Již nejde o to "jestli". Pravda prostě JE.

Nyní už jde pouze o to, "kdy". Kdy mocní tohoto světa neudrží pravdu pod pokličkou. Přesněji řečeno pod kůrou zemskou.

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: NORAD (Severoamerické velitelství protivzdušné obrany USA a Kanady) 2003. Norad USA roku 2003 uveřejnil snímky oběhu družic "okolo" Země. Ze snímků je zřejmé, že určitým místům se jejich oběžné dráhy vyhýbají. Podle toho lze odhadnout velikost polárních otvorů a působení sil, se kterými si konvenční fyzika nedokáže poradit. Zkrátka to v těch místech padá... Mocným se láme led pod nohama, neboť lidé se dozvídají díky uvědomělým hrdinům stále více a více. Je otázkou času, kdy budou muset s pravdou ven. Jak ji obalí, jak ji zkrášlí, jak ji odějí do podoby lži, to už je aktuálně jejich práce.

Obr.: Na severním a jižním pólu jsou otvory. Zde začínají působit poněkud odlišné, vnitrozemské fyzikální zákony. Průlet tímto místem je do značné míry specifický, nestandardní. Piloti civilních aerolinií musí podepsat prohlášení, že nepřeletí 86. rovnoběžku. Oba póly jsou setelitem pečlivě hlídány! Výskyt sladké vody na pólech je způsoben prouděním sladké vody skrze polární otvory z povrchu planety.

--------------------------------------------------------

Evropská planetární sonda “Venus Express” objevila při přiblížení k Venuši záhadný jev. Na fotografiích přijatých z kosmu bylo dobře pozorovatelné to, že v atmosféře planety nad jejím jižním pólem je gigantická černá jáma. Vzniká dojem, že atmosférické oblaky se jakoby stáčejí do jakési gigantické spirály, a ta přes obrovský otvor vniká do nitra planety. V takovém případě by bylo možné uvažovat o Venuši jako o duté kouli. "Rozumí se", že myšlenkou o existenci vstupního otvoru, který vede do Venušina podzemního carství se vědci vážně nezabývají, ale záhadné spirálové vichry nad jižním pólem planety přesto zatím čekají na své vysvětlení.  

……………………………………………………………………………………

 

Přátelé, v této podzáložce nabízíme informace z různých zdrojů i časových období týkající se Duté Země. Do každé doby (naštěstí pro nás) jsou  inkarnováni ti, kteří se rozhodnou pravdu netajit a dělat vše pro to, aby se k ní lidstvo včas dostalo. Ano, včas, protože s touto pravdou souvisí tentokrát ne naše "vyspělost" a populárnost, ale naše budoucnost. Jak víte, plnost negativního stavu je téměř dosažena.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) PŘIPRAVUJÍ LIDEM ČIPOVOU PAST A DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH

 

Podle přísně tajných dokumentů NSA (National Security Agency) získaných Edwardem Snowdenem americká vláda ví o existenci civilizace, která žije v Duté Zemi. Prezident USA dostává o činnosti této civilizace pravidelné svodky. Je také informován o pohybu jejich létajicích lodí. Technologie našich „kolegů“ je natolik vyspělá, že při případném konfliktu nemáme žádnou šanci přežít. Také této skutečnosti jsou si Spojené státy americké, ke svému znepokojení, dobře vědomy.

 

Od pozemské "vědy" pravdu nečekejte. I když ví, pustí jen to, co jí mocní povolí. Za to je řádně placena.

 

Pradávné záznamy Číňanů, Egypťanů, Indů, Eskymáků a Tibeťanů, abychom jmenovali alespoň některé, hovoří o velikém otvoru na Severním pólu a o rase superbytostí, které v něm žijí.

Na severním a jižním pólu jsou vstupy do nitra naší Země, které jsou pečlivě střeženy mocnými tohoto světa. Záměr je, aby se lidé nedozvěděli o mírumilovné, vyspělé, láskyplné civilizaci, která je před tou naší „vyspělou“ (zaostalou) o tisíce let popředu, jak v duchovním, tak i v technologickém rozvoji.

Obr.: Snímek Apollo XI (červenec 1969)

 

Obr.: Pól z družice (2011)

 

Věda zformulovala na základě současného stavu poznání hypotézu o tom, z čeho se skládá Země. Přestože nemá žádné jasné důkazy, které by tuto hypotézu potvrdily, trvá na ní, byť se příčí selskému rozumu. Je nešťastné (ale pro pozemskou pseudovědu typické), že i když někdo prokáže opak, věda se raději drží svého, že matka Země je pevný sféroid, složený z jediné husté střední sekce, nazvané "pozemní plášť" a ze silného elektromagnetického centrálního jádra. A vy žijete na vnější "kůře", která obaluje pozemní plášť. A je to.

Kdyby Země byla vyplněna žhavou lávou (jak nám věda rigidně namlouvá), už dávno by se byla roztrhla obrovským vnitřním tlakem. A i kdyby se neroztrhla, existovalo by mnohem více sopek, než kolik jich dnes na Zemi máme. Nejhlubší vrt, který se lidem podařilo provést, byl přibližně 13 km hluboký. Z hlediska rozměrů Země je to pouhý škrábanec na povrchu a zcela jistě ne důkaz toho, jak to vypadá uvnitř zeměkoule.

Čemu samotná věda nerozumí, to považuje za nemožné. Pokud jsou nové skutečnosti v rozporu s dosavadními vědeckými poznatky, to je pro vědu nesprávné, nepravdivé, nemožné, přinejmenším podezřelé. Takto pracuje pozemská věda, lépe řečeno pseudověda (jsme v záporné dimenzi bytí, nazývejme vše pravými jmény, jedině tak dojdeme k pravému poznání). Pro vědu je lépe nové poznatky neslučující se se základy těch dosavadních (obzvlášť těch stovky či tisíce let "prověřených") ignorovat a označit za nesprávné. Věda má co do činění s věděním. Vědění vědy má být - dle její vlastní filozofie - neomylné, nevyvratitelné, neměnné, neoddiskutovatelné. Má být rigidní, stálé. Jisté. Tato jistota a tato stabilita jsou však nástroje negativního stavu, jak lidi udržovat ve slepé víře, v neaktivitě, spící, důvěřující, smířené a nehledající. V nevědomosti posvěcené samotnou vědou.

Čím "starší" "pravda", tím je pro vědce (a následně pro lidstvo, které se učí vědě důvěřovat a na ni spoléhat) jistější, stabilnější, neměnná a neoddiskutovatelná. Pozemská věda je rigidní, a proto tak oblíbená. Proto máme tendenci jí věřit. Lidé touží po stabilitě. Po jistotě. Lidé jsou přesvědčeni, že jen to, co je stálé, jisté a potvrzené, je pravdivé. To jsou loutkolidé. Jaký si lidé utvořili přístup k pravdě, takový mají dodnes. A tak i současná "moderní" věda má o starost méně. Nikdo ji netlačí, aby pátrala po skutečném vědění, aby nalézala a především aby předkládala "obyčejnou" pravdu. Co předloží, to má stačit. Zabývá se jen tím, co má povoleno, co je "neškodné", co je v zájmu mocných, kteří si sami určují, co se vyzkoumá, vybádá a vypustí, a co ne.

Celá společnost funguje dokonale. Lidé jsou poslušné loutky, které přijímají hotové pravdy a po pravdách skutečných (pro ně nových) nepátrají. Nemají čas. A jsou přesvědčeni, že ani důvod.

Primární příčina, proč je pozemská věda v konečném důsledku své činnosti nefunkční, je však již také mnohým zřejmá. Současná věda je více než kdykoli předtím (souvisí to s narůstající silou negativního stavu, kterou neustále živí a navyšuje samotné lidstvo svými volbami) majetkem a nástrojem mocných tohoto světa. Je majetkem a mocným nástrojem ovládání lidstva. Je realizátorem vládních, armádních a komerčních zájmů. Věda musí dělat to, co se od ní očekává, co se od ní žádá. Ostatně věda stojí na nohou jen díky mocným tohoto světa, svým chlebodárcům. Současná věda již provádí pouze to, za co jí mocní platí, namísto toho, co je jejím skutečným úkolem a posláním.

A tak pokud věda učiní nové objevy v jakýchkoli oblastech života na Zemi či mimo ni, musí se mít na pozoru. A být v pozoru. Pokud má věda neoddiskutovatelné (jiné neuznává) důkazy k potvrzení nového objevu, pak se na scéně objevují mocní tohoto světa, aby vše "dali do pořádku". Aby rozhodli, zda-li je tento objev žádoucí pro veřejné odhalení. O čem se lidstvo dozvědět nemá, to se nedozví. Co je "neškodné" (pouze z pohledu moci mocných, nikoli z pohledu skutečného významu pro lidstvo Země!), to se "pustí". Tím se veřejnost nakrmí, aby si nemyslela, že věda nijak nepokročila, že nic nevybádala, že nic nového nepředkládá. A tak se o duté Zemi a o dalších pro lidstvo klíčových událostech tu a tam dočteme (pouze ve vybraných časopisech, o které laická veřejnost příliš často nezavadí), ovšem pouze do té míry, JAKOU MOCNÍ PROPUSTÍ. JAKÁ NEZPŮSOBÍ PŘÍLIŠ MNOHO RUCHU. PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK PO HLUBŠÍ PRAVDĚ. Míry, která neohrozí komplexní lež, kterou si lidstvo přednostně samo volí.

Hlavní problém tak spočívá v tom, že zamlčeno je vždy to, co je PRAVÉ a DOBRÉ. Co ne náhodou vyvstalo na povrch přesně v době, kdy mělo. Co by listvu pomohlo vyřešit veškeré problémy světa. Co by lidstvu odhalilo pravdu o sobě samých. Co by lidstvu pomohlo k jeho duchovnímu rozvoji a tedy k poznání PRAVDY o samotném životě. Zamlčena je vždy ta pravda, která by lidstvo vysvobodila z nemocí, bídy, nerovnosti, ovládání, otroctví, ve kterém se většina pozemšťanů ze své vlastní nevědomosti topí. Zamlčeno je vždy to, co OHROŽUJE MOC MOCNÝCH. Není se co divit, přesně takto funguje NEGATIVNÍ STAV, který si lidstvo samo stále svobodně volí pro své životy. Negativní stav, pro který PRAVDA znamená smrt. LIDSTVO SI SAMO NEUSTÁLE VOLÍ NEVĚDOMOST A SVÉ OVLÁDÁNÍ.

Každý však má neustálou možnost ZVOLIT SI NĚCO JINÉHO. Nikdo není v zajetí negativního stavu, pokud se tak sám nerozhoduje.

Každý má možnost kdykoli ukončit svou nevědomost, odmítnout negativní stav a zvolit si POZITIVITU, LÁSKU, DOBRO a PRAVDU pro svůj život.

VÁŠ ŽIVOT JE VAŠE NEUSTÁLÁ SVOBODNÁ VOLBA.

Přicházíme dnes, abychom vám řekli, že složení matky Země je jiné. Jako všechny objekty na Nebi, jako všechny planety nebo hvězdy, je i Země dutá. Tato skutečnost je neustále potlačována těmi, kteří vás (s vaším povolením) ovládají, neboť tato pravda by vyvolala „řetězovou reakci“. A tato pravda by mohla porazit další smyslový klam, který mocní používají k tomu, aby vás ovládali a udržovali v dostatečné vzdálenosti od Pravdy. Proč, to už víte. (Odhalení nabízíme také na tomto webu). Pravdu však máte každý ve svém Nitru. Sami Pravdou jste. Jakmile se s ní spojíte, pak ji poznáte. Jakmile ji poznáte, pak ji také prožijete.

Žijete v časovém období na planetě Zemi, kdy se k Pravdě, chcete-li ji poznat, musíte dopracovat sami. Nejste odkázáni na druhé. Nejste bezmocní. Každý máte moc a potřebné schopnosti k poznání pravdy. Jestli se na tuto cestu vydáte, je jen vaše svobodná volba.

PRAVDU ODHALUJEME DÍKY TOMU, ŽE NA ZEMI ŽIJÍ (ne náhodou) JEDINCI VYKONÁVAJÍCÍ KLÍČOVÁ POVOLÁNÍ, DÍKY NIMŽ ODHALUJÍ VELKÉ PRAVDY O ŽIVOTĚ. JEJICH ODVAHA SPOJENÁ S PŘEDÁVÁNÍM PRAVDY SVĚTU JE VĚTŠÍ NEŽ STRACH, KTERÝM SE JE MOCNÍ SNAŽÍ UMLČET.

Neustále srdečně děkujeme všem těm jednotlivcům, kteří pracují na straně Pravdy, kteří své životy směřují k poznání Pravdy o veškerém životě a kteří tato svá poznání odvážně šíří mezi lid. Děkujeme všem, kteří se rozhodli svůj pozemský život prožít tak, aby pomohli ostatním v poznání pravdy o sobě samých. Děkujeme všem, pro které je Pravda více než strach z odmítnutí, zavržení, zesměšnění, vyhazovu z práce, sankcí, pronásledování...

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ODHALUJÍ STŘÍPKY PRAVDY TOLIK STŘEŽENÉ NEGATIVNÍM STAVEM A ZVEŘEJŇUJÍ JE VE PROSPĚCH VŠECH BEZ OHLEDU NA SÍLU NEGATIVNÍHO STAVU.

Jednotlivci svých poslání - vědci, léčitelé, lékaři, umělci, informatici, ekologové, badatelé, astronomové, astronauti, uvědomělí pracovníci tajných služeb odmítající podporovat lež, pracovníci civilních subjektů, fotografové, nezávislá média, spisovatelé, redaktoři...

DĚKUJEME VÁM.

 

Dutá Země JE. To je skutečnost.

 

Hlboko pod zemou vedci v poslednej dobe objavili veľa takého, čo by bolo považované pred pol storočím za nemožné. Napríklad, po celom svete je možné nájsť „vstupy“ vedúce hlboko do vnútra Zeme napojené na tunelový systém, vytvorený vysoko rozvinutou civilizáciou, ktorý spája spolu všetky kontinenty.

Obr.: Gravitačná sila Zeme nepochádza priamo z jej stredu, ale z miest vo vnútri Zemskej kôry, (červene vyšrafovaná časť obrázku) tým pádom priťahuje všetko z povrchu smerom dole a zo stredu Zeme smerom nahor

 

Podľa nového výskumu zverejneného v časopise Nature Geoscience, vedci objavili dve obrovské štruktúry nachádzajúce sa v hĺbke 2896 km pod povrchom našej planéty. Tieto kolosy sú približne stokrát vyššie ako Everest. Ich pôvod a presné zloženie zostáva zatiaľ neznáme.

