AMERICE TEČE DO BOT.

VYTÁHLA DALŠÍ SMRTÍCÍ VIRUS. NA KOHO JINÉHO, NEŽ NA TOHO, KDO (společně s Ruskem) STÁLE ODOLÁVÁ TUPÉ AMERICKÉ INVAZI A PROSPERUJE VÍCE, NEŽ UBOHÉ USA.

Obr.: USA a její demokracie, ke které již 30 let fanaticky vzhlíží většina nevědomých Čechů - vašich dětí

 

Nehltejte mainstreamová média, lidé! Ta vám NIKDY neřeknou pravdu! To, čemu věříte, co vidíte a slyšíte, NENÍ PRAVDA! MÉDIA JSOU OVLÁDÁNA MOCNÝMI TOHOTO SVĚTA (a jejich vůdci mimo náš svět), A PROTO VÁM PRAVDU NEMOHOU NIKDY SDĚLIT!

NEHLTEJTE VEČERNÍ ČI POLEDNÍ ZPRÁVY! NENECHTE SE ZMANIPULOVAT ZMANIPULOVANÝMI REDAKTORY, NOVINÁŘI, POLITIKY, VĚDCI - TI VŠICHNI PRACUJÍ PRO NEGATIVNÍ STAV - PRO UTAJENÍ PRAVDY.

ÚKOL NEGATIVNÍHO STAVU JE JEDINÝ: UDRŽOVAT VÁS V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PRAVDY!

KORONAVIRUS - Info k 27. 1. 2020

 
Profesor Xu Bin (Čína): k 27. 1. 2020, 16:00 předpokládá 190 000 nakažených v Číně a dokazuje 15% úmrtnost - na základě dosud vyléčených/stabilizovaných pacientů.
 
Obr.: Coronavirus pod elektronovým mikroskopem
 
 

Coronavirus

 

Kompletní operace americké vlády pod falešnou vlajkou, jejímž cílem je donutit Čínu, aby vyhověla americkým požadavkům NWO. Vše poukazuje na to, že západní mocnosti - mocní tohoto světa usilují o omezení síly Číny a jejího rostoucího vlivu ve světě.

Amerika se potápí, ale Čína roste, a tak mocní za oponou kopou a štěkají jako pes zatlačený do kouta.

Dojde k Pandemii Viru 2019-nCoV! Jediná možnost, jak zastavit šíření viru, je konec cestování a shromažďování! V Číně zavřeli školy.

Coronavirus

zdroj: aeronet.cz

Čínská lékařka v bio-hazard obleku přímo z centra nákazy ve Wuhanu prozradila skutečná čísla. Nakažených je už skoro 100 000, a nikoliv 1400. Varuje starší lidi a obyvatele, že Coronavirus má ratio nakažlivosti 14:1 a lidé nesmí opustit domovy a vydat se na novoroční svátky za svými rodinami! Stopy původu po zmutované variaci Coronaviru vedou k americké vládě, která si izolovaný kmen viru nechala v roce 2003 patentovat a soukromá britská laboratoř má dokonce patent na kmen Coronaviru pro léčbu infekční bronchitidy! Centrum Johns Hopkins vydalo jen pár dní před vypuknutím nákazy ve Wuhanu tiskovou zprávu varující před pandemií!

 

Všechna světová média poslední dva dny žijí situací v Číně, kde ve městě Wuhan vypukla virová nákaza způsobená zmutovaným kmenem Coronaviru, který napadá lidský organismus. Světová média přináší informace, podle kterých Čína oznámila, že registruje necelých 1400 nakažených osob, ovšem toto číslo je podle informací a úniků z Wuhanu naprosto lživé. Čínská lékařka z Wuhanu, která se rozhodla, že už nebude mlčet, nahrála na internet video, kde uvádí, že v Číně je prozatím nakaženo asi 90,000 lidí, což je v ostrém protikladu s tvrzením čínské vlády, že nakažených je jen okolo 1400. Zprávu přinesla už i americká mainstreamová média. Dr. Jinghui vyzývá ve videu starší lidi, aby se nevydávali na cestu za svými rodinami na novoroční večeři v souvislosti s čínským novým lunárním rokem, který v Evropě začal včera a v Číně probíhá právě dnes v sobotu. Jenže pozor, lékařka uvedla i něco velmi šokujícího a zásadního.

