Karel Gott se "už" před 11 lety bál totalitní světovlády

 

"Karel je opravdu Bůh. Před 11 lety uveřejnil v Lidových novinách rozhovor, za který se mu tehdy smáli. Dnes ho čteme se zatajeným dechem. Pár měsíců před 11. zářím 2001 pořídila redaktorka Lidových novin Jana Machalická se Zlatým Slavíkem velmi neobvyklý rozhovor. Při vší úctě k Mistrovi byla z jeho odpovědí tak překvapená, že si z něj v úvodu rozhovoru trochu dělala legraci, aby si čtenáři nemysleli, že snad bere Gottovy myšlenky vážně.

Jana Machalická tehdy psala: „Když už se Karel Gott rozhodne vyjádřit veřejně jiným způsobem než písní, stojí to rozhodně za to. Hovořit s ním o historii 20. století a globalizaci je silný zážitek.

Matador české pop-music na chvíli odloží svůj charakteristický úsměv a vypráví například o tom, že všichni jsme jen pouhými figurkami, kterými manipulují tajemné skupiny mocných finančníků a okultistů. Muž, jenž za své poslání považuje "přivádět publikum do meditativní polohy, v níž se přenese do fiktivního světa příjemných pocitů", varuje, že se řítíme vstříc nové orwellovské totalitě.

Část rozhovoru z archivních Lidových novin nyní AC24.cz uveřejňuje. Karel Gott z něj vystupuje jako člověk nadaný neobyčejnou předvídavostí. Nepochybně za to může i skutečnost, že se zpěvák díky své popularitě už od 60. let stýkal s vlivnými lidmi na Východě i Západě a měl tak přístup k informacím, které pro veřejnost zůstávaly nedostupné."

(2012)

 

Dokáží se voliči poučit ze svých omylů?

 

Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. (ilumináti) nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.

 

Mohl byste to nějak upřesnit?

 

Jde o osoby, které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo.

 

Není to poněkud vykonstruované? To by znamenalo, že jedinec, dokonce ani skupina nemá šanci cokoliv ovlivnit...

 

Dal bych několik příkladů z historie. Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu - jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní, že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos.

.....

 

Řekl jste, že na vývoj společnosti mají zásadní vliv jakési svaté řády, lóže a mysticko-okultní organizace. Co si myslíte o vlivu křesťanských církví a dalších světových náboženství?

 

Církve, i když se naoko zdají oslabené, a jsou jakoby cítit naftalínem, mají stále obrovský mocenský a politický potenciál. Být viděn je možná důležitější než vidět. Proto mnohé dalajlámovy cesty od střechy světa až po díry světa, proto ty nekonečné světové mise papežovy, při kterých obdivuhodně, svou a snad i boží vůlí překonává slabost danou věkem. (Dočasně ji překonává vůlí negativního stavu, který papež naneštěstí podporuje, nikoli vůlí Boží, neboť pak by život papeže a jeho činy musely být zcela odlišné. Bližší informace k dobíjení negativních lidí negativním stavem nabízíme níže (pozn. webu)).

 

Nejčastější slovo, které padá při diskuzích o stavu a vývoji dnešního světa, je globalizace. Co si o tomto jevu myslíte vy?

Tady asi nebudu poslem dobrých zpráv - jak mě přátelé kdysi charakterizovali. Obávám se, že celosvětové dění směřuje k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou - už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů - nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat. Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost - ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením.

obr.: KONTROLA MYSLI. Zneužití a znetvoření VAŠICH MYŠLENEK. Trýznivé uvěznění vaší DUŠE. Zkorumpovaná vláda: Zapouzdření vaší duše toxickým EMF (technologií využívající elektromagnetické pole), Stephen Marley, 2007

 

To zní poněkud jako orwellovská utopie...

 

Ani ne. Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Pozn. webu k výše uvedenému

Papež (a nejen on z řad negativních lidí) je uměle udržován při pseudosíle a pseudoenergii negativním stavem. Ještěři z pekel si jej pečlivě vydržují, uměle mu dodávají energii (kterou sám už nemá a nedokáže obnovit, neboť se dal na stranu negativity, pekla), aby mohl ještě po nějakou dobu konat negativní skutky, které negativní stav požaduje. Papež má ještě stále celkem výraznou moc co do negativního OVLÁDÁNÍ mas lidí, LHANÍ těmto nevědomým, slepě oddaným davům, což se samozřejmě negativnímu stavu velice hodí do plánu. Mocní tohoto světa (mezi které patří také papež) jsou přesně podle plánu mocnějších mimo náš svět  řízeni a kontrolováni, aby se podíleli na plnění svého negativního poslání. Veškeré jednání negativních lidí podporovaných a řízených negativními entitami má za úkol pomoci dosáhnout postupně všech cílů negativního stavu (dokonalým ovládáním lidí skrze sofistikované ovládací programy počínaje (včetně peněžního systému, haarp, kontroly mysli, chemtrails, smrtících epidemií, hladomoru, záměrně vyvolávaných světových válek, ekonomických krizí, politických, náboženských a dalších nepokojů a rozporů mezi lidstvem), totalitní světovládou a čipovou totalitou pokračujíce a pokusem o dobytí Nejvyššího - Stvořitele Prvotního Všeho a Všech - v konečné fázi nadvlády negativního stavu konče).

