Klíčové informace právě zpracováváme, přátelé...

Nenápadný dopis vojáka

 

"Skutečně vím, že již na konci 80. a počátkem 90. let byly nanosystémy na bázi hydrogelu používány ke zvýšení vlastností pomocí nosních výtěrů... DOD a DARPA už na konci 80. a na počátku 90. let vyvinula lék podobný kofeinu, který nás udrží vzhůru a ve střehu, a to až po 78 hodin v kuse. Naši lékaři z pobočkových týmů MASH a QS (Quick Strike) ho aplikovali pomocí nosních výtěrů, před nástupem do C-130 (americký vojenský letoun - pozn. webu), protože jej lze podat 10krát rychleji než injekce a tak se rychle rozšíří do nosních sliznic. Používaly se tam, kde by se toxické chemikálie vdechovaly, a mohly se absorbovat slznými kanály. Nanotechnologie byla tehdy v plenkách a vojáci byli preferovanou skupinou laboratorních krys pro testování na lidech. Byli jsme postradatelní, a kdyby se něco pokazilo, tak jednoduše zakryli experimenty a stopy tím, že oficiálně zaznamenali naše chemicky odvozená trvalá postižení jako 'bitevní zranění' a úmrtí jako válečné oběti nebo 'nešťastné nehody při cvičení'. To samé probíhalo s čipy. Armáda je už dávno má.

Očkování nosním výtěrem nám mělo pomoci vypořádat se s jakýmikoli biologickými zbraněmi určenými k proniknutí do našich chemických obleků a plynových masek nebo s infekčními nemocemi, kterými by mohli být nakaženi místní obyvatelé a hospodářská zvířata v okolí, včetně hnijících mrtvol. Po každé misi, kde byly vyžadovány taktické výtěry z nosu, ale byla asi 1/3 mužů v mé jednotce na týden až deset dní extrémně nemocná. A nejméně osm mužů v mé četě, o kterých mohu osobně potvrdit, zemřelo na záhadné nediagnostikované nemoci. Všichni jsme věděli, že výtěry z nosu byly příčinou těchto smrtelných nemocí. Nikdy nám však nebylo dovoleno, abychom se o tom někomu zmínili, včetně naší vlastní rodiny a civilních přátel a hlavně příbuzným těchto zesnulých a zmrzačených vojáků..."

Je více než pravděpodobné, že lidé, kteří podstoupili testy Covid-19 výtěrem z nosu, byli ve skutečnosti záměrně infikováni, aby jejich krev, enzymy a bakterie aktivovaly nanoboty uvolněné skrz buněčné stěny nosní membrány, které okamžitě začaly pracovat na mutaci a kódování jejich DNA, na bioinženýrství celého těla, aby bylo možné virus zapnout, specifickým signálem 5G nebo farmaceutickým lékem, který by jim byl později předepsán. Ale ještě děsivější je fakt, že vlastnosti výtěrového nanosystému mohou dokonce vytvořit neurologické cesty, které umožní viru přímo zaútočit na mozek a celý nervový systém.

https://celostnivzdelavani.cz

Odkaz na video: „Neřekli nám o koronové vakcíně: obsahuje extrémně nebezpečné nano-roboty (video)“ (v němčině, bez překladu)
https://michael-mannheimer.net/2020/11/26/das-haben-sie-uns-zum-corona-impfstoff-verschwiegen-er-enthaelt-nano-roboter-video/

 

Hlavními nástroji ke vpravení znamení šelmy do vašich těl, lidé, jsou však VAKCÍNY.

Zajímejte se o důkazy, které ještě stále unikají z celého světa, od vědců, lékařů, vojáků, členů vlád, vládních i nevládních organizací, i členů mnohem vyšších institucí.

JEŠTĚ STÁLE JSOU K DISPOZICI.

MOCNÍ JEDNAJÍ RYCHLE.

Trilaterální komise - uniklá zpráva, Kanadský premiér promluvil

NANOBOTI BYLI VYPUŠTĚNI Z DOUPAT

 Buďte klidní,

KAŽDÁ VAKCÍNA JICH OBSAHUJE TOLIK, ABY SE DOSTALO NA VŠECHNY, KTEŘÍ SI JI S RADOSTÍ A DOBROVOLNĚ NECHAJÍ VPRAVIT DO SVÝCH TĚL

Nanoboti pracují na červené krvince

 

VŠE POSTUPUJE AŽ PŘÍLIŠ RYCHLE NA TO, ABY TO OVLÁDANÁ VĚTŠINA LOUTKOLIDÍ ZAREGISTROVALA.

 

TECHNOLOGICKÉ "POKROKY" NEJSOU NÁHODNÉ. MAJÍ PŘESNÝ ČAS SVÉHO "OBJEVENÍ SE NA SCÉNĚ". TESTOVÁNÍ NA COVID-19 (tyčinkami zaváděnými zcela záměrně až hluboko do nosohltanu) A VAKCINACE JSOU ZÁMINKAMI A NÁSTROJI KE VPRAVENÍ NANOBOTŮ DO VAŠICH TĚL.