 

Podle jejích slov, pokud se nemocným nedostává odpovídající péče a nejsou dokonale izolováni, potom míra jejich nakažlivost, tzv. ratio nakažlivosti, dosahuje neuvěřitelné vysokého poměru 14:1 v otevřeném prostoru, tzn. že nakažený člověk jenom tím, že není izolovaný, nakazí v průměru dalších 14 lidí. Toto je zásadní informace, která dosud nikde nebyla zveřejněna a to znamená, že se díváme na prudce nakažlivý virus s charakteristikami viru pro bojové nasazení. Každý virus s ratiem nakažlivosti vyšším než 10:1 spadá do skupiny virů vhodných k bojovému využití. Jenom pro představu a porovnání, nakažlivost běžné chřipky v Evropě má ratio nakažlivosti dlouhodobě 2 až 2,5:1, epidemie SARS měla ratio nakažlivosti 6:1.

 

Nakažených je již skoro 100 000 a ratio nakažlivosti Coronaviru je 14:1, inkubační okno je 14 dní

 

Čínské úřady video lékařky ihned smazaly, ale na západním internetu video setrvalo, a proto jsem k videu v úvodu tohoto člámku udělal překlad z jednoho anglického překladu, který předtím vznikl překladem z původní mandarínštiny Dr. Jinhui. Pokud její informace jsou validní a lékařka zevnitř bio-hazard zóny ve Wuhanu snad nemá důvod přehánět, pokud opravdu čínské zdravotní systémy evidují už 90 000 nemocných v Číně, a pokud opravdu jeden nemocný člověk nakazí až dalších 14 lidí, potom se jedná o masivní epidemii, která v následujících inkubačních oknech poroste geometrickou řadou. Lidé padají na ulicích jako mouchy, agresivita viru po jeho manifestaci je doslova nevídaná. Od prvního zakašlání do ztráty vědomí a padnutí na zem podle informací z internetu uplynou jen 4 hodiny, v případě namáhavé práce nebo při vyšší fyzické aktivitě člověk kolabuje již po 2 hodinách.

Inkubační okno Coronaviru je 14 dní a 5 hodin v průměru, takže osoby, u kterých se dnes nebo včera manifestovaly projevy nemoci, byly ve skutečnosti nakaženy již před 14 dny. To znamená, že nás čeká druhé inkubační okno, od dnešního dne po celých dalších 14 dnů. Jelikož konec prvního okna připadl na festival Nového lunárního roku, kdy se celá Čína sbalí a vydává se na cestu za rodinami pomocí prostředků veřejné dopravy, vzniká velmi důvodné podezření, jestli toto nebyl úmysl akcelerovat rychlost nákazy, aby se maximálně rychle roznesla po celé Číně.

Neexistuje lepší období na šíření viru v Číně, než je festival Nového lunárního roku, kdy jsou vlaky, autobusy, letadla a nádraží doslova přecpána stovkami milionů Číňanů, kteří vyráží na cesty za svými rodinami.

Další podivností je místo vypuknutí nákazy. Wuhan je průmyslové město, kde pracují miliony dělníků z venkova a právě na svátky Nového lunárního roku se vracejí hromadně do domovů v celé Číně. To je nejlepší způsob, jak z jednoho místa rozšířit nákazu do celé Číny.

 

Čína uvrhla do izolace a karantény 50 milionů lidí, ale jak je možné, že americké Hopkinsovo centrum varovalo o nové epidemii v předstihu jednoho týdne?

 

Z Číny dnes unikly informace, že Čína uvedla do karantény a izolace přes 50 milionů lidí. (https://www.theguardian.com/science/2020/jan/25/coronavirus-puts-50m-people-in-china-under-lunar-new-year-lockdown). To se sice může zdát jako hodně, ale na čínské poměry je to málo. Čínská vláda nechce nařídit mohutnou karanténu, protože by to vyvolalo v Číně nepokoje, když lidé chtějí odcestovat na Nový rok za rodinami. Je to podobné, jako kdyby v Evropě někdo milionům lidí zakázal přijet za rodinou k večeři na Štědrý večer. Jenže v Číně je to mnohem zásadnější problém, protože na rozdíl od Evropy, Číňané se nevrací z práce domů denně, ale bydlí celý rok na ubytovně v místě práce a domů se vrací je jednou nebo dvakrát za rok.

