Přátelé,

 

zastavili jste se někdy nad myšlenkou, jak je možné, že život "žije"? Jak je možné, že něco roste, dýchá, pulzuje, mluví - prostě ŽIJE?

Někoho z nás možná již dávno uspokojilo omezené vědecké vysvětlení (omezené hmatatelnými důkazy, ze kterých musí vycházet, aby věda byla vědou), že život je pouhou otázkou chemických reakcí, náhodně a dokonale fungujících. Konec vědeckého vysvětlení.

Pro někoho dostačující vysvětlení a konec dalších otázek. Pro některé ale další otázka:

Odkud se ale bere to něco či někdo, co všechny ty chemické reakce pohání a řídí?

 

Vždyť ani chemické reakce v těle, růst, myšlení a cítění...vždyť to všechno nemůže fungovat "samo od sebe". Jak to, že hmota - naše fyzické tělo a jeho buňky rostou a žijou? Ano, na toto už poskytla věda vysvětlení, neboť toto mohla podložit konkrétními změřitelnými veličinami. "Máme tady prokázané nepostradatelné podmínky života. Je to nepostradatelný vzduch. Je to nepostradatelná voda. Teplo a světlo. Jsou to jednoduše příhodné klimatické podmínky pro život. Jsou tady ještě živiny - opět chemické látky nejrůznější struktury...Jsou tady VŠECHNY DŮLEŽITÉ SOUČÁSTI. A TY UTVOŘILY ŽIVÉ - MYSLÍCÍ A CÍTÍCÍ BYTOSTI". Konec vědeckého vysvětlení.

      

Také jste si všimli, přátelé, že věda nám předkládá pouhé podmínky pro ŽIVOT? Pro život, jehož příčinu nezná?

I věda přece ví, že v každé "neživé" věci, například i kameni, pulzuje život.

Dokážeme zaznamenat neustálý pohyb částic ve všem, co nás obklopuje, bez ohledu, jestli tomu říkáme "živé" nebo "neživé". Už i dítě školou povinné získalo poznatek vědy, že jakákoli hmota (i "neživá") je shluk částic, které se POHYBUJÍ. Jinak by nic nemohlo existovat "pohromadě". Hmota by se "rozpadla". Kámen by nám protekl rukama, jak by byl "mrtvý". Jenže neproteče. Je v něm ŽIVOT. Je v něm síla, o jaké nechceme vůbec slyšet. Nechceme ji znát.

Jak je tedy možné, že v "neživé" věci pulzuje život také bez ohledu na výše zmíněné "podmínky života"? Jak je možné, že atomy všech prvků jsou plné života bez ohledu na vzduch, vodu, světlo, teplotu...

Vždyť jsou také ve Vesmíru, ve vakuu, kde konkrétně tyto složky nejsou...tyto "NEŽIVÉ" PRVKY se vyskytují V TAK EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ ŽIVOT NAPROSTO VYLUČUJÍ. "Příhodné" podmínky pro život někde prostě nenajdeme.

A i kdyby někteří nechtěli jít tak daleko (nebo blízko) - až k atomům, snad se někteří vytrvalejší z nás přesto ještě zeptají:

"A ODKUD JE TA PODMÍNKA ŽIVOTA - TEN VZDUCH? ODKUD JE TO SLUNCE A SVĚTLO? ODKUD JE TEPLO? JAK JE MOŽNÉ, ŽE "TO" EXISTUJE A MÁ TAKOVOU SÍLU?"

 

Odpověď vědy zní hrdě a neotřesitelně: "VŠE JE CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ ZÁLEŽITOST ELEKTROMAGNETICKÉHO VLNĚNÍ A KMITÁNÍ, NÁHODNÉHO SHLUKU PRVKŮ, KTERÝ BYL IDEÁLNÍ PRO VZNIK ŽIVOTA. VŠE JE TEDY HMOTNÁ, ČÁSTICOVÁ ZÁLEŽITOST. TAK VZNIKL ŽIVOT. NEUVĚŘITELNOU NÁHODOU. SHODOU PŘÍHODNÝCH OKOLNOSTÍ.

