Přátelé,

 

negativní stav, jehož smyslem je vytvářet, rozmnožovat, reprezentovat a neustále vyjevovat a stupňovat NEGATIVITU ve VŠECH skutečně MOŽNÝCH projevech, podobách a formách v celé ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ, se pokouší doběhnout poslední úsek PŘED cílovou rovinou svého běhu, běhu PROTI KOSMICKÝM ZÁKONŮM.

Zástupci negativního stavu v čele s jeho samotnými aktivátory - pseudotvůrci - se kdysi rozhodli konat a prožívat opak toho, kým JSOU. Dobrovolně se upsali peklu, jsou negativními bytostmi se všemi atributy, které NEGATIVITU definují, reprezentují, ale také (díky tomuto jejich rozhodnutí) omezují. Pseudotvůrci, bytosti, které pseudostvořily také nás, nepravé lidské (pseudolidské) bytosti v různých podobách, od prvotních pokusů (z bytostí původních - androgynních pseudostvořili bytosti s oddělenými principy femininity a maskulinity, po dalších a dalších genetických experimentech a manipulacích se na Zemi objevil jeskynní člověk a všichni jeho následovníci...) až do naší dnešní "vyspělé" podoby.

V této kapitole nabízíme informace o tom, jak negativní stav "pokročil" ve svých snahách, jak jde VŠE PODLE jejich DRTIVÉHO PLÁNU. Připomeneme si, že LIDÉ SAMI si VOLÍ ŽIVOT V NEGATIVNÍM STAVU, neboť ZAPOMNĚLI, resp. NECHTĚJÍ SE ROZPOMENOUT na SVŮJ PRAVÝ PŮVOD, který nijak nesouvisí s jejich negativním způsobem života zde na Zemi. Osvěžíme si způsoby chování negativního stavu, jakými drtí lidské bytosti (dobrovolně nevědomé a nebránící se), jeho současné programy, metody a formy práce, které všechny směřují k jedinému cíli: DOSÁHNOUT ABSOLUTNÍHO VÍTĚZSTVÍ NAD POZITIVNÍM STAVEM (tedy veškerým Stvořením), TEDY NAD STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH, dnes již PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM.

 

Pro pochopení souvislostí je zásadní, přátelé, znát alespoň základní informace o pseudotvůrcích a negativním stavu, který vytvořili, o tom, jaký je jejich původ a jejich záměr. Je to totiž KAŽDÝ Z NÁS, lidských bytostí, KDO JE JEJICH SAMOTNÝM DÍLEM A KDO BY MĚL (I PŘES NEVOLI SAMOTNÝCH PSEUDOTVŮRCŮ - v podstatě našich RODIČŮ) ZNÁT PRAVDU O SOBĚ SAMÉM.

Předcházející podzáložky (Pseudotvůrci, Proč Nejvyšší dovolil negativnímu stavu zůstat v dominantním módu, Pojetí Antikrista a další) poskytují PODROBNÉ a PŘESNÉ KLÍČOVÉ informace k naprosto klíčovému tématu o pravém původu a vzniku veškerenstva a jeho bytostí, včetně lidských. Poskytují podrobné informace o pseudotvůrcích, příčině a okolnostech vzniku negativního stavu, jeho původu, jeho významu i jeho dočasného trvání.

Dále odkazujeme čtenáře na záložku "Lidská duchovnost" a záložku "Proč jsou problémy...", které vyjevují další podrobnosti o pseudosmyslu NEGATIVNÍHO STAVU, jeho síle, projevech na planetě Zemi, také o jeho závěrečné eliminaci a veškerém STVOŘENÍ včetně jeho PŮVODU a PROJEVŮ, o VAŠÍ VLASTNÍ PODSTATĚ, o PŮVODU VEŠKERÉHO ZLA a například také O TOM, JAK JSTE SE PRÁVĚ VY DOSTALI DO SOUČASNÉHO POSTAVENÍ V NEGATIVNÍM STAVU A JAKOU V NĚM MÁTE ROLI.

 

Ke stažení nabízíme klíčovou světelnou literaturu v záložce Světelné čteníčko, kde se jedná především o knihy: Základy lidské duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde?, Poselství z nitra, Hlavní ideje Nového zjevení, kapitoly knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Ovládací programy sil temna.

Veškerá tato literatura poskytuje ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ČLOVĚKA, který se rozpomíná na PRAVÝ důvod své pozemské inkarnace, pracuje na svém duchovním růstu a vykročil na cestu Domů.

DŮLEŽITÉ upozornění!

V souvislosti s právě zhlédnutým obrázkem připomínáme, přátelé, že obrázky pseudotvůrců a jejich věrných sluhů (negativních mimozemských ras, negativních duchů a dalších negativních entit), které jsou součástí textu nejen v této kapitole, ale i jinde na tomto webu, jsou rovněž zářiče negativních energií, hrubých vibrací. Je však důležité, abyste věděli, jak také NEGATIVNÍ mimozemské rasy vypadají, neboť spousta pozemšťanů se s nimi již setkalo a spousta pozemšťanů se s nimi v tomto životě nadále setkává či ještě setká. Tímto vás chceme "připravit" na tato možná setkání a varovat vás před jejich zlými a naprosto devastujícími úmysly, s jakými nejen plodí veškeré zlo od počátku Stvoření, ale také to zlo současné. Je důležité, abyste věděli, jak vypadají (alespoň některé rasy) a co jsou zač.

JE NAPROSTO DŮLEŽITÉ, ABYSTE VĚDĚLI, ŽE EXISTUJÍ NEGATIVNÍ RASY MIMOZEMSKÝCH BYTOSTÍ, STEJNĚ TAK, JAKO EXISTUJÍ POZITIVNÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE.

JE NEZBYTNÉ, ABYSTE ROZLIŠOVALI POZITIVITU OD NEGATIVITY, máte-li ovšem o toto sami zájem.

 

Obrázky Pseudotvůrců a jejich věrných sluhů (negativních mimozemských ras, negativních duchů a dalších negativních bytostí), které jsou součástí textu, jsou zářiče negativních energií, hrubých vibrací. Proto Vám doporučujeme, přátelé, nenechat se těmito obrázky příliš detailně zabývat, resp. dlouho na ně nehledět. V opačném případě na sebe budete "natahovat" vibrace, které se tyto obrázky snaží dostat do každého, kdo se jimi vědomě zabývá. Budou Vás oslabovat a ovlivňovat Vaše myšlenky a životy tak, jako to dělají skrze ovládací programy (o kterých se dozvíte také v této záložce a podrobně přímo v záložce tohoto webu s názvem "Ovládací programy"). Přílišným a intenzivním zabýváním se negativními entitami (v jakékoli podobě či formě - vše je energie!) může způsobit vaše (byť nevědomé či nechtěné) napojení se na ně. Na to však negativní entity samozřejmě ČEKAJÍ. Mají tuto možnost (skrze váš zájem a soustředění se na ně vás ovládat tak, jako vás ovládají všemi dalšími ovládacími programy dnes a denně) a věřte, že jí VŽDY maximálně využijí, ve váš neprospěch.

Přejeme Vám, přátelé, klidné rozpomínání se na svůj původ a na povahu negativních entit, které stále řídí lidské životy nejen na této planetě Zemi. Míra tohoto řízení je však závislá pouze na konkrétním člověku, jeho uvědomění, že se toto DĚJE a jeho povolení nebo odmítnutí být ovládán. KAŽDÝ SE ROZHODUJE, do jaké míry se nechává ovládat.

Každý zároveň dostává neustálou ochranu a pomoc od POZITIVNÍCH VESMÍRNÝCH BYTOSTÍ, BYTOSTÍ ANDĚLSKÝCH A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

Milí přátelé,

 

v předchozích podzáložkách jste se seznámili s původem Pseudotvůrců, jejich "kvalitami" a jejich konáním od počátku aktivace negativního stavu, kdy začali pilně realizovat svůj velkolepý plán. Rozpomenuli jste se, jakými genetickými manipulacemi jsme my, lidé, získali současnou fyzickou podobu a její pošramocené kvality a jak jsme "ztratili" své přirozené schopnosti a vědění. Upadli jsme dobrovolně v zapomnění, abychom se - opět dobrovolně a vědomě mohli rozpomenout. Bláznivý plán Pseudotvůrců plně a neustále zaměstnává všechny generace vědců (včetně těch současných), zkoumajících nejrůznější přírodní a genetické "úkazy" a dodnes stále neznajících skutečnou PRAVDU.

Vy, přátelé, však už víte, že všechno je jinak, než se píše. Vše je jinak, než se říká. Vše je jinak, než se učí. Vše je jinak, než bylo "dokázáno" všemi generacemi vědců - Pseudovědců. Pseudotvůrcům, zdá se, vychází prozatím téměř vše, na co sáhnou, a Vy sami si toto můžete v každém okamžiku svého života ověřit. Jste dokonale ovládáni jejich ovládacími programy.

Nemáte čas zjistit, že vše ve Vašem životě je jinak. Nemáte ani vteřinu na vycítění přítomnosti Nejvyššího ve Vás samotných. Nemáte čas, ani sílu. Nejste s to přijít na to, kým opravdu jste. Podívejte se, jak každý den žijete, co každý den děláte. Připadá vám to skutečně smysluplné a to hlavní, pro co jste do tohoto života přišli?

O minulosti tedy už něco málo víme. Pojďme se zaměřit na současnost, která není o nic příznivější, než hrůzostrašné počátky aktivity Pseudotvůrců, či následné "rozjetí" jejich plánu. Pro nás je v tuto chvíli mnohem důležitější STAV, ve kterém se nacházíme v tuto chvíli, v přítomnosti. Pojďme pokračovat v poznávání pravdy, kterou v učebnicích díky cílevědomé práci Pseudotvůrců, negativních entit a loutkolidí několika milionů let NENAJDEME.

obr.: Jak vidí pozemšťany ostatní bytosti z pozitivního i negativního stavu (zdroj obr. www.vesmirni-lide.cz)

 

CHCETE-LI ZNÁT SKUTEČNOU PRAVDU, TAK VĚZTE, ŽE VŠECHNO, CO VÁM ŘÍKALI A ŘÍKAJÍ VE ŠKOLE, V ZAMĚSTNÁNÍ, V MÉDIÍCH A JINDE, JE PŘESNĚ NAOPAK. TAK JEDNODUŠE MŮŽETE NAJÍT PRAVDU. PRAVDA NENÍ UKRYTÁ, NENÍ ZÁKEŘNÁ NEBO SNAD DRAHÁ. K PRAVDĚ SE NEMUSÍTE PLAZIT PO KOLENOU, PRO PRAVDU NEMUSÍTE TRPĚT ANI SE OBĚTOVAT. PRAVDA JE JEDNODUCHÁ A ČISTÁ. PROTO SI JÍ BĚŽNÝ OVLÁDANÝ PSEUDOČLOVĚK ANI NEPOVŠIMNE. LIDÉ JSOU NEUSTÁLE VEDENI A UČENI (přesněji řečeno VYCVIČENI) HLEDAT SLOŽITOSTI A KOMPLIKACE A POUŽÍVAT JE PRO SVÉ PŘEŽITÍ, V DOMNĚNÍ, ŽE právě A JEN TAKTO ŽIVOT FUNGUJE, ŽE PRÁVĚ TAKTO SE PROJEVUJE SÁM ŽIVOT. A KDO CHCE PŘEŽÍT, MUSÍ SE CHOVAT A DĚLAT PŘESNĚ TO, CO OSTATNÍ, JAKKOLI NEPŘIROZENÉ ČI NEGATIVNÍ TO PRO NĚJ SAMOTNÉHO ČI PRO DRUHÉ JE ČI MŮŽE BÝT. PODLE ZVLÁDÁNÍ A CHÁPÁNÍ SLOŽITOSTÍ A PODLE ZAPADNUTÍ DO DAVU LOUTKOLIDÍ TENTO FALEŠNÝ SVĚT LOUTKOLIDÍ MĚŘÍ INTELIGENCI, ÚSPĚCH, SLÁVU A MOC. 

Znovu připomínáme, že SLOŽITÉ A KOMPLIKOVANÉ JSOU POUZE produkty NEGATIVNÍHO stavu, které mají zde na Zem nejrůznější podoby a KTERÝMI MOCNÍ (tohoto světa a ti mocnější mimo tento svět) DRŽÍ SVÉ LOUTKOLIDI V HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI A OTROCTVÍ.

 

JAK TEDY NEGATIVNÍ STAV - POD NAPROSTÝM VELENÍM PSEUDOTVŮRCŮ - PRACUJE NA ZNIČENÍ ŽIVOTA A SVOBODY KAŽDÉHO ČLOVĚKA ZDE NA ZEMI?

 

Poté, co víme, že pseudotvůrci jsou od jistého časového bodu uvězněni ve svých peklech (až do jejich posledního vypuštění na svobodu Nejvyšším - blíže viz všechny předchozí podzáložky) a nemají přístup k ostatním oblastem Stvoření, pracuje celý negativní stav na hlavní frontě:

OVLÁDÁ KAŽDÉHO ČLOVĚKA ZDE NA ZEMI SKRZE SOFISTIKOVANÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY ŠITÉ KAŽDÉMU Z NÁS NA MÍRU.

KAŽDÝ Z NÁS JE NEUSTÁLE NEGATIVNÍM STAVEM SLEDOVÁN A JSOU MU IMPLANTOVÁNY NEGATIVNÍ ENERGIE PRIMÁRNĚ V PODOBĚ MYŠLENEK (následně ovládaný člověk jedná sám negativně, ze své vlastní vůle, přijme-li tuto nepravou, negativní myšlenku za svou a začne-li se podle ní řídit ve svém počínání).

 

 

KDO OVLÁDÁ...

 

V současnosti je LIDSTVO SILNĚ OVLÁDÁNO PSEUDOTVŮRCI A JEJICH PRODUKTY - STVOŘENÝMI NEGATIVNÍMI ENTITAMI (negativní mimozemské bytosti a mnoho druhů negativních energií a existencí).

Pod taktovkou Pseudotvůrců ovládají lidstvo čtyři skupiny negativních, zlých mimoZEMšťanů z Temných světů, s průměrným IQ 200. Tito negativní mimozemšťané stojí vždy proti sobě a z 90 – 95 % ovládají západní země, východní země, islámské země, židovské komunity (viz. Nové zjevení Pána Ježíše Krista). Navzájem si KONKURUJÍ v boji o moc a snaží se ovládnout lidstvo a uchvátit planetu. Před konečnou fází života na planetě Zemi zvítězí jen jedna skupina těchto zlých mimozemšťanů a ta ovládne lidstvo. (Přesně takto, na principu konkurence funguje negativní kapitalismus, který nám tady ochotně dodali negativní mimozemšťané a o kterém je lidstvo přesvědčeno, že je zdravým plodem inteligentních lidských bytostí planety Země, ba co více - těch nejinteligentnějších v celém Vesmíru. Všichni si navzájem konkurují, všichni bojují o své místo, o svůj holý život, a to DOSLOVA. Nazýváme to prý "ZDRAVOU TRŽNÍ EKONOMIKOU". Záměrně a uměle byl Pseudotvůrci vytvořen relativní stav nedostatku (ale jen pro ty nemajetné, kterých je většina a nezáleží jestli žijí v subsaharské Africe nebo v západním společenství, tzv.vysněném západě, který plýtvá přebytky včetně potravin). Nedostatku VŠEHO, především pak PENĚZ, které "jediné" jsou PODMÍNKOU NAŠEHO ŽIVOTA. A tak každá lidská bytost jen bojuje, aby sebrala více. Aby přežila. Aby mohla JÍST, BYDLET, OBLÉCI SE, POŽÁDAT O POMOC LÉKAŘE, VZDĚLÁVAT SE.... KDO VÍCE, TEN MÁ VĚTŠÍ ŠANCI NA PŘEŽITÍ. "TEN JE PRÝ VÁŽENĚJŠÍ A ZASLOUŽÍ SI VĚTŠÍ ÚCTU"....kam jsme to dospěli...tohle se nedá nazývat už INTELIGENTNÍ civilizací...TOHLE JE ÚPADEK!!! A protože je peněz nedostatek (ZÁMĚR A VĚDOMÝ ČIN MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA. VLÁDY ZÁMĚRNĚ NEPOUŠTĚJÍ DO OBĚHU VÍCE PENĚZ, ABY VŠICHNI MĚLI DOST. PAK BY TOTIŽ OBYČEJNÍ LIDÉ NEBOJOVALI A NEOKRÁDALI SE NAVZÁJEM O ENERGIE. A PROTO byl zaveden UMĚLÝ NEDOSTATEK TOHO HLAVNÍHO K PŘEŽITÍ (na planetě Zemi to jsou peníze) zajistí NEUSTÁLOU OVLADATELNOST LIDÍ A JEJICH POSLUŠNOST!!! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BY MOCNÍ ZTRATILI MOC!!!!!). Existuje neustálý BOJ. Kdo bude ten šťastný, kdo shrábne více? Kdo okrade více svých bližních? Nevadí, že NEMÁ ON, hlavně ŽE MÁM JÁ... MUSÍM PŘECE TAKÉ PŘEŽÍT, NE? (Zjednodušeně zní kapitalistický princip takto: na deset lidí (tedy deset korun) dáme do oběhu korun devět. Máme tak zajištěnu jejich aktivitu ve smyslu přetahování se o veškeré energie a v podstatě máme zajištěnu jejich poslušnost).

Uvědomujete si, přátelé, že KAŽDÝ DEN POUZE BOJUJETE O holé PŘEŽITÍ? Napadlo vás to někdy?

 

A co samotné politické uspořádání světa, přátelé, to vám přijde pozitivní a přátelské? Každý stát si "chrání" a obhajuje své zájmy (jak je to možné, že zájmy států jsou individuální, odlišné a "své", když jsme na jedné planetě Zemi), každý stát se chce odlišovat, BÝT NEJBOHATŠÍ, být "nej". Některý stát je dokonce ochoten "zajistit" si své zájmy na úkor jiného státu i vojenskou silou, pokud jí disponuje. Hájíme přece SEBE, ne? KAPITALISMUS MÁ MNOHO PODOB...

Pseudotvůrci vymysleli vše velmi pečlivě a téměř dokonale. Po celé věky své existence vytvářeli (a stále tvoří) nekonečné množství OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ, kterými cíleně a bezhlavě působí na svá díla - pseudofabrikáty - LIDSKÉ BYTOSTI, ale i na poloduchovní a duchovní bytosti své PEKELNÉ říše - ZÓNY VYMÍSTĚNÍ. Jejich pseudovýtvory nabíraly od počátků jejich aktivit stále větší dokonalosti ve smyslu NEGATIVNÍM a každá jejich další generace těchto ovládaných jedinců byla více "zdeformována" zvnitřňováním zla a nepravd a mírou ovladatelnosti. Své pseudobytosti vyvíjejí Pseudotvůrci miliony let a tento vývoj prozatím nehodlají ukončit. 

