MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST A DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

Stále více pozemšťanů již ví, že se na naší planetě Zemi nachází podzemní města. Nacházejí se v Duté Zemi, kde žijí velmi vyspělé a pozitivní civilizace, které jsou technologicky i duchovně o tisíce let před námi. Jejich létající talíře můžeme také spatřit na našem zemském povrchu, v nichž mapují a sledují vývoj a chování pozemšťanů. Propadající se duchovní úroveň pozemšťanů a jejich chování na planetě Zemi jsou pro tyto vyspělé civilizace velmi znepokojující, protože negativní chování pozemšťanů zákonitě více a více narušuje harmonický a láskyplný život těchto mírumilovných civilizací, a to nejen v Duté Zemi, ale v celém nekonečném Vesmíru. Tyto pozitivní, vyspělé civilizace vidí velmi zřetelně, jak se lidstvo žene svou zlobou, mocichtivostí a nenasytností do jisté záhuby.

Přátelé z Duté Země, ale také další pozitivní vesmírné civilizace (jiných planet a dimenzí pozitivních vesmírů) jsou nám, pozemšťanům neustále nablízku a poskytují nám v případě našeho zájmu cenné rady, jak máme dále pokračovat, co změnit a udělat, abychom se vyhnuli nanejvýš nepříjemnému, zhoubnému konci a propadu do pekelných světů negativního stavu. Něco udělat a změnit to, co jsme sami napáchali ve svůj vlastní neprospěch, totiž můžeme a musíme jen my sami. Nikdo jiný než samotné lidstvo nemůže změnit to, co si samo tvoří. To je zákon svobodné vůle.

Lidé na Zemi však neposlouchají cenné rady vyspělých civilizací, se kterými je mnoho pozemšťanů po celé Zemi již mnoho let v kontaktu a v intenzivní komunikaci. Pozitivní vyspělé civilizace velice zřetelně vidí, jaké nepříznivé následky velice brzy přinesou chybné lidské volby. Loutkolidé se stále zabývají vším možným, jen ne svou odpovědností za svůj vlastní "osud". Loutkolidé nechtějí poznat, jak mohou zvrátit zlo, které na sebe sami ženou. Ani pro sebe, ba ani pro své děti, které údajně tolik "milují", nejsou lidé na Zemi ochotni udělat VŮBEC NIC. Je zcela zjevné, že současné lidstvo - na pokraji své vlastní zkázy - již dožije na této Zemi ve stylu "po nás potopa". Jak libo. Potopu však na vlastní kůži prožije každý, kdo k ní svým žitím a svými chybnými volbami jakkoli přiložil...

 

Příběh českého horníka Jaroslava z Ostravy, který se v roce 1965 propadl do podzemního města

 

V roce 1965 se do jednoho z podzemních komplexů propadli dva čeští horníci. KGB (sovětská tajná služba) měla povinnost událost pečlivě utajit, pravdu se veřejnost dozvídá až později. K článku je přiložen i úvodní dopis autora.

Dopis:

,,Dobrý den Alue, rád bych se s Vámi, a pokud to umožníte, i s ostatními čtenáři podělil o rozhovor s mým dlouholetým kamarádem a přítelem, který jsem převedl do psané podoby, aby zůstal zachován a byl přístupný co nejširší veřejnosti.

Na světě je stále mnoho pochybovačů, ba i lidí, kteří se skutečnosti dutého světa přímo vysmívají, a já doufám, že Jarův příběh by některým z nich mohl otevřít oči. Já sám znám Jaru už mnoho let a za sebe můžu říct, že ačkoliv toho hodně vytrpěl, ani jednou v životě nemusel ohnout hřbet a vždycky byl tím nejrovnějším a nejryzejším charakterem.

Děkuji Vám za Vaši krásnou a milou činnost v tomto chaotickém světě a přeji Vám mnoho vnitřního štěstí. Milcha" 

Příběh horníka Jaroslava z Ostravy

,,Byl to takový normální den. Šel jsem do roboty jako jindy, i svačinu jsem měl připravenou. Fárali jsme a netušili, co přinese několik dalších hodin. Naším úkolem bylo obnovit rubání na sloji Hubert a už to samo bylo dost nepříjemné."

