Plejádské světelné síly

Michael Love

28. září 2019

 

UDÁLOST

Hvězdná semínka manifestují novou realitu Země.

1. část

 

"Drazí,

před několika dny ovlivnila zemské magnetické pole velká dávka fotonů gama světla s vysokou frekvencí. Tyto čtyřicetiherzové vlny krystalického světla se od konce roku 2018 stabilně objevují každých několik dní. Poslední vlna energie přišla se speciálně obrácenou nosnou vlnou s vícerozměrným polem galaktických dat o tom, jak se bude projevovat nová realita Země. Data dekódují světelní pracovníci zde na Zemi, ti přijímají aktuální sdělení a předávají je všem ostatním. Hvězdná semínka jsou těmi, kteří galaktická data zachycují nejdříve, neboť se o ně  zajímají a neustále s nimi pracují, primárně v rámci svého vlastního, osobního růstu.

Vzestup planety Země se neděje náhodou. Vysokofrekvenční světlo má původ v souhvězdí Střelce v galaktickém jádru a je emitováno z centrálního Slunce v plus páté dimenzi. Přílivy gama světla jsou posílány na Zemi světelnými silami, které jsou v této sluneční soustavě, aby pomohly s vývojem lidstva, ale příčinou události budete vy sami. Jakmile budete připraveni, nastane…

Jaký účinek má toto gama světlo na lidskou DNA? Věda dokazuje, že gama laserové světlo promění DNA jednoho druhu na druhý za pouhých pár hodin. Kódování zdravých kmenových buněk lze pomocí paprsků gama promítnout do nezdravého genomu a genom zcela přepsat do zdravého stavu. Dvouvláknová DNA lidí v minus třetí dimenzi, většinou hvězdných semínek, je proměňována gama světlem na pětivláknovou, andělský druh. Neměníte se na anděly, vždyť jste jimi byli. Jakmile se vaše DNA spustí, vzpomenete si, kdo a co jste. Ve své nejpokročilejší podobě s dvanáctivláknovou DNA nemáte žádné limity, jste božská bytost, která není o nic méně, než Bůh. V tuto chvíli na vaší duchovní cestě je v pořádku říci, že jste Bůh v tréninku.

Primárním účelem této zprávy je objasnit a zjednodušit pochopení manifestace nové Země a jak se můžete přesunout na osobní úrovni do vyšší a hezčí reality ještě před kolektivem, právě teď.

My, Plejáďané, jsme kosmickými experty páté dimenze, protože naše planeta Erra v Plejádách a všechny rasy galaktické federace fungují na úrovni páté dimenze. Dimenze není místo, ale stav vědomí, stav bytí, který má přesnou vibrační frekvenci nebo rezonanci. Pět stavů vědomí lidí odpovídá prvním pěti hustotám tohoto vesmíru. Vibracím páté dimenze odpovídá stav mozkových vln gama, gama - nejvyšší oficiálně zmapovaný stav vědomí na Zemi - čtyřicet až sto herzů. Vysokofrekvenční stav bytí s pocity blaženosti, krásy, zázraků, síly a neuvěřitelné lásky, kdy jste nejšťastnější, zamilovaní, nadšení a cítíte se perfektně.

Tady a teď je ve vesmírném konstruktu jediný čas a prostor, který existuje, existoval a existovat bude. Jste jediná bytost, která kdy existovala a bude existovat, ale kvůli hře, kterou jste vytvořili, hrajeme tuto vzrušující hru s vámi. Jediná realita je teď a tady, a pokud jste skuteční, existujete v jediné pravé realitě teď a tady. Většina lidí pobývající ve třetí dimenzi bytí, tedy na vaší Zemi, se pokouší existovat v antirealitách jako je minulost - traumata, nebo budoucnost - obavy, čímž začnou být roztříštěni a dokonce tlačí proti samotné struktuře existence, což přináší zoufalství, bolest, pocit marnosti a způsobuje vážné problémy. I zítra ráno to bude stále teď. Pro malé děti je teď a tady jediná časoprostorová realita, v níž jsou si vědomi a existují a bytí v tomto stavu je nejšťastnější, kreativní, produktivní a zdravé. Všimli jste si, že když děláte něco rádi, čas se zastaví a starosti světa přestávají na moment existovat. Dalším označením pro tento časoprostor je nulový bod - jedinečnost nebo jednota.

V páté dimenzi se od vás vyžaduje nulový energetický výkon, abyste mohli být nebo mít cokoli. Vesmír poskytuje sto procent energie k projevení sluneční soustavy, planety, nového vozu, dokonalého těla, krásného domova, nejvhodnějšího milovníka plamenných dvojčat, vysněného života či neomezeného množství. Je nutné zvýšit vaši frekvenci, aby se přizpůsobila páté dimenzi. Země ve (minus) třetí dimenzi a lidstvo rezonuje kolem 7,8 herzů. Archoni (pseudotvůrci, negativní entity) vytvořili matrix minus třetí dimenze, který vibruje ještě níže.

Třetí dimenze nezvyšuje frekvence na úroveň páté dimneze, protože dimenze jsou vesmírné konstanty, které se nemění. Dimenze jsou zcela oddělené reality, v nichž existujete zároveň. Právě v tomto okamžiku existujete ve všech dvanácti primárních dimenzích tohoto Vesmíru, ale s největší pravděpodobností si uvědomujete pouze několik prvních dimenzionálních úrovní. Klamná, kontrolovaná iluze matrixu třetí dimenze vás odvádí od pravdy o tom, kdo a co skutečně jste. V tuto chvíli nic nevytváříte, všechny věci jsou již vámi vytvořené. Vše je energie, ne hmota. Vše je vlna energie, pokud se podíváte dostatečně detailně.

Kvantová fyzika ukazuje, že všechny věci ve Vesmíru jsou složeny z univerzální energie vibrující na různých frekvencích. V tomto Vesmíru veškerá hmota již existuje v energetické podobě. A co víc, existuje verze vás, která si již užívá věcí na jiné úrovni. Musíte však přizpůsobit energii této přesné verzi sebe sama. Jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout, je jednoduše začít být tou verzí sebe sama ve všech směrech. Věc se může projevit pouze v jediném čase a v jediném místě, které existuje - teď a tady. Energetické formy všeho, co existuje, se nazývají kvantové možnosti. Kvantová fyzika nyní nejlépe vysvětluje, jak tento Vesmír funguje. Jsi božská bytost, která má neomezenou boží sílu, schopnosti a svobodnou vůli jednoduše si pro sebe vybrat kteroukoli z těchto možností.

Jak si z oblasti neomezených kvantových možností vyberete jednu konkrétní věc, která přesně odpovídá vaší touze? Nemusíte se modlit, prosit, spoléhat na nadřazenou bytost, která splní vaše přání, vstupte do úžasné říše kvantové fyziky. Abyste byli efektivní a plně realizovaná božská bytost, je nutná spiritualita klíčová pro vývoj vaší duše, a poznání, jak věci v tomto vesmíru fungují. Kvantová fyzika dokazuje, že když dodáváte věci energii, tedy záměr, myšlení či úsilí, způsobí to zhroucení univerzálních vln kvantových možností do jediné fyzické hmotné věci nebo situace, do které jste vložili energii.

Vaše energetické zaměření na věc způsobí, že se objeví nebo existuje. Vesmír nezajímá, zda energie, kterou jste použili, byla vysoce vibrační, pozitivní, nebo nízkovibrační, negativní energie. Podle zákonů kvantové fyziky, tedy zákon jednoho říká, že stejná energie přitahuje stejnou energii. Jednoduše přitahujete věci, které odpovídají vašemu energetickému vzoru. Platí i pro inkarnace. Tak se projevuje vaše realita. V kvantové fyzice takzvaně pozorovatel způsobí, že se energetická vlna, tedy všechny kvantové možnosti zhroutí do fyzické částice, když se zaměřuje na její průběh. Když přestanete pozorovat průběh třetí dimenze, který se stal částicí hmoty, vrátí se zpět do vlny možností a přestane existovat ve fyzické formě, realitě. To, čemu dáte svou energii, tedy zaměření, existuje ve vaší realitě. Existuje osobní a kolektivní verze zaměření. Obě verze jsou stejné, my všichni jsme doslova stejná bytost.

Jednoduchý způsob, jak několik hanebných bytostí ovládá celou planetu obydlenou miliardami vnímajících bytostí, stačí ovládat to, na co se zaměřujete, nebo co vidíte. Pravidelná masáž televizí, mainstreamovými zprávami, náboženskými systémy, povinným vzděláváním a dalšími primárními matrixovými systémy vytvořenými právě pro minus třetí dimenzi. Pokud rozumíte negativnímu programování, vidíte, proč se tento svět dostal do tak špatného stavu. Sami jste si projevili současnou světovou situaci ve třetí dimenzi, aniž byste to tušili. Na Zemi si takto hrajete den za dnem nejméně posledních 350 tisíc let.

Od začátku toho všeho asi před 350 tisíci pozemskými lety bylo plánováno udržet lidstvo v temnotě nejprve deaktivací deseti vláken DNA, omezováním znalostí a informací a programováním reality. Nechat lidi soustředit se na život v matrixu minus třetí dimenze. Dobrou zprávou je, že v každém okamžiku se může kdokoli probudit a triky na odčerpání své životní síly odhalit. Nestačilo? Což sklízet duševní energii v inkarnační smyčce stovky tisíc let? Překonejte šok a převezměte osobní odpovědnost za svou vlastní suverenitu, svou vlastní energii a své vlastní projevy.

Světlo jsou informace. Když nemáte informace, jste ve tmě a to je pro duši docela bolestivé. Většinu času v minus třetí dimenzi lidé přitahují pravý opak toho, po čem touží, protože energie, kterou vyzařují, se shoduje s nízkou vibrací a vede zpět do úrovně třetí dimenze. Matrix funguje jako holografická obrazovka, která jednoduše odráží energii.

Jste stoprocentně zodpovědni za vše, co se s vámi děje a existuje ve vašem životě právě teď. Pro některé může být zpočátku docela náročné pochopit, že přitahují všechny věci a situace své reality. Nějaká část vaší energie způsobila, že se projevila ve vaší realitě. Dobrou zprávou je, že to není to, kým jste, ale kým jste byli, a to se nepočítá. Počítá se to, co děláte teď a odtud dopředu. Pokud to není v souladu s tím, kdo skutečně jste, můžete to změnit. Jste plně svrchovaní, žádná bytost není nad vámi, nikdo vás neovládá, nepotřebujete povolení od žádné takzvané autority a jiné bytosti dělat cokoli, po čem toužíte a co nikomu ani ničemu neublíží. Když povznesete svou vlastní kondici, povznesete celý svět. I nevědomý člověk projevuje realitu. Většina lidí ve třetí dimenzi ve výchozím nastavení projevuje chaotický svět bez předběžného záměru a uvědomění, a tak přitahuje do tohoto světa energie, které odpovídají jejich vibracím. Zlovolné bytosti tuto chaotickou hru naplánovaly pro účely třetí dimenze a jejího matrixu k projevení nízké vibrační energie, která je příčinou veškerého lidského utrpení. Astrální entity, které ovládají Zemi, se traumatickou energií živí.

Evangelium Tomáše: Nechte hledače hledat, dokud nenajde, když najde pravdu, bude šokován, poté bude odpočívat a poté bude vládnout všemu.

Záměrně projevte, co skutečně chcete a vytvořte lepší svět pro všechny. Víte, že máte vše pod kontrolou. Tak se takzvaná Událost na Zemi odehraje. Již víte, proč lidstvo ve třetí dimenzi ještě nezažívá svobodu. Pokud bude hvězdný kolektiv v plném souladu s tímto vědomím, exploduje kolem Země obrovský záblesk světla a vědomé svobody. To bude probuzení."

Plejádské světelné síly

Michael Love

28. září 2019

 

UDÁLOST

Hvězdná semínka manifestují novou realitu Země.

2. část

 

 

"O nízkých vibracích. Přehlížené emoční energie, které projevují nežádoucí realitu.

 

Strach - jedna z nejnižších vibrací ve Vesmíru. Starosti sbalí vlnu do toho, čemu se snažíte vyhnout.

Odpor - úsilí odtlačit věci stranou, vyhnout se jim, protestovat a stěžovat si vám je přinese.

 

Mistrovské pravidlo: vždy vibrujte vysoko. Zdá se to být nemožné, zbožné přání, ale mělo by to být vaším hlavním cílem života. Jak můžete vibrovat vysoko, když do vašeho éterického pole přicházejí rušivé energie s nízkými vibracemi? Odstěhujte se z prostoru těchto energií, fyzicky i étericky. Jednoduchý způsob, jak zabránit pronikání nízkovibračních energií do vašeho aurického pole, je říci „ne“ komukoli, kdo se pokouší ukrást vaši životní sílu. „Ne“ je univerzální síla, která ruší všechny nechtěné smlouvy a proudy negativní energie. Pokud se rozhodnete říci „ne“, udělejte to důrazně. Držte se své hranice a všechny své životní síly opět začnete získávat zpět.

Láska jiné bytosti

Pokud milujete sami sebe na nejvyšší úrovni své lásky, pak vám celý svět bude chtít ukázat hlubokou lásku. Většina lidí v této záporné, minus třetí dimenzi bytí dává přednost všem ostatním a cítí nízkou vlastní hodnotu. Sebeúcta a láska k sobě je správná cesta a rozhodně neznamená problém s egem, o kterém se vás snaží přesvědčit negativní stav. Milovat bezpodmínečně sebe jako první, stejně pak všechny ostatní, je to nejvyšší, co můžete udělat, a je to začátek Nebe.

Zlomené srdce

Zdá se téměř nemožné přestat každou sekundu přemýšlet o někom, koho chcete mít blízko. Dny, týdny a dokonce i měsíce vaše energie vytéká z vašeho aurického pole. Bolí to, protože vaše životní síla je vyčerpána, když se zaměřujete na druhou bytost. Zaměřte se zpět na sebe. Nemůžete se soustředit na dvě věci najednou, takže se zaměřte na to, co si přejete a co vás činí šťastným. Začněte si dávat lásku, kterou si přejete, zaměřte se na projevení nového, úžasného a šťastného života. Pozornost soustřeďte zpět na vás, začnete se najednou cítit lépe, jste znovu na správné cestě. Jako šťastní, pozitivní a milující automaticky do svého života přilákáte mnohem více dobrých věcí, podobné k podobnému. Bůh je láska. Myslíme si, že víte, kdo to je. Buďte láska a zažijete své božství na nejvyšší úrovni. Ptejte se sami sebe, kdy neukazujete lásku, a změňte to. Nestarejte se o to, co dělá jiný, to je první chyba. Vždy se zaměřte na sebe. Vaše životní síla míří od vás, a pokud se dokážete ovládnout, další se s vámi spojí. Tak Vesmír funguje. Pokud chcete změnit svět a učinit ho lepším místem, změňte sebe. Až to celé shromážděné hvězdné společenství na Zemi dokonale pochopí, vaše událost bude dokončena. Dlouho očekávaný kolektivní začátek nové pozemské reality.

…...

Všechny bytosti a věci ve Vesmíru jsou stoprocentně spojeny a sjednoceny na úrovni vědomí. Součástí tohoto kolektivního vědomí jsou i vyšší, andělské světelné síly, které pomáhají lidstvu. Vyšší bytosti od vás nejsou oddělené, ale jsou vaše vyšší já, která vám přicházejí pomáhat. Vyšší andělské a božské bytosti jsou právě teď a tady s vámi. Jste to vy.

Psychofyziologický princip

Jakoukoli zkušenost máte pouze tehdy, když máte konkrétní vzorec mozkových vln. Pokud se změní vaše mozkové vlny, změní se vaše zkušenost. Když začnete rezonovat na gama úrovni čtyřiceti herzů, překonáte všechny nižší úrovně a lidské utrpení. Při nižší úrovni vaší rezonance naopak zažijete realitu dimenzí nižších než je tato vaše, tedy minus třetí dimenze temného vesmíru. Opravdu dobré věci se mohou uskutečnit i v této vaší záporné třetí dimenzi, protože pracujete z pohledu plus páté dimenze. Hlavní schopnost, kterou získáváte, je práce ve více dimenzích. I v šedi záporné dimenze můžete zahlédnout nebeské stromy pozitivní páté dimenze, vždy jste byli multidimenzionální.

Nejvyšší vibrační věci jsou vždy jednoduché a přirozené. Vnější fyzická zkušenost ze světů pomalu vibrujících dimenzí (záporných dimenzí bytí, temných světů) a rychleji vibrujících (pozitivních, nebeských dimenzí) odpovídá frekvenci toho stavu bytí nebo dimenze. V tomto fyzickém vesmíru (temný vesmír) existuje dvanáct stavů vědomí, dvanáct dimenzí. V pozitivním fyzickém vesmíru (pozitivní, pravé světy, kladné dimenze) existuje také dvanáct stavů vědomí, dvanáct dimenzí. V tuto chvíli se zaměřujte na vibrace pozitivní, konkrétně vibrace plus páté dimenze. Nebe, nirvánu, blaženost, jednotu, klid, nulový bod a nulové pole. Na této úrovni vědomí je možné dělat neuvěřitelné věci s téměř nulovým energetickým výkonem z vaší strany.