Obrovské zhluky o veľkosti kontinentu sa nachádzajú na hornej časti zemského jadra. Vedci predpokladajú, že ich zloženie sa odlišuje od chemického zloženia zvyšku plášťa. Na prekvapenie vedcov sú tieto štruktúry umiestnené na opačných stranách planéty. Jedna sa nachádza pod Tichým oceánom a druhá pod Atlantickým. Nový výskum ukazuje, že chemické zloženie týchto štruktúr sa odlišuje.

Podľa vedcov, okolo týchto záhadných štruktúr je ešte potrebné veľa preskúmať, ale už teraz je známe, že sú oveľa hustejšie ako okolitý plášť.

Nedávno vedci potvrdili, že pod zemským plášťom sa nachádza neznámy zdroj kyslíka a v hĺbke pod našimi nohami sa vlní obrovský oceán vody. Vedci našli obrovskú vodnú nádrž, hlboko pod zemským povrchom vo vzdialenosti 410 - 760 km. Je 2,7 miliardy rokov stará. Jej objem je dostatočne veľký na to, aby vyplnil všetky oceány Zeme až trikrát. Ukazuje sa, že vnútorný svet našej planéty je extrémne zaujímavý.

 

Admirál Richard E. Byrd, americký polární letec a badatel, poskytl veřejnosti jasné důkazy o duté Zemi již v roce 1947. Ve svém deníku hovoří spolu s dalšími svědky o vstupu do dutého nitra Země a jejich cestování nitrem plným jezer, řek, hor, překrásné vegetace a neuvěřitelného množství živočišných druhů.

Protože se loutkolidstvo na Zemi považuje za nejvyšší a nejvyspělejší druh ve vesmíru, nepovažuje za žádoucí a vhodné objevovat jiné civilizace, především pokud by se jednalo o civilizace vyspělejší, mírumilovné a láskyplné, které prosperují jen proto, že žijí v jednotě, nikoli v nadřazenosti a otroctví. Pozemšťané nechtějí znát pravdu. Nemají zájem odhalit, že se dá žít v naprosté harmonii, jednotě a míru. Pak by se totiž museli vzdát všeho, čemu doposud věřili. A začít znovu. A uznejte, kdo z vás by to chtěl... Kdo by chtěl zjistit, že všechno, co zná a čemu věřil jako reálnému, je ve skutečnosti klam a falešná hra negativního stavu... kdo by chtěl ukončit svá trápení, když už si na ně zvykl.... ANO, TAKTO LOUTKOLIDÉ NA ZEMI UVAŽUJÍ. TAKTO ŽIJÍ SVÉ PSEUDOŽIVOTY. 

"Otvory v póloch sú veľmi široké a lode a lietadlá do nich môžu vojsť priamo dnu, ale tie sú samozrejme chránené energetickým magnetickým silovým polem, aby sme ešte viac maskovali vstupy. Tieto polárne oblasti sú maskované pokrytím mračnami, ako viete, aby zabránili armáde lokalizovať tieto vchody, ktoré vedú do našich domovov vo Vnútornej Zemi. Takýmto spôsobom sme chránení pred vzdušnými a pozemnými pozorovaniami, pretože vlády nastavovali detonácie na póloch na otvorenie vchodov do ich sveta. Ľudia ich môžu nájsť v prípade keď ich naozaj s dobrým úmyslom hľadajú... (z rozhovoru R. E. Byrda s obyvateli Duté Země)


Americká tlač oznámila Admirálov objav, bolo to však okamžite potlačené tajnou vládou USA. Ray Palmer, editor Flying Saucer magazínu urobil detailný príbeh založený na objavoch Admirála Byrda. Vláda USA buď kúpila, ukradla alebo zničila skoro všetky kópie a potom zničila dosky v tlačiarenskom stroji.

Presne to isté sa stalo článku napísanom na základe objavou Admirála Byrda v National Geographic. Časopis bol prepustený a vláda USA zožrala takmer každý problém. V prípade, že tento príbeh nie je pravda, prečo bola vláda tak nervózna?

Ďalším zaujímavým faktom je, že vláda Spojených štátov nedovolí lietadlám lietať cez póly. Všetky lety sú zamerané ísť okolo pólov, a každý pilot, ktorý lieta v týchto oblastiach vám to dosvedčí.

Vláda Spojených štátov a ďalších krajín sú si vedomé Vnútornej Zeme a maskujú, zamlčujú alebo skresľujú túto skutočnosť tak ako mimozemšťanov a UFO. Mnohí z tých, čo pátrali po zemi ukrytej hlboko pod povrchom zeme zmizli bez stopy, zostali iba kusé výsledky po ich bádaní. Aj keď vám dovolia vojsť dovnútra, obávam sa, že sa navždy stratíte pre súčasný svet; pozorne strážia (vlady tohto sveta) tajomstvo a nemusia pustiť ľudí späť do tohto sveta, ak raz niečo uvideli. Egyptská vláda našla mnoho z týchto tunelov (v Gize atd.) a pokúsila sa ich preskúmať v priebehu posledných tridsiatich rokov. 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo piloti nesmú za žiadnych okolností prekročiť určitú rovnobežku blízku pólom, bez toho, aby riskovali zostrelenie? Prečo civilné satelity nesmú lietať nad pólmi?

Existujú rôzne rasy vo Vnútornej Zemi rovnako ako na povrchu Zeme a niektoré z nich sú pomerne vysoké. (Admirál R. E. Byrd)

A len na našom vnútornom rozpoložení bude, čomu uveríme a čo odmietneme. Lebo istým spôsobom je ťažké vymaniť sa zo školských vedomostí a čím dlhšie sme chodili do školy, tým silnejší máme pocit, že sme majiteľmi „zdravého rozumu“. Pravda je, že všetci máme mozog, ale práve on sa často stáva zdrojom našich najväčších omylov.

Dôležité je uveriť v to, že aj keď niektorým veciam nerozumieme, existujú bez ohľadu na náš rozum, našu vieru alebo naše výroky.

 

 Dutá Země není novinkou "moderní" doby

 

Spomenieme aspoň niektoré hypotézy, teórie a zvláštnosti, ktoré stoja za zmienku. Napríklad už Babylónsky hrdina Gilgameš mal pri hľadaní nesmrteľnosti nájsť jedného zo svojich predkov vo vnútri Zeme. Ako vraví mýtus, Grék Orfeus sa pokúsil nájsť svoju manželku Euridiku v podzemnej ríši Háda. Egyptskí faraóni údajne udržiavali styky s "podzemím", do ktorého sa dostávali cez podzemné komnaty vo svojich pyradmídach, Inkovia vraj urkyli pred Španielmi svoje poklady "do bezpečia vo vnútri Zeme" a buddhisti dodnes veria, že milióny ľudí žijú v agharte - podzemnom raji.

Na začiatok, budhisti v ich teológii veria v túto existenciu. Veria, že je to rasa mužov a žien, ktorí príležitostne vystúpia na povrch a dohliadajú na vývoj ľudskej rasy. Tiež veria v to, že tento podzemný svet má milióny obyvateľov, veľa miest a ich hlavným mestom je Shamballa. Pán tohto sveta dal rozkazy tibetskému Dalai Lamovi, ktorý je jeho pozemským zástupcom. Jeho správy boli prenášané prostredníctvom určitých tajných tunelov spájajúcich tento vnútorný svet s Tibetom.

Slávny ruský kanál, Nicholas Roero, ktorý bol kanál pre osvietených ľudí a El Morya potvrdil, že Lhasa, hlavné mesto Tibetu, bolo spojené tunelom s vnútornou krajinou, Shamballou. Verilo sa, že podobný tunel, spájal tajné komory veľkých pyramíd v Gíze, a Agarthe.

Indické eposy Rámájana a Bhagavad Gita sú najslávnejšie tecty v Indii. Rámájana hovorí príbeh o veľkom Avatar Ramovi. Bhagavad Gita rozpráva príbeh o Krishnovi. Rámájana opisuje Ramu ako vyslanca z Agharty, ktorý prišiel na vzdušnom vozidle. Je to celkom výnimočné v tom, že budhizmus a hinduizmus zvlášť odkazujú na Aghartu.

 

Kousíčky mozaiky by už dávno vytvořily celek...

Kdo z vás byl informován? Najednou je historie na obtíž?

 

V roku 1850 člen polárnej expedície William Morton objavil, že asi 40 míľ na sever od ľadovej hory položenej na 81 stupni 22 minúte severnej šírky mizne stopa ľadovca. Čo sa rozprestiera ďalej, nik nevie.

V roku 1895 slávny nórsky polárny bádateľ Fridjof Nansen potvrdil Mortonov objav. Pozdĺž 85 rovnobežky s prekvapením objavil stopy líšky. "Žije tam vari v nejakej oáze uprostred večného ľadu?" pozastavoval sa bádateľ.

Počas expedície v Antarktíde v rokoch 1898 - 1906 si Ch. Bernachi poznamenal do denníka: "Uprostred antarktického ľadu sme objavili otvorené more, pomerne voľné od ľadu."

V roku 1906 vydal Američan William Reed, vychádzajúc zo správy polárnikov, knihu Ilúzie pólov, v ktorej predstavil svet nachádzajúci sa v strede Zeme. Na nerozoznanie pripomína biblický raj... Podľa neho sa Zem skladá z 800 míľovej kôry a 6400-míľového prázdneho priestoru, z vnútorného slnka s priemerom 600 míľ a dvoch otvorov na póloch. Vo vnútri sú rieky, hory, kontinenty s exotickým rastlinstvom. Žije tam vel'a neznámych druhov zvierat a nie je vylúčené, že aj inteligentné druhy.

 

V roku 1911 sa Roald Amundsen, dobyvateľ južného pólu, ocitol počas výpravy 700 km od morského pobrežia a pozoroval odlet celých kŕdľov dravých čajok južným smerom. "Kde tam môžu nájsť poživeň?" pozastavoval sa.

 

V absolútne fascinujúcej správe v knihe Roberta Stacy-Judd, známeho archeológa z Kalifornie rozpráva že bol na Yukatane a vsúpil do ohromnej jaskyne Lotlun so skupinou piatich výskumníkov. Zostúpili vraj ďaleko do hlbín Zeme a stratili sa. Boli veľmi znepokojení keď k nim náhle zdola z veľkej hĺbky v Zemi prichádzalo svetlo. Ukázalo sa, že svetlo pochádza z pochodne starého slepého pustovníka, ktorý im povedal že ich videl jasnovido a zistil, že sa stratili. Hoci bol slepý doviedol ich späť na povrch Zeme.
Muži boli nesmierne vďační a spýtali sa ho kde žije. Starý slepý pustovník im povedal, že jeho domovom je jaskyňa a že na povrch vychádza len raz za niekoľko mesiacov. Keď sa ho spýtali ako prežije a nájde jedlo a vodu, povedal, že sa o neho postarajú priatelia, ktorí žijú v hlbinách Zeme v nádhernom vnútornom meste. Počkal kým si ho odfotia a potom znova zmizol späť v jaskyni.

 

Ďalšia zaujímavá poznámka na okraj je, že roku 1942-1943 sa vodca tretej ríše rozhodol obnoviť pokusy (pred ním ich bolo viacero) verifikovať teóriu dutej Zeme. Bol presvedčený, že vnútro Zeme obývajú Pra-Germáni, Áriovia najčistejšej krvi, ktorí mu pomôžu. Fuehrer bol presvedčený že Zem je konkávna a že vo vnútri zemegule žijú ľudia. Vodca dal rozkaz - ponorke U- 209 nadviazať kontakt s civilizáciou v podzemí. Expedícia tvorená niektorými z najvýznamnejších vedcov sa pokúsila nájsť vstup do dutej Zeme. Georing, Himmler a Hitler nadšene podporili tento projekt -  ponorka sa nikdy nevrátila. 

Spouštění na vodu

………………………………………

 

Stará jihoamerická legenda vypráví, jak před dvěma tisíci lety vyšli z obrovské jeskyně táhnoucí se do středu země čtyři bratři a čtyři sestry. Podle pověstí přišlo těchto osm lidí z podzemního světa. Přinesli lidstvu dovednosti řemeslnické, zemědělské, umělecké i stavitelské.
Nejstarší z mužů vystoupil na vrchol hory ležící na území dnešního Peru. Uchopil čtyři kameny a vrhl je postupně do čtyř světových stran. Stal se vládcem na území prostírajícím se mezi místy jejich dopadu. Založil i legendární město Cuzco, které se stalo hlavním městem mocné říše Inků. Dovednosti, které muži a ženy z podzemí přinesli, učinily z říše Inků ohromující předkolumbovskou dynastii, která byla zničena až vpádem španělských nájezdníků. Záhadní dobrodinci prý po sobě zanechali zprávu vyrytou na kamenné desce, která má pro nás na počátku nového milénia zvláštní význam. Její překlad zní: "Až uběhnou dva tisíce let, pod zamrzlými vodami nalezneme nový svět." Badatelé se domnívají, že slova "zamrzlé vody" s největší pravděpodobností znamenají oblasti severního a jižního pólu a že výraz "nový svět" připomíná velmi starou pověst o vchodu do bájného dutého světa uvnitř Země.

Marshall B. Gardner píše, že "...když se tito Eskymáci snažili říci, odkud pocházejí, ukazovali k severu a popisovali zemi věčného slunečního svitu..." (A Journey to the Earth's Interior, str. 302)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Fort_charles_1920.jpg/358px-Fort_charles_1920.jpgAmerický výzkumník a spisovatel Charles Fort (1874 -1932) zasvětil život úsilí přesvědčit lidstvo, že svět, na jehož povrchu žijeme, je mnohem podivnější místo, než za jaké je obecně považován. Fakta, která Fort shromáždil, napovídala, že vnitřek naší planety je ve skutečnosti dutý a byl možná odjakživa zabydlený. Některá vyprávění mluvila o tom, že tito podzemní lidé by mohli být potomky obyvatel ztracených kontinentů (Atlantidy a Lemurie), kteří uprchli do podzemí, když byla jejich území zaplavena. Věřilo se, že na severním a jižním pólu existují obrovské otvory, které vedly do tohoto světa. Podle těchto teorií leží uvnitř podzemní ráj s oceány a kontinenty, bohatou a úrodnou zemí schopnou uživit rostliny, zvířata i lidskou rasu, která je téměř zrcadlovým odrazem našeho vlastního světa. Ve svém díle uvedl Fort všechny teorie a legendy, jež byl na toto téma schopen shromáždit.