Pokud by přišla karanténa, domů se lidé nedostanou celý další rok. Anebo sice dostanou, když karanténa skončí, ale přijdou o práci, protože továrna je vyhodí, že odjeli za rodinou namísto nástupu do práce po skončení novoročních svátků. Proto bude nutné sledovat toto druhé inkubační okno, které ukáže, jakým způsobem se virus šíří po uzavření prvního inkubačního okna. A objevují se první konspirace. A nutno dodat, existují pro ně důvody.

Obr.: Skenování teploty cestujících vystupujících z vlaku

 

Americká alternativa vypátrala zajímavé věci.  V říjnu minulého roku, konkrétně 18. října 2019, proběhlo v USA cvičení, které přineslo návody a doporučení pro případ vypuknutí virální pandemie. Kromě The Johns Hopkins Center for Health Security pod záštitou a za finančního přispění nadace Bill & Melinda Gates Foundation se tohoto cvičení s názvem Event 201 (v překladu Událost 201) zúčastnili zástupci americké vlády, zdravotních organizaci, FEMA a dalších federálních orgánů. Jenže, to hlavní přišlo teprve před týdnem. Dne 17. ledna 2020 se totiž na webu Hopkinsova centra objevila varovná tisková zpráva, která varuje veřejnost, že příští pandemie by mohla způsobit velké onemocnění a ztráty na životech. Text, který se objevil na webu těsně před vypuknutím nákazy ve Wuhanu, obsahuje toto prohlášení:

 

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a Nadace Bill & Melinda Gatesové vyzývají ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru pro připravenost a reakci na pandemii

 

Organizace vydávají 7 doporučení ve společné výzvě k akci

 

17. ledna 2020 – Další těžká pandemie způsobí nejen velké nemoci a ztráty na životech, ale může také vyvolat velké kaskádové ekonomické a společenské důsledky, které by mohly výrazně přispět k celosvětovému dopadu a k utrpení. Úsilí o předcházení takovým důsledkům nebo reakce na ně v průběhu jejich vývoje bude vyžadovat bezprecedentní úroveň spolupráce mezi vládami, mezinárodními organizacemi a soukromým sektorem.

 

Event 201 (https://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html) pandemické cvičení proběhlo dne 18. října 2019 pořádané Johns Hopkins Centrem pro zdravotní bezpečnost, Světovým ekonomickým fórem a nadací Billa a Melindy Gatesových, názorně se demonstrovala řada těchto významných rozdílů v připravenosti na pandemii, stejně jako některé prvky řešení mezi veřejným a soukromým sektorem, které budou potřebné k jejich naplnění.

 

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a nadace Bill & Melinda Gates Foundation společně navrhují následující opatření:

 
 

1. Vlády, mezinárodní organizace a podniky by nyní měly plánovat, jak budou během rozsáhlé pandemie využity základní schopnosti společnosti.

2. Průmysl, národní vlády a mezinárodní organizace by měly spolupracovat na posílení mezinárodně držených zásob lékařských protiopatření (MCM), aby umožnily rychlou a spravedlivou distribuci během těžké pandemie.

3. Země, mezinárodní organizace a globální dopravní společnosti by měly spolupracovat na udržení cestování a obchodu během těžkých pandemií.

4. Vlády by měly poskytovat více zdrojů a podporu pro vývoj a výrobu surových vakcín, léčiv a diagnostik, které budou potřebné během těžké pandemie.

5. Globální podnikání by mělo uznat ekonomickou zátěž pandemie a bojovat za silnější připravenost.

6. Mezinárodní organizace by měly upřednostňovat snižování ekonomických dopadů epidemií a pandemií.

7. Vlády a soukromý sektor by měly přikládat větší prioritu vývoji metod boje proti dezinformacím a dezinformacím před další pandemickou reakcí.

 

Americká vláda si nechala patentovat izolovaný kmen lidského Coronaviru v roce 2003

 

Minulý pátek uveřejní Hopkinsovo centrum pro zdravotní bezpečnost v USA tiskovou zprávu, která vyzývá k vynakládání více peněz na výrobu vakcín, a o týden později vypuká v Číně ve Wuhanu mohutná nákaza Coronaviru. Někdo si řekne, že to je opravdu divná shoda náhod a okolností. Abyste měli ještě větší pocit, že ta náhoda je až příliš podezřelá, tak se podíváme na to, komu se vlastně podařilo poprvé izolovat lidský kmen Coronaviru.