PSEUDOTVŮRCI NEUSTÁLE A KAŽDOU VTEŘINU OVLÁDAJÍ A ŘÍDÍ každou bytost v jejich zóně vlivu (v peklech) pomocí TECHNOLOGIÍ a svých PROSTŘEDNÍKŮ (negativní duchové a energie, vyšší negativní duchovní bytosti, negativní mimozemské rasy (ve fyzických i polohmotných tělech)), ale také pomocí NEGATIVNÍCH LIDÍ INKARNOVANÝCH NA TUTO PLANETU. Tito "vyslanci" jsou pečlivě ovládáni a veškeré jejich konání směřuje k předem stanovenému cíli. Tito cíleně inkarnovaní lidé si sami v tomto těle neuvědomují, odkud pocházejí a k jakému účelu se podjali (ale mohou se samozřejmě rozpomenout). Před svou inkarnací se na svém úkolu pečlivě domlouvali s pseudotvůrci, kteří je dokonale ovládli a zmátli. Pseudotvůrci přesvědčili tyto své loutky chystající se na inkarnaci do hmotného světa, že právě zde u nich jsou doma V NEBI a že se půjdou inkarnovat do PEKLA narušit a zničit onen pekelný svět, který může za veškeré jejich příkoří.

Pseudotvůrci své posluhovače před inkarnací pečlivě poučili, proč se u nich v pekelných (pro ně nebeských) světech mají tak špatně, proč jsou zde nemoci, strádání, proč je zničen povrch jejich planety, atd. 

Přesvědčili je, že za to může právě Stvořitel Prvotní Všeho a Všech, tedy Nejvyšší a také Andělé - jimi nazývanými zlými anděly. Rovněž byli u pekelníků poučeni o jejich důležitém úkolu přivést co nejvíce duší zpět domů, do PEKEL (v plném přesvědčení, že je mají přivést zpět do Nebe). V peklech je vše převráceno. A kdo z pekel pochází a nezná nic jiného, jak má vědět, že existuje pravý opak všeho, co zná? Jak se dozví, že opak je pravdou, že oni jsou ti, co nemají nic?Tím, že jsou tito přisluhovači inkarnovaní z pekel na velmi nízké duchovní úrovni, přijímají ovládací programy automaticky za své, bez sebemenšího zaváhání a odporu. Proto i poslání, které si nesou z pekel, je pro ně přirozené a ani na chvíli je v tomto hmotném těle nenapadne myslet si, že by něco mohlo být jinak. A navíc, negativní entity pomocí antén na Měsíci (a dalších negativních duchovních entit) jim neustále "pomáhají" udržovat jejich naprogramování vykonávat pečlivě své pekelné pseudoposlání, pokud by tito jedinci měli problém se rozpomenout nebo snad začali konat DOBRO. Jak se pak mají dostat z okovů ovládání? Tak jako my, přátelé, v tomto hmotném světě. JAK VY SAMI POZNÁTE, ŽE VŠECHNO JE JINAK, NEŽ VÁM ŘÍKAJÍ? Cestou "učení" a dalších manipulací zvnějšku to asi nepůjde, viďte...

 

Zavedené TECHNOLOGIE pseudotvůrcům pomáhají OVLÁDAT LIDSKOU MYSL POMOCÍ VYSÍLAČŮ (ANTÉN) UMÍSTĚNÝCH NA MĚSÍCI (pod jeho povrchem). Tyto antény vysílají neustálé impulsy, energie konkrétních myšlenek přímo DO HLAV LIDÍ, kteří se tak chovají a jednají přesně jako loutky.

VEŠKERÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY, KTERÉ ZNÁME ZDE NA PLANETĚ ZEMI, JSOU SPOLEČNÝM DÍLEM pseudotvůrců a jimi ovládaných negativních mimozemských ras (ještěrů z pekel, kteří jako otroci pro ně pracují). Na bezprostřední a zcela nepostradatelné spolupráci se podílejí přímo také další jejich věrní sluhové - INKARNOVANÉ bytosti jak z pekelných světů Pseudotvůrců, tak také bytosti inkarnované na tuto plantetu ze samotného Nebe, které zapomněly na své světelné poslání a pracují (v různých intenzitách) pro negativní stav.

Tyto bytosti, inkarnované z Nebe, opustily cestu Pravdy, Lásky a Dobra a přidaly se na stranu negativního stavu. Tyto bytosti zapomněly a nechtějí se rozpomenout. Vyhovují jim absolutně negativní podmínky pro život a nechtějí procítit, že všechno je jinak. Jsou dokonale ovládáni. Ovládací programy vykazují obrovskou sílu a moc.

V současné době (rok 2015) je jedna sedmina všech bytostí na planetě Zemi inkarnovaná z NEBE, tedy z pozitivních světů. Z této jedné sedminy obyvatel se jen přibližně 2,4% se rozpomnělo na svůj Původ a na své poslání, pro které se zde inkarnovali. Jen tato neuvěřitelně malá část si plní (v různých mírách) své světelné pozitivní poslání. Zbytek bytostí se obrátilo proti Prvotnímu Stvořiteli Všeho a Všech, proti své vlastní Podstatě a pilně pracují pro NEGATIVNÍ STAV - PSEUDOTVŮRCE. 

 

PROČ OVLÁDÁ...

 

Jak již víme, HLAVNÍ CÍL Pseudotvůrců je nekompromisní: zcela OVLÁDNOUT LIDSTVO (své pseudodílo) za jediným účelem - ZÍSKÁNÍ ABSOLUTNÍ MOCI A DOKÁZÁNÍ celému Stvoření, ŽE ŽIVOT JE MOŽNÝ BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI. Chtějí DOKÁZAT, ŽE ŽÁDNÝ STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH NENÍ K EXISTENCI ŽIVOTA POTŘEBNÝ.

Aby se k tomuto cíli mohli Pseudotvůrci přiblížit, je nutné, aby ovládli MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ lidstva natolik, ŽE ZAPOMENE ZCELA A DEFINITIVNĚ, KÝM VE SKUTEČNOSTI JE. CHTĚJÍ, ABYCHOM ZAPOMNĚLI NA SVŮJ PŮVOD. K TOMUTO CÍLI SE JIŽ PŘIBLIŽÍLI, KDYŽ DOKÁZALI utvořit první lidské bytosti UMĚLE, tedy s převahou přírodních zákonů (nezapomeňme, že se jim nikdy nepodaří odstranit 100% duchovních principů, které utvářejí cokoli živého). Dokázali ZMANIPULOVAT PŘÍCHOD NOVÝCH BYTOSTÍ (LIDSKÝCH DĚTÍ) NA SVĚT (připomeňme, že "geniálními" genetickými manipulacemi a manipulacemi na duchovních úrovních dokázali Pseudotvůrci, aby lidé přiváděli na svět nové bytosti (navíc bezmocné děti) zvířecím způsobem, místo původního duchovního postupu - PŘÍMÉHO NADĚLOVÁNÍ původně obojpohlavních, již dospělých samostatných bytostí STVOŘITELEM).Během těchto manipulací miliony let trvajících dokázali Pseudotvůrci ponížit duchovnost ve svých bytostech - pseudolidech na pouhých pět procent a s touto mírou duchovnosti více či méně "fungujeme" v současnosti.

Také cítíte, přátelé, jak obtížné musí tedy pro každého z nás být ROZPOMENUTÍ se na svou Pravou a jedinou možnou podstatu, když máme k dispozici pouhých pět procent, které nám to mohou umožnit... A i k těm si dobrovolně zavíráme každým dnem přístup...necháváme se ovládat a nevnímáme... necítíme... už téměř nic, co nás činí námi..... Na těchto 5% pravých informací V NÁS, které jsou naší pravou podstatou a které jsme stále ještě schopni procítit, každou vteřinu útočí negativní strana a snaží se je za každou cenu překroutit, znehodnotit takovým způsobem, aby se pro příjemce (pro nás) staly bezcennými. Prakticky jim tuto službu plní jejich posluhovači - negativní duchové přesně pro tento úkol vycvičení, kteří si tímto plní své temné pseudoposlání. Tito negativní duchové jsou umístěni ve vnitřním, středním a vnějším nebi.

Ovládání těmito Pseudotvůrci nikdy nedosáhne absolutní hodnoty (sto procent), není to možné, protože Stvořitel Prvotní Všeho a Všech je obsažen ve všem, co existuje, v opačném případě by vše zaniklo. Pseudotvůrci se však přesto usilovně snaží udržovat a gradovat svůj temný loutkostav, musí stále vyvíjet a zavádět nové a nové ovládací programy, které jsou specifické pro různou duchovní úroveň té či oné bytosti (Vás). Rozhodující jsou také individuální sociální a psychické kvality, které podmiňují fungování konkrétního ovládacího programu na každého jedince. Pseudotvůrci pilně studují všechny osobnostní kvality a vlastnosti ovládané bytosti, včetně genetických dispozic zděděných po rodičích a rovněž zkušeností, které nasbírala daná bytost v minulých životech, a plánují ovládací program ŠITÝ NA MÍRU, na desítky, stovky budoucích životů dopředu (dlouhodobé ovládací programy). Jedinec se ovšem často během svého života mění, vykazuje růst nebo naopak úpadek v mnoha oblastech svého působení (v určité životní fázi například inklinuje k negativnímu způsobu života, v další fázi naopak má tendence pozitivních změn, dostane se například čtením k informaciím, nad kterými začne pozitivněji myslet nebo jednat), a proto Pseudotvůrci jsou nuceni pružně vytvářet kromě těch dlohodobějších plánů také aktuální, krátkodobé, které mají za úkol "zvládnout" případné pozitivní sklony jedince, aby opět upadl v zapomnění a nedostal se příliš "dopředu" ve svém duchovním růstu. A k vysvobození.

 

 

OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA

Milí přátelé,

spousty ovládacích programů znáte velice dobře, žijete v nich a prožíváte jejich "kvality" a sílu každým okamžikem svého života na vlastní kůži. Pro lepší uvědomění a pochopení souvislostí, pojďme si tedy přiblížit alespoň pár z nich. Podrobnější informace k tomuto klíčovému tématu - ovládacím programům ještěrů z pekel, nabízíme v záložce "Ovládací programy".

 

Hlavním, nosným ovládacím programem je strategie „ROZDĚL A PANUJ“, která zcela přirozeně" ústí v SEPARACI LIDÍ DO SKUPIN, TŘÍD, VRSTEV, KAST, POLITICKÝCH STRAN, NÁBOŽENSKÝCH A VŠECH DALŠÍCH ORGANIZACÍ. SEGREGACE skupin lidí je absolutním základem pro BOJ LIDSKÉ RASY o ENERGIE. Je základem pro nenávist, rozbroje, války, chamtivost - pro VÝŽIVOVÉ LÁTKY NEGATIVNÍCH ENTIT!

Tento ovládací program je založen na ROZEŠTVÁVÁNÍ LIDÍ. V takovém rozpoložení jsou lidé dobře ovladatelní. Každý to dobře zná, program je použit zcela všude a za každých okolností a nutí VŠECHNY lidi, aby sami ovládali jiné a aby se vytvořila patřičná ovládací struktura a hierarchie. Základním prvkem jsou miliony VNĚJŠÍCH ORGANIZACÍ, kde je vždy vedoucí s výhodami a další podřízení – OVLÁDACÍ PYRAMIDA. Součástí tohoto ovládacího programu jsou vnucované SMLOUVY (potažmo zákony, desatera, ujednání, dohody) které již svou podstatou zařazují lidi do pozice lhářů a podvodníků.

V nebeských světech žádné smlouvy neexistují.

(A lidstvo souhlasí... Je prý správné, že má někdo více, někdo méně... Je prý správné, že někdo rozkazuje a druhý musí poslouchat... Je prý správné a normální, že existují rozdíly mezi lidmi. Nadřízení a podřízení. Bez toho by nic nefungovalo, viďte, jak bychom věděli, co máme dělat a jak máme správně žít, kdyby nám to nikdo nepřikazoval nebo nás to nikdo "NENAUČIL"... Slýcháme, že má prý každý rovné příležitosti pro "tvoření" svého života a své spokojenosti. Prý kdo je chudý, si za to může sám, neboť nedokázal využít příležitostí, kterých jiní využít dokázali. Protože prý CHTĚLI. A tak podle některých z nás je spravedlivé, že jeden je bohatý, neboť se mu podařilo narodit se bohatým rodičům, zdědit majetky nebo vyhrát v loterii, a jiný žije v bídou umírajících oblastech. I chudí prý mají stejné příležitosti bez ohledu na podmínky, které panují v rozvojových zemích, v zemích zbídačených válkami nebo když se narodí jako sirotek... jaké má lidstvo KRITERIUM PRO SPRAVEDLNOST? JAKÁ JE JEJÍ DEFINICE? Uvědomělá bytost ví, že se v této zóně vymístění na planetě Zemi jedná leda tak o pseudorovnost a nemoc šílených hlav. Prý podle zásluh, "kdo umí, umí", slýcháváme... k bezmezné radosti Pseudotvůrců....)

Jedním z velice "oblíbených" a nejúčinnějších ovládacích prvků jsou PENÍZE. Myslíte, že peníze mají opravdu jakýkoli SMYSL? Myslíte, že v dobách, kdy neexistovaly, byly civilizace ubohé, nešťastné, ztracené nebo snad méně vyspělé? Odpovíte si asi sami, když si uvědomíte, čím jsme se stali my jako NEZBYTNÁ součást peněžního systému... Přátelé, zkusili jste si někdy představit, jestli by byl možný život bez peněz? Myslíte, že bez peněz bychom neměli co jíst, do čeho se oblékat, kde a PROČ pracovat, jak se bavit..... nebo snad že bychom bez peněz NEMOHLI BÝT ŠŤASTNÍ? S vynálezem peněz (díla Pseudotvůrců, koho také jiného) nastala další intenzívní část úpadku lidské civilizace. 

V nebeských společnostech neexistují peníze, žádná vyspělá pozitivní civilizace peníze nezná. Proč by je měla potřebovat?

 

Celá lidská historie je postavena na PENĚZÍCH a OBCHODĚ, respektive na „ZISKU“. Vždyť už i školák se potřebuje ptát: "A co z toho budu mít?"

Ve školách všech úrovní se vyučuje, vědeckou obcí deklaruje a celé společnosti křečovitě sugeruje, že bezpeněžní společnost je primitivní prvobytně pospolná společnost, obchodování s výrobky (hodnotami stvořenými lidmi - nejvyššími to hodnotami!) je absolutně primitivní a neperspektivní, nepoužitelné pro vývoj lidstva. NOVÉ UČIVO S NÁZVEM FINANČNÍ EVOLUCE. Nu, to JSME SE TEDY VYVINULI do dokonalosti, když jeden vykořisťuje druhého, když není v našem životě nic důležitějšího, než kolik peněz si vyděláme. jestli to bude stačit na to či ono, jestli přežijeme... PŘEŽIJEME? NAŠE HOLÉ PŘEŽITÍ JE ZCELA ZÁVISLÉ NA PENĚZÍCH? SKUTEČNĚ? VY TO POVAŽUJETE SKUTEČNĚ ZA REALITU, přátelé? Toto je skutečný úpadek lidské (pseudolidské) civilizace, pokud se ještě vůbec můžeme nazývat civilizací!

Je to obrovská lež, podvod od všech, kteří jsou absolutně ovládáni a zároveň ovládají ze své pozice (pseudopozice) nevědomosti (ti, co mají údajně vědět nejvíce). A PROČ? Proto, aby tento pozitivní způsob života (života bez něčeho tak směšného jako jsou peníze) náhodou nikoho nenapadlo opět zavádět, realizovat! Co kdyby jej chtěl někdo prosadit? Konec mocným. Nastal by konec - pro ty, jejichž život je postaven na penězích, na jejich jediné cestě k moci. Jak bychom poznali, kdo je mocnější? Kdo je lepší? Jak bychom věděli, koho máme poslouchat? Jak bychom existovali, kdybychom se měli svobodně?

Je neuvěřitelné (pro ty, kteří znají podstatu ŽIVOTA), jak jsou lidé ovládáni a nové a nové generace se ztotožňují (primárně ve školách všech úrovní) s tvrzením, že bezpeněžní společnost je primitivní, neperspektivní, bez budoucnosti. Už víme, proč. Protože OPAK JE PRAVDOU. MOCNÍ TOHOTO SVĚTA JSOU OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍMÍ MIMOZEMŠŤANY, JSOU JEJICH PŘISLUHOVAČI. Vy už také víte, jaké prostředky a nástroje k tomuto ovládání používají (antény, chemtrails...)

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY. Proč myslíte, že si pseudotvůrci dali tu práci vytvořit je? Jak se jim vůbec mohlo podařit nás jimi tak jednoduše ovládat? Podívejte se, jak si většina lidí nedokáže ANI PŘEDSTAVIT život (nebo alespoň týden) bez skleničky alkoholu, cigarety, nebo dalších látek, jejímiž otroky jsou. Jak jednoduše to funguje. Někteří lidé se po celý den zaobírají myšlenkou, kdy se napijí nebo kdy si zapálí cigaretu. Někteří již bez nich nemohou fungovat ani v práci, ani doma. Někteří se zase nemohou dočkat (Pseudotvůrcům jde již o tyto samotné myšlenky na něco negativního, vždyť myšlenky jsou energie - tedy potravou pro Ještěry z pekel!), až si alespoň jednou týdně povyrazí a pořádně si užijí pitím nebo některou další z negativních a hrubovibračních zábav. A Pseudotvůrci slaví. Jak již víte, přátelé, také návykové látky jsou hrubovibrační elementy, které nesmírně negativně ovlivňují cítění (na všech úrovních Vaší bytosti), jednání a chování lidských bytostí, stejně tak jako ponižují naše vibrace a ovlivňují tak celkovou úroveň duchovnosti. Silně hrubovibrační a v podstatě i NÁVYKOVÉ je také například maso, tedy mrtvé fyzické tělo zvířat, která jsou přece rovněž duchovními a naprosto rovnocennými bytostmi jako člověk (pouze na nižší duchovní úrovni, než je člověk, ovšem tato skutečnost nemůže být důvodem pro jejich usmrcování). Každý z nás byl v minulých životech taky zvířetem. (Například vaše zalíbení v určitém zvířátku může (ale nemusí) znamenat, že jste sami tímto zvířátkem byli, abyste procítili a poznali, co jste měli, abyste si splnili své světlené poslání a tak se dostali na vyšší duchovní úroveň - pokud by Vám ovšem váš duchovní růst někdo nepřerušil a nezpomalil například tím, že VÁS ZABIJE. Pak by také váš současný vztah k tomuto konkrétnímu zvířátku se mohl změnit na strach nebo odpor). Při usmrcování prožívají tato zvířata neskutečný (pro negativního a nevědomého člověka naprosto nepodstatný a prakticky směšný) negativní zážitek, stres, strach, úzkost a tato jejich těla produkují během usmrcování jedovaté látky, právě tímto stresem vyvolané. Tyto látky zůstávají v mrtvém těle těchto zvířat, které pak s oblibou jíte, přátelé. Nejenže si tedy do svého těla servírujete toxické látky (pod rouškou výborné chuti), vy sami si také zatěžujete svou vlastní karmu, tedy zvyšujete svou duchovní zátěž a v budoucnosti (blízké nebo vzdálenější) si vše budete muset odčinit. Fyzické tělo lidí je v podstatě naprosto totožné, možná pro někoho "čistší", proto je snad pro někoho s podivem, že nedochází běžně také k pojídání lidí. Vysvětlení nám opět podají Pseudotvůrci. Zcela záměrně dokázali dát "chuť" zvířecímu masu, tkáni při jeho tepelném zpracování, aby právě lidem velice chutnalo. Aby se pojídání před chvílí živých bytostí stalo pochoutkou, požitkem. Aby lidé sami usmrcovali a vraždili živé bytosti. Aby byli negativními a činili tak dobrovolně, ZE SVÉ VŮLE! Aby si lidé sami ponižovali vibrace, ABY KONALI PROTI ZÁKONŮM SVÉHO JEDINÉHO STVOŘITELE A ABY SE SAMI O ZDRAVÍ PŘIPRAVOVALI. DOBROVOLNĚ, NEVĚDOMĚ, SAMI. ABY SE VZDALOVALI PRAVDĚ A SVÉMU NÁVRATU DOMŮ.

