SDĚLENÍ VESMÍRNÝCH PŘÁTEL POZEMŠŤANŮM

Vyspělé vesmírné bytosti o lidském stravování na planetě Zemi

Hovoří náš přítel z Hvězd...

 

Toto je velmi důležité téma pro vás i vaše děti. Dbejte na to, abyste přijímali pouze kvalitní stravu plnou světla, namísto umělých a toxických potravin. Ty obsahují škodlivé látky, které ničí váš imunitní systém.

 

Například maso: uvědomujete si, že vám naprosto škodí? Víte, že konzumací masa si ničíte kompletní buňkovou strukturu? Dobrovolně v sobě ukládáte informaci smrti a ještě vám to chutná! Divíte se, proč býváte nemocní, trpíte různými neduhy, topíte se v depresích a nechápete, proč se u stále více lidí vyskytují agresivní sklony a touha zabíjet.

 

Mnozí z vás ochotně do svého těla přijímají hormony smrti, bolest a neskutečné utrpení zvířat, aniž by se nad tím kdy zamysleli. Dobrovolně si plníte své žaludky a tělo zhoubnými informacemi, které se smíchávají s vašimi buňkami. Jste závislí na hormonech smrti, a vůbec vás nenapadne položit si otázku, proč je tomu tak. Nezodpovědně se stavíte k utrpení a nekonečné bolesti zvířat. Své chování zdůvodňujete naučeným a vsugerovaným tvrzením, že vaše tělo maso potřebuje, abyste si zachovali zdraví. Říkám vám, že je to velký omyl! Záměrně jste udržováni v této lži, abyste do svého těla přijímali smrtící informace a dobrovolně jej tak oslabovali.


Bytosti lidské rasy žijící na planetě Zemi jsou - s výjimkou bytostí žijících na nízkých úrovních - jediné, jež se živí masem těl jiných duší. Je to zvrácenost, která se odehrává jenom na vaší úrovni bytí. Zvířata v naprosté a nezištné lásce souhlasila kdysi s tím, že budou podporovat váš proces uvědomění. Doufají, že jednoho dne zastavíte své nedůstojné konání a uvědomíte si to. Trpí pro blaho všech bytostí v Univerzu a v hluboké lásce přijímají od vás tyto nepopsatelné bolesti. Umíte si aspoň přibližně představit, jaká muka kvůli vaší nevědomosti podstupují? Máte třeba jen nepatrné tušení, co jim způsobujete? Víte vůbec, jak nesmírně trpí, než je rozporcujete a sníte? Uvědomujete si, že jsou většinou řezána zaživa, že jsou často ještě při plném vědomí a řvou nepopsatelnými bolestmi?

 

Jak potom můžete jejich maso bezmyšlenkovitě či v klidu pozřít a myslet si, že vás udrží zdravé?

 

Už jenom sledovat jejich utrpení je trýznivá zkušenost. Pakliže ale tento hrůzostrašný scénář ještě korunujete konzumací plnou požitků, to již hraničí s extrémy. Kam se podělo v momentech požitků vaše vědomí?

 

Jak si můžete myslet, že kousek těla z bytosti Prvotního Stvořitele všeho a všech vám může dělat dobře?

 

Škodu, kterou tímto sobě i své duši způsobíte, nelze ani popsat lidskými slovy. Jste vskutku závislí na mase - mrtvých tělech - jiných tvorů. Spolu s masem vašich přátel a milovaných bytostí Prvotního Stvořitele všeho a všech (Zdroje) však přijímáte i jejich bolest, nekonečná muka a strach. Ještě stále se nepodivujete nad úpadkem lidské rasy?

 

Nechápete, proč se děti už v raném věku chovají chladnokrevně a bezcitně?

 

Proč se láska vytrácí z planety Země a proč zde vládnou války, nepokoje, nenávist, hněv, strach, pochyby, nemoci a jiné nízké stavy? Proč vás ovládají tyto emoce? Kdysi tato planeta poskytovala přístřeší všem bytostem, jež vedle sebe žily v této husté rovině bytí v klidu a harmonii. Lidská rasa žila v míru se zvířecí a nedocházelo k žádnému krveprolití. To způsobila až deformace vaší dokonalé dvanáctivláknové DNA. Od těch dob mají na vás skutečně mocní vaší úrovně bytí nesmírný vliv. Nebylo v plánu, abyste zabíjeli jiné bytosti a pojídali jejich maso. Také byste přece nesáhli na maso z mrtvol svých spolubližních! Jakmile se k vám na veřejnost dostane nějaký případ kanibalizmu, na celém světě to způsobí neskutečný poplach. Otřásáte se odporem a říkáte, jak je to strašné. Ani své domácí miláčky byste si nenaložili na talíř a s chutí nepozřeli. Děláte rozdíly tam, kde žádné nejsou.

Každé zvíře má duši a prožívá stejné pocity jako lidé. Vnímá lásku, radost, smutek, má pocit, že patří k rodině, prožívá bolest, utrpení i strach ze smrti. Jak to chcete při plném vědomí zodpovědět nebo zdůvodnit, že mu tak nesmírně ubližujete? Kde jsou hranice, které jste si sami vytyčili? Jaký je váš vnitřní postoj k těmto otřesným činům? Jak se můžete každý den podívat sami sobě do očí a být v pohodě? Z celého srdce vás prosím, prociťte ono ve svém srdci! Na zvířata se již dlouho nedíváte jako na živé tvory, ale jako na součást vašeho jídelníčku. Chováte je a následně zpracováváte, aniž byste se zamysleli, kolik hrozného utrpení jim svou touhou po nízkém požitku - chuti masa způsobujete. Proč se na ně díváte jako na potravu, a nikoliv jako na neoddělitelnou součást Prvotního Stvořitele všeho a všech, kterou jste zároveň vy sami? Co se ve vás děje, když konzumujete jejich zhanobená těla, přičemž si myslíte, že vám utýrané maso udělá dobře? O, lidé, nesmírně se mýlíte, sešli jste na cestu lží a intrik. Zabíjením svých bližních držíte svého ducha v temnotě zapomnění, a bráníte tomu, aby se k vám dostalo božské světlo a nejvyšší Pravda o veškerém jsoucnu a bytí. Vzdálili jste se od Prvotního Zdroje a neustále klesáte níž a níže. Jak můžete zvířata připravovat o jejich dech? Právem své dobrovolné, vědomé nevědomosti?


Jste jediní tvorové v celém Univerzu, kteří jedí své bližní, své spoluobyvatele a přátele.

 

Je to pro nás vskutku otřesná podívaná. Pokud by zvířata nepřistoupila na to, že vás budou podporovat na vaší cestě k pravému a hlubokému poznání, už dávno bychom zasáhli. Jsou to velkolepá, milující stvoření, jež se z bezmezné lásky k vám obětovala, aby vám napomáhala při procesu nalezení sebe sama. Proto přijímají s nezištnou láskou všechny ty hrůzy, co jim způsobujete! A vy si to ani neuvědomujete! Umírají nesmyslnou smrtí a většina z vás se nad tím nikdy nezamýšlí. Zacházejte s respektem se všemi obyvateli vaší planety.

 

Zapomeňte na to, co se píše ve vašich knihách. Nejsou v nich slova pravdy ani moudrosti. Slouží jen k tomu, aby vás svedly z cesty pravého poznání.

 

(Je to záměr Temné strany, která vás skrze tento ovládací program (masový, zabíjecí) udržuje neustále v nevědomosti a neschopnosti (díky hrubým vibracím, které máte, mimo jiné také v důsledku zabíjení svých bližních a konzumace jejich mrtvých těl) spojit se a komunikovat s vyššími duchovními bytostmi, se Stvořitelem, se svou Niternou myslí. Ještěři z pekel vám neustále brání poznat Pravdu. Nakolik jim plán vychází, můžete vidět na současném stavu lidstva na naší Zemi. KAŽDÝ má však v každém okamžiku svobodnou VOLBU zvolit si negativní či pozitivní stav pro svůj život).

 

Mnohé z toho, co říkají knihy, je klam.

Abyste se dověděli pravdu, většina z nich by musela být kompletně přepsána. Dějiny planety Země jsou z převážné části mylně zpracovány zejména ve školních učebnicích. A tak mají mocní vašeho světa pojištěno, že už děti přijímají hotové pravdy, jejichž pravdivost je minimální. A vás, rodiče, ani nenapadne, že by školy mohly předávat lži a nepravdy. A pokud ano, mávnete rukou: "To je život, tak to prostě je". A tak platí vaše oblíbené a zákeřné: "Učí se to tak odnepaměti a všichni to říkají, tak je to pravda".  Vy však berete poselství starých dob jako pevně dané, a jen zřídka je prověřujete svým srdcem či duchem a neptáte se, zda jsou též pravdivé. Řídíte se heslem co je psáno, to je dáno, a bezmyšlenkovitě to přijímáte jako nezlomnou realitu. Pozůstatky z dávných dob se pokoušela vyložit řada bytostí lidské rasy, a tak se z těchto poselství postupem času vytratily důležité části. Výsledek je ten, že v historii lidstva bylo mnoho ze starých moudrostí překrouceno. Ve své současné podobě nereflektují pravdu - a neplní svůj dávný a pravý účel. Lidský rozum obdařený trojrozměrným úhlem pohledu není schopen vyložit starodávné vzkazy, neboť se je neustále snaží interpretovat z perspektivy profánního světonázoru. Jazyky lidstva nejsou ve stavu předat celou pravdu; čímž se pravý význam spisů vytratil. Probuďte se a vezměte plnou zodpovědnost za svůj život do svých rukou!

 

Především naslouchejte svému srdci a nenechejte se svést z cesty moudrosti, pravdy a živého poznání. Dokud zůstanete zajati ve hmotě, nebudete-li respektovat své spoluobyvatele na planetě Zemi a budete-li se živit jejich masem, nemůže vašimi buňkami proudit božské světlo a vaše tělo se nedokáže vymanit z pout této úrovně bytí. Inu, uvědomte si, co činíte a hlavně jak. Přemýšlejte o svých činech a nepovažujte za realitu vše, co se venku děje. Je to tak vytvořeno záměrně (negativním stavem, nikoli Stvořitelem), aby lidská duše skrze tyto nástrahy a záměrně nepřehledné okolnosti nepostupovala vpřed. Téměř vše na Zemi je nějakým způsobem manipulováno. Vaší úlohou je, abyste protrhli oponu zapomnění a nevěřili všemu, co vám sdělují média nebo politici. Téměř nic z toho, co se okolo vás odehrává, neodpovídá skutečnosti. Mocní vámi manipulují a drží vás daleko od pravdy, tudíž je pro vás nesnadné ji vůbec rozpoznat.

Od začátku pozemského života je vám vštěpováno, že maso nutně potřebujete, a vy tuto cíleně překroucenou informaci bezmyšlenkovitě uplatňujete ve svém životě.

A tak se vaše děti již od útlého věku dostávají do kontaktu s hormony smrti, čímž je svazují pouta této nízké úrovně bytí, ze které se, stejně jako vy sami, přišly vymanit. Jejich vědomí a především jejich podřadné (je odkázáno zcela na druhé), bezbranné postavení dítěte (jako nevědomé, neschopné, nic neumící a nezkušené bytosti, která ještě o životě nic neví a do které to vše, co my považujeme za správné, musíme co nejdříve narvat) nemá příležitost ani schopnosti (díky vám a vaší nevědomosti o tom, kým opravdu je a že může být mnohem vyspělejší duchovní bytostí než vy, jeho pozemští rodiče) se samo na základě vlastního poznání z těchto vazeb osvobodit; a je vydáno napospas přesvědčení a vůli jejich rodičů.

 

Opakovaně vás nabádám, abyste pozorně sledovali složení jídla a vyvarovali se škodlivých přísad, jež jsou nyní téměř ve všech potravinách na vašem trhu. Ničí vaše buňky, DNA, tím i celý imunitní systém.

 

Je snadné vám je naservírovat, protože jste si z pohodlnosti oblíbili hotové pokrmy. A vůbec, jste příliš pohodlní, co se týká vašeho stravování. Je vskutku podivuhodné, že se nezamýšlíte nad tím, jakými jedy denně plníte své tělo. Mezitím se tiše propašovaly téměř do všech potravin; nic nezůstalo nedotčené. A tak jsou vaše děti již od malička konfrontovány s nejrůznějšími druhy škodlivých látek, které ničí buňky jejich malých tělíček, a proto jsou stále náchylnější k nemocem všeho druhu - včetně těch, které vám v současné době ještě nejsou známé. Na planetě Zemi se velice brzy objeví nové nemoci, jež vyplynou z vaší pohodlnosti a vašeho životního stylu; a vy je dobrovolně vpustíte do svého života. Již dnes se objevuje stále více nových nemocí, avšak vy tento fakt dáváte za vinu prostředí či civilizaci - které paradoxně vytváříte POUZE A JEN VY SAMI! Přitom jste to vy, kdo bezmyšlenkovitě každý den plní svá těla i těla vašich dětí jedy a nepřemýšlí, zda-li jsou prospěšné vašemu nebo jejich zdraví.

Při nákupu potravin buďte pozorní a všímejte si na obalech textu psaného drobným písmem.

 

Snažte se vyhnout všem umělým aromatickým látkám, barvivům, zesilovačům chuti a takzvaným éčkům. To platí i pro nápoje, a zejména ty dětské, poněvadž právě ony obsahují většinu jedů. Nápoje si raději míchejte sami. Téměř všechny výrobky, které jsou k dostání jako hotové, obsahují substance, kvůli nimž churaví vaše těla. Jejich cílem je zničit vaše zdraví a udržet vás v zajetí této úrovně bytí. Zabýváte se svými starostmi a problémy, a mezitím svět ohrožují stále nové nemoci. VŠECHNY NEMOCI JSOU UTVÁŘENY UMĚLE podle přesně stanoveného plánu negativního stavu. Škodlivé látky, které přijímáte ve stravě, ze vzduchu (jenž potřebujete k životu), nebo v lécích, spoluvytvářejí jedovatý - vždy jinak namíchaný - koktejl určený ke zkáze vašeho těla. Životem kráčejte s očima otevřenýma, věnujte větší pozornost výběru stravy a vezměte zodpovědnost za zdraví všech do vlastních rukou.

 

Uvidíte, kolika alergií se najednou zbavíte, a vaše tělo se začne uzdravovat. Stále méně budete nuceni chodit k lékařům, a pokud se vaše duše z jakéhokoli důvodu nevychýlí z rovnováhy, nemoci se vám vyhnou. Vězte i to, že téměř všechny léky vaší úrovně bytí vznikly při utrpení mnoha milionů nevinných zvířat. Jsou mučena, zneužívána a zabíjena, abyste se vy mohli "léčit". Ve skutečnosti vám však tyto léky nijak nemohou pomoci, protože byly vytvořeny z negativní energie utrpení a smrti, kterou pak do sebe tímto způsobem přijímáte. Jak by vám takový lék mohl být nápomocný? Na krátkou dobu sice pocítíte zlepšení, ale další účinky na sebe nenechají dlouho čekat; systematicky tak ničíte své tělo a energeticky se vážete na tuto existenční rovinu. Vaše tělo je zotročováno a jeho aura je krok za krokem náchylnější vůči náporu cizích energií, čímž se mimo jiné ničí zbylé neporušené řetězce DNA. Vaše tělo musí proto degenerovat a vaše buňky musí mutovat, poněvadž jste se dostali do bludného kruhu smrti. Proto žijete tak krátce, nějakých sedmdesát nebo osmdesát, výjimečně více let. Pozemský život je jeden z vašich nejkratších životů, jen díky vám samotným.To je zákon, neboť každá příčina k sobě přitahuje odpovídající účinek. Dobrovolně oslabujete těla svých dětí tím, že dovolujete, aby byly už v raném věku konfrontovány se škodlivými látkami v podobě injekcí. Co vám nahání takový strach, že tomu bezmyšlenkovitě obětujete své nejdražší? Zaposlouchejte se do svého srdce a všimněte si, jak svého ducha zastrašujete. Cožpak nevíte, že právě z tohoto strachu pramení vaše současná realita?

