Konec iluzí. Vzkaz mocných pro rok 2021

 

ČAS NÁMI SAMÝMI STANOVENÝ NA ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU A NASTOLENÍ DOBRA ZDE NA ZEMI PLYNE DO NENÁVRATNA.

ZVOLILI JSME SI JINOU CESTU.

CESTU SEBEDESTRUKCE.

A PO TÉ KRÁČÍME ODHODLANĚ, POHÁNĚNI NEJDESTRUKTIVNĚJŠÍ ENERGIÍ - STRACHEM.

ROK 2021 JE TADY, ABYCHOM MOHLI SVÉ DÍLO ZKÁZY DOKONAT.

 

Konec iluzí. Predikce mocných pro rok 2021

 

Vezměte si rok 2020, vynásobte jeho procesy a brutalitu číslem 2 a dostanete představu, co můžete čekat v novém roce. Silvestr by měl být dnem smutku, pláče, naříkání, protože z pohledu reality totiž končí rok, který bude zpětně hodnocen jako relativně lepší než rok 2021. Zatímco rok 2020 byl rokem chaosu, bourání, destrukce a paniky, rok 2021 bude rokem konsolidace procesů Brave New World, dojde k ukotvování a připevňování řetězů, které obepnou svobody národů, lidí a jedinců.

 

Vzkaz mocných. Jak se vám líbí?

Obr.: Hrací automat zvaný "Jednoruký bandita"

 

Proces chaosu roku 2020 se promění do řádu řízeného chaosu, ovšem půjde již o proces pevně řízený, který se bude stavem chaosu pouze maskovat. Řád z chaosu (Ordo ab Chao) je totiž hlavním nástrojem globálního řízení, který se skrývá za koronavirovou krizí roku 2020. A právě na konci roku globalisté vysílají pravidelně symboly a vzkazy, jaký bude následující rok. A používají k tomu tradičně hlásnou troubu globalistů, časopis The Economist. Jeho bývalým redaktorem byl i lord Mark Malloch Brown, který stojí v centru skandálu amerických volebních mašin, protože šéfuje firmě SGO Corporation, která vlastní firmu Smartmatic, jenž vyrobila software pro mašiny Dominion. Časopis pravidelně ke konci roku vydává speciální číslo, které na titulní stránce "předpovídá" svět v následujícím roce.

Jenže nejde nikdy o předpověď. Jde o konstatování toho, o čem bylo rozhodnuto, že se stane. Jenže obálka The Economist s "předpovědí" na rok 2021 je jiná. Hlavním leitmotivem obálky je totiž fortuna, faktor náhody, kasíno a jednoruký bandita! Globalisté tím dávají signál, že rok 2021 bude rokem naprostého řízeného chaosu, faktoru náhody, ovšem v přesně vymezeném osudí, které je dopředu dané. Pojďme si nyní popsat a vysvětlit obsah obálky, která objasňuje symboly a vzkazy globalistů.

-----------------------------------------------------------

Na hlavní obálce časopisu vidíte hrací automat, tzv. jednorukého banditu. Tyto automaty ztělesňují americká věhlasná kasina, ať už v Las Vegas nebo v Atlantic City. Jednoruký bandita nabízí sice spoustu kombinací, které mohou padnout po zatažení za páku, ale pokud zatáhnete, tak ať padne jakákoliv kombinace, položíte si otázku, jestli se něco změnilo? Ne, nezměnilo se vůbec nic, bez ohledu na to, jaká kombinace padne, tak pokaždé výsledek znamená plán, cíl a naplnění vize globalistů.

První věcí, které si všimněte, je vrchol páky jednorukého bandity. Je to koule zobrazující planetu Zemi.

 

JAKÝ VZKAZ TEDY MOCNÍ VYSLALI SVĚTU?

 

Bílé písmo The World in 2021 na černém poli nevěstí nic dobrého. Snaží se vše nechat ve tmě. Levotočivý symbol spojených kapek do spirály se znamením odlepení a to v červeném poli také nevěstí žádnou hitparádu pro lidstvo. Jejich energie symbolem odlepení slábne, ale je zde ještě ve velké síle. Není ale ochráněna.

Sám obrázek má název hracího automatu, jednoruký bandita. Ano, jsou to bandité, kteří chtějí naposledy uchopit páku za kouli znázorňující planetu Zemi. Dolní část páky je zavedena do skříně v jejíž přední části se nachází místo pro vhozeni mince a obrázek vycházejícího slunce. Země vycházejícího slunce je sice Japonsko, ale hned za Japonskem se nachází Čína. Na Čínu je zde právě poukazováno.

