americký AGENT PROMLUVIL

 

Obr: Dutý pól. Vstup do nitra Země. Foceno z oběžné dráhy.

 

Toto je skutečný příběh, který byl vyprávěn příslušníkovi Svobodných zednářů. Tento iluminát věděl, o co se jedná, byl však velmi opatrný na to, co odpoví a jak na předložené informace reaguje, aby je přímo nepotvrdil. Ví však sám dobře, že nepřímo potvrdil, že o všem už dávno ví.

 

"Svůj příběh mi vyprávěl muž, jehož jsem potkal v dubnu 2003 ve Schwarzwaldu. Když mu bylo kolem pětačtyřiceti let, působil u vojenské kontrarozvědky USA a za zásluhy byl převelen do jednotky zvláštního nasazení v Antarktidě.

Jeho úkolem bylo hlídat jistou hraniční linii v nehostinných ledových polích. Stanoviště bylo vzdáleno asi 100 km od jižního pólu.

Absurdnost celé situace si uvědomil již několik dní po svém příjezdu. S vysoce technologicky vyspělými zbraněmi měli dohlížet na zdánlivě náhodně položenou hranici v neobydlené oblasti ledového království! A to všechno dvacet čtyři hodin denně ve vícesměnném provozu. Měl povel ihned střílet na všechno, co by se pokusilo kterýmkoliv směrem překročit hranici hlídaného teritoria.

Den co den se mu naskýtal stejný obraz. Sníh, sníh a zase sníh, někdy pro změnu sněhová bouře a krutý mráz. Za jedinou známku života mohl považovat pouze "podivíny", tedy své kolegy, všichni speciální agenti jako on, z části Američané, perfektně vycvičení a po zuby ozbrojení. Bylo to pošetilé. U hranice se neukázalo ani zvíře. Ale úkol byl samozřejmě výborně zaplacen.

Po týdnech jednotvárné práce se rozhodl, že se věci podívá na kloub. Nebylo to právě jednoduché, a navíc dost nebezpečné. Překračovat hranici bylo striktně zakázáno a uzavřená oblast byla tabu i pro členy rozvědky. Průzkum bylo nutné pečlivě naplánovat. Nenápadně shromáždil vybavení, lyže, oblečení, proviant, termoláhve a další nezbytné potřeby.

Když měl přípravy za sebou, musel ještě najít vhodný čas. Ideální byla sněhová vánice, v níž by se mohl snadno vytratit, a střídání služeb.

V příhodném okamžiku se vydal do zakázané oblasti. Chůze byla namáhavá a vysilující. Hodiny ubíhaly a zdánlivě se nic neměnilo. Všude byla jen nekonečná bílá poušť. Kromě bouře a zimy ho trápil také fakt, že může skončit ve skryté ledovcové puklině. Po mnoha hodinách se počasí uklidnilo a muž měl dojem, že na horizontu vidí nějaký pohyb. Pokračoval v chůzi. O několik kilometrů dál bylo na obloze jasně vidět jakési létající předměty. Křižovaly horizont a střídavě za ním mizely a zase se objevovaly. Očividně tam musela být obrovská propast.

V životě už zažil a viděl hodně, ale tohle ještě ne. Vznášející se létající objekty měly různé tvary a barvy, některé dokonce vysílaly jistý druh záření.

Vznášedla měla tvar talíře nebo doutníku a pohybovala se bezhlučně.a poměrně rychle. Od jejich základny ho dělilo jen několik kilometrů. Přešel mu mráz po zádech. Bylo mu však jasné, že ho kamarádi už několik hodin postrádají a jistě taky hledají.

Najedou se jeden z objektů přiblížil a přistál přímo před ním. Měl asi třicet metrů v průměru a vojenské označení Třetí říše! Nezmohl se na slovo. Otevřely se jakési dveře a v nich se objevil muž v říšské uniformě. Byl urostlý, vysoký a budil dojem silné osobnosti.

Bezchybnou němčinou mu řekl: "Dobrý den, pane Schmitte, víte, že se pohybujete na zakázaném území? Pátrá po Vás několik skupin. Nabízím Vám, abyste letěl se mnou. To by pro Vás znamenalo vzdát se svého dosavadního života, ale za to poznáte život, jaký si ani nedovedete představit. Je jen na Vás, jak se rozhodnete."

Muž užasl. Právě ho oslovil německý říšský důstojník, a navíc jeho vlastním jménem! Odkud mne mohl znát? Vesmírné lodě, létající talíř s hákovým křížem, důstojník - to všechno přece není možné. Navíc v zemi nikoho! Váhal. Byl nejistý a měl strach. Důstojník svou nabídku opakoval ještě jednou. "Pokud půjdete se mnou, Váš život se od základu změní. Ale vězte, že odtud není cesty zpátky! Nebo můžete zůstat zde, čeká Vás vězení - pátrací četa není daleko..."

