekává.

Nesmíte dělat špatné věci — anebo když je děláte, musíte si dávat pozor, abyste nebyli přistiženi.

Musíte poslouchat své vůdce.

Nesmíte klást nevhodné otázky.

Musíte se snažit každého uspokojit.

Nesmíte se však snažit uspokojit určité lidi na úkor druhých.

Nesmíte nikoho obtěžovat, zejména když jste staří.

 

A tady jsou některá přikázání, která si myslíte, že musíte dodržovat, abyste uspokojili Boha:

 

Nedělejte nic špatného — ani nepřemýšlejte o tom, že nebudete přistiženi, neboť přisti­ženi budete.

Když náhodou něco špatného uděláte, odproste Boha a slibte mu, že to už nikdy neuděláte.

Buďte hodní.

Vůbec s ničím si moc nehrajte. Nehrajte si ani s nikým jiným. Ne takhle... Uvědomte si, že všechny tělesné rozkoše jsou hříšné, neboť odvracejí vaši pozornost od toho, co jste sem přišli vykonat.

Neradujte se z peněz.

Neradujte se z toho, že o vás někdo projevuje zájem.

Nepřijímejte peníze za něco, co děláte rádi, a když náhodou vyděláte spoustu peněz, dávejte je druhým.

Věřte ve správného Boha.

Proboha, věřte ve správného Boha.

Proste Boha, aby vám odpustil, že jste se narodili nedokonalí. Proste ho, aby vám řekl, co máte dělat, abyste opět získali jeho lásku.

 

Lidé věří mnoha dalším věcem. Tohle bylo jen několik příkladů. Tohle všechno musíte dělat. To se od vás očekává a vy byste si to měli uvědomit.

 

Kdo to od vás očekává? Kdo to vyžaduje?

 

Říkáte, že jsem to já.

 

Říkáte, že to jsou požadavky Boha. A jelikož Boha není dostatek pro všechny, děláte si na Mě právo, abyste ospravedlnili svou snahu být vítězi.

 

Prohlašujete, že váš národ je jediný národ pod vládou Boha, že jste Vyvolený národ a že vaše víra je Jediná pravá víra.

 

Děláte si na Mě právo, protože si myslíte, že vám to dává právo na všechno ostatní, co si přejete.

 

To děláte už dlouhá staletí — citujete své po­svátné knihy, oháníte se svými kříži, máváte svými prapory, abyste ospravedlnili skutečnost, že si násilím přivlastňujete to, čeho je nedostatek. Jste ochotni i zabíjet. A když k tomu dojde, říkáte tomu svatá válka.

 

Ve jménu Boha děláte ty nejbezbožnější činy, a to jen proto, že si myslíte, že musíte splnit Mé Požadavky, abych vás miloval.

 

Dokud budete věřit, že něco musíte dělat, budete se snažit zjistit, co to je, a pak budete tvrdě bojovat, abyste to získali.

 

Úspěch se stane vaším bohem. To se už vlastně stalo. Jestliže vám vaše správné jednání přináší štěstí a dovoluje vám vrátit se k Bohu, proč se cítíte tak ne­šťastní a proč máte dojem, že se od Boha vzdalujete?

 

A jak poznáte, že vaše snaha byla k něčemu dobrá? Jak poznáte, zda jste Boha uspokojili?

 

To vám nebylo jasné a tak jste si začali klást tyto otázky.

 

Je jasné, že vaše Pátá představa byla mylná. Měli jste si uvědomit, že Požadavky neexistují. V hloubi duše jste však věděli, že kdybyste se této představy vzdali, skončilo by něco životně důležitého.

 

Opět jste měli pravdu. A opět jste udělali chybu. Místo abyste si uvědomili, že je to pouhá představa, a místo abyste ji použili za účelem, pro který vznikla, snažili jste se napravit její vady.

 

A tak vznikla vaše Šestá falešná představa.