VŠE PROBÍHÁ PODLE NAŠEHO VELKOLEPÉHO PLÁNU. LIDÉ NA ZEMI JSOU NAŠE LOUTKY, KTERÉ ŘÍDÍME A OVLÁDÁME PODLE NAŠICH ZÁMĚRŮ. LOUTKOLIDÉ NA ZEMI NEMAJÍ TUŠENÍ O TOM, CO ČINÍ, A JAKÉ NÁSLEDKY MAJÍ JEJICH VOLBY. ANO, MY JIM NABÍZÍME ZLO A LEŽ. PROTO JSME TADY A PROTO HRAJEME TUTO HRU O KAŽDOU LIDSKOU DUŠI.

ONI JSOU VŠAK TI, KDO SI NAŠE ZLO KAŽDÝ DEN SAMI DOBROVOLNĚ VOLÍ. MY, SÍLY TEMNA, OVLÁDÁME VŠE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A ZANEDLOUHO NASTANE BITVA ROZHODUJÍCÍ. BITVA POSLEDNÍ. VÍTĚZNÁ. PLÁN SE NÁM DAŘÍ. LOUTKOLIDÉ SI VOLÍ PŘESNĚ TO, CO NÁM PŘINESE VÍTĚZSTVÍ A JIM JEJICH VLASTNÍ ZKÁZU. MAJÍ I JINOU VOLBU. O TÉ JIM VŠAK NIKDY NEŘEKNEME. O TÉ, NAŠTĚSTÍ PRO NÁS, NEMAJÍ LOUTKOLIDÉ ANI TUŠENÍ... Vše probíhá podle našeho velkolepého plánu...

PSEUDOTVŮRCI

Tajná smlouva reptiliánské elity

 

Pokyny reptiliánů

Tajná smlouva

 

Iluze, která nastane, bude tak obrovská, že unikne jejich vnímání. Ti, kdož uvidí, budou považováni za blázny. Vytvoříme oddělená vzezření, aby zabránila možnosti vidět spojení mezi námi. Budeme se chovat, jako kdybychom nebyli spojeni, abychom udržovali jejich iluzi naživu. Naším cílem bude vykonat jeden krok za čas, aby nikdy nepadlo na nás samotné podezření. To jim také zabrání vidět změny tak, jaké budou nastávat.

Budeme vždy stát nad relativním polem jejich zkušeností, neboť my známe tajemství absolutna. Vždy budeme pracovat společně a zůstaneme spojení krví a utajením. Toho, kdo promluví, postihne smrt.

Ponecháme jim krátkou dobu života a jejich mysl slabou, i když budeme předstírat, že děláme opak. Budeme využívat znalostí vědy a technologie lstivými způsoby, takže nikdy neuvidí, co se děje. Budeme používat měkké kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v jídle a vodě a také ve vzduchu. Budou pokryti jedy, kamkoli se otočí. Měkké kovy budou způsobovat, že budou ztrácet svou mysl. Budeme slibovat z našich mnoha stran najít lék, přesto, že je budeme zahrnovat stále větším jedem. Jedy budou absorbovány prostřednictvím pokožky a úst, budou ničit jejich mysl a reprodukční systém. Z toho všeho se budou rodit mrtvé děti, ale tuto informaci budeme skrývat. Jedy budou schovány ve všem, co je obklopuje, v tom, co pijí, jedí, dýchají a nosí. Musíme být důmyslní v dávkování jedů, neboť mohou dohlédnout daleko. Naučíme je, že jedy jsou dobré. S veselými obrázky a hudebními tóny. To pomůže jejich vůli nám pomáhat. Získáme je, aby prosazovali naše jedy. Uvidí, jak se naše produkty používají ve filmu, postupně si na ně zvyknou a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek.

 

 

 

 

 

 

Když zplodí dítě, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a přesvědčíme je, že to je pro jejich dobro. Začneme s tím brzy, když bude jejich mysl mladá, zaměříme se na to, co děti milují nejvíce - na sladkosti. Když budou mít zubní kazy, vyplníme jim zuby kovy, které usmrtí jejich mysl a ukradnou jim budoucnost. Až bude jejich schopnost učit se narušena, vytvoříme lékařství, které je učiní nemocnějšími a způsobí další nemoci, na které vytvoříme ještě další léky. Uděláme z nich naší mocí poddajné a slabé před námi. Budou vyrůstat deprimovaní, pomalí a otylí a když si k nám přijdou pro pomoc, zahrneme je ještě většími jedy.

Zaostříme jejich pozornost na peníze a materiální statky, takže se mnozí z nich nikdy nespojí s vnitřním Já. Rozptýlíme je sexem, vnějšími lákadly a hrami, takže nikdy nebudou sami, v souladu s všeobjímající jednotou. Jejich mysl bude patřit nám a oni udělají, co řekneme. Jestliže odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat mysl měnící technologie do jejich životů.

Strach budeme využívat jako svou zbraň. Ustanovíme jejich vlády a uvnitř nich založíme opozici. Budeme vlastnit obě strany. Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale provedeme vždy náš plán. Naše rodiny se nikdy nebudou mísit s jejich. Naše krev musí zůstat vždy čistá, to je ta cesta.