Muž váhal, ale nakonec odmítl. Nechtěl se spoléhat na nejistotu a raději se rozhodl pro vězení.

"Dobrá", řekl důstojník, "je to Vaše svobodná volba. Žijte blaze!" Nastoupil do létajícího talíře, dveře se zavřely, vesmírná loď se lehce zvedla několik metrů nad zem a chvíli tam setrvala.

Pak prudce zrychlila a jako když střelí, vzdálila se směrem k podivným létajícím objektům, které byly vidět v dálce.

Po nějaké době se agent vydal na zpáteční cestu. Už po několika minutách slyšel rachot motorových saní...

Opravdu se nakonec dostal do vězení a pouze naznačil, co tam údajně prožil - výslechy, mučení a podobně. Výslechy se prováděly nejdříve v USA a po několika týdnech ho převezli do Německa, kde ho znovu mučili. Věděl, že už to dál nevydrží a pravděpodobně zemře. Díky jeho vědomostem a schopnostem se mu však podařilo utéct. Pokud by ho tentokrát objevili, byla by to jeho jistá smrt.

Podařilo se mu vzít s sebou část písemného materiálu ohledně věcí, jež mu změnily život. Mezi dokumenty byla také literatura týkající se podzemních jeskyní a mimozemských kontaktů. Mimo jiné slyšel také o vchodech do podzemí, přičemž jeden se měl nacházet v jižním Schwarzwaldu. To byl také důvod, proč jsem na něj narazil.

Nyní byl na útěku před organizací, k níž kdysi patřil. Řekl mi, že pro něho existuje jen jedno bezpečné místo a že se tam brzy dostane. Zeptal jsem se ho, jestli ho budu moci někde zastihnout, a on odpověděl, že mne vyhledá sám.

Asi po třech letech mi zavolal. Řekl mi, že se má dobře a že je v bezpečí. Pak mi poděkoval, popřál všechno dobré a rozloučil se".

 

Pokud je vyprávění tohoto agenta pravdivé, je to závažný objev, nemyslíte? zeptal jsem se příslušníka Svobodných zednářů. A Iluminát odpověděl:

"To je opravdu zajímavé. Vzpomínám si na jednu přednášku Reinholda Messnera, na níž popisoval svou expedici do Antarktidy. Zmínil tehdy, že on a jeho druh uprostřed ledových plání narazili na uzavřenou oblast, kterou hlídá po zuby ozbrojená armáda.

Pana Messnera tehdy velmi rozčílilo, že je nenechali projít. Horolezec jim řekl, kdo je, ukázal povolení a pohrozil, že to nahlásí na nejvyšší místa. Hlídač mu odpověděl, že i kdyby byl čínský císař, nemůže ho nechat projít. Cestovatelé tedy museli udělat kolem tohoto zakázaného území velkou obchůzku, jež jim zabrala několik dní.

Myslím, že se o tom ve své knize nezmínil. Je možné, že šlo o tutéž oblast..."

Pokud je pravda, co uvádějí tyto dva zdroje, pak se Vaši přátelé Ilumináti musejí dost teple oblékat...

"Očividně jsou do toho zainteresováni Američané. Pokud ne, pak mne nic nenapadá, ale jsem otevřen všem možnostem...."

Pro někoho "nic důležitého", pro dalšího jasné potvrzení pravdivosti toho, co se vlastně na pólu střeží. Je to prostup do Duté Země, o kterém se lidstvo nemá nikdy dozvědět. Iluminát odpověděl tak, jak měl, nic přímo neřekl, nepotvrdil, nevyvrátil, obohatil svým příspěvkem. Nebránil se však tomu, aby se ostatní dovtípili. Tento iluminát chtěl odtajnit jisté záležitosti, ale ze své pozice to nemohl udělat přímo. Ve výhodě jsou ti, kteří vědí, jak a proč mocní tohoto světa řídí náš svět, jak mluví a proč, a kteří již mají jisté informace o tom, na co se jich ptají.

Nic než další z mnoha důkazů toho, o co tady na Zemi ve skutečnosti jde a jakou roli hraje v této pozemské hře každý "obyčejný" člověk. Roli poslušné a ovládané loutky, která si svůj pozemský život poslušně odžívá ve svobodně voleném otroctví a v těžké nevědomosti o všem, co považuje za život. Je však vždy otázkou svobodné volby každého člověka, jestli se této hry negativního stavu dobrovolně účastní nebo si volí život vědomý a poznání Pravdy.

 

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MNOHEM MOCNĚJŠÍ (MIMO NÁŠ SVĚT) ŘÍDÍ ŽIVOT KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA ZEMI.

