Úvod

Následující postřehy pozemšťanů mají jediný cíl. Cílem nechť je hlubší poznání skutečnosti o tom, na jaké úrovni se současné lidstvo nachází. Jestli jsou lidé opravdu tak pozitivní a probouzející se, jak se dnes tak vznešeně, moderně, ve jménu transformace hlásá. Jak se nevědomost snaží přebít touhu po poznání Pravdy. Jak se dnes falešně oslavuje s nevědomím o tom, o co skutečně ve smyslu duchovního růstu a skutečného poslání člověka jde.

Zamýšlejte se znovu a znovu, přátelé, jestli vaše myšlenky, slova a činy nejsou v samotném rozporu. Jestli vaše slova vyřčená ve jménu pravdy a lásky ke všemu a ke všem nejsou jen prázdnými nádobami písmen a mezer. Zkoumejte své životy. Jestli vaše myšlenky a činy opravdu odpovídají tomu, co hlásáte. Život v pozitivních světech je záležitostí vibrací, životní energie, tedy kvality vašich životů, myšlenkami počínaje a skutky na Zemi nekonče. Plus pátá dimenze, kam naše milovaná planeta Země hodlá již brzy (spolu s těmi pozemšťany, kteří si tak sami svými životy volí) převibrovat, není místo, kam se jednoduše přestěhujeme nebo kam odjedeme na dovolenou. Je to stav bytí. Bytí v naprostém souladu se zákony Nejvyššími, zákony Pravdy a Lásky. Je to harmonie, mír, radost, pokora. Je to LÁSKA Stvořitele Prvotního všeho a všech.

Život v pozitivních světech plus páté dimenze, kam se již brzy naše planeta Země (společně s těmi lidmi, jejichž vibrace jim umožňují v pozitivních světech žít) vrátí, není žádným kouzlem, které vám někdo přičaruje jen proto, že už "nastal čas" nebo dokonce že to někdo předurčil. Kdyby planeta Země nebyla - konáním lidstva žijícího na ní - v naprosto zuboženém stavu, kdyby planeta Země byla krásnou, zdravou a harmonickou planetou, na níž žijí stejně takoví lidé, NEPOTŘEBOVALA BY PŘEVIBROVAT. Nepotřebovala by se očistit od hrubých vibrací, jimiž ji lidstvo zamořilo a jimiž ji lidstvo už hodně, přehodně dlouhou dobu týrá. Žádná transformace by se jednoduše nekonala.

Spolu s planetou Zemí se tak zpět do pozitivních světů Stvořitele Prvotního všeho a všech přesunou ti, kteří si tak sami zvolí. Při pohledu na konání lidstva na Zemi (zde, v této záporné, minus třetí dimenzi bytí pekelných světů) je zřejmé, že všichni si tak nezvolí. Mnoho lidí si zvolí pokračovat ve svých současných, negativních životech, řízených ještěry z pekel. Mnozí se odmítnou vzdát svého negativního způsobu života, svého otroctví. Mnozí lidé budou chtít nadále popírat svou vlastní podstatu, tedy Boha - Lásku, a zkoušet takto žít do té doby, dokud to bude možné (negativní stav byl aktivován na dobu, kdy dojde své plnosti, kdy bude beze zbytku zodpovězena otázka "Jaký je život bez Stvořitele" - blíže k tomuto naprosto klíčovému tématu v záložkách Lidská duchovnost, Pravý život, Váš život - vaše volba). Mnozí, mnozí pozemšťané si pozitivní život ještě dlouho nezvolí. Život v pozitivních světech je život PRAVÝ, pravdivý. Je to život, v němž každá bytost vnímá přítomnost Boha v sobě. Je to život v toleranci, pokoře, míru, harmonii a nezištné Lásce. Věřte, že každý z této negativní dimenze bytí nebude toužit jako mávnutím kouzelného proutku zříci se svého negativního způsobu života, který mu doposud přinášel samé výhody, bohatství, slávu, moc.... co na tom, že s věčností nemají nic společného...