Donutíme je zabíjet se navzájem, pokud nám to bude vyhovovat. Budou nám poskytovat svou práci a my budeme prosperovat z jejich dřiny. Budeme je prostřednictvím dogmat a náboženství držet oddělené od jednoty. Budeme kontrolovat každý aspekt jejich životů, říkat jim, co si mají myslet a jak. Jemně a mírně je povedeme, ale necháme je si myslet, že se vedou sami.

Skrze naše frakce mezi nimi budeme rozdmýchávat nepřátelství. Když se mezi nimi rozsvítí světlo, uhasíme ho výsměchem, či smrtí, tím, co nám bude nejlépe vyhovovat. Donutíme vytrhávat si navzájem svá srdce a zabíjet své vlastní děti. Toho dosáhneme využitím nenávisti jako svého spojence, hněvu jako svého přítele. Nenávist je zcela zaslepí a nikdy neprohlédnou, že z jejich konfliktů se vynořujeme jako jejich vládci. Budou vytíženi zabíjením se mezi sebou. Budou zalití svou krví a budou zabíjet své sousedy, pokud nám to bude vyhovovat. Budeme z toho obrovsky těžit, neboť nás neuvidí, neboť nás vidět nemohou. Budeme prosperovat z jejich válek a umírání.

Budeme to opakovat stále znovu a znovu, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle. Budeme pokračovat v nucení, aby žili ve strachu a zlosti, prostřednictvím obrazů a zvuků. Použijeme všechny prostředky, abychom toho dosáhli. Prostředky budou poskytovány díky jejich práci. Donutíme je nenávidět sebe samé a své sousedy.

Vždy před nimi budeme skrývat Božskou pravdu, že všichni jsme jeden.To se nesmí nikdy dozvědět. Nikdy nesmí poznat, že barva pleti je iluze, vždy si musí myslet, že si nejsou rovni. Krok po kroku, krok po kroku se budeme blížit svému cíli. Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi vykonali naprostou kontrolu. Donutíme je akceptovat zákony, které jim ukradnou poslední zbytky svobody, které mají. Postavíme finanční systém, který je navždy uvězní, bude udržovat je samotné i jejich děti zadlužené.

Když budou společně klít, nařkneme je ze zločinů a světu prezentujeme jinou verzi, neboť budeme vlastnit všechna média. Budeme používat média ke kontrole toků informací a jejich vyznění v náš prospěch. Když proti nám povstanou, rozmačkáme je jako hmyz, neboť nic jiného nejsou. Budou bezbranní cokoli udělat, neboť nebudou mít žádné zbraně.

Rekrutujeme některé z nich, aby uskutečnili naše vlastní plány. Slíbíme jim život věčný, ale žádný takový nebude, neboť nejsou jedni z nás. Rekrutové budou nazýváni zasvěcenci a budou indoktrinováni věřit falešným obřadům průchodů do vyšších sfér. Členové těchto skupin, kteří se budou domnívat, že jsou s námi v jednom celku, nikdy nepoznají pravdu. Tu pravdu se nesmí nikdy dozvědět, neboť by ji obrátili proti nám.

Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a skvělými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelnými a nepřipojí se k nám, nikdy nepřijmou světlo a nebudou cestovat ke hvězdám. Nikdy nedosáhnou vyšších realit, neboť zabíjení svého vlastního druhu bude blok k přechodu k osvícení. Tohle nikdy nepoznají.

Ach ano, iluze svobody bude tak obrovská, že nikdy nezjistí, že jsou našimi otroky. Pravda bude ukryta v jejich tváři, tak blízko se nebudou schopni zaměřit, dokud nebude příliš pozdě. Až bude vše hotovo, realita, kterou jsme pro ně stvořili, je bude vlastnit. Tato realita bude jejich vězením. Budou žít v sebeklamu.

Až bude náš cíl splněn, začne nová éra tyranie. Jejich mysli budou spoutány jejich vírami, vírami, které jsme ustanovili za pradávných časů. Ale pokud by někdy zjistili, že jsou rovnocenní, zahyneme. Tohle se nesmí dozvědět. Pokud někdy zjistí, že by nás společně mohli porazit, uskuteční akci. Nesmí se nikdy dozvědět ani to, co jsme udělali, neboť pokud by se to dozvěděli, nebudeme mít prostor utíkat, neboť bude snadné vidět, kdo jsme, až závoj spadne. Naše akce odhalí, kým jsme a oni nás uloví a nikdo nám neposkytne úkryt.

Toto je tajná smlouva, kterou budeme žít zbytek svých současných a budoucích životů, neboť tato realita transcenduje mnoho generací a životních období. Tato smlouva je zapečetěna krví, naší krví, námi těmi, kteří přišli na Zem ustanovit tmu. O této smlouvě se nikdy nikdo nesmí dozvědět, že existuje. Nesmí být nikdy zapsána či řečena kýmkoli z nás....

energieupramene.blogspot.com

 

Pokud by se tak stalo, náš velkolepý plán, na jehož výsledek čeká celý nekonečný Vesmír, by byl zmařen. Pak prohrajeme válku se Světlem, kterou jsme rozpoutali, abychom zvítězili nad Nejvyšším, jenž stvořil VŠE, tedy i nás. Pokud by se tak stalo...

My, temné síly, vládci pekel, svůj plán dokončíme...