 

NE, TO NENÍ LEGRACE. TO OPRAVDU NENÍ LEGRACE. MY SE NESMĚJEME. ALE VĚTŠINA LOUTKOLIDÍ ANO.

 

SOUBĚŽNÁ (UŽ NĚKOLIK LET TRVAJÍCÍ PO CELÉM SVĚTĚ) "NÁHODA" V PODOBĚ INSTALACÍ 5G SÍTÍ JE TMOU POD SVÍCNEM. VŠE SPOLU SOUVISÍ. AŽ PŘÍLIŠ PŘESNĚ. 5G SÍTĚ JSOU NEPOSTRADATELNOU SOUČÁSTÍ PLÁNU NA OVLÁDNUTÍ LIDSTVA. NANOČIPY JE POTŘEBUJÍ KE SVÉMU DOKONALÉMU FUNGOVÁNÍ.

A VAŠE TELEVIZE MLČÍ. ABY NEBYLO PŘÍLIŠ NÁPADNÉ, ŽE O TOM MLČÍ, ALESPOŇ V MINUTOVÉ REPORTÁŽI VELICE STRUČNĚ A RYCHLE ZMÍNÍ, KDE VŠUDE SE SÍTĚ INSTALUJÍ, KOLIK STOJÍ A JAKÉ VÝHODY TO BUDE MÍT. A JE SPLNĚNO.

98 PROCENTŮM LOUTKOLIDÍ TO VŠAK STAČÍ. A JDOU SPÁT. A ZÍTRA DO SVÝCH OTROKÁREN.

A ZATÍM SE SMYČKA KOLEM NICH NEUSTÁLE STAHUJE.

Lidé by se měli zajímat především o to, co jim masmédia neříkají. Právě PROTO, že to neříkají. Co kdyby tomu někdo uvěřil. A tak zůstávají lidé ve slepé nevědomosti o své vlastní pomalé smrti, pro kterou si sami dobrovolně chodí, když čekají v řadě na Covid test nebo už dokonce na falešnou vakcínu.

 

"ŘÍKAJÍ TO V TELEVIZI, TAK JE TO PRAVDA". TÍM SE ŘÍDÍ VÍCE NEŽ 98 PROCENT LOUTKOLIDÍ ZDE NA ZEMI. A PRÁVĚ V TOMTO JE TA ZÁKEŘNOST. PRÁVĚ PROTO MASMÉDIA PŘEDKLÁDAJÍ LŽI, PRÁVĚ PROTO, ŽE JIM VŠICHNI VĚŘÍ. MAJÍ JISTOTU. PROTO MOHOU LHÁT. MOCNÍ MAJÍ VŠE VE SVÉ REŽII.

VŠE JE V RUKÁCH MOCNÝCH. MOCNÍ NECHTĚJÍ UZDRAVIT PLANETU. MOCNÍ NECHTĚJÍ MÍR. MOCNÍ VŮBEC NECHTĚJÍ TAK PŘELIDNĚNOU PLANETU A TOLIK NÁRODŮ. MOCNÍ CHTĚJÍ NĚCO JINÉHO. V PRVNÍ ŘADĚ OVLÁDNOUT PLANETU A ZAVÉST NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. SVŮJ ŘÁD ZDOBENÝ ČIPOVOU TOTALITOU A LIDSKÝMI OTROKY.

Trilaterální komise - uniklá zpráva

Mnohé informace o tom, co se v současnosti SKUTEČNĚ děje a proč, jsou dostupné, ještě stále jsou k dispozici. Ještě stále jsou na této Zemi lidé, kteří se nehodlají vzdát negativnímu stavu a bojují za své životy. A jen díky nim můžete bojovat také vy.

Protože až prozřete, pak vaše stížnost "Nikdo nás o tom neinformoval, jak jsme to měl vědět!" bude směšným výkřikem do tmy. BAVIT SE ALE BUDOU JINÍ A PŘED VÁMI SAMOTNÝMI. VY UŽ NE.


Nevěřícím Tomášům lze jen vzkázat: Holocaustu lidé nevěřili, ani když se to přímo dělo a viděli to kolem sebe. Lidé popírali vše, co jim "nešlo na rozum". V době, kdy lidé umírali v plynových komorách, v Praze se chodilo do divadla a na večírky. Je to stejné jako s lidmi, kteří nechtějí uvěřit tomu, že by lidé byli něčeho takového schopni.

Věci se dějí, lidé, bez ohledu na to, jestli tomu věříte nebo ne.

Příliš času na své probuzení však nemáte, lidé. To je vzkaz mocných. Nic než vzkaz, nad kterým většina z vás mávne rukou i naposled, kdy tuto svou ruku budete ještě schopni sami svobodně ovládat.

PRAVDA JE OSVOBOZUJÍCÍ.

PRAVDA JE, BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI JÍ VĚŘÍTE, NEBO NE.

A JEDNOU JI POZNAJÍ VŠICHNI.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK A V JAKÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTECH, TO ZÁLEŽÍ JEN NA KAŽDÉM JEDNOM Z VÁS.