Duchovní učitel Emanuel přináší všem trpícím a nemocným návod, jak pomocí léčebné koncentrace ulehčit a zvládnout jejich tělesné a duševní potíže.

LÉČENÍ nemocného orgánu, oslabeného místa

(zpracovala 30Helena03)

I v případě, že je nemoc karmickou záležitostí, mohou nemocní získat tolik síly, že nemoc zvládnou a celkovou tíhu nemoci plně nepocítí.

Provádějte léčebnou meditaci trpělivě, vytrvale, s láskou a oddaností k Bohu. Intenzita působení koncentrace záleží na každém z vás. Nakolik jste schopni ovládnout sami sebe a zaměřit svoji vůli na pozitivní průběh.

Každá nemoc vychází z duše, v níž se shromažďuje negativní energie nezpracovaných zážitků z minulých životů i života současného, negativní energie myšlení, cítění a jednání, tak dlouho, až dojde k jejímu uvolnění, které se navenek projevuje nemocí. Snažte se léčebnou koncentraci podporovat a zesilovat kontrolou myšlení, pocitů, mluvení, jednání, zlepšováním svých vztahů ke všem, kteří vám nejsou nakloněni, nebo k těm, které sami odmítáte. Protože nejsilnější léčebnou silou je LÁSKA.

Základním předpokladem pro úspěšné probuzení léčivé síly vlastního ducha je víra, láska, představivost a pravidelnost cvičení. Nejvhodnější čas je před usnutím, aby mohl duchovní průvodce během spánku opravit eventuální chyby, které jste udělali, a zesílit působení cvičení. Před spánkem také už nejste rušeni nároky denních povinností, pokud ovšem jste schopni se od nich odpoutat. To závisí na pevnosti vaší vůle. Při cvičení můžete sedět nebo ležet. Usnete-li během provádění tohoto cvičení, dokončí váš duchovní pomocník všechny potřebné náležitosti.

Nyní zklidněte svou mysl i své tělo. Není nic důležitějšího, než vy sami a vaše vlastní energie. Soustřeďte se na svoji auru. V představě ji uhlaďte a zacelte veškeré trhlinky či otvory. Pokud se začnou objevovat myšlenky, emoce, nebo dotírat starosti, odmítněte je.

Požádejte svého duchovního průvodce o pomoc při zvládnutí koncentrace a s důvěrou oslovte také Pána Ježíše Krista, tedy Boha.

Uvědomte si své tělo. Roky vám slouží, ve dne v noci pracuje. S láskou se zaměřte na orgán, který začíná být nemocný, poškozený. I on je taková malá, samostatná žijící jednotka. Přislibte jí přísun uzdravující síly.

Každý člověk je nositelem Ducha, jiskry darované Bohem. Duch je tedy Světlem, je Láskou, je nejvyšší Pravdou, je vším, co existuje. V Boží jiskře dřímou silné léčivé síly. Nyní poproste svého duchovního pomocníka, určeného vám Bohem, svého duchovního průvodce, aby tyto síly probudil.

Energie vystupuje z centra našeho bytí. Je to místo v oblasti srdce, kterého se dotýkáme, když říkáme „já“, „já“. Životní síla proplachuje vaše orgány, celé Nitro.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Nyní se soustřeďte na vnitřní ticho. Na proudění tepla. Na rodící se harmonii v Nitru.

Pamatujte, že každá dotírající myšlenka, představa, ruší spojení s naším Duchem, vyšším Já, Boží jiskrou, a sráží nás zpět do rozumového stavu, tedy do nižšího Já, neboli ega.

Ale vytrvalost, pevná vůle i přítomnost čistých duchovních bytostí časem dovolí vytrvat v tomto tělo uzdravujícím stavu. Po určité době dochází také pomocí Světla Pána Ježíše Krista - Boha v nás k pročištění a oživení celého těla, k duševní harmonii a zesílené obraně před onemocněním.

Nyní poděkujte duchovnímu světu za pomoc a požádejte svého duchovního průvodce o uzavření aury.

zpracovala 30Helena03

drobné úpravy: Ema, Auron

Vaše uzdravení a vaše zdraví jsou jen

vaše

VOLBY.