Byla to americká vláda, konkrétně Centers of Disease Control and Prevention (Department of Health and Human Services) a toto Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí si v roce 2003 nechalo izolovaný lidský kmen Coronaviru patentovat. (https://patents.google.com/patent/US7220852). V květnu 2007 byl patent schválen a jeho vlastníkem se oficiálně stala americká vláda, reprezentovaná americkým Ministerstvem zdravotnictví a zmíněným Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Samotná izolace lidského kmenu Coronaviru ještě neznamená nic nekalého. Ovšem pokud si soukromá firma zapatentuje použití Coronaviru jako vakcíny, resp. léku proti infekční bronchitidě, to už je potom jiná liga. A najednou se zhrozíte, co uvidíte a spatříte.

 

Britská laboratoř s grantem od nadace Billa a Melindy Gatesových dostala další grant na výrobu vakcín testovaných na dobytku, včetně vakcín na bázi Coronaviru pro léčbu různých nemocí

 

Britská laboratoř Pirbright Institue totiž na svém webu 15. listopadu 2019 s velkou slávou uvedla, že právě nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla institutu finanční grant (https://www.pirbright.ac.uk/press-releases/2019/11/bill-melinda-gates-foundation-funds-development-pirbright%E2%80%99s-livestock) na vytvoření nových lidských vakcín testovaných na dobytku v uzavřených laboratořích s vysokou bio-hazard ostrahou. A právě Pirbright Institute si v roce 2015 v červenci podal patent (https://patents.justia.com/patent/10130701) na využití Coronaviru jako vakcíny pro léčbu a prevenci řady různých lidských nemocí, např. infekční bronchitidy. Vysoce nakažlivý Coronavirus podle patentu v podstatě má fungovat tak, že vnáší do lidských napadených buněk antigen, resp. léčivou látku a provádí interakci s RNA. Pirbright uvádí v patentu, že pro svůj patent používá vzorek Coronaviru z Číny nazvaný laboratorně jako Chinese QX získaný v 90. letech. Nadace Gatesových registruje i jiné granty pro Pirbright Institute, již od roku 2013.

Obr.: Kontrola teploty cestujících v metru

 

Alespoň tak by to teoreticky mohlo fungovat. Každopádně si všimněte časové shody, kdy nadace Billa a Melindy Gatesových uspořádá v říjnu v USA cvičení na pandemie a potom se 7 dní před vypuknutím epidemie ve Wuhanu v lednu 2020 objeví na webu Hopkinsova centra tisková zpráva s výzvou na větší financování farmaceutických firem vyrábějících vakcíny proti pandemii, která může přijít.

Nákaza se šíří dokonce i skrze oči, virus se tak dokáže do těla dostat i přes rohovku oka, varuje odborník přes virové nákazy. (https://www.the-sun.com/news/306464/coronavirus-is-spread-through-the-eyes-making-surgical-masks-useless-expert-claims/).

Toto vše dohromady nejsou konspirace, dopředu předesílám, to je pouze popis faktů poskládaných dohromady, které tvoří velmi podivný obrazec shod a náhod, pokud tedy věříme tomu, že tyto souvislosti jsou čistě náhodné.  Nakažlivá nemoc, kterou vytvoříme, a lék, který na ni nabídneme? Víte, co to je? Je to typický příklad krizově-konceptuálního řízení. Nejprve vyrobíme problém, a potom nabídneme řešení. Řešení, ze kterého budou obrovské peníze a zisky. Je to jen čirá spekulace? Konspirace? To nechám na vašem uvážení.

zdroj: aeronet.cz

Náhoda. A je to vysvětleno. Jenže náhoda NEEXISTUJE. Jaké vysvětlení hledáte pak?

 

 

Coronavirus

 

zpráva z 27. ledna 2020, zdroj: aeronet.cz

Coronavirus má účinnost nakažlivosti 83% v populaci a míru úmrtnosti 15% ze skupiny nakažených osob. Výbušné parametry odhalila první odborná vědecká studie lékařů a virologů publikovaná na uznávaném vědeckém serveru. Primární inkubační doba je podle nových údajů jen 3 až 6 dnů, ale do plného rozvinutí příznaků a nemoci uplynou až dva týdny! Nemoc má identické projevy jako chřipka, rozdíl v nemoci poznají lékaři s běžným vybavením až v poslední fázi, kdy osobě selže organismus a zhroutí se na ulici! Každý 50. nakažený člověk vůbec nevykazuje příznaky zvýšené teploty a snadno tak proklouzne kontrolami na letištích a nádražích!