 

Zdůrazňujeme, že KAŽDÝ člověk, KAŽDÝ, má svobodnou vůli a svobodnou volbu pro veškerý svůj život. Každý se může v kterémkoli okamžiku ROZHODNOUT, zda-li bude směrovat svůj život POZITIVNÍ cestou, nebo tou NEGATIVNÍ, destruktivní pro sebe samého. Každý člověk se v každém okamžiku rozhoduje, pro kterou stranu bude pracovat: zda-li pro stranu SVĚTLA A PRAVDY, nebo pro stranu PEKLA, TMY, LŽI A UTRPENÍ. Většina lidí, jak můžete sami vidět, si VOLÍ SPOLUPRÁCI S TEMNOU STRANOU. ŘÍTÍ SE DO PEKELNÝCH SVĚTŮ, ALE JE TO JEJICH SVOBODNÁ VOLBA.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA MÁ KAŽDÝ MOŽNOST ZVOLIT SI, JAKÝM SMĚREM SE VYDÁ.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA MÁTE MOŽNOST ZVOLIT SI CESTU PRAVDY A LÁSKY NEBO CESTU ZLA A NENÁVISTI.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA SE ROZHODUJETE, KÝM JSTE. PŘIJÍMÁTE TÍM VŠECHNY DŮSLEDKY, KTERÉ Z VAŠICH ROZHODNUTÍ ZÁKONITĚ VYPLÝVAJÍ. NIC NEŽ DŮKAZ NEKONEČNÉ SVOBODY KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

NIC NEŽ DŮKAZ NEKONEČNÉ LÁSKY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH...

Bůh nám tady zanechal vzkaz, přátelé...

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SE ROZHODUJEŠ, KÝM JSI A BUDEŠ.

TVŮJ ŽIVOT JE VŽDYCKY VÝSLEDKEM TVÝCH MYŠLENEK. TVÝCH SVOBODNÝCH VOLEB.

 

Přesně podle plánu Ještěrů pracuje papež a převážná většina lidstva. Připomínáme, že energie negativních lidí na Zemi (těch, kteří reprezentují sílu negativního stavu) pochází právě z negativní strany. Jak štědří jsou, viďte. Dávají negativním lidem (svým věrným sluhům) sílu a ostatní se jen diví, jak je možné, že zvládají tak vyčerpávající životní nároky, například dvanáctihodinové směny dobrovolně vyžádané třeba i v počtu pěti dní za sebou (se zklamáním, že to nejde ještě natáhnout na další dny), po každé z nich nakoupit, navařit, uklidit, obstarat rodinu, usmívat se, kypět energií, vyřídit to a ono, stihnout jedno či dvě v hospůdce na rohu, a na konec dne (nekonečných 24 hodin trvajícího) jim zbyde ještě spoooooousta času i pro sebe (a na jejich duchovní rozjímání o jejich vlastní podstatě). Tito lidé jsou typičtí představitelé a rozmnožovači negativního stavu a pro negativní svět - ten současný - jsou to právě oni, kteří jsou vyzdvihováni, odměňováni, kteří jsou žádoucí a podle jejichž výkonnosti se neustále zvyšují nároky na všechny ostatní. Jenže jsou to právě a jen tito negativní lidé, podporováni negativním stavem a jeho destruktivní pseudoenergií, kteří - jakmile přestanou být pro negativní stav potřební (často z důvodu nemocí, jež si způsobili právě tímto životním stylem, nebo nepotřebnosti, kdy se na scéně objeví potenciálně ještě výhodnější a výkonnější loutkočlověk) - jsou odkopnuti a vydáni napospas svým vlastním silám, tedy ve skutečnosti žádným. Tito - "dříve tak výkonní a oceňovaní pracovníci" - většinou brzy po ukončení "štědré" energetické podpory negativních entit - zákonitě onemocní velice závažnými chorobami, končí své pozemské životy opuštěni a zdevastováni vlastním nepochopením hodnoty a smyslu vlastního života. Nelehké a nepříjemné další a další životy čekají na tyto jedince, kteří svůj pozemský život stáli na straně pekla, na straně temných sil, jejichž podporu (nejen v tomto životě) přijímali a pro ně pracovali. Mnohem horší životní podmínky a těžší zkoušky čekají na tyto jedince, kteří nedokázali za celý svůj pozemský život přijít na PRAVÝ smysl svého života, rozpomenout se na svou PRAVOU PODSTATU, nastoupit cestu Lásky, vést pozitivní život a pracovat na svém DUCHOVNÍM RŮSTU.

Podle síly negativního stavu si lidstvo samo vytváří svůj vlastní negativní svět, nároky na přežití nejsilnějších (ve skutečnosti však těch nejslabších, tedy představitelů negativního, ubohého stavu). Toť výkladní skříň negativního stavu a všichni toto každý den vidíte, prožíváte...

