Toto sdělení právě zpracováváme, děkujeme za pochopení...

 

Níže nabízíme sdělení z roku 2018 týkající se změn, které jsou nutnou součástí blížících se událostí souvisejících s ukončením negativního stavu na Zemi a vzestupem (odchodem formou převibrování, případně evakuace) pozitivních pozemšťanů a celé naší milované planety Zemičky do vyšší, páté dimenze bytí.

 

SDĚLENÍ Z PLEJÁD

 

(2018)

 

Sdělení pozemšťanům

 

TRANSFORMAČNÍ POCITY A PŘÍZNAKY

NUTNOST ZMĚN

 

Přátelé,

 

než se začtete do dalšího sdělení, jež nám předali naši vesmírní přátelé z Plejád, připomeňme si některé souvislosti s přijímáním těchto sdělení z vyšších duchovních světů, od vyspělých, pozitivních vesmírných civilizací, které nám neustále, s nezištnou Láskou pomáhají. Na rozdíl od nás totiž vědí o všech možných variantách ukončení vlády negativního stavu (sil Temna) zde na Zemi v této záporné, minus třeti dimenzi bytí. A protože jsou seznámeni s možnými scénáři událostí souvisejících s dosažením plnosti negativního stavu, ke kterým se my jako lidstvo zákonitě dopracujeme, jsou právem znepokojeni a touží nám pomoci, abychom se včas probudili, změnili své negativní, smrtící konání a nemuseli zažívat (nebo alespoň ne v takovém rozsahu) ty nejhorší hrůzy, které si sami na sebe stále a nevědomě připravujeme a s největší pravděpodobností také zrealizujeme.

 

Jak už víte, jsou mezi námi, pozemšťany, světelní pracovníci, vyspělé duše, které se rozhodly inkarnovat zde na Zem právě proto, aby pomáhali všem ostatním v jejich probuzení z nevědomosti. Nevědomosti o tom, KÝM OPRAVDU JSOU. Nevědomosti, kterou tady na Zem všichni přišli překonat a vysvobodit se z ní.

Tito světelní lidé jsou mezi námi, jsou zde, aby ostatním pomáhali uvědomit si, že KAŽDÝ MÁ neustále svobodnou vůli, díky které si každý sám vytváří veškeré okolnosti SVÉHO vlastního života. Že není žádný osud, jehož nevinnými oběťmi někdo je či "naštěstí" není. Světelní lidé jsou mezi námi, aby ostatním připomněli, že negativní stav, který zde na Zemi dočasně vládne a v současnosti již téměř dokonale ovládá vaše životy (protože to neustále svými volbami dovolujete, schvalujete a volíte si), je pouhou hrou, kterou vymyslely a rozpoutaly temné síly a že je jen a pouze na každém z nás, na kterou stranu se v této hře v každém okamžiku svého života přidáváme.

Světelní lidé jsou duše, jež oblékly stejný hmotný, tělesný šat, tak jako každý z nás. Jsou to lidé, kteří přišli z vyspělých duchovních světů, z vyšších dimenzí bytí a kteří se i přesto rozhodli inkarnovat zde, do falešné, nízké a nebezpečné hry negativního stavu, jež se na Zemi dočasně zabydlel. Světelní lidé přišli na Zem proto, aby nám ostatním pomohli rozpomenout se na to, co spícím lidem negativní stav dokonale skrývá a tají. Totiž to, KÝM ve skutečnosti OPRAVDU JSOU, ODKUD POCHÁZEJÍ a KAM SE TOUŽÍ VRÁTIT. Světelní lidé se snaží pomoci všem lidem rozpomenout se na základní kosmické zákony a porozumět své vlastní duši, jejíž řeči - tj. pravým pocitům - nevědomí a ovládaní lidé přestali rozumět, neboť si myslí, že svou DUŠI snad ani nepotřebují. A tak také vypadají jejich životy. Jakoby bezduché. A právě na základě této jejich volby - neposlouchat svou DUŠI, plně se oddat ovládání negativního stavu a stávat se jeho bezduchou loutkou - podle těchto voleb lidí vypadá náš svět. Taková je naše Země - vysoká duchovní bytost (mimochodem mnohem vyšší duchovní bytost než člověk!). Zničená, zpustošená, nemocná, zchvácená, černá, nešťastná - stejně jako její obyvatelé, kterým Země dává s nezištnou Láskou naprosto vše, co má, k tomu, abychom zde mohli šťastně a radostně, ve zdraví žít.

Světelní lidé zde na Zemi a pozitivní vesmírné civilizace (obývající vyšší dimenze bytí, z páté dimenze bytí jsou to například Plejáďané), které neustále sledují naše hrůzostrašné počínání na planetě Zemi, vědí velice dobře, že převážná většina SPÍCÍCH pozemšťanů po pomoci touží. Ostatně, kdo nechce pomoci ze svých problémů, nemocí, starostí, utrpení, nespokojenosti.... Přátelé z Vesmíru toto vše sledují vědí o každé naší myšlence, včetně té, kterou voláme o pomoc a včetně té, kterou volá o pomoc samotná ZEMĚ.

Nezapomínejme, že tyto vysoce vyspělé, pozitivní vesmírné civilizace respektují - na rozdíl od pozemšťanů - kosmické zákony Stvořitele Prvotního všeho a všech (proto jsou také na mnohem vyšší duchovní i technologické úrovni, než my, pozemšťané z rozvojové oblasti temného vesmíru, který zde obýváme). Nemohou pomoci někomu, kdo o pomoc nestojí, kdo ji nežádá. Nekonají nic proti SVOBODNÉ VŮLI každé bytosti. Taková pomoc by nikdy nemohla být POMOCÍ... Přátelé z vesmíru neustále pomáhají těm, kdo o pomoc stojí a zároveň planetě Zemi, neboť negativní činnost nás, pozemšťanů již PŘESAHUJE HRANICE NAŠÍ PLANETY. Veškerá negativita, zla a ničící enegie ZASAHUJÍ CELÝ VESMÍR a v TOM PŘÍPADĚ JE VESMÍR POVINEN BRÁNIT SVÉ VLASTNÍ BYTÍ a UČINIT KROKY PRO ZACHOVÁNÍ SVÉ INTEGRITY, v případě, že je OHROŽEN.

V souvislosti s pomocí NA INDIVIDUÁLNÍ A ZÁROVEŇ GLOBÁLNÍ úrovni pozitivní vesmírné civilizace komunikují v rámci poskytování této klíčové pomoci planetě Zemi s pozemšťany. Jak jinak, než s těmi, kteří jsou této komunikaci přístupní a schopni (záleží na každém z nás, každý může komunikovat s vysokými duchovními bytostmi, kdo na sobě pracuje a má takové vibrační parametry, které mu toto umožňují). A právě skrze tyto světelné pozemšťany (kromě přímých aktivit, kterými tyto pozitivní vesmírné civilizace neustále pomáhají planetě Zemi, jako je deaktivace atomového arsenálu, čištění negativních energií, eliminace následků jaderných havárií atd. - blíže v dalších záložkách tohoto webu) se snaží pozitivní vesmírné civilizace Sil Světla tuto pomoc zajišťovat. Například také předáváním klíčových SDĚLENÍ LIDSTVU, týkajících se AKTUÁLNÍ SITUACE pozemšťanů, nahlédnutí do možných následků jejich dalších negativních voleb (které pozemšťané neustále činí) A MOŽNOSTÍ JEJICH VYSVOBOZENÍ SE Z OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍM STAVEM zde na Zemi.

Světelní lidé jsou záměrně (prozřetelnost Nejvyššího) a dle jejich přání (stejně tak, jako je tomu u všech ostatních bytostí) inkarnováni rovnoměrně po celé planetě Zemi, aby v každičkém místě planety měli nevědomí a spící lidé příležitost se probudit skrze konkrétní světelnou činnost, jež světelní lidé v tom či onom kraji, místě, zemi, městě či krajině vykonávají, zcela v souladu s možnostmi a úrovní, které toto prostředí a jeho obyvatelé mají a které dosahují.

Někteří světelní lidé mají za úkol v rámci pomoci pozemšťanům komunikovat s těmito obyvateli vyšších světů, vyššími dimenzemi bytí a jejich obyvateli. Navštěvují tak (buď astrálně nebo přímo fyzicky) jejich domovy, seznamují se, povídají si, přijímají léčivou energii, a především přijímají naprosto klíčové informace ke stavu lidstva na Zemi a možnostem jeho záchrany před jeho totálním ovládnutím negativním stavem, ke kterému se lidstvo každým okamžikem nebezpečně přibližuje. POZITIVNÍ VESMÍRNÉ CIVILIZACE NABÍZEJÍ POMOC LIDSTVU TÉTO PLANETY ZEMĚ. (Mimochodem, již mnoho, mnoho let je tato pomoc ze strany vyspělých vesmírných civilizací pozemšťanům nabízena, také nejvyšším státním představitelům. Například Plejáďané se setkali s některými prezidenty našich zemí a nabídli jim pomoc při řešení našich pozemských problémů - válek, utrpení, bídy, hladu, katastrof, nemocí... -  které evidentě my, pozemšťané řešit stále neumíme a těžce nezvládáme. Pomoc byla našimi pozemskými státníky odmítnuta. Neboť nabízená pomoc zněla: MÍR. ODZBROJENÍ. SVĚTOVÝ MÍR. ROVNOST. LÁSKA. Jak se opět ukázalo, pozemšťané však stále mír nechtějí. Chtějí dále válčit, dobývat, ovládat, řídit, mít moc a bohatství. To je politika zemí na planetě Zemi. Ostatně vy, pozemšťané, to přece víte. Nic než svobodná volba lidstva).

Přátelé, nabízíme vám další sdělení (rok 2018), které nám s Láskou předal náš vesmírný přítel z Plejád (Alaje z Plejád) prostřednictvím světelného pracovníka (paní Pleja Světlo Krystal), která si tak nádherně plní své světelné poslání. Moc jí tímto jménem všech pozemšťanů děkujeme za veškerou světelnou práci, kterou pro své bližní nezištně a neúnavně vykonává.

Na tomto webu nabízíme mnoho sdělení, která i přesto, že byla přijata například před několika lety, jsou NEUSTÁLE PLATNÁ, resp. PLATNÁ STÁLE AKTUÁLNĚJI A NALÉHAVĚJI. PROČ TOMU TAK JE, TO VÍTE SAMI...

V dalších záložkách tohoto webu nabízíme další přijatá sdělení od našich vesmírných přátel, například k otázce evakuace Země a její chystající se očisty, převibrování pozitivních pozemšťanů na Novou Zemi do páté dimenze, otázek týkajících se samotného života vyspělých civilizací, příčin a důsledků negativního konání lidí na Zemi, duchovního růstu, uzdravování a dalších klíčových informací pro naše vlastní probuzení...

Jsou to sdělení, která pro nás přijímají a šíří "obyčejní" lidé z masa a kostí, kteří si tuto komunikaci a přátelství s vyspělými pozitivními vesmírnými civilizacemi přejí a podle toho také žijí svůj pozemský život. Tímto všem z celého srdce děkujeme a těšíme se na brzké shledání v páté dimenzi.

Zde uvedené sdělení se týká aktuálních (rok 2018) změn, ke kterým jsme se jako lidstvo dopracovali, konkrétně probíhající transformace (klíčové a naprosto zásadní přeměny) - přípravy na události související s UKONČENÍM VLÁDY NEGATIVNÍHO STAVU NA PLANETĚ ZEMI.

NEGATIVNÍ STAV BYL AKTIVOVÁN S POVOLENÍM NEJVYŠŠÍHO POUZE NA DOBU, PO KTEROU BUDE PLNIT SVŮJ ÚČEL. A TATO DOBA SE s KAŽDÝM DNEM, resp. KAŽDOU DALŠÍ NEGATIVNÍ VOLBOU LIDSTVA, ZAVRŠUJE. LIDSTVO SI VYTVÁŘÍ VEŠKERÉ OKOLNOSTI UKONČENÍ NEGATIVNÍHO STAVU NA ZEMI.

JIŽ BRZY DOJDE K ZÁVĚREČNÉMU ZÚČTOVÁNÍ SIL SVĚTLA A TEMNA A MY, LIDÉ NA PLANETĚ ZEMI, JSME TI, KTEŘÍ TOTO VYÚČTOVÁNÍ UMOŽNÍ.

PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU SE S KAŽDÝM POZEMSKÝM DNEM ZÁKEŘNĚ PŘIBLIŽUJE, A PROTO SE ZÁKONITĚ DĚJÍ ZMĚNY, KTERÉ tyto konečné UDÁLOSTI VŮBEC UMOŽNÍ Z POHLEDU MULTIVESMÍRU.

TYTO ZMĚNY SOUVISEJÍ S JIŽ DÁVNO PROBÍHAJÍCÍM, PRŮBĚŽNÝM PŘEVIBROVÁVÁNÍM NĚKTERÝCH LIDÍ, ZVÍŘÁTEK, ROSTLIN, ALE TAKÉ CELÝCH ČÁSTÍ KRAJIN, PO CELÉ NAŠÍ PLANETĚ ZEMI do vyšší dimenze bytí. Někteří pozemšťané, kteří se tak sami svobodně rozhodli, tak už dávno připravují Novou Zemi v páté dimenzi, pro všechny ostatní z nás, kteří se tam společně s naší Zemičkou přesuneme, jakmile přijde čas a jakmile se tak SAMA ROZHODNE. Ostatně přátelé z Vesmíru již o tom pozemšťany náležitě informovali a neustále znovu a znovu informují.

TYTO TRANSFORMAČNÍ ZMĚNY, o kterých pojednává následující přijaté sdělení, SOUVISÍ S PŘÍPRAVOU POZITIVNÍCH POZEMŠŤANŮ, AŤ UŽ PRACOVNÍKŮ SVĚTELNÝCH, TAK I TĚCH, KTEŘÍ MAJÍ DOSTATEČNÉ VIBRAČNÍ PARAMETRY NA PŘÍPADNOU ZÁCHRANU (evakuaci, resp. převibrování spolu s planetou Zemičkou do páté dimenze bytí) PŘED TÍM, CO V KONEČNÉ FÁZI SVÉ VLÁDY NEGATIVNÍ STAV NA ZEMI VYKONÁ. TYTO ZMĚNY JSOU POUHÝM DŮSLEDKEM, NÁSLEDKEM A VÝSLEDKEM VŠECH NAŠICH SVOBODNÝCH VOLEB. KAŽDÝ ČLOVĚK SI SVÝMI SVOBODNÝMI VOLBAMI NEUSTÁLE A SÁM ROZHODUJE O SVÉM VLASTNÍ, DALŠÍM "OSUDU".

NĚKTEŘÍ Z NÁS CÍTÍ S KAŽDÝM DNEM SE ZINTENZIVŇUJÍCÍ SNAHY NAŠÍ PLANETY O SVOU VLASTNÍ OCHRANU.

POUZE Z LÁSKY K NÁM, LIDEM, SE NAŠE PLANETA ZEMĚ JEŠTĚ STÁLE ZE VŠECH SIL SNAŽÍ ZVLÁDAT TÍHU NAŠICH DRTIVÝCH A SMRTÍCÍCH ENERGIÍ, JEJÍMIŽ ZDROJI JSME MY, LIDÉ. TYTO NIČÍCÍ ENERGIE JSOU ENERGIEMI VŠECH NAŠICH NEGATIVNÍCH MYŠLENEK, SLOV A ČINŮ.

POZITIVNÍ POZEMŠŤANÉ SE MUSEJÍ PŘIPRAVIT NA BRZKÉ ZMĚNY, ABY ZVLÁDLI různé fáze NÁROČNÝCH PROCESŮ, KTERÉ NA ZEMI NEUSTÁLE, V SÍLÍCÍ INTENZITĚ NASTÁVAJÍ.

ZATÍM VŠE NASVĚDČUJE TOMU, ŽE DALŠÍ SVOBODNÉ - NEGATIVNÍ - VOLBY LIDSTVA POVEDOU K NEJHORŠÍMU KONCI SOUČASNÉHO BYTÍ NA TÉTO PLANETĚ ZEMI, V ZÁPORNÝCH SVĚTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ.

 

Následující sdělení je aktuálním vyjádřením toho, co mnoho z nás, vnímavých a probouzejících se lidí v současné době prožívá v rámci celoplanetárních změn, ke kterým jsme se společně jako lidstvo dopracovali.

Probíhá transformace. Transformace všeho a všech. Ti, kteří vědí, ji také prožívají a cítí. Ti, kteří se probouzejí, začínají tušit, proč k této transformaci musí dojít, proč musí být dovedena do úplného "konce".

Každý den přijímají světelní lidé na celé planetě Zemi sdělení od našich vesmírných přátel, tedy od těch, kteří se nám snaží pomoci v naší nelehké situaci zde na Zemi (situace, do které jsme se dostali pouze svými vlastními volbami). Vesmírní přátelé (pozitivní vesmírné civilizace vyšších dimenzí, jež obývají nejrůznější planety, souhvězdí, galaxie...) čekají na náš zájem, na naše zavolání. Jsou vždy ochotni a připraveni nám poradit, pomoci se vším, co nás zde na Zemi trápí a co nám neumožňuje vrátit se Domů. Neustále hlídají naši Zemi ze svých kosmických lodí, jsou neustále nad námi a pomáhají naší Zemi eliminovat negativní a smrtící následky našeho negativního konání. Neustále se s námi spojují a láskyplně nám pomáhají probudit se, dokud ještě lze změnit naše vlastní, drtící volby. Přátele z Vesmíru nám neustále touží pomáhat a poradit, jak se můžeme vysvobodit z ovládání negativním stavem, jak navždy opustit války, nemoci, bídu, utrpení, strach, nerovnost, nadvládu. Jak být vědomou a svobodnou bytostí žijící v naprosté radosti, štěstí, nezištné Lásce, míru. Jak žít v harmonii se sebou samými, se Stvořitelem naším milovaným.

Stačí jediné. Abychom toto vše SAMI CHTĚLI.

Přátelé z Vesmíru nikomu svou pomoc nevnucují. Neporušují kosmické zákony Stvořitele Prvotního všeho a všech, žijí s nimi v naprostém souladu. Jsou to mnohem vyspělejší duchovní bytosti než my, pozemšťané. Pokud si lidé na Zemi sami přejí, bude jim pomoc kdykoli poskytnuta. V takovém rozsahu, jaký odpovídá duchovní úrovni pozemšťanů a jejich aktuálnímu duchovnímu vědomí. Jedině tak může být pomoc opravdovou pomocí.

Přátelé z Vesmíru nám s láskou v srdcích neustále posílají energii Lásky - nejvyšší, nejčistší a nejsilnější životní energii, jež je podstatou věčného života. Je pouze na nás, jak s ní naložíme.

Pokud také vy, přátelé, komunikujete s pozitivními vesmírnými civilizacemi, budeme moc rádi, když nám umožníte tyto vzkazy předávat třeba také prostřednictvím tohoto webu. Velice rádi je zde na webu umístíme a umožníme tak ostatním, aby se s nimi seznámili. S Láskou vám všem děkujeme.

 

SDĚLENÍ Z PLEJÁD

 

(2018)

 

Sdělení pozemšťanům

 

 

příjemce sdělení: paní PLEJA SVĚTLO KRYSTAL, které tímto jménem všech bytostí srdečně děkujeme za její světelnou práci pro nás, bližní své

 

AKTUÁLNÍ TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY A POCITY

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ VYSOKÝM FREKVENCÍM

(2018)

 

Přátelé drazí,

 

toto sdělení směruje především k těm, co se o transformaci zajímají, ale nevědí, jak všechny ty informace uchopit, jak se transformačním změnám, energiím postavit, jak je v sobě energeticky zpracovat a ukotvit do hmoty.

Proto vyslechněte toto sdělení, s láskou, pokorou a se vší vážností. Slova v něm jsou formována tak, aby byla k jasnému pochopení a energeticky uchopitelná pro ty, co se s energiemi teprve učí pracovat.

Není problém si na internetu vyhledat zdroje, které předávají informace k probíhající transformaci. Jenže, ne každý se chce o transformační změny zajímat a na sobě pracovat. Prostě – dostatečně k tomu ještě duchovně nedospěl, jede si dál po starých kolejích a nemíní na tom nic změnit. Pochopit se to dá, nejsme všichni stejní, neboť si s sebou nepřinášíme stejné zkušenosti. Někdo si teď může říct: No co, nepovedlo se to v tomto životě, povede se to v tom dalším. Ano, v tom dalším životě bude mít možnost postoupit výše, pokud bude chtít… Jenže: Kde jinde ve Vesmíru se mu naskytne tak jedinečná příležitost k duchovnímu rozvoji, než tady, na krásné planetě Zemi. Co by jiné bytosti, duše, za to daly, tady v této transformaci s námi být. My ale TADY jsme, tak si tu příležitost nenechme vzít. Nikdo jiný to totiž za nás tady neudělá, jen my a zase jen my. Kolektivní vědomí, vědomí Pána Ježíše Krista.

(pozn. webu: Nezapomínejme, že v dalších životech - v případě nesplnění si svého poslání zde na Zemi, resp. v případě dalšího karmického zatížení v důsledku prožitého negativního pozemského života) budeme mít mnohem obtížnější podmínky pro to, co jsme přišli vykonat zde, na Zem. Jak víte, další inkarnace na tuto planetu Zem už není možná, proto naprosto jedinečné a neopakovatelné (a ne náhodně vámi samotnými vybrané a zvolené) okolnosti a podmínky pro splnění vašeho konkrétního poslání pro váš klíčový duchovní růst (včetně potřebného očištění vaší karmy, kvůli kterému jste si moc přáli tady na Zem inkarnovat) jsou NEJPŘÍHODNĚJŠÍ právě teď a tady, na Zemi).

Věřím, že na inkarnaci muselo být hodně „narváno“, zrodit se do tak význačné doby, i když nelehké, náročné, je nejlepší "školou" pro ty, co přišli postoupit o stupínek výše. Ale vývoj se nikdy nezastaví, a i ve vyšších úrovních, dimenzích, náš vývoj neustále pokračuje. Reinkarnace je přirozený proces rozvoje, a samozřejmě, že se nikdy nezastaví. Existuje mnoho světů, dimenzí, planet, mnoho domovů v multivesmírech.

Tímto sdělením vzývám všechny, kdož mají zájem a chtějí změnit, pozvednout naši společnost. Přátelé, na nic nečekejte a zapojte se k nám, pracovníkům Světla. Kdo se přidá? Ano, chceme tady a teď, na duchovním rozvoji naší společnosti skutečně pracovat. Přišel čas velkých transformačních změn. Osvobozením se od energií nízké úrovně vědomí jsme připraveni na vyšší úroveň bytí, kde můžeme obývat vyšší světy ve světelných dimenzích.

Posláním duše je duchovně se rozvíjet, učit se, poznávat, objevovat, zdokonalovat, experimentovat, transformovat, tvořit nové. Jsme v koloběhu nekonečné, vesmírné, Boží "hry" s dobrodružnými výpravami do různých světů, dimenzí, galaxií, multivesmírů… Jak silný energetický otisk si naše duše nese ve své DNA, tam se nachází náš Domov. Podle našich zkušeností, podle našich zásluh, spravedlivé to jistě je. Naše DNA je sice složitá, ale geniálně vymyšlená, stvořená. Všechny zkušenosti, které jsme za minulých životů nasbírali, jsou v naší DNA zapsané. A tak pro své působení tady, pro své životní poslání, pro svou světelnou misi čerpáme i ze zkušeností předešlých. Ty současné, nově získané, jsou velmi cenné, a také i v dalších životech je můžeme naplno využít. Ač se člověk v některých případech může jevit „primitivně“, uvnitř ukrývá genialitu své jedinečné genetické výbavy DNA.

Proto pozorně naslouchejme své duši, je to náš navigátor, vnitřní hlas, který není radno neslyšet. Otvírá se nám, co dlouho bylo skryté. Potkáváme se se svým pravým Já poznáváním sebe sama. Bohužel ne všem se daří toho dosáhnout. Proto pracovníci Světla s láskou a velkou trpělivostí napomáhají těm méně zkušeným. Mohou nabídnout ze svých bohatě nabytých zkušeností ze svých dávných životů. Připutovali z různých koutů Vesmíru, aby s láskou sobě vlastní a se statečností a trpělivostí podpořili a inspirovali ostatní duše, aby se neztrácely ve hmotě. V této transformaci je potřebné vynaložit velikého úsilí, vždyť se pracuje na pozvedání a čištění energií. Dalo by se říct, že pracovníci Světla jsou vlastně takovými Anděly v lidském rouše, svou pozemsko-andělskou misi berou zcela vážně a zodpovědně. Svou energii si chrání, nemohou si dovolit ztrácet ze své drahocenné energie, nenechají se vtahovat do sporů, do různých internetových diskusí, kde slovně útočí negativně naladění lidé. Temné síly ovládají negativní lidi, aby je využili k energetickým útokům na ty, co vyzařují světelnou energii. S negativními lidmi manipulují, zaměřují se na ego lidí, aby si mysleli, že jsou pracovníci Světla, a útočí na skutečné pracovníky Světla. Na sociálních sítích se s takovými útoky můžeme setkat. Čím více světla ze sebe vyzařujeme, o to více jsme energeticky napadáni. (Avšak současně o to více jsme chráněni ze strany Světla, o to více ochranných, léčivých a posilujících energií dostáváme od Vesmírných přátel, andělů a od Stvořitele Prvotního všeho a všech - pozn. webu).

Pracovníci Světla jistě ví, o čem hovořím, poslední dobou to zažívá mnoho z nás. Proti těmto útokům používáme duchovní energii – nejúčinnější ochranu vyzařující Lásky a Světla, energii Pána Ježíše Krista. Proto každé probuzení, posun, změna, povznesení, ač jednotlivce, skupiny či národa, je pro naši společnost velkým úspěchem. Má smysl pokračovat a nic nevzdávat?

Odpovědi nalezneme ve své duši a moudrost ve svém srdci. Náš Duch je silný, jen si k Němu najít cestu. Také i Země je živá a má své vědomí a je v procesu transformace. Tím, jak jí lidé ubližují, jak ničí její přírodu a vnášejí k ní negaci, je Země nucena se této negativity zbavovat, a to v podobě přírodních katastrof, zemětřesení, sopečných výbuchů, obrovských bouří a záplav. O těchto transformačních zemských procesech víme, jen je stále nebereme vážně. Opakovaně o tom dáváme vědět s Plejáďany ve sděleních k transformaci, že pokud lidé nebudou k Zemi a k sobě chovat lásku, bude se zbavovat negativity, kterou jí způsobili lidé v negativním stavu energií. Nebudeme si tedy stále dokola něco nalhávat, nazývejme věci pravými jmény a informujme, ale nepřesvědčujme, ostatní lidi, že tato transformace je součástí nás všech na planetě Zemi a nemělo by být nikomu lhostejné, jak se naše lidská společnost bude dál rozvíjet, jak bude myslet, konat, čemu bude věřit, čemu ne, pro co se rozhodne, a pro co ne. Sice zodpovědný je každý sám za sebe, nejsme tedy zodpovědni za konání druhých, ale je potřebné si uvědomit, že naše práce je týmová, kolektivní a jak myslíme, konáme, to bude naší realitou. Pokud se naše společnost bude rozdělovat, přesněji řečeno nechá se rozdělovat, těžko kdy najde společnou řeč k pozitivním řešením a tvořením realit páté dimenze bytí. Tak, jak jsem v loňském prosinci psala, situace je sice vážná, avšak stále ne ztracená, pokud nepovolíme a nenecháme se stáhnout na nízké frekvence.

(pozn. webu: Zodpovědný je každý sám za sebe, za své vlastní myšlení a konání, to ano, ale pozor na mylnou představu, že každý jeden z nás není zodpovědný za výsledek, současný stav na planetě Zemi. Právě každý jeden z nás je tím, že odpovídá SÁM ZA SEBE v PLNÉ MÍŘE, je však zároveň tvůrcem reality, v níž se nacházejí všichni ostatní. Proto je tolik podstatné řešit KOLEKTIVNÍ, společné - sjednocené či naopak rozštěpené - vědomí, proto je tolik podstatné, zda JEDNOTLIVEC, KAŽDÁ JEDNA DUŠE dokáže silou své pozitivity ovlivňovat - energeticky a zákonitě poté na fyzické úrovni - ostatní. Totéž však platí i o opačném, tedy negativním působení. Negativní myšlenky a činy přímo ovlivňují procesy myšlení i jednání, resp. tvoření reality ze strany všech ostatních. Ano, nejsme zodpovědni za konání druhých, ale jsme zodpovědni za myšlení a jednání SVÉ, jejichž ENERGIE  - pozitivní či negativní - přímo ovlivňuje a spoluutváří okolnosti bytí pro všechny ostatní. Pročpak asi planeta Země tolik trpí? Pročpak se čím dál častěji očišťuje od negativních, hrubých vibrací produkovaných v extrémní míře námi, lidmi? Že by proto, že jeden je "hodný" a zodpovědný sám za sebe a další "zlobí"? Jak by k tomu přišli "ti hodní", říkáte si...? Tak tedy, kosmický zákon energie mluví jasně: "CO VYSÍLÁME, TO SE NÁM VRACÍ...").

Transformační pocity a příznaky

 

Mnoho lidí říká, že se poslední týdny, dny, cítí velice zvláštně, až podivně, pociťují zvláštní stavy, které nikdy dříve neměli. Jsou více emotivní, vyplouvají staré vzpomínky z dávné minulosti, z dětství. Cítí u toho silné emoce, radost střídá smutek… Jsou dny, kdy se cítí velmi šťastní bez jakéhokoli důvodu a jsou dny, kdy cítí smutek, úzkost, jsou plačtiví a jakoby do tohoto světa ve třetí dimenzi už nepatřili. Připadají si jak v nějakém snu a mají dojem, že to, co zažívají, není skutečné… Ztrácejí se v čase, zaznamenávají jiná vnímání času a zkreslení realit, začínají vyhledávat více klidu a společenským akcím se vyhýbají. Chce se jim hodně spát, zdají se jim zvláštní, nepochopitelné sny, někdy až děsivé. Z ničeho nic je přepadá pocit, jakoby měli zešílet, či ztratit vědomí. Přestávají jíst maso, ta představa, jak velké utrpení muselo zvíře na jatkách prožívat, je změní natolik, že se stávají vegetariány. Jsou pro ně slyšitelné neznámé zvuky, jsou to vysoké frekvence a neví, odkud ty zvuky přichází. Jsou citliví na hlasité zvuky, mají závratě, žaludeční potíže, vysoký krevní tlak, návaly horka, mrazení, bolest hlavy a kloubů, prostě různorodé zdravotní potíže. Někteří si dokonce myslí, že mají nějakou začínající, vážnou nemoc, takže zvažují návštěvu lékaře. Pocitově se můžou cítit špatně, unaveně, apaticky, bez energie…

Bohužel systém jim k tomu nic přínosného nesdělí a udržuje dál v nevědomosti, tak, jak to systému vyhovuje.  Ale lidé mají být pravdivě informováni a vědět, co k transformaci patří a je její součástí. Teď jsme zrovna v období silného čištění: virózy, chřipky, různé zdravotní potíže, kdy se naše tělo zbavuje negativní energie, starých fyzických bloků.

Vítejte v transformaci, přátelé. Není se čeho obávat, nejste nemocní. Jste mocní, silní duchem. To jen vaše – naše fyzické tělo se přizpůsobuje vyšším frekvencím, ať zvládneme přijímat silné světelné energie proudící z centrální hvězdy Alkyon v souhvězdí Plejád. Probíhá další silné čištění před příchodem zesilujících se vesmírných energií. Naše fyzické tělo je schopno samoléčení a je neustále ovlivňováno našimi myšlenkami, energiemi nesoucí informace a místo určení. Je proto pro nás důležitý zdravý život s pozitivním myšlením a láskou ke všemu živému i tomu, čemu říkáte "neživé" (Pozemšťany označovaný neživý kámen je ve skutečnosti živý, živoucí energií - neustálé kmitání, vibrace jeho elementárních částic a struktur na atomární i subatomární úrovni není ničím jiným než důkazem ŽIVOTA, důkazem věčné přítomnosti Nejvyššího v něm - pozn. webu).

Jak mnozí už vědí, transmutuje naše fyzické tělo, a to na krystalické bázi, aby bylo přizpůsobené k životu v podmínkách páté dimenze bytí. Krystalické tělo je lehčí a nepodléhá nemocem, tak, jako tělo pobývající ve třetí dimenzi. Můžeme tedy i cítit lehkost našeho těla. Transmutují všechny buňky v těle, mění se naše DNA. Kdo je transformačním změnám vnímavější, mohl u sebe zaznamenat něco jako vnitřní třes, silné rozvibrování těla, jakoby mu poskakovaly všechny buňky. To značí, že v nás probíhá buněčná přeměna, transmutace buněk v těle. Pozitivním myšlením, láskou v našem srdci, navýšenými vibracemi, novými programy, přijímáním vysokých energií z Vesmíru přepisujeme naši DNA. Postupně v sobě aktivujeme světelné kódy. Jen tak pro informaci, tato aktivace u mě započala už rokem 2006 a poslední aktivace u mě proběhla třicátého prvního ledna tohoto pozemského roku. Podotýkám, že ne u každého, kdo navyšuje své vibrace, ta aktivace probíhá stejně. K tomu se třeba ještě vrátím v jiném, dalším sdělení - pozn. Plejy S. K., příjemkyně sdělení

 

(Je zapotřebí být bdělý a vnímavý ke změnám a vědomě je vyhodnocovat, neboť fyzické potíže (mnohé z těch právě popsaných) samozřejmě dokáží bez problémů implantovat do těl pozemšťanů negativní entity, Temná strana. Příznaky výše popsané pak nejsou důsledkem a projevem zmíněné transformace, ale důkazem přímého zásahu negativních entit. Je nutné vědět, že toto může negativní stav realizovat pouze na negativních lidech, jejichž hrubé, nízké vibrace toto ovládání skrze umělé vytváření fyzických potíží vůbec umožňují a kteří jsou proto k tomuto negativnímu působení Temných sil silně otevřeni a vnímaví. Jak už víte, také toto (způsobování nemocí) je součástí ovládacích programů sil Temna (fyzické nemoci a potíže jsou velice dobře realizovatelné například pomocí Haarp, chemtrails, psychotronických zbraní a dalších smrtících zbraní bohatého arsenálu negativního stavu). Proto je nezbytné uvědomit si svou skutečnou pozici a včas začít případně pracovat na sobě samém, abyste se nestali "obětí" hry Temné strany a naopak abyste DOKÁZALI S LÁSKOU, POKOROU A ÚCTOU PŘIJÍMAT energie POZITIVNÍ, KTERÉ K VÁM NEUSTÁLE, NEZIŠTNĚ A LÁSKYPLNĚ PROUDÍ.

Kromě tohoto vnějšího, zákeřného (a lidstvem samotným povoleného) ovládání z dílny negativního stavu nezapomínejme, přátelé, že jen a pouze vaše - naše MYŠLENKY jsou JEDINOU PŘÍČINOU VŠECH našich nemocí, neštěstí, úrazů, nehod a "náhod", utrpení, "smůly", nespokojenosti, úzkosti, strachu, katastrof... MYŠLENKA JE čistá ENERGIE, KTERÁ TVOŘÍ... vzpomínáte...

Nezapomínejte, že VE VAŠEM ŽIVOTĚ SE NIC NEDĚJE PROTI VAŠI VŮLI. Jinými slovy: Pokud nemají negativní entity živnou půdu pro svou úrodu, tam nemohou nikdy uspět. Pokud ji někde najdou - odpovídající negativní energie - pak ji beze zbytku využijí, stráví a tím se sami, na úkor svého hostitele, posílí, ostatně důkazem toho je svět v troskách, svět všude kolem nás, fungující jen "naoko"... Mějme na paměti, že na absolutní Lásku, dobro a pozitivitu v jakékoli formě je negativní stav krátký... - pozn. webu).

