Michael Love

UDÁLOST (operace Masterpiece)

LÉČBA PLANETY PLEJÁĎANY

15. 10. 2019

S blížícím se vrcholem Události se zvýšila potřeba pozitivních globálních učitelů. Nyní probíhají přípravy, aby se spustilo vyvrcholení Události, to jest převibrování planety Země včetně pozitivních lidí s odpovídajícími vibračními parametry do páté dimenze bytí. Sluneční záblesky o vrcholné síle a obrovský záblesk nebeského Světla pohání všechny pracovníky Světla umístěné na Zemi (světelné lidské bytosti inkarnované na tuto planetu Zemi z pozitivních Nebeských světů). Účastní se mezihvězdné mise milujících a ochranných životních sil k plnému osvobození planety Země a lidstva. Masterpiece, vrcholné dílo, je hlavní galaktická operace, která zahrnuje všechny aspekty vývoje lidstva.

Staré, nižší energie jsou nyní částečně odstraňovány a nové, světlejší energie jsou na planetu předávány životními silami do pozemní operace, která zahrnuje miliardy galaktických bytostí a lodí rozptýlených po celé této Sluneční soustavě v tuto hodinu.

Plejáďané již nějakou dobu vytváří masivní, rozšířenou světelnou mřížku s multidimenzionálními průchody v některých jejich uzlech pro snadný a rychlý přechod planety Země do plus páté dimenze bytí. Životní Nebeské síly přivádí v tomto čase neuvěřitelné množství vysokého vibračního světla z Centrálního Slunce. Kosmická úroveň je nyní plně zformována a funkční, souhlas se spuštěním životní akce vydává Stvořitel a samotná planeta Země. Plejáďané to neustále, průběžně oznamují planetě Zemi. Veškerá pozornost této velké vzestupné mise musí nyní jít tam, kde je to nejvíce potřeba - k pozemním silám, k pozemním pracovníkům Světla.

Na Zemi je nyní, v roce 2019, z celkového přibližného počtu osmi miliard lidí jedna osmina bytostí inkarnovaných z Nebe - to jsou hvězdná semínka v předních liniích. Přibližně pouhá dvě a půl procenta těchto bytostí inkarnovaných z Nebe je však bdělá, vědomá a pracuje vědomě v tomto vrcholném životním plánu týkajícím se života všeho a všech bez výjimky. Největší bojovníci Světla jsou umístěni na povrchu planety Země, inkarnováni do lidských bytostí. Aktuální analýza ukazuje, že mnoho hvězdných semínek žije s lidmi v negativním stavu na Zemi tak dlouho, že téměř úplně zapomněla, kdo skutečně jsou, proč jsou zde na Zemi právě v tuto dobu, a pracují na nevědomé úrovni. Dobrou zprávou je, že mocné světlo, přicházející v poslední době, probouzí tato spící semínka a síla Světla ve službě se tak může zvyšovat. Každým dnem, každou hodinou se neustále mění poměr sil zde na Zemi, mocné Světlo sílí s probouzejícím se vědomím každého jednotlivce a naopak slábne vždy, když kterákoli z lidských bytostí volí pro svůj život temno, negativní stav. Probouzená a spící hvězdná semínka neustále mění sílu Světla, ve prospěch Světla nebo tmy. Díky prozřetelnosti Boží se však Světlo na Zemi neustále drží na právě takové úrovni, aby bylo neustále možné probuzení ostatních duší, aby byl v nejvhodnějším okamžiku možný přechod Země do plus páté dimenze bytí a aby mohl být Velký plán dokonán.

Mozaiku potřebného Světla dotváří v každém okamžiku každý další probuzený pracovník Světla, hvězdná semínka jsou jedinou silou, která ovlivňují proces vzestupu. Blížící se sluneční záblesk a konečné vyvrcholení události vzestupu je v naprostém souladu s duchovní úrovní každé bytosti na Zemi, každého jednotlivce a jeho voleb, které neustále činí.

