.......

Nejsou-li vaše představy falešné, jak je možné, že se chováte nejhůř právě ve chvíli, kdy si myslíte, že jste nejvíc nadřazení? Proč se chováte nejhůř právě ve chvíli, kdy jste přesvědčeni, že jste lepší než ostatní?

.......

Je jasné, že vaše Devátá představa byla mylná. Měli jste si uvědomit, že Nadřazenost neexistuje. V hloubi duše jste však věděli, že kdybyste se této představy vzdali, skončilo by něco životně důležitého.

 

Opět jste měli pravdu. A opět jste udělali chybu. Místo abyste si uvědomili, že je to pouhá představa, a místo abyste ji použili za účelem, pro který vznikla, snažili jste se napravit její vady.

 

A tak vznikla vaše Desátá falešná představa.

 

10.

Iluzorní nevědomost

 

Tohle je vaše Desátá falešná představa:

 

EXISTUJE NEVĚDOMOST

 

Se vznikem každé další falešné představy bylo stále obtížnější porozumět Životu. Kladli jste stále víc otázek, na které jste neuměli odpovědět. Je-li pravda tohle, proč? Je-li pravda něco jiného, proč? Netrvalo dlouho a vaši filozofové a učitelé začali bezradně lomit rukama. „Nic nevíme,“ říkali. „Dokonce ani nevíme, zda je možné něco vědět.“

 

A tak se zrodila myšlenka, že existuje Nevědo­most.

 

Tato myšlenka sloužila tolika účelům, že se rychle rozšířila a stala se konečnou odpovědí.

 

Prostě nic nevíme.

 

Vaše instituce začaly v této nevědomosti na­cházet nejen útočiště, ale také určitý druh moci. „Nevíme“ se změnilo v tvrzení, „nemáme vědět“, což se posléze změnilo v tvrzení, „ani vy nemusíte vědět“, což se nakonec změnilo v tvrzení, „co nevíte, to vám neuškodí“.

 

To dalo náboženstvím a vládám právo dělat cokoli, aniž museli komukoli odpovídat.

 

Názor, že „člověk nemá nic vědět“, se stal náboženskou doktrínou. Podle této doktríny si Bůh nepřeje, abychom poznali některá tajemství vesmíru. Zkoumat tyto záhady je bezbožné. Tato doktrína se brzy rozšířila ze sféry náboženství do oblasti politiky.

 

Výsledek: byly doby, kdy vám mohla být za některé nevhodné otázky useknuta hlava.

 

Doslovně.

 

Tento zákaz svobodného zkoumání povýšil Ne­vědomost na žádoucí vlastnost. Neklást otázky pat­řilo k dobrým mravům.

 

Ačkoli trest za zkoumání nevhodných věcí není dnes tak krutý, jako býval v minulosti, stále ještě jsou na této planetě místa, kde se změnilo jen velmi málo. Na celém světě pak platí, že ten, kdo zná skutečnou Pravdu o životě a lidském konání, ten je v nebezpečí všude. V podstatě se tedy nezměnilo vůbec nic. Celá historie lidstva na Zemi, včetně současnosti, je řízena negativním stavem, jež byl aktivován pro poučení celého Vesmíru. Proto na Zemi vládne chaos a lež, resp. "pravda převlečená do líbivého šatu všech nevědomých lidí, kteří jsou ovládáni negativním stavem. Ten, kdo zná Pravdu, pravou Podstatu veškerého dění na Zemi, ten je v nebezpečí, ať žije na Zemi kdekoli, v jakkoli samozvané svobodné zemi. Protože Pravda je smrtící pro negativní stav, jež vládne lidstvu, nemůže být NIKDY tolerována. A tak jsou dnešní tresty v podstatě stejně kruté jako v hluboké minulosti, neboť jsou "upraveny" do sofistikovanější a zákeřnější formy (co z toho, že trest smrti upálením už se dnes "nenosí", když člověka znajícího a hlásajícího pravdu umlčí například ovládáním mysli či uvězněním dle "nejmodernějších" postupů moderní, svobodné a pokrokové doby.

 

Některé totalitní režimy dodnes brutálně proná­sledují občany, kteří se odváží projevit nesouhlas s oficiálními názory.

 

Toto barbarské jednání je ospravedlňováno tvrze­ním, že „to je nutné pro zajištění pořádku“. Námitky světové veřejnosti jsou přijímány s rozhořčením, neboť represivní vlády tvrdí, že tyto věci jsou jejich „vnitrostátní záležitostí“.

 

Ale já vám říkám tohle: podstatou lásky je svo­boda. Ten, kdo vás miluje, vám dá svobodu.

 

Tak je to jednoduché. Nemusíte hledat žádné hlubší vysvětlení.

 

Už jsem vám to jednou řekl a teď to budu opakovat. V životě existují jen dvě síly: láska a strach.

 

Láska vám dává svobodu, strach ji omezuje. Láska je otevřená, strach je uzavřený. Láska vítá svobodný projev, strach jej trestá.

 

Podle toho poznáte, zda vás někdo miluje nebo zda se vás bojí. Posuzujte druhé podle toho, co dělají, nikoli podle toho, co říkají.