 

Lékaři a výzkumníci se zaměřením na virologii z Číny a Hong Kongu publikovali o víkendu vůbec první klinickou studii nové nákazy z Wuhanu (https://www.naturalnews.com/2020-01-25-coronavirus-hits-15-fatality-rate-83-infection-rate.html), která se zatím nedostala do evropských a západních médií. Studie publikovaná na prestižním a uznávaném vědeckém serveru The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext) přináší nové a do značné míry šokující informace o parametrech Coronaviru z Wuhanu.  Jediná kritika studie se týká relativně malého posuzovaného vzorku pacientů. Problém mají výzkumníci v tom, že čínská vláda nedovoluje publikovat skutečná čísla o počtu nakažených, neumožňují to čínské národní bezpečnostní zákony, které povolují publikovat tyto informace pouze se souhlasem čínského ministerstva zdravotnictví. A čínské ministerstvo zdravotnictví se omezuje pouze na strohá konstatování, že situace je monitorována a současný počet nakažených je k dnešnímu dni přibližně 1840.

Obr.: Dodávka rozprašuje v pustých ulicích Wuhanu dezinfekční plyn.

 

To je ovšem v ostrém rozporu s realitou a popisem toho, co se děje ve Wuhanu. Místní samospráva povolala na pomoc armádu, která přímo ve městě za pouhých 6 dní vybudovala mohutnou nemocnici pro dalších 1 000 pacientů. To je v ostrém rozporu s tím, co dosud o počtu nemocných tvrdí čínské ministerstvo zdravotnictví, které tvrdí, že nemocných jsou v celé Číně necelé 2 tisíce.

Uniklé informace z Wuhanu jsou natolik děsivé, že se podobají doslova hollywoodským filmům. Všechny nemocnice ve Wuhanu jsou plné tisíců nemocných a dalších tisíců mrtvých. Celé město uzavřela armáda a těžké bagry na okraji města kopou hromadné hroby. Nad městem přelétávají helikoptéry čínské armády a rozsypávají jakýsi bílý prášek, který připomíná svým skupenstvím spíše plyn. Toto ukazuje na něco jiného, že se jedná o dekontaminaci města, které je zasaženo bojovou biohazard látkou.

 

Každý 50. prudce nakažlivý člověk nemá žádnou vysokou teplotu a projde screeningem na letišti a nádraží

 

O víkendu unikla na internet videa, jak pracovníci v biohazard oblecích rozprašují a stříkají z rozprašovačů v ulicích jakýsi bílý plyn, jistý druh kouře nebo dýmu. Tyto činnosti naznačují, že Coronavirus ve Wuhanu může být weaponizovanou variantou kmenu viru, který je odolný a přetrvává v otevřeném prostředí. Znamená to, že virus se nepřenáší z člověka na člověka jen kapénkově, tedy formou aerosolu, který vykašlávají nemocní lidé, ale tyto záběry ukazují, že tento vykašlaný aerosol může infikovat osoby i prostým dotykem.

Ulice Wuhanu jsou naprosto vyprázdněné jako z nějakého postapokalyptického filmu a nad městem přelétávají helikoptéry a rozprašují bílý plyn, to samé provádí pracovníci v biohazard oblecích dole v ulicích. Čína podle posledních informací drží v karanténě 56 milionů osob v několika městech, přičemž Wuhan se svými 11 miliony obyvatel je uzavřený úplně celý. Výstavba nemocnice ve Wuhanu pro 1 tisíc pacientů se asi zapíše do Guinessovy knihy rekordů jako nejrychleji postavená nemocnice v dějinách. Na všech čínských letištích a nádražích probíhají screeningy cestujících a měří se jim tělesná teplota na čele. Jenže zmíněná klinická studie přináší šokující informaci.