Život v pozitivních (nebo naopak negativních) světech je život  vlastní, svobodné volby, konkrétních vibrací a energií, ke kterým se každý z nás musí, chce-li, sám dopracovat. Je to bytostný projev naší vlastní svobodné vůle a volby. Sedět, vést negativní život, denně otročit pro negativní stav či snít o životě, kde mi nikdo nebude ubližovat a kde bude řád, na zvýšení vibrací nestačí. Práce na sobě, na svém duchovním růstu (nikoli profesním či ekonomickém) a nezištná práce pro druhé jsou tou cestou, kterou je zapotřebí se vydat, toužíte-li dojít svého cíle.

A tak se znovu zamyslete, přátelé: Děláte opravdu to, co odpovídá vašim nejvyšším představám o sobě samých?

 

Jste v každém okamžiku svého života LÁSKOU?

LÁSKOU, která je jediným existujícím zákonem Pravých světů Stvořitele Prvotního všeho a všech...

------------------------------------------------------

Konečně po Vánocích...

Je pár dní po Vánocích...Většina lidí, které potkávám, se opět tváří nepřítomně, nevesele a útrpně. Mnoho z těch, kteří mne míjejí, vypadají jako loutky, které dělají, co nechtějí, a přesto věří tomu, že to, co dělají, dělat musí. Zase rutina. Na autobus, do práce... "Ať to uteče.." "Co nakoupím...?" "Už ať je večer..." "Kde zas je ten autobus!?"

Sváteční osvětlení ulic jakoby už bylo na obtíž, jakoby svítilo odstíny tmy... Nikdo se neraduje z krásy sněhových vloček a dalších symbolů Vánoc a Paní Zimy, které ještě před pár týdny se svými dětmi i bez nich tak obdivovali... "Jéééé..."

Je konec. Asi je konec. Ale čeho... Radosti? Štědrosti? Naděje? Míru? Harmonie? Lásky? Je konec. Proč? 

Protože už máme splněno: 

1. Kapry jsme zabili a snědli - no a co, že to byly živé bytosti, které při násilné smrti námi způsobené (námi všemi, kteří jsme je nejen zabili, ale také si "jen" koupili jejich mrtvá, toxická těla - "vždyť já ho nezabil, já ho jen snědl") prožívaly neskutečná muka, bolest a strach. No a co, že kapři mohli žít dál, že neměli vyrůst pro potravu lidí. Lidí, kterým bylo dáno naprosto vše k plnohodnotnému a zdravému životu a k obživě bez nutnosti zabíjet zvířata a jíst jejich mrtvá těla. No a co, hlavně, že jsme dodrželi tradici a napapkali se, vždyť jich je dost... jako lidí...

2. Rekordní počet zdravých, živých stromů jsme taky tradičně usmrtili (vždyť proto vyrostly, abychom si jimi na týden vyzdobili obýváky a šoupli pod ně dárky). No a co, že stromy jsou živé bytosti, které cítí a nikdy nerostou pro týdenní pseudoradost bestiálních lidských bytostí. No a co, že jsme je kvůli pár dnům zbavili navždy jejich radostného života na Zemi, kde se mohly ještě mnoho let radovat ze svého života, růstu, dýchání, slunce, tepla... No a co, že už se válí všude kolem domů, že je lidské bytosti tahají za vhodnou větev (kterou ještě před pár dny slavnostně strojili a o kterou měli obavy, aby se nepolámala) po zemi k popelnici... je to spotřební zboží, živý strom nebo auto, to máte jedno... 

3.

4.

5.... máte taky splněno?

Je konec. Všeho, co každý rok povinně a setrvačně, mnohdy zoufale plníme. Proč? 

Protože lidé to tak chtějí. Lidé si sami určují, kdy se budou chtít radovat a kdy už to bude stačit a bude to nežádoucí. Co lidé chtějí, to si tvoří. Lidé jsou tvůrci všeho, co mají a co prožívají. Možná, že už to vědí. Začátek a konec  své radosti si lidé určují dle vlastní libosti. Jak se jim to hodí. Jak se to "dělat má". Jak se to očekává. Copak by někdo chtěl být pořád veselý, nadšený a dávající? Ne, je to vyčerpávající, nudné a trapné. 

Vánoce máme odbyté, teď už musíme být zase normální. Při smyslech. 

Práce. Složenky. Práce. Složenky...

Teď jde zase o život...