Graham Hancock, jehož jméno proslavily úspěšné knihy jako například "Otisky bohů" (Fingerprints of the Gods). Kniha byla vydána v roce 1995 a prodaly se čtyři miliony výtisků. Hancock je autorem teorie, že neznámá a vysoce vyspělá civilizace, kterou zničila globální katastrofa na konci poslední doby ledové (přibližně před 10 500 lety), byla základem kultur na místech tak vzdálených, jako jsou Egypt, Peru, Mexiko a Kambodža.

 

Ďalšia správa o návšteve dutej Zeme bola citovaná iným nórom Olaf Jansenom a bola zaznamenaná v knihe „The Smoky God“ napísanej Willis George Emersonom. Pojem „Smoky God“ sa vzťahuje na Stredné Slnko v dutom vnútrajšku Zeme, ktoré je menšie a menej žiarivé ako naše Slnko, samozrejme, preto sa javí ako dymové.

Kniha opisuje skúsenosti Noarseovho otca a jeho syna, ktorý sa vo svojej malej rybárskej lodi pokúšal nájsť „krajinu mimo severného vetra“ o ktorej počuli. Víchrica ich zrejme odniesla je cez polárny otvor do dutého vnútra Zeme.

 Více zde: https://www.vsechno-je-jinak.eu/vesmirni-pratele-z-vnitrni-zeme/agharta-duta-zeme/

Zajímavé zprávy o návštěvě Duté Země pochází od Nora Olaf Jansena a byly popsány v knize W. G. Emersona s názvem "The Smoky God". Uvádí, že severní vítr přináší teplejší počasí. Na okraj polárního otvoru slunce v létě dopadá kolmo, tak jako na rovníku, což značně zvyšuje teplotu. Olaf Jansen uváděl, že když se ocitli na dálném severu, na okraji polárního otvoru, "...slunce žhnulo v takovém úhlu, jako bychom byli v jižních zeměpisných šířkách a nikoliv na dalekém severu. Otáčelo se kolem, jeho oběžná drahá byla stále viditelná a stoupalo každým dnem výše... Jeho paprsky, které dopadaly v šikmém úhlu, dodávaly ničím nerušené teplo." (The Smoky God, str. 76, 83)

 

Ledovce vznikají z řek uvnitř polárních otvorů. Řeky v zimě zamrzají, ale v létě se ledovce odlamují a jsou vytlačovány do moře. Tvoří je tedy sladká voda, která se jinak v této oblasti v atmosféře nevyskytuje.

Sibiřští zmrzlí mamuti a další divoká zvířata žijící uvnitř země, jako je nosorožec srstnatý, sob, hroch, lev a hyena, spadnou do řek, v nichž zmrznou a později se dostávají ven spolu s ledovci. Proto je mají vědci tak čerstvé a nepoškozené. To vysvětluje, proč se v jejich žaludcích často nachází ještě čerstvá potrava.

Četné ryby jako makrela a sleď, zvířata jako velryba, tuleň, polární liška, sob a pižmoň a ptáci jako jespák, labuť, husa sněžná, berneška a racek Rossův se každé jaro a podzim stěhují do nitra "neznámé severní země" a pak zpět kvůli rozmnožování, nebo aby unikli chladné zimě.

Zpět do současnosti, kterou si neustále sami tvoříme

NEMOCNÍ MOCNÍ TOHOTO SVĚTA VÁS NEUSTÁLE OHLUPUJÍ!

Vnitřní Země může být pro mnohé pohádkou, ale je nejvyšší čas si uvědomit, že mocní tohoto světa a jim podřízené západní mocnosti v čele se smrtícími Spojenými státy americkými s touto "pohádkou" nakládají jako s faktem, kterým jsou velice zaměstnáni. Proto bychom měli být na pozoru a nepodléhat médiím a působivým prohlášením vědců a vlád, které vás o tomto nebudou nikdy informovat. Mají to v popisu práce. V popisu své smlouvy s ďáblem. Veškeré zatajování, likvidování a zamlčování důkazů se děje v zájmu udržování nevědomosti lidí, jejich klamání. Světová politika naoko rozbitá v "autonomní" politiky jednotlivých národů je jeden velký klam, který dochází své plnosti, nyní, na konci věků, těsně před koncem epochy negativního stavu.

Negativní mimozemšťané, s nimiž již řadu let spolupracují Američané na nejhrůznějších projektech všech dob (viz podzemní základny), již ukázali prostupy do Duté Země. Již dávno tak pozemšťané vědí o životě v duté Zemi, vědí o tamní civilizaci vysoce vyspělé jak na úrovni duchovní, tak na úrovni technologické.

Obr.: Negativní mimozemské entity u vstupu do duté Země

 

Právě vysoká duchovní úroveň vyspělé civilizace vnitřní Země je tím hlavním problémem mocných tohoto světa. Vědí moc dobře, že odhalení této skutečnosti by ohrozilo to, z čeho jsou mocní živi - jejich MOC. Běžný člověk se nemá dozvědět, že nemusí být ovládán, že je možný a skutečný život bez otročení a bez nerovnosti, bez válek, bez nemocí, bez vykořisťování, bez peněz... Mocní tohoto světa touží ještě i těsně před svým vlastním pozemským koncem vlastnit a ovládat životy všech lidí na planetě Zemi a zotročovat je.

Pokud jde o vyspělé technologie, kterými disponuje tato pozitivní, vyspělá civilizace v duté Zemi (a nejen tato z vnitřní Země, ale také další světelné civilizace z celého Vesmíru), právě ty mocní tohoto světa chtějí a potřebují vlastnit, aby mohli lépe a rychleji realizovat své smrtící zájmy a plány na ovládnutí lidstva. Není divu, že proto stále vytvářejí plány, jak tyto pozitivní bytosti obelstít, navázat s nimi kontakt, zajmout je, ovládnout jejich území a - v případě nutnosti - je i fyzicky zneškodnit, pochopitelně... jen aby se k jejich vyspělé technologii dostali.

Američanům (ne náhodou hrají hlavní roli stále jen oni, veškerá aktivita na ovládnutí světa a zotročení lidstva, včetně rozpoutávání - udržování - ukončování - všech současných válek světa vychází právě z této země! To není žádné tajemství, ten, kdo se zajímá o skutečnost své vlastní existence v tomto světě, už dávno prozřel, už dávno skládá mozaiku z dílků, které záměrně sami mocní množí) už totiž nestačí jen technologie od negativních mimozemšťanů, chtějí více a kdyby se dostali k nějaké vyspělejší technologii, která by převyšovala ten "šrot" vyfasovaný od ještěrů z pekel (přesto však lepší než ten náš, pozemský - podívejme například na pozemské letouny sestrojené právě na bázi a s použitím mimozemských technologií ne náhodou nápadně připomínající mimozemské letouny negativních mimozemšťanů), neváhali by a ihned by tuto technologii použili. K čemu a na co, to víme každý z nás. Každý, komu jeho každodenní otroctví pro hmotu a bohatství mocných nepřináší odpovědi na otázky po smyslu samotného bytí.

Letadlo TR-3A Pumpkinseed

Letadlo Aurora SR-33A

Letadlo TR3-B Astra

 

Obr.: Když technologická vyspělost předběhne vyspělost duchovní, civilizace se vždy sama zničí. Svou vlastní technologií. Svou vlastní nevědomostí.

Obr.: Pozůstatky města Atlanťanů. (Pro přečtení textu z obrázku si obrázek můžete jednoduše přetáhnout na plochu svého počítače a otevřít)

 

USA jsou na tom v souvislosti s vlastní strukturou a mocí natolik nepříznivě, že nevěří ani samy sobě, ani svým vlastním občanům. Proto nepřeberné množství tajných organizací, vládních či nevládních struktur plnících "nezastupitelné" funkce, proto chaos, proto násilí pěstované pod rouškou ochrany před fiktivním nepřítelem (to jest: před svým vlastním národem, neboť nikdo jiný neuplatňuje svou moc nad ostatními národy, nikdo jiný nevidí nepřítele ve "zbytku světa", nikdo jiný nerozpoutává války, aby uchvátil moc nad světem, nikdo jiný si nenárokuje poslušnost ostatních národů), proto násilí utužované od dětského věku a praktikované již na základních školách, proto svoboda vlastnění zbraně. Svoboda a demokracie spočívá v tom, že například NSA musí špehovat každého jednoho občana - v zájmu národní a individuální bezpečnosti... samozřejmě.

Obr.: Buďte klidní. Neustále vás sledujeme. Vaše CIA.

 

 

STÁLE VÁM NEVADÍ, ŽE NIC NEVÍTE?

STÁLE VÁM NEVADÍ, ŽE NIC NEVÍ VAŠE DĚTI, kterým neustále tvoříte budoucnost?

KDY SE ZAČNETE ZAJÍMAT O PRAVDU SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA, se kterou přímo souvisí také informace o DUTÉ ZEMI?

 

BADATELÉ, DĚKUJEME!

 

Na dalekém severu, za pólem, uvnitř polárních otvorů a za oblastí ledu, existuje OTEVŘENÉ MOŘE, do něhož se několik badatelů dostalo. V určitých obdobích sahalo na jih až k 80. stupni severní šířky. Zdá se, že dříve dosahovalo dále k jihu než dnes.

 • Badatel Olaf Jansen a jeho otec dosáhli Země Františka Josefa v červnu 1829 a nalezli otevřenou cestu ledem, kterou se dostali do otevřeného moře v polárním otvoru a pak do duté země. (The Smoky God, str. 60, 61)
 • Několik vyprávění badatelů, kteří se dostali do tohoto otevřeného moře na druhé straně ledové bariéry je v knize dr. D. Barringtona "The Possibility of Approaching the North Pole Asserted" vydané roku 1818 v New Yorku. Dr. Barrington píše, že v roce 1751 kapitán MacCallam velící velrybářské lodi dostal nápad během přestávky v lovu vykonat rychlou cestu k severnímu pólu. Dosáhl severní šířky 83 stupňů a nenalezl žádný další led. Ve skutečnosti nenalezl ani kousek ledu během posledních tří stupňů. Musel však svého dobrodružství zanechat, neboť na sebe nechtěl přivolat nevoli svých majitelů.
 • Další cestu vykonal dr. Dallie z Holandska na holandské válečné lodi během obhlídky grónských rybářských oblastí. Dosáhl 88 stupňů a hlásil, že počasí je teplé a moře zcela prosté ledu. Dallie naléhal na kapitána, aby plul dále, ale ten byl přesvědčen, že se již příliš vzdálil od svého stanoviště.
 • Později pan Stephens plavící se v roce 1754 na jiné holandské lodi, která byla proudem zanesena na 84. stupeň, uváděl, že chladno není nijak velké, že má na sobě jen o něco více oblečení než obvykle, že spatřil jen málo ledu, kterého směrem k severu ještě ubývalo
Obr.: Staré mapy Agharthy
 
Takže v momentě, kdy si pomyslíte, že tyto teorie nejsou nic jiného než výplody přebujelé fantazie, vskutku najdete důkazy v dávné historii, naznačující možnost existence dalšího světa uvnitř Země.

 

Badatelé navštívili tuto zemi za póly a vrátili se, aby podali zprávu o svých objevech:

 • Richard Evelyn Byrd, admirál námořnictva Spojených států, proletěl letadlem severním a jižním polárním otvorem v roce 1929, v únoru 1947 severním a 13. ledna 1956 jižním polárním otvorem. (Secret of the Ages, str. 114, Worlds Beyond the Poles, od Gianniniho)
 • Kapitán Hubert Wilkins dosáhl této země za jižním pólem 12. prosince 1929. (Worlds Beyond the Poles, Giannini)
 • Olaf Jansen připlul do této země 15. srpna 1829 severním polárním otvorem. (The Smoky God, W. G. Emerson, str. 89)
 • Pacient dr. Nephiho Cottoma z Los Angeles navštívil tuto zemi skrze severní polární otvor v tomto století.
 • Dánský vědec a badatel Edmund Bork vedl expedici do duté Země roku 1991.

Obr.: Část vstupu do vnitřní Země

 

ODSTŘEDIVÁ SÍLA

Není se co divit, že vědcům chybějí "hmatatelné" důkazy. Nejhlubší vrt do Země byl přibližně jen 12 km hluboký. Přitom poloměr Země je 6371 km.

Studium vzorků z "hloubkových" vrtů podporuje hypotézu "pevné Země". Oficiální věda tedy tvrdí, že náš svět je v podstatě tuhý od povrchu až po tekuté jádro. Jedna z alternativních teorií předpokládá, že odstředivá síla v rotující Zemi působí podobně jako síly v odstředivé ždímačce. Oblečení (stejně jako plyny, tekutiny a částice v Zemi) je taženo proti hlavní síle představované gravitací a uprostřed je prázdno.

V článku "K teorii duté Země", který vyšel v časopise Nexus v roce 1994 píše Mark Hart:

"Odstředivá síla má ještě jednu speciální vlastnost, kterou nesmíme přehlédnout. Intenzita odstředivé síly silně klesá, když se přibližujeme ke kolmici ve středu otáčení. Každodenním příkladem účinků Coriolisovy setrvačné síly je voda v umyvadle. Když vytáhnete zátku a necháte vodu vytékat, co uvidíte? Vír, prázdný prostor obklopený rychle rotující tekutinou. Představte si stejný princip působící na podivný materiál, který se měl v budoucnu stát naší Zemí. V pravém úhlu na rotační osu, jinými slovy v oblasti pólů, byla odstředivá síla mnohem slabší než jinde, jmenovitě na rovníku. Na rovníku se tedy pohyb materiálu směrem dovnitř zastavil na poloměru přibližně 12 800 kilometrů. Daleko slabší působení odstředivé síly na pólech zde způsobilo větší kontrakci a v důsledku toho naše planeta ukončila svůj vývoj jako dutá koule o průměru 12 800 kilometrů s 2200 kilometrovými otvory v oblasti pólů."