 

Velké změny ve společnosti, vesmírné energie, podpora pracovníků Světla

 

V transformaci svištíme obrovskou rychlostí, proto ty silné transformační příznaky a pocity a jiné vnímání času. Vše jakoby se nám zrychlovalo a chvílemi ztrácelo v čase. Jsme ve velkém skluzu a je potřeba to energeticky popohnat. Kdo je energiemi v rovnováze, navyšuje své vibrace, stává se přijímačem vysokých energií z Vesmíru, ve fyzické i psychické rovině. Proto to na něj tak silně doléhá a silně to cítí. Vystupuje z duality a směřuje k Jednotě. Kdo ještě nenavýšil své vibrace a není energiemi v rovnováze, je více v chaosu, strachu, připoután k dualitě a ovládaný temnou stranou. Nemá smysl druhé přesvědčovat, jen je informovat, inspirovat, ať si vyberou sami, kterou cestou se dají. Ale přesto má smysl pokračovat. Postupně a s velkou dávkou trpělivosti šíříme k druhým informace Světla. Děkujeme za každou probuzenou lidskou duši.

V letošním roce je potřebné v naší společnosti učinit velké změny. A tento zlomový rok bude ke změnám energeticky hodně silný. Ten obrovský nárůst energií již pociťujeme od února, ale nejsilněji se to projeví od půli března. Tak ať jsme na ten energetický skok dobře připraveni.

Z centrálního zdroje Galaxie budou od března přicházet tak silné energie vysoké frekvence, že jen s navýšenými vibracemi v energiích Pána Ježíše Krista jsme schopni tyto energie bez větších fyzických a také i psychických potíží zvládnout. Je tedy potřebné skutečně na sobě zapracovat, ať máme potřebných sil k vzestupu. Není přece možné, abychom se chovali jako malé děti a dokola se přeli o to, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá. Co, kdo, kdy řekl, jak to řekl. Plýtváme energiemi nad nesmyslnými, bezduchými věcmi a to podstatné nám uniká. V této nízké hustotě třetí dimenze je skutečně bezvýznamné se přít o své pravdy. Ve své podstatě každý máme pravdu. Záleží, z jakého úhlu pohledu ji vidíme, z jaké úrovně vědomí. Neustálým handrkováním se tak akorát okrádáme o svou drahocennou energii. Pozastavme se nad tím, zvažme pro a proti a zpracujme ve své mysli. Dávno se neřídíme tím, co si o druhých myslíme, či co vidíme, slyšíme, čteme, ale jaké vibrace u toho cítíme.

Kdo jeví opravdový, upřímný zájem, má také i možnost změnit své vibrace, postoupit výše a naladit se na frekvenci Světla. Avšak jen do času, kdy bude možné učinit změny potřebné k vzestupu (převibrování (ev. evakuace) společně s planetou Zemí do páté dimenze - pozn. webu). A Vesmír, Nejvyšší Stvořitel, nám teď k tomu dává obrovskou příležitost.

Položme si otázku. Kolik těch příležitostí ještě bude? A na jak dlouho? Čím více se nás bude nacházet v realitě páté dimenze, tím více se rozpadá tato současná a dočasná realita dimenze třetí a utvoříme změny potřebné k vzestupu. Na nic nečekejme a radši už konejme. Změňme hned, co změnit můžeme, ostatní se jistě rádi přidají.

Co se týče nárůstu energií, je jen slabým odvarem toho, co z Galaktického centra k nám bude v postupných vlnách přicházet. Ano, ten energetický nárůst se bude stupňovat, proto nás bytosti Světla opakovaně nabádají k tomu, abychom chovali ve svém srdci lásku a zasévali lásku. Láska je moudrá a pokorná, a pokud se nacházíme v moudrosti, neplést si s chytrostí, a pokoře, jsme schopni tyto vesmírné energie nezištně a láskyplně přijmout. V úrovni srdce, energií Pána Ježíše Krista, zvládneme přijmout tyto silné vesmírné energie a jsme chráněni před energetickými útoky temných sil. Pouze láska v našem srdci, energie Pána Ježíše Krista, jež je Nejvyšším, nás vyvede z temnoty a ochrání. Lidé s láskou v srdci a silným Světlem, duchem se stávají hlavním tahounem této transformace.

Drazí přátelé, milované duše,

jde nám teď skutečně o všechno. Už žádné vymlouvání se a dejme ze sebe to nejkrásnější a nejčistší, co můžeme ze sebe dát. Propojme svá srdce v jednotnou, silnou, světelnou energii, vyzařujme lásku a Světlo ke všem bytostem, tvorům a k matičce Zemi, ke všemu a ke všem. A tak se i staň.

Šiřte informace Světla především do těch míst, kde se nachází nevědomost. Mnoho přínosného tím přispějete.

Ze srdce vám děkujeme.

S láskou, Světlem a Pokorou

Vaši vesmírní přátelé

zprostředkovala: Pleja, Tady a Teď

pozn. Pro lepší přečtení textu z obrázku doporučujeme si obrázek "přetáhnout" na plochu počítače a rozkliknout.