Náplní jednotlivých následujících (pod)podzáložek jsou všechny kapitoly knihy Základy lidské duchovnosti, v této podzáložce konkrétně její část PRVNÍ - DUCHOVNÍ ÚPADEK.

Pro lepší orientaci a přehled uvádíme níže jen názvy kapitol této PRVNÍ části knihy - kapitoly jsou následně zpracovány v následujících sedmi jednotlivých pod(pod)záložkách.

Pro ty z vás, kteří jste na počátku svého rozpomínání se na svou vlastní podstatu, resp. podstatu veškerého ŽIVOTA, je nezbytné číst všechny tři části knihy (Duchovní úpadek, Duchovní obrození a Duchovní pokrok) postupně. Každá část, resp. její kapitoly navazují na ty předchozí a všechny postupují od základních poznatků k těm, které zákonitě následují. Hlubší a pravé pochopení duchovních souvztažností je možné opravdu jen tímto postupným počínáním.

 

Přejeme Vám, přátelé, nádherné rozpomínání na LÁSKU, kterou JSTE.

 

 

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

Petr D. F., 1982

 

ČÁST PRVNÍ

D UCHOVNÍ ÚPADEK

 

1. Definice a principy duchovnosti obecně a lidské duchovnosti zvlášť. Pojem Nejvyššího.

2. Vznik hmoty, Vesmíru a sentientních bytostí. Původní účel, cíl a uspořádání lidského života a jeho přírodního, duševního a duchovního stavu.

3. Počátek a důvody lidského duchovního úpadku

4. Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na vývoj člověčenstva jako celku

5. Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na jednotlivé oblasti lidského života, lidských aktivit, systémů a vztahů

6. HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR. KONEC LIDSKÉ ÉRY.

7. Současný stav věcí v rozpoložení člověčenstva a lidské duchovnosti, příprava na nový věk.