Na této stránce intenzivně pracujeme, děkujeme za pochopení, přátelé...

Přátelé,

 

lék na všechny problémy, nemoci, trápení, smutek, bolest - tedy produkty negativního stavu - EXISTUJE.

Existuje jediný způsob, jak se zbavit veškeré negativní energie ve všech podobách, tedy i nemocí.

 

Budete však souhlasit s jednoduchostí pravdy, nebo ji budete odmítat?

Budete věřit Vesmírným zákonům platícím vždy a všude?

 

Jsou věci, které existují, ať chcete, nebo ne...

Ať věříte, nebo nevěříte, jsou skutečnosti, které jednoduše JSOU.

Budete věřit, že VŠECHNO, CO KDY BYLO, JE A BUDE, JE LÁSKA

 

Neexistuje nic než LÁSKA.

A pokud se rozpomenete, že toto je jediná PRAVDA, od které se odvíjí veškerý ŽIVOT, pak se také rozpomenete na to, že tím zázračným lékem na tělo a duši je...

LÁSKA

 

Jak je to možné, říkáte si...? Jak můžu léčit něčím, na co si nesáhnu, co nevypiju, nesním, nenamažu, neodoperuju, neozářím, nepodstoupím, nevyzvednu v lékárně, neodstraním, nevyležím, nezabiju léky... prostě něčím, co není hmotné, co snad ani není..? Je... ale přece není!

Přátelé, pokud máte tyto a podobné otázky a pochybnosti o pravdivosti nového zjištění, pak se pokuste alespoň na chvíli dát "volno" svým myšlenkám, tedy aktivitě hmoty, hmotného mozku (mimochodem dokonale ovládaného negativními entitami, jak už víte). Poté se rozpomeňte na sílu té veškeré energie, která stvořila VŠECHNO, CO EXISTUJE. Pouze JEDNA JEDINÁ ENERGIE JE TAK SILNÁ, že přebije všechny ostatní a dokáže TVOŘIT VŠE, PO ČEM TOUŽÍ. 

Ano, je to ONA. Nebo ON, chcete-li...

Je to LÁSKA. Z ní vzešlo VŠECHNO.

Jakmile se rozpomenete, pochopíte a alespoň na chvíli procítíte sílu této jediné kosmické energie, LÁSKY, pak to znovu i poznáte. Poznáte, že jedině LÁSKOU lze vrátit a dodat to, co jiná energie dokáže vzít. Nemoc je vítězství, relativní převaha negativních, tedy oslabujících energií nejrůznějšího druhu. A zdraví je "pouhá" vláda energie pozitivní, která přebíjí VŠE. Ne, přátelé, nehrajeme žolíky, ale hovoříme s láskou o lásce.

Láska přebíjí VŠE. Veškeré nemoci, které jsou pouhými, ubohými pokusy a projevy nedostatku, oslabení, nedokonalosti, bídy, utrpení... tedy toho, co jednak není reálné a jednak je tolik brzdící a oddalující váš NÁVRAT DOMŮ, DO PRAVÉHO STVOŘENÍ. Je to právě vaše duše a její oblek - fyzické tělo, na kterých lze tyto výtvory Pseudotvůrců (nemoci) s úspěchem používat. Stačí jim k tomu jen jedna podmínka - VÁŠ SOUHLAS k ovládání. A TEN JSTE JIM DALI. KAŽDÝM OKAMŽIKEM JIM HO DÁVÁTE. NA OPLÁTKU vás oni štědře OVLÁDAJÍ. OVLÁDAJÍ VÁS TAK, AŤ NEJSTE SCHOPNI UVĚDOMIT SI SVOU VLASTNÍ PODSTATU. A POKUD SI JI NEUVĚDOMUJETE, PAK JI ANI NESLYŠÍTE. ANI NEMŮŽETE, PŘES NEGATIVNÍ ENERGIE, KTERÉ VÁS DOSLOVA OBKLIČUJÍ ZE VŠECH STRAN.