 

Zjištění badatelů a polárníků o duté Zemi

 

Polárníci, kteří cestovali k severnímu a jižnímu pólu, se setkali s následujícími anomáliemi:

Severní pól

 • Poté, co překročíte 80° severní šířky, se začne oteplovat, a to o 10 až 15 stupňů Celsia.
 • Severní vítr v Arktidě se začne oteplovat už od 70° severní šířky.
 • Od severní šířky 85° se nachází otevřené moře bez ledové pokrývky.
 • Zhruba od severní šířky 80° je v ledu vidět kamení, štěrk a písek.
 • V místech, kde už je život považován za nemožný, byla objevena známá i neznámá flóra a fauna.
 • Během zimy je nad oblastí pólu hustá mlha. Pokud by byl pól pokrytý ledem, z čeho by se tam mlha mohla vytvořit?
 • Polárníci objevili sníh různých barev – červený, modrý, zelený, žlutý a černý. Kde se v okolí pólu bere barevný sníh, když by tam měl být jenom led?
 • V okolí pólu jsou silné prachové bouře, které vytvářejí černě zbarvený sníh. Odkud se prach v těchto bouřích bere?
 • Za 85° severní šířky byli objeveni komáři a motýli. Jak zde mohou žít, když na pólu má být trvalý mráz a souvislá ledová pokrývka?
 • Někteří teplomilní ptáci a zvířata táhnou v zimě na sever. Proč, když by tam měl být jenom led?
 • Od zeměpisné šířky 90° je třeba mít gyrokompas, protože běžný kompas začne ukazovat sever dole

Jižní pól

 • Poté, co překročíte 80° jižní šířky, se začne oteplovat.
 • Od 85° jižní šířky vanou teplejší větry, než před touto šířkou.
 • V místech, kde už je život považován za nemožný, byla objevena známá i neznámá flóra a fauna. Kde se tam bere, když zde nemá být nic jiného, než led?
 • Polárníci objevili sníh různých barev – červený, modrý, zelený, žlutý a černý. Kde se v okolí jižního pólu bere barevný sníh, když by tam měl být jenom led?
 • Ve vodě, která vytéká z ledových jazyků, byly nalezeny zelené listy a tropická semena.
 • Nový Zéland a spodní část Jižní Ameriky mají stejnou flóru a faunu. Jak k tomu došlo, když jsou od sebe tak daleko, že přirozený přenos není možný?
 • Okolí jižního pólu je jedno z nejsušších míst na Zemi. Úhrn srážek zde je jen asi 2 mm za rok. Kde se tam tedy berou obrovské ledovce a ledové jazyky, když nemohly vzniknout z dešťové vody?

Všechna tato fakta by nebylo možné získat, kdyby severní a jižní pól byly pokryty jenom ledem, jak se oficiálně tvrdí. Jak si vysvětlit, že led na pólech je ze sladké vody, když "musel" vzniknout ze slané mořské vody? Ledovce a ledové jazyky neustále ubývají, avšak také neustále dorůstají. Odkud se k tomu bere voda?

Každý, komu se podaří dostat se dovnitř Země, zjistí, že zde je trvalý sluneční svit, ale slunce zde nevydává škodlivé záření, které vydává naše Slunce.

Tloušťka "slupky", která je mezi naším vnějším povrchem Země a jejím vnitřním povrchem, se pohybuje přibližně od 800 do 1000 mil.

Obr.: Schéma duté Země. Nákres stručně vystihuje, jak Země přibližně vypadá. Otvor na jižním pólu je ve skutečnosti mnohem menší než otvor na severním pólu

 

 • Ledovce vznikají z řek uvnitř polárních otvorů. Řeky v zimě zamrzají, ale v létě se ledovce odlamují a jsou vytlačovány do moře. Tvoří je tedy sladká voda, která se jinak v této oblasti v atmosféře nevyskytuje.

• Z otvorů na pólech vychází neslaná voda – voda, která je uvnitř Země, je převážně neslaná. Sladkovodní ledovce a ledové jazyky jsou tvořeny především z vody, která se dostává na povrch z vnitřku Země. Často v ní plavou zbytky rostlin nebo tropická semena. Po vyplavání na povrch zmrznou a mnozí mylně předpokládají, že jsou v ledu už tisíce let.

V červenci 2007 bylo v Rusku objeveno v ledu zcela zachovalé mamutí mládě a bylo považováno za příklad takového starého reliktu. Existovala domněnka, že toto mládě zemřelo asi před 10 000 lety a zůstalo dokonale zachovalé díky trvalému mrazu na severní Sibiři. Jenže v ústech mělo zelený list, který byl čerstvý, jako právě utržený ze stromu.

Podobných případů, kdy nalezená zmrzlá zvířata mají zelené rostliny nejen v žaludku, ale i v ústech, jsou stovky. Věda se přesto snaží tvrdit, že jsou tisíce let stará. V ledu v okolí Severního pólu byli nalezeni zcela zachovalí nosorožci, lososi, sobi, lvi a hyeny – odkud se tam vzali? Všichni víme, že okolo pólů se nevyskytuje hmyz, ani tam nerostou zelené rostliny a tropická semena. Odkud se tedy berou zamrzlé v ledu? Je jen jedno místo, odkud mohou pocházet – vnitřek Země!

 

Četné ryby jako makrela a sleď; zvířata jako velryba, tuleň, polární liška, sob a pižmoň; ptáci jako jespák, labuť, husa sněžní, berneška a racek Rossův se každé jaro a podzim stěhují DO a Z neznámé severní země kvůli rozmnožování nebo aby unikli chladné zimě.

 

Polární záře

Aurora borealis a Aurora australis (severní a jižní polární záře) jsou způsobeny slunečním větrem vnitřního slunce proudícím skrz polární otvory a sledujícím zemské elektromagnetické siločáry.

Obr.: Polární záře je světlem, které prochází skrze polární otvory z druhé strany. Ten způsobuje, že se atomy v atmosféře v okolí otvoru ozáří a vydávají překrásnou severní a jižní záři. Vědci ji přirovnávají k televizi, ale nemají odpověď na to, co je katodou; jejich zdroj energie není znám. Připouštějí, že musí jít o sluneční vítr, ale sluneční vítr z našeho slunce je odražen okolo Země jejím elektromagnetickým polem a je mu tedy bráněno ve vstupu do atmosféry

 

Polární záře ale nemá nic společného se slunečními jazyky nebo jinou aktivitou Slunce. Věda se pokoušela zaznamenat elektrické a magnetické poruchy spojené s polární září, ale žádné neobjevila. Proto polární záře nemůže souviset se sluneční aktivitou, protože ta se projevuje ve formě měřitelných poruch.

Obr.: Polární záře

 

Zde teorie duté Země poskytuje dokonalou odpověď co se týče zdroje energie polárních září, této obří televizní katody. To slunce uvnitř duté Země vyzařuje vysoce energetické elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře.


•  Sonda Voyager a Hubbleův vesmírný teleskop potvrdily, že většina planet naší sluneční soustavy má polární záře. To mátlo vědce, protože sluneční vítr není ani dost silný na to, aby způsobil polární záře na Zemi, o polárních zářích na vnějších planetách naší sluneční soustavy ani nemluvě. Teorie dutých planet poskytuje nejlogičtější řešení: kosmická tělesa jsou dutá.

Obr.: Severní pól Saturnu se vstupem do vnitřního prostoru planety

 

Polární záře a geomagnetická pole planet naznačují, že nejsou jen duté, ale mají vnitřní slunce a polární otvory. Skrz ně silný sluneční vítr z vnitřních sluncí vyzařuje a způsobuje polární záře při kontaktu s atmosférou nad polárními otvory.

Obr.: Polární záře

 

Astronomická pozorování polárních září na Marsu, Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu, Venuši a Merkuru ukazují, že tyto planety jsou duté a mají ve svém středu slunce, která svítí skrze polární otvory. Kromě planet se polární záře potvrdila i u některých měsíců. Astronomové již dokonce našli polární záři mimo sluneční soustavu.

 

Obr.: Polární záře na Marsu

 

Obr.: Polární záře na Jupiteru

Obr.: Polární záře Jupiteru (1996)

Obr.: Polární záře na Saturnu

Obr.: Polární záře Saturnu (snímek Jet Propulsion Laboratory a NASA, 1998)

 

Země vibruje jako mýdlová bublina, která je dutá. Při velkém zemětřesení vibruje jako zvon, který je také dutý. Základní vibrační perioda země je 54 minut. To naznačuje, že to musí být dutá koule.

 

• Žádné družice na polárních oběžných drahách nemíjejí pól blíže než na 300 mil. Žádnou družici nelze umístit na stabilní oběžnou dráhu přímo nad polárními otvory, aniž by byl vzat v úvahu místní nedostatek gravitace daný neexistencí hmoty v polárních otvorech.

Obr.: Pól z družice, 2011, tloušťka ledu Arktického moře

 

Severní vítr přináší teplejší počasí. Na okraj polárního otvoru slunce v létě dopadá kolmo, tak jako na rovníku, což značně zvyšuje teplotu. Olaf Jansen uváděl, že když se ocitli na dálném severu, na okraji polárního otvoru, "Slunce žhnulo v takovém úhlu, jako bychom byli v jižních zeměpisných šířkách a nikoliv na dalekém severu. Otáčelo se kolem, jeho oběžná drahá byla stále viditelná a stoupalo každým dnem výše... Jeho paprsky, které dopadaly v šikmém úhlu, dodávaly ničím nerušené teplo." (The Smoky God, str. 76, 83)

 

. Severní větry často přinášejí tolik pylu, že zbarví ledovce. Barevný sníh byl analyzován a bylo zjištěno, že červená, zelená a žlutá barva obsahuje rostlinnou hmotu podobnou pylu. Podle pozorování padá v různých ročních obdobích. Badatel Kane v prvním dílu své knihy na str. 44 napsal: "Dopoledne 5. srpna jsme minuli Karmínové útesy Sira Johna Rosse. Skvrny červeného sněhu, od něhož odvozují své jméno, bylo možno jasně vidět na vzdálenost deseti mil od pobřeží... Všechny strže a rozsedliny, v nichž se usadil sníh, jím byly silně zbarveny... neboť pokud by byl sněhem pokrytý povrch více rozšířen, jak dříve v roce nepochybně bývá, karmín by zde jako barva převládal."

 

Země není dostatečně tuhá, aby mohla být pevná po celém svém průřezu. Sir G. H. Darwin ve své knize "Thé Tides and Kindred Phenomena of the Solar System" píše: "Těleso Země, na kterém spočívají oceány, nemůže být absolutně tuhé. To platí o všech tělesech. Musí být více či méně deformováno přitažlivostí slunce a měsíce." Ukazuje také, jak se tyto přitažlivosti počítají - na základě měření dvoutýdenního slapu. Tím je myšlena "...malá nerovnost slapu - výška, přibližná perioda dvou týdnů v závislosti na úhlu mezi oběžnou dráhou měsíce a rovinou tvořenou rovníkem. Lze vypočítat míru, jakou by měl mít dvoutýdenní slap, kdyby Země byla absolutně tuhá."

 • Výsledky těchto výpočtů ukazují, že Země se do jisté míry poddává přitažlivosti slunce a měsíce. Tato poddajnost není dostatečně malá na to, abychom mohli říci, že je prakticky tuhá, a není ani dostatečně velká, aby bylo možno tvrdit, že má tekuté jádro. Závěr tedy je, že musí být dutá.
 • Po obšírném prozkoumání teorie gravitace jsem dospěl k závěru, že newtonovská fyzika dovoluje, aby všechny planety, slunce a měsíce byly dutá tělesa. Za předpokladu, že jsou všechny dutými tělesy s povrchem širokým 10% průměru planety také dovoluje, aby všechny planety a dokonce i slunce měly pevně povrchy s hustotou v rámci možnosti. 
 • Rentgenové, ultrafialové a další obrazy slunce pořízené stanicí Sky-lab odhalují díry na slunečních pólech, kde je gravitace velmi zmenšená vlivem otvoru do dutého jádra "planety bohů".
 • Seismografická záznamová zařízení umístěná na povrch Měsíce misemi Apollo naznačují, že měsíc je také dutý.

Van Allenovy radiační pásy mají díry na polárních vrcholech shodující se s tamními otvory. Vědci nechápou, co je zdrojem radiace těchto pásů a připouštějí, že pochází ze slunečního větru. Ale sluneční vítr z našeho slunce je odrážen okolo Země jejím elektromagnetickým polem. Teorie duté Země odpovídá, co je tímto zdrojem. Slunce uvnitř duté Země vyzařuje elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře. Poté jsou uvězněny elektromagnetickým polem Země, které vytváří Van Allenovy radiační pásy.

Na dalekém severu badatel Nansen objevil, že severo-jižní obzor se v perspektivě zkrátil, zatímco východo-západní zůstal stejný, k čemuž by docházelo, kdyby se tam nacházel polární otvor. Ve skutečnosti běžné navigační přístroje nefungují v arktické a antarktické oblasti tak jako jinde, protože nejsou brány v úvahu polární otvory. Například horizontální gyroskop se stane vertikálním při vstupu do polárního otvoru a dosažení středobodu okraje polárního otvoru. Magnetický kompas bude ukazovat na jedné straně otvoru nahoru a na druhé straně dolů podle toho, na které straně vůči magnetickému pólu se nacházíme. Na jiných místech se může pouze točit.

 

Není tedy zřejmé, že existuje více vědeckých důkazů o tom, že naše Země a všechny ostatní planety jsou duté, než těch, že mají kombinaci pevného a tekutého jádra? Existují téměř drtivé důkazy o tom, že naše země JE DUTÁ, ale není to obecně známo, protože tento objev byl záměrně držen v tajnosti. Každý, kdo však vynaloží trochu energie na vlastní studium a zkoumání, může nyní dospět k poznání pravdy o skutečné struktuře naší Země.

Vědeckých důkazů je mnohem více. Stačilo by je odtajnit, zveřejnit a začít psát dějiny nového poznání současného lidstva. Nebo můžeme stále trvat na současném geologickém modelu jako kdysi na názoru, že Země je placatá...

 

Placatá Země

Pokud teď máte pocit, že toto všechno jsou smyšlenky, vezměme si jako příklad tento přehmat vědy. Po dlouhá století byl prosazován oficiální názor, že Země je plochá. Díky velikosti Země lidé neviděli zakřivení jejího povrchu a chybně proto předpokládali, že je plochá. Když se prokázalo, že Země je kulatá, vědci si začali lámat hlavu, proč lidé žijící v Austrálii nespadnou dolů – v té době totiž nevěděli, že existuje něco jako gravitace. Ne vědci, ale dobrodruzi přišli na to, že je Země kulatá. Pokud se vypravíte k pólu hledat otvor do Země, také jej neuvidíte. Je tak veliký, že jeho zakřivení není vidět, podobně jako tomu kdysi bylo se zakřivením Země.