Všimněte si dole vpravo otvoru pro peníze pro vložení “stimulus funds" (stimulačních prostředků), tedy peněz rozdávaných lidem na zmírnění dopadů koronavirové krize. Počítejme zde všechny mamutí schodkové státní rozpočty, mamutí úvěr Evropské unie přes 7 bilionů EUR, mamutí národní schodkové rozpočty, to všechno jsou peníze, které skončí uvnitř jednorukého bandity. Přesně tam a nikde jinde. Jakmile je bandita nakrmen úvěrovanými penězi, můžete si zatáhnout za páku světového kasína a něco vám padne, nějaká kombinace.

Nadpisem STIMULUS je zde myšlena hnací síla. FUN je legrace či zábava a DS je přímo označen DEEP STATE (hluboký stát).

A na obálce The Economist vidíte hlavní symboly, které mohou padnout v různé kombinaci vedle sebe poté, co se válce zastaví. Existují přesně vymezené možnosti a kombinace, ale ať padne jakákoliv kombinace, tak zjistíte, že na výsledku to vůbec nic nemění. To je hlavní vzkaz globalistů, to je ten zásadní leitmotiv.

Hrací pole je orámováno modrou barvou. Je to barva ILUMINÁTŮ. Tím dávají najevo, že nic nevzdali a hraje se pořád na jejich poli. Rozsvícené zelené ledky (je jich pět, pro lidstvo) jsou ohraničeny červenými, těch je šest. Šest padlých andělů a pokračování v jejich plánu. (Číslo 11 (6+5), které je tímto zároveň symbolizováno, je souvisejícím vzkazem mocných. Blíže ke globalistickému číslu 11 na konci textu).

Je dobré mít na mysli, že obraz hovoří k Vám, čili levá strana je pravá a pravá je levá. Z vašeho pohledu.

Tedy z pravé spodní části hracího pole jde šikmo čára do levého horního pole. Tím dělí obrazovku na dva díly se světlou plochou a s tmavší plochou. Popišme si je. Ikony obrazů je nutné brát v souvislostech.

První pole automatu (válec 1), čili pravé pole, je rozděleno přesně středovou šipkou na dva a dva obrázky. Ve světlé části se nachází symbol člověka s maskou, čili otrok a očkování, a nahoře je symbol viru. Probíhající událost. Ve spodní tmavé části pole je otazník. Nikdo zatím neví, jak všechno skončí. Výsledek je nejistý. Obličej s rouškou na ústech je na hraně šikmé čáry. Znamená, že je vše hráno až na samou hranu možností, co si mohou a nemohou dovolit. Částečně zařízlá do stínu obličeje. Zelená kapka padající od jehly stříkačky znamená, že pouze očkovaní budou mít možnost „normálně žít.“

Ať na válci č. 1 padne cokoliv, nic se nezmění, je to symbol toho, že i v roce 2021 bez ohledu na to, kolikrát za páku zatáhnete a kolik peněz do automatu nasypete, na válci si vždy vytočíte jen pokračování epidemických opatření ve světě. A ta opatření budou mít podobu roušek, vakcín, boje proti viru. Jedinou volbou mimo tento rozsah je symbol otazníku, tedy něčeho, co není jasné, takže si můžete zatočit ještě jednou.

Druhé pole automatu (válec 2) je zajímavé hned ve dvou směrech. Dvě šipky proti sobě dělí obličej (znázorněného BIDENA) poprvé. A podruhé je to tmavá hrana dělící čáry. Nutné tedy dávat pozor na dvojitou dualitu. Rozdělení obličeje znamená, že výhra podvodně zvoleného prezidenta BIDENA ja značně na hraně. Spíše se se zvolením BIDENA nepočítá. Tím se USA dle rozpadlé vlajky dělí na dvě části. Obě mají háček, tedy potíže na obou stranách. Atomovou raketou nad hlavou BIDENA naznačují, co by se odehrávalo při jeho zvolení. Konec lidstva a jaderná válka na vyhlazení lidstva. Dle přání ILUMINÁTŮ a Deep State USA. Obrácený kód číslice jedna a písmena „c“ (1c) ve správné pozici je poukaz na nekalé praktiky softwarové firmy, která právě má pomoci k moci a zvolení prezidenta BIDENA.