Člověk - přítel psa

Pes - nepřítel člověka

Téměř každý den vídávám před panelákovým domem manželský pár středního věku venčit jejich roztomilého, bílého pejska menší rasy. Asi každý by si myslel, že tito lidé se rozhodli pořídit si psa a žít s ním proto, že mají radost ze života a touží, aby stejnou radost prožíval i jejich zvířecí miláček. Že jsou to milující a láskyplní lidé, kteří touží svou nezištnou lásku rozdávat všude kolem sebe a že jejich pejsek a to, že se rozhodli být součástí jeho života, jsou důkazem toho, že láska lásku plodí.

A jak si jejich pes užívá života a lásky svých bližních?

Ke vchodovým dveřím domu je pes nesen v náručí. Po vykročení jeho pána ven je pes shozen z dosti velké výšky na zem. Pán se přece nebude ohýbat, aby psovi umožnil alespoň bezbolestné vkročení na ulici. Srdce se rozbuší tomu, kdo má alespoň kousek citu, kdo se dokáže vžít do prožívání psa a kdo ví, co je to láska, resp. co láska není. Po tvrdém přistání psa na zem však jeho trápení - venčení, na které se těší snad každý pes žijící v zajetí panelákového bytu - nekončí.

Kdykoli se pes zastaví, za účelem zcela přirozeného a pro něj potřebného očmuchání zajímavých objektů v prostředí přírody, je ihned stržen a přinucen pokračovat v chůzi. Obojek má přivázán za krk, aby každé zatáhání bylo náležitě razantní a účinné. Radost psa z toho, že je venku, že cítí přítomnost svého Stvořitele a že si může užívat všech jeho darů a krás, je tvrdě potrestána lidskou bytostí.

Páníčkové psa často vyjíždí autem a kupodivu psa často berou s sebou. Každý takovýto výjezd má však pes řádně znepříjemněn. Páníčkové (oba vyznávají stejné výchovné metody, metody trýznění) potřebují svého psa dostat do auta, a tak neváhají použít nejvýhodnější metody. Metody zvedání tašky s nákupem. Jednoduše vytáhnou psa pomocí vodítka nahoru ze země do potřebné výše (pes visí za krk, resp. je chvíli oběšen) a odhodí jej na sedadlo. Více již není vidět. Měl jsem to nepotěšení vidět také příjezd těchto milovníků zvířat. Dostat psa z auta na zem probíhá stejnou metodou. Psa vyndají ze sedadla auta a bez výraznějšího předklonu, tedy přibližně z výšky své stojící postavy, ho hodí na zem.

Vynést smetí do popelnice je také důvod vzít pejska ven, to je skvělé, říkáte... Protože to znamená překonat úzký úsek, kde jezdí auta, je použita známá metoda vytažení psa nahoru za krk na vodítku a následné hození této věci - psa - zpět na zem.

A kdy pejsek čůrá, ptáte se? Musí mít hodně štěstí, aby měl na tuto fyziologickou potřebu vůbec čas, natož psychické podmínky či fyzické možnosti (při neustálém tahání, kdy nemá téměř žádný časový prostor se na chvíli zastavit). Občas jej zahlédnu, jak svou potřebu vykoná. Vždy se tiše modlím a prosím Stvořitele, aby majitel či venčitel nechal alespoň pár vteřin pejska prožívat svůj pozemský život a aby procítil chviličku radosti a Lásky místo bolesti a strachu.

Vždy děkuji Stvořiteli za to, že tito (a mnozí další) lidé již prozřeli, pochopili, jak moc ubližují ostatním bytostem a sami sobě a za to, že takto se ke zvířatům (nejen psům) už nikdy více nechovají.

Prosím a děkuji Stvořiteli za to, že žádná zvířata netrpí a prožívají jen radost ze svého bytí, lásku svých bližních, bezpečí, respekt a mír.

Děkuji Vesmírným přátelům a Stvořiteli za to, že lidé poznali, že žádné zvíře zde není proto, aby ho lidé zabili a použili ke své obživě.

Děkuji Stvořiteli za Lásku, kterou nás bezmezně obklopuje a skrze kterou prociťujeme naši vlastní podstatu.

??????????????????????????????

??????????????????????????????

