ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

 

Přátelé,

 

klíčovou světelnou knihu Základy lidské duchovnosti, autora Petra D. F, 1982 nabízíme přímo v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST na TOMTO webu. V případě, že si chcete knihu stáhnout či jednoduše vytisknout, odkazujeme na web pana I. A. Bendy www.vesmirni-lide.cz (www.nejsme-otroci.cz, www.stahuje-cely-svet.cz, www.nebeska-univerzita.cz, www.ceska-kvalita.eu, www.co-jist.cz a další domény tohoto webu). Najdete tam další klíčovou světelnou literaturu a veškeré další klíčové světelné informace.

 

Zde Vám nabízíme ke stažení pouze Úvod této knihy a 2. kapitolu 2. části této knihy (které neuvádíme jinde). K seznámení s knihou nabízíme níže také názvy jednotlivých částí a jejich kapitol.

 

 

VELMI DŮLEŽITÝ ÚVOD (ke stažení zde)

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_UVOD.doc (243712)

 

 

ČÁST I: DUCHOVNÍ ÚPADEK

 

Kapitola první: DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ. POJEM NEJVYŠŠÍHO

 

Kapitola druhá: VZNIK HMOTY, VESMÍRU A SENTIENTNÍCH BYTOSTÍ. PŮVODNÍ ÚČEL, CÍL A USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A JEHO PