Přátelé,

 

není nic důležitějšího, než VÁŠ VLASTNÍ život...

VY jste důkaz existence Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

Jakmile to procítíte, pak už nikdy nebudete dělat nic proti své vůli, proti své podstatě, proti SOBĚ SAMÝM, proti svému zdraví, proti svému ŽIVOTU.

Na počátku své cesty Domů se, přátelé, zhluboka nadechněte. Naberte všechny své "problémy" a starosti a poté je skutečně vydechněte. Jednoduše, zbavte se jich. Předejte všechny Vaše nepříjemné záležitosti Nejvyššímu. Stvořitel Prvotní Všeho a Všech je moc rád, když Vám může pomoci. Negativní a zatěžující energii veškerých vašich starostí z lásky k Vám rozpustí a přemění ji na nejčistší energii lásky a radosti. Jak jinak, vždyť neexistuje nic než láska, přátelé.

Kdykoli to budete potřebovat, zkuste se zastavit a odhodit zátěž všech negativních myšlenek, slov a skutků, které jste učinili, které jste prožili a procítili, které Vás tíží. Pokud vám jsou nepříjemné, pak je čas a příležitost se jich zbavit. Zbavte se zatěžující negativní energie, která Vás dříve nebo později zachvátí a začne působit - přesně podle svého úkolu. Nic jiného přece neumí. I ona je "pouze" tím, čím je.

Tedy, přátelé, kdykoli Vás "obklíčí" negativní energie jakéhokoli druhu a formy, rozpusťte ji. Vědomě a s plnou důvěrou v lásku Stvořitele Prvotního Všeho a Všech ji opusťte. Rozlučte se s ní napořád. Ano, máte pravdu, možná přijde znovu, dnes, zítra, jindy... Ale vy se jí budete zbavovat pokaždé, když na Vás "zaútočí".

Jakmile se naučíte vědomě "rozpouštět" své starosti, smutky a negativní energie (vzpomeňte, jaké to všechny mohou být v záložce "vše je energie"), pak začnete mít více "místa", více síly přijímat tu pozitivní, tvořivou, léčivou. Budete si tvořit život, jaký chcete. Nebude v něm strach, smutek, bolest, nemoc.. Negativní energie se nebude hromadit ve vaší auře a nikdy se tak nebude moci přeměnit na fyzickou úroveň - nemoc.

Přátelé, tedy začněte. Začněte tím, co se může zdát jednoduché. Začněte rozpouštět, vydávat ven vše, co Vás tíží. Co nechcete mít. Co nechcete prožívat. Co nechcete pociťovat. Co nechcete ani znát.

Nalezněte si způsob, formu, jakou se Vám podaří tohoto dosáhnout. Může to být místo, kde je Vám dobře, doma, v parku, u moře, na horách... To místo Vám musí umožnit odevzdat to, co nechcete dále mít. Možná, že k tomu budete potřebovat úplné ticho. Možná, že k tomu budete potřebovat vnímat tóny melodie, písně... Možná, že k tomu budete potřebovat slyšet šumění moře. Možná, že budete moci být úplně kdekoli na světě, a podaří se Vám to.

Až budete připraveni, zastavte proud myšlenek. Pokuste se nemyslet na nic. Opravdu na nic. Jakmile se o to pokusíte, myšlenky budou o to více útočit na Vaši mysl. Jakoby věděly, že se jich chcete zbavit, že je chcete opustit. Přátelé, vy opravdu chcete. Na chvíli je nechte jen proletět vaší myslí a nechte je jít, kam chtějí. Jestli budou chtít zůstat ve vaší mysli, pošlete je jinam. Pošlete je klidně třeba do Vesmíru. Tam si s nimi poradí. Pošlete je kamkoli, to záleží na Vás. Můžete cokoli. Můžete si vytvořit cokoli, co vám bude pomáhat zbavit se na tu posvátnou chvíli všech Vašich myšlenek. Protože až když se jich zbavíte, pak teprve uslyšíte hlas svého srdce. Své DUŠE. A pak se jí můžete zeptat na COKOLIV. Vaše dušička si MOC PŘEJE s Vámi komunikovat. Tak ráda by se s Vámi spojila, řekla Vám krásná slova, poradila Vám vše, co byste si přáli. Vaše dušička na Vás čeká, přátelé. Tak pojďte za ní. Přes silný hlas Vašich myšlenek (navíc zesílených do extrémních intenzit ovládacími programy negativních entit - viz záložka PRAVÝ ŽIVOT) ji ale neuslyšíte. Dušička není z říše hmoty a negativity. Ta nemá zájem předhánět se v hlučnosti a intenzitě s mozkovými impulzy. Vaše dušička je totiž nejdokonalejší a nejsilnější, co bylo stvořeno. Jen trpělivě čeká, až si na ni vzpomenete. Čeká, až BUDETE CHTÍT SE S NÍ SPOJIT. Jakmile se rozpomenete a zastavíte ovládání svého mozku, pak to i procítíte. 

Pokud je pro Vás obtížné myšlenky vytěsnit zcela, tedy pokuste se je přetvořit. Dát jim opačnou povahu. Tu pravou, neboť jiná ani neexistuje. "Váš náhled utváří Váš názor". "Váš náhled utváří Váš názor". Když budete naštvaní, že prší, pak budete déšť nenávidět. Když budete mít radost z toho, že prší, pak budete déšť milovat. Nestalo se Vám "náhodou" v životě obojí, přátelé?

A tak si ze smutku utvořte radost a myslete jen na ni. Jestli jste právě z něčeho smutní, zasmějte se tomu. Zkuste najít jediný důvod, proč je smutek radostí. Věřte, že jej najdete, přátelé. Zkuste najít jediný důvod, proč je například obava radostí. Máte strach z toho, co přinese následující den? Tedy pokuste se radovat z toho, že můžete prožít další krásný den, bez ohledu na to, co přinese. Vy si jej prostě utvoříte krásný. Nikdo Vám nemůže způsobit opak ani strach. Vy jste pouze ti, kteří to můžete dopustit. Máte vztek na někoho jiného? Tedy zkuste se zasmát nad tím, jaký tento člověk je, odpustit mu jeho jednání a buďte šťastni, že jste jiní. Prožívejte svou JEDINEČNOST a projevujte ji vůči všem ostatním. Ostatně jste tady jen proto, abyste v každičkém okamžiku v tomto těle VYJÁDŘILI, ČÍM JSTE. Chtěli jste to. Domluvili jste se se Stvořitelem Prvotním, že tady chcete jít a použít svých jedinečných vlastností ke splnění důležitého úkolu, který jste si vybrali. Přátelé, zkuste procítit všechny negativní pocity jako POZITIVNÍ. Jakmile se o to pokusíte, jakmile to dokážete, pak zjistíte, že nic negativního Vás nikdy nemůže zasáhnout. Pro VÁS to totiž PŘESTANE EXISTOVAT. (Existovalo to vždy jen ve Vaší mysli, jen proto, že jste tomu věřili).

 

"Čemu se bráníš, to přetrvává.

Na co se díváš, to zmizí."

 

Zastavte tedy nejdříve proud myšlenek, přátelé, a dříve nebo později se TO stane. Začnete komunikovat se svou podstatou. Až odhodíte strach. Až zahodíte vše, co Vás trápí. Vše, co Vás sráží k zemi. Vše, co Vám úspěšně brání slyšet PRAVDU. A to je vždy některá z negativních energií. Je jich nespočetné množství. Smutek, starost, nenávist, obavy, úzkost, nedůvěra, vztek, strach - strach o přežití, o děti, o práci, z neúspěchu, z důsledků svých voleb, strach z vlastních chyb, strach ze života...

 

"Strach je energie, která poškozuje, uzavírá, skrývá, hromadí a omezuje." (Vesmír)

 

Když máme strach, pak veškeré naše myšlení a konání je tímto strachem zcela ovlivněno. Je na něm přímo závislé. Zkuste si uvědomit, přátelé, jak jednáte ve chvílích, kdy jste v dobrém rozpoložení, kdy nemáte z ničeho strach, nebo kdy nepociťujete smutek, a ve chvílích, kdy Vás strach a starosti ovládají. Kdyby byl před vás postaven stejný problém, pak by jste jej řešili pokaždé jinak, právě v závislosti na destruktivních schopnostech těchto negativních a mocných energií. Někdo z vás může namítnout, že pod "velením" strachu jste schopni naopak vyřešit více, máte jiné nápady, jiné myšlenky na řešení, jste prostě jiní. Ano, přátelé, to je pravda. Ovšem jen do fáze, kdy jste ještě schopni problém řešit čistou, pozitivní cestou. Jakmile jste obklopeni něčím tak silným, jako je energie STRACHU,smutku, úzkosti nebo jiné jim podobné, pak nemůžete vyprodukovat nic, co by bylo pozitivní a co by bylo pro VAŠE VLASTNÍ DOBRO. Pro Vás samotné určitě NE.

VY JSTE TOTIŽ TI, KTEŘÍ UTRPÍTE VŽDY. KAŽDOU SEKUNDU, KDY PROŽÍVÁTE JAKOUKOLI NEGATIVNÍ EMOCI (TEDY KDY JI HROMADÍTE A UDRŽUJETE), UBLIŽUJETE (v první řadě) SAMI SOBĚ. A TO OBROVSKÝM ZPŮSOBEM. JAK MOCNĚ PŮSOBÍ ENERGIE, TO UŽ VÍTE. PAK TEDY VZPOMEŇTE, KAM "PŮJDOU". JAK ZAČNOU TVOŘIT.  JAKOU ŽIVNOU PŮDOU PRO NI JSTE. ZA NĚKOLIK DNÍ, MĚSÍCŮ, MOŽNÁ LET, MOŽNÁ ŽIVOTŮ PLNĚ PROCÍTÍTE A PROŽIJETE JEJÍ ÚČINEK. VŽDY SE TO STANE. VY SAMI JSTE TO DOVOLILI, BA CO VÍC, PŘÁLI JSTE SI TO. OBJEVÍ SE NEMOC, NÁHODA, NEHODA, SMUTEK, ZTRÁTA....STANE SE COKOLI, CO SI RÁČÍTE NEPŘÁT.

 

"V mém světě se nic neděje náhodou." (Vesmír)

 

Učí nás opak, viďte? Učí už naše děti, že například stres (ten nemůže být nikdy pozitivní, přátelé) je "hnací silou" našeho jednání. Je prý dobré jednat pod dávkou stresu, jedině tak se v nás vyburcují "skryté" možnosti a dokážeme více....." Tak takhle, přátelé, to skutečně nefunguje. Tedy funguje, Vaše skryté možnosti se možná opravdu projeví. Pokud Vám samotným tyto možnosti pomohou k vlastnímu duchovnímu růstu a pochopení vaší podstaty, pokud vám pomohou procítit lásku, radost ze života, důvěru v Dobro, pokud Vám pomohou léčit se a ne zadělávat si na nemoci, pak "klobouk dolů" - pak se stres (eustres) "zapíše do seznamu pozitivních energií ". Pod rouškou něčeho, co má negativní energetický náboj (říkejme tomu klidně třeba i pozitivní stres), co má za následek nepřirozené reakce (biochemické, psychické, fyzické) našeho těla, pak to nemůže přinést opravdový pozitivní užitek. Leda pseudoužitek. Naše PODSTATA je LÁSKA. Z této a žádné jiné energie jsme utvořeni. Proto naše PRAVÉ a SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ je JEN takové, které vzniklo v podmínkách LÁSKY, DOBRA, KLIDU, MÍRU, RADOSTI A PRAVDY. Pod velením všeho ostatního můžeme tvořit také, to ano. Ale ne SVOU PODSTATU. Můžeme vytvořit JEN to, jaký materiál k tvoření máme k dispozici. Tedy s "použitím" stresu můžeme vytvořit cokoli, co je protikladem k naší pozitivní podstatě. Pokud to někdo považuje za správné a pravé, pak se mýlí. A bude tak možná jednat ještě dlouho. Pravdu však pozná sám. Dříve nebo později. Pozná ji URČITĚ. Každý se jednou vrátí domů...

 

Někdo z Vás může namítnout, že tímto odevzdáním problémů se tyto přece nevyřeší. "Jak se jich můžu v myšlenkách zbavit, když je budu muset zítra, pozítří, za deset let vyřešit?"

 

Přátelé, jediné (ale to nejdůležitější), co dokážete tímto odevzdáním problémů je, že od chvíle odevzdání se zbavíte významu slova "problém". Dokážete sami sobě, že žádný skutečný problém neexistuje. Od chvíle, kdy přeměníte energii problému v energii důvěry a lásky ve veškerý život, pak se rázem změní i Vaše další myšlení, jednání. Místo PROBLÉMU budete mít PŘÍLEŽITOST. Pak budete problém řešit úplně jinak, než by tomu bylo, pokud by jste si neuvědomili jeho nesmyslnost a ubohost. Ať už vědomě, či méně, budete prostě jiní. Ne lepší, ne horší než ostatní. Budete sami sebou. Budete jiní, než jste byli doposud, pokud jste doposud nedokázali být tím, kým opravdu jste. Přiblížíte se své vlastní podstatě. Budete posíleni vírou v dobro, lásku a pravdu. Budete osvobozeni od strachu (pokud se od něj opravdu dokážete osvobodit), a právě proto bude veškeré Vaše další jednání zcela jiné, než by bylo, kdyby jste vše nechali tak, kdybyste se topili v problémech a starostech, kdybyste nevěřili v možnost záchrany od nich. Takto posíleni svůj "problém" vyřešíte. Zítra, pozítří, za rok, za deset let...Ale už to nebudete považovat za problém. Bude to pro vás obrovská příležitost něco objevit, vytvořit, změnit k lepšímu. Příležitost růst. Budete mít příležitost procítit svou PODSTATU. A tak přeměníte problém na něco, co Vám umožní být tím, kým jste.

Přátelé, tedy naše první rada pro Vás na Vaší cestě k osvobození se od problémů je:

Uvědomte si, proč nejste spokojení. Proč jste smutní. Proč máte obavy. Proč Vám není dobře. Nechte svou mysl odpočívat a poslechněte si pro změnu vaši DUŠI. Řekne VÁM VŠE, CO CHCETE VĚDĚT. Spolehněte se.

"Uvědomit si nějaký negativní pocit je často prvním krokem k jeho překonání". (Vesmír)

 

Osvoboďte se od strachu a negativních pocitů, které každý den prožíváte. S plnou důvěrou v LÁSKU odevzdejte vše, co už nechcete mít. Nechte to rozpustit a přeměnit v jiný, nedestruktivní druh energie. Důvěřujte Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech. Důvěřujte v lásku a pomoc, o kterou žádáte. Důvěřujte své podstatě. SAMI SOBĚ. Nikdo Vás nezbaví problémů, nemocí, starostí... ničeho - KROMĚ VÁS SAMOTNÝCH. Pomoci Vám mohou také pozitivní duchovní bytosti, Andělé, Vesmírné pozitivní bytosti. Pokud budete sami chtít.

 

Až se Vám jednoho dne podaří rozpustit vaše trápení, přátelé, pak nebudete nikdy vidět problém. Pak místo něj uvidíte PŘÍLEŽITOST.

 

"Dívej se na každý problém jak na příležitost".

 

Přejeme Vám nádhernou komunikaci se svou podstatou - se Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech...

 

Těšíme se společně s Vámi z jeho nekonečné LÁSKY, kterou nás obklobuje a kterou nás léčí.

 

Andělé Světla, Auron a Ema

 

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...

Duchovní učitel Emanuel přináší všem trpícím a nemocným návod, jak pomocí léčebné koncentrace ulehčit a zvládnout jejich tělesné a duševní potíže.