Druhý válec symbolizuje mocenské procesy řízení, jedná se o mocenský válec. Jednou z variant je Joe Biden jako prezident USA. Další volbou na válci je roztržená americká vlajka, která symbolizuje rozpad americké unie, rozdělení USA v důsledku zkorumpovaných voleb. Další je symbol jaderné bomby, odkaz na hrozbu války s Íránem. A dole na válci je vidět i logo čínské sociální sítě TikTok, která se stala terčem útoků ze strany Donalda Trumpa, protože síť prý ovlivňovala americkou mládež a sbírala data o amerických uživatelích. TikTok je čínská obdoba amerického Instagramu, který patří Facebooku. Takže, po zatažení páky může padnout volba, že čínské sociální sítě v roce 2021 začnou hrát hlavní roli. To je jedna z možností jednorukého bandity.

Třetí pole (válec) je opět rozdělené, začíná nahoře otazníkem. Ten je jistý. Jak bude vše vypadat se brzy dozvíme. Otázka tedy zní: Co bude s dolarem a s měnou vůbec? Pád alternativních zdrojů fyzikální energie (větrné elektrárny, sluneční kolektory a podobné). Na řadu má přijít volná energie slíbená prezidentem Trumpem a skalární technologie. Fyzika dnešní doby je ve volném pádu. Tím pádem je ohrožena i Čína.

Třetí válec nese symbol amerického dolaru, který může posilovat ve světle útěku investorů od komodit a přesunu investic do dluhopisů. Zelený větrník symbolizuje globalistickou dohodu Green New Deal, tedy Zelenou Novou dohodu. A vlajka Číny? Pokud po zatažení za páku padne volba na Čínu a vedle padne Joe Biden, výsledek si můžeme domyslet. Může také padnout Čína a vedle jaderná bomba. A rovněž TikTok a Čína.

Čtvrté pole je zajímavé, byť je ve tmavém poli. Lidstvo znázorněné křivkou s mírným pádem bude na vzestupu díky událostem, které se mohou na planetě Zemi odehrát. A určitě se odehrají. Příroda je ohrožena. Nachází se na hraně všech pokusů s chemtrails a manipulací počasí. Jedná se o faunu a flóru. To všechno jste mohli v minulosti pozorovat nejen na vlastní oči, ale také v televizi (symbol kamery). Díky kamerám, které vše viděly a přenesly až do bytu. Které lidstvu předkládají jen to, co lidé mají vidět. Dnes nejvíce virus, který je pod kamerou naznačen. Čtvrté pole, vyhodnocené ve dvojité dualitě, by při vítězství BIDENA znamenalo vzestup temných sil (bytostí) dle křivky, zničení fauny a flóry, totální kontrolu a zkázu lidstva kvůli viru a očkování, až do totální likvidace lidského druhu.

Další možnost: Čtvrtý válec s ekonomickým grafem ukazuje růst globálního světového obchodu. To je jedna z možností. Pod tím je symbol zeleného stromu v plamenech. To je odkaz nejen na katastrofální lesní požáry v USA, především v Kalifornii, ale zelený strom symbolizuje právě Green New Deal, což je varianta, že v roce 2021 Green New Deal jako plán skončí v troskách a shoří pod tlakem ekonomické světové krize, resp. pod tlakem nových triumfů, jež mocní vytáhnou. Dále vidíme symbol komunikačního programu Zoom, který se stal nástrojem digitální komunikace online v roce 2020. Pomocí programu komunikují školy, žáci, studenti, učitelé, banky, je to prostě symbol digitální ekonomiky. A pod ním opět symbol koronaviru.

Přechod k bezhotovostní společnosti je jeden z prvků nezbytných pro fungování globální - digitální ekonomiky. Lidé tak budou izolováni doma, nebudou chodit do obchodů, zboží bude jezdit za nimi domů. Lidé nebudou chodit na úřady, budou se přes BankID přihlašovat na weby úřadů z domova. Rozhovor s úředníkem, bude-li třeba, proběhne přes webovou kameru a aplikaci Zoom, přesně tu aplikaci, jejíž logo je na válci jednorukého bandity.

 

DRUHÝ VÁLEC STOJÍ

Druhý válec jako jediný ze všech čtyř je zastaven. S Bidenem uprostřed jako vytočenou volbou. Ostatní tři válce jsou stále v pohybu s rozmazanými obrázky.