Tak začíná svou vzpomínku na den, který změnil celý jeho život, dnes osmdesátiletý horník Jaroslav Švarc z Ostravy. Nic toho poklidného rána nenasvědčovalo tomu, že se setká v Duté Zemi s prastarou, technicky vyspělou civilizaci, ale nakonec i se zájmem tehdejší KGB (sovětské tajné bezpečnosti).

,,Rubali a odklízeli jsme zhruba v jednom kilometru a bylo pekelné horko. Vzpomínám, že kamarád Jožin byl celý mokrý potem a já si z něho dělal legraci. Ještě dnes je mi při té vzpomínce do pláče…

…asi po dvou hodinách k tomu došlo. Nejdřív jsme pod nástroji uslyšeli dutý zvuk. Tomu jsme nevěnovali pozornost. Ještě několikrát jsme zavrtali do kamene, když v tom se pod námi probořila zem a my se "pod tou zemí propadli pod zem" (to mě v tu chvíli napadlo). Dopadli jsme docela tvrdě, bál jsem se pohnout a zjišťoval jsem, jestli nemám něco zlomeného".

,,Probořili jsme se z výšky asi čtyř metrů, a když se usadil prach a my se jakž takž vzpamatovali, přišel první šok - místo naprosto úplné tmy okolo nás bylo namodralé světlo. To odnikud nevycházelo, prostě tam bylo. Druhým překvapením byla jakási podivná vůně. Něco jako když jste za deště poblíž elektrických stožárů, asi ionizovavaný vzduch? Další, o hodně větší šok nastal, když jsme se rozhlédli kolem sebe. Čekal jsem minimální prostor nějaké dutiny, kde se sotva pohneme, ale rozhodně ne tohle! To nebyla nějaká dvoumetrová sloj - to byla naprosto regulérní krajina - černošedá, zalitá bleděmodrým světlem. Na zemi ležely zuhelnatělé stromy - všechny byly padlé jedním směrem, všechny vyvrácené obrovskou silou někdy snad před milióny let - ale zachovalé, jakoby mumifikované."

Tento obyčejný horník nikdy nic neslyšel o teorii duté Země, nikdy ani nečetl o Tunguské události (kdy tlaková vlna výbuchu obletěla dvakrát Zemi), jakékoliv paranormální jevy mu byly cizí. Teď však, spolu se svým kamarádem, čelil naprosto nové realitě. Zatím byli oba konsternováni tímto přírodním úkazem, ale opravdu to bylo všechno jen v režii přírodních sil? Jaroslavovy vzpomínky pokračují:

"Vidět bylo dokonale a v dálce za vyvrácenými stromy se tyčil nějaký sloup. Mysleli jsme, že to bude nějaký komín nebo větrací šachta a rozhodli jsme se k němu dojít. Nějak jsme se domnívali, že to musí souviset se šachtou a že bychom tam zkrátka měli jít a pak uvidíme.

Vydali jsme se kolem padlých, obrovských, snad sto metrů dlouhých kmenů. Neustále jsme klesali a kupodivu se teplota nezvyšovala. I Jožin se už zchladil a v podstatě jsme teplotu ani nevnímali. Neustále jsme měli pod nohama uhlí a blížili jsme se k tomu sloupu. Jeho pata byla za mírným valem a vršek se ztrácel v tom modrém světle, kde jsme tak nějak automaticky předpokládali strop, který však nebyl na dohled.

Šli jsme necelou hodinu, bylo to daleko. Dnes odhaduji něco ke třem kilometrům. Nikde nebyl vidět žádný konec. Nic co by naznačovalo, že jsme v dutině. Jen za námi se tyčila skála, ze které jsme vypadli. Čím déle jsme šli a o celé té věci rozmlouvali, tím víc nám to připadalo absurdní.