 

 A kde se vzala energie pro kmitání a vlnění uvnitř neživých částic? A kde se pak vzala hnací síla, motor, který nedovolí KMITÁNÍ A VLNĚNÍ nikdy přestat? Kdo částicemi kmitá a vlní? SAMY ČÁSTICE SE ROZHODLY, ŽE ZAČNOU KMITAT?

 

Na to nám již věda neodpovídá. Vědě jednoduše stačí, že vidí kmitání a vlnění. Po zdroji se již nepídí. Tuší, že na zjištění této "záhady" by musela přestat být vědou. Materiální vědecké nástroje by selhaly. 

A někdo se přece jen zastaví u vědecké náhody jako zdroji všeho:

 

A mohla by být náhoda TVŮRČÍ? Mohla by mít takové schopnosti, že by se dokázala projevit a způsobit takovou promyšlenou "náhodu" jako život? Jenže nic promyšleného UŽ NEMŮŽE BÝT NÁHODA...

Nic, co má smysl, nemůže být náhoda.

 

(... A JÁ NÁHODA JSEM VZNIKLA TAKÉ NÁHODOU NEBO JSEM UŽ EXISTOVALA A ŘEKLA JSEM SI: ASI JSEM POUHÁ NÁHODA, OJOJ, A ASI JSEM VZNIKLA NÁHODOU. JŮŮŮŮ. JSEM TAK NEDOKONALÁ PROTO, ŽE JSEM VZNIKLA NÁHODOU? KDO MĚ UTVOŘIL, KDYŽ BYCH TO SAMA NEDOKÁZALA. AHA, NÁHODOU.
A JAK SE MÁM PROJEVOVAT, KDYŽ NIC NEVÍM. JSEM POUHÁ NÁHODA, KTERÁ NEVÍ, CO SE STANE A STÁT MŮŽE. PRAVDA, TAK UTVOŘÍM DOKONALÝ ŽIVOT, PROTOŽE VŮBEC NEVÍM, CO TO JE. NEMÁM NIC, Z ČEHO BYCH JEJ UTVOŘILA, ALE SVĚT MI NĚJAKOU DOBU UVĚŘÍ, ŽE JSEM TO BYLA JÁ. DOKONALÁ NÁHODA. HURÁ DO TOHO...).

 

Nabízí se tedy možnost, že náhoda NEEXISTUJE. ŽÁDNÁ SHODA OKOLNOSTÍ NEMOHLA NIKDY STVOŘIT ŽIVOT. A NEVĚDOMÉ (třebaže živé na nejnižší úrovni) bytosti (kámen, chemické prvky) nemohly stvořit něco, co VĚDOMÍ MÁ.

Kdo nebo co je tedy ta SÍLA, ta kouzelná moc, kterou si myslíme, že neznáme, a přitom TUŠÍME, že existuje?

 

Tak kdo jsi? Kdo jsi, mocná sílo, která od nás nic nežádáš a všechno dáváš?

 

Přátelé, co myslíte, že nám odpoví naši učitelé, vědci, naši vůdcové? Nemohou nám odpovědět jinak, než lží. Nemůžeme znát pravou podstatu života, protože bychom zjistili, že VŠECHNO JE JINAK. VŠECHNY DOSAVADNÍ SPOLEČENSKÉ SYSTÉMY (VĚDECKÉ, NÁBOŽENSKÉ, EKONOMICKÉ, SOCIÁLNÍ, POLITICKÉ) BY SE ZHROUTILY. ZJISTILI BY JSME, ŽE VŠECHNO, ČEMU JSME DOPOSUD VĚŘILI, NEPLATÍ. MOCNÍ BY POZBYLI MOC, NEBOŤ ZÁKONY PSEUDOTVŮRCŮ BY SE PROJEVILY JAKO NESMYSLNÉ. POCHOPILI BYCHOM SVOU JEDNOTU A ROVNOST. POZNALI BYCHOM, ŽE ZÁKON JE JEN JEDEN, JEDINÝ. JINÝ, NEŽ JSME CELÁ STALETÍ UZNÁVALI ZA JEDINÝ MOŽNÝ.