Je tu ještě jedna zajímavá věc. Podívejme se na polárníky, kteří tvrdí, že dosáhli některého z pólů – admirál Peary, Wilkinson, Amundsen, Shackleton, Scott a další. Nikdo z nich NEPROKÁZAL, že tam opravdu byli. Žádný z těchto mužů, ať už se pohyboval po vodě, po zemi nebo ve vzduchu, nepodal jednoznačný a nezvratný důkaz, že dosáhnul samotného pólu. Takže tvrzení o dosažení Severního nebo Jižního pólu jsou značně neurčitá; a tvrzení Pearyho a Scotta o údajném objevení severního pólu byla mezitím prokázána jako nesprávná. Badatel Marshall Gardner poukázal na nesrovnalosti v Pearyho deníku a také americký Kongres ve dvacátých letech uspořádal v této věci slyšení, při němž bylo Pearyho tvrzení zcela vyvráceno. Přesto je Peary dodnes považován za objevitele severního pólu!!!

 

O duté Zemi se zmiňuje i křesťanská Bible, v knize Enochově. Ovšem při opakovaných úpravách, překladech a v důsledku záměrného překrucování faktů ze strany mocné církve se z Bible nejednou význam původních sdělení zcela vytratil.

 ...Aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. Fp 2:10

Tato citace sděluje, že každé koleno klekne – všechna tato stvoření jsou živá – včetně té pod zemí.

Podobně i zde:

...A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do ní nahlédnout. Zj 5:3

...Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Ex 20:4

...Roztáhl sever nad pustotou, a zavěšuje zemi nad nicotou. Job 26:7

...Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou. Job 26:10

Jak nevěřícně kroutí hlavou naši předci, kteří již ve starých dobách o Duté Zemi věděli, své znalosti a objevy pro další generace důkladně zaznamenávali, a které ani nenapadlo, že většina lidstva 21. století nebude mít o Duté Zemi ani tušení. Co hůře, že se "vyspělé" lidstvo bude vysmívat možnosti, že tomu tak je, a odmítat důkazy, kterých už budou mít nespočet.

Obr.: Starodávná mapa, která s otvory na pólech počítala

 

Vědění bylo a stále více je potlačováno, aby bylo možné držet lidi lépe pod kontrolou. Dříve byly důvody především náboženské, v současnosti jde o moc současných mocných tohoto světa a také o obchodní zájmy.

Obr.: Otvor na severním pólu, foto kosmické lodi Apollo XI (červenec 1969) při letu na Měsíc


Tato zdánlivě „bezvýznamná“ fotografie nicméně odkrývá existenci černého otvoru v blízkosti severního pólu. Zdá se, že tento černý otvor vtahuje oblaka do vnitřku Země.

Výpočty provedené podle rozměru fotografie vedou zhruba k průměru otvoru 900 až 950 km, což odpovídá obvodu kružnice 2900 až 3000 m (zjevně chyba tisku, má být 29 km až 30 km – pozn. překl.). Kdyby tento otvor odpovídal otvoru v polární čepičce, nacházel by se asi na 860 severní šířky. Neboť víme, že zprávy výzkumníků, jejichž závěry zůstávají tajné (zejména závěry admirála Byrda) uvádějí otvor 716 km, kružnici 2250 km a otvor v polární čepičce začínající na 86,80 severní šířky. Jak se zdá, tato fotografie potvrzuje jako máloco závěry knihy R. Bernarda „The hollow Earth“, která vyšla nějakou dobu před první misí Apollo (let na Měsíc).

Zde na ukázku trojfoto. Při bližším pohledu na ten otvor také zjistíme rozdíly ve výšce oblaků viditelných na jeho obvodu. Rozdíl odpovídá přibližně polovině průměru otvoru, tedy šířce asi 400 km. Víme také, že nejvyšší vrstvy oblaků v atmosféře zřídka přesahují výšku 15 km. To znamená, že oblaka vyfotografovaná uvnitř obvodu kruhu jsou asi 385 km pod povrchem Země!!!

To je také důvod, proč se tato fotografie musela stát součástí souboru dokumentů NASA označených jako Top Secret (Přísně tajné), neboť důkaz o existenci otvoru na severním okraji naší planety protiřečí všem vědeckým údajům obvykle přijímaným oficiální vědou. Jedná se o tak obrovský otvor, že ani nedohlédneme na jeho dno! Tato fotografie byla pořízena v měsíci červenci, v roční době, kdy na severním pólu trvá den 24 h, proto je ten otvor v oblacích tak jasný a viditelný. Dno otvoru tedy není bílé, jak by tomu muselo být při odrazu od vrstvy ledu nebo sněhu, o níž se předpokládá, že tam zůstává po 365 dní v roce. Proč asi? Prostě proto, že tam není. A proč tam není? Protože ten otvor vede do středu Země, kde je oblast s mírným podnebím po všechna roční období!

Obr.: Otvor na pólu

Obr.: Severní pól Země, foto 2008

 

Význam admirála Richarda Byrda, který vedl Operaci Výskok, byl zaznamenán americkým vědcem dr. R. W. Bernardem v knize z r. 1964, nazvané Dutá země – Největší geografický objev v historii“,  kde se praví, že Byrd nalezl jak severní, tak jižní otvor, kterými se dá vejít do vnitřku naší planety, a v dedikaci říká:

 

Budoucím badatelům Nového světa, který existuje za severním a jižním pólem v dutém vnitřku Země. Tomu, kdo zopakuje historický let admirála Byrda, dlouhý 1 700 mil za Severní pól a jeho expedici 2 300 mil za Jižní pól, vstoupí do nového neznámého teritoria, nezaznamenaného na žádné mapě, což je rozsáhlé území, větší než Severní Amerika, a sestává se z lesů, hor, jezer, vegetace a živočišné říše.“

Letec, který jako první dosáhne tohoto Nového teritoria, neznámého, dokud ho neobjevil admirál Byrd, vejde do historie jako nový Kolumbus a větší nežli Kolumbus, protože Kolumbus objevil nový kontinent, ale on objeví Nový svět.“

Obr.: Podzemní město v duté Zemi

 

NĚMECKO

 

Je důležité si povšimnout, že fašistické Německo bylo dlouho fascinováno Antarktidou, poté, co významný německý vědec Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855), který se řadí k nejvlivnějším světovým matematikům v historii, tvrdil, že veškerá historie, fyzika a geografie může být vysvětlena jedině tak, že naše planeta má dutý a osídlený vnitřek, se vstupy, které jsou umístěny jak na severním, tak na jižním pólu.

 

Před nedávnem jsme objevili mapu Třetí Říše, na které je zakresleno několik tajných průchodů, které použily německé ponorky U-Boat k přístupu do mystických podzemních oblastí. Stejně tajemné je to i s kompletní mapou obou zemských polokoulí tajemného království Agartha.

Také jsme narazili na dopis adresovaný panu Woodardovi, v němž pisatel informuje svého přítele o úspěšné misi U 209 a jejím fantastickém objevu vnitřní Země (Inner Earth). V závěru přikládá přibližný překlad dopisu (z němčiny), který obdržel krátce po válce od Karla Ungera, člena posádky německé ponorky U-Boat 209, pod velením Heinricha Brodda. Autor dopisu zmiňuje, že dopis, který od Ungera obdržel, je určitě pravý, neboť dobře zná jeho rukopis. V uvedeném dopisu K. Unger potvrzuje, že posádka U 209 dosáhla vnitřku Země a že nemá v úmyslu vrátit se zpět.

Obr.: Citovaný dopis Karla Ungera (spodní část dopisu): "Starý příteli! Tato zpráva pro tebe bude určitě překvapením! U 209 to dokázala!!! Země je dutá!! Doktor Haushofer a Hess měli pravdu. Celá posádka je v pořádku, ale nemůžou se vrátit zpátky, nejsme žádní vězni. Jsem si jistý, že tato zpráva tě zasáhne, je to poslední spojení s U209. Opět se potkáme, příteli. Mám obavy o všechny, kdo musí strávit svůj život na povrchu Země, když vůdce odešel. Bůh navždy žehná Německu. Se srdečnými pozdravy..."

 

Mapy vytvořené německým nacistickým režimem ve třicátých a čtyřicátých letech obsahovaly podrobné údaje o jejich podzemních základnách umístěných na kontinentu Antarktida. Nejvíce šokující je mapa, která poskytuje detaily o dutém vnitřku Země ve velké hloubce a o zemích, které tam existují. Tyto mapy získali Američané a Sověti ke konci války v Německu.

Obr.: Mapy duté Země od nacistů

 

V letech 1901 - 1903 provedlo Německo svůj první průzkum Antarktidy takzvanou Gaussovou expedicí, kde si přisvojilo rozsáhlé oblasti nejjižnějšího kontinentu naší planety.

Fascinován objevy učiněnými německými vědci během Gaussovy expedice se vydal v roce 1909 na podobnou misi i velký americký výzkumník admirál Robert Edwin Peary Sr. (1856-1920) a stal se prvním člověkem, který dosáhl severního pólu, za což byl vyznamenán Německou geografickou společností Nachtigall zlatou medailí, a dalšími mezinárodními cenami a poctami.

 

Na základě objevů učiněných jak Gaussovou expedicí do Antarktidy, tak expedicí admirála Pearyho do Arktidy, vydal slavný americký vědec Marshall B. Gardner v roce 1920 knihu nazvanou Cesta do vnitřku Země neboli Byly skutečně objeveny póly? Tuto pak předložil jak americké, tak německé vládě a žádal, aby mu vysvětlili mnoho věcí, jako například tyto:

 

„Jak vysvětlují vědci fakt, že když jdeme na sever, do určitého bodu je stále chladněji, a od něj začíná být teplo? Jak vysvětlují další fakt, že zdrojem onoho tepla není žádný vliv od jihu, ale série proudů teplé vody a teplých větrů ze severu – kde podle předpokladů má být oblast pevného ledu? Odkud přicházejí tyto proudy? Jak mohou přicházet z něčeho jiného než z otevřeného moře? A proč by mělo být teplé otevřené moře v místě, kde vědci předpokládají věčný led? Odkud by mohla pocházet tato teplá voda?“

„Proč by badatelé měli najít na nehostinných ledových útesech dálného severu rozsáhlé oblasti pokryté červeným pylem neznámé rostliny? A proč by měla v těchto vodách plavat v moři semena tropických rostlin – když se v jižnějších vodách nenacházejí? Proč by se měly v těchto vodách nacházet klády a větve stromů, někdy s poupaty, a všechny jsou neseny teplými proudy od severu?“

 

„Proč by severní oblast Grónska měla být největším světovým výskytem komárů, hmyzu, který se nalézá jen v teplých zemích? Jak by se mohli dostat do Grónska, jestliže přišli z jihu? Kam jdou všechny lišky a zajíci, které vidíme v Grónsku cestovat na sever? Kam jdou medvědi? Je možné, že tak velcí živočichové najdou obživu v pláních věčného ledu?“

„Jak vědci vysvětlí fakt, že prakticky každý schopný badatel od raných dob až po Nansena připouští, že když se dostal na daleký sever, jeho teorie o tom, co by tam měl najít, přestaly fungovat, a rovněž zklamaly jeho metody, jak zjistit svou pozici? Jak vědci vysvětlí pasáže z Nansena, ukazující, že byl absolutně ztracen v oblasti Arktidy?“

 

„Jak vědci vysvětlí migraci ptáků, kteří se objevují v Anglii v jedné části roku, v severních zemích v jiné části roku, v tropech v další části roku, ale v zimě zcela zmizí?“

 

Do roku 1938, kdy Německo bylo ovládáno nacisty, nebyla zodpovězena žádná z otázek kladených Gardnerem, načež Adolf Hitler nařídil další expedici do Antarktidy, která trvala do roku 1939.

Co bylo v Antarktidě objeveno nacisty během expedice v letech 1938-39, zůstává až dodnes vysoce utajeno ve všech světových vládách.

 

SOUČASNOST

NEVĚDOMÉHO LIDSTVA

26. prosince 2015

V novém rozhovoru pro Coast to Coast AM, autor a vědec David Wilcock uvedl, že uvnitř planety žije aliance starověkých civilizací. Tyto starověké civilizace nazývají vnitřní Zemi svým domovem po dlouhou dobu a brzy se odhalí světu.

Wilcock vysvětlil, že během tvorby všech vodnatých planet ve vesmíru jsou pod povrchem vytvořeny dutiny s jejich vlastním biomem, s bakteriemi, které jsou schopny poskytnout přirozené světlo.

Obr.: Dutá Země se Sluncem

 

Wilcock na základě svého výzkumu uvádí, že jsou tyto dutiny přizpůsobeny tak, že vyspělé civilizace mohou žít a sledovat vše, co se děje na „vnější“ Zemi, na povrchu.

Wilcock pevně věří, že během dlouhé historie naší planety vyspělé civilizace jako Atlanťané, Lemuřané odešli do podzemí, aby přežili chaotickou dobu vládnoucí na povrchu planety. Nakonec se rozhodli usadit se v jejich novém podzemním domově.

 

Existence podzemních tunelů a chodeb byla předmětem debat po celá staletí. Starověké civilizace po celém světě hovoří o těchto vstupech, které vedou k celým novým královstvím, která se nachází hluboko pod povrchem planety.

Starověké lidstvo v Turecku zdá se znovu oživilo tyto legendy vybudováním obrovských podzemních měst jako Derinkuyu, nebo největší nalezené v blízkosti Cappadocia, Turecko.

Vláda Spojených států amerických ví o přítomnosti civilizací v duté Zemi díky náhodným objevům prostřednictvím tajných projektů zaměřených na budování tajných podzemních vojenských základen. (K hloubení tunelů pro budování podzemních vojenských základen používají technologie negativních mimozemšťanů).

(Technologie funguje na bázi jádra (jaderný pohon), kdy obrovský vrták o rozměrech daného tunelu razí podzemí. Tento vrták rovnou taví horninu až do jakési sklovité krusty, která rovnou zpevňuje samotný tunel, který tak drží pohromadě jako jeden celek v kuse, bez nutnosti dalších složitých podpěr. Při této ražbě tunelů nevzniká žádný odpad zeminy, protože se tato zemina rovnou roztaví. Utajení této ražby je tak dokonalé. Tato technologie umožňuje velmi rychle vytvářet obrovské komplexy podzemních základen a tunelů na veliké vzdálenosti pod celými Spojenými státy americkými a žádná vzdálenost či hornina v zemském podloží není překážkou.) 

Družice, které snímají průchody na obou pólech do duté Země, jsou schopny zaznamenat řadu skutečností o pólech. Vlády tyto důkazy úzkostlivě tají. Civilní letadla mají zakázáno nad těmito oblastmi létat. Snímky z družic těchto dvou pólů jsou v přísném režimu nejvyššího utajení.