Obr.: Prázdná ulice Wuhanu

 

Ve studii se uvádí, že z nasbíraných údajů vyplývá, že každý 50. nakažený člověk, který šíří virus, nevykazuje zvýšenou tělesnou teplotu, takže bez problému projde na letištích a nádražích kontrolními screeningy. Stejně tak projdou lidé, kteří sice již jsou nakaženi, ale zatím se u nich nemanifestovaly příznaky nemoc, ani teplota, ani slabost, ani kašel. Toto zjištění klinické studie je vůbec největší bombou, protože to znamená, že screeningy na letištích nezachytí zdaleka všechny nemocné a nakažené lidi, a to jenom kvůli tomu, že se u nich neprojevuje symptom vyšší teploty, anebo jsou zatím ve stadiu inkubačního okna.

Toto všechno potvrzuje skutečnost, že varovná slova čínské lékařky Dr. Jinhui, které jsme přinesli (viz článek výše - pozn. webu), jsou podle všeho opravdu validní a pravdivá. Studie rovněž upozorňuje, že klíčové teď budou následující dva týdny, které odhalí, nakolik je Čína zamořená, protože právě během těchto 2 týdnů dojde k manifestaci příznaků nemoci u nakažených osob z první vlny, z tzv. prvního inkubačního okna.

 

Do celé kauzy okolo nakažlivého viru z Wuhanu se začala zapojovat izraelská vojenská rozvědka Aman

 

Velkou pozornost je třeba věnovat dezinformační kampani izraelských tajných služeb, které o víkendu zahájily na internetu dezinformační kampaň, na kterou skočilo i mnoho českých alternativních serverů. Podle těchto informací prý za rozšířením viru stojí Wuhan National Biosafety Laboratory, která prý vyvíjí biologické zbraně. Tuto dezinformační kampaň pohotově převzala i Česká televize (https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3037999-uprostred-wu-chanu-je-laborator-na-vyzkum-smrticich-viru-vedci-pred-ni-varovali-uz-pred). Za rozšířením hoaxu stojí bývalý člen izraelské vojenské rozvědky AMAN, pplk. Dany Shoham, izraelský expert na biologické zbraně z Begin-Sadat Center for Strategic Studies na Bar Ilan University v Izraeli. Tuto univerzitu sponzoruje nejen izraelská vláda, ale je to líheň kádrů Mossadu, Šinbetu a Amanu, tedy všech 3 hlavních izraelských tajných služeb.

Obr.: Pracovnik v biohazard obleku dezinfikuje místní park ve Wuhanu

 

Všiml jsem si (autor článku - viz zdroj) že mnoho českých alternativců skočilo na tuto protičínskou kampaň izraelského Amanu. Jestli někdo umí weaponizovat viry, jsou to výhradně americké vládní laboratoře, které mají tolik zdrojů, že si nechávají v USA patentovat izolované kmeny těch nejnakažlivějších virů a bakterií, a to kvůli tomu, aby bylo možné následně z izolovaných kmenů derivovat vakcíny, aby nikdo nemohl vakcíny vyrábět zadarmo, grátis, aby i ty nejničivější viry a bakterie šly léčit jen licencovanými, patentovanými a drahými vakcínami.

(pozn. webu: Tento fakt už je znám řadu let. Ten, kdo si nenechává "pravdu" servírovat na gauči prostřednictvím televize a dalších mainstreamových médií (které jsou plně řízeny mocnými tohoto světa), už dávno ví, jak ve skutečnosti "funguje" světový farmaceutický průmysl).

A nemusím vám vysvětlovat, jaký styl obchodu to znamená a odkud pochází historicky styl a způsob obchodování, kdy nejprve vás přivedeme na buben, na pokraj smrti, likvidace, ale když nám zaplatíte, když se zadlužíte, zachráníme vás. Nejprve zaplatíme vůdce, šílence, který vžene svět do války. A po válce přijdeme jako zachránci, jako andělé, půjčíme vám na obnovu vašich zničených zemí. Námi zničených vašich zemí. A z těch dluhů se už nevyhrabete... Zaplatili jsme a zrealizovali válku, abychom se navždy stali vašimi pány.

Informujte se, přátelé, jaká je PRAVDA o minulých a především o všech současných válkách! Ale z gauče před obrazovkou TV to nepůjde!