 

Bližší informace k masovému ovládacímu programu a závažnému jednání lidí na planetě Zemi

OVLÁDACÍ PROGRAMY!

PROČ JÍTE MRTVÁ TĚLA ZVÍŘAT?

O POZEMSKÉ STRAVĚ

Transformace bez legrace

Slovo "transformace" se stává módním hitem napůl "probuzených" lidí posledních pár let, skloňuje se ve všech pádech, přiřazují se jí vtipné přívlastky jako "jízda", "párty", "už aby to bylo". Pozdrav "Jak se máš?"  s odpovědí "Transformačně" se stává vtipným módním doplňkem pseudoživotů stále téměř stejně nevědomého lidstva. V této souvislosti často slýcháváme, že se prý všichni přesuneme (spolu se Zemí) do vyšší dimenze bytí. Ti, kdo hovoří o tzv. transformaci, jsou nadšení, i když neví nic o tom, co to ve skutečnosti znamená, za jakých podmínek se může uskutečnit, ani jaké jsou skutečné důvody pro převibrování Země do pozitivní dimenze bytí. (Tyto klíčové informace nabízíme v záložkách na tomto webu a také doporučujeme světelný web www.nebeska-univerzita.cz (www.evakuace-lidstva.cz)).

Například na konkrétní internetové televizi slýcháváme často krásná a vznešeně obalená slova o tom, že "už si to všichni zasloužíme", "všichni už brzy zažijeme ráj, který na nás čeká.", už tam všichni brzy půjdeme". Bez ohledu na to, jaké životy nyní vedeme, bez ohledu na to, jestli nám náš současný život vyhovuje či nevyhovuje, bez ohledu na to, jestli si tento ráj vůbec zvolit chceme či nechceme. Prý - podle slov mnohých z vás - tam půjdeme (tedy musíme) všichni. Alespoň takto je to prezentováno, takto tomu spousta lidí věří, neboť jim není vysvětleno vůbec nic. Zní to hezky a svádí to k tomu zříci se odpovědnosti za své životy. Ti, co si vytváří a šíří své pravdy na základě nevědomosti o samotné duchovní podstatě každého člověka a nevědomosti o svobodné vůli každé sentientní bytosti, věří, že všichni již brzy odejdeme (transformujeme) do pozitivních světů (do plus páté dimenze pozitivních vesmírů). Ti, kteří nemají tušení o tom, jak vesmírné zákony fungují, si tak logicky z těchto jednoduše a jednostranně prezentovaných informací odvozují, že všichni pozemšťané, včetně těch, kteří zde na Zemi konají zlo, neustále porušují kosmické zákony a tedy popírají samotného Stvořitele (tj. svůj vlastní život), mohou toto vše (minimálně zde na Zemi) konat klidně dále, neboť již brzy nastane "vytoužený konec" (jak mnozí vesele říkají) a budeme všichni označeni za dobré a pozitivní. A půjdeme rovnou "nahoru". Podle názoru mnoha nevědomých pozemšťanů (dobrovolně nevědomých, nevědomost je často pohodlnější, uklidňující) tak jsme všichni již brzy zachráněni. Ano, to jsme. Ovšem průběh je poněkud odlišný od současně prezentovaného "šup, a bude nám dobře". (Klíčové informace o duchovní podstatě bytostí, o aktivaci a dočasné existenci negativního stavu, o postavení naší Země v temném vesmíru, o převibrování planety Země (a bytostí s odpovídajícími vibracemi) do pozitivních světů nabízíme v záložkách: Lidská duchovnost, Evakuace a očista, Váš život - vaše volba, Vesmírní přátelé).

Pokud by všichni lidé na Zemi byli pozitivní (a mohli tedy převibrovat spolu se Zemí), pak by planeta Země neměla důvod převibrovat. Neměla by důvod měnit pozitivní stav za pozitivní.