Dokonce nás napadlo, že máme halucinace, protože jsme se nadýchali kysličníku uhelnatého a že za chvíli umřeme. Nic takového nám zřejmě nehrozilo a my jsme ve zmatku šli dál, ke komínu. Musel to být komín, protože byl hranatý, což už jsme začali rozeznávat. Byl i lesklý. A začínal nás tak nějak znepokojovat. Byli jsme prostě nějak z toho celí nervózní.

Už jsme byli natolik blízko, že jsme viděli, jak ke každé hraně komína patřil takový malý, asi jeden a půl metrový komínek - dokonalý osmistěn, o průměru asi čtyřicet až padesát centimetrů. Komín byl také osmistěn.

Teď už jsme stáli přímo u něj a vnímali ten znepokojivý pocit, který jeho blízkost vyvolávala. Jakoby nás přitahoval - dotýkali jsme se jeho dokonalých stěn a měli pocit, že nemá žádnou teplotu, navzdory tomu, že jsme očekávali chladný kov.

Pak to přišlo! Najednou jsem dostal rozkaz - vnitřní rozkaz. Běž k hornímu sloupku a dotkni se jedné konkrétní stěny. Musel jsem uposlechnout, cítil jsem, že musím uposlechnout. Tak jsem se dotknul jedné stěny prvního sloupku, pak jsem byl vnitřně doslova dotažen ke druhému a dotknul se další konkrétní stěny. Následoval další a zase se dotknout jen jedné konkrétní stěny - jen jednou a pokračovat k následujícímu. Takhle jsem obešel celý hlavní sloup, dotýkaje se různých stěn sloupků, vytvářel jsem šifru, kterou jsem nechápal, byl jsem puzen silou, která mě daleko převyšovala, cítil jsem se jako Mojžíš, který dostává desatero, to mi blesklo hlavou v jednu chvíli, mezi šestým a sedmým sloupkem.

Byl jsem u posledního, ani jsem nepřemýšlel, nepotřeboval jsem přemýšlet, jen jsem byl, jen jsem vnímal, že existuji a že už mě přemýšlení neomezuje, že naprosto jistě vím, že se musím dotknout páté stěny posledního sloupku, že za tím dotykem mě čeká další etapa na cestě lidským bytím.

A pak se to stalo! Už jsem to nebyl já - stal jsem se osmistěnným sloupem, pilířem podpírajícím celý vesmír. Spojnicí světů. Dneska by v televizi řekli, že to bylo něco jako červí díra, nebo tak něco. Byl jsem mimo prostor a čas. Netuším jak dlouho - jeden nádech? Hodinu? Celý život? Nebo 13,8 miliardy let - vznik vesmíru - velký třesk?..."

Tak to je skoro závěr vyprávění pana Švarce. Pan Jaroslav přišel k "normálnímu" vědomí na nosítkách, když už byl na denním světle tohoto světa. K jeho překvapení ovšem nemířil do sanitky, ale ke dvěma přistaveným černým čajkám (auta tehdejší KGB), kam ho, za naprostého mlčení, vtáhli a odvezli na "lékařské" vyšetření a k výslechu.

Dlouhé hodiny dokola odpovídal na stále stejné otázky. Byl však trpělivý, protože věděl, co jsou ti muži zač. Věděl, že ačkoliv si myslí, že pracují pro Moskvu, že ve skutečnosti je řídí někdo jiný. Věděl, že za čtyři roky budou pomáhat s příjezdem tanků (rok 1968), věděl, že za dvacet let budou pomáhat jakémusi sdružení s názvem Občanské fórum a socialistického bloku. Věděl, že tu budou vždy. Věděl, že jejich skuteční šéfové jsou negativní mimozemšťané, kteří vše řídí. Naprosto vše.

Kamaráda Jožina už nikdy neviděl - oficiálně prý zahynul při závalu ve sloji Hubert, neměl ani oficiální pohřeb. Jaroslavovi bylo zakázáno o celé věci mluvit - pod pohrůžkou naprostého vyhlazení celé jeho rodiny. Dnes, kdy Jaroslav je už prakticky sám a cítí ve vzduchu podobné transformační napětí, jako tehdy u Sloupu světů, se cítí povinen o tom všem informovat co možná nejširší veřejnost.

