KANADSKÝ PREMIÉR VLÁDY Justin Trudeau PROMLUVIL

ŠÍLENÝ COVID PLÁN NA ROK 2021

 

On Saturday, October 10, 2020 1:38 PM, REMOVED wrote:

10. října 2020, J. Trudeau napsal:

 

Drazí "vzdálení",

chci vám poskytnout několik velmi důležitých informací. Jsem členem výboru Liberální strany Kanady. Jsem v několika výborových skupinách, ale informace, které zde poskytuji, pocházejí z Výboru pro strategické plánování (který řídí PMO/The Prime Minister Office / Úřad předsedy vlády).

Obr.: Kanadský premiér vlády Justin Trudeau

 

Na začátek bych vám rád řekl, že nemám radost z toho, co právě dělám, ale musím to udělat. Jako Kanaďan, a hlavně jako rodič, který chce lepší budoucnost nejen pro své děti, ale i pro děti ostatních. Dalším důvodem, proč toto dělám, je to, že zhruba 30% členů výboru není spokojeno s tím, jakým směrem se Kanada ubírá, ale naše názory jsou ignorovány a oni plánují postupovat i nadále směrem k jejich cílům. Rovněž dali jasně najevo, že nic nezastaví jejich cílové plány.

 

Plán a cíl byl stanoven Úřadem předsedy vlády následovně:

 

- Postupně zavádět omezení sekundárním uzamčením/izolací, začínajíc nejprve velkými metropolitními oblastmi a rozšiřujíc se směrem ven. Očekává se do listopadu 2020.

- Urychlit získávání (nebo výstavbu) izolačních zařízení ve všech provinciích a teritoriích. Očekává se do prosince 2020.

- Denní nové případy COVIDU-19 budou narůstat nad kapacitu testování, včetně zvýšení úmrtí souvisejících s COVIDEM, s následnými stejnými růstovými křivkami. Očekává se do konce listopadu 2020.

- Úplné a celkové sekundární uzamčení/izolace (mnohem přísnější než postupná omezení první a druhé fáze). Očekává se do konce prosince 2020 až začátku ledna 2021.

- Reforma a rozšíření programu nezaměstnanosti, který bude převeden na program univerzálního základního příjmu. Očekává se do prvního kvartálu 2021.

- Předpokládaná mutace COVIDU-19 a nebo souběžné infikování sekundárním virem (označeným jako COVID-21) vedoucí k třetí vlně s mnohem vyšší úmrtností a vyšší mírou infekce. Očekává se do února 2021.

- Denně nové případy hospitalizací COVIDU-21 a úmrtí souvisejících s COVIDEM-19 a COVIDEM-21 překročí kapacitu zdravotnických zařízení. Očekáváno v prvním až druhém kvartálu 2021.

- Implementace rozšířeného omezení uzamčením/izolací (označované jako třetí uzamčení). Budou zavedena úplná cestovní omezení (včetně meziprovinčních a meziměstských). Očekáváno ve druhém kvartálu 2021.

- Přechod jednotlivců do programu univerzálního základního příjmu. Očekává se v polovině druhého kvartálu roku 2021.

- Předpokládané poruchy zásobovacího řetězce, nedostatek zásob, velká ekonomická nestabilita. Očekává se na konci druhého kvartálu roku 2021.

- Rozmístění vojenského personálu do hlavních metropolitních oblastí i na všechny hlavní silnice za účelem zřízení cestovních kontrolních bodů. Omezení cestování a pohybu. Poskytnutí logistické podpory do oblasti. Očekává se do třetího kvartálu 2021.

 

Spolu s tímto poskytnutým plánem byl Výbor pro strategické plánování požádán o návrh efektivního způsobu přechodu Kanaďanů směrem ke zcela nové bezprecedentní ekonomice. Takové ekonomice, která by změnila tvář Kanady a navždy změnila život Kanaďanů. Bylo nám řečeno, že aby byla možná kompenzace v podstatě ekonomického kolapsu mezinárodního měřítka, nabídne federální vláda Kanaďanům plné oddlužení. Funguje to takto: federální vláda nabídne odstranění všech osobních dluhů (hypoték, půjček, kreditních karet atd.), přičemž veškeré financování bude Kanadě poskytnuto IMF (International Monetary Fund – Mezinárodním měnovým fondem) v rámci programu nazvaného World Debt Reset (Resetování světového dluhu).

 

Výměnou za přijetí tohoto úplného odpuštění dluhu by každý jednotlivec navždy ztratil vlastnictví veškerého majetku a aktiv. Každý jednotlivec by také musel souhlasit s účastí na očkovacím programu COVIDU-19 a COVIDU-21, který by poskytl tomuto jednotlivci možnost neomezeného cestování a neomezeného života i po dobu úplného uzamčení (a to identifikací pomocí fotografie označené jako HealthPass – Kanadský Zdravotní Pas).