Kdyby všichni lidé na této planetě Zemi (minus třetí, záporná dimenze bytí) byli pozitivní, pak by planeta Země byla naprosto zdravá, taková, jakou jsme ji ke svobodnému užívání a svobodnému životu v Lásce a hojnosti dostali od Nejvyššího. Kdyby tomu tak bylo, všichni - tedy planeta Země (vysoká duchovní bytost!) a lidstvo na ní žijící by žili v naprostém zdraví, lásce, toleranci, míru, harmonii, pokoře. Vše by bylo původní, pravé, dobré, čisté. Planeta a vše na ní by bylo v souladu s Láskou, jemné vibrace všeho a všech by zajišťovaly věčný, zdravý a láskyplný život v souladu s kosmickými zákony Stvořitele Prvotního všeho a všech. Planeta Země by neměla důvod převibrovat, neměla by důvod ke své kompletní očistě, k odstranění všech hrubých vibrací, tedy vibrací našich zlých, negativních myšlenek a všech skutků. Kdyby si lidstvo nezničilo svůj darovaný domov - tuto planetu Zemi, planeta Země by vůbec nepotřebovala převibrovat. Žádná transformace by nebyla potřeba. Kam? Z pozitivního do pozitivního?

Mnozí lidé hovořící dnes o transformaci si myslí, že transformace je "zaslouženým vstupem do ráje", navíc "v akci", tedy zdarma pro všechny.

 

Ať jsme planetě Zemi udělali cokoli, prý to nevadí, prý se "to nějak smaže" a všichni "se přehoupnem" zase do dobrého a čistého. Planeta to tak prý udělá - lidstvo ji zničí, zamoří, zabije, pak se stane nějaké kouzlo a ona zase ožije a uzdraví se. Lidstvo se podle názoru některých z vás nebude zpovídat ze zničení a zabití Země, žádné následky jejich činy mít nebudou a je hotovo. Hurá. Nepoučené lidstvo dostane novou Zemi, kterou za několik tisicíletí opět zničí, aby ji přimělo opět převibrovat, takže dostanou další, novou... nebo to dokážou dříve? Následky chybných voleb lidstva nám tady nějak "lítají", nemyslíte, přátelé? Opravdu si myslíte, že takto funguje Vesmír? Že takto funguje pravý život?

Tak tedy dost pohádek, realitu, kterou jsme si sami utvořili, si taky musíme prožít. To je kosmický zákon věčného života, zákon Lásky, tolerance a dokonalosti Boží. Nic jiného jsme si nikdy nepřáli, pro to, abychom se jednoho krásného dne poučili a vysvobodili se ze svých vlastních chybných voleb.

Důsledky našeho konání (včetně jednání všech jako kolektivu) nám budou již velice brzy předloženy tak, abychom je ve své zaslepenosti a pýše konečně spatřili. V nejbližších měsících prožijeme následky našich vlastních voleb. Ostatně nikdy jsme si nepřáli nic jiného, než být odpovědný za své činy a volby. To máme zaručeno.

Již brzy (vše závisí na neustálých volbách samotných lidí, na tom, kdy negativní stav dojde své plnosti, kdy na Zemi bude dosaženo (volbami lidí) takové míry negativity, že se planeta Země rozhodne své utrpení způsobované jí lidmi ukončit) prožije každý z nás společně s planetou Zemí to, co si sám svými svobodnými volbami připravil. Každý z nás půjde přesně tam, kam touží jít, co si sám pro sebe připravil, kam může jít vzhledem ke své dosažené duchovní úrovni, vzhledem ke svým aktuálním vibračním parametrům. Každý si svými vlastními volbami vybírá světy či dimenze, kam se odebere po ukončení tohoto pozemského života (ať už se svým současným fyzickým tělem nebo po své fyzické smrti). Tyto světy jsou světy různých duchovních úrovní, životních podmínek, různých vibračních parametrů a kvalit, světy pozitivní i světy negativních, pekelných dimenzí (po dobu aktivace negativního stavu). Opravdu si myslíte, že například vrah či tyran by chtěl nyní, v této své aktuálně nízké, vibrační úrovni, sdílet duchovní svět stejné úrovně jako vysoce pozitivní člověk, který nikdy nikomu neublížil a koná dobro, šíří lásku, harmonii, mír? Že by "se mu to stalo" proti jeho vůli, myslíte? Že by se mu najednou "samy" zvýšily jeho nízké, hrubé vibrace, když "půjde do tuhého", myslíte? Nebo si myslíte, že někdo mávne kouzelným proutkem a budou všichni lidé žijící ne náhodou v této záporné dimenzi bytí dobří a čistí, prahnoucí po pravém životě? Pak jste zapomněli na zákon svobodné vůle a volby, jedinečný dar, kterým jsme byli všichni bez výjimky navěky obdarováni Nejvyšším. Nečekejte žádné mávnutí kouzelným proutkem, přátelé, nečekejte, že se z člověka žijícícho negativním způsobem života stane během sekundy "anděl", jehož zlé činy se najednou "někde ztratí" a vše je urovnáno. Samo. Takto vesmírné zákony nefungují, přátelé, ostatně každý z nás jednou sám pozná, jaké milosrdenství a jaká láska v zákonech Stvoření dlí. Bez uvědomění, bez vaší svobodné vůle a volby nefungují ani kouzla, přátelé, ale to už jistě víte... Nemusíte mít strach, nikdo vás nikdy "neočaruje". Bez vaší svobodné vůle a práce na sobě samých se jednoduše sami z místa nehnete. Možností zvolit si něco jiného máte vždy nekonečné množství.