Jestliže vás neustále sužují obavy z určitých nemocí, automaticky začnete tyto nemoci přitahovat.

Stvořitel Prvotní všeho a všech nám zanechal svém stvoření vzkaz: "Přitahuješ všechno, čeho se bojíš..."

 

 

Žijte v souladu s přírodou; na vaší úrovni bytí vytvořila úžasné byliny, jež v sobě nesou energii lásky.

 

Byly stvořeny z lásky k lidské rase a tvorům žijícím na planetě Zemi. Inspirujte se u volně žijících zvířat - hledají kolem sebe rostliny, jež jim pomáhají uzdravit se, a využívají svůj instinkt k tomu, aby je ve svém okolí našla. I vy těmito schopnostmi disponujete a víte, jak tyto prostředky využít. Je to pro vás ta výsostně nejlepší medicína. K tomu, abyste se vyléčili, není třeba utrpení a mučení zvířat. Mnoho z vás je již na správné cestě a zná moc, kterou vám poskytuje příroda. Máte k dispozici ty nejlepší pomocníky a dostáváte podněty zvenčí prodchnuté láskyplnou léčivou energií. Využívejte jejich úžasnou moc a pomáhejte si léčivými bylinami rostoucími ve volné přírodě. Vězte, že každé vaše onemocnění má nějaký důvod. Pravý důvod. Najděte tuto příčinu a pracujte s ní vědomě pozitivní silou myšlenky. Jeli to třeba, odstraňte ze svého okolí škodlivé vlivy. Pokud spočíváte ve svém středu a vyhnete-li se nežádoucím vnějším vlivům všeho druhu, nemoc ani jiné neštěstí vás nikdy nezastihnou. Posilněte v sobě toto poznání a chraňte sebe i své děti před veškerými škodlivinami. Nedopusťte, aby s nimi vaši bližní přišli do styku. Vyslyšte má slova. Získejte zpět svoji duševní svobodu a převezměte zodpovědnost za své zdraví i celistvou auru.

Nenechejte se vtáhnout do víru strachu záměrně vysílanými negativními zprávami z médií, které vás neustále bombardují a katapultují do temnoty a ještě hlouběji do materie.

 

Vystupte z rozjetého vlaku a změňte směr jízdy svého života. Vykročte cestou, jež je pro vás ta pravá, nikoliv tou, jíž jdou tisíce jiných. Měli byste konat bezúhonně, ze svého vyrovnaného nitra - a nenechat se ostatními zviklat či donutit jít špatným směrem, směrem davu, kterého viditělně tíží negativita, násilí, nenávist, závist, strach a moc. Nikdy si nenechejte vnutit názor jiného člověka; zůstaňte věrni pouze svému vnitřnímu poznání. Všechny životní cesty jsou rovnocenné; v závislosti na úrovni vývoje každé bytosti je však každá cesta individuální. Vždy naslouchejte svému srdci a vnitřnímu pocitu. Žijte vědomě podle toho, co vám říká vaše nitro, a nikdy se nepodvolujte vůli někoho jiného, není-li to vůle vaše. Zacházejte se všemi tvory žijícími na vaší domovské planetě s respektem a naplňujte svůj život světlem poznání. Vyklouznete tak ze svého zámotku a vkročíte do krásnější reality bytí, jež je plná světla.

Nesuďte jiné, kteří ještě (pokud je to tak) nedosáhli vašeho stupně poznání. Buď nemohou konat, myslet či cítit jinak, nebo ještě nejsou vnitřně natolik daleko, aby tuto moudrost přijali. Rozhodli se jít jinou cestou, než je ta vaše; a poznání dosáhnou snad v jedné ze svých příštích inkarnací. Tuto skutečnost nelze obejít.

Ať vás má slova upozorní na překážky na vaší životní cestě, abyste je s láskou a vědomím mohli obejít! Ať moc vašeho ducha a síla vaší lásky osvítí vaši stezku k moudrosti a pozvednou vás do vyšších sfér bytí!

Stane se dle vaší svobodné vůle.

 

Ať se tak stane!

V hluboké lásce Váš přítel z Hvězd