Pokud nevíte a neprociťujete, kým skutečně jste, pak nemůžete jednat v souladu s tím, kým jste. A pokud nejednáte v souladu se svou podstatou, tedy duchovní, kosmickou, pak zaséváte budoucí úrodu na své vlastní pole. Tvoříte si "osud", takový, jaký vy sami chcete.

Nebo nechcete? Říkáte, že nemoci nechcete? Že za nic nemůžete? Že se vám "to děje"? Nespravedlivě? Jak k tomu přijdete, že jste nemocní? Že máte vrozenou vadu, že se vám stala nehoda? Nebo jak přijdete k tomu, že vás ostatní nakazili? Moc vtipné to už přátelé není, neboť těmito otázkami lidé jen dokazují svou nevědomost a naprostou ovládanost. A podporují radost a sílu negativního stavu, kterému se dílo daří. V těchto chvílích vaší zloby, nevědomosti, případně smutku, zoufalství a dalších pocitů jen prohlubujete negativní dopady na vaše zdraví.

 

Každá NEMOC MŮŽE VZNIKNOUT JEN S VAŠÍM SOUHLASEM, přátelé, o tom už asi nemusíme pochybovat. 

NEMOC. NEmít MOC nad vlastním ŽIVOTEM?

Jeví se Vám to jako reálné?

 

Jak už víte z předchozích informací, NEMOC fyzického těla je KONEČNOU fází DŮLEŽITÉHO procesu, jež se odehrává ve VAŠÍ DUŠI. Vaše duše je tou, která s vámi komunikuje O TĚCH NEJPODSTATNĚJŠÍCH UDÁLOSTECH VAŠEHO ŽIVOTA. V každém okamžiku vašeho života. V každém. Vaše DUŠE je VAŠE JEDINÁ PODSTATA. JE TO LÁSKA.

Když však vaše duše prožívá něco, co je v rozporu se zákony Vesmíru, tedy zákony Stvoření, musí vám to oznámit. V podstatě to oznamuje sama sobě. JE TO JEJÍ PŘIROZENOST. (Úrovně vědomí jsme zmiňovali v jiných kapitolkách, ale pokud rozumíte této formě, není nutné, abyste se k těmto informacím nyní vraceli...). Pokud se svou duší komunikujete, nikdy nebudete jednat v rozporu s kosmickými zákony. Nedá vám to vaše vlastní podstata. Kdybyste v každém okamžiku, přátelé, prociťovali SVOU VLASTNÍ PODSTATU (ne pouze své fyzické tělo a jeho/vaše postavení v hmotném světě) a jednali v souladu s ní, pak nemůžete nikdy onemocnět. Pak se nemůže stát, že budete konat v rozporu s kosmickými zákony a že toto vaše konání přinese své plody - nemoci.

Proč jste nemocní, přátelé?

Jednoduše proto, že jste v minulosti (nejen minulosti tohoto vašeho současného života v hmotném těle na planetě Zemi) porušovali vesmírné zákony. Nebo proto, že je porušujete nyní. Ovšem také může platit, že ne každý čin z daleké minulosti jste si již odčinili. A zároveň například důsledek vaší DNEŠNÍ (tedy nedávné) NEGATIVNÍ VOLBY můžete prožít ještě dnes. Vše může být i naopak. Vše totiž záleží na VAŠEM VLASTNÍM JEDNÁNÍ.

Vše si tvoříte sami, přátelé. VŠE, CO SE VÁM V ŽIVOTĚ DĚJE, SE NEDĚJE VÁM, ALE SKRZE VÁS.

TO VY JSTE PŘÍČINOU VŠECHO, CO SE VÁM "DĚJE".

To, že se Vám zdá, že za něco může ten či onen, je pouhé hledání viníka při současném nahlížení na sebe jako na oběť. Je to pouhé NEPOCHOPENÍ VLASTNÍ PODSTATY A JEJÍ OBROVSKÉ SÍLY - TVOŘENÍ.

 

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...

 

 

VŠECHNO JE JINAK !