Nemůže převibrovat ten, kdo nemá parametry pro život v pozitivních světech. V pozitivních světech není možné ničení a zabíjení. V pozitivních světech (tedy také v plus páté dimenzi, kam planeta Země hodlá brzy převibrovat) není možná negativita, zlo, agresivita, nenávist, závist, strach, otroctví.  V pozitivních světech nic nevlastníte, nikoho nezotročujete ani nejste nikým zotročováni. V pozitivních světech jsou vaše myšlenky v souladu s myšlenkami veškerenstva. V pozitivních světech neuplatňujete moc nad ostatními, nevyděláváte si otrockou prací peníze, abyste přežili. V pozitivních světech jste tolerantní, pokorní, láskyplní. Jste LÁSKOU. Pouze Láskou. V pozitivních světech neustále komunikujete s Bohem a pracujete na svém duchovním růstu. Opravdu si myslíte, že všichni, kdo žijí na této naší Zemi, by takoví chtěli být? Uměli být?

Na Nové Zemi nemohou žít lidé, kteří chtějí konat a konají zlo. Kteří se staví na stranu temna, tedy negativního stavu, kteří vykořisťují, zotročují, nenávidí, touží po moci, bohatství, slávě.

 

V souvislosti s převibrováním planety Zemičky si připomeňme další kosmický zákon: Stejné přitahuje stejné. Jemné, vysoké vibrace pozitivních světů (pozitivních dimenzí bytí, tj. pravé světy Stvořitele Prvotního všeho a všech) neumožňují přítomnost vibracím opačným (hrubým, negativním, nízkým). A naopak. Vesmírné zákony jsou jednoduché a geniální. Stejné přitahuje stejné - to jest další kosmický zákon, ze kterého jsme sami vzešli.

Tak tedy opět připomínáme: Co sejeme, to sklidíme. Pro šířitele"transformačních informací" opakujeme: Nic nebude nikomu vnucováno, nic nebude nikomu přiděleno, pokud si to sami svými vlastními volbami svobodně nezvolíme, pokud si to sami svými životy nevytvoříme a sami svobodně neodsouhlasíme. Zákon svobodné vůle a volby je zákon Lásky.

A tak znovu a znovu zkoumejte, přátelé, jestli vaše slova nejsou prázdná či falešná. Jestli vaše myšlenky a činy opravdu odpovídají tomu, co cítíte a hlásáte. A co skutečně chcete. Život v pozitivních světech je záležitostí vibrací, životní energie, tedy kvality vašich životů, myšlenkami počínaje a skutky zdaleka nekonče. Život v páté dimenzi není žádným kouzlem, které vám někdo přičaruje jen proto, že už "nastal čas" nebo dokonce že to někdo předurčil. Život v pozitivních (nebo naopak negativních) světech je život konkrétních vibrací a energií, ke kterým se každý z nás musí, chce-li, sám dopracovat. Je to bytostný projev naší vlastní svobodné vůle a volby.

A tak se znovu zamyslete, přátelé: Děláte opravdu to, co odpovídá vašim nejvyšším představám o sobě samých?

Jste v každém okamžiku svého života LÁSKOU?

LÁSKOU, která je jediným existujícím zákonem Pravých světů Stvořitele Prvotního všeho a všech...