A všichni jen kroutíte hlavou, divíte se, nadáváte, brečíte, práskáte do stolu, hádáte se, soudíte se, ničíte se, marodíte, umíráte, nespokojeni a nešťastni.... Vaše volba. Volíte si otroctví pro negativní stav, proto jej také plně prožíváte. Vaše svobodná volba. Nelíbí-li se vám, zvolte si něco jiného! Čiňte rozhodnutí, jež jsou v souladu s vašimi nejvnitřnějšími pocity. Ty jsou totiž pravé. Jenže jak by jste se k nim dostali, když nestíháte, když se podbízíte, když se strachujete, zda-li obstojíte požadavkům všedního dne, který má být pro vás jedinečný pro váš duchovní růst, stejně jako všechny ostatní dny, pro které jste se tady na Zem inkarnovali..... když uleháte vyčerpáni, abyste alespoň na pět hodin (práškového spánku) na všechno zapomněli... Kdypak přijde čas na to hlavní? Nikdy, viďte, ale to vám taky stále nevadí.... Vaše volba. Vaše VOLBA nesplnit si své poslání a prožít celý život v nevědomosti o tom, kým jste, proč jste zde a kam brzy odejdete. VAŠE CHYBNÁ VOLBA. ALE SVOBODNÁ. MÁTE PRÁVO ČINIT VOLBY, JAKÉ CHCETE. TO VÁM DAL BŮH. A TO VÁM NIKDY NEVEZME. SVOBODNOU VŮLI VÁM NIKDY NIKDO NEVEZME.

K výše uvedenému ještě stručně dodáváme, že pozitivní lidé jsou rovněž vnímaví vůči negativním energiím, avšak nejsou jimi posilováni k podpoře negativního chování a jednání, jako v případě lidí negativních (stejné energie se vzájemně posilňují, umocňují a přitahují). Pozitivní lidé rozlišují negativní energie a nenechávají se jimi ovládat. Naopak, pozitivní lidé dostávájí a přijímají ochrany a energii z pozitivní strany, od Stvořitele a Vesmírných přátel, která je nejsilnější energií Vesmíru, resp. přebíjí a ničí vše, co s touto energií není v souladu.... pozn. webu).

obr. Černá pro oděv a zlatá ve formě křížů a dalších negativních symbolů (nemajících nic společného s Bohem jakkoli nazývaném)..... opravdu si myslíte, že to je posilňující, pozitivní barva a symboly Míru, Spravedlnosti, Pokory, Jednoty, Tolerance, ROVNOSTI a Lásky? Nenechte se vlákat do pasti, je dost silná, viďte... negativní stav ví přesně, co a proč dělá...

obr.: Odnepaměti mocná, falešná a zastrašující CÍRKEV: přikazuje, zakazuje, podmiňuje, zastrašuje, obviňuje, soudí, odsuzuje, trestá a zabíjí. Prý jménem Boha. Říkají to ve svatostánku, tak je to pravda...

 

 Pokud máte POCIT, že něco není tak, jak se jeví, že něco nemůže být tak, jak bylo (je či bude), pak je váš pocit

PRAVÝ.

Pokud nepociťujete stejně něco, co hlásají druzí, pak nebuďte překvapeni. Pak vězte, že jste pocítili své pravé pocity, které vás směrují k

PRAVDĚ.

Rozlišujte pravost či nepravost životních událostí, které si vytváří a následně prožívá veškeré lidstvo na Zemi.

VYCIŤUJTE Pravdu.

ZASLECHNĚTE PRAVDU.

Tou JEDINOU PRAVDOU JE VAŠE VLASTNÍ DUŠE, přátelé...

Mluví s Vámi v každém okamžiku Vašeho bytí.

Vy sami jste jedinou a nejvyšší Pravdou.

Kolik z vás ji však touží zaslechnout a poznat?

Kolik lidí raději sáhne po falešné pravdě, jen aby nemuseli měnit své negativní životy, tak (ne)příjemné a (ne)šťastné...

Poznejte Pravdu a poznáte ŽIVOT.

Jakmile zjistíte, KÝM JSTE, pak začnete PROŽÍVAT PRAVÝ ŽIVOT.

Pak pochopíte VŠE.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Přátelé,

 

v souvislosti s výše uvedeným rozhovorem s Karlem Gottem poukazujeme na zmínku o totalitní světovládě (blíže na tomto webu v záložce Čipová totalita, Totalitní světovláda), iluminátech řídící veškeré dění na planetě Zemi i o blížící se čipové totalitě.

Jednou prozřeme všichni. Jednou všichni pochopíme, jaké volby jsme činili v rámci svých inkarnací ve svůj vlastní neprospěch. Jednou všichni pochopíme, že DŮKAZEM SVOBODY JE PROŽITÁ ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ SVOBODNÉ VOLBY.

Jednou.

JEDNOU na shledanou.

Nic než LÁSKA