 

Láska si přeje, abyste se vysvobodili z pout nevědomosti. Abyste kladli otázky. Abyste hledali odpovědi. Abyste vyjádřili svůj názor. Abyste sdíleli své myšlenky. Abyste podporovali jakýkoli systém. Abyste uctívali jakéhokoli Boha.

 

Abyste žili v pravdě.

 

Láska vás povzbuzuje, abyste vždycky žili v pravdě.

 

Podle toho poznáte lásku.

 

Já vás miluji. Proto vám říkám, že Nevědomost neexistuje.

 

Všichni víte, čím opravdu jste. Jste podstatou lásky. Nemusíte se nic učit. Stačí se rozpomenout.

Vaši teologové vám říkají, že nemůžete poznat Boha. Říkají vám, že už vaše otázky Mě urážejí.

 

To není pravda.

 

Ani jedno z těch tvrzení není pravdivé.

 

Bylo vám řečeno, že od vás něco potřebuji a že když mi to nedáte, nemusíte se ke Mně vrátit.

 

To není pravda.

 

Ani jedno z těch tvrzení není pravdivé.

 

Bylo vám řečeno, že jste ode Mě odděleni a že jste odděleni jeden od druhého.

 

To není pravda.

 

Ani jedno z těch tvrzení není pravdivé.

 

Bylo vám řečeno, že na světě je nedostatek a že musíte o všechno bojovat. Musíte bojovat dokonce i o Boha.

 

To není pravda.

 

Ani jedno z těch tvrzení není pravdivé.

 

Bylo vám řečeno, že když neděláte, co vyžaduji, budete potrestáni, a že vás odsoudím k věčnému utrpení.

 

To není pravda.

 

Ani jedno z těch tvrzení není pravdivé.

 

Bylo vám řečeno, že Moje láska k vám je pod­mínečná a že když splníte všechny Moje požadavky, budete nadřazení.

 

To není pravda.

 

Ani jedno z těch tvrzení není pravdivé.

 

A nakonec vám bylo řečeno, že nevíte, zda jsou tato tvrzení pravdivá, a že se to nikdy nedovíte, protože to přesahuje vaše chápání.

 

To není pravda.

 

Ani jedno z těchto tvrzení není pravdivé.

 

PRAVDA JE TOHLE...

 

1. Bůh nic nepotřebuje.

2. Bůh nemůže neuspět a ani vy nemůžete neuspět.

3. Nic není od ničeho oddělené.

4. Na světě je dostatek.

5. Nemusíte nic dělat.

6. Nikdy nebudete souzeni.

7. Nikdy nebudete odsouzeni.

8. Láska si neklade žádné podmínky.

9. Nic nemůže být nadřazeno samo sobě.

10. To všechno už víte.

 

 

Přátelé,

rozhodli jste se rozpomenout na to, že jste i vy upadli do zajetí SVÝCH FALEŠNÝCH PŘEDSTAV.

Rozpomenuli jste se, že VE svých falešných představách žijete celý svůj dosavadní pozemský život, se kterým nejste evidentně spokojeni. Kolik let už jen nevědomě přežíváte, nevědomě se necháváte ovládat příčinami i důsledky svých falešných představ...?

...23...

...38...

...54...

...87...

...102 let...?

 

Pochopili jste nereálnost svých falešných představ, ve kterých žijete.

Pochopili jste, že to JSOU JEN PŘEDSTAVY, které pro vás budou reálné jen tehdy, když jim jako reálným sami uvěříte.

 

Pochopili jste, že falešné představy potřebujete k tomu, abyste si uvědomili, ŽE JSOU TO JEN PŘEDSTAVY.

Své falešné představy potřebujete k tomu, abyste zjistili, co skutečné JE.

Své falešné představy potřebujete k tomu, abyste zjistili a mohli být TÍM, KÝM OPRAVDU JSTE.

 

Kdykoli ve svém životě pociťujete STRACH, tehdy váš život není SKUTEČNÝ.

 

Pochopte, že vše, v čem necítíte a neprožíváte Pravdu, Radost nebo Lásku,

NENÍ REÁLNÉ.

 

Přišli jste na Zem, do tohoto hmotného těla, abyste se ROZPOMENULI,

že

VŠECHNO, CO JSTE SE V TOMTO POZEMSKÉM ŽIVOTĚ NAUČILI

JE

JINAK.

Uvědomujte si své falešné představy, ale nevzdávejte se jich.

Prožívejte je jako součást svého života, protože jedině skrze ně si vždy uvědomíte, co reálné je a co není.

Využívejte svých falešných představ k účelu, pro jaký vznikly.

Žijte s nimi, ale nežijte v nich.

Jedině tak budete v každém okamžiku tím, kým skutečně JSTE.

 

Dokážete TO.

Proto jste tady přišli.

Jen proto...

Pojďte se tedy rozpomenout dále...

...na to, jak ZVLÁDAT své falešné představy

...na to, JAK je využít pro účel,

pro jaký vznikly.

(Následující podzáložky)