Je čas ke změně. A jak to cítíme my, tak to primárně cítí oni. Proto stupňují tlak. Mocní tohoto světa a jejich nadřízení - mimozemské negativní entity - stupňují tlak na všechny oblasti pozemského života. Na pomyslné časové přímce jsme však nyní ve fázi, kdy působení negativních mimozemských entit je stále více omezováno pozitivními mimozemskými civilizacemi Sil Světla. Negativní mimozemské entity, které skrze mocné tohoto světa řídí veškeré dění na této Zemi, jsou silami Světla neustále omezovány ve svém negativním působení a jsou stále více drženy k naší Zemi. Omezený prostor Vesmíru (zóna vymístění - negativní dimenze bytí), který byl negativnímu stavu poskytnut (Nejvyšším) na dobu určitou, než dosáhne své plnosti, se tak k nevoli negativního stavu (a potažmo mocných tohoto světa) stále scvrkává. Právě proto svět čelí všemu, čemu se nevědomí pozemšťané ze své nevědomosti jen diví. Lidstvo samo svými volbami umožňuje negativnímu stavu, aby již velice brzy dosáhl své plnosti a aby tuto plnost lidstvo prožilo na vlastní kůži. Planeta Země se v kritické chvíli - o které rozhoduje samotné lidstvo - rozhodne s pomocí Stvořitele Prvotního všeho a všech přesunout do vyšší dimenze bytí. Vezme s sebou ty lidské bytosti, které jí v tom již nyní napomáhají a které si tak samy volí svým pozitivním životem.

"Proto se ve světě dějí všechny ty hrůzy, jejichž tvůrcem je samotné lidstvo. Vím, že odpovědnost nás nemine a také vím, že pomoc je připravena pro každého, kdo o ni projeví zájem a kdo je otevřen pravdě, míru a lásce. Tak, jako se pomoci v podobě přesunu do jiné reality dostalo tenkrát mně, abych viděl jasnou a konkrétní budoucnost, a získal i jiné vyšší dary a zasvěcení. Kéž by měl každý člověk svůj Sloup světů," uzavírá Jaroslav Švarc.

Jaroslav již pochopil, proč se dotýkal sloupů právě v určeném pořadí. Vytvořil klíč, který mu ukázal, že na sloupky napsal tehdejší datum a celou událost tím spustil. Událost probuzení vědomí lidstva.

V Duté Zemi existují velmi rozlehlá podzemní města. Všechna nejsou opuštěná, jako bylo toto místo. Je zde světlo, které nikdy nezhasíná, rostou zde rostliny, žijí zvířata a vyspělé civilizace... Nic z toho není náhoda. A nic z této skutečnosti nemá být tajné. Je v zájmu lidstva na povrchu Země, aby se zajímalo o život vyspělých civilizací. Jedině tak má šanci na Zemi ještě přežít.

Obr.: Město v Duté Zemi

 

 

Edward Snowden zveřejnil informace o neznámé civilizaci

Nejen americká vláda již dlouho ví, že Zemi kontaktují kromě negativních mimozemských civilizací také civilizace mnohem vyspělejších, pozitivních světů. Ty však, na rozdíl od negativních mimozemských ras, nenabízejí pozemšťanům pomoc s rozpoutáváním a vedením válek, získáním moci, zotročováním a ovládáním lidstva, udržováním bídy, nerovnosti, implantací biologických agens do potřebných míst světa, ba ani věcné dary v podobě vyspělých zbraní (byť je mají nesrovnatelně vyspělejší než negativní mimozemské rasy) nenabízejí. Pochopitelně o tyto mírumilovné civilizace vyšších světů nemají imperialistické Spojené státy americké zájem. USA nechtějí světový mír. Nechtějí být jednotou se všemi a se vším. Nikdy to nechtěly. USA od své kolébky touží po jediném - po absolutní MOCI nad zbytkem světa. K tomu potřebují celosvětovou válku (zatím se jim daří) a dočasně další spojence k tomu, aby dosáhli svého snu - ovládnutí celého světa a lidstva.