Další útok amerických a izraelských tajných služeb proti Číně? Nejprve Huawei hoax o špehování, potom obchodní válka proti Číně, teď hoax o viru, který utekl ze špičkové čínské Národní laboratoře ve Wuhanu

 

Čína potřebuje vlastní vakcíny, aby je nemusela kupovat v USA od amerických farma firem s napojením na izraelské vlastnické struktury. Drtivá většina amerických farma firem má izraelské vlastnické struktury! A proto je jasné, že izraelská tajná služba udělá cokoliv proto, aby obvinila Čínu, že vypouští své viry z laboratoře na své vlastní obyvatele, aby Čína byla vykreslena jako zločinná země, kde vláda testuje viry na vlastních obyvatelích v ulicích. Takové vděčné chucpe, když bývalý podplukovník izraelského Amanu se odvolává na tvrzení amerických bratří z rozvědek, že za virem ve Wuhanu stojí jinak špičková a od roku 2017 dokonce mezinárodně certifikovaná Národní virologická a bakteriologická laboratoř.

Obr.: Teplotní screening

 

Je nutné upozornit českou alternativu, aby zvážila, zda-li se nestává součástí užitečné otrocké kohorty na prohlubování anti-čínské hysterie, která nejprve začala u hysterie kvůli Huawei a údajného špehování telefonů a 5G sítí, pokračuje to Trumpovou obchodní válkou proti Číně a nyní dokonce už dochází i na vytažení obvinění a karty o výrobě biologických zbraní čínskou vládou. Detail spočívá v tom, že jediné země na světě, které mají viry, bakterie a jejich lidské kmeny patentované, jsou právě USA a farmaceutické firmy v rukách izraelských investičních skupin. Podplukovník izraelského Amanu obviňuje Číňany, že provádí s viry něco nekalého ve své mezinárodně certifikované laboratoři.

Zdroj: aeronet.cz

DALŠÍ INFORMACE K ZÁMĚRNÉMU VYPUŠTĚNÍ KORONAVIRU DO SVĚTA MOCNÝMI NABÍZÍME V ZÁLOŽCE

MOCNÍ SLAVÍ PANDEMII

ČESKÁ REPUBLIKA JE ZAPRODANÁ USA,

A PROTO JE také U NÁS ČÍNA A RUSKO (nad nimiž bídné USA nemají moc)

NEUSTÁLE PREZENTOVÁNA JAKO NEPŘÍTEL A NEDEMOKRATICKÝ ODPAD.

PŘEVÁŽNĚ NEGATIVNÍ A NEPRAVDIVÉ INFORMACE O TĚCHTO ZEMÍCH JSOU SYPÁNY DO HLAV BEZDUCHÝCH ČECHŮ.

PODSTATA  VŠEHO JE DOKONALE SKRÝVÁNA.

JE TO ZÁMĚR NEGATIVNÍHO STAVU, ABYCHOM SE TAKÉ MY V NEVĚDOMOSTI SLEPĚ JAKO OVCE DRŽELI ZA OCÁSEK USA AŽ DO KONCE, KDY ZJISTÍME, JAKOU OSUDOVOU CHYBU JSME UDĚLALI.

PROPAGANDA USA A JEJÍ PSEUDOSVOBODA (OTROCTVÍ) A PSEUDODEMOKRACIE (VLÁDA MOCNÝCH) JSOU PRO NÁS SMYSLEM ŽIVOTA.

NAŠE DĚTI SE POD TAKTOVKOU MOCNÝCH UČÍ MILOVAT ZEMI, KTERÁ JE OD NEPAMĚTI ZDROJEM NÁSILÍ, OTROCTVÍ, NENÁVISTI, NADŘAZENOSTI A VÁLEK.

TO VŠE POD ROUŠKOU KOMICKÝCH VLASTENECKÝCH PROJEVŮ A MODLITEB K BOHU. KE SVÉMU SMÝŠLENÉMU BOHU, JEHOŽ ZEMĚ ZASLÍBENÁ JE ÚDAJNĚ USA.

UČÍTE SE MILOVAT ZEMI, KTERÁ NÁS JIŽ BRZY ZNIČÍ, NEBOŤ PRO NI NEJSME NIČÍM.

A VY SI KAŽDÝ DEN CHODÍTE DO SVÝCH OTROKÁREN A O TO, CO SE SKUTEČNĚ DĚJE S VÁMI A S VAŠIMI DĚTMI, NEMÁTE ČAS ANI SÍLU SE STARAT.

VŠAK ON SE NĚKDO POSTARÁ...

ANO, MÁTE PRAVDU.

O VÁŠ ŽIVOT JE DOKONALE POSTARÁNO.

NIC NEŽ VAŠE SVOBODNÁ VOLBA