Obr.: Foto pólu z družice

Obr.: Foto pólu z oběžné dráhy, vstup do Duté Země

 

V rozhovoru pro C2C, Wilcock tvrdí:

„Američané mají tunelovací stroje, a někdy se prorazí tam, kam nemají. A tam už jsou lidé.“

Zatímco citoval svědectví kontaktéra Corey Goodeho, Wilcock tvrdí, že nejasný vztah mezi lidmi vnitřní Země a lidí na povrchu, kteří vědí o jejich existenci, se v poslední době narušil.

„Vojensko-průmyslový komplex kdysi pracoval s těmito lidmi a měli s nimi smlouvy, teď se je snaží zabít,“ řekl Wilcock.


 

SHRNUTÍ

 

NASA a jiné vládní kosmické agentury světových mocností jsou pseudostátní agentury, které tají před veřejností - SVÝMI OTROKY všechny informace, které by byly klíčem k zajištění světového míru. LIDSTVO SE NEMÁ DOZVĚDĚT O VYSPĚLÝCH CIVILIZACÍCH (ani těch, žijících v duté Zemi, natož těch žijících v dalších částech nekonečného vesmíru), PROTOŽE BY KONEČNĚ POZNALO, V JAKÉM PSEUDOSVĚTĚ DOBROVOLNĚ V NEVĚDOMOSTI ŽIJE A JAKÝ SKUTEČNÝ A MÍROVÝ SVĚT DOSTATKU, HOJNOSTI A JEDNOTY MŮŽEME MÍT, KDYKOLI BUDEME CHTÍT.

V ZÁJMU MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA (kteří jsou řízeni mocnějšími mimo náš svět) JE ZACHOVÁNÍ NAŠÍ NEVĚDOMOSTI ZA ÚČELEM NAŠEHO OVLÁDÁNÍ A ZOTROČOVÁNÍ (skrze ovládací programy a všechny světové systémy, kterými jsme řízeni a drženi v otroctví).

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA ŘÍDÍ VŠECHNY POZEMSKÉ VLÁDY, INSTITUCE, ORGANIZACE, SYSTÉMY, EKONOMIKU, VZDĚLÁVÁNÍ, POLITIKU, MÉDIA, VĚDU, VOJENSTÍ...

NAPROSTO VŠE, KAŽDÝ DETAIL VAŠEHO VLASTNÍHO ŽIVOTA JE AŽ DO POSLEDNÍHO DETAILU PROGRAMOVÁN, ŘÍZEN A OVLÁDÁN MOCNÝMI. DO JAKÉ MÍRY TOTO SVÉ OVLÁDÁNÍ POVOLUJETE, JE POUZE A JEN VAŠE VOLBA.

NASA a další výzkumné vládní organizace odhalily pro ni znepokojující informace o duté Zemi, dutých planetách naší sluneční soustavy, ale také o Měsíci.

Obr.: Foto pořízená satelitem Essa-7, 23. 11. 1968. Téměř žádné rušení mraků, je možno pozorovat ledová pole na povrchu, otvor na severním pólu je dobře viditelný

 

Obr.: Dutá planeta Země

 

Obr.: Polární záře duté Země

 

Na obrázku níže můžeme vidět velice zajímavý snímek z ledna roku 1998, který zachytil Hubbleův teleskop v režimu zachycujícím ultrafialové světlo. Toto světlo v okolí pólů rotuje ve výšce tisíců mil nad oblaky. Věda tento jev vysvětluje jakýmsi energetickým větrem ze slunce, který rotuje takto na pólech planety, což je naprostý nesmysl.

Obr.: Polární záře Saturnu pořízená Hubble Space Telescope (Hubbleův vesmírný dalekohled). Snímek Jet Propulsion Laboratory a NASA, leden 1998)

 

Obr.: Unikátní šestistranný tryskový proud na severním pólu Saturnu známý jako "šestiúhelník" s jasně viditelným pólem - vstupem do vnitřní části planety Saturn

Obr.: Severní pól Saturnu

 

Obr.: Polární záře na Saturnu trvají ne minuty, ale několik dní

 

Na obrázku níže vidíte Jupiter, kde se děje to samé. Snímek, kde je vidět záře, zachycuje magnetické pole na Jupiteru. Důvod, proč můžeme na severních a jižních pólech planet vidět tato energetická pole, je prostý. Skrze otvory proudí nepředstavitelné množství energie, je tam velice zesílený, anomální magnetismus.

Obr.: Polární záře Jupiteru (Hubbleův teleskop), 1996. Dutost planety je i pro vědu nezpochybnitelná

Obr.: Polární záře nad Jupiterem v ultrafialové části spektra

 

Toto je Mars. Všimněte si, že stejně jako Země, má i on ledy v okolí pólů.

Obrázky.: Otvor na pólu Marsu, vstup do vnitřní části planety 

 

Obr.: Atmosféra Marsu je pouze 1% atmosféry Země a není možné předpokládat, že tam je stejný led jako na Zemi. Mars je tak daleko od Slunce, že průměrná teplota činí okolo minus 55 stupňů Celsia a neexistuje zde déšť. Jak by zde tedy mohl vzniknout led? Je pouze jedno místo, odkud čepičky kolem pólů Marsu mohou pocházet – z jeho vnitřku!

 

 
 

umělý MĚSÍC

 

Měsíc je rovněž dutý. Jak už možná víte, měsíc je umělé těleso, které "k Zemi" přišpendlil NEGATIVNÍ STAV pro svůj HLAVNÍ ÚČEL. OVLÁDÁNÍ LIDÍ. Je to základna negativních mimozemských entit, které z Měsíce realizují a řídí své pekelné záměry.

Měsíc má zemskému povrchu nejblíže. Tento útvar má asi 3474 km v průměru, je také dutý jako ostatní planety a jak je vidno pouhým okem, okolo své osy se netočí. Jedna strana je viditelná ze Země, druhá strana je stále odvrácená. Mimochodem i to je důkaz, že Měsíc není „přirozeným“ satelitem, jak se asi stále učí vaše děti...

 

To, že se kolem své osy neotáčí, je nepřirozené. Jako by byl uměle "zaseknutý". Na to, aby byl pravým měsícem planety Země, je moc daleko, a na to, aby byl v zajetí gravitačního pole Země, je moc velký. Je velmi nepravděpodobné, že někdy nastaly takové podmínky, aby Měsíc zaujal téměř kruhovou dráhu kolem Země. Ale když Měsíc není ani pravým satelitem Země ani v zajetí jejího gravitačního pole, čím potom je? Každopádně není tím, čím si myslíme, že je, jen proto, že se tak tváří a že nám hlavní proud vědy tyto zcestné informace vesele předhazuje. Ve skutečnosti věda předkládá to, co chceme, abychom si mysleli. A že toho je! (Koukněte na wikipedii, jak "pravdivé" a neoddiskutovatelné informace nabízí ke spolknutí). I to je pouhý důkaz toho, jak čile se na Měsíci pracuje ve prospěch ovládání lidstva! Náš problém.

Obr.: Takový obraz Měsíce ve wikipedii určitě nehledejte, to by byl poprask...

 

Vodní pára

7. března 1971 lunární nástroje astronautů zaznamenaly oblak vodní páry přecházející přes povrch Měsíce. Oblak trval 14 hodin a pokryl oblast asi 100 čtverečních mil. Odkud se vzal? Jedině zevnitř.


Magnetické kameny

Měsíční kameny jsou zmagnetizované. To je zvláštní, protože sám Měsíc nemá žádné magnetické pole. Že by "blízké setkání“ se Zemí? Taková schůzka by Měsíc roztrhala. Jak je to tedy možné? Je velká pravděpodobnost, že tamní obyvatelé (negativní mimozemšťané) magnetismus využívají.

 

Seismická aktivita

Každý rok jsou zaznamenány stovky „lunotřesení“, která nelze připsat nárazům meteoritů. V listopadu 1958 sovětský astronom Nikolaj Kozyrev z Krymské astrofyzické observatoře vyfotografoval erupci plynu na Měsíci nedaleko kráteru Alphonsus. Rovněž detekoval načervenalé světlo, které trvalo asi hodinu. V r. 1963 astronomové Lowellovy observatoře rovněž spatřili červené záblesky na hřebenech kopců v oblasti Aristarchus. Ukázalo se, že tato pozorování jsou periodická a identická, a opakují se tehdy, když se Měsíc přiblíží k Zemi. Pravděpodobně nejde o přírodní jev.

Střední hustota Měsíce je 3,34g/cm3 (3,34x stejné množství vody), zatímco Země má 5,5. Co to znamená? V r. 1962 dr. Gordon MacDonald uvedl:

„Pokud bereme v úvahu nižší astronomický údaj, pak na jeho základě můžeme soudit, že vnitřek Měsíce je zřejmě spíše dutý, není to homogenní koule.“

Nositel Nobelovy ceny dr. Harold Urey se domnívá, že nižší hustota Měsíce je způsobena rozsáhlými oblastmi uvnitř Měsíce, kde jsou „prostě dutiny“. 

Dr. Sean C. Solomon z Technologického institutu Massachusatts napsal: 
„Lunární experimenty s Orbiterem velice rozšířily naše znalosti o gravitačním poli Měsíce... a naznačují znepokojivou možnost, že by Měsíc mohl být dutý.“

20. listopadu 1969 posádka Apolla 12 odhodila část lunárního modulu, která narazila do Měsíce. Vlivem toho se vytvořilo v okruhu 40 mil kolem místa přistání Apolla umělé lunotřesení se zvláštními jevy – Měsíc zněl ozvěnou jako zvon po více než jednu hodinu. Není lepšího vjemového důkazu o dutosti.
Tento jev se opakoval u Apolla 13, které záměrně řídilo třetí stupeň rakety, aby narazil do Měsíce. Výsledky byly ještě více udivující. Seismické nástroje zaznamenaly, že ozvy trvaly 3 hodiny 20 minut a šly do hloubky 25 mil. To vedlo k domněnce, že Měsíc má velmi lehké – možná dokonce žádné – jádro. Kolik důkazů ještě chceme, bychom uvěřili, že Měsíc je dutý?!

Pro srovnání, když na Zemi proběhne velké zemětřesení, jeho ozvy vzhledem k hustotě planety trvají pouze v řádu minut.
 

Zvláštní oběžná dráha

Náš Měsíc je jediným měsícem ve Sluneční soustavě, který má stacionární, téměř dokonale kruhovou oběžnou dráhu (i když mírně eliptická je). Ještě podivnější je, že těžiště hmoty měsíce je o 6000 stop blíže k Zemi než jeho geometrický střed (což by mělo způsobovat kymácení), ale vyboulení Měsíce je na jeho vzdálené straně, odvrácené od Země. Zdá se, že „něco“ muselo posadit Měsíc na oběžnou dráhu s přesnou výškou, průběhem i rychlostí.

 

Průměr Měsíce

Jakpak asi pozemská pseudověda vysvětluje „náhodu“, že Měsíc je přesně ve správné vzdálenosti a má přesně ten správný průměr, aby během zatmění zcela zakryl Slunce? Isaac Asimov odpovídá: „Není žádný astronomický důvod, aby Měsíc a Slunce se tak dokonale překryly. Je to ta nejčistší náhoda, a tuto výsadu má ze všech planet pouze Země.“

A jelikož náhoda neexistuje (to by věda měla vědět), je zjevné, že Měsíc je umělého původu a byl sem někým umístěn, za jasným účelem. Není tajemstvím, že byl umístěn na "to pravé místo" a s těmi pravými parametry a vlastnostmi, jaké potřebovali jeho obyvatelé, kteří žijí uvnitř v jeho duté části. Jedná se o velmi agresivní, zlé mimozemské rasy - ostatně proč se nezeptáte rovnou svých vlád? Mocných? Nebo vašich bratrů a sester z USA - největších kolaborantů s negativními mimozemšťany všech dob? Základny na měsíci s nimi mají společné, tak se nebojte a chcete-li se sami přesvědčit, co vám brání?

 

 

Měsíc v mytologii

Teorie o Měsíci jsou staré už tisíce let, protože různé kultury a civilizace diskutovaly příběh jeho vzniku a jak se dostal tam, kde je dnes. 

Řekové Aristoteles a Plútarchos, Římané Apollonius Rhodský a Ovidius, ti všichni zmiňují skupinu lidí zvaných Proselenové, kteří žili v Arkádii, centrální hornaté oblasti Řecka. Dle zdrojů měli Proselenové právo na tuto oblast, protože tam žili jejich předchůdci již v době „než byl Měsíc na obloze“.
Tato zmínka je podpořena symboly na zdi v Kalasasaya v blízkosti města Tihuanaco v Bolívii, kde je zaznamenáno, že Měsíc přišel na oběžnou dráhu kolem Země před 11 500 až 13 000 lety, dávno před historickými záznamy.

Obr.: Pradávný kalendář v Kalasasaya v Bolívii

 

Zuluský šaman Credo Mutwa říká, že zuluské legendy věří, že Měsíc je dutý a je sídlem Pythona aneb Chitauriho, nebo také v dnešním moderním jazyce „reptiliánů“, tj. rasy inteligentních, velmi agresivních, zlých mimozemšťanů. Legenda praví, že Měsíc sem byl přinesen před stovkami generací dvěma bratry jmeném Wowane a Mpanku, kteří byli vůdci těchto reptiliánských mimozemšťanů. 

Tito dva byli známi jako vodní bratři a oba měli šupinatou kůži jako ryby. Tato pověst je velmi podobná mezopotámským a sumerským pověstem o dvou bratrech – vůdcích jmény Enlil a Enki (Pánové Země). Credo také vypráví zuluské legendy o tom, jak Wowane a Mpanku ukradli Měsíc ve formě vejce „Velkému ohnivému draku“ a vyprázdnili jeho žloutek, až bylo duté. Pak „valili“ Měsíc z nebe na Zemi, což přineslo kataklysmické události na planetě, které ukončily „Zlatý věk“ minulosti.

Credo Mutwa prohlašuje, že než přišel Měsíc, Země byla velmi odlišná od té nynější. Nebyla roční období a planeta byla neustále zahalena klenbou vodní páry. Lidé necítili silnou záři Slunce tak jako my teď, ale viděli ho jen přes vodní mlhu. Země byla kdysi nádherným místem, svěžím a zeleným, byly zde obří sekvoje, fialy a kapradí, a jemné mžení vodní mlhy. Vodní klenba spadla na Zemi jako kataklysma deště, když byl Měsíc záměrně pro negativní účely umístěn na oběžnou dráhu kolem Země. Toto je symbolizováno v Bibli, dle níž pršelo po 40 dní a 40 nocí.

