Ke čtení páté kapitoly odkazujeme čtenáře na zdrojový web světelné literatury www.vesmirni-lide.cz

Pojďme dále na následující zajímavou kapitolu šestou pojednávající o životním stylu lidí v nové éře a novém praktikování duchovnosti.