Přátelé,

 

možná cítíte radost při pomyšlení, že VŠE máte ve svých rukách. Celý svůj život, včetně Vašeho zdraví. Tak rádi by jste všechno změnili, uzdravili se, žili dle zákonů Nejvyšších, jediných platných, zákonů Stvoření...

Možná se radujete, že začnete znovu a s vědomím toho, na co jste se rozpomenuli...

Jenže plyne další den za dnem, stále prožíváte stejné zážitky, starosti, smutky, chvíle odpočinku a očekávání, chvíle strachu o existenci, chvíle rozpomenutí, že všechno je jinak...Chvíle odhodlání i chvíle vzdávání svých snah...

Přátelé, jestli stále nevíte, jak začít vědomě tvořit, pojďme si tedy říci, poradit, jak začít a už nikdy nepřestat...

Nemůžeme začít jinak, než již dobře známými slovy použitými v Malé Duši a Slunci. Kéž by i Vám pomohla tato slova...

(Příběh Malé Duše a Slunce je poněkud zjednodušený a pro mnohé z Vás může vyvolat několik otázek ohledně rozporuplnosti některých myšlenek. Ano, přátelé, je to tak, je to opravdu příběh spíše pro děti (samozřejmě také pro dospělé, kteří se začínají rozpomínat), aby si lépe uvědomily nejzákladnější okolnosti své podstaty a například se také rozpomenuly na to, že nikdy není čeho se bát (vůbec ne být sami sebou) a že jako jedinečné bytosti Světla mají vždy neomezené možnosti a svobodnou volbu pro veškeré své jednání, myšlení, ale i prožívání. Pravá skutečnost, že tma nepochází od Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, nebo že Dušička používá slovo "bát se", které také nemůže "znát" vzhledem ke své čisté podstatě, to prozatím ponechme stranou - stejně jako to, že splnění přání Dušičky je podmíněno její inkarnací do fyzického těla a do hmotného světa...Vaše případné dotazy upřesňující tyto zajímavé nuance Vám samozřejmě velmi rádi zodpovíme při osobním setkání nebo na přednáškách).

Malá Duše , kým je. Dozvídá se, že je Světlo, je vším, co existuje. Jenže jí nestačí to VĚDĚT, ona chce BÝT, PROŽÍT, KÝM JE. Jak má ale poznat sebe samu jako Světlo, když je Světlem obklopena... Když není nic, čím by nebyla...

A tak Bůh navrhuje možnost, jak splnit Dušičce toto přání. Když Dušička nemůže poznat sebe sama jako Světlo, když JE Světlem, Bůh ji obklopí tmou. Jedině tak může Dušička prožívat sebe jako Světlo. A záleží pak jen na ní, jestli bude tmu proklínat nebo jí bude vděčná za to, že jí umožnila prožívat sebe sama takovou, jaká JE. MŮŽE SE ROZHODNOUT...

"Budu se tmy bát?"

"Jen pokud se tak rozhodneš. Ve skutečnosti není čeho se bát, pokud nerozhodneš, že to bude naopak..."

Přátelé, je čas uvědomit si, že vše, co se Vám v životě "děje" se "děje" jen proto, že jste to sami chtěli. Možná si to stále neuvědomujete, nepamatujete, možná ani "nesouhlasíte", ale je to tak. Vše, co považujete ve svém životě jako "špatné", je tady proto, že jste si to SAMI ZVOLILI.

NIC SE NEDĚJE PROTI VAŠI VŮLI. NEJDE TO. Zvolili jste si to z různých důvodů. Zvolili jste si to, abyste si uvědomili, že to v podstatě vůbec neexistuje. Zažíváte to jen proto, abyste si uvědomili, co je "dobré". Prožíváte to "špatné" jen proto, aby jste mohli prožívat to "dobré". Jak jinak by jste to poznali to PRAVÉ?

A TAK ŽEHNEJTE VŠEMU, CO SE VÁM V ŽIVOTĚ "DĚJE" (přesněji řečeno, co si v životě tvoříte, protože nikdy se Vám nic "neděje", nic se neděje Vám, ale skrze Vás - vše je výsledek Vašich voleb. Neděje se vám nic, co by jste sami nechtěli). Vše má svůj DŮVOD. Vždy jste měli nějaký DŮVOD rozhodnout se tak, jak jste se rozhodli. Měli jste důvod udělat si život takový, jaký máte. Cthěli jste něco konkrétního PROŽÍT, A TAK JSTE SI UTVOŘILI PODMÍNKY, ABY JSTE TO PROŽILI. A vše je tak, jak si vy sami přejete.

Pokud nejste spokojeni s tím, co jste si utvořili, tedy UTVOŘTE SI NĚCO JINÉHO. Vaše nespokojenost je JASNÝM DŮKAZEM toho, že jste netvořili svou podstatou, že jste tvořili pouze nevědomě, dle popudů mozku...A ten do Vaší podstaty nepatří. Vaše nespokojenost je JASNÝM DŮKAŽEM, že nežijete tak, jak si přeje Vaše Dušička. Jasně Vám to říká....A většina z vás si myslí, že to tak má být... 

 

"Tvá nespokojenost a úzkost pramení z toho, že neposloucháš svou Duši"

 

A důvod pro Vaše "chybné" volby, které Vám způsobují jen nespokojenost? Jaký důvod máte, přátelé? My tušíme, co nám odpovíte...."PROTOŽE TAK ŽIJOU VŠICHNI. KONEC. TEČKA. JE TO NORMÁLNÍ BÝT NESPOKOJEN. JE NORMÁLNÍ TOPIT SE V PROBLÉMECH. JE TO MODERNÍ. JE TO "IN". JAK BYCH VYPADAL(A), KDYBYCH BYL ŠŤASTNÝ, SPOKOJENÝ, ÚPLNĚ ZDRAVÝ...KAŽDÝ BY SI MYSLEL, ŽE NEJSEM NORMÁLNÍ..." "NEMĚLA BYCH PŘÁTELE, VŠICHNI BY SI NA MĚ UKAZOVALI PRSTEM..."...

Přátelé, také cítíte nesmyslnost a platnost pravého opaku těchto slov? Zjistili jste, že všichni považují za NORMÁLNÍ VŠE, CO NORMÁLNÍ A PŮVODNÍ VŮBEC NENÍ? KAM JSME TO DOSPĚLI? Jakápak jsme civilizace, když si toto lidé myslí a podle toho žijí své životy - své PSEUDOživoty...?

Někdo může říci, že je spousta lidí, kteří "jsou spokojení". Nikdy neřekli, že nejsou. Jsou úspěšní, zdraví, krásní, bohatí....Prostě by NIC NEMĚNILI...Ano, jsou. Je to samozřejmě možné. Tito lidé jsou naprosto spokojení se svými životy. A to buď skutečně, nebo si to jen myslí...Pokud žijí podle zákonů Stvoření, podle Božích zákonů, pak je to samozřejmě nejen možné, ale jedině možné...Ovšem asi už ani vy nevěříte tomu, že člověk, který POZNAL A PROCÍTIL SVOU PRAVOU PODSTATU, by chtěl hromadit majetek, peníze, být úspěšný nebo snad mocný...a zároveň mohl být na základě těchto hrubovibračních snah ZDRAVÝ. Tyto pseudoHODNOTY VESMÍR - STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH - NEZNÁ. A DUŠE PROTO TAKÉ NE. Tito lidé jsou pouze podporováni negativním stavem (pseudotvůrci a jejich ovládacími programy), mohou se cítit opravdu zdravě, mohou mít obrovský majetek, avšak vždy jen do té doby, dokud jsou pro negativní stav potřební (pokud jsou výživným negativním příkladem pro společnost - šíří úspěch, bohatství, chamtivost, moc, slávu, závislostní chování....Tito lidé jsou naprogramováni, aby zcela zapomněli na svou podstatu. Tito lidé mají za "úkol" přitáhnout a utvořit masy stejných otroků, kteří chtějí totéž (bližší informace viz PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU). Pseudotvůrci a další negativní entity udržují ve svém vlastním zájmu tyto své otroky (z řad nás pozemšťanů) relativně zdravé a schopné. Jenže ve chvíli, kdy tito otroci již nejsou pro negativní stav potřební, pak skončí jejich "pseudo"zdraví a úspěch. Přichází nemoci, mnohdy závažné (jak by také ne, když si je sami svým negativním jednáním způsobili), přijdou o slávu, moc, majetek....Stanou se z nich žebráci - buď ještě v tomto, nebo v některém z jejich dalších životů, protože sami ožebračovali ostatní....Sami si tedy můžete učinit závěr o této záležitosti...

(O hrubých vibracích, o tom, jak si negativní entity vydržují některé z nás a o všem, co s tímto tématem souvisí Vám můžeme blíže říci na setkáních, přednáškách nebo v dalších záložkách tohoto webu).

 

Přátelé, ROZHODNĚTE se, CO chcete ve svém životě změnit.

Rozhodněte se, že se nebudete bát BÝT TÍM, KÝM OPRAVDU JSTE.

Rozhodněte se, že Vám nemůže záležet na tom, co říkají nebo si myslí druzí lidé o Vás.

Rozhodněte se, že v každém okamžiku svého života budete vědomě tvořit.

Rozhodněte se, že VY budete ŠŤASTNÍ, i když kolem sebe uvidíte ostatní, kteří šťastní nejsou a budou Vám říkat, že ani Vy nemáte právo být...

Rozhodněte se, že nebudete dělat, říkat, myslet ani cítit tak, jak chtějí druzí a jak od Vás očekávají - pokud budete cítit, že to chcete dělat jinak...


ROZHODNĚTE SE, ŽE ZAČNETE BÝT TÍM, KÝM OPRAVDU JSTE.

NE TÍM, KÝM VÁS CHTĚJÍ MÍT DRUZÍ.

 

Rozhodněte se, POKUD TO VŠE OPRAVDU CHCETE.

 

Jedině tak, přátelé, budete šťastní, zdraví a připraveni vrátit se Domů (někteří z Vás ještě také v tomto fyzickém těle).

Teprve až se rozhodnete, pak můžete začít. AŽ se rozhodnete, přátelé...

 

Pokud se nerozhodnete opravdu vědomě a hluboce, budete se pouze snažit o něco, co ve skutečnosti nechcete a čemu vlastně ani nevěříte...Budete opět dělat jen něco, co vám řekli druzí - v tomto případě MY.

 

Také Vám připadá v tuto chvíli, že VĚDOMÉ rozhodování je těžší než TO NEVĚDOMÉ, které jste činili po CELÝ SVŮJ DOSAVADNÍ ŽIVOT? Ano, může se to tak jevit...A láká to k tomu svést na vlastní nevědomost všechny naše neúspěchy, nemoci, nehody, strachy..... "Jak jsem to mohl vědět, že se to stane?" "Vždyť jsem to tak nechtěl...!" "Kvůli němu (ní) to tak dopadlo........"  "Kdyby udělali, co jsem řekl, tak je všechno jinak....."

Jak úsměvné a nesmyslné, přátelé, viďte....

Teď už víte, že NIKDO Vám nemůže NIKDY NIC způsobit, pokud to SAMI nedopustíte či se o to jakýmkoli "nenápadným" a vědomým či "nevědomým" způsobem nepřičiníte.

 

Jste opravdu ROZHODNUTI, PŘÁTELÉ?

Tak tedy pojďte...Pomůžeme Vám BÝT TÍM, KÝM OPRAVDU JSTE A SPLNIT SI TAK SVÉ POSLÁNÍ, SE KTERÝM JSTE NA TUTO PLANETU DOBROVOLNĚ A S PLNÝM VĚDOMÍM (a následně dobrovolným dočasným zapomenutím) PŘIŠLI...

ZVEME VÁS DOMŮ...

 

Andělé Světla - Vesmírní přátelé, Ema a Auron a další Dušičky, které se rozpomenuly...

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...