Příchod Měsíce a zlých mimozemských Reptiliánů na Zemi vše změnil. Měsíc změnil rotaci Země i úhel. Země se převrátila na své ose vzhůru nohama, jak praví legenda, a dostala silnější přílivové vlny, které byly dříve mnohem klidnější. 


Zuluové a jiné domorodé africké národy mají v pověstech, že Měsíc byl postaven daleko pryč, aby dohlížel na lidi. Další zmínka je o Měsíci jako o univerzálním vozidle pro cestování Vesmírem.

Credo dále říká, že „Velká mateřská loď“ Reptiliánů je právě Měsíc, kde sami našli útočiště během kataklysmat „Velké potopy“, kterou způsobili manipulací s Měsícem a vytvářením dalších kosmických událostí.

I když se teorie Měsíce jako vesmírného vozidla zdá zprvu nepřípustná, je třeba vzít ji v úvahu v souvislosti s dalšími "tajemstvími" Měsíce. Teorie totiž vysvětluje, proč Měsíc podává důkazy o tom, že je starší než Země, a možná i než náš sluneční systém, a proč jsou na Měsíci tři odlišné vrstvy, s nejhustšími materiály ve vnější vrstvě (a ne naopak, jak je to u planet přírodního původu). Vědě by to mohlo také vysvětlovat, proč na měsíčním povrchu nebyly nalezeny stopy vody, a přesto jsou důkazy, že uvnitř existuje.

Obr.: Schéma dutého Měsíce

 

Koncentrace hmoty pod povrchem Měsíce je zjevná a vědou, mající dostupné důkazy, samozřejmě nekomentovaná. Jde o města, stroje, dopravní prostředky, techniku a další potřebné zařízení, včetně obytných, pracovních a výrobních prostor, tedy vše potřebné pro život a práci negativních mimozemských ras - ještěrů z pekel. Skutečnost umělého satelitu, pokud by ji pozemská věda přijala, by jí pomohla zároveň vysvětlit zvláštní rytmická „lunotřesení“ jako umělé konstrukty reagující stejně v obdobích napětí z přitažlivosti Země. Umělé zařízení pod měsíčním povrchem by  zároveň mohlo být zdrojem plynových oblaků, které byly pozorovány.

Obr.: Města pod povrchem Měsíce

 

Vědec jménem Irwin I. Shapiro, který pracuje v Harvardově centru pro astrofyziku, řekl: „Když se díváme na všechny ty anomálie a nezodpovězené otázky o Měsíci, nejlepším vysvětlením pro Měsíc je pozorovací omyl, Měsíc neexistuje.“ Shapiro je respektovanou osobností v astrofyzice, jeho bádání se týká využití gravitačních čoček ke stanovení stáří vesmíru. 

Avšak, jak tento vědec, tak i mnozí již vědí, že to žádný pozorovací omyl není. Měsíc vůbec není „přirozeným“ satelitem a navíc je dutý.

Ovládaná a mocnými řízená pozemská věda již s největší pravděpodobností do konce svého pozemského působení nepřizná (do závěrečné eliminace negativního stavu a ukončení existence Země v této záporné dimenzi bytí), že všechno, co vám říká a čím krmí vás a vaše děti, je JINAK.

Proto nestačí-li někomu důkazy všech odvážných jedinců, kteří kdy předložili a i dnes neustále předkládají další a další jasné důkazy o duté Zemi i o tom, co skutečně je Měsíc, co se na něm děje a jakou roli v tom všem hrajeme my, lidé, pak má dvě možnosti.

Bude věřit vědě, která je loutkou v rukách mocných tohoto světa, jejím zoufalým hypotézám a falešným frázím typu: co to "asi může být", "nevíme, co to je", "podle vědeckých důkazů...", nebo se sám spojí se svým Nitrem a vycítí pravdu. Každý ji totiž zná.

Ostatně, každý se může spojit sám také s pozitivními vyspělými civilizacemi (ať už z duté Země nebo z kterékoli jiné části vesmíru) a dozvědět se PRAVDU. Přátelé z Vesmíru (Andělé Světla) vás mohou vzít do duté Země, do svých lodí nebo na své planety a vy můžete osobně prožít to, co teď pouze čtete a nad čím možná stále žasnete.

A proč je mezi námi tak málo těch, kteří s pozitivními vesmírnými civilizacemi komunikují a dozvídají se pravdy, o kterých nechce pozemská věda a většina dokonale ovládaných loutkolidí ani slyšet? Negativní vibrace, nečisté úmysly a neláska této drtivé většiny jim to neumožňují. Nemůžeme navštívit pozitivní světy a vyspělé civilizace a poznat pravdu, jsme-li svou negativitou a hrubými vibracemi v nesouladu. Pak bychom s pravdou nenaložili tak, aby byla využita ku prospěchu všeho a všech. Pak bychom pravdu nedokázali ani přijmout. Pak by naše poznání nemělo žádný význam nebo mohlo být námi zneužito pro negativní záměr. A to by bylo naprosto zbytečné.

Zákon stejné energie - "stejné přitahuje stejné" je univerzálně platný. Nejde "ošidit", obejít, ani okecat. To si nechme pro negativní stav. Ten s těmito "kvalitami" pracuje neustále. Ostatně to znáte sami...

Budeme-li zvyšovat své vibrace svým pozitivním životem a láskou, pak poznáme pravdu. Pak ji totiž začneme chtít poznávat.

Duchovní růst, který se stane vaším cílem, vám umožní vnímat to, co doposud přehlížíte. Co nevidíte. Co vidět nechcete. Pak začnete objevovat cesty k poznání Pravdy, které jste doposud přehlíželi, neboť se budete stávat vědomými.

KAŽDÝ z vás, přátelé, může kdykoli začít komunikovat s vesmírnými přáteli, navštěvovat je, poznávat čistou Pravdu o veškerém životě, o významu všeho, co se na Zemi děje, a přinášet lidstvu životní informace, na které čeká. STAČÍ JEDINÉ. ČISTÁ LÁSKA, KTEROU ZAČNETE VĚDOMĚ BÝT.

 

Každý má neustále svobodnou volbu, jak naloží se svým životem a se svou nevědomostí, ve které každého z nás záměrně drží negativní stav. Jak už víte, je to jeho práce...

KAŽDÝ MÁ VŠAK KDYKOLI MOŽNOST UKONČIT SVOU NEVĚDOMOST A POZNAT PRAVDU.

KAŽDÝ MÁ NEUSTÁLE MOŽNOST ODMÍTNOUT NEGATIVNÍ ŽIVOT A ZVOLIT SI DOBRO, LÁSKU A PRAVDU - tedy ŽIVOT PRAVÝ, POZITIVNÍ.

 

KAŽDÝ MÁ NEUSTÁLE SVOBODNOU VOLBU DUCHOVNĚ RŮST NEBO SE PROPADAT DO TEMNÝCH SVĚTŮ NEGATIVNÍHO STAVU.

ZVYŠOVÁNÍM SVÝCH VIBRACÍ SE ZAČNEME PŘIBLIŽOVAT SVĚTLU.

NAŠEMU PRAVÉMU DOMOVU, KAM SE VŠICHNI TOUŽÍME VRÁTIT.

PRAVDA JE.

 

VŠE, CO JSME SE KDY TADY NA ZEMI, V NEGATIVNÍM STAVU, UČILI, JE JINAK.

VŠE, CO JSME SE UČILI O POZNÁVÁNÍ PRAVDY, JE JINAK.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS SI TO UVĚDOMIT. JE NEJVYŠŠÍ ČAS UVĚŘIT, ŽE VŠECHNO, ČEMU JSTE DOPOSUD VĚŘILI, JE VE SKUTEČNOSTI JINAK.

 

 

CENZURA

CENZURA PÓLŮ

 

Budeme se sice opakovat, ale tyto informace jsou závažné na to, abychom je jednou zmínili a vyhodili do koše jako časopis, který s naším přečtením pozbývá na aktuálnosti, možná i platnosti.

Mocní tohoto světa (sami ovládáni mocnějšími žijícími mimo náš svět - negativní mimozemské entity a nejvýše postavenými pseudotvůrci, blíže viz záložky Pravý život, Lidská duchovnost, Proč jsou problémy a nemoci) již jsou znepokojeni tím, kolik informací - nyní konkrétně o duté Zemi - stále uniká. Přestávají to mít pod kontrolou, třebaže současné lidstvo již není tak aktivní v souvislosti s hledáním pravdy, jako tomu bylo v dobách dávných, neboť je mnohem více ovládáno (samo si to neustále volí). Zdroje uniklé pravdy jsou však téměř vždy natolik ověřené a jejich důkazy tak nezpochybnitelné, že mocným nezbývá než zapracovat více na cenzuře.

A tak se již cenzurují i otvory na pólech, aby lidstvo neznalo pravdu a aby důkazné snímky odpovídaly (co nejdéle alespoň na první pohled) oficiálně předkládaným informacím a teoriím. To, že mocní cenzurují satelitní fota nad severním a jižním pólem Země, to už jsme si zvykli. Nyní jsme ve fázi, kdy se cenzurují póly na planetách naší sluneční soustavy. Ostatně, kdo by přepisoval učebnice... a kdo by vysvětloval, že "to tam kdysi nebylo vidět...".

Při povrchním pohledu nic nehledajícího člověka na fotografie (nebo jiný materiál), člověka předem rozhodnutého přijmout předkládaná fakta jako "fakta", není mnohé znát, ale když víte, co máte hledat, začne vám být divné nemalé množství artefaktů. Určitě znáte obrázkové zrakové cvičení typu "Najdi deset rozdílů". Kdyby vás nikdo neupozornil na to, že na obrázcích nějaké rozdíly jsou, nehledali byste je. Celkový obraz byste vyhodnotili jako ok.

Přinejmenším zvláštní vám přijde vaše případné zjištění ve chvíli, kdy si uvědomíte, že tyto cenzurované oblasti jsou pouze na pólech, nikde jinde na fotomapách a satelitních snímcích je nenajdete... Co tam asi je, že to nesmíte vidět?

Kdo by se ptal. Vy? Vaše děti? Ne, zatím to neudělal nikdo. Ze strachu. Ze strachu z bezmocných mocných, kteří vás neustále ovládají. Kteří vám každý den diktují vaše smrtící životní tempo. Co si máte myslet. Co máte vědět. Čemu máte věřit. Co máte jíst. Co máte dělat. Co máte říkat. Co máte nakupovat. Co máte mít. Jak se máte bavit. Co máte chtít. Jak máte vychovávat svět. Každý den jste jejich loutky a každý den poskytujete svým otročením, svým zoufalstvím a svým strachem dostatek energie pro celý negativní stav. Opravdu si to neuvědomujete? Opravdu necítíte, že váš život není tím, o jakém SKUTEČNĚ sníte?

Tak kdo se kdy zeptá? Lidé jsou považováni negativním stavem za hlupáky, které lze velmi jednoduše (pokud víte jak, což oni samozřejmě dokonale vědí, vždyť tuto loutkoscénu sami vymysleli) oklamat. Ano, je třeba uznat, že negativní stav je v této disciplíně - klamu a lži - bezkonkurenční JEDNIČKA. Jenže lidé mohou kdykoli odhodit plášť svého ovládání (pokud si uvědomí jeho přítomnost a tíhu) a naplno využívat své schopnosti. Schopnosti svého Ducha i tohoto fyzického těla k ukončení účasti na této hře.

Díky těm, kteří to již kdy udělali, máme všechny tyto a mnohé další informace, všechny důkazy, jejich činy a jejich odvahu, kterou lidstvu darovali ve prospěch odhalení pravd. PŘEDEVŠÍM PRAVDY O SOBĚ SAMÝCH, to jest o ZDROJI VEŠKERÉHO BYTÍ.

Pojďme ukázat alespoň pár příkladů, jak mocní pilně pracují ve váš neprospěch.

 

ZEMĚ

SEVERNÍ PÓL ZEMĚ

Obr.: Severní pól Země, foto z roku 2016

 

  Obr.: Přiblížení téhož snímku severního pólu Země

 

JIŽNÍ PÓL ZEMĚ

Cenzura se velice snažila, aby zamazala a zaplácala co nejvíce snímků. Upravované okolí má dokonce jinou barvu než zbytek autentických snímků. Proč je tady cenzurovaný kruh tak obrovský a proč je dokreslován sníh do takové dálky? Proč nezamázli jenom otvor, tak jako je to na severu?

V poměru se severem je asi jih mnohem "rizikovější" na zahlédnutí pravdy a cenzura na jihu je tak opravdu "na místě". Je tam něco, co nesmíme vidět, možná je tam jedna z nových základen, ovšem asi ne americká, ani čínská, nebo ruská či skandinávská...

Obr.: Přiblížení téhož snímku jižního pólu Země (rok 2016) pro lepší viditelnost záhadné růžové kružnice. Takto vypadá domalovaná kružnice, když hodně přiblížíte ten šedý okraj. Jde vidět, že celý kruh nad jižním pólem je uměle domalovaný a dokonce je přesně označeno, odkud kam je cenzura

 

K obr.: Malý trik, jak odhalit chybu v cenzuře jižního pólu. Otevřete si v programu Google Earth pohled na jižní pól a zapněte si funkci prohlížení zpětně v čase. Trochu si oddalte mapu, a když začnete přepínat dozadu, uvidíte tohle. Zůstaňte ve stejném přiblížení a jenom na měřítku pomalu klikejte na starší snímky. Vždy když se vám bude měnit mapa, tak se vám asi na vteřinu ukáže jižní pól jako tmavý kruh, který po kvalitnějším načtení obrázku rychle zmizí. Když vynaložíte úsilí a budete rychlí s mačkáním screenu, tak se vám podaří tahle momentka, z které nebudou mít pánové od cenzury radost. Zde je jasně vidět rozdílná barva sněhu vně a uvnitř kruhu. Cenzura skládala hodně fiktivních přetvořených snímků na sebe, aby utajila pravdu, ale výsledný efekt není dokonalý a bystrý člověk může tuto falešnou hru s falzifikáty odhalit.

Obr.: Cenzurovaný vstup na jižním pólu je zajímavý také v tom, že po větším přiblížení začíná svítit rok 2017

 

S Google Earth můžete nahlédnout pod pokličku pravdy i mimo naši planetu, protože nabízí i prohlížení Marsu a Měsíce.