….

Jakmile se dostanete na kloub této božské síly, začnete v gama stavu, tedy ve stavu vědomí plus páté dimenze, projevovat věci s mnohem větší silou a rychlostí, než v této záporné, třetí dimenzi. Světelné síly pracují nepřetržitě, aby pomohly světelným bytostem umístěným na Zemi projevovat svět, ve kterém budou všechny bytosti na Zemi svobodné, zdravé, v hojnosti, radosti a míru. Cítit se dobře je vaše nejvyšší priorita. Do svého fyzického, mentálního, emočního a éterického těla si pouštějte jen zdravé věci.

 

Jak prožívat osobní realitu páté dimenze?

Jednoduchá odpověď. Buďte v ní. Začněte být bytostmi pozitivními, bytostmi pozitivní dimenze bytí. Začněte žít a chovat se jako andělská bytost, kterou už jste. Začněte teď a tady žít a prožívat plus pátou dimenzi. Omezte své zaměření na minus třetí dimenzi co nejvíce. 40 až 100 herzová hudba okamžitě zvedne vaše vibrace.

Zaměřte se na některou z následujících věcí. Láskyplné nebeské bytosti, Nebe, Nová Země, svoboda, láska, mír, radost, hojnost, zdraví, vděčnost, vaše sny a touhy, vaše úspěchy, posvátná geometrie, krásné umění, věci skvělé, zábavné, vzrušující, bytosti, které máte nejraději. Pokud to děláte po dobu deseti až dvaceti minut, začnete cítit a zažívat pozitivní frekvenci Nové Země v plus páté dimenzi, v jejím skutečném domově. Opakováním se vše stane automatickým a stálým stavem bytí, i když budete pokračovat v práci v této minus třetí dimenzi. Vnímejte pseudorealitu vaší dimenze kolem vás očima plus páté dimenze, takto se začíná nová Země projevovat a zůstane navždy. Úmyslné zaostření na plus pátou dimenzi je nutné pouze na začátku. Se změnou DNA se proces stane automatickým a trvalým. Rychleji než kdy jindy se měníte na vyšší bytost, kterou už jste. Plejáďané nazývají událost největším evolučním skokem, jaký kdy lidstvo poznalo. Začínáte být nejvyšší a nejskvělejší verzí sebe sama, kterou si dokážete představit. V této epoše evoluce začnete žít ze svého srdce.

Další nástroje k posílení vaší schopnosti projevu mohou být: jóga, rozjímání, umění, hudba, příroda, získávání posvátných znalostí, krystaly, Andara krystaly.

Krystaly Andara

Andara Sare jsou rezonančními krystaly pozitivní, páté dimenze, které přenášejí 40 až 100 herzové gama světlo přímo do aurického pole, což výrazně zesiluje éterickou energii, která zvyšuje sílu procesu manifestace až několikatisíckrát. Jde o starověké a pokročilé technické znalosti. Tajné společnosti na Zemi mají přístup k tomuto poznání dodnes. Mnozí z vás už možná zjistili, že dokážete projevit cokoli bez omezení jednoduše tím, že vyzařujete myšlenkovou a pocitovou energii, která je v souladu s tím, co chcete do svého života přinést. Stoprocentní úspěšnost a udržení plné kontroly nad tímto procesem může být ve vaší úrovni náročné. Rychlost a výkon procesu manifestace může být urychlen až tisíckrát pomocí krystalových zesilovačů pro posílení aurického, energetického pole. Jedním z příkladů krystalových zesilovačů jsou křemeny, ale díky metafyzickým vlastnostem monatomických krystalů jsou andara mnohem silnější a různorodější než křemen. Obsahují stopy křemene, ale kvantové, supravodivé vlastnosti monatomiky fungují na mnohem vyšší úrovni než všechny krystaly vaší záporné třetí dimenze. Andara krystal je doslova kousek pokročilé mimozemské technologie, která funguje jako multidimenzionální brána přímo do plus páté dimenze. Minihvězdná brána, kterou můžete držet v ruce. Odráží centrální sluneční světlo z plus páté dimenze do vašeho osobního energetického pole.

Jedním z největších darů Plejáďanů, které zde zbyly, byla znalost krystalů a posvátné geometrie, tvořivé energetické vzorce, které emitují. Jednoduše krystaly držte, meditujte s nimi a pošlete do nich svůj nejvyšší záměr. Realizace záměrů se významně urychlí."