 

Členové výboru se zeptali, kdo by se v tomto scénáři stal vlastníkem propadlého majetku a aktiv a co by se stalo s věřiteli nebo finančními institucemi. Bylo nám jednoduše řečeno, že program Resetování světového dluhu zvládne všechny detaily. Několik členů výboru se také zeptalo, co by se stalo jednotlivcům, kteří by se odmítli zúčastnit programu World Debt Reset nebo programu HealthPass nebo očkovacího programu, a odpověď, kterou jsme dostali, byla velmi znepokojivá. V podstatě nám bylo řečeno, že je naší povinností zajistit, abychom přišli s takovým plánem, který by zabezpečil, že se to nikdy nestane. Bylo nám řečeno, že je v nejlepším zájmu každého jednotlivce se toho zúčastnit.

 

Když několik členů výboru nepřetržitě tlačilo na to, abychom dostali odpověď, bylo nám řečeno, že ti, kteří by to odmítli, budou těmi prvními, kteří budou na dobu neurčitou žít pod tímto omezením, uzamčeni. A že během krátké doby, kdy více Kanaďanů přejde do programu odpuštění dluhů, budou ti, kteří by se odmítli účastnit, považováni za riziko veřejné bezpečnosti a budou přemístěni do izolačních zařízení. Jakmile by byli v těchto zařízeních, dostali by dvě možnosti: buďto se zúčastnit programu odpuštění dluhů a tím pádem být propuštěni, anebo zůstat na neurčito v izolačním zařízení – podle klasifikace vážného rizika pro veřejné zdraví – a nechat si tak zabavit veškerý svůj majetek.

Obr.: Donald Trump a Mike Pence během zasedání FEMA kvůli virové krizi. Vyhlazovací tábory FEMA a CDC (Velkého bratra) čekají v USA na své první rezidenty, kteří se budou bránit vakcíně a čipům pod kůži. Nejen USA, Kanada, ale i Česká republika a další státy stavějí, resp. dokončují tyto internační tábory pro odpírače Nového Světového Řádu. JAK JE MOŽNÉ, ŽE O TOM NEVÍTE? TO VÁS TO OPRAVDU NEZAJÍMÁ?

 

Takže jak si dokážete představit, když jsme to všechno slyšeli, došlo k velmi žhavé diskusi a eskalovalo to k něčemu, čeho jsem nikdy předtím nebyl svědkem. Nakonec nám bylo naznačeno úřadem Předsedy vlády, že celá agenda se uskuteční bez ohledu na to, kdo s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Že to nebude jen v Kanadě, ale že ve skutečnosti budou mít všechny národy podobné plány a agendy. A že musíme využít situace, která je před námi, k podpoře změn všeobecného prospěchu ve velkém měřítku. Členové, kteří byli proti, a ti, kteří vznesli k diskusi klíčové problémy, které by v takové situaci nastaly, byli zcela ignorováni. Naše názory a obavy byly ignorovány. Bylo nám prostě jen řečeno, abychom to udělali.

Vím jen to, že se mi to nelíbí a myslím si, že to uvrhne Kanaďany do temné budoucnosti.

Vancouver, Kanada, 14. října

 

(Zpráva zaslána na: thecanadianreport.ca, překlad: tadesco.org. Děkujeme za vaši práci pro druhé. Smyčka se stahuje. Pravda neustále prosakuje na povrch díky odvážným jedincům celého světa. Jak s informacemi, které celosvětová masmédia tají a pro které jsou lidé pronásledováni, mučeni a jinak umlčováni, lidstvo naloží, rozhodne o všem, co bude každý z nás zde na Zemi v následujících letech prožívat).

Lidé,

toto vše se krok po kroku SKUTEČNĚ REALIZUJE! Po celém světě kolují důkazy, které potvrzují, že hrůzné plány ještěrů z pekel jsou uskutečňovány. Ještě stále jsou tady odvážní lidé, které ovládaná většina označuje za "blázny" a konspirátory, protože se snaží tyto důkazy předat ostatním, aby také oni včas prohlédli past, do které se sami - ze své nevědomosti - ŘÍTÍ!

Tito "blázni" jsou označováni za "nebezpečné" a jsou likvidováni!

Jen proto, že ZNAJÍ PRAVDU A NÁSLEDKY VAŠICH VOLEB!

ZAMYSLETE SE ZNOVU, LIDÉ,

JDE POUZE O VAŠE HOLÉ ŽIVOTY!

DÍKY VAŠÍ NEVĚDOMOSTI, SPÍCÍ LIDÉ, KTERÁ JE UTUŽOVÁNA VAŠÍ DŮVĚROU V MASMEDIÁLNÍ MASÁŽ, O TOM NEMÁTE ANI TUŠENÍ!

A VĚTŠINA Z VÁS VŮBEC NEZAREGISTROVALA SMRTÍCÍ SMYČKU, KTERÁ SE OKOLO VÁS NEUSTÁLE UTAHUJE.