USA si již velice dlouho umě a zákeřně pohrávají s nepřebernými důkazy o tzv. UFO, tak, aby se světová veřejnost vždy dozvídala jen to, co se dozvědět "má" - dle politky mocných. UFO již dávno není pouhou hříčkou "špatně vysvětlených obvyklých přírodních či technických jevů". USA uniká stále více z jejich střeženého tajemství. Částečně záměrně (platí pouze o uznávání informací o negativních mimozemských rasách, které USA prezentují podle potřeby buď jako mírumilovné nebo jako nepřátelské entity), částečně "omylem", když si nedokáží uhlídat své podřízené (možná i nadřízené), zvídavé vědce, pracovníky tajných služeb a dalších vládních i nevládních organizací, kteří se k těmto informacím dříve nebo později vždy dostanou. Samotné USA již před několika lety vydaly několik prohlášení o UFO, v nichž pouze potvrzují jejich existenci, ale veškeré informace podávají podle dokonale připraveného plánu na odhalení.

Pravdivé jsou také jejich (USA) "povolené" informace, že neznámé civilizace jsou mnohem vyspělejší než lidstvo.

Tvrdí to rovněž bývalý systémový administrátor Edward Snowden, který pracoval pro americkou Národní bezpečnostní agenturu (NSA) a nyní pobývá v Rusku.

Jedná se také o pozemské civilizace, které tu s námi žijí milióny let a jsou o desítky tisíc let před námi. Nejvyšší místa si s UFO nevědí rady a krmí občany oficiálními verzemi, že to, co zahlédli, jsou obyčejné meteorologické balóny nebo přírodní jevy. Ale z dokumentů jednoznačně vyplývá, že UFO jsou realita. Dopravní lodě této podzemní civilizace létají nejen v pozemské atmosféře, ale byly zaregistrovány také na mořském dně, v hydrotermálních zdrojích, vulkánech i na sluneční orbitě,“ uvedl údajně Snowden svým blízkým.

Zjištěná data, která mají status státního tajemství, uchovávají archivy CIA. Přístup k nim nemají ani vědci. Civilizaci tvoří extrémofilové, kteří žijí v zemském plášti. Jde o jediné místo, kde jsou podmínky k životu více či méně stabilní po milióny let. Homo sapiens a tito extrémofilové se vyvíjeli stejně rychle, ale na rozdíl od nás je zemský plášť chránil před katastrofami, ke kterým docházelo na zemském povrchu.

Prezident USA dostává o činnosti této civilizace pravidelné svodky. Je také informován o pohybu její techniky – UFO. Technologie našich „kolegů“ je natolik vyspělá, že při případném konfliktu nemáme žádnou šanci přežít.

NASA tají, že uvnitř naší Země žije někdo další, pravidelně zachycuje rádiové signály, má řadu důkazů.

Obr.: Foto pólu - vstupu do Duté Země, z oběžné dráhy

 

NASA přijímá rádiové signály ze středu Země

CAPE CANAVERAL, Florida – NASA přijímá rádiové přenosy z místa, které se nachází stovky mil pod povrchem Země. Experti tvrdí, že tyto signály vysílá inteligentní, vysoce vyvinutá forma života!

„Je jasné, že někdo nebo něco tam dole se s námi pokouší komunikovat,“ řekl vysoce postavený zdroj z NASA, který si vyžádal anonymitu. „A ať je to kdokoli, tak má k dispozici techniku, která dokáže vysílat signály k povrchu Země skrz stovky mil hornin a půdy.“

Naše pozemská technologie zatím nedokáže odpovědět těmto civilizovaným bytostem. Nemáme technologii, která by dokázala odpovědět do středu Země přes stovky kilometrů hornin.