 

VESMÍRNÝ. UNIVERZÁLNÍ. ZÁKON LÁSKY.

 

ZÁKON, JAKÝ PLATÍ VE VŠECH NEBESKÝCH SPOLEČNOSTECH. PLATÍ TAKÉ NA NAŠÍ PLANETĚ ZEMI, JENŽE TADY JEJ NIKDO NEUZNÁVÁ. TADY JSME SI "UTVOŘILI" ZÁKONY NOVÉ. MYSLÍME SI, ŽE LEPŠÍ. ZÁKONY, KTERÉ NÁM PO STALETÍ PŘINÁŠÍ BEZPRÁVÍ, BÍDU, STRACH, NEMOCI, STRÁDÁNÍ, NENÁVIST, VÁLKY...

 

PŘINÁŠÍ UTRPENÍ PRÁVĚ PROTO, ŽE JSOU V ROZPORU SE ZÁKONEM NEJVYŠŠÍM. 

MOCNÍ ZATÍM NEDOVOLÍ, ABY LIDSTVO POZNALO PRAVDU. VLÁDY VŠECH ZEMÍ MAJÍ PŘESNÉ INSTRUKCE, JAK SPOLEČNOST ŘÍDIT, VYCHOVAT, ABY SE NEDOSTALA K PRAVDĚ, KTERÁ BY ZACHRÁNILA VŠECHNY. KDYŽ NEBUDEME ZNÁT SVŮJ PŮVOD, NIKDY SE NEDOZVÍME, ŽE JSME SVOBODNÉ BYTOSTI, ŽE MŮŽEME BÝT OPRAVDU ZDRAVÍ. ŽE MŮŽEME BÝT ŠŤASTNÍ.

KDYBY LIDSTVO ZNALO PRAVDU O SVÉM PŮVODU, POCHOPILO BY, ŽE MÁ NEOMEZENÉ MOŽNOSTI, ŽE NEPOTŘEBUJE VLÁDCE A MOCNÉ. POCHOPILI BYCHOM, JAKOU SÍLU MÁME VE SVÝCH VLASTNÍCH RUKÁCH. POCHOPILI BYCHOM, ŽE NEMŮŽEME NIKDY STRÁDAT. POZNALI BYCHOM, ŽE NENÍ NA SVĚTĚ NIC, ČEHO BYCHOM SE MOHLI BÁT. MĚLI BYCHOM VŠEHO DOSTATEK. RADOVALI BYCHOM SE ZE SVÉHO BYTÍ. POCHOPILI BYCHOM, ŽE NEJSILNĚJŠÍ ZDROJ VŠEHO JE JEN JEDEN.

 

PROCÍTILI BYCHOM TÍM NEJČISTŠÍM ZPŮSOBEM, ŽE NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA

 

ALE my TEĎ, zdá se, věříme všemu, co nám mocní předloží. Jíme, co nám říkají, oblékáme se, jak nám říkají, chováme se PŘESNĚ tak, jak chtějí. My jsme opravdu přesvědčeni, že je to SPRÁVNĚ. Učíme se, co chtějí a co dovolí. Nikdy se nemáme dostat k Pravdě. Celý život to děláme. Ani nás nenapadne myslet si, že VŠECHNO JE ve skutečnosti JINAK.

Věříte tomu, co slyšíte a vidíte? Je pro Vás důležité a pravdivé, co říkají v televizi? Věříte, viďte, protože nevěříte tomu, že by nám "hromadně" lhali... Lidstvo je neustále důmyslně programováno, aby přijímalo obecně uznávané pravdy a k tomu jsou využívány prostředky masové komunikace s velkým úspěchem. Kdo stojí za tím vším? Pseudotvůrci, negativní entity, ti, kteří nám chystají KONEC svobodného života.

(DOPORUČUJEME SI PŘEČÍST O OVLÁDACÍCH PROGRAMECH SIL TEMNA - VIZ ČTENÍČKO)

A tak vše probíhá přesně podle pravidel a plánu. Nikdo z nás se nesmí dozvědět více, než mocní tohoto světa dovolí. Nikdo se nesmí příliš ptát. Co kdyby se někdo dostal na cestu k Pravdě..."Musíme mít připraveny odpovědi a možnosti, jak takto "podezřelého" jedince umravnit. Pokud se objeví  "rizikový" jedinec, který by až příliš intenzivně pátral po Pravdě, uděláme z něj vědce, učitele, blázna nebo žebráka...Chystaná čipová totalita nám pomůže tyto jedince dostat pod kontrolu. Národ musí přijmout "pravdu", kterou pro něj máme připravenou my mocní z tohoto světa i mimo něj (negativní pozemské i mimozemské bytosti, PSEUDOTVŮRCI, JEŠTĚŘI Z PEKEL), kteří tady vládneme."

Přesně podle plánu...NEBO NÁHODA?

A tak žijeme v iluzorní představě, že život vznikl neuvěřitelnou náhodou, že v celém obrovském Vesmíru jsme jediné inteligentní bytosti právě my a přitom jsme pouhými produkty "neživých" prvků a sloučenin důmyslně a náhodně stvořených.

Také Vám to přijde legrační?

 

Přátelé, ještě stále cítíte, že existuje "náhoda" jako zdroj našeho života? Také jste zjistili, že by musel být na planetě i v celém Vesmíru pěkný chaos, kdyby tomu tak bylo? Kdyby se vše dělo nečekaně, náhodně, bez jakéhokoli řádu, pravidel, záměru?

 

Nevěděli bychom dne, hodiny, pravděpodobně v každičkém okamžiku bychom očekávali cokoli...Úplně cokoli...Neměli bychom vůbec žádnou jistotu, že za pět minut budeme dýchat... Konec, začátek, kdo teď přijde na řadu? Ententýky dva špalíky...Na koho to slovo padne?

Je vše jen NÁHODA? Že vznikl Vesmír. Že vznikl Život z neživé esence? Že jste vznikli VY. Že EXISTUJETE. Že čtete tyto řádky. Že DÝCHÁTE...

Přátelé, jak je to tedy?

Jsme rádi, že jste se právě rozpomenuli na odpověď.

 

Náhoda neexistuje. Důkazem je samotný život.

Váš vlastní život. Vaše poslání v něm.

Důkazem je vše živé.

 

Odpoutejte se od rozumu, který tlumí pocity, tlumí pravou komunikaci s Vaší vlastní podstatou. Dělá to proto, protože si téměř nic, co potřebujete opravdu poznat, nedokáže "vysvětlit" svými možnostmi. Rozum je naprogramován, aby hledal výhody, kalkuloval a odmítal vše, co by mohlo zastínit jeho dominanci. Co nedokáže pochopit, to odmítne. Zavrhne, zesměšní, zostudí...Prostě POPŘE. Vyhodí. Je to jeho "přirozená" reakce.

A tak žije lidstvo dále v nevědomosti. Díky svému ROZUMU, který nás naučili používat JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A HLAVNÍ NÁSTROJ BYTÍ. Člověk ROZUMNÝ. KDO BY TO CHTĚL POPŘÍT...

 

Tak KDO nebo CO je ta MOCNÁ SÍLA života?

Díky KOMU ŽIJI?

Tady je, přátelé, v plné kráse...ZDROJ NEKONEČNÉ ENERGIE...

           

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jste VY, přátelé. To VY jste všechno, co existuje.

 

Vaše existence je jediným důkazem existence Stvořitele. Pro někoho hmatatelným, pro někoho ne.

 

Pokud cítíte, že jste ŽIVOT, pak cítíte svou pravou podstatu.

 

Zdraví Vás Stvořitel Prvotní Všeho a Všech v podobě, jakou mu sami dáte.

 

"Jakmile uvěřím, uvidím..."

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...