To, co v těchto dnech roku 2020 téměř všichni považujete za náhodu či neštěstí, není nic jiného, než realizace předem připraveného plánu mocných. Vše probíhá dle plánu a vy si stále myslíte, že jste pouhé oběti náhody...

Vaše volba.

Svět po Coronavirovému útoku již nikdy nebude jako dřív.

Naštěstí.

Všichni se dobrovolně účastníte sofistikované hry mocných tohoto světa a jejich nadřízených - negativních mimozemských etit.

Vaše svobodná volba. Volba lidstva.

Lidé se tímto okamžikem sami posunuli do fáze zrychleného zavedení Nového světového řádu, který v tomto stadiu zahrnuje razantní omezení jejich svobod (těch zbytků, které ještě mají). Omezení volného pohybu, sledování skrze veškerá mobilní data (pod rouškou bezpečnosti), nařizování toho, kdo má co mít, co má kdo dělat či nedělat, jak se má vyjadřovat a myslet, co má chtít a nechtít.

Tato přípravná fáze však bude velice krátká.

To hlavní teprve přijde.

A přijde brzy.

Přijde zcela nenápadně. Ani si toho nevšimnete.

Protože vám to podají tak, abyste to sami chtěli.

Vše vyvrcholí dokonalým ovládnutím lidstva a jeho úplným zotročením v čipové totalitě 666.

Pokud by současný plán s Coronavirem nepřinesl kýžené výsledky a nebyl by dostatečně účinný (počet obětí, kolaps společenských systémů, dostatek strachu a oslabených, dostatečná celosvětová ekonomická krize atd.), pokud by virus nebyl v konečném důsledku tak účinný, je jisté, že během několika měsíců začne "další kolo".

Záložní plány jsou dávno připraveny. Objeví se nový virus, mnohem agresivnější. Nebo se objeví něco úplně jiného (co třeba ala 11. září 2001, jiné biologické zbraně). Možností je mnoho a záložní plány jsou připraveny. Mocní pracují tvrdě a jdou přímo za svým cílem.

Tím cílem jste vy, lidé.
Vaše holé životy.

Proč?

To už máte dávno vědět. Ale vy se nestaráte.

Vaše volba.

Vaše svobodná volba.

Náhoda? Náhoda neexistuje. To už máte vědět. Moc času na zjištění Vám totiž už nezbývá.

Obr.: Zinscenované útoky mocných za oponou na své vlastní občany z 11. září 2001. Věže Světového obchodního centra v New Yorku. Vše stále pokračuje, vše nabývá na síle. Tito stejní mocní, schovaní za oponou, záměrně vypustili do světa uměle vytvořenou biologickou zbraň - Corona virus.

 

Z řad mocných přichází další zprávy. Veškeré celosvětové negativní události budou pokračovat ve zrychleném tempu dále, bezčasí trvá již příliš dlouho. Mocní lidé tohoto světa za oponou jsou tlačeni svými nadřízenými - negativními mimozemskými entitami - k rychlejšímu tempu v zavádění agendy NWO (Nového Světového Řádu).

A vy tomu všemu, lidé na Zemi, říkáte "náhody". Pro jistotu.

Abyste se zbavili odpovědnosti. Odpovědnosti za vše, co činíte. A také za to, co nečiníte.

A tak se cítíte jako oběti, které zbytečně trpí, které obviňují všechny ostatní, které žádají satisfakci, protože "vy jste si to přece nevymysleli, vy jste to přece nechtěli..."

TAKTO VYPADÁ MOUDROST LIDSTVA na ZEMI VE 21. STOLETÍ.

TAKTO SMÝŠLÍ A JEDNÁ LIDSTVO, KTERÉ SAMO SEBE JIŽ BRZY ZAHUBÍ.

VAŠE VOLBA, lidé.

VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

TEĎ UŽ TO NENÍ POHÁDKA, CO?

TEĎ UŽ JE TO TA REALITA, KTEROU JSTE POVAŽOVALI ZA POHÁDKU A KTERÉ JSTE SE VYSMÍVALI, pokud vám o ní někdo říkal dříve.

TEĎ SE HRAJE O VAŠE ŽIVOTY A VY JSTE SE KONEČNĚ DOČKALI.

NIC JINÉHO JSTE SI NEPŘÁLI.

Nejsou to také vaše slova? "Až to přijde, pak tomu uvěřím..."

 
Klíčové informace o realizaci koronavirového plánu mocných nabízíme v hlavní záložce