NÁVRAT

DOMŮ

 

Spirituální vzestup je výjimečným fenoménem. V podstatě znamená návrat do pravdivé energie vaší duše. Je to cesta rozpomínání a opětovného souladu, který má hluboký dopad na vaše tělo, srdce, vaši mysl a váš celý pohled na svět. Ačkoli nárůst do intenzivního období probuzení může být jemný, téměř vždy zde existuje otřes nebo život měnící události, které vás po hlavě hodí do nezastavitelné vlny božské energie, která je naprogramována změnit váš život. Když se střetnete s těmito posvátnými energiemi, které se začnou nalévat do vaší aury, začnou mít velmi hluboký dopad na způsob vašeho postoje k tomu, co je kolem vás.

Když tato frekvence vstoupí do vašeho fyzického bytí, vaše buňky se začnou měnit. Bude žádoucí udělat životní změny jako je změna jídelníčku, prostředí, vztahů a způsobů, jak nadále využívat svou vlastní osobní energii. Někdy budete mít pocit, jako kdyby jste se znovu zrodili, nebo se vnitřně velmi změnili. Lidé, které jste znali, se kterými jste žili, se kterými jste pracovali, které jste milovali a cítili se s nimi pohodlně, se mohou najednou zdát jako cizí. Přemýšlíte, co s nimi máte vůbec společného. Slova, která používají, jsou vám najednou cizí, postrádají smysl, jsou povrchní až nudná. Díváte se kolem sebe a přemýšlíte, proč se nemůžete propojit s lidmi z jistých kruhů, proč energie, se kterou jste dříve rezonovali, se najednou jeví fragmentovaná, mimo rytmus a už vám více nedává žádný smysl. Stejné pocity můžete zažívat ohledně své práce nebo odpočinkových aktivit. Práce a koníčky, které vás dříve naplňovaly, vás už dále více nevzrušují. Nemůžete se zbavit pocitu, že potřebujete něco víc, něco více obohacujícího a výživnějšího. Máte téměř pocit, že potřebujete výzvu a potřebujete být zavedeni ke svým hranicím, ba až za ně. Máte hluboký pocit, že již není déle přijatelné zůstat v místech pohodlí a vztahů, které vás dříve naplňovaly. Ve vašem těle máte narůstající, téměř naléhavý pocit, že vás božství žádá vstoupit do něčeho riskantního, neznámého a neprozkoumaného. Dokonce můžete cítit probíhající změny pod vaší kůží, měníte se fyzicky a především vibračně, v souladu s tím, jak nasloucháte a necháváte se vést svým vnitřním hlasem - hlasem vaší Duše, vašeho Ducha.

Zde dochází k transformaci. Ryzí síla vesmírné inteligence se dotkla vaší spirituální energie. Měníte se, v hlubinách svého bytí, a alchymistický proces stoupá po spirále vzhůru a ven v cyklických vírech, které aktualizují a rekalibrují samotnou esenci vašeho posvátného já. Rostete a vyvíjíte se do někoho nového, vyvíjíte se do Světla, v podstatě se stáváte více Světlem, než člověkem. Tento program spirituálního znovusladění se radikálně posune vaši představu, o čem je váš život. Jak božská energie pulsuje a tryská skrze vaše čakry každý den, každou noc a každou minutu a hodinu, jste napájeni novou vizí, novým smyslem účelu a novým rozšířeným srdcem vesmírné lásky. Jste předurčeni stát se něčím mnohem větším, než jste si kdy mysleli, že je možné. Celý svět kolem vás začíná vypadat jinak, někdy ležíte a nespíte noc za nocí, prázdnou hodinu za prázdnou hodinou, vyčerpaní, ale nabiti elektřinou, kterou nemůžete nechat odejít. Vaše mysl je zmatená, možná sklíčená, možná vystrašená...

Přemýšlíte, na koho se obrátit, jak zvládnout další den této intenzivní, odzbrojující a neuspořádané zkušenosti. Máte pocit chaosu a rozpadání se na kusy a někdy máte trochu pocit, jako že šílíte. Téměř vždy máte pocit extrémní osamělosti a někdy odcizení, hlavně když se začnete cítit odcizeně od někoho nebo všech lidí, kteří vám byli blízcí. Duch vás skrze vaši Duši pohání, abyste prošli velmi rychlým obdobím probuzení, téměř jistě budete mít pocit, že nic ve vašem životě již nedává smysl. Toto je období nicoty, počátek hlubokého buněčného přenastavení, vyprázdnění všeho, co k vám již déle nemá být připoutáno, očista, která je nezbytná, abyste mohli být naprosto přepojeni a znovuzrozeni do vlastního, božského, autentického já. Není nic, co byste měli dělat, jen dovolit, aby se to stalo. Být znovuzrozeni prostřednictvím sebe, zatřást stávajícími základy a vytvořit řeky nového Světla a Lásky skrze vaše kosti, vaše tkáně, nervová zakončení a šroubovice DNA. Vaše nová, přicházející, živoucí a potentní vibrace tryská skrze všechny vesmírné energetické mřížky a je spojena s nejvyššími spirituálními silami, které existují. Mohli jste svá spojení ztratit s lidmi, místy a situacemi, provázejícími vás dlouhé roky, ale které budou vystřídány novými energiemi a cestami, které doslova překypují Světlem. Byť může být velmi znervózňující nacházet se najednou jako cizinec mezi lidmi, se kterými jste se cítili tak blízcí, je to nevyhnutelnou zkušeností, která kráčí s rychlým vzestupem vašeho fyzického, emočního a spirituálního těla.

Důvěřujte každým vláknem vašeho bytí, že jste v tomto procesu změn podporováni každým zákoutím Vesmíru. Budete spojeni s novými dušemi, nebo možná již jste, které budou rozumět tomu, čím procházíte. Tito lidé jsou členy vaší opravdové rodiny, rodiny Světla. Jejich posláním je kráčet tuto cestu s vámi, milovat vás bez podmínek, nikdy vás nesoudit a podporovat vás se všemi vašimi sny a vizemi pro vyléčený a mírumilovný svět. Jak jste podporováni Bohem/Bohyní při opouštění starého života, věřte, že vás očekává nádherná, zářivá a oslnivá posvátná zahrada. Pouze se široce otevřeným srdcem a náručí vaší božské rodiny shromážděné uvnitř. Všichni hluboce potěšeni, že jste konečně souhlasili s návratem domů.

předala: Sophie Bashford, překlad: Taunia Atiriamin, přepis mluveného slova (Návrat domů, text čte Elli): Auron a Ema