LÉČENÍ nemocného orgánu, oslabeného místa

(zpracovala 30Helena03)

I v případě, že je nemoc karmickou záležitostí, mohou nemocní získat tolik síly, že nemoc zvládnou a celkovou tíhu nemoci plně nepocítí.

Provádějte léčebnou meditaci trpělivě, vytrvale, s láskou a oddaností k Bohu. Intenzita působení koncentrace záleží na každém z vás. Nakolik jste schopni ovládnout sami sebe a zaměřit svoji vůli na pozitivní průběh.

Každá nemoc vychází z duše, v níž se shromažďuje negativní energie nezpracovaných zážitků z minulých životů i života současného, negativní energie myšlení, cítění a jednání, tak dlouho, až dojde k jejímu uvolnění, které se navenek projevuje nemocí. Snažte se léčebnou koncentraci podporovat a zesilovat kontrolou myšlení, pocitů, mluvení, jednání, zlepšováním svých vztahů ke všem, kteří vám nejsou nakloněni, nebo k těm, které sami odmítáte. Protože nejsilnější léčebnou silou je LÁSKA.

Základním předpokladem pro úspěšné probuzení léčivé síly vlastního ducha je víra, láska, představivost a pravidelnost cvičení. Nejvhodnější čas je před usnutím, aby mohl duchovní průvodce během spánku opravit eventuální chyby, které jste udělali, a zesílit působení cvičení. Před spánkem také už nejste rušeni nároky denních povinností, pokud ovšem jste schopni se od nich odpoutat. To závisí na pevnosti vaší vůle. Při cvičení můžete sedět nebo ležet. Usnete-li během provádění tohoto cvičení, dokončí váš duchovní pomocník všechny potřebné náležitosti.

Nyní zklidněte svou mysl i své tělo. Není nic důležitějšího, než vy sami a vaše vlastní energie. Soustřeďte se na svoji auru. V představě ji uhlaďte a zacelte veškeré trhlinky či otvory. Pokud se začnou objevovat myšlenky, emoce, nebo dotírat starosti, odmítněte je.

Požádejte svého duchovního průvodce o pomoc při zvládnutí koncentrace a s důvěrou oslovte také Pána Ježíše Krista, tedy Boha.

Uvědomte si své tělo. Roky vám slouží, ve dne v noci pracuje. S láskou se zaměřte na orgán, který začíná být nemocný, poškozený. I on je taková malá, samostatná žijící jednotka. Přislibte jí přísun uzdravující síly.

Každý člověk je nositelem Ducha, jiskry darované Bohem. Duch je tedy Světlem, je Láskou, je nejvyšší Pravdou, je vším, co existuje. V Boží jiskře dřímou silné léčivé síly. Nyní poproste svého duchovního pomocníka, určeného vám Bohem, svého duchovního průvodce, aby tyto síly probudil.

Energie vystupuje z centra našeho bytí. Je to místo v oblasti srdce, kterého se dotýkáme, když říkáme „já“, „já“. Životní síla proplachuje vaše orgány, celé Nitro.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Nyní se soustřeďte na vnitřní ticho. Na proudění tepla. Na rodící se harmonii v Nitru.

Pamatujte, že každá dotírající myšlenka, představa, ruší spojení s naším Duchem, vyšším Já, Boží jiskrou, a sráží nás zpět do rozumového stavu, tedy do nižšího Já, neboli ega.

Ale vytrvalost, pevná vůle i přítomnost čistých duchovních bytostí časem dovolí vytrvat v tomto tělo uzdravujícím stavu. Po určité době dochází také pomocí Světla Pána Ježíše Krista - Boha v nás k pročištění a oživení celého těla, k duševní harmonii a zesílené obraně před onemocněním.

Nyní poděkujte duchovnímu světu za pomoc a požádejte svého duchovního průvodce o uzavření aury.

zpracovala 30Helena03

drobné úpravy: Ema, Auron

Vaše uzdravení a vaše zdraví jsou jen

vaše

VOLBY.