TO JE JEJICH HRA - HRA NEGATIVNÍHO STAVU.

TEN, KDO DOVOLUJE NEGATIVNÍMU STAVU, ABY ŘÍDIL A OVLÁDAL JEHO ŽIVOT, TEN ŽIJE V NESPOKOJENOSTI, STAROSTECH, NEMOCECH, NEDOSTATKU, STRACHU, ZOUFALSTVÍ, NELÁSCE, LŽI A OTROCTVÍ.

TEN KAŽDÝ DEN ULEHÁ VYČERPÁN, ABY ZA PÁR HODIN OPĚT OTROČIL NA SVÉ VLASTNÍ PŘEŽITÍ.

OPRAVDU SI STÁLE MYSLÍTE, ŽE TOTO JE PRAVÝ ŽIVOT?

ŽE TOTO, CO ŽIJETE, JE ŽIVOT, KTERÝ MÁTE A CHCETE ŽÍT?

ŽE TOTO, CO ŽIJETE, MÁ CO DO ČINĚNÍ S PRAVDOU, LÁSKOU, MÍREM, POKOROU, DOSTATKEM, ZDRAVÍM, HARMONIÍ SE VŠÍM A RADOSTÍ - tedy s HODNOTAMI PRAVÝCH SVĚTŮ?

ZAČNĚTE SE ZAJÍMAT O SVÉ VLASTNÍ ŽIVOTY, LIDÉ!

NIC NENÍ TAK, JAK SE JEVÍ NAVENEK.

POKUD TO VČAS SAMI NEPOZNÁTE, PAK PLNOU SÍLU NEGATIVNÍHO STAVU V NANEJVÝŠ NEPŘÍZNIVÝCH UDÁLOSTECH PRO VÁS PROŽIJETE.

VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

 

NEVĚDOMOST JE VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.
 
 
Lidé, vy nemáte nečinně čekat, že vás někdo nebo něco zachrání, protože prý si to zasloužíte. Neuchlácholujte se lží, že už se všechno lepší (samo, bez přičinění těch, kterých se to týká), že už to bude brzy dobré, jen když přečkáme ještě pár nepříznivých chvil.
Že by se něco dělo "samo"?
Nebo že by nám někdo nebo něco dělal něco proti (občas se trefí a je to v souladu s naší vůlí) naší vůli a my jsme tady proto, abychom čekali na smilování nad našimi činy, kterými jsme již téměř zničili vše, co nám bylo darováno, včetně našich vlastních životů?
 
Probuďte se, lidé!
Nic se nestane samo!
Proč?
Protože každý jeden z nás jsme aktivními a jedinými tvůrci svých vlastních životů. Každý z nás si neustále tvoří vše, co prožívá.
Lidé planety Země nejsou výjimkou.  Každá společnost si tvoří svůj vlastní "osud", chcete-li takto nazvat výsledek své vlastní tvorby.
Proto.
 
Obr: Nejvyšší patra společnosti včetně vrchnosti křesťanské církve patří k Iluminátům
 

Důkazy pro existenci mnohého, co se tají, jsou vždy dostupné.

Ne náhodou jsou nesnadno dostupné.

 

Pouze pro Zlo je Pravda hodná nejvyššího stupně utajení.

 

Kdo věří tomu, co mu servírují světová média ovládána mocnými, sám se od pravdy odřezává.

Když už někdo z vás k pravdě přičichne, pro jistotu jí nevěří.

Neříkají to v televizi, nepíše se o tom ve všech novinách a na internetu... tak to není pravda.

 

A tak stále 97 až 99% loutkolidí na naší planetě Zemi v minus třetí dimenzi bytí raději stále věří tomu, co hlásají mocní.

 

Jsou přece mocní...

Tak mají pravdu...

OPRAVDU VĚŘÍTE SVÝM MOCNÝM, KTEŘÍ JSOU TAK MOCNÍ,

ŽE NEJSOU OCHOTNI ZAJISTIT NA ZEMI

MÍR A DOSTATEK?

 

NEBO MYSLÍTE, ŽE TO NENÍ V JEJICH SILÁCH či V POPISU PRÁCE?

ŽE PRO NĚ MÁLO OTROČÍTE?

PROTO NEMAJÍ KDE BRÁT A ZA CO VÁM KOUPIT MÍR?

VAŠE VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ZA VAŠE CHYBNÉ VOLBY A SVOBODNĚ VOLENÉ OTROCTVÍ PRO NEGATIVNÍ STAV DOCHÁZÍ SVÉ PLNOSTI, lidé!

 

PROBUĎTE SE,

 

LIDÉ,

 

vaše vlastní

 

zábava

 

PRÁVĚ KONČÍ!!!!!