 

MĚSÍC

Obr.: Severní pól Měsíce

 

Obr.: Zde cenzura naprosto očividná, tomu přemáznutému kolečku by neuvěřil ani školák na druhém stupni základní školy.  „Děkujeme NASA za tento počin, to už mohli rovnou nechat tuto fotografii v originále nepozměněnou, ať vidíme rovnou otevřený pól se vstupem do dutého prostoru Měsíce... vyjde to už úplně nastejno...

Obr.: Jižní pól Měsíce

 

Obr.: Přiblížení téhož snímku jižního pólu Měsíce. Opravdu zajímavá podívaná. Proč je tam vlastně tolik světla, ptáte se? Je zde prostup do dutého prostoru Měsíce, který je poměrně hustě osídlen negativní, agresivní rasou mimozemšťanů, kteří přece jen nějaké to světlo potřebují. Věda samozřejmě podává svá vysvětlení, ta, která případné pochybovače ihned zchladí a poklidně odvede od pravdy. Použitelných "astro jevů" a hypotéz má věda k dispozici nesčetné množství...

 

MARS

Obr.: Mars - severní pól. Všimněte si, že stejně tak jako Země, má i on ledy v okolí pólů

 

Obr.: Mars - jižní pól

 

Mars je tak daleko od Slunce, že průměrná teplota činí okolo minus 55 stupňů Celsia a neexistuje zde déšť. Jak by zde tedy mohl vzniknout led?

Věda samozřejmě spěchá na pomoc se svým vysvětlením: (citace Wikipedie)

"Do 60. let 20. století se všeobecně věřilo, že polární čepičky Marsu jsou složené ze zmrzlé vody. Během průzkumu kosmickými sondami se ale ukázalo, že Mars má slabou atmosféru složenou především z oxidu uhličitého s pouze malou příměsí vody, která se předpokládala v polárních oblastech. Atmosférický tlak v průměru dosahuje 700 Pa. Na základě tohoto zjištění byl následně vytvořen model atmosféry Marsu, z něhož vyplynulo, že dostatečně nízké teploty způsobily zkondenzování a zmrznutí samotného CO2 na pólech. Kvůli tomuto periodickému ději (na Marsu se střídají roční období podobně jako na Zemi) dochází také k významné změně tlaku během roku až o 20 procent. Další podrobné zkoumání nicméně ukázalo, že se póly skládají z vodního i suchého ledu (H2O i CO2).

V současnosti se kvůli nízkému tlaku nemůže na povrchu Marsu voda vyskytovat v tekuté podobě – existuje buď ve formě ledu, nebo jako vodní pára, která vzniká sublimací při zvýšení teploty. Z pozorování se zdá téměř jisté, že po povrchu planety voda kdysi tekla. Je nyní spíše otázkou, kdy a jak dlouho se tam tekoucí voda nacházela a kam se poděla. Předpokládá se, že povrch Marsu byl zaplaven oceánem v období noachianu. Vlivem ochlazování planety v hesperianu povrchová voda zmrzla a zbytek zřejmě unikl do kosmického prostoru. Následné erozivní procesy část zmrzlého ledu potopily pod povrch Marsu. Vedle těchto zatím neprozkoumaných vodních zdrojů se na pólech nacházejí dvě polární čepičky, tvořené jak ledem vodním, tak suchým. Předpokládá se, že se voda vyskytuje i ve formě permafrostu, který by měl zasahovat až do oblastí kolem 60°.

V září 2015 přišla NASA s důležitým objevem: údajně se na povrchu Marsu za příznivých podmínek občas vyskytuje tekutá velmi slaná voda."

Za příznivých podmínek a občas! Suchý led z CO2 se hodí do plánu vždy. Voda byla a už tam prý není... Led "se potopil" pod povrch Marsu. To jsou vědecké závěry!

Obr.: Přiblížení téhož snímku jižního pólu Marsu

 

Na Google Earth najdete mnohé zajímavé záhady, prezentované jako obyčejné, překrásné, jedinečné a profesionální snímky. Nabízíme vám další tip, trvá jenom okamžik a je v aktuální verzi (pokud už nezapracoval negativní stav, který samozřejmě také o tomto textu i vašem zájmu ví).

Když přepínáte z jednoho prohlížecího módu do druhého a jste na všech planetách na pólech, poté, co překliknete z jiné planety zpátky na Zemi, spustí se vám znovu prohlídka na pólu. Když máte štěstí, kamera začne od pólu, kde JE VIDĚT SNÍMEK BEZ CENZUROVANÉHO BÍLÉHO KRUHU a jak se pak kamera v 3D rychle otáčí a oddaluje, otvor zmizí a opět vidíte pouze bílé kolečko, nelze to vrátit zpět. Trvá to jenom asi 1-2 vteřiny a když zastavíte kameru manuálně, tak to hned zmizí. Vyzkoušejte sami. Chyba se chytá hodně špatně, ale když přepínáte z jedné planety na druhou, mějte prsty nachystané na klávesové zkratce a ofoťte komplet celou obrazovku. Profíci od cenzury to poněkud odflákli. Těchto detailů si všimne jen ten, který ví, co hledá. Inu, i mistr tesař se někdy...

 

A ještě jednou Mars

Obr.: Mars, jižní pól 

 

Obr.: Mars - jižní pól, přímý pohled

 

Na Marsu se chyba "chytá dobře" hlavně na jižním pólu. Lze vidět, jak se nad otvorem rychle doskládávají uměle domalované vrstvy.

Pokud chcete vidět na vlastní oči tento jemně řečeno podezřelý počin, postupujte takto: Postupně si přepínejte z verzí Země, Mars, Měsíc a u všech najeďte na jižní pól, hodně to přibližte nad cenzurované kolečko. Nechte to, jak to je, a pak postupně přepněte z jedné planety na druhou. Kamera často začne v tom místě, kde jste ji předtím nechali, a ukáže vám zamazané póly.

 

Takhle vypadá chyba na jižním pólu Země, autorovi asi radost nedělá...

 

Severní pól Země tam zase vypadá takhle

 

..a zachycení jihu Měsíce, opět se vloudila chybička

Obr.: Měsíc - jižní pól (cenzura)

 

Obr.: Měsíc - jižní pól (cenzura)

 

Obr.: Měsíc - severní pól (cenzura)

 

Když srovnáte chybu s tmavým kolečkem na severním pólu se skutečnými snímky severního pólu, uvidíte, jak se perfektně shodují. Cenzura je přesně tam, kde by být měla, i když je odfláknutá.

Ptáte se, jak je to možné?

Když si tak hrajete s planetkou a zkoušíte všelijaké snímky a momentky, uvědomíte si, že snímky na pólech jsou vlastně vrstvené a i to tmavé kolečko, co vidíte, když se vám podaří vyfotit ,,chybu" při překlikávání starých snímků nebo při překlikávání z jedné planety na druhou, je jedna z vrstev. Není to přesně reálný pól, ale je to nejnižší, nejméně cenzurovaná vrstva, kdy vlastně zamlžili tmavý otvor jednou vstvou a pak na to natáhli další, protože jedna nestačila a stejně jim tam pořád prosvítala ta nechtěná "díra". A když přepínáte mezi snímky/planetami, program "nestíhá" načítat všechny vrstvy naráz a načte od první, od té nejnižší...

 

Můžeme pouze doporučit, abyste si to všechno prohlédli, dokud to ještě jde, než to za nějaký čas mocní tohoto světa zarazí a postupně "opraví". Už teď je vidět markantní rozdíl mezi kvalitou cenzury v roce 2016 a 2017. Čím mladší mají snímky, tím mají lepší Photoshop a pečlivější cenzory.

Obr.: Mars - severní pól. Snímek ukazuje severní pól Marsu při pořádném přiblížení. Tentokrát bez chyby.

 

Je celkem zjevné, že "fachmani" z NASA (případně pár dalších vládních i nevládních organizací, které pořizují či mají přístup k originálním kosmickým materiálům), kteří se podepisují pod touto cenzurou, se až v poslední době (kolem roku 2017) začali více snažit. Do roku 2017 je to odbytá práce, naštěstí pro "zbytek" lidstva. Otázka ale zní: bylo to záměrné, nebo nechtěné?

Cenzura póĺů nefunguje vždy a za všech okolností, jak by podle rozkazů mocných a samotných autorů měla. Těžko si představit, že jsou v NASA amatéři, kterým to příliš nejde, nebo kteří jsou finančně nedoceněni a tímto způsobem - způsobem zveřejňování tajných informací - stávkují či vydírají své chlebodárce. V každém případě se výsledky jejich práce v této záležitosti až příliš podobají práci studentů střední školy.

Protože náhoda neexistuje, je celkem možné, že jsou i v této vysoké a falešné branži pracovníci, kteří se nám snaží otevřít oči a apelovat na nás, ať se probereme ze své agonie a procitneme ze spánku nevědomosti a tupého příjmu hotových lží. Je dost možné, že některý člověk (či více) pracuje na straně Světla také v této oblasti. Pravděpodobně člověk, který našel odvahu a zaslechl hlas svého svědomí, aby nám nenápadně, avšak jasně, dávajíce v sázku svou kariéru, poslal vzkaz.

 

Důkazů o duté Zemi a všech souvisejících faktech je již dávno celá řada. Již před staletími byli lidé schopni je získat, mnozí byli přímými svědky života v duté Zemi nebo alespoň svědky toho, co se na pólech skutečně děje. Současné lidstvo se dopracovalo na nejnižší duchovní úroveň, na jaké kdy ve své historii bylo. Svědčí o tom každý náš čin, každý světový i individuální problém, který každodenně řešíme a který nás ničí. Nemůžeme to necítit. Prožíváme hrůzy na všech úrovních svého bytí a již téměř nikdo nemá sílu lhát, že tomu tak není.

Stali jsme se vrahy své vlastního druhu. Ve 21. století stále neumíme žít v jednotě, míru, dostatku, zdraví. Denně se zabíjíme a okrádáme ostatní - svůj vlastní druh - o životní energie. Denně zabíjíme miliony zvířat jen proto, že se nadřazujeme nad jiný druh. Jsme na dně. Nikdy na tom nebylo lidstvo hůře, než dnes, z pohledu nezájmu o svůj vlastní svět a své vlastní životy.

Obr.: Proč pomáhat chudým? "Nic na nich nevyděláš..." (odpověď zástupce mocných tohoto světa, kteří záměrně udržují hlad tam, kde potřebují...)

 

Proto lidstvo nemůže přijmout nové pravdy, které by přepsaly všechny naše staré víry. Lidstvo žije v totální nevědomosti o tom, kým samo je, a proto není schopno přijmout hluboké pravdy. Současné lidstvo žije ve strachu o své holé životy, aniž by si uvědomovalo a chtělo uvědomit, čím jejich vlastní život ve skutečnosti je.

Tyto výsledky jsou však SVOBODNÉ VOLBY LIDSTVA.

NEVĚDOMOST SI VOLÍME SAMI. VŽDY MÁME MOŽNOST UKONČIT SVOU NEVĚDOMOST A POZNÁVAT PRAVDU. VŽDY MÁME MOŽNOST ŽÍT POZITIVNĚ, V MÍRU A JEDNOTĚ. VŽDY MÁME MOŽNOST UKONČIT ZLO A PROŽÍVAT DOBRO, RADOST, NEKONEČNÉ ZDRAVÍ A LÁSKU. VŽDY MÁME MOŽNOST SPOJIT SE SE ZDROJEM VĚČNÉ PRAVDY A ODHALIT HRU NEGATIVNÍHO STAVU DŘÍVE, NEŽ NÁS SÁM ZNIČÍ. ZNIČÍ TOTIŽ SÁM SEBE. VŠECHNY TY, KTEŘÍ SI NEGATIVNÍ STAV SAMI VOLÍ. HRAJÍ JEHO HRU.

Naše staré "pravdy" nám již dávno neslouží, a přesto je považujeme za živé, skutečné a pravé. Lpíme na svých problémech, lpíme na věcech, hmotě, majetku, lpíme na nemocech, na své moci i na své bezmoci. Jsme závislí na všem, co nás ničí a usmrcuje, ale nijak to neřešíme.

Naše svobodná volba.

Jakmile se lidstvo rozhodne odhalit hru negativního stavu a poznat nejvyšší pravdu o sobě samých, pak pokročí dále. Jakmile bude lidstvo ochotné odhodit staré "pravdy", které nám nijak neslouží, které nás ovládají, klamou a usmrcují, pak začne objevovat pravdy "nové". Nové ve smyslu skutečné. Nejvyšší pravda totiž nová není. Nikdy nebyla. Pravda prostě JE... Lidstvo tak objeví vše, co po celá staletí leželo přímo před ním, bez povšimnutí, bez zájmu. Pak lidstvo pozná, co je pravý život.

A tak znovu připomínáme, to, čím každý člověk sám sebe ohrožuje. Nehledejte jistotu. Už jste si vyzkoušeli, že vám nic nepřinesla. Pro své jistoty" denně otročíte, pláčete, nadáváte, rozčilujete se, ponižujete se, povyšujete se, ovládáte druhé, necháváte se ovládat, strádáte, stůněte, nenávidíte i zabíjíte.

Buďte otevřeni novým pravdám. Protože jestli chcete pokročit ve svém vývoji dále, musíte odhodit své staré pravdy, které vám již nijak neslouží, a odhalovat "nové" pravdy. Ty, které vás posunou dále. Díky kterým poznáte to, před čím jste doposud stáli. 

Pro mnohé je pohodlnější a jistější zůstat v nevědomosti, nezájmu, lži a v zaběhnutém režimu života - pseudoživota. Mnozí se rozhodují neměnit nic na svých nešťastných životech. Ze zvyku a především ze strachu. Strach z toho, že to, čemu doposud věřili a k čemu vzhlíželi, neplatí, není reálné, není funkční, není budoucnost.

Apelujeme na ty, kteří se rozhodli překonat svůj strach ze změny a začít nový - vědomý - život ještě v tomto krátkém pozemském životě. Nikdy se nebude opakovat, a proto je vaše rozhodnutí nanejvýš moudré.

Budete potřebovat opět uvěřit svým neomezeným schopnostem, které máte, k tomu, abyste se postupně osvobozovali ze spárů negativního stavu, pro který jste byli až doposud jistotou a bohatou potravou. Budete potřebovat otevřít a rozvíjet vnitřní vyciťování, na které se bude neustále dotírat váš mozek se svými pseudovědomostmi a pseudovírami, které jste do něj během života napasovali.

 

Až budete připraveni a ochotni vzdát se všeho, čemu jste doposud věřili, pak poznáte nejvyšší PRAVDU.

Otvory na pólech (z německého článku)