 

Vědci signály zachytili poprvé 30. října, za pomoci sofistikovaných satelitů. Od té doby vysílání v přerušovaných intervalech stále pokračuje, tvrdí zdroj. Dále říká, že přenosy mají formu komplexního matematického kódu, což ještě víc přesvědčuje vědce o tom, že jsou ve spojení s kolonií bytostí, jejichž inteligence vysoce převyšuje tu naši. Náš zdroj z NASA uvedl, že dekódování pro vědce nepředstavovalo velký problém, ale vytrvale odmítal odhalit obsah těchto zpráv.

„Neřekl bych, že je obsah vysílání nepřátelské povahy, ale mohl by se stát zdrojem znepokojení a sporů,“ řekl. „Protože velmi záleží na interpretaci, myslím si, že je moudré poskytnout odborníkům nějakou dobu, ať se s tím poperou – dříve než uvolníme jakékoli informace, které by mohly vyplašit veřejnost.“

Náš zdroj uvedl, že vědce frustruje skutečnost, že nedokážou přesně určit místo, kde by se podzemní civilizace měla nacházet, a že postrádají technologii, která by jim umožnila těmto bytostem odpovídat. „Nevíme, kdo jsou tyto bytosti, ale zjevně o nás vědí mnohem víc, než my o nich. Za prvé našli způsob, jak s námi pravidelně komunikovat, ale my nemáme tušení, jak jim odpovědět. A za další, z jejich vysílání je zjevné dokonalé porozumění životu na Zemi, zatímco my nemáme představu, jak je možné, že bez slunečního světla a kyslíku může vzniknout a přežívat inteligentní forma života.“

Náš zdroj z NASA také řekl, že vědci se shodují na tom, že se jedná o nejpřekvapivější a nejdůležitější objev tohoto století. „Dlouho jsme se domnívali, že vesmír je nejzazší hranice. Teď jsme ale zjistili, že uvnitř naší planety leží námi neprobádané území, které se může pro naši budoucnost ukázat ještě daleko důležitější.“

 

Ilumináti a vlády zemí světa o civilizaci v duté Zemi VĚDÍ.

Z konkrétních a zákeřných důvodů nemají potřebu to říci ani vědecké obci. Následující krátké období ukáže, jak zasáhnou mocní tohoto světa v souvislosti s odkrýváním této pravdy veřejnosti. Zakáží vědcům o tomto objevu blíže informovat veřejnost? Jedno je jisté: Všechna média, která jsou vlastněná mocnými tohoto světa, mají povinnost tuto informaci nadále ignorovat a zesměšňovat případné zájemce o tuto naprosto klíčovou záležitost.

NEBO JSTE SNAD UŽ V TELEVIZI SLYŠELI O DUTÉ ZEMI? NEBO SNAD ČETLI V BLESKU? V LIDOVÝCH NOVINÁCH? AHA? AHA!

OPRAVDU NA TO ČEKÁTE?

 

ŽÁCI A STUDENTI, VE SVÉM VLASTNÍM ZÁJMU SE NEZAJÍMEJTE O PRAVDU, AŤ NEJSTE POVAŽOVÁNI ZA BLÁZNY. MY, UČITELÉ, VÁM MUSÍME ŘÍKAT A DĚLAT JEN TO, CO JE MOCNÝMI POVOLENO. NECHCEME PŘIJÍT O PRÁCI ANI O ŽIVOT. JSME LOUTKY. O CO SE NEMÁME ZAJÍMAT, O TO SE NEZAJÍMÁME. Z VÁS MUSÍME TAKÉ VYCHOVAT POSLUŠNÉ A NEVĚDOMÉ LOUTKY. TAK NÁM TO USNADŇUJTE A DÁLE PŘIJÍMEJTE VĚCI TAK, JAK VÁM JE PŘEDKLÁDÁME MY, NAŠE I SVĚTOVÉ VLÁDY.

Proč?

Ať pomůžeme negativnímu stavu zvítězit. Zničit všechno a všechny. Tak hurá do toho.

Vaši učitelé a rodiče

 

PROBUĎTE SE,

 

LIDÉ!