Dynamika hracího automatu je zásadním detailem. Druhý válec jako jediný je zastaven a s Joe Bidenem uprostřed válce jako vytočenou volbou. Ostatní válce zobrazují pohyb, obrázky jsou rozmazané se stopami šmouh znázorňujících pohyb a otáčení válců směrem nahoru. The Economist tímto naznačuje, kdo v roce 2021 bude prezidentem v USA. Může jít také o symboliku prezidenta, který byl vytočen na falešném zařízení, na podvodném automatu, stejně jako všechno ostatní, co na válcích jednoruký bandita nabízí. Symbolika by tím byla více než jasná a výstižná.

 

Jednoruký bandita tak nabízí sice spoustu kombinací, které mohou padnout po zatažení za páku, ale pokud zatáhnete, tak ať padne jakákoliv kombinace, vše se bude odehrávat dle plánů mocných. S žádnou vaší další kombinací se nezmění vůbec nic. Bez ohledu na to, jaká kombinace padne, pokaždé výsledek znamená plán, cíl a naplnění vize globalistů.

 

GLOBALISTICKÉ ČÍSLO 11

Aby nebylo pochyb, že jde o dílo globalistů, nechali na obálce The Economist příznačný skrytý symbol a vzkaz, který je nad tím vším úplně nahoře. Je to těch 11 světel na hracím automatu nahoře. Nejvyšší symbol globalizace to tak celé zastřešuje. Číslo 11 symbolizuje nedokončený proces globálního řízení, nedokončenost “celé” na globálních hodinách, tedy čísla 12. Číslo 11 na automatu jasně stanovuje, že proces není dokončen, není dokončen proces koronavirové hysterie, globalisté budou v roce 2021 v procesu nadále pokračovat.

Banditu s jednou rukou nelze porazit, pokud se hraje podle jeho pravidel.

 

Lidstvo se nachází přímo ve středu totální války na všech úrovních a frontách. Mnozí ale nic nevidí, mnozí nechtějí vidět. Kolektivní i individuální volby lidstva budou stát mnoho životů. Jen díky nevědomosti lidí, kteří si neustále volí LEŽ místo osvobozující PRAVDY.

VŠE BĚŽÍ PODLE PLÁNU. TOHO PLÁNU, KTERÝ SAMO LIDSTVO NEUSTÁLE SVOU NEVĚDOMOSTÍ VYTVÁŘÍ A PODPORUJE.

VÍTEJTE V NOVÉM ROCE. V ROCE VAŠICH PROHER.

 

JE JEŠTĚ MOŽNOST ZÁCHRANY?

 

Globalizaci lze porazit jen rozbitím symbolů zobrazených na hracím automatu globalizace. Škrtněte všechny symboly na válcích a bez nich vám vyjde svoboda bez útisku a područí národů pod hegemony. Vlajka USA roztržená, vlajka Číny netknutá! Globalisté se přesouvají do Číny!

 

Ta pravidla jsou jednoduchá, vhodíš peníze, které ti ani nepatří, jsou půjčené, vhodíš je do slotu a zatáhneš za páku světa. Naskočí nějaká kombinace, která ale nepřinese nic, naprosto žádnou změnu, protože všechny kombinace vedou k naplnění plánů globalistů. Všechny variace, všechny iterace. Jedinou cestou jak porazit jednorukého banditu globalizace je rozbití jeho hracího automatu. Co to znamená?

 

Rozbití všech symbolů na hracích válcích. Jejich zničením dojde k osvobození národů světa. Jedině tak, že svět nebude hrát na globálním automatu, jedině tak lze zachránit národní státy, občany, jejich svobody. A je jasné, že na rozbití jednorukého globálního bandity by musel přijít kádr, který by se nebál roztočit kladivo a vhodit ho do obrazovky s osudím válců.

 

TÍM KÁDREM MŮŽEME BÝT JEN MY, LIDÉ.

MY JAKO CELEK.

KAŽDÝ JEDEN Z NÁS.

NIKDO JINÝ TO NEMŮŽE BÝT.

PROTOŽE VE HŘE HRAJEME MY.

Obr.: Legendární vzkaz a symbol z filmu “1984” vysvětluje problém a jeho řešení. Vhození kladiva do nástroje útlaku a útisku, do obrovské obrazovky Velkého bratra
 
Zdroje: https://tadesco.org, https://aeronet.cz, web. Děkujeme všem, kdo svou životní energii věnují právě v těchto rozhodujících dnech nezištné práci pro probuzení nevědomého lidstva. I kdybychom pomohli jedinému člověku zachránit se před konečným řáděním negativního stavu zde na Zemi, pak tato práce měla smysl a navždy ho mít bude.

 

VÍTEJTE V ROCE 2021!