PSEUDOTVŮRCI SLAVÍ. (Se skleničkou a vepřovým steakem, co říkáte?) Dokázali lidstvo oklamat a přesvědčit, že MASO JE ZDRAVÉ A ZCELA NEZBYTNÉ PRO FUNGOVÁNÍ TĚLA. Je smutné, že již děti na základní škole se učí, že člověk je všežravec, že maso je nezbytnou součástí jeho jídelníčku a je nutné ho jíst. Pseudotvůrci dokázali nemožné. Dokázali vše obrátit vzhůru nohama. A lidské bytosti (připomeňme že jsme JEJICH VÝTVORY) JSOU PŘESVĚDČENY, ŽE ŽIJÍ V PRAVDĚ. (Blíže o lidském stravování viz záložka Léčení).

Hlavní problém v této souvislosti je ten, že usmrcením zvířete za účelem pojídání jeho fyzického těla - masa se porušil kosmický zákon, který jasně říká, ŽE BEZDŮVODNĚ NEZABIJEŠ. K pojídání masa totiž NEMÁ naše SOUČASNÁ CIVILIZACE DŮVOD, Stvořitel nám zde na Zemi zanechal k nepodmíněnému užívání  spoustu potravin, které obsahují všechny naprosto stejné a dokonce výživnější látky, O KTERÝCH JSME PŘESVĚDČENI, ŽE JSOU POUZE V MASE ZVÍŘAT (pilná práce Pseudtvůrců a my jsme na ni skočili bez váhání. Proč by ne, když je masíčko tak lahodné... a jak voní!!!!!. Dokonalý ovládací program Pseudotvůrců funguje na drtivé většině z vás, přátelé). Jediný možný důvod zabití živého tvora je pouze v krajním případě, a to v sebeobraně, při napadení, při ochraně vlastního života, kdyby vás jiná bytost, člověk, zvíře, hmyz, bakterie chtěla zabít, ublížit vám, ohrozit vás na životě (nebo v extrémních případech pokud by nebylo jiné potravy a hrozila by smrt hlady). Jiná možnost není přípustná!!! Pouze Prvotní Stvořitel Všeho a Všech má právo dávat a odebírat život.

Pokud namítnete, že vy jste to zvíře nezabili, jen jste si koupili jeho maso v supermarketu, tak toto, přátelé, nelze považovat za omluvu, neboť vy samotným nákupem a zájmem o toto zboží schvalujete tento čin (celý proces) a dokazujete, že je nezbytný i pro Vás. Další kosmický zákon totiž jasně říká, že "kdo zlo ignoruje, sám ho podporuje". Pojídáním masa berete do určité míry zodpovědnost za tento negativní protivesmírný proces zabíjení, což se negativně promítne na Vašem duchovním poklesu, poklesu vibrací (zatíží vám to karmu) a jak jsme psali výše, dříve nebo později si tohle budete muset odčinit.

O návykových látkách, resp. dalších celých návykových PROGRAMECH, které s takovým obrovským úspěchem a tak JEDNODUŠE ovládají lidskou bytost, nemusíme příliš diskutovat. Stačí taková "blbost", obyčejná chemická látka, která bude (primárně) ovlivňovat fyzické tělo (na to dá pozemšťan nejvíce) a už je CHYCEN. UŽ JE DOKONALÝ OTROK. Někdo zavelí (ovládací program, látka) a oni MUSEJÍ. PSEUDOTVŮRCI SLAVÍ. S CIGARETKOU, nebo v nevěstinci? 

 

ZNEMOŽNĚNÍ či ZESMĚŠNĚNÍ. Jde o operativní ovládací program, který zabezpečuje ponížení, snížení úrovně člověka, který odhaluje ošklivou tvář negativního stavu a který současně předává pozitivní řešení – vysvobození z pasti negativního stavu. Je používán tam, kde jiné ovládací programy "nezabírají", kde nejsou příliš účinné. Hlavně jsou tedy používány na lidi, kteří úspěšně postupují po duchovní cestě vzhůru a vysvobozují se tak z pasti negativního stavu. Tento ovládací program je šitý na míru těm z vás, kteří se snaží žít v radosti, lásce a pravdě a tuto pravdu se nebojí předávat dále. Člověk, který se odlišuje od svého negativního okolí (má odlišné - v tomto případě POZITIVNÍ názory, odlišné - POZITIVNÍ způsoby chování, jednání, myšlení... tedy je nositelem a přenašečem vibrací, které se NESLUČUJÍ s vibracemi ostatních) je považován za směšného a náležitě odměněn - vyřazením z kolektivu, pomlouváním, schválnostmi.... Je považován za blázna a ztrácí kamarády, přátele i členy rodiny. Takový člověk, který se rozpomíná na pravdu, je pro ostatní negativní bytosti překážkou, nepříjemným společníkem. Pěkně to do sebe zapadá, přátelé, ten kdo je pozitivní, stává se v očích ostatních (negativních) lidí negativním a pro celé okolí divným, směšným, nebezpečným. Většina současné populace vykazuje negativní kvality, jsou tedy negativní, sami jsou však přesvědčeni o své pozitivitě a NORMÁLNOSTI (protože jsou VE VĚTŠINĚ A KONAJÍ PODOBNĚ), a proto skutečně pozitivního člověka odsoudí. Neboť jej vidí přesně naopak. Vše je naruby.

 

MATERIÁLNÍ OVLÁDACÍ PROGRAM realizují (pod taktovkou Ještěrů z Pekel) úspěšně vlády, média, školství, věda, sport, vojenské a jiné silové organizace (politika, peníze, kariéra, armáda, reklamy, ekonomie, věda…). Důležitost hmoty, materie nabývá na intenzitě. Lidé jsou přesvědčeni o nezbytnosti něco (čím více, tím lépe) MÍT, VLASTNIT. Dům, auto, peníze, pozemek, nemovitost, podnik, zvíře, dítě, ČLOVĚKA...... VLASTNĚNÍ.

NĚCO MÍT JE DNES PRO MNOHÉ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ SAMOTNÉ BÝT. Podle míry majetku se dnes posuzuje úspěšnost, důležitost, moc, vlivnost... TEN, KDO MÁ, TEN NĚČÍM JE. Ten, kdo něco , má přednost. Má možnosti. Má úctu. Má sílu. Samotné naše tělo je pouhá HMOTA. Nahuštěná energie. Má mnohem nižší hodnotu, nižší potenciál než nehmotné elementy, které utváří vše. A právě HMOTU JSME SE NAUČILI UCTÍVAT.

Pseudotvůrci slaví. Dokázali to do nás nahustit. Co říkáte, přátelé, dokázali byste si představit, že byste nepotřebovali nic mít, abyste byli opravdu šťastni? Dokázali byste v tomto fyzickém těle být šťastni jen z toho, že existujete? Že nic NEMÁTE?

K ovládání lidí je používán DATASYSTÉM, počítač, který je naprogramován na léta dopředu a jehož programy (v konečné fázi naše myšlenky a činy) jsou pomocí antén na Měsíci "implantovány" lidem přímo do mozku (neustále, v každém okamžiku, kromě doby, kdy člověk spí). Pro ovládání většiny obyvatel naší planety je plně dostačující to obecné ovládání, tedy ty BĚŽNÉ ovládací programy (zaměstnání, rodina, přátelé, peníze, kariéra, návykové látky, starost o živobytí, závist, nenávist, pomluvy, agresivita, nadřízenost a podřízenost, vlády). Tyto základní ovládací programy plně dostačují k tomu, aby nikdo neměl čas ani DŮVOD myslet na cokoli jiného, než na tyto záležitosti, zabývat se jimi, žít v nich, řešit je, neustále prožívat jejich "kvality". Aby nikdo neměl čas procítit, že věci nejsou tak, jak se jeví... že všechno je jinak. Většina lidí je plně přesvědčena, že existuje pouze tento hmotný svět a jeho zákonitosti, které je nutné akceptovat, pokud chtějí "ŽÍT" (PŘESNĚJI ŘEČENO PSEUDOŽÍT). Individuální speciální ovládání šité na míru daného ovládaného člověka V TOMTO PŘÍPADĚ zde ještě není potřeba, ovládaný člověk se chová jako opravdová loutka, v průměru na 95 % a více v plném ovládání. Na planetě Zemi je takto ovládáno 52 % obyvatelstva – přes 3,793 miliardy lidí (rok 2015). SAMOTNÍ MOCNÍ TOHOTO SVĚTA JSOU OVLÁDÁNI NEGATIVNÍMÍ MIMOZEMŠŤANY, JSOU JEJICH PŘISLUHOVAČI. 

Negativní mimozemšťané s úspěchem ovládají všechny mocné tohoto světa, kteří vládnou (ne však tak neomezeně, jak si myslí) našemu hmotnému světu. Skutečná podoba negativních mimozemských ras JE TA, která jediná byla a je prezentována také např. v médiích, v případě, že dojde k jakémukoli důkazu jejich existence a "náhodou" k povolenému zveřejnění. Toto je skutečná podoba negativních mimozemšťanů, tak, jak je všichni znáte. Obrovské oči plní hlavní účel - hypnotizační, a proto nedoporučujeme v případě střetnutí  dívat se jim do očí. Totéž platí i o pohledu na obrázky těchto negativních mimozemšťanů - nehleďte na ně, přátelé, příliš dlouho (i když to záměrně právě láká). Díky těm několika málo (ne náhodným) zjevením těchto "negáčů" a jejich záměrným zpodobňováním si většina lidí myslí, že neexistují žádné jiné mimozemské civilizace (pokud vůbec připustí možnost, že je Vesmír obydlen). Většina nevědomých lidí je přesvědčena, že mimozemské civilizace mají pouze tuto jedinou možnou podobu - NEGATIVNÍ, a jedinou hlavní činnost proti lidem zaměřenou (únosy lidí, havárie UFO, negativní činy prezentované ve filmech o UFO, sci-fi literatura). Ano, toto je jejich hlavní úkol (blíže viz negativní miomozemské rasy), ovšem kromě nich je celý nekonečný Vesmír obydlen obrovským množstvím POZITIVNÍCH VESMÍRNÝCH CIVILIZACÍ, které umí "POUZE" MILOVAT. VŠECHNO A VŠECHNY. NEPODMÍNĚNĚ. ŽIJÍ PLNĚ DLE KOSMICKÝCH ZÁKONŮ, V NAPROSTÉ HARMONII, ČISTOTĚ A LÁSCE (blíže viz Vesmírní kamarádi).

 

CÍRKEVNÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY - zcela do detailů propracované "jediné platné zákony" všech druhů náboženství a jejich frakcí, včetně zpryzněné religionistiky ("věda" o náboženstvích). Klíčovým OVLÁDACÍM PRVKEM zavedeným uměle a záměrně hlavně uvnitř katolické církve (1 miliarda členů na světě) je UKŘIŽOVANÝ JEŽÍŠ KRISTUS (přátelé, rozpomeňte se, že nikdy ukřižovaný nebyl, na kříži se nikdy Pán Ježíš Kristus neobjevil). Ovládání v této souvislosti souvisí s neustálou (a zcestnou!) a nejapnou OSLAVOU UTRPENÍ, KE KTERÉMU NIKDY NEDOŠLO. Ukřižovaný Ježíš Kristus se tak stal pro pozemšťany plnohodnotný a velice silný zářič HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ, propojující na jakéhokoliv trpícího na kříži ve středověku. Již dva tisíce let se z nesčetného množství sošek, amuletů, obrázků a dalších suvenýrů vsakuje do těl nevědomých pozemšťanů tato hrubovibrační energie, která jim neustále ponižuje jejich vibrace a brání tak jejich probuzení a rozpomenutí se. A co více, brání jim být zdravý. Stejně tak modlení se, ony ne příliš smysluplné přesně stanovené seskupení slov a vět, které musí všichni "věřící" znát (pod rouškou strachu z nepřijetí samotným Bohem...?) jsou ne příliš pozitivní a snad i Vy, přátelé, jste někdy VYCÍTILI, že toto nemůže být Bůh. Opravdu si myslíte, že by Bůh chtěl, abychom tyto někdy až absurdní rituály konali? Proč bychom si měli například klekat, proč bychom nemohli vyjádřit lásku a úctu vzpřímeným postojem plným radosti a otevřenou náručí? Proč si máme myslet, že jsme malí, špatní, méněcenní, nižší než samotný Nejvyšší? Proč bychom se měli bát udělat nějakou chybu? Proč bychom se měli bát nějakých trestů z nesplnění psaných pravidel církevních mudrců? Myslíte si, že Bůh chce, ať z něj máme strach? Ať máme strach z trestajícího Boha? Opravdu si myslíte, že "nezabiješ" znamená podříznout živého beránka ve jménu Velikonoc a ve jménu samotného Ježíše Krista? Jejda, co to lidstvo činí! A zástupy věřících (v co?), přesněji řečeno loutek ovládaných strachem konají to, co jim ostatní (jsou přece nejvyšší) kážou. Jak je možné, že církev neučí své příznivce, že stejně tak jako nejvyšší představení církví jsou stejně tak i oni hodni a schopni komunikace s Bohem a jsou proto zcela rovnocenní (pokud ovšem s Bohem církevní představitelé skutečně komunikují.....). Proč tohle nesmyslné divadlo od modlení se po zabíjení a zákazy tito lidé tak rádi hrají? Aby měl Bůh radost? Abychom mu prokázali úctu? Jedině tak je to možné? Co kdyby si Bůh nepřál nic jiného, než mít jej v našem upřímném srdci, které nám dal do vínku a se kterým nás (na naše přání) vyslal do tohoto hmotného světa? K samotnému pozitivnímu bytí přece nepotřebujeme kostely, honosné chrámy zlatem poseté a úzkostlivě opečovávané, mše prošpikované rituály, ani strach z trestajícícho Boha budící rituály a "Boží zákony". (pozn. všechny rituály jsou v podstatě negativní činnosti, neboť už ze své podstaty budí strach - neudělám ho a stane se to a to... Neřekneme verš, jak patří, nezazpíváme tu píseň nebo nepomodlíme se přesně v tento okamžik a tímto stylem, bude zle...).

"VELICE DOBŘE" TO PSEUDOTVŮRCI VYMYSLELI. TÉMĚŘ VŠICHNI NALETĚLI. VŠICHNI ŠLI A STÁLE JDOU S DAVEM...

"ŘÍKALI TO TENKRÁT VŠICHNI, TAK TO MUSELA BÝT PRAVDA"... a je dodnes.

 

Smyslem těchto ovládacích programů je přeprogramovat myšlení lidí tak, aby nepoznali základní Kosmické zákony (princip lásky, vlastní odpovědnosti za sebe, svobodnou vůli, včetně reinkarnace), a tím vést lidi i nadále ve Tmě jako stádo ovcí. Sekty jsou utvářeny Silami temna proto, aby při svém sebezničujícím konci zastrašili lidi, kteří se touží spojit s Vesmírnými lidmi v časech následných, což se právě nyní děje, a také po evakuaci bude tento ovládací program využit k tomu, aby zbytek obyvatelstva zastrašili tím, že evakuovaní lidé byli usmrceni, popř. uneseni. Zde v českých zemích na tomto dobře pracuje tzv. „Společnost pro studium sekt a náboženských směrů“ pod vedením p. Vojtíška v Praze. Vše je předem rafinovaně promyšleno Silami temna, ale jejich ovládací programy nejsou stoprocentní, na některé kroky Sil světla Silám temna chybí „technologie“, což můžeme nyní při šíření „Rozhovorů“ pozorovat.

 

Křesťanští náboženští vůdci se rozhodli reinkarnaci odstranit z původního učení, neboť se obávali, že kdyby si lidé byli vědomi nové šance v dalším životě, nebáli by se tolik hříchu, omylu (což je lidské), ztratili by STRACH (hrubé vibrace - potrava ještěrů) z "trestajícího Boha", kterého si sami utvořili. Bible obsahuje podle testu civilizace DHOH i Plejáďanů 30% pravdy. Je tam jinak mnoho vraždění a válek, což samozřejmě nebylo obsahem původního učení Kristova. Obsahem původního učení byla láska, skutečná podstata člověka, hledání cesty ke Stvořiteli, nikoliv války a zabíjení lidí.

 

Začátek zřetelného odklonu křesťanských církví (a katolické církve především) od Kristovy věrouky se projevuje již ve věrouce sepsané a šířené apoštolem Pavlem. K formálnímu odklonu připravil půdu již 1. ekumenický koncil v Nikaji v roce 325 ve střetu s idejemi Areianů. Ke zjevnému odklonu od Kristova učení ale dochází až na 5. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli v roce 553, který prohlásil teze o reinkarnaci za bludné a jednoznačně odmítl apokastazi (dřívější existenci duše před fyzickým tělem).

 

KDO BY SE NYNÍ, PO TOLIKA LETECH, ODVÁŽIL ŘÍCI, ŽE VŠECHNO JE JINAK? UVĚŘILI BY MU? KDO BY VŮBEC CHTĚL PŘIJMOUT JINOU PRAVDU, NEŽ TU, KTERÁ JE JIŽ TAK DLOUHO "ZNÁMA?". JEN BLÁZEN MŮŽE ZNÁT PRAVDU, KTERÁ JE JINÁ, NEŽ UCTÍVAJÍ VŠICHNI OSTATNÍ? ŘÍKÁTE SI: "VŽDYŤ TO TAK MUSÍ BÝT, VŽDYŤ TO TAK JE UŽ DVA TISÍCE LET!!!"

A PROTO JE TO PRAVDA?

Přátelé, VYCIŤUJTE VLASTNÍM SRDCEM, JEDINĚ TAK ZJISTÍTE PRAVDU. JEDINĚ VY ZNÁTE PRAVDU. JE VE VÁS. NEBOŤ VY JSTE BŮH.

MOCNÍ V CÍRKVÍCH TOHOTO SVĚTA JSOU OVLÁDÁNI NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY, JSOU JEJICH PŘISLUHOVAČI.

DATASYSTÉM (počítač, který je pečlivě předem naprogramován na několit let dopředu a jehož programy (v konečné fázi naše myšlenky a činy) jsou pomocí antén na Měsíci "vstřikovány" lidem přímo do mozku – a to permanentně, krom doby, kdy je člověk ve spánku) je zde používán na 90-95 %. Individuální speciální ovládání šité na míru ovládaného člověka těmito obdobnými ovládacími programy (alespoň uznávajícími Boha jako tvůrce života) již Pseudotvůrci musí "spustit", a to v průměru na 10 %. Na planetě Zemi je takto ovládáno 40 % obyvatelstva, tj. 2,918 miliardy lidí, v průměru na 90 - 95 % (rok 2015).