Jedna z klíčových a konečných oblastí zájmu týkajícího se velkého počtu hvězdných semínek se týká zdraví vrstveného tělesného systému. Ten se skládá ze sedmi jemných těl používaných pro vaši navigaci na planetě Zemi. Veškerá substance vaší dimenze bytí, tedy minus třetí dimenze, v níž se vaše Země nachází, je toxická a škodlivá pro hvězdnou bytost, natož pro člověka, pokud jí člověk nebude procházet s vyšší inteligencí a duchovním vědomím. Po eóny temné síly formovaly úroveň tohoto světa do zotročené říše psychologické kontroly, chudoby, válek, znečištění, nemocí a smrti. Síly Světla nepřetržitě pracovaly a stále pracují na vrácení Země zpět do ráje, na místo její původní existence. Stále zůstává kritická potřeba uzdravit a posílit systém vrstveného těla velkého procenta hvězdných semínek na Zemi. S ohledem na tuto kritickou potřebu a pro zajištění úplného úspěchu operace Masterpiece provedla rada Světla nedávno přenos léčivých energií pro všechny světelné bytosti umístěné na této planetě. Nyní je na každém z vás, jak a zda-li tyto léčivé energie přijímáte, jak je rozvíjíte, udržujete a využíváte k ozdravným procesům svých těl. Jako součást operace by hvězdná semínka měla neprodleně nasadit léčebné principy, protokoly. Léčebný princip uzdravuje fyzická těla. Plejáďané a jejich lékařští důstojníci, biologlékaři, v tomto přenosu zdůraznili, že je důležité detoxikovat fyzická těla, abychom vytvořili prostor pro nadcházející velký příliv Světla.

Prvním krokem v uzdravení fyzického těla je zastavení vstupu toxických energií do fyzického těla. Hlavní cestou, jak toxické energie přicházejí do těla, je požití. Téměř všechny potraviny vyprodukované potravinářským průmyslem, všechny syntetické drogy, alkohol a nepřirozené látky jsou jedovaté a pronikají do lidského těla.

Tyto látky jsou vytvořené v laboratořích výhradně pro zisk a jsou silně návykové. Zbavit se jich může být výzva. Na ulicích vidíte mnoho lidských bytostí, vypadají zmrzačeně a téměř mrtví, jsou stejné jako smrt. Tyto bytosti jsou většinou nevědomé toho, co do jejich těl přišlo, jak o sebe pečovat zdravým a vyspělejším způsobem.

První pravidlo pro potraviny: pokud jídlo není pro lidská těla přirozené, je toxické. Souvisejícím pravidlem jsou přírodní, čisté, organické a zralé potraviny. Vaření a zmrazování potravin se nedoporučuje. Zkuste přejít na vegetariánskou, syrovou a čerstvou potravu. Krásné, silné, inteligentní bytosti přijímají Světlo, ale i na Zemi, pokud jíte rostliny a energetické přírodní potraviny, přijímáte stejné světlo - živou, duševní část bytosti. Například citron odstraní všechny toxiny a okamžitě vytvoří alkalické ph v krvi. Nemoci v alkalickém těle neprospívají. Citron rychle odstraní nezdravý tuk z těla. Citronovou vodu pijte po celý den jako svůj galaktický nápoj. Jablka a pomeranče jsou dva další přírodní, zázračné, léčivé přípravky. I zde na Zemi v zóně vymístění máte ne náhodou k dispozici mnoho dalších, chutných, přírodních potravin. Vyhoďte matrixové jídlo minus třetí dimenze bytí a zásobte se od Matky Země. Pokud chcete žít, cítit se neuvěřitelně každý den a vystoupit na vibrace plus páté dimenze, je to jediný způsob. Buňky ve vašem těle se formují do krystalické formy a nemůžeme nezdůraznit, jak důležité je pomáhat vašemu tělu v této transformaci. Do svého těla již nemůžete vkládat staré věci, protože teď je to příliš vážné. Dávejte pozor na své velké tělo.

To mluví:

Spěte. DNA se upgraduje pouze v režimu delta REM spánku, každou noc musíte dálkově dostat během spánku delta vlny pro uzdravení a udržení silného imunitního systému. Když jdete spát, vypněte mysl. Budete to muset udělat několikrát, abyste si to naprogramovali, ale funguje to. Usnadněte si spánek. Třikrát se pomalu, dlouze, hluboce nadechněte, abyste dosáhli uvolnění, než usnete. Melatonin je přirozený zázrak spánku.

Cvičte. Abyste byli zdraví, musíte pohybovat lidským tělem po celý den. Doporučujeme chůzi, běh, fyzickou práci, jógu, tanec, plavání, jízdu na kole a protahování. Pokud vám na sobě záleží, projeví se to ve vašem těle a ve vaší energii. Nejprve jezte citrusové plody, pak budete mít energii.

Léčebný protokol k duševnímu uzdravení.

Hlavní energií, která si vybírá daň na mentálním těle, je stres. Stres je nejvíce toxická energie ve Vesmíru. Pokud odstraníte stres, vše se rychle uzdraví. Zde jsou naše pokyny.

Přestaňte se snažit vyhovět požadavkům někoho jiného. Přestaňte poslouchat všechny ostatní. Poslouchejte sebe. Pokud někdo tlačí příliš tvrdě, pak jednoduše ustupte. Přestaňte si dělat starosti. Ti, co si volí negativní stav, pracují proti všemu pozitivnímu, co děláte. Přestaňte zabíjet své tělo pokusy o dosažení iluzorního cíle mínus třetí dimenze. Stačí zpomalit a přestat tak tvrdě pracovat. Zjednodušit si práci je Plejádský způsob. Nesnažte se držet celý svět, přestaňte se s ostatními přetahovat. Vyčistěte nepořádek kolem vás. Toto je začátek energetického zúčtování. Zorganizujte si svůj čas a věci. Mějte seznam úkolů na každý den. Zpět z života matrixu. Dejte si pár dní pauzu, svět nekončí.

Jednou z primárních příčin špatného duševního zdraví je chemická nerovnováha v mozku a těle, kterou lze napravit zablokováním všech příchozích toxinů a využitím přírody. Cvičte mysl, začněte získávat mnohem hlubší znalosti věcí - Vesmírných zákonitostí. Nebojte se věnovat ezoterickým tématům. Budete překvapeni. Přeprogramujte mysl. Naplňte svou mysl pouze pozitivní energií a myšlenkami. Každý den používejte pozitivní přeprogramování starých, chybných myšlenek. Přezkoumejte vše, co jste se naučili ve vaší minus třetí dimenzi. Dekódujte pouze to, co chcete, aby se dostalo do vašeho těla. Staňte se programátorem vaší mysli. Naučte se vytvářet své myšlenky. Princip já je nejmocnější věc ve Vesmíru a základ celého Stvoření. Dávejte pozor a uvědomujte si, co si myslíte.

Léčebný protokol k emocionálnímu léčení.

V každé situaci máte vždy na výběr lásku nebo strach. Ústředním bodem života je cítit se dobře, takže začněte dělat jen to, co máte rádi, v čem se právě teď cítíte dobře.

Láskyplné inteligentní bytosti žijící podle zákona Jednoty neubližují. Člověk by se nikdy neměl pokoušet cítit se dobře na úkor jiné bytosti. Vyberte si Lásku ve všech situacích. Ptejte se sami sebe, co byste rádi dělali, a pak to udělejte. Láska a všechny její deriváty jsou nejvyšší a nejsilnější pozitivní uzdravující emoce. Nehledejte lásku u jiného, nehledejte lásku, tak to nefunguje. Nejdříve dejte nejvyšší lásku sobě. Pak k vám Láska přijde ve své nejvyšší podobě. Vesmír vám nemůže dát věc, kterou si nedopřejete. Milujte a hýčkejte se více než kdykoli předtím. Znovu vytvořte svůj život tak, jak chcete. Nechte svého Ducha tvořivě stoupat a začněte žít naplno. Naučte se ignorovat názor ostatních. Připojte se ke svému vyššímu Já a přesuňte se do svého posvátného prostoru. Zde najdete pohodlí a radost, jen tak, bez ohledu na to, co jste se naučili, všechno zvládnete snadněji a budete úspěšní na své cestě vzestupu. Nemůžete pomoci ostatním, pokud sami nejste v pohodě. Je čas odstranit emoční bolest minulých traumat. Tato stará bolestivá energie byla s mnoha z vás již dlouhou dobu. Je jako starý přítel, který způsobuje velké utrpení. Nelze vibrovat vysoko bez předchozího vyčištění starých, těžkých energií, které vás strhávají, způsobují bolest a utrpení a již vám neslouží. Vesmír nedovolí nízkým vibracím projít závoji vyšších říší. Bolestivá emoční energie starého traumatu zůstane uvězněna v těle, dokud nebude uvolněna a vyloučena. Některé bytosti drží staré bolestivé energie po celá desetiletí a dokonce i pro mnohé inkarnace. Lapené traumatické energie jsou vždy uloženy vedle hlavního orgánu uvnitř těla a tato oblast způsobuje bolest a problémy, dokud není energie vyčištěna. Každý hlavní orgán ve fyzickém těle je v místech, kde jsou umístěny čakry multidimenzionálního těla. Hlavními příčinami zablokování čaker jsou obvykle vzpomínky pohřbené hluboko v podvědomé mysli z dětství, minulá inkarnační traumata při restriktivním systému víry, emocionální zranění, které nebylo odpuštěno, nebo jen nedostatek pozornosti způsobí šok, který energii čaker zablokuje. Napětí v některé z čaker se vytváří opakovaným potlačováním viny a nevyjádřenými emocemi. Občas je vše ovlivněno metabolismem těla a emočním stavem. Nemoc v těle je způsobena chronicky se opakující, blokující energií. Chronická energie je doslova životní síla fyzického těla. Tato energie se nazývá jednoduše tělesný život. Pokud je odčerpán, zneužit, nevyužíván a tak dále, bude fyzické tělo nemocné a zemře.

Naším úkolem je určitá disciplína zaměřená na to, abychom vyčistili všechny uvězněné energie v těle, které by zcela zastavily proces vzestupu. Této vnitřní práce lze dosáhnout bez průvodce, jste plně vybaveni k vlastní ochraně před uvězněnými nebo traumatickými energiemi. Pokud potřebujete průvodce, zpracujte nejprve sami, co zvládnete. Osobní vnitřní práce je vyžadována od každé bytosti na planetě Zemi, bez ohledu na existující vibrační úroveň. Jen tak se lze osvobodit od hranic Země a dosáhnout jakéhokoli osvícení a probuzení. Staňte se mistrem v hledání jakékoli uvězněné emoční energie v těle, která blokuje čakry. Nechte tuto energii mluvit. Pokud se může vyjádřit, nemá žádný účel a opustí tělo. Jakmile znovu plně vyjádříte bolestivé staré trauma, energie opustí fyzické tělo navždy. To je tajemství mistra, učitele a léčitele. Tento proces emocionálního léčení je označován jako transmutace nižších vibrací do podoby, protože živá energetická hmota je přeměněna na lásku tím, že se nejprve plně projeví emocionální bolest, poté porozumění a přijetí a pak odpuštění, které staré nahradí láskou a rozloučí se. Je to důležité vyčistit husté energie z těla nejen proto, abyste se cítili lépe, ale abyste dosáhli svého cíle vzestupu. Všechny staré, nižší energie, které již neslouží vaší duši, nemohou jít s vámi do další, vyšší dimenze. Toto je velké vyčištění cesty a rozhodující pro vývoj vaší bytosti.

Pokud budete postupovat podle pokynů uvedených zde a dělat jednoduché úkoly, o nichž mluvíme, přijdou dobré věci a prostor, ve kterém byla uložena energie, se rychle uzdraví spolu s jakoukoli nemocí a nepohodlím. Po emocionálním uvolnění se prostor okamžitě zaplaví bílou, magnetickou božskou silou a láskou a bytost se promění ve vyšší a lepší verzi sebe sama. Vnitřní vibrace těla se úžasně zrychlí, když se čakry točí rychleji, což způsobí, že se bytost stane mnohem více milující, atraktivnější, mladší, naplněna nekonečnou životní silou. V každodenním životě začne proudit mnohem více štěstí a univerzální hojnosti. Většina fyzických onemocnění a nemocí má emocionální příčinu. Když uzdravíte základní myšlenky a emoce, fyzické tělo se automaticky uzdraví. Buďte verbálně a upřímně vděční za každý den, za všechny dobré věci ve vašem životě. Božská dichotomie, Vesmír, vám pošle více toho, za co jste vděční, i když to zatím z vašeho pohledu nemáte. Při práci na svých přáních a zájmech je nutné strávit spoustu času jen sám se sebou. Musíte se poznat, abyste se stali mistrem. To lze, jen když budete plně přítomni sami se sebou. Tajemstvím vzestupu je soustředit se na sebe, což přináší energii životní síly a vědomí. Nyní potřebujete veškerou svou životní sílu pro léčení, růst a úspěšný vzestup.

Přestaňte se snažit žít minulostí nebo budoucností, protože se nejedná o realitu. Váš čas a prostor je tady a teď. To je opravdu vše, co existuje. Jediné místo, které se může projevit, je tady a nyní. Pokud sníte o autě v budoucnosti, pokoušíte se projevit realitu v budoucnu, takže nikdy nepřijde do vašeho života. Cítit, jak dobré je mít to teď, přináší do vašeho života všechny ty dobré věci.

Léčebný protokol pro léčení duše.

Na vyšší úrovni je duše spojena s každou další duší, ale nakonec jste jediným strážcem brány pro energie, se kterými chcete být spojeni. Odejděte z prostoru bytostí infikovaných negativními energiemi temných světů - ještěrů z pekel, astrálních parazitů, pseudotvůrců. Při uzdraveném nižším vědomí kontakt s jejich energetickým polem začne automaticky čerpat energie z vrstev vašeho těla a rychle sníží vaše vibrace. Nedělejte žádné energetické spojení s těmito bytostmi. Například když o nich přemýšlíte, začnou čerpat svou životní sílu - vaši životní sílu. Pokud narazíte na tuto bytost, musíte říci „ne“ úniku energie laskavým vytvořením okamžitých, pevných, osobních hranic bez negativní reakce. Poté, co nastavíte vaši hranici, zcela změňte zaměření, vědomě změňte své myšlenky. Nedávejte zlým bytostem žádnou další energii. Všechny nevědomé, negativně žijící lidské bytosti mají připojené negativní entity temných světů, kteří se živí negativní energií. Počet těchto temných bytostí parazitujících na nevědomých lidských bytostech je závislý pouze na vlastní vibrační, energetické úrovni těchto lidí. Lidé volící si pro svůj život negativní stav a jeho zlo, jsou významným zdrojem energie pro temné entity. Náboženskými pojmy můžeme o negativních entitách hovořit jako o zástupcích démonů nebo také o archonech, vládcích temnot.

Archoni stisknou vaše nejcitlivější emocionální tlačítko, aby vyvolali negativní reakci, aby se mohli začít živit vaší životní silou. V mnoha případech archoni používají členy vaší rodiny a blízké, k nimž jste připojeni, aby se začali živit vaší životní silou. Osamělost, vina, nízká sebedůvěra, strach a ztráta jsou preferované nízké vibrační emoce používané archony v blízkých vztazích. Občas musíte udělat těžkou volbu a vztahy ukončit, abyste zastavili odčerpávání životní síly. Uzdravování může někdy trvat i několik inkarnací, je to na každém z vás, výsledek je jen vaše volba, vaše práce na sobě samém. Manipulace a narcismus patří k nejzjevnějším příznakům přítomnosti archonů.

Většina vysoce vibrujících hvězdných semínek je spojena pouze s bytostmi, které s nimi rezonují, které mají stejné vibrace. To je zatím správný způsob, dokud lidstvo neprocitne.

Další důležitou věcí, kterou je třeba vědět o přerušování spojení, je odstranění veškeré energie související s touto bytostí. Mistři se naučili nereagovat. Čím více má člověk kontrolu nad svými pocity, tím větší moc má. Když reagujete negativně, vytvoříte „peklo“ ve svém těle a všude kolem vás. Ale když se rozhodnete pro moudrost, porozumění a lásku, vytvoříte Nebe v těle a všude kolem vás. To jsou ozdravné a tvůrčí síly Vesmíru.

Pamatujte, že nemáte žádnou kontrolu nad tím, co jiné bytosti říkají nebo dělají, protože toto je Vesmír svobodné vůle. Co provádí negativního je jejich problém, nikoliv váš. Tato bytost dostane zpět tu energii, kterou vytváří. To je karma. Nemělo by vás to zajímat, pokud jim nehrozí újma nebo zranění. I pak najděte okamžitě zákonnou ochranu a odejděte z jejich prostoru. Tím jim neubližujete. Poté, co vyčistíte jejich energii ze svého vesmíru, vraťte se k sobě a pokračujte ve své vyšší realitě. Vždy používejte inteligenci, moudrost a dávejte lásku a dobré věci. Musíte strávit čas sami a někdy prostě začít znovu, abyste mohli uzdravit své bytí. Nemyslete na osamělost, nemějte z ní strach, osamělost neexistuje. Ve vlastním čase budete po chvíli plně spokojeni s tím, že jste se sebou. Stvořitel je neustále s každým z vás. Je vámi. Je ve vás. Je všude kolem vás. Je vším. Člověk nemůže pochopit nebo ocenit tento způsob cítění, dokud to nezkusí. Je to úplná svoboda a mír. Sedněte si v přírodě sami, zhluboka se nadechněte a pocítíte království Nebeské. Dělejte to každý den hodinu, dělejte to vědomě, a vaše zdraví se vrátí. To je jediný způsob, jak plně uzdravit duši.

Obecné pokyny.

Každé z vašich vrstevnatých těl je spojeno s ostatními, takže pokud uzdravíte jedno, uzdravíte ostatní. Jste andělským bojovníkem. Vaše fyzické, mentální, emocionální a éterické tělo musí být ve vrcholné kondici. Mistr má kontrolu nad sebou a všemi svými cestami. Je disciplinovaný v sobě a má vysokou úroveň sebeúcty. Odstraňte limity své i další. Přestaňte věřit systému, protože vás to ohromně omezuje. Soudy a nálepky nemusí nutně popisovat věc správně, ve chvíli, kdy v něco věříte, nebo to tak označíte, umístíte se do krabičky s omezením a odříznete všechny další možnosti, které v této věci existují. Přestaňte se bránit životu a bát změny, která přichází. Vše se děje pro dobrý účel a dobro vaší duše. Snažte se co nejlépe zvládnout všechny věci v životě tím, že jim umožníte, aby se odevzdaly a otevřely a dostaly to, co vám Vesmír dává.

Osobní charakter

Budování dobrého charakteru by mělo být jedním z vašich hlavních zaměření. Být dobrou a vznešenou osobností vám dává více síly než cokoli jiného. Jako správný Plejáďan buďte odvážný a statečný, postavte se svému strachu a on zmizí. Vždy konejte z lásky. Každý den dejte něco dobrého jinému. Držte slovo. Nebuďte líní a dělejte, co musíte, abyste každý den zlepšili svůj život. Pracujte moudře, dobře se starejte o své tělo a všechny záležitosti ve svém životě. Vždy prezentujte tu nejlepší verzi sebe sama. Buďte ohleduplní a laskaví ke všem bytostem. Nikdy nikomu a ničemu neubližujte. Pokud jste neúmyslně ublížili, napravte to. Nezůstávejte dlužit. Uzavřete mír se všemi bytostmi. Čím vyšší rozměr, tím dokonalejší musí být a bude vaše osobnost. Musíte být neustále vyváženým, mnohorozměrným, multidimenzionálním bytím. Než vstoupíte do plus páté dimenze bytí, musíte být dokonalí v této vaší minus třetí dimenzi bytí. Ne však dokonalí v jeho negativitě. Dokonalí v podobě Světla, které tuto tmu prozařuje, které každému ukazuje cestu k věčnému životu v míru, lásce, zdraví, radosti a jednotě.

Jak vám můžeme říct o nebeských věcech, pokud jste dosud nezvládli věci tohoto světa, pokud se stále topíte v nevědomosti, vlastním ovládání, strachu, v nemocech a utrpení. Nástroje vzestupu jsou reiki, jóga, práce s dechem, hudba a tvorba, posvátná geometrie, získání vyšších, duchovních znalostí, rozjímání, posvátná sexualita, meditace, léčivé byliny a rostliny, solné koupele, éterické oleje, krystaly. Krystaly jsou obzvláště účinnými léčivými nástroji, protože pomáhají směrovat přirozenou energii skrze vrstvená těla.

Toto je nejúžasnější čas na život na planetě Zemi. Nyní zde nejste náhodou a hrajete roli v této velké vesmírné hře. Pozitivní pátá dimenze je místo, kde se odehrávají magické věci. Udržte si stav vědomí na kmitočtu gama páté dimenze a zároveň si užívejte fyzického projevu toho všeho v záporné, minus třetí dimenzi. Blížíte se k cílové čáře. Budete průvodci a uznávanými vůdci na Nové Zemi.

Přišli jsme vytvořit lepší svět pro celé lidstvo. Přišli jsme mnoho z vás uzdravit a pozvednout. To je náš dar pro vás. Je čas se probudit a plně si uvědomit, kdo jste a co děláte tady, na planetě Zemi.

Děkuji za vše, co jste udělali na této velké misi vzestupu. Jste na konci toho všeho a nyní jste poslední oporou a motorem své velké životní síly. Zaujměte místo osvícené, kosmické bytosti. Pozvedněte svou bytost nyní, kdy se suneme k vyvrcholení události.