SDĚLENÍ Z PLEJÁD

Sdělení pozemšťanům

 

 

příjemce sdělení: paní PLEJA SVĚTLO KRYSTAL, které tímto jménem všech bytostí srdečně děkujeme za její světelnou práci pro nás, bližní své

 

AKTUÁLNÍ TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY A POCITY

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ VYSOKÝM FREKVENCÍM

(2018)

 

Přátelé drazí,

 

toto sdělení směruje především k těm, co se o transformaci zajímají, ale nevědí, jak všechny ty informace uchopit, jak se transformačním změnám, energiím postavit, jak je v sobě energeticky zpracovat a ukotvit do hmoty.

Proto vyslechněte toto sdělení, s láskou, pokorou a se vší vážností. Slova v něm jsou formována tak, aby byla k jasnému pochopení a energeticky uchopitelná pro ty, co se s energiemi teprve učí pracovat.

Není problém si na internetu vyhledat zdroje, které předávají informace k probíhající transformaci. Jenže, ne každý se chce o transformační změny zajímat a na sobě pracovat. Prostě – dostatečně k tomu ještě duchovně nedospěl, jede si dál po starých kolejích a nemíní na tom nic změnit. Pochopit se to dá, nejsme všichni stejní, neboť si s sebou nepřinášíme stejné zkušenosti. Někdo si teď může říct: No co, nepovedlo se to v tomto životě, povede se to v tom dalším. Ano, v tom dalším životě bude mít možnost postoupit výše, pokud bude chtít… Jenže: Kde jinde ve Vesmíru se mu naskytne tak jedinečná příležitost k duchovnímu rozvoji, než tady, na krásné planetě Zemi. Co by jiné bytosti, duše, za to daly, tady v této transformaci s námi být. My ale TADY jsme, tak si tu příležitost nenechme vzít. Nikdo jiný to totiž za nás tady neudělá, jen my a zase jen my. Kolektivní vědomí, vědomí Pána Ježíše Krista.

(pozn. webu: Nezapomínejme, že v dalších životech - v případě nesplnění si svého poslání zde na Zemi, resp. v případě dalšího karmického zatížení v důsledku prožitého negativního pozemského života) budeme mít mnohem obtížnější podmínky pro to, co jsme přišli vykonat zde, na Zem. Jak víte, další inkarnace na tuto planetu Zem už není možná, proto naprosto jedinečné a neopakovatelné (a ne náhodně vámi samotnými vybrané a zvolené) okolnosti a podmínky pro splnění vašeho konkrétního poslání pro váš klíčový duchovní růst (včetně potřebného očištění vaší karmy, kvůli kterému jste si moc přáli tady na Zem inkarnovat) jsou NEJPŘÍHODNĚJŠÍ právě teď a tady, na Zemi).

Věřím, že na inkarnaci muselo být hodně „narváno“, zrodit se do tak význačné doby, i když nelehké, náročné, je nejlepší "školou" pro ty, co přišli postoupit o stupínek výše. Ale vývoj se nikdy nezastaví, a i ve vyšších úrovních, dimenzích, náš vývoj neustále pokračuje. Reinkarnace je přirozený proces rozvoje, a samozřejmě, že se nikdy nezastaví. Existuje mnoho světů, dimenzí, planet, mnoho domovů v multivesmírech.

Tímto sdělením vzývám všechny, kdož mají zájem a chtějí změnit, pozvednout naši společnost. Přátelé, na nic nečekejte a zapojte se k nám, pracovníkům Světla. Kdo se přidá? Ano, chceme tady a teď, na duchovním rozvoji naší společnosti skutečně pracovat. Přišel čas velkých transformačních změn. Osvobozením se od energií nízké úrovně vědomí jsme připraveni na vyšší úroveň bytí, kde můžeme obývat vyšší světy ve světelných dimenzích.

Posláním duše je duchovně se rozvíjet, učit se, poznávat, objevovat, zdokonalovat, experimentovat, transformovat, tvořit nové. Jsme v koloběhu nekonečné, vesmírné, Boží "hry" s dobrodružnými výpravami do různých světů, dimenzí, galaxií, multivesmírů… Jak silný energetický otisk si naše duše nese ve své DNA, tam se nachází náš Domov. Podle našich zkušeností, podle našich zásluh, spravedlivé to jistě je. Naše DNA je sice složitá, ale geniálně vymyšlená, stvořená. Všechny zkušenosti, které jsme za minulých životů nasbírali, jsou v naší DNA zapsané. A tak pro své působení tady, pro své životní poslání, pro svou světelnou misi čerpáme i ze zkušeností předešlých. Ty současné, nově získané, jsou velmi cenné, a také i v dalších životech je můžeme naplno využít. Ač se člověk v některých případech může jevit „primitivně“, uvnitř ukrývá genialitu své jedinečné genetické výbavy DNA.

Proto pozorně naslouchejme své duši, je to náš navigátor, vnitřní hlas, který není radno neslyšet. Otvírá se nám, co dlouho bylo skryté. Potkáváme se se svým pravým Já poznáváním sebe sama. Bohužel ne všem se daří toho dosáhnout. Proto pracovníci Světla s láskou a velkou trpělivostí napomáhají těm méně zkušeným. Mohou nabídnout ze svých bohatě nabytých zkušeností ze svých dávných životů. Připutovali z různých koutů Vesmíru, aby s láskou sobě vlastní a se statečností a trpělivostí podpořili a inspirovali ostatní duše, aby se neztrácely ve hmotě. V této transformaci je potřebné vynaložit velikého úsilí, vždyť se pracuje na pozvedání a čištění energií. Dalo by se říct, že pracovníci Světla jsou vlastně takovými Anděly v lidském rouše, svou pozemsko-andělskou misi berou zcela vážně a zodpovědně. Svou energii si chrání, nemohou si dovolit ztrácet ze své drahocenné energie, nenechají se vtahovat do sporů, do různých internetových diskusí, kde slovně útočí negativně naladění lidé. Temné síly ovládají negativní lidi, aby je využili k energetickým útokům na ty, co vyzařují světelnou energii. S negativními lidmi manipulují, zaměřují se na ego lidí, aby si mysleli, že jsou pracovníci Světla, a útočí na skutečné pracovníky Světla. Na sociálních sítích se s takovými útoky můžeme setkat. Čím více světla ze sebe vyzařujeme, o to více jsme energeticky napadáni. (Současně však o to více jsme chráněni ze strany Světla, o to více ochranných, léčivých a posilujících energií dostáváme od Vesmírných přátel, andělů a od Stvořitele Prvotního všeho a všech - pozn. webu).

Pracovníci Světla jistě ví, o čem hovořím, poslední dobou to zažívá mnoho z nás. Proti těmto útokům používáme duchovní energii – nejúčinnější ochranu vyzařující Lásky a Světla, energii Pána Ježíše Krista. Proto každé probuzení, posun, změna, povznesení, ač jednotlivce, skupiny či národa, je pro naši společnost velkým úspěchem. Má smysl pokračovat a nic nevzdávat?

Odpovědi nalezneme ve své duši a moudrost ve svém srdci. Náš Duch je silný, jen si k Němu najít cestu. Také i Země je živá a má své vědomí a je v procesu transformace. Tím, jak jí lidé ubližují, jak ničí její přírodu a vnášejí k ní negaci, je Země nucena se této negativity zbavovat, a to v podobě přírodních katastrof, zemětřesení, sopečných výbuchů, obrovských bouří a záplav. O těchto transformačních zemských procesech víme, jen je stále nebereme vážně. Opakovaně o tom dáváme vědět s Plejáďany ve sděleních k transformaci, že pokud lidé nebudou k Zemi a k sobě chovat lásku, bude se zbavovat negativity, kterou jí způsobili lidé v negativním stavu energií. Nebudeme si tedy stále dokola něco nalhávat, nazývejme věci pravými jmény a informujme, ale nepřesvědčujme, ostatní lidi, že tato transformace je součástí nás všech na planetě Zemi a nemělo by být nikomu lhostejné, jak se naše lidská společnost bude dál rozvíjet, jak bude myslet, konat, čemu bude věřit, čemu ne, pro co se rozhodne, a pro co ne. Sice zodpovědný je každý sám za sebe, nejsme tedy zodpovědni za konání druhých, ale je potřebné si uvědomit, že naše práce je týmová, kolektivní a jak myslíme, konáme, to bude naší realitou. Pokud se naše společnost bude rozdělovat, přesněji řečeno nechá se rozdělovat, těžko kdy najde společnou řeč k pozitivním řešením a tvořením realit páté dimenze bytí. Tak, jak jsem v loňském prosinci psala, situace je sice vážná, avšak stále ne ztracená, pokud nepovolíme a nenecháme se stáhnout na nízké frekvence.

(pozn. webu: Zodpovědný je každý sám za sebe, za své vlastní myšlení a konání, to ano, ale pozor na mylnou představu, že každý jeden z nás není zodpovědný za výsledek, současný stav na planetě Zemi. Právě každý jeden z nás je tím, že odpovídá SÁM ZA SEBE v PLNÉ MÍŘE, je však zároveň tvůrcem reality, v níž se nacházejí všichni ostatní. Proto je tolik podstatné řešit KOLEKTIVNÍ, společné - sjednocené či naopak rozštěpené - vědomí, proto je tolik podstatné, zda JEDNOTLIVEC, KAŽDÁ JEDNA DUŠE dokáže silou své pozitivity ovlivňovat - energeticky a zákonitě poté na fyzické úrovni - ostatní. Totéž však platí i o opačném, tedy negativním působení. Negativní myšlenky a činy přímo ovlivňují procesy myšlení i jednání, resp. tvoření reality ze strany všech ostatních. Ano, nejsme zodpovědni za konání druhých, ale jsme zodpovědni za myšlení a jednání SVÉ, jejichž ENERGIE  - pozitivní či negativní - přímo ovlivňuje a spoluutváří okolnosti bytí pro všechny ostatní. Pročpak asi planeta Země tolik trpí? Pročpak se čím dál častěji očišťuje od negativních, hrubých vibrací produkovaných v extrémní míře námi, lidmi? Že by proto, že jeden je "hodný" a zodpovědný sám za sebe a další "zlobí"? Jak by k tomu přišli "ti hodní", říkáte si...? Tak tedy, kosmický zákon energie mluví jasně: "CO VYSÍLÁME, TO SE NÁM VRACÍ...").

Transformační pocity a příznaky

 

Mnoho lidí říká, že se poslední týdny, dny, cítí velice zvláštně, až podivně, pociťují zvláštní stavy, které nikdy dříve neměli. Jsou více emotivní, vyplouvají staré vzpomínky z dávné minulosti, z dětství. Cítí u toho silné emoce, radost střídá smutek… Jsou dny, kdy se cítí velmi šťastní bez jakéhokoli důvodu a jsou dny, kdy cítí smutek, úzkost, jsou plačtiví a jakoby do tohoto světa ve třetí dimenzi už nepatřili. Připadají si jak v nějakém snu a mají dojem, že to, co zažívají, není skutečné… Ztrácejí se v čase, zaznamenávají jiná vnímání času a zkreslení realit, začínají vyhledávat více klidu a společenským akcím se vyhýbají. Chce se jim hodně spát, zdají se jim zvláštní, nepochopitelné sny, někdy až děsivé. Z ničeho nic je přepadá pocit, jakoby měli zešílet, či ztratit vědomí. Přestávají jíst maso, ta představa, jak velké utrpení muselo zvíře na jatkách prožívat, je změní natolik, že se stávají vegetariány. Jsou pro ně slyšitelné neznámé zvuky, jsou to vysoké frekvence a neví, odkud ty zvuky přichází. Jsou citliví na hlasité zvuky, mají závratě, žaludeční potíže, vysoký krevní tlak, návaly horka, mrazení, bolest hlavy a kloubů, prostě různorodé zdravotní potíže. Někteří si dokonce myslí, že mají nějakou začínající, vážnou nemoc, takže zvažují návštěvu lékaře. Pocitově se můžou cítit špatně, unaveně, apaticky, bez energie…

Bohužel systém jim k tomu nic přínosného nesdělí a udržuje dál v nevědomosti, tak, jak to systému vyhovuje.  Ale lidé mají být pravdivě informováni a vědět, co k transformaci patří a je její součástí. Teď jsme zrovna v období silného čištění: virózy, chřipky, různé zdravotní potíže, kdy se naše tělo zbavuje negativní energie, starých fyzických bloků.

Vítejte v transformaci, přátelé. Není se čeho obávat, nejste nemocní. Jste mocní, silní duchem. To jen vaše – naše fyzické tělo se přizpůsobuje vyšším frekvencím, ať zvládneme přijímat silné světelné energie proudící z centrální hvězdy Alkyon v souhvězdí Plejád. Probíhá další silné čištění před příchodem zesilujících se vesmírných energií. Naše fyzické tělo je schopno samoléčení a je neustále ovlivňováno našimi myšlenkami, energiemi nesoucí informace a místo určení. Je proto pro nás důležitý zdravý život s pozitivním myšlením a láskou ke všemu živému i tomu, čemu říkáte "neživé" (Pozemšťany označovaný neživý kámen je ve skutečnosti živý, živoucí energií - neustálé kmitání, vibrace jeho elementárních částic a struktur na atomární i subatomární úrovni není ničím jiným než důkazem ŽIVOTA, důkazem věčné přítomnosti Nejvyššího v něm - pozn. webu).

Jak mnozí už vědí, transmutuje naše fyzické tělo, a to na krystalické bázi, aby bylo přizpůsobené k životu v podmínkách páté dimenze bytí. Krystalické tělo je lehčí a nepodléhá nemocem, tak, jako tělo pobývající ve třetí dimenzi. Můžeme tedy i cítit lehkost našeho těla. Transmutují všechny buňky v těle, mění se naše DNA. Kdo je transformačním změnám vnímavější, mohl u sebe zaznamenat něco jako vnitřní třes, silné rozvibrování těla, jakoby mu poskakovaly všechny buňky. To značí, že v nás probíhá buněčná přeměna, transmutace buněk v těle. Pozitivním myšlením, láskou v našem srdci, navýšenými vibracemi, novými programy, přijímáním vysokých energií z Vesmíru přepisujeme naši DNA. Postupně v sobě aktivujeme světelné kódy.

 

Je zapotřebí být bdělý a vnímavý ke změnám a vědomě je vyhodnocovat, neboť fyzické potíže (mnohé z těch právě popsaných) samozřejmě dokáží bez problémů implantovat do těl pozemšťanů negativní entity, Temná strana. Příznaky výše popsané pak nejsou důsledkem a projevem zmíněné transformace, ale důkazem přímého zásahu negativních entit. Je nutné vědět, že toto může negativní stav realizovat pouze na negativních lidech, jejichž hrubé, nízké vibrace toto ovládání skrze umělé vytváření fyzických potíží vůbec umožňují a kteří jsou proto k tomuto negativnímu působení Temných sil silně otevřeni a vnímaví. Jak už víte, také toto (způsobování nemocí) je součástí ovládacích programů sil Temna (fyzické nemoci a potíže jsou velice dobře realizovatelné například pomocí Haarp, chemtrails, psychotronických zbraní a dalších smrtících zbraní bohatého arsenálu negativního stavu). Proto je nezbytné uvědomit si svou skutečnou pozici a včas začít případně pracovat na sobě samém, abyste se nestali "obětí" hry Temné strany a naopak abyste DOKÁZALI S LÁSKOU, POKOROU A ÚCTOU PŘIJÍMAT energie POZITIVNÍ, KTERÉ K VÁM NEUSTÁLE, NEZIŠTNĚ A LÁSKYPLNĚ PROUDÍ.

Kromě tohoto vnějšího, zákeřného (a lidstvem samotným povoleného) ovládání z dílny negativního stavu nezapomínejme, přátelé, že jen a pouze vaše - naše MYŠLENKY jsou JEDINOU PŘÍČINOU VŠECH našich nemocí, neštěstí, úrazů, nehod a "náhod", utrpení, "smůly", nespokojenosti, úzkosti, strachu, katastrof... MYŠLENKA JE čistá ENERGIE, KTERÁ TVOŘÍ... vzpomínáte...

Nezapomínejte, že VE VAŠEM ŽIVOTĚ SE NIC NEDĚJE PROTI VAŠI VŮLI. Jinými slovy: Pokud nemají negativní entity živnou půdu pro svou úrodu, tam nemohou nikdy uspět. Pokud ji někde najdou - odpovídající negativní energie - pak ji beze zbytku využijí, stráví a tím se sami, na úkor svého hostitele, posílí, ostatně důkazem toho je svět v troskách, svět všude kolem nás, fungující jen "naoko"... Mějme na paměti, že na absolutní Lásku, dobro a pozitivitu v jakékoli formě je negativní stav krátký... - pozn. webu.

 

Velké změny ve společnosti, vesmírné energie, podpora pracovníků Světla

 

V transformaci svištíme obrovskou rychlostí, proto ty silné transformační příznaky a pocity a jiné vnímání času. Vše jakoby se nám zrychlovalo a chvílemi ztrácelo v čase. Jsme ve velkém skluzu a je potřeba to energeticky popohnat. Kdo je energiemi v rovnováze, navyšuje své vibrace, stává se přijímačem vysokých energií z Vesmíru, ve fyzické i psychické rovině. Proto to na něj tak silně doléhá a silně to cítí. Vystupuje z duality a směřuje k Jednotě. Kdo ještě nenavýšil své vibrace a není energiemi v rovnováze, je více v chaosu, strachu, připoután k dualitě a ovládaný temnou stranou. Nemá smysl druhé přesvědčovat, jen je informovat, inspirovat, ať si vyberou sami, kterou cestou se dají. Ale přesto má smysl pokračovat. Postupně a s velkou dávkou trpělivosti šíříme k druhým informace Světla. Děkujeme za každou probuzenou lidskou duši.

V letošním roce je potřebné v naší společnosti učinit velké změny. A tento zlomový rok bude ke změnám energeticky hodně silný. Ten obrovský nárůst energií již pociťujeme od února, ale nejsilněji se to projeví od půli března. Tak ať jsme na ten energetický skok dobře připraveni.

Z centrálního zdroje Galaxie budou od března přicházet tak silné energie vysoké frekvence, že jen s navýšenými vibracemi v energiích Pána Ježíše Krista jsme schopni tyto energie bez větších fyzických a také i psychických potíží zvládnout. Je tedy potřebné skutečně na sobě zapracovat, ať máme potřebných sil k vzestupu. Není přece možné, abychom se chovali jako malé děti a dokola se přeli o to, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá. Co, kdo, kdy řekl, jak to řekl. Plýtváme energiemi nad nesmyslnými, bezduchými věcmi a to podstatné nám uniká. V této nízké hustotě třetí dimenze je skutečně bezvýznamné se přít o své pravdy. Ve své podstatě každý máme pravdu. Záleží, z jakého úhlu pohledu ji vidíme, z jaké úrovně vědomí. Neustálým handrkováním se tak akorát okrádáme o svou drahocennou energii. Pozastavme se nad tím, zvažme pro a proti a zpracujme ve své mysli. Dávno se neřídíme tím, co si o druhých myslíme, či co vidíme, slyšíme, čteme, ale jaké vibrace u toho cítíme.

Kdo jeví opravdový, upřímný zájem, má také i možnost změnit své vibrace, postoupit výše a naladit se na frekvenci Světla. Avšak jen do času, kdy bude možné učinit změny potřebné k vzestupu (převibrování (ev. evakuace) společně s planetou Zemí do páté dimenze - pozn. webu). A Vesmír, Nejvyšší Stvořitel, nám teď k tomu dává obrovskou příležitost.

Položme si otázku. Kolik těch příležitostí ještě bude? A na jak dlouho? Čím více se nás bude nacházet v realitě páté dimenze, tím více se rozpadá tato současná a dočasná realita dimenze třetí a utvoříme změny potřebné k vzestupu. Na nic nečekejme a radši už konejme. Změňme hned, co změnit můžeme, ostatní se jistě rádi přidají.

Co se týče nárůstu energií, je jen slabým odvarem toho, co z Galaktického centra k nám bude v postupných vlnách přicházet. Ano, ten energetický nárůst se bude stupňovat, proto nás bytosti Světla opakovaně nabádají k tomu, abychom chovali ve svém srdci lásku a zasévali lásku. Láska je moudrá a pokorná, a pokud se nacházíme v moudrosti, neplést si s chytrostí, a pokoře, jsme schopni tyto vesmírné energie nezištně a láskyplně přijmout. V úrovni srdce, energií Pána Ježíše Krista, zvládneme přijmout tyto silné vesmírné energie a jsme chráněni před energetickými útoky temných sil. Pouze láska v našem srdci, energie Pána Ježíše Krista, jež je Nejvyšším, nás vyvede z temnoty a ochrání. Lidé s láskou v srdci a silným Světlem, duchem se stávají hlavním tahounem této transformace.

Drazí přátelé, milované duše,

jde nám teď skutečně o všechno. Už žádné vymlouvání se a dejme ze sebe to nejkrásnější a nejčistší, co můžeme ze sebe dát. Propojme svá srdce v jednotnou, silnou, světelnou energii, vyzařujme lásku a Světlo ke všem bytostem, tvorům a k matičce Zemi, ke všemu a ke všem. A tak se i staň.

Šiřte informace Světla především do těch míst, kde se nachází nevědomost. Mnoho přínosného tím přispějete.

Ze srdce vám děkujeme.

S láskou, Světlem a Pokorou

Vaši vesmírní přátelé

zprostředkovala: Pleja, Tady a Teď

pozn. Pro lepší přečtení textu z obrázku doporučujeme si obrázek "přetáhnout" na plochu počítače a rozkliknout.