 

Specifické EZOTERICKÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY. Projevy těchto ovládacích programů můžeme zaznamenat v oblastech: kameny, numero, astro, Reiki, karty, věštění, osud, religionistika, léčitelství (velké spektrum činností a "dovedností", kterými se může pod taktovkou pseudotvůrců "realizovat" velké množství většinou negativních lidí - léčitelů - na masách nevědomého nemocného lidstva), meditace, channeling, sebepoznání, Atlantida, Lemurie, El Dorado, všelijaké duchovní směry a filozofie a další podobné činnosti. Dotyčný člověk - zájemce, většinou zoufalý, hledající člověk, se pomocí energií výše uvedených činností nevyléčí, tedy dočasně, krátkodobě i může (pro pseudotvůrce je to dokonce i nutnou součástí obelstění lidí, pseudotvůrci a tito jejich posluhovači musí nějakým způsobem nalákat masy lidí na jejich aktivity, proto je NUTNÉ, aby se občas někomu opravdu zdravotní potíže zmírnily, jako důkaz (falešný), že "to funguje"). A přijdou další lidé... V konečném důsledku, až pominou důvody, pro které se měli nevědomí lidé stát oběťmi falešných "umění" (většinou ve velice krátké době) však tito "vyléčení" lidé onemocní opět a pochopitelně závažněji (vnějšně „vyléčen“ znamená vždy - podívejte se na působení všek chemických léků a dalších lektvarů z dílny farmaceutického průmyslu - prohloubení potíží právě z důvodu další časové prodlevy a negativních dopadů této krátkodobé, rádoby účinné "léčby").

K ovládání lidí "slyšících" a zajímajících se o výše uvedené záležitosti je používán DATASYSTÉM, počítač, který je naprogramován na několit let dopředu a jehož programy (v konečné fázi naše myšlenky a činy)  jsou pomocí antén na Měsíci "implantovány" lidem přímo do mozku, a to permanentně, kromě doby, kdy člověk spí). V tomto případě je datasystém používán v průměru na 77 %. Individuální speciální ovládání šité na míru daného člověka zajímajícího se o výše zmíněné záležitosti je na průměrné hodnotě 23 %. Na planetě Zemi je takto ovládáno dalších 2,2 % obyvatelstva, tj. 160 490 miliónů lidí, v průměru na 80 % (rok 2015).

 

Dalšími a nejčastěji dokonale fungujícími masovými ovládacími programy jsou ZAMĚSTNÁNÍ, RODINA, PŘÁTELÉ, OKOLÍ... Co by si o Vás rodina pomyslela, kdybyste jim řekli, že znáte Pravdu, viďte.... A co by se asi stalo v zaměstnání, kdyby zjistili, KÝM JSTE A CO VÍTE. A co více, znáte takovou Pravdu, která je pro ostatní absolutní LŽÍ. Rodina, přátelé a zaměstnání (ve kterém jde O VŠE, viďte) - toto jsou naprosto jisté a účinné ovládací programy - kvůli nim jen tak snadno (a někdy vůbec) NEMŮŽETE BÝT TÍM, KÝM OPRAVDU JSTE. Kdybyste věděli, přátelé naši, že například rodina, jakou znáte a máte v tomto fyzickém, hmotném světě NENÍ vaší SKUTEČNOU A PRAVOU RODINOU (tu Světelnou, Duchovní rodinu máte jinde, ta na Vás láskyplně a nezištně čeká), možná, že byste dokázali i své bližní v tomto světě láskyplně vést k Pravdě. Pokud by ji ovšem chtěli najít. A většinou nechtějí. Není toto právě jedním z důkazů Vaší relativní vzdálenosti? Není tento jejich případný nezájem či odpor Vašich bližních k nalezení Pravdy důkazem, že rodina, přátelé a blízcí jsou tady pro vás jen fyzicky a plní jen hmotnou funkci, pečlivě naplánovanou Pseudotvůci ke splnění jejich mise?  (Museli jste si přece vybrat nějaké rodiče, abyste mohli získat fyzické tělo, do kterého jste se chtěli inkarnovat... Vaše děti stejně tak... Rodina je v našem hmotném světě opravdu chápána velice podivně až alibisticky, co říkáte?

O plánování okolí, rodiny a přátel Pseudotvůrci (například jaká "náhoda" je - není!, že Vám zavolají přesně ve chvíli, kdy se chcete věnovat například rozjímání nebo se začtete do knihy, se kterou se můžete rozpomenout na Pravdu), Vám rádi sdělíme bližší informace například při osobním setkání nebo na přednáškách.

Pokud si stále myslíte, přátelé, že se Vám něco ve vašem životě děje NÁHODOU, věřte, že TO VŠE je pečlivě PŘEDEM NAPLÁNOVÁNO Pseudotvůrci. A Vám se "to děje" jen proto, že jste umožnili svým dokonalým ovládaním, aby se "to stalo". Myslíte si, že vše děláte proto, že to sami opravdu chcete? 

Zeptejte se někdy své DUŠE, jestli si přála to, co jste právě udělali.... 

Další skupiny obyvatel planety Země jsou více či méně ovládáni, a to v přímé souvislosti s jejich duchovní úrovní a úrovní pravého poznání. Ovládání lidí, na které již "nepůsobí" (vzhedem k jejich vysoké duchovní úrovni a samotnému žití dle kosmických zákonů) výše zmíněné masové ovládací programy je v podstatě menší, neboť kromě jejich vědomého úsilí o nalezení a šíření Pravdy dostávají také nekonečnou OCHRANU od Andělů, Vesmírných přátel a samotného Nejvyššího Stvořitele. Na tuto bezkonkurenční ochranu jsou veškeré ovládací progamy Pseudotvůrců krátké. A Pseudotvůrci NESLAVÍ. Ve svých peklech obviňují jeden druhého, zabíjí se a povolávají další ze svých řad, aby vymysleli účinný ovládací program na tyto "pozitivní bytosti a aby neměli proti sobě v konečném ZÚČTOVÁNÍ další pozitivní duši.

V současnosti (2015) jen 2,4% lidí žijí pravým, láskyplným životem a plní si své světelné poslání, které si přinesli z Nebe a na které se již rozpomenuli.

JSME ŠŤASTNI, že mezi tuto hrtsku lidí patříte i VY, přátelé...

 

 

OVLÁDÁNÍ

 

Pseudotvůrci z Temných světů dálkově ovládají 98 % populace ze 7,295 miliard lidí (15. 11. 2015) na planetě Zemi. Dálkové ovládání mysli lidí v míře na 90 - 95 % podpovrchovými anténami na přivrácené straně Měsíce k Zemi. Tyto antény vybudovaly negativní mimozemské rasy pod přímým ovládáním a velením Pseudotvůrců. Loutkolidé (většinou nevědomě) přijímají tyto negativní informační vstřiky přímo do mozku a realizují chybné myšlenky, volby ve svém každodenním životě. Co dělá jeden, dělá i druhý, jít s davem, dělat a mít, co mají ostatní, to jsou charakteristiky života ovládaných lidí. Ze strachu o své postavení, z falešné hrdosti, ego, moc nebo jednoduše o svou oblíbenost či pověst se lidé ani neodváží přemýšlet (natož jednat) jinak, přijít na pravdu, zajímat se o něco jiného než ti ostatní, a to i přesto, že občas vycítí, že něco není, jak se jeví... Co by tomu řekli, viďte? A tak lidé čekají jako loutky, co dalšího jim naordinují mocní tohoto světa prostřednictvím medií a mocnější mimo tento svět přes antény na Měsíci. Lidstvo plně a ze své vlastní vůle přijímá většinu ovládacích programů a chová se tak plně jako loutky Pseudotvůrců - jak tahají, tak se loutkolidé v tomto světě pohybují. A co víc, lidé jsou přesvědčeni, že je to tak správně. Myslí si, že toto je jediná realita, jediný možný způsob života ve Vesmíru a jediná pravda. Pseudotvůrci SLAVÍ ÚSPĚCH (dílčí a dočasný, ale slaví). 98% lidstva nedělá nic jiného, než se doslova honí za penězi, aby se uživili, aby měli střechu nad hlavou (! - toto není možné, podmínky pro něco tak základního, jako je holý život ve skutečnosti žádné NEEXISTUJÍ! SAMOTNÉ ŽITÍ, BYTÍ, PŘEŽITÍ DLE ZÁKLADNÍHO ZÁKONA VESMÍRU NENÍ A NIKDY NEMŮŽE BÝT PODMÍNĚNO!!!!!!!), chodí z práce do práce, večer usednou k televizi, aby se "uklidnili" a opět "zapomněli", zaměstnali plně svou mysl, internet, k tomu závislosti, alkohol, cigarety, drogy, stres, agresivita, problémy a problémy nejrůznějšího charakteru připravené samotnými mistry na opak pravého života - Pseudotvůrci... Lidé NEMAJÍ ANI NA CHVÍLI ČAS UVĚDOMIT SI, CO VLASTNĚ DĚLAJÍ A JESTLI TO TAK VŮBEC CHTĚJÍ! ANI NA CHVÍLI NEZAPOCHYBUJÍ O NESMYSLNOSTI SVÉHO HONĚNÍ SE ZA HMOTOU A PENĚZI, SVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU. ANI NA CHVÍLI SE NEZASTAVÍ A NEVYŠLOU PROUD LÁSKY PŘÍRODĚ, TRÁVĚ, NEBI, SLUNCI, JÍDLU, KTERÉ MOHOU JÍST, NEBO ČLOVĚKU, KTERÝ třeba právě STRÁDÁ....

OVLÁDÁNÍ LIDSTVA MOCNÝMI TOHOTO SVĚTA A JEŠTĚ MOCNĚJŠÍMI MIMO TENTO SVĚT důmyslnými TECHNOLOGIEMI a cíleně utvořenými ORGANIZACEMI JE V PLNÉM PROUDU.

Většina populace (98 %) je ovládána na 90 - 95 %. Tito lidé běžně NEJSOU SCHOPNI odhalit své ovládání (natož vycítit) a považují svůj život za pravý, zákonitý, přirozený. Nejvýraznějším projevům ovládání říkají „zákon schválnosti",  "náhoda" nebo "nevyzpytatelnost života“. Velice rádi se lidé "uklidňují" slovy „asi to tak mělo být", "to nelze změnit“, "já za to nemůžu" (že jsem nemocný, že se mi to stalo...). Dokonce si někteří myslí, že existuje tzv. "OSUD", který jednoduše nemohu změnit. Prostě je. Ať chci, nebo ne. Takový hrozný život nám někdo utvořil....achjo...."

Jen přibližně 2,4 % (175 080 miliónů) lidí planety Země se nenechá díky svým pozitivním volbám a pozitivnímu životu ovládat a JSOU PŘIPRAVENI NA MOŽNOU EVAKUACI DO VESMÍRNÝCH LODÍ NAŠICH MILOVANÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU. BUDOU PŘEMÍSTĚNÍ NA NOVOU ZEMI V 5. DIMENZI V NEBI.

Tito lidé se snaží odolávat ovládacím programům, snaží se VYCIŤOVAT, NETOUŽÍ PO MOCI, ÚSPĚCHU, BOHATSTVÍ (tak, jak jej zná hmotný svět), nepijí alkohol, nekouří, neholdují masu (neponižují si vibrace, cení si maximálně svého zdraví a života a života všech bytostí!), uctívají vše živé i "neživé", projevují LÁSKU ke všemu a ke všem, neboť si plně uvědomují JEDNOTU všech bytostí ve Vesmíru. Snaží se pomáhat druhým bytostem k návratu DOMŮ do Pravého Stvoření - NEBE. Tato malá hrstka pozitivních světelných jedinců (většinou velmi nenápadných lidí, kteří jsou pro ostatní nezajímaví, nejsou pro každou srandu, jsou nudní, protože nepijou a nekouří, nelžou, neokrádají, nestěžují si, nesledují politiku, nevaří, nepomlouvají ostatní...), kteří vědí o ovládacích programech, dělají vše pro to, ABY NEBYLI OVLÁDÁNI. A co více. Tito lidé KOMUNIKUJÍ NITERNĚ SE SVOU PODSTATOU a také s NEJVYŠŠÍM A ANDĚLY NEBES. Dokáží tak zachytit spousty důležitých informací, které ostatním unikají.

Tato hrstka pozitivních lidí je Pseudotvůrcům trnem v oku, jsou jim na obtíž, protože logicky narušují jejich ovládací programy a komplikují tím jejich plány, ohrožují jejich několik milionů let trvající práci na ZMATENÍ A OVLÁDNUTÍ LIDSTVA.

TITO POZITIVNÍ LIDÉ MOHOU v konečném důsledku ZNIČIT PSEUDOTVŮRCŮM VŠE - MOHOU DOKÁZAT, ŽE BEZ DUCHOVNOSTI NENÍ ŽIVOT MOŽNÝ.

Dnes je tedy v pozitivním stavu kolem 2 % lidí, ve středověku to bylo 10 % lidí a dříve ještě více. Tato množství se liší také v různých regionech, vždy podle celkového duchovního stavu lidí v dané oblasti, podle toho, jak si plnili či neplnili svá světelná poslání. Stvořitel Prvotní Všeho a Všech rovnoměrně po celé planetě Zemi vždy umisťoval pozitivní bytosti lásky. I při tomto nepoměru v počtu jedinců pozitivního a negativního stavu je zde stále ROVNOVÁHA POZITIVNÍCH ENERGIÍ SVĚTLA A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ TEMNA, proto žijeme na PLANETĚ NULA (Země).  Není to ani Nebeská planeta, ani Temná planeta. Důležitou a velmi podstatnou roli má totiž intenzita lásky, pravdy a dobra vyjadřovaná pozitivními světelnými láskyplnými jedinci. Intenzita nelásky, klamů a zla vyzařovaných negativními 98% zlých neláskyplných jedinců je velmi vysoká a značná, ovšem, jak je možno cítit, LÁSKA JE SILNĚJŠÍ A PROZATÍM SROVNÁVÁ TENTO OHROŽUJÍCÍ STAV (ač se to tak na první pohled nemusí jevit z důvodu většího počtu negativních lidí a jejich konaných zel, kteří mají zde v počtu obyvatel nesrovnatelnou převahu oproti pozitivním lidem je síla jejich negativního vyzařování v globále v rámci planety Země prozatím vyrovnaná s vyzařováním láskyplných energií pozitivních lidí).

Míra působení negativních lidí je na planetě Zemi VYMEZENA Stvořitelem Prvotním všeho a všech. ON určuje hranice, co ještě POVOLÍ (za účelem poučení), co ještě bude únosné a co nikoliv. Kdyby tomu tak nebylo, život na Zemi by již neexistoval, lidstvo by se samo dávno zničilo. Kdokoliv tyto hranice překročí, nebo se je snaží překročit, je po zásluze odměněn (potrestán) přesně podle svých voleb, čistě podle kosmických zákonů. Duše takového člověka je po smrti fyzického těla přemístěna do patřičného Temného světa, Temné společnosti v peklech nižších dimenzí bytí, která odpovídá jeho duchovní úrovni, jeho nízkým vibracím. V případě velmi hrubého negativního zatížení (hříchu) se tento člověk rovnou propadne ještě za tohoto života (i s fyzickým živým tělem) do této patřičné nižší dimenze bytí zóny vymístění – pekelných temných světů.

Ovládaní lidé NAŠÍ PLANETY ZEMĚ a jejich NEGATIVNÍ (HRUBÉ) vibrace z jejich negativního způsobu života (myšlenek i činů) jsou základním výživným zdrojem pro Pseudotvůrce a všechny další negativní entity. Pokud by ztratili tyto vibrace loutkolidí z naší planety a také dalších stovek miliard bytostí z dalších přibližně 100 000 negativních planet v ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ, v podstatě by zemřeli hlady a peklo by zaniklo, rozpadlo by se, pozbyli by totiž vibraci, ze které vše tvoří!!! Pozitivní lidé se snaží produkovat co nejméně hrubých vibrací, a proto je také neradi přijímají. Proto je například běžné, že díky jejich lepšímu vyciťování se necítí dobře v přítomnosti negativních lidí, negativních myšlenek, u veškerých zdrojů negativních (hrubých) vibrací (např. hospody, hřbitovy, veřejné akce s davy negativních lidí, negativní knihy, negativní filmy apod.).

 

OVLÁDÁNÍ loutkolidí je tedy realizováno jak impulsy PŘÍMO "do KAŽDÉHO člověka", tak nepřímo přes množství organizací, školství, vědu, média, náboženské struktury a sekty, vojenské a jiné silové organizace, včetně bezkonkurenčního peněžního systému, POLITIKY atd.

Nezbytným předpokladem pro fungování každého ovládacího programu je maximální SKRYTÍ celého procesu. Proto se vyspělí ovládači jen velmi neradi ukazují. Nejlepší ovládání funguje vždy nejlépe při naprosté nevědomosti ovládaných. Koho z nás by také napadlo, že každý den skáčeme, jak jiní pískají. Že každý okamžik myslíme přesně na to, na co myslet máme, na to, co nám neumožní duchovní růst, ba naopak, co nás přpravuje do Pekelných světů. Ví o tom snad někdo? Žádný ovládací program nikdy neobsahuje principy založené na lásce, pravdě, moudrosti, dobru a míru. Ovládací program Vám jednoduše NEUMOŽNÍ rozpomenutí se na svou podstatu a návrat DOMŮ. Ovládaní lidé NEMAJÍ ČÍM ROZPOZNAT tuto strašlivou situaci, neboť jejich PRAVÉ VĚDOMÍ (mysl) je dočasně z velké části odpojeno a potlačeno na pouhých 5 – 10 % vnímání pravých informací z Nebe od Nebeských lidí a od Prvotního Stvořitele Všeho a Všech. Pseudotvůrci se spolehlivě postarali o to, aby loutkolidem pseudomysl nikdy nesdělila jejich skutečný stav a aby jim také nikdy nesdělila žádné pozitivní řešení z této nelehké patové situace. Naštěstí, pokud člověk nepřijal čip do těla, není to ještě MAT.  Loutkolidé mají stále možnost (i když malou, ale mají) vysvobození SE Z PASTI NEGATIVNÍHO STAVU. Mocenský aparát potřebuje zvýšit ovládání svých loutek na 99,99999…% a udělat si z loutkolidi výkonné otroky prakticky už jen s mizivou možností vysvobození se. K tomu jim dopomůže ČIP a očipování každého člověka na planetě Zemi. TO JE ZÁMĚR PSEUDOTVŮRCŮ, MOCNÝCH MIMO TENTO SVĚT a jejich PŘISLUHOVAČŮ, MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA.

Pro ovládání je také charakteristická DOBA, za kterou lze příslušný ovládací program připravit a následně zrealizovat. Pseudotvůrci totiž zas až tak dokonalí nejsou, sami se přece své dokonalosti zřekli tím, kým se stali... Jednodušší ovládací programy a konkrétně scény lze naprogramovat a realizovat za 1 den (speciální myšlenkové vstřiky šité na míru jedince), složitější asi za 2 - 3 dny (naprogramování celého okolí, včetně myšlenkových vstřiků daného ovladaného jedince), dle složitosti a počtu zapojení různých nutných prvků (převážně lidí, zvířat) do konkrétní výsledné scény. Čím delší dobu mají Síly temna k dispozici na své plánování, tím propracovanější a účinnější ovládací program je. Praví mistři proto většinou (pokud je to možné nikdy) neplánují. Rozhodují se na základě aktuálního vyciťování, které je nikdy nezklame. Negativní síly tak nemají moc velkou šanci změnit něčí rozhodnutí (někam jít, něco udělat nebo neudělat, s někým se setkat atd). V současném světě je přibližně 10 % činností lidí řízeno individuálním plánováním, připraveným NĚKOLIK DNÍ, TÝDNŮ či MĚSÍCŮ předem. Pro Pseudotvůrce nepříjemné komplikace, neboť mají mnohem více práce s tak častými změnami, resp. nerozpoznáním budoucích činů těch pozitivnějších lidí, kteří již vědí, proč se chovat jinak, než ostatní. Jednak je Pseudotvůrcům překážkou tato hrstka lidí, kteří se vysvobozují DUCHOVNÍ CESTOU, jednak existují situace nepředvídané pseudotvůrci (ve skutečnosti vždy první kroky provádí Stvořitel a Síly světla, Síly temna provádí pouhé reakce na tyto impulsy).

 

Dodatek k zamyšlení

Už z principu negativity (která sama v podstatě vzešla z absolutního světla a pozitivity), je pro každý ovládací program charakteristické, že musí obsahovat ZRNKA PRAVDY z příslušné úrovně poznání na Duchovní cestě. V opačném případě by NEBYL ovládacím programem a lidská bytost by o něj ani "nezavadila", pokud by obsahoval jen samé falzifikace, bez zrnka pravdy, ze které vzešla každá bytost a nevědomě (v drtivé většině) k ní různou intenzitou tíhne. Lze to přirovnat k druhu návnady, jakou používá rybář, léčitelé znají homeopatii a akupunkturu, pečovatelé úctu ke stáří, lékaři znají očkování proti virům. "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají". V průběhu lidské historie, tak jak klesala úroveň duchovního poznání pozemšťanů a naopak jak stoupala úroveň technická a intelektuální, mění a inovují Pseudotvůrci své ovládací programy, aby přesně zapadaly do podmínek, které jsou ostatně také jejich dílem.

 

PILNÁ PRÁCE NEGATIVNÍHO STAVU

 

Agenti negativního stavu programují každý den každého z nás tak, aby vytvořili každému loutkočlověku dokonalou iluzi života plného "náhod" a překvapivých událostí, závazků, starostí, strachů, falešné odpovědnosti, podmíněnosti, pseudosvobody, nemocí. Loutkočlověk je samozřejmě přesvědčen, že to vše musí být, to je život a že žije TEN PRAVÝ a JEDINÝ ŽIVOT, protože jiná realita „přece neexistuje“. Mnoho lidí si myslí, že život je krutý, nespravedlivý a hlavně nevyzpytatelný. Nikdo prý údajně neví a prý NEMŮŽE VĚDĚT (!), co bude zítra, natož za měsíc. Tak toto, přátelé, je samozřejmě ZÁKLADNÍ LEŽ, VE KTERÉ LIDÉ ŽIJÍ a se kterou upadají do hlubší a hlubší pasti. Pravý mistr (a může to být kdokoli z vás) ví PŘESNĚ, CO SE STANE. PROTOŽE SI TO SÁM VYTVOŘÍ. PROTOŽE VÍ, CO CHCE, a tak si to jednoduše VYTVOŘÍ. PROTOŽE POSLOUCHÁ SVOU PODSTATU - SVOU VLASTNÍ DUŠI! ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NEVYZPYTATELNÉ SITUACE, KTERÉ MOHOU ZHATIT JEHO VLASTNÍ PLÁNY - NEEXISTUJÍ! Ještěři z pekel neprogramují jen KONKRÉTNÍHO ČLOVĚKA, ale celou jeho životní scénu, včetně jeho okolí, přátel, kolegů v zaměstnání, vlastní RODINY, sousedů atd. Plánují vše velmi konkrétně a do nejmenších podrobností, co kdo bude dělat, jak to bude dělat, kdy to bude dělat, koho potkáte, kdy, kde a jak, také včetně zvířat, pokud jsou dostupná a "hodí se" pro daný účel. Neponechávají žádnou SVOU loutku bez dozoru, včetně kolemjdoucích loutkolidí, které každý den potkáváte (lidé tomu říkají náhoda). Jde o skutečně o PŘESNĚ PROPRACOVANÉ PROGRAMY postavené na sofistikovaných algoritmech, jaké znají například informatici a počítačoví programátoři.

Pseudotvůrci (myšleno celý negativní stav a jeho zástupci, kteří reprezentují cíle a veškeré snahy pseudotvůrců) programují scény - situace tak, aby je pozemšťan NEZVLÁDAL, tím mu vytvářejí (s jeho přispěním nevědomostí) BLOKY v hlavním komunikačním kanále a čakerním systému, rozpojují šroubovice DNA a tím dostává takto ovládaný člověk stále méně pravých informací od Stvořitele Prvotního všeho a všech a od Vesmírných lidí Pravého Stvoření. Současně tímto Pseudotvůrci přeprogramovávají čisté geny fyzického těla na zatížené geny (programy k vnímání a konání zel a nepravd). Celá historie lidstva na planetě Zemi sloužila a stále slouží jako továrna na přepracovávání lidských genů na ZATÍŽENÉ, za účelem masívního ovládání. Tyto zatížené geny se stejně tak jako ty nezatížené (čisté, původní) dědičně předávají. Jakmile budou mít Pseudotvůrci takto ZAJIŠTĚNY VŠECHNY NÁSLEDNÉ GENERACE ZPRYZNĚNÝCH LIDÍ - LOUTEK, PAK UŽ JEJICH CESTA K CÍLI BUDE VÍCE NEŽ KRÁTKÁ.

7,3 miliard lidí planety Země vykazuje průměrně přes 80% zatížených genů, nadále se obě hodnoty zvyšují.

 

CO DALI, VYBEROU SI ZPĚT, i po smrti

 

Ovládání konkrétních jedinců je tak RAFINOVANÉ, že směřuje také k tomu, aby tito měli a získali „výhody“ oproti jiným (např. záměrně jim přihrávají vhodné informace pro podnikání, výhodné zakázky, "náhodná" setkání, ze kterých pak plyne úspěch, bohatství a moc atd.). Pseudotvůrci to samozřejmě nedělají zadarmo, jak by k tomu přišli! Po ukončení života tohoto člověka, mu (jeho duši) promítnou film. Bude to záznam JEHO života v tomto těle. Bude však trochu upraven. Bude v něm jen ČÁST PRAVDY, ta část, která splní záměr entit. Příslušný jedinec uvidí, že MU Pseudotvůrci v jeho životě „pomáhali“, jak mohli. Ukáží mu, že nebýt jich (Pseudotvůrců "jeho opravdových přátel"), nedospěl by k takovému bohatství, slávě, moci, úspěchu... ke všem výhodám, kterých využíval. Dotyčný jedinec uvěří (není divu, má jen tu zkušenost, že v životě měl pouze „NĚCO za NĚCO“) zásluhám Pseudotvůrců na jeho úspěchu a bude souhlasit s návrhem Pseudotvůrců, aby zase "na oplátku" pracoval on pro ně. Bude možná trochu ZMATEN, ALE PROTOŽE NEVÍ, JAKÝ JE PRAVÝ ŽIVOT V NEBESÍCH, BUDE SI  MYSLET, ŽE VŠUDE "TO FUNGUJE" TAK JAKO NA PLANETĚ ZEMI, ŽE NIC NENÍ ZADARMO A ŽE TI, KDO MU PŘEDTÍM ZA ŽIVOTA POMÁHALI údajně „Z LÁSKY A NEZIŠTNĚ“ JSOU JEHO NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ A POMOCNÍCI na jeho další životní pouti.

 

JAK MOHOU LIDÉ POZNAT, ŽE JSOU NEUSTÁLE OVLÁDÁNI?

 

Běžný (dobře ovládaný) pozemšťan si své ovládání v podstatě neuvědomuje. Je dokonalá loutka. Stará se jen o to, kdy jde do práce, kdy z práce, kdy a co nakoupí, kdo vyzvedne děti, kam zajde, komu zavolá, kdy pojede na dovolenou, kdy a s kým do hospody, co koupí dětem, co si pustí v televizi, co bude mít k obědu, kdy dá do servisu auto, kdy si koupí nové a za co... A TO JE PRÁVĚ ONO. Toto chování, tyto myšlenky, tento životní styl NENÍ VÁŠ VLASTNÍ. VE SKUTEČNOSTI (ve své podstatě) VŠE, CO DENNĚ DĚLÁTE, DĚLAT NECHCETE A NEMÁTE. Ano, všechny tyto příznaky se přece dají vypozorovat, tak jak je možné, že si člověk neuvědomuje, v jaké je pasti? A ten, kdo přece jen není v této pozici každodenní reality spokojen, se v konečné fázi "uklidní" tím, že to tak musí být, takový je život. TAKOVÝ JE ŽIVOT??? Opravdu si myslíte, že TOTO JE SKUTEČNÝ ŽIVOT A VAŠE SKUTEČNÉ POSLÁNÍ V NĚM? Jedinec, pro kterého není vyciťování důležitou a běžnou záležitostí a nyní chce toto změnit, se může zamyslet nad některými indiciemi, které dokazují jeho ovládanost.

V popředí stojí celkově nekvalitní život, problémy nejrůznějšho druhu, nemoci, shon, spěch, stres, smutek, úzkost, strach (o živobytí), jeho otrocké chování nejlépe viditelné v zaměstnání, ALE TAKÉ v rodině.  Negativní stav si s ním pohrává každým okamžikem, VSUGEROVAL VĚTŠINĚ LIDÍ nesmyslné přesvědčení o PODMÍNĚNOSTI SAMOTNÝCH EXISTENČNÍCH PODMÍNEK, NUTNOSTI TVRDĚ A OTROCKY SI JE ZAOPATŘOVAT - bydlení, jídlo, oblečení, dopravu a všechny požitky, které si skromně přejete (z podstaty vaší duše). Ano, naše civilizace je ve fázi (strmého pádu dolů), kdy každý její člen musí být otrokem a vydělávat si na něco tak samozřejmého, co nám dal Nejvyšší nezištně, jako je JÍDLO, ŠATY nebo OBYDLÍ. Důležité je však UVĚDOMIT SI, ŽE TO NENÍ PRAVÁ REALITA, ŽE VŠECHNO JE JINAK. DUCHOVNĚ VYSPĚLÝ ČLOVĚK VÍ, ŽE VŠECHNO JE JINAK A DOKÁŽE VYUŽÍT TO, CO NEEXISTUJE, ABY POZNAL, CO EXISTUJE...

Podmíněnost není láska, přátelé. Podmíněnost v jakékoli podobě (i té skrývající se pod rouškou pokroku a reality) nepochází od Boha. Není tedy skutečná. Je falešná a NEEXISTUJE.

 

Pokud existuje pro VÁS, pak jen proto, že tomu věříte. Pokud něčemu věříte, pak to prožíváte. Nehledě na to, zda-li je to skutečné, nebo není...

PRVNÍM krokem k překonání problému zvaného obrácené vnímání reality je UVĚDOMĚNÍ SI, ŽE VŠECHNO JE JINAK. ŽE DĚLÁTE NĚCO PROTI SVÉ VŮLI. ŽE TO DĚLÁTE JEN PROTO, PROTOŽE TO DĚLAJÍ OSTATNÍ A PROTOŽE PROSTĚ MUSÍTE. Jenže ANI toto uvědomění ovládači lidem běžně NEUMOŽŇUJÍ (už víte, jak TO dokázali). 

V této chvíli se, přátelé, spolehněte na Stvořitele Nejvyššího, svou podstatu a jeho Lásku. Vaše odhodlání, rozpomínání a vědomé úsilí o pozitivní život Vám umožní toto vše vnímat. 

Začněte VNÍMAT SVĚTLO, LÁSKU A PRAVDU a negativní entity začnou ztrácet NAD VÁMI MOC.

ÚSILÍ Pseudotvůrců je v podstatě NEUSTÁLÁ PŘETAHOVANÁ O LIDSKÉ DUŠE, BOJ O KAŽDOU DUŠI, který na omezenou dobu, konkrétní časový úsek povolil Pán Ježíš Kristus = Prvotní Stvořitel Všeho a Všech vejít v možnost. (To vše za účelem zodpovězení klíčové otázky, která kdy byla ve Stvoření položena (blíže k tomuto naprosto zásadnímu tématu v podzáložce Pseudotvůrci, Pojetí Antikrista a dalších, rovněž klíčová světelná literatura)

Záleží na KAŽDÉM člověku, na kterou stranu se v rámci tohoto boje přidá, zda-li na stranu PEKEL, nebo na stranu NEBES

 

VELKOLEPÝ PLÁN PSEUDOTVŮRCŮ JIŽ UTRPĚL DÍLČÍ PORÁŽKU.

TA JE PŘÍPRAVOU K POSLEDNÍMU, VELICE KRÁTKÉMU A NUTNÉMU VÍTĚZSTVÍ NEGATIVNÍHO STAVU.

TOTO VÍTĚZSTVÍ VŠAK BUDE ZNAMENAT A ZPŮSOBÍ PRÁVĚ SVÝM DŮSLEDKEM UKONČENÍ EXISTENCE NEGATIVNÍHO STAVU - tedy ZÁVĚREČNOU ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU, která JE PLNĚ V REŽII STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Připomeňme si základní poznatky, které nám zde zanechal sám Stvořitel Prvotní všeho a všech (předkládáme části sedmé kapitoly Nového Zjevení Pána Ježíše Krista s názvem "Pojetí Antikrista", také nabízíme v podzáložce na tomto webu).

..........

Zde se ocitáte před tváří největšího tajemství. KONEČNÉ STŘETNUTÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA MÁ BÝT SE SAMOTNÝMI PSEUDOTVŮRCI. To je zcela nové zjevení v této záležitosti. Je to rovněž osobní a intimní záležitostí mezi Pánem Ježíšem Kristem a pseudotvůrci. Avšak k tomuto střetnutí by nemohlo dojít, dokud by hmotné tělo Ježíše Krista neprošlo fúzí a nebylo hybridizováno v povšechnosti přirozenosti Nejvyššího a Nejvyšší se nestal plností Pána Ježíše Krista. Nyní tedy jsou již prostředky, kterými je možno uskutečnit toho střetnutí.

průběhu této hybridizace a fúze byli pseudotvůrci UVĚZNĚNI a drženi v plné izolaci od ostatního Stvoření a od zóny vymístění, aby nemohli zasahovat do tohoto procesu, a aby se negativnímu stavu poskytla příležitost existovat z vlastní volby a ne z vnucené nutnosti. Přece je známo, že pseudotvůrci mají prostředky, jimiž mohou lidem vnutit negativní stav v rozporu s jejich svobodnou vůlí a dobrovolným výběrem. Jelikož toto nebylo déle již přípustné (po tom, co Ježíš Kristus byl přítomen na planetě Nula), muselo dojít k jejich uvěznění. Avšak, mějte v paměti, prosím, že pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu. Díky tomu postavení, negativní stav nemůže být zrušen bez jejich osobní a bezprostřední účasti v tomto procesu.

 

V určitou chvíli, kdy vše bude přichystáno pro tu dobu a míra negativního stavu bude dovršena, pseudotvůrci budou ještě jednou a NAPOSLED PROPUŠTĚNI. Jejich propuštění bude omezeno na zónu vymístění a zvláště pak na planetu Nula – vaši planetu, kde byl jejich začátek, a kde taky musí skončit a být nakonec poraženi. NÁVRAT PSEUDOTVŮRCŮ JE FAKTICKY TO, CO SE MÍNÍ POJMEM ANTIKRIST ČI DRAVEC Z MOŘE.

 

V rámci příprav pro jejich navrácení bylo nedávno vysláno do pekel pseudotvůrců několik agentů, zvláště nadaných a určených Pánem Ježíšem Kristem na zvláštní misi, aby tam vykonali utajenou práci. V průběhu té mise byla zavedena určitá ohraničení a omezení v činnosti pseudotvůrců, způsobující, že by již nikdy více nebyli schopni vstoupit do žádné oblasti pravého Stvoření a uvalovat na lidi něco, co je proti jejich svobodné vůli a volbě, dokonce i v jejich doméně. Znalost cestování v čase byla jim Pánem Ježíšem Kristem odňata již dávno před tím. Nicméně v jiném ohledu budou moci se objevit ve své plné „síle“ a „slávě“ a vystoupit před svým vlastním výtvorem – lidstvem na vaší planetě a před všemi tvory pekel a jiných oblastí zóny vymístění, které vytvořili před svým uvězněním.

 

Účelem pro dovolení návratu pseudotvůrců je fakt, že je nemožné úplně odhalit povahu negativního stavu bez přímé účasti těch, kdo jej aktivovali a učinili dominantním. Jejich budoucí účast v tomto činu je však založena na docela jiných podmínkách. V minulosti, kdy pseudotvůrci měli úplně v moci zónu vymístění, vládli tam pomocí násilí a donucování, nedávajíce žádný svobodný výběr svým fabrikátům. Koneckonců, zformovali své tvory tak, aby se jim nic jiného nezachtělo, než být negativními. Když mne nic jiného nezajímá, nemám pak na vybranou, než být takovým, jakým jsem byl původně uzpůsoben. Jediný výběr na jakékoliv počáteční fázi vývoje a fabrikace je volba být či nebýt. Avšak v okamžiku, kdy se zvolí bytí (v takovýchto podmínkách, pozn. webu), automaticky se předpokládá, že se to má stát jenom jedním určitým způsobem – být negativní. Žádná jiná motivace neexistuje.

 

Jiným rozpoložením, v němž se tehdy ocitli tito tvorové, byl nedostatek jakékoli znalosti o jejich pravém původu. Domnívali se, že přišli do svého jsoucna a bytí buď jakousi náhodou, nebo skrze negativně přírodní příčiny, či z vůle Boží, jsou stvořením Božím nebo bohů. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Především ani nevidíte, ba ani nepovažujete svou cestu jako zlou, negativní. Za druhé, jste-li Božím stvořením, pak je zřejmé, že Bůh vás stvořil takovými, jakými jste, a proto jste právě tak, jak máte být. Na druhé straně, pokud jste sem přišli nějakou náhodou, aniž by se kdo byl namáhal vás stvořit, pak vůbec na tom nezáleží, co jste zač. Koho to zajímá? Takový postoj tedy byl geneticky zakódován ve většině tvorů, zfabrikovaných pseudotvůrci.

 

S LIDSKÝMI TVORY na vaší planetě zašli dokonce ještě DÁLE. Podle jejich plánu NEMĚLI lidští tvorové NIKDY POZNAT, KDO BYLI JEJICH TVŮRCI. Namísto toho, mělo se předpokládat, že jsou výtvorem Božím, jehož přirozenost byla pečlivě definována pseudotvůrci v pojmech zkreslených a zfalšovaných, anebo že vznikli evolučně z OPIC, tak vhodně jimi zfabrikovanými za tímto účelem, a pak postavených do blízkosti jeskynních lidí. Stalo se tedy, že nikdo na vaší planetě neví jistě, jak tam vznikl sentientní život.

(Bližší události o úspěšném fabrikování pseudotvůrců, zfabrikování jeskynních lidí a "dokonalém" oklamání pozemských vědců (umístěním opic do jejich blízkosti) nabízíme v předchozí podzáložce Pseudotvůrci (kniha Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, kapitola šestá) a podrobně také v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST. Další klíčové informace najdete také v další světelné literatuře: "Poselství z nitra", "Kdo jsi a proč jsi zde?", také na www.vesmirni-lide.cz - pozn. webu).

 

Nicméně buďte zpraveni, že plné odhalení a následná eliminace negativního stavu není možná bez takové znalosti. A nejen to: PLNÉ POUČENÍ O PRAVÉ POVAZE NEGATIVNÍHO STAVU JE NEMOŽNÉ, DOKUD VŠICHNI TVOROVÉ, I LIDŠTÍ, ZFABRIKOVANÍ PSEUDOTVŮRCI, SI NEZVOLÍ PSEUDOTVŮRCE DOBROVOLNĚ, ZE SVOBODNÉ VŮLE. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jen nepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno PROVŽDY ULOŽIT v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT.

 

Důvod, proč se to má stát fyzicky na vaší planetě, je zřejmý: Vaše planeta je svou polohou JEDINÝM STYČNÝM BODEM pozitivního a negativního stavu navzájem. Avšak vaše planeta představuje plnost konkretizace a zpřítomnění nejzevnějšího fyzického stupně zóny vymístění. Ať se stane cokoliv v pozitivním či negativním smyslu, mohou se projevit jeho následky a výsledky jenom v tom stupni, na kterém hmatatelnost, konkretizace a zpříkladnění pomocí zevních událostí jsou tou pravou podstatou toho stupně. V postavení negativního stavu pekel a jiných oblastí zóny vymístění taková plnost není přístupná, protože jim schází tento negativně přírodní stupeň. Mají rozdílný stav, jiné podmínky a jsou jiného stupně. Tak je uspořádáno Stvoření a zóna vymístění.

 

Pamatujte si prosím, jak se zdůrazňuje před tím, že PRAVÉ POUČENÍ o čemkoliv se může naskytnout jenom z DŮSLEDKŮ, NÁSLEDKŮ a VÝSLEDKŮ jakékoliv vyskytující se ideje, nikoliv však z  samotné. Nepostoupí-li nějaká idea ke svému stávání se čili zpřítomnění a uskutečnění ve formě svých důsledků, následků a výsledků, pak zůstává jen prázdnou zmínkou bez jakékoliv hmatatelnosti. Prázdná zmínka neposkytuje žádné poučení ani základ pro růst. A toto je důvod, proč negativní stav musí zcela vyhrát na vaší planetě dříve, než bude možno jej trvale zrušit.

Pokud na vaší planetě se ještě zdržují nějací agenti pozitivního stavu a pokud jakási zrnka pravdy jsou ještě rozeseta po prostorách rozmanitých učení, nemůže k úplnému odhalení ošklivé povahy negativního stavu dojít. Jejich přítomnost působí, že se to nemůže stát. Jejich přítomnost to blokuje. Z toho důvodu budou pseudotvůrci propuštěni a cele ovládnou vaši planetu, ale jen na velmi krátkou dobu, dostatečnou k úplnému zničení a odstranění zrnek pravdy a dobra ještě přítomných na vaší planetě a ke skoncování s přítomností agentů pozitivního stavu.

(konec citací z výše jmenované knihy)

 

Předposlední VELKÝ plán Pseudotvůrců (poslední je zmiňovaný vpád do Nebe se všemi možnými variantami následků a výsledků, resp. ukončení jejich existence) je VPÁD NA PLANETU ZEMI (poté, co budou propuštěni z místa, kde byli Pánem Ježíšem Kristem DOČASNĚ - z nejvyšších duchovních důvodů umístěni a kteréžto místo je známo pouze Nejvyššímu, tedy Pánu Ježíši Kristu) a JEJÍ OVLÁDNUTÍ, UCHVÁCENÍ skrze úplné zotročení lidstva, sebráním jejich posledních zbytků svobod. LIDÉ SI SAMI - ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE - VOLÍ SETRVÁVÁNÍ V NEGATIVNÍM STAVU A VŠECHNY JEHO ATRIBUTY PRO SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT. PSEUDOTVŮRCI MUSELI DOČASNĚ OPUSTIT PLANETU, ABY TO BYLI SAMOTNÍ LIDÉ, KTEŘÍ SI BUDOU SAMI SVOBODNĚ VOLIT NEGATIVNÍ STAV ZA SVŮJ JEDINÝ ZPŮSOB ŽIVOTA.

A TATO FÁZE PRÁVĚ PROBÍHÁ. SVĚDČÍ O TOM SOUČASNÝ STAV NA NAŠÍ PLANETĚ ZEMI.

Příchod pseudotvůrců bude VELKOLEPÝ. Již nyní probíhá příprava na něj, rozjíždí se čipové otroctví a kulminuje ovládání a cílená redukce lidstva zákeřnými, viditelnými i neviditelnými zbraněmi (chemtrails, haarp, neurální zbraně, uměle vytvářené biologické agens a epidemie, pandemie, záměrné války, záměrně udržované násilí, agresivita, terorismus na místech "neideálnějších" pro negativní stav).

A důkazy jsou již tady. Například čipové technologie, které SAMOTNÍ LIDÉ (!) již pro PEKELNÍKY pilně zavádějí a budují (NEVĚDOMĚ ke svému VLASTNÍMU dobrovolnému očipování a zotročení). JEŠTĚŘI Z PEKEL se zatím intenzivně snaží, aby si lidé dali ČIP sami, a to ještě před jejich příchodem na Zemi. Nemuseli by pak totiž vyvíjet "zbytečný" nátlak, ten by se jim do plánu nehodil (ztížili by si svou pozici, kdy budou chtít všem dokázat svou "lásku" a touhu zachránit lidstvo). Nejlépe pro ně by bylo nikoho nenutit, aby se mohli nadále tvářit jako láskyplné bytosti a zachránci lidstva. Pokud to ovšem takto "samo" nepůjde, žádné extra problémy si dělat nebudou. Očipují každého jedince, buď dobrovolně-povinně, nebo násilně sami. Kdo se bude bránit, bude zlikvidován, nebo vzat do koncentračního tábora.

Není samozřejmě žádná náhoda, že lidstvo tak rychle rozvíjí všemožné technologie, rozvíjí obory genetického inženýrství, čipové technologie. Naši pozemští vědci (pseudovědci) nevědí, že jsou ovládání právě pro záměr pekelníků. Vědci dostávají impulsy o předmětech svého bádání, přijímají nevědomě všechny myšlenky, které je dovedou k cíli - k cíli, který ovšem předem stanovili Pseudotvrůci. Vědecké poznatky získané vědci vždy byly záměrně připravené. Vědci byli vždy plně ovládáni Ještěry z pekel, aby bádali přesně nad tím, nad čím "mají". Aby "přišli" přesně na to, na co "mají". Ne na PRAVDU. Na LŽI, KTERÉ BUDOU PŘEDKLÁDAT LIDSTVU. A LIDSTVO UVĚŘÍ. JAK BY TAKÉ NE, VŽDYŤ TO ŘÍKAJÍ VĚDCI! TI PŘECE MAJÍ NA VŠECHNO DŮKAZY! Vědci si samozřejmě myslí, že na vše přišli sami. Sami by na nic ovšem nikdy nepřišli, o to se Pseudotvůrci už dávno postarali. Oním "slavným" rozdělením našeho mozku na dvě hemisféry (blíže viz "lidský mozek") a záměrnou redukcí jeho kapacity na pouhých několik výkonnostních procent Pseudotvůrci nikdy nedovolili a už ani nedovolí, aby lidské bytosti přišly na něco, co by nepojal jejich plán. Inteligenční kvocient ještěrů z pekel (kolem hodnoty 200) se ukazuje jako produktivní, i když ne závratný, viďte, přátelé...

Nebývalý rozvoj technologií posledních sto let má jen jeden hlavní důvod. V žádném případě to není známka růstu inteligence a schopností nových generací lidí, jak si někteří stále myslí. Už z podstaty stále intenzivnějšího ovládání ze strany Pseudotvůrců se to lidem nemohlo podařit, navíc díky zpryzněnému mozku, který sám na to nemá možnosti. O nějakém osvícení lidstva nemůže být také řeč, vždyť ještě před sto padesáti lety neměli lidé ani ponětí o dnešních technologiích, mobilních telefonech, některých lécích, nebo třeba gama nožích. Jak by bylo možné, že za pouhých sto nebo sto padesát let jsme dosáhli v oblasti technologií a nejrůznějších vynálezů více než za tisíce let lidského vývoje? Opravdu tomu věříte? Rozhodně to není například žádnou evolucí, jak je ve všech vědeckých publikacích záměrně uváděno a jak se vtlouká žákům do hlav, aby co nejdříve zapomněli a nikdy se nad tím nepotřebovali pozastavovat. Co kdyby lidé na něco přišli... (Mimochodem, pan Darwin byl také jen pouhou loutkou ještěrů z pekel a "chytil se na udici". (Teď už to možná ví sám...) Také si celý život myslel, že dává lidstvu pravé VĚDĚNÍ. Snad už to dnes ví, jak byl ovládán a jaká škoda, že na to nepřišel už za svého života v hmotném těle na naší planetě. Nu, projevil se jako pravý vědec. Pseudotvůrci uspěli. Žádné duchovní vyciťování, pouze a jen fakta, důkazy a inteligence. S tou to lidstvo, zdá se, už o moc dále nedotáhne. Svou "rozvinutou" inteligencí ZNIČÍ SEBE SAMA. POKUD TECHNICKÝ POKROK PŘEDBÍHÁ DUCHOVNÍ VÝVOJ LIDSTVA, VŽDY SE BLÍŽÍ KONEC. V HISTORII LIDSTVA TO TAK BYLO VŽDY, PODÍVEJTE SE NA BABYLONII, LEMURII, MAYSKÉ CIVILIZACE, ATLANTIDU A všechny DALŠÍ, KTERÉ někteří z nás považují za vyspělé a které SE ZHROUTILY PRÁVĚ PROTO, ŽE ODMÍTLI UCTÍVAT SAMOTNÝ ZDROJ SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA - LÁSKU. JEJICH VĚDĚNÍ NEDOSÁHLO ŽÁDNÉ BUDOUCNOSTI. Nepřipomíná vám to, přátelé, až příliš nápadně současný "rozkvět" lidské civilizace? Nejsme už snad také před vrcholem? Evoluce v souvislosti s rozvojem technologií je jednoduše NEMOŽNÁ, stejně tak jako evoluce živých bytostí, neboť nic se neděje, netvoří SAMO OD SEBE, natož lidský život a jeho vývoj. Někdo do tohoto vývoje musel zasáhnout

(Jen dodatek... Prvotní Stvořitel Všeho a Všech netvoří nic se začátkem a koncem, vše, co kdy existovalo, existuje a existovat bude stvořil najednou, v jeden okamžik. V podstatě tedy neexistuje žádná minulost, budoucnost, přítomnost, neboť běží zároveň. Ovšem bez začátku a konce. Jinak by nebylo ani možno cestovat v čase. Více k těmto informacím Vám rádi sdělíme na přednáškách nebo osobních setkáních).

Důvod pro takto nebývale rychlý nástup pseudotechnologií (pseudopokroku) je samozřejmě ten, že je to klíčový ZÁJEM samotných PSEUDOTVŮRCŮ. Dozrála totiž doba, kdy lidstvo je již vemi dobře ovládáno (98% populace již na 90-95 %, jak jsme již informovali. V minulosti bylo lidstvo ovládáno méně, ve středověku 90% populace a čím hlouběji do historie, tím méně a menší počet obyvatel bylo ovládáno. To je jeden z důvodů, proč negativní entity tady nemohly zavádět technologie dříve, existovalo značné riziko, že toto veliké množství neovládaných (a tedy neovladatelných) jedinců by jejich záměr překazilo, získali by menšinu ovládaných lidí na svou stranu a nakonec by technologie použili proti samotným negativním mimozemským civilizacím. Intenzita působení negativního stavu vzrůstá a blíží se kritické hranici.

Veškeré technologie, které máme k dispozici na planetě Zemi, nám zde dočasně dodaly už zmíněné čtyři skupiny negativních mimozemských ras.

Kdo myslíte, přátelé, že "vymyslel" a na Zemi nechal rozezvučet MOBILNÍ TELEFON? Naši vědci? Ano, ale tito pseudovědci pouze nevědomě činili to, co jim do mozků implantovali jejich nadřízení - PSEUDOTVŮRCI! Jaká jsme to vyspělá civilizace, viďte? Na všechno přijdeme! 

 

Proč mají o nás takový zájem a dávají nám své technologie?

Veškeré technologie nám dodali, resp. propůjčili za jediným účelem. Až sem vpadnou, budou potřebovat na Zemi vlastní technologické zázemí, včetně lidských zdrojů - lidské otroky, kteří budou umět tyto technologie ovládat. Ještěři z pekel samozřejmě předem věděli, že KDYBY LIDSTVU NEZNALÉMU TECHNOLOGIÍ NÁHLE PŘIVEZLI A NABÍDLI SVÉ POKROČILÉ TECHNOLOGIE, LOUTKOLIDÉ BY SE JICH BÁLI A NEUMĚLI S NIMI PRACOVAT. Lidé, resp. otroci, kteří neumí používat technologie, by byli negativním entitám k ničemu. Proto je nutný tento technologický rozmach současného (opěvovávaného) rozměru. Úsměvné, že si vědci a v podstatě celé lidstvo myslí, že právě toto jsou ty nejpokročilejší technologie v celém Vesmíru. Opak je však pravdou, tyto naše "vyspělé" technologie, kterými se lidstvo „pyšní“, jsou jen pouhý ŠROT dodaný do "chytrých" hlav našich pseudovědců od čtyř soupeřících skupin negativních mimozemských ras - ještěrů z pekel (4. dimenze pekel). Snaží se zavést tyto základní (pro nás nejvyspělejší) technologie po celém světě a vystavět infrastrukturu vědeckých a nejrůznějších podpůrných pracovišť, továren, logistiky a vojenských základen, včetně nemocnic a nemocničních zařízení s pokročilým technologickým vybavením. Potřebují si vychovat k obrazu svému LÉKAŘSKÉ KAPACITY, a to ne za účelem vyléčení lidí, ale ve smyslu zkoumání, experimentování a testování nových a nových postupů, jak neustále ZHORŠOVAT ŽIVOT LIDÍ NA PLANETĚ. PRO PSEUDOTVŮRCE JSME UBOZÍ POKUSNÍ KRÁLÍCI.

Díky předem vybudované infrastruktuře (nemocnice, vědecká pracoviště, tajné podzemní základny (kterých je dnes už uspokojivý počet), lidské zdroje)) vytvoří ještěři z lidí MANIPULATIVNÍM GENETICKÝM KLONOVÁNÍM NADLIDI, KTERÉ OBDARUJÍ nadlidskými SCHOPNOSTMI. K této špinavé práci už jim budou k dispozici JEJICH VLASTNÍ, VELMI SOFISTIKOVANÉ, POKROČILÉ TECHNOLOGIE, KTERÉ SI ZDE PŘIVEZOU A O KTERÝCH NEMÁME ANI PONĚTÍ. POMOCÍ TĚCHTO SVÝCH „ROBOTICKÝCH OTROKŮ“, NADLIDÍ OVLÁDANÝCH NA 99,9999999%, SE POKUSÍ DOBÝT NEBE A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Přes své ovládané lidské "odborníky" a "vědce" (dálkově ovládané z Temných světů) Pseudotvůrci neustále vyvíjejí nové a zákeřné pseudopotraviny. Nové a ve větším množství používané chemické přísady, barviva, stabilizátory, emulgátory, konzervanty, geneticky modifikované potraviny, chemické a nanochemické postřiky ovoce, zeleniny, obilovin, včetně "nejnovějších" a "bezpečných" pesticidů, herbicidů a dalších, to jsou jen "obyčejné" a ne tak rychle účinné nutnosti k základnímu otrávení lidstva.

Nakombinujme to tedy s jedy z výfukových plynů, továrem, Chemtrails, mikrovlnných sušiček obilovin a mnohými dalšími ROZVINUTÝMI NORMÁLNOSTMI SOUČASNÉ "VYSPĚLÉ" CIVILIZACE A BUDE NÁM NAPROSTO JASNÉ, že je lidstvo cíleně usmrcováno a klamáno ve jménu POKROKU, ROZVOJE, BLAHOBYTU a VÝNOSŮ pro zisky korporací a mocné tohoto světa. Podle toho přeci měříme vyspělost civilizace, ne? Loutkolidé coby dálkově ovládaní otroci jsou takto PŘIPRAVOVÁNI na pseudoživot V PODZEMÍ (po převibrování planety Země), protože povrch planet má většina negativních civilizací zničen. Nejen v podzemí této planety, ale na tisicích dalších planetách v zóně vymístění, kde budou otročit za oblečení, jídlo, vodu, a také samotný VZDUCH. Musí být proto ODOLNÍ, tedy ZVYKLÍ NA JEDY A NEGATIVNÍ OKOLNOSTI (které u nich ovšem budeme považovat za rajské) ŽIVOTNÍHO STYLU.

Dále negativní entity potřebují, aby loutkolidé ŽILI KRÁTCE (70 let průměrného pozemšťana je pro ně až PŘÍLIŠ) a čím více nešťastněji, tím lépe. Při delším, zdravém, šťastném, neotrockém životě by lidé měli klid a čas se zamyslet, ZASLECHNOUT SVOU PODSTATU a PŘIJÍT NA TO, že jsou ovládáni. Začali by se tak ve velkém počtu vysvobozovat a to by znamenalo konec Pseudotvůrců a všech negativních entit. Konec samotného PEKLA. Negativní entity nedovolí lidem prodlužovat život na sto, osm set nebo tisíce a více let a žít ho ještě navíc v plném zdraví bez známek stárnutí či vrásek, natož dovolit jim, co platí ve vyšších dimenzích středního a vnitřního Nebe - žít stále, bez smrti fyzického těla. (Takto žijí podle svých duchovních stupňů Andělé ve Vnějším (hmotném), Středním i Vnitřním Nebi).

Zemská EKOSFÉRA je velmi pracně a dočasně udržována na hranici podmínek k životu samotnými Anděly Nebes a samotnou planetou Zemí (mnohem vyšší duchovní bytostí, než je člověk), TAK, ABY NA JEJÍM POVRCHU BYL JEŠTĚ ŽIVOT VŮBEC MOŽNÝ. Už však NE NA DLOUHO.

 

AŽ PŘIJDOU...

 

Připomeňme sdělení samotného Stvořitele Prvotního všeho a všech:

.....

Nyní není možné zjevit, jakými prostředky budou pseudotvůrci propuštěni, jakým způsobem se objeví znovu na vaší planetě a v jaké formě a za jakých okolností. BUDE TO VŠAK VELMI DRAMATICKÉ A JASNÉ NA POHLED V KAŽDÉM PŘÍPADĚ. Nemáte být překvapeni, objeví-li se v kosmických lodích a prohlásí-li, že jsou spasiteli lidstva, jež bude, vlastně již je, na pokraji úplné zkázy a sebezničení. Jak víte, hodně se povídá, že se objeví kosmické lodě, a že cizí životní formy se přihrnou na pomoc vaší planetě. Je mnoho „kanálů“, které předávají různé zprávy od těchto nepozemských či dávných lidí. Nenechte se obalamutit žádným z nich. I když hovoří kladně a dobře, mile, láskyplně a moudře, nic z nich nepřichází z pozitivního stavu. Tyto jevy se všechny odehrávají v rámci příprav způsobu pro návrat pseudotvůrců. Ovšem bude to vše s velkou „parádou a doprovodem“, abychom použili vašeho výrazu.

 

Mezi všemi tvory včetně lidí bude určitá známost a příbuznosti s pseudotvůrci, s výjimkou velmi malého počtu agentů pozitivního stavu, kteří zůstanou na vaší planetě pro zakončení nějakých záležitostí Pána Ježíše Krista a pak budou odvoláni. Tato známost a příbuznost vyjde na povrch z hluboce uchovaných vzpomínek v prohlubních pseudomysli, kdy v nich poznají své „tvůrce - rodiče“.

 

Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že SE NENAJDE SLOV ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat.

 

Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout NADČLOVĚKA, či celou ARMÁDU NADLIDÍ, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků.Zahojení smrtelné rányznačí též obnovení jejich schopnosti cestovat v čase a prostoru, avšak NIKOLIV do minulosti. Cesty do minula jimi nebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou CHYBIČKU v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou VYCHÝLENI DO LIMBA – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.

......

Negativní stav byl spuštěn pseudotvůrci na planetě Zemi – Nule. A proto musí jeho konec nastat také na planetě Nula zároveň s návratem pseudotvůrců. Je nepředstavitelné, aby bylo možno zcela odhalit škaredou tvář negativního stavu a poučit se o jeho pravé povaze BEZ zcela otevřené účasti těch, kdo jej vyvolali. Jejich předešlá účast byla ze zcela odlišné pozice – jako vyvolávajícího činitele, nikoliv jako činitele zobrazujícího. Nyní tedy mají ukončit negativní stav z pozice zobrazování. Nikdo neví, ano, zdaleka si nemůže představit, jak vypadá život v negativním stavu bez zjevné přítomnosti těch, kdo jej aktivovali.

 

Jak víte, pseudotvůrci po aktivaci negativního stavu odešli z planety Nula a zabydlili se v peklech, které vytvořili a založili. Takže se přímo NIKDY NEZÚČASTNILI zobrazující fáze jeho aktivace. Jejich účast byla nepřímá přes agenty, nestvůry, démony, ďábly a satanáše, kteří byli jimi zfabrikováni pro tento účel. Ve skutečnosti lze považovat tento akt aktivace negativního stavu za první příchod pseudotvůrců. Povšimněte si zde, prosím, paralely mezi Prvním příchodem Ježíše Krista a prvním příchodem pseudotvůrců a mezi Druhým příchodem Pána Ježíše Krista a druhým příchodem pseudotvůrců. Jedno PŘEDCHÁZÍ druhé. Takže nejdříve došlo k prvnímu příchodu pseudotvůrců, kdy aktivovali negativní stav a pak se usadili v duchovním světě. Toto skončilo na začátku Prvního příchodu Ježíše Krista, kdy byl učiněn konec jejich prvního příchodu tím, že byli uvězněni a odloučeni od ostatních oblastí Stvoření a zóny vymístění. První příchod Ježíše Krista započal získáním tělesné formy, vytvořené z genetického materiálu pseudotvůrců a zóny vymístění, a skončil totální fúzí a hybridizací toho těla s povšechností přirozenosti Nejvyššího. Tehdy se Nejvyšší stal doopravdy Pánem Ježíšem Kristem. Tímto aktem dal se do pohybu Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Mezi tím se projevovaly, osvětlovaly, uskutečňovaly a zpřítomňovaly důsledky, následky a výsledky prvního příchodu pseudotvůrců a Prvního příchodu Ježíše Krista.

 

Mějte na mysli důležitý fakt, že obě události – jak první příchod pseudotvůrců, tak i První příchod Ježíše Krista – se udály na planetě Nula v poněkud OBRÁCENÉM směru. Negativní stav je vyvolán na planetě Země, v krajně zevním stupni fyzického Vesmíru Stvoření a šíří se dovnitř směrem k duchovnímu stupni Stvoření. Objevení se pseudotvůrců v duchovním světě znamenalo fakticky jejich první příchod. Na druhé straně, konal se První příchod Ježíše Krista zvnitřku směrem k zevnějšku: Božský element byl oddělen od Absolutní zevní mysli Nejvyššího, prodělal fúzi s elementy Marie a Josefa a fyzicky se narodil. Objevení se Ježíše Krista na planetě Nula započalo Jeho/Její první příchod.

 

Jak negativní stav skončil pobyt v doméně pozitivního stavu předsunutých stanovišť pseudotvůrcůnebesích, tak pozitivní stav v podobě Ježíše Krista skončil v doméně negativního stavutom místě, kde se může prožívat plnost jeho vyjádření i vlivu – a to je vaše planeta, planeta Nula. V důsledku povahy formulovaných duchovních principů nemůže dojít k Druhému příchodu Pána Ježíše Krista dříve, než se udá druhý příchod pseudotvůrců.........

........

 

Negativní mimozemské civilizace, JEŠTĚŘI Z PEKEL mají strukturu těla skutečně JEŠTĚŘÍ. Někteří z Vás je možná spatříte na vlastní oči, až tady přijdou dokonat své dílo. Pak vězte, milí lidé, že nám nepřijdou pomoci, ale naopak ("leda tak od něčeho"). Přijdou nás připravit o poslední zbytky svobod, poslední projevy lásky, co tady ještě bude. Přijdou, aby na nás dokonali své umění. Udělat z lidí otroky bez jakýchkoli svobod a přivést nás k nim do děr V TEMNÝCH PELELNÝCH SVĚTECH, na jejích zničené planety.

Lidé, kteří jsou ovládáni Ještěry a nemají zájem se tohoto ovládání vzdát (všichni lidé s negativními vibracemi) a kteří půjdou s nimi, budou žít a otročit v nedůstojných, nelidských podmínkách. V temných světěch Pseudotvůrců neexistuje takové světlo a taková příroda jako známe zde na Zemi. Povrch planet mají kompletně zničený, do té míry, že tam není již život možný, sami si jej zničili svými chybnými volbami!

Tito lidští otroci, většina z nás, tam pracovat za vzduch, vodu, jídlo a oděv. To, co budou Ještěři provádět po svém vpádu na naši planetu bude kruté a už nezvratitelné (Hitlerovy hrůzy zdaleka nedosahovaly toho, co se teprve bude dít na celé planetě, co zde budou provádět ONI). Statisíce lidí po celém světě již MÁ PŘÍMOU ZKUŠENOST s těmito nelidskými, agresivními „bezvěrci“ bez schopnosti cítit.

Tito lidé byli uneseni (převážně v USA, na obrázku únos levitací), aby na nich Ještěři z Pekel vykonávali své pokusy (taktéž unášejí velké množství dobytka z farem v USA na kterém dělají pokusy, zabíjejí jej a mrzačí). Pokud se tito lidé vrátli v tomto fyzickém těle zpět na tuto planetu, mají pochopitelně závažné zdravotní následky. Mnoho se jich však už nikdy nevrátilo zpět na planetu Zemi. Buď přebývají na planetách Pseudotvůrců jako otroci, nebo již byli zlikvidováni. Vše se děje a bude v mnohem větší míře dít v blízké budoucnosti, až PŘIJDOU. PROZATÍM JE LIDSTVO STÁLE JEN ZVE A ZVE!!!  

Milí lidé, dejte si na ně pozor, jsou krutí, nelítostní, zlí, rafinovaní a falešní! Budou vám slibovat, nabízet vše, PO ČEM NYNÍ TOUŽÍTE. VĚDÍ TOTIŽ PŘESNĚ O KAŽDÉM Z VÁS, O VŠECH VAŠICH MYŠLENKÁCH, TOUHÁCH, SLABÝCH I SILNÝCH STRÁNKÁCH. Budou vás zvát na své "VYSPĚLÉ" PLANETY, UKAZOVAT VÁM NEUVĚŘITELNÉ A KRÁSNÉ DŮKAZY O DOKONALÉM A NÁDHERNÉM, BEZSTAROSTNÉM ŽIVOTĚ NA JEJICH PLANETÁCH. BUDOU VÁM SLIBOVAT BOHATSTVÍ, SPOKOJENOST, MOC, ZDRAVÍ, NÁDHERNÝ ŽIVOT. PŮJDETE S NIMI? 

 Mnohé z lidí vezmou s sebou na jejich planety a ukáží jim nádherný život s překrásnou přírodou a šťastným životem v klidu a míru...bude to však jen falešná iluze... jsou to totiž mistři falešné, rafinované iluze. Vše bude jen dokonalá holografická projekce! Není možné ji rozpoznat (pouhým fyzickým zrakem ani bezduchým cítěním) od skutečnosti. A tak tito lidé budou v němém úžasu jen zírat. Tyto lidi také mimozemšťané pohostí, budou je hýčkat a některé dokonce i uzdraví z nemoci (aby ovládaný a nevědomý pozemšťan uvěřil jejich moci a dokonalosti, ostatně není divu, že znají lék na každou nemoc, vždyť nemoci jsou produkty samotných Ještěrů z Pekel). Poté tyto užaslé pozemšťany (svědky falešného negativního mimozemského života) živé a zdravé přivezou negativní mimozemšťané zpět na planetu Zemi. PRO TENTOKRÁT (avšak poprvé a naposledy) se nebude konat žádný únos. Nesplnilo by to účel. Poté, po návratu domů na planetu Zemi, "okouzlení" pozemšťané vše povypráví zdejším lidem. Jaký nádherný život nám pozemšťanům tito falešní "zachránci" lidstva nabízejí a jak hodní jsou. Navíc, že nám nabízejí ZDARMA (tomu nelze odolat... že by AKCE?) i své vyspělé technologie a dají nám je k užívaní. Většina obyvatel naší planety se velice rádo a rychle chytí na tuto lest, protože to pro ně bude TERNO!  TO JSME TU JEŠTĚ NEMĚLI... (budou si říkat, tak jako je tomu doposud se vším, co JE NEGATIVNÍ A VEDOUCÍ DO ZÁHUBY). Navíc ti očití svědkové života mimozemských ras budou vyprávět o svých PŘENÁDHERNÝCH zážitcích na domovských planetách Ještěrů z pekel. KDO BY ODOLAL... Bude to OBDOBÍ, KDY PŘEVÁŽNÁ VĚTŠÍNA POZEMŠŤANŮ BUDE MAXIMÁLNĚ NESPOKOJENA, ZUBOŽENA, V NESNÁZÍCH HLEDAT COKOLI, CO BY JIM UMOŽNILO LEPŠÍ ŽIVOT, V BOHATSTVÍ, SLÁVĚ NEBO ALESPOŇ V MENŠÍ BÍDĚ, NEŽ AKTUÁLNĚ BUDOU MÍT A ŽÍT.  (Ano, bude to trošku připomínat rok 1989, kdy všichni byli přesvědčeni, že existuje něco, co nám jako kouzelným proutkem zajistí blahobyt, svobodu a ráj na zemi. KAPITALISMUS. Výsledky těchto lehkomyslných chtění VŠECH PROTESTUJÍCÍCH, jež měly POUZE A JEN DŮVOD EGOISTICKÝ, SPOLEČNÉ ÚSILÍ PRO BLAHO VŠECH ZNEVAŽUJÍCÍ A PO VLASTNÍM BOHATSTVÍ TOUŽÍCÍ, můžete sami posoudit, přátelé. Je tady ovšem velký rozdíl. Před rokem 1989 jsme se měli DOBŘE. VŠE FUNGOVALO, VŠE JSME MĚLI ZAJIŠTĚNO (MOŽNÁ AŽ PŘÍLIŠ DOBŘE VŠE FUNGOVALO). Až přijdou negativní mimozemšťané, budeme se MÍT ZLE. Bude to poslední fáze před ZNIČENÍM VŠECHO ZLÉHO A NEGATIVNÍHO NA PLANETĚ ZEMI, tedy před JEJÍ OČISTOU).

Až toto vše lidé prokouknou, bude již dávno pozdě.

JAKMILE DOSTANETE ČIP POD KŮŽI, PAK VĚZTE, ŽE NEBUDETE MÍT NA VÝBĚR. VAŠE VLASTNÍ ROZHODOVÁNÍ PAK UŽ NEBUDE MOŽNÉ. PŘÁTELÉ, KONEJTE TEDY DOBRO A PŘEDEVŠÍM INFORMUJTE OSTATNÍ O TOM, CO SE CHYSTÁ.

K tomu všemu je potřeba ještě dodat, že Pseudotvůrci nutně potřebují zvýšit ovládaní lidstva na 99,99999%, aby loutkolidé nekladli odpor, poslouchali na slovo a hlavně nemysleli. Na myšlení tady budou ONI - ještěři z pekel, kteří lidem do mozků vše naprogramují, na každý okamžik jejich života. Ještěři z pekel potřebují mít jistotu, že loutkolidé "neprokouknou" jejich cíle, jejich pravou zvrácenou povahu a nevyužijí jejich vyspělé technologie proti nim. K tomu všemu by jim měl dopomoci ČIP, resp. očipování každého člověka na planetě Zemi. POUZE ČIP V TĚLE S PODPOROU TECHNOLOGIÍ NA OVLÁDÁNÍ MYSLI LIDÍ JIM ZARUČÍ OVLADATELNOST KAŽDÉHO LOUTKOČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI NA 99,99999% a více, (ALE NIKOLIV NA 100%).

Na (třebaže) minimální zbytek (desetitisícina, resp. méně a méně) pravdy a svodné vůle lidských bytostí Pseudotvůrci NIKDY NEDOSÁHNOU. NEJDE TO. Jsou si této skutečnosti dobře vědomi, znají velice dobře duchovní principy, ale také dobře vědí, že tak malé množství zbylého PRAVÉHO v člověku má velice mizivou šanci na probuzení a pochopení PRAVDY. Ještěři z pekel SI POMOCÍ ČIPŮ ohlídají své loutky, čipy jim umožní ČÍST KAŽDOU MYŠLENKU, KAŽDÝ POCIT ČLOVĚKA.

Jakákoli myšlenka loutkočlověka (na jednání, čin už proto nikdy nedojde), která se bude vymykat jejich zájmům, bude zlikvidována ihned v jeho mozku, kdy ještěři pustí do tohoto problémového jedince speciální naprogramovanou - řekněme KOREKČNÍ myšlenku. Nebo si s takovým jedincem poradí jinak, jejich možnosti jsou z pohledu našeho chápání prakticky neomezené. "Cizí" život (kterému oni věří, že cizí je) pro pekelníky nemá žádnou cenu.

Pro fázi vyšlechtění „robotického“ nadčlověka budou potřebovat ještěři lidské zdroje, takže se jim loutkolidé budou hodit nejen pro ovládaní technologií a zabezpečení infrastruktury, ale také jako „pokusní králíci“ na kterých si budou zkoušet své genetické manipulace. Je logické, že tohoto lidského materiálu budou potřebovat dostatečné množství. Po uspěšném vytvoření nadčlověka bude Pseudotvůrcům stačit armáda čítající stovky miliónů těchto nadlidí. Miliardy lidí na této planetě jim budou k ničemu, a tak bude žádoucí se jich zbavit. Někteří budou převezeni do podzemí jejich temných světů či do podzemí této planety, kde budou v největší bídě otročit. Další část obyvatel bude tvořit „pokusná zvířata“ šílených genetických experimentů ještěrů. Zbývající masy lidí budou fyzicky zlikvidovány, bez milosti a soucitu, neboť taková je povaha ještěrů z pekel. 

VE FINÁLNÍ FÁZI SVÉ PEKELNÉ VLÁDY Ještěři i se svými vyšlechtěnými nadlidmi prostoupí (doslova vtrhnou) přes dimenzionální prostup v 9. dimenzi DO NEBE a zaútočí na všechny obyvatele této nebeské, světelné domény, včetně Prvotního Stvořitele Všeho a Všech.

 

".....Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou CHYBIČKU v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou VYCHÝLENI DO LIMBA – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.

 

Druhým příchodem Pána Ježíše Krista v zástupu Andělů pozná i většina současných nevědomých lidských bytostí, že VŠECHNO v jejich pseudoživotech BYLO JINAK, než si mysleli a jak žili.

Nastane konec negativního stavu, konec zóny vymístění se všemi jeho pekly, zly, nepravdami a pekelnými civilizacemi.

I přes skutečnost, že nemají šanci uspět, pseudotvůrci a jejich celý negativní stav musí dokončit svůj plán, hrát a nakonec PROHRÁT svou poslední bitvu.

Jedině POTÉ může dojít k završení negativního stavu, k vyjevení VŠECH následků, důsledků a výsledků jeho aktivace, existence veškerého ZLA, které kdy existovalo, existuje a existovat nebude.

NEGATIVNÍ STAV MUSÍ DOJÍT SVÉ PLNOSTI, ABY BYLO MOŽNO ZODPOVĚDĚT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKU, JAKÁ KDY BYLA VE STVOŘENÍ POLOŽENA.

 

KAŽDÝ V TÉTO CHVÍLI POZNÁ, ŽE ŽIVOT BEZ STVOŘITELE NENÍ MOŽNÝ.

 

MÁME NĚJAKOU MOŽNOST "ZÁCHRANY" před plným prožíváním všech hrůzostrašných událostí, které Pseudotvůrci (po svém propuštění) zahájí za účelem dosažení svého úplného a dočasného vítězství?

 

LIDÉ MAJÍ MOŽNOST NEPROŽÍT VŠECHNY TY HRŮZY, KTERÝMI PSEUDOTVŮRCI ZAKONČÍ SVÉ ŘÁDĚNÍ ZDE NA ZEMI. LIDÉ MAJÍ MOŽNOST ZÁCHRANY, a to začít konečně ŽÍT A JEDNAT cestou LÁSKY A DOBRA. ODMÍTNOUT VŠECHNO NEGATIVNÍ A FALEŠNÉ. POKUD BY VŠICHNI LIDÉ OBRÁTILI SVOU současnou ORIENTACI na NEGATIVITU A ZAČALI žít a konat ve jménu DOBRA, LÁSKY A PRAVDY, pokud by lidé začali VYZAŘOVAT VIBRACE OPAČNÉ, tj. JEMNOHMOTNÉ VIBRACE LÁSKY, NIC Z VÝŠE POPSANÉHO BY SE NESTALO. NEMOHLO BY SE STÁT. NEGATIVNÍ STAV BY NEDOŠEL NIKDY SVÉ PLNOSTI, PROTOŽE BY NEMĚL NIKOHO, KDO BY TUTO PLNOST REPREZENTOVAL, KDO BY JI UMOŽNIL DOZRÁT. LIDÉ SI ZATÍM STÁLE VOLÍ - SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ - ŽIVOT V PEKELNÝCH SVĚTECH, NEGATIVITU, ZLO, LEŽ - TEDY NÁSTROJE, S NIMIŽ NEGATIVNÍ STAV VYHRÁVÁ.

PSEUDOTVŮRCI, JEŠTĚŘI Z PEKEL A CELÝ JEJICH REGIMENT - NEGATIVNÍ STAV - BY JEDNODUŠE NEMOHLI EXISTOVAT NA NAŠÍ PLANETĚ (ANI NIKDE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ, V ŽÁDNÝCH PEKLECH, KTERÁ SI SAMI VYTVOŘILI), POKUD BY JE "ZRADILY" JEJICH VLASTNÍ PRODUKTY, DÍLA - LIDSKÉ BYTOSTI. JEJICH ŽIVOTNÍ VIBRACE BY SE NESHODOVALY S VIBRACEMI POZITIVNÍCH LIDÍ, BYLI - LI BY V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ NA NAŠÍ PLANETĚ PŘÍTOMNI. POZITIVITA BY PSEUDOTVŮRCE A VŠECHNY NEGATIVNÍ ENTITY JEDNODUŠE ŘEČENO ZABILA. TOTO SE OVŠEM SKRZE NEGATIVNÍ LIDSKÉ BYTOSTI (OBYVATELE PLANETY ZEMĚ) NESTANE, PROTO NEGATIVNÍ STAV PANUJE DÁLE A JEHO SÍLA PRÁVĚ VRCHOLÍ. 

LIDÉ SI SAMI DOBROVOLNĚ VOLÍ PAST NEGATIVNÍHO STAVU A PŘITAHUJÍ NA SEBE NEGATIVNÍ ENTITY VŠEMOŽNÉHO PŮVODU a DRUHU. NA ZÁKLADĚ toho pak uskutečňují SVÉ CHYBNÉ VOLBY A NÁSLEDNĚ ČINY. Loutkolidé si však VŠE volí DOBROVOLNĚ, ze své svobodné vůle. Nemohou se nikdy vymlouvat či se divit, až jim strčí čip pod kůži a zotročí je jako loutky, že takhe to nechtěli, že o tom nevěděli a nebo dokonce - že to nemohli ovlivnit! TAHLE OBHAJOBA BY NEOBSTÁLA ANI V PEKLECH, NATOŽ V RÁJI CELÉHO VESMÍRU, PŘED STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH. VŠICHNI LIDÉ NA PLANETĚ ZEMI, VČETNĚ BYTOSTÍ V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ, MAJÍ VŽDY A ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ MOŽNOST VOLBY, ZMĚNY.

KAŽDÝ ČLOVĚK SI NEUSTÁLE VOLÍ, ZDA PRACUJE PRO NEGATIVNÍ STAV nebo SI ZVOLÍ STAV POZITIVNÍ, TEDY PŮVODNÍ STAV SVÉHO VLASTNÍHO BYTÍ, z něhož byl stvořen (PSEUDOstvořen pseudotvůrci).

KAŽDÝ ČLOVĚK SE V KAŽDÉM OKAMŽIKU ROZHODUJE, NA KTERÉ STRANĚ BUDE VE CHVÍLI KONEČNÉHO ZÚČTOVÁNÍ STÁT A JAKÉ NÁSLEDKY TOUTO SVOU VOLBOU SÁM PROŽIJE.

POKUD ZNÁTE PRAVDU, přátelé, MUSÍTE MÍT ODVAHU JI ŽÍT VE SVÉM VLASTNÍM ŽIVOTĚ. A MUSÍTE MÍT ODVAHU JI ŠÍŘIT MEZI NEVĚDOMÉ LIDI. JE TO VAŠE POSLÁNÍ. PROTO JSTE TADY PŘIŠLI. MOC JSTE SI TO PŘÁLI. PŘÁLI JSTE SI PROCITNOUT A Z NEGATIVNÍHO STAVU SE VYMANIT. VĚDĚLI JSTE DOBŘE, ŽE TO NEBUDE SNADNÉ, ŽE BUDETE MÍT FYZICKÉ TĚLO - DÍLO PSEUDOTVŮRCŮ - KTERÉ VÁM BUDE NEUSTÁLE A VYTRVALE BRÁNIT V TOMTO SVĚTELNÉM ÚKOLU.

 

LIDSTVO VŠAK NEMUSÍ PROŽÍT blížící se negativní události. MÁ SVOBODNOU VOLBU. KAŽDÝ MÁ SVOBODNOU VOLBU, PAMATUJETE NA NEJVYŠŠÍ ZÁKON VESMÍRU? Lidstvo se ale samo řítí PRÁVĚ TĚMITO SVÝMI SVOBODNÝMI A VĚDOMÝMI VOLBAMI TAM, KDE POZDĚJI NEBUDE CHTÍT BÝT. ALE UŽ BUDE POZDĚ.

JEŠTĚ JE ČAS ZVRÁTIT SVÉ NEGATIVNÍ VOLBY, PŘÁTELÉ.

KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ LIDSTVA ROZHODNE. NEMŮŽE BÝT ZACHRÁNĚN (ani sám před sebou) TEN, KDO O TO NESTOJÍ JEN PROTO, ŽE NYNÍ NECHCE (NEBO NEMÁ ČAS?) ZNÁT A SLYŠET PRAVDU, NÁSLEDKY SVÝCH NEGATIVNÍCH VOLEB A KDO ČINÍ DÁLE ZLO. TAKHLE TO NEFUNGUJE, PŘÁTELÉ.

 

ZEMĚ SE BRZY ROZHODNE

Lidská rasa na planetě Zemi a celá zóna vymístění se všemi jejími obyvateli je na skutečném rozcestí svého vývoje ve Stvoření v rámci celého multidimenzionálního Vesmíru. Každý jeden a my všichni máme před sebou VŽDY možnosti VOLBY, které absolutně ovlivní budoucí pokračování života každého jednotlivce, včetně jeho dalších životů a lidstva jako celku, anebo nepokračování, v závislosti na dílčích i konečných rozhodnutích.

Pseudotvůrci se rozhodli dobýt Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s pomocí všech svých věrných, pekelných entit celé zóny vymístění, jsou v jedné z posledních fází svého plánu a vzhledem k ohromným škodám, které v rámci této své "práce" napáchali, se JIŽ NEMÁ planeta Země JINOU MOŽNOST PRO SVOU VLASTNÍ ZÁCHRANU, než převibrovat a přesunout se do nebeské 5. dimenze bytí.

Chce si s sebou vzít také všechny své POZITIVNÍ obyvatele s vyššími vibracemi, které jí neubližují, kteří vůbec mohou pozitivní vibrace v nové dimenzi "USTÁT" a kteří si to samozřejmě budou sami svobodně přát. 

Jsme ve fázi, kdy záleží na každém jednom člověku, zda se do tohoto procesu zapojí, v harmonii s matkou Zemí, nebo zda bude pokračovat v poškozování Země na úrovni fyzické i té nehmotné, vibrační. Matičce Zemi totiž pravděpodobně (na základě současných voleb lidí) nezbude nic jiného, než se OČISTIT od negativních lidí (jako dotěrného hmyzu), kteří jí tolik ubližují.

Právě nyní, přátelé, probíhají poslední okamžiky, poslední léta, kdy můžete ROZHODNOUT o VAŠÍ vlastní POZICI v těchto nastupujících událostech. Učiňte tak VĚDOMĚ a s ČISTOU, NEZIŠTNOU LÁSKOU VE SVÉM SRDCI, S MYŠLENKOU NA NEJVYŠŠÍ DOBRO A PRAVDU, NA STVOŘITELE NAŠEHO MILOVANÉHO. Pak si můžete být jistí, že vaše rozhodnutí bude SPRÁVNÉ.

 

A CO ZÁSTUPCI NEGATIVNÍHO STAVU A NEGATIVNÍ LIDSKÉ BYTOSTI NA ZEMI - MAJÍ MOŽNOST ZÁCHRANY?

 

Jak už z pravé podstaty samotného ŽIVOTA jasně vyplývá, rovněž všechny negativní bytosti celé zóny vymístění MAJÍ VŽDY možnost záchrany. Zachránit se, odvrátit se od negativního stavu, od toho, co není jejich vlastní podstatou, LZE. Nic jiného si NEBE nepřeje, řekneme-li to pohádkově... Na samotném počátku této změny, resp. přeměny negativních bytostí stojí proces, zvaný konverze. Konverze do pozitivního stavu je zjednodušeně řečeno základním, prvotním obratem k pozitivnímu životu. Můžeme jej chápat jako osobní, niterné, VĚDOMÉ, vlastní "rozhodnutí" změnit sebe samého. U těchto bytostí může vzniknout (a to kdykoli, tak fungují vesmírné zákony - jejichž NEJZÁKLADNĚJŠÍ pods tatou je SVOBODNÁ VOLBA) vlastní upřímná touha přestat konat zlo, touha být láskyplnou bytostí, touha rozdávat radost nebo touha být TÍM, KÝM SKUTEČNĚ JSOU. TOUHA VRÁTIT SE DOMŮ. Jakmile tato konverze nastane, nastane šance i pro každou pekelnou, do té doby negativní bytost. I Ještěři mají VŽDY možnost učinit změnu svého rozhodnutí, odmítnout vlastní zla a lži, obrátit se na stranu PRAVDY. Učinění takového rozhodnutí způsobí, že se tato bytost vymaňuje stále více ze svého vlastního ovládání a v průběhu svých mnoha dalších inkarnací se stává stále více pozitivní bytostí. (Není samozřejmě vyloučena možnost opětovného návratu či inklinace k negativnímu stavu se všemi následky, které zákonitě nastávají). V konečné fázi se z této bytosti, jež kráčela po mnoho svých dalších životů po správné duchovní cestě a hledala PRAVDU, STÁVÁ láskyplná bytost, zcela pravá a nezatížená, čistá. Je to dlouhodobý, složitý proces duchovní přemeny a vývoje. Její trvání je samozřejmě individuální záležitostí. Od několika desítek budoucích životů po stovky, tisíce životů. Vše závisí pouze a jen NA TOMTO JEDINCI, jak bude ZVLÁDAT SVÁ ROZHODNUTÍ, VŠECHNY SVÉ DUCHOVNÍ ZKOUŠKY, KTERÉ BUDE NA SVÉ CESTĚ K VLASTNÍ PRAVÉ PODSTATĚ PODSTUPOVAT. Proces dlouhý, ale stojí za to, nemyslíte, přátelé? BYTOST dříve PEKELNÁ, OD KTERÉ BY SE NEČEKALA JAKÁKOLIV NÁKLONNOST K DOBRU, NATOŽ K LÁSCE, jednou TAKÉ může ZVÍTĚZIT nad ZLEM a vrátit se ke své PODSTATĚ. JE TO POUZE OTÁZKA VOLBY. ŽIVOT MÁ KAŽDÝ PEVNĚ VE SVÝCH RUKOU, NEEXISTUJE OSUD NEBO NÁHODA, NIKDO A NIC NEMŮŽE ZA TO, JAK SE KAŽDÝ JEDNOTLIVEC MÁ, KÝM JE NEBO CO DĚLÁ.  

 

Připomeňme, co nám v těchto dnech zjevuje Stvořitel Prvotní všeho a všech...

.......

"Nacházet se v limbu znamená pro pseudotvůrce plnou ztrátu veškeré moci i jejich zvláštních schopností. Ale znamená to taky naprosto neutrální stav, bez jakéhokoliv vlivu stavu pozitivního či negativního. Značí to rovněž, úplné odkrytí veškerých vzpomínek na dobrovolnost postoje aktivátorů negativního stavu i všechna zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Najednou každý pozná pravou skutečnost původu negativního stavu i důvod, proč mu bylo dovoleno, aby vládl v tomto časovém cyklu. S tímto důležitým vědomím bude každému v negativnímu stavu prezentována nová volba – přejít do pozitivního stavu, podstoupit proces duchovní transformace, anebo, nebude-li někdo s konverzí souhlasit – ODEJMUTÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE Z JEJICH MYSLÍ, KDY SE STANOU SOUČÁSTÍ LIMBA – NICOTY, STANOU SE NIČÍM.

 

Tímto aktem bude negativní stav natrvalo a navěky zrušen, a veškeré poučení o jeho povaze se završí. A takto se splní slib Pána Ježíše Krista, daný ve chvíli stvoření základů jsoucna a bytí. Tímto aktem bude dovršena a ukončena poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho/Její slova “Učiněno jest!“ (Zjevení 21:6) stanou se skutečností. Ale toto je JEDEN Z MNOHA možných scénářů pro to, jak se všechno bude dít. Avšak který způsob bude použit, bude záležet na mnohých složitých činitelích, o nichž nelze nic zjevit z bezpečnostních důvodů až do doby jejich uskutečnění.

 

......."

 

KAŽDÁ BYTOST MÁ v každém okamžiku svého života SVOBODNOU VŮLI UČINIT JAKÉKOLI ROZHODNUTÍ.

V TOM JE NEKONEČNÁ ŽIVOTNÍ SÍLA KAŽDÉ BYTOSTI.

 

 

PRAKTICKÉ RADY - OZBROJENÍ PROTI NEGATIVNÍMU STAVU

 

Důležitou součástí ochrany (kromě LÁSKYPLNOSTI) proti této formě ovládání je PŘÍLIŠ NEPLÁNOVAT. Ano, v dnešní době nemožné, viďte? A právě proto je to tak důležité. Pokud situace nedovolí jinak, čiňte pouze nezbytná plánování, ČÍM MÉNĚ, TÍM LÉPE. Jak jsme si už vysvětlili, negativní entity každým okamžikem vyhodnocují VAŠE MYŠLENKY, a proto velice brzy VĚDÍ, CO CHCETE UČINIT. Jakkoli pozitivní by třeba mohla být tato vaše myšlenka nebo budoucí skutek, věřte, že ještěři o nich budou vědět také (spíš ještě dříve, než si to uvědomíte sami) a učiní vše pro to, aby se Vám nepodařilo nic z toho uskutečnit. Tím, že jim neumožníte dostat se k vašim plánům tak rychle, značně omezíte jejich vliv a také své ovládání. Bude pro Vás samotné jednodušší rozhodovat se a Vaše rozhodnutí budou více dílem vaším, než jejich. (Ještěři jsou schopni, jak jsme si už dříve popsali, naplánovat během dvou, tří dnů okolí tak, aby Vám neumožnili uskutečnit, co jste zrovna měli v plánu. Vlak bude mít zpoždění (náhodou, viďte), babička onemocní, zapomenete klíče... a další "nádody" vám nějak zkříží tyto vaše NAPLÁNOVANÉ PLÁNY). Postupné odstraňování plánování je pozitivní, důležitou součástí nového přístupu k vlastnímu životu A HLAVNĚ K DUCHOVNÍMU RŮSTU.

Chtěli bychom Vám ještě říci, že ovládání se nezbavíte JEN tím, že si tyto informace přečtete, ale jen a pouze vlastním konáním, realizací vlastní DUCHOVNÍ CESTY, což je PRÁCE SVĚTELNÁ, NEZIŠTNÁ PRO sebe a BLIŽNÍ SVÉ POD VEDENÍM a s POMOCÍ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH a VESMÍRNÝCH LIDÍ Z PRAVÉHO STVOŘENÍ NEBE. Jakékoliv JINÉ činnosti jsou jen MARNÝM PODNIKÁNÍM, které můžete realizovat miliardy let, milióny vlastních životů, dle libosti. Jejich kvality a výsledek prožijete vždy na vlastní kůži, v dalších životech budete stavěni před stejné a stejné životní situace, budete dostávat další příležitosti pro zvládnutí toho, co jste se rozhodli na počátku své cesty zvládnout. Každý tento váš další život však bude znamenat horší, znevýhodněnou pozici a kvalitativně horší životní podmínky, ve kterých se budete pohybovat. Je to plně v souladu s vesmírnými zákony. Pokud bytost nezvládne své životní zkoušky, bude mít tolik dalších příležitostí, kolik jen bude potřebovat. A pokud jedny podmínky nestačily, budou jiné. Budou takové, jaké odpovídají dosažené duchovní úrovni. Ta může i klesat. VY SAMOTNÍ a NEJVYŠŠÍ BUDETE čekat, až jednou své životní zkoušky vyřešíte SPRÁVNĚ. AŽ SI SPLNÍTE SVÉ POSLÁNÍ. AŽ SE ROZPOMENETE. Do té doby však budete prožívat ne příliš příjemné životy (podobné tomuto a horším), přesně podle svých zásluh, podle míry své duchovnosti a podle kvality svých skutků v přechozích životech.

A proto, přátelé, rozhodněte sami za sebe, jakou cestou se vydáte dále v tomto životě. Zjistěte, po čem doopravdy toužíte. Pokud to s určitostí nevíte, pokuste se alespoň vycítit, co skutečné je a co není. A čiňte svobodná rozhodnutí. Nedělejte něco jen PROTO, ŽE TO DĚLAJÍ DRUZÍ. Pokud vycítíte, byť na zlomek vteřiny, že něco nechcete nebo že jste obklopeni lží, nebuďte její součástí, nečiňte to.

Přejeme neustále všem bytostem mír a rozpomenutí se, aby vše mohlo ZMĚNIT SMĚR JÍZDY. Aby vše začalo být PRAVÉ. ŠIŘTE SVĚTLO S NÁMI, PŘÁTELÉ. KAŽDÝ JEDEN Z NÁS MŮŽE NEUSTÁLE DOKAZOVAT PSEUDOTVŮRCŮM A CELÉMU NEGATIVNÍMU STAVU NESMYSLNOST JEJICH KONÁNÍ JEŠTĚ PŘED TÍM, NEŽ STIHNOU ROZPOUTAT SVOU PŘEDEM PROHRANOU VÁLKU NA NAŠÍ PLANETĚ ZEMI.

Všichni Vesmírní PŘÁTELÉ jsou s námi... Už jste s některým z nich mluvili? Tak hurá do toho, čekají na Vás noví - PRAVÍ a upřímní přátelé, kteří nám všem touží pomoci. Stačí vyjádřit ZÁJEM A TOUHU po jejich přátelství a komunikaci s nimi.

ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS, ZDA-LI CHCEME BÝT SAMI SEBOU NEBO TĚMI, KTERÝMI NÁS CHTĚJÍ MÍT DRUZÍ.

JEDINÝ "OSUD", KTERÝ MŮŽEME OVLIVNIT, JE POUZE TEN NÁŠ VLASTNÍ. NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZE KTERÝCH SVĚTŮ NEBO DIMENZÍ JSME OVLÁDÁNI, PROTOŽE VŠECHNO OVLÁDÁNÍ JE ÚČINNÉ POUZE TEHDY, KDYŽ TO SAMI DOVOLÍME, KDYŽ HO PŘIJMEME ZA SVÉ.

 

Naši bratři a sestry z NEBE, mnoho světelných civilizací a Prvotní Stvořitel Všeho a Všech nám NEUSTÁLE podávají  pomocnou ruku. 

Rádi vám, milí přátelé, ukážeme cestu, po které se můžete vydat, pokud se rozhodnete pro cestu PRAVDY A LÁSKY. Tato cesta je všem na dosah, ale přitom pro některé tak vzdálená…… 

   

NEBE VÁS MILUJE, ČEKÁ S OTEVŘENOU NÁRUČÍ A MOC SE NA VÁS TĚŠÍ.

 

PLANETA ZEMĚ JE JEŠTĚ STÁLE VE VAŠICH RUKOU... času však už moc nezbývá. 

 

Podrobnější dotazy na konkrétní způsob vysvobození se z pasti negativního stavu (ovládání člověka) Vám rádi zodpovíme na osobních setkáních nebo na přednáškách. Jakékoli dotazy k tématům celého webu vám rádi zodpovíme také prostřednictvím emailových spojení.

........

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Vesmírní kamarádi, Stvořitel Prvotní Všeho a Všech, světelné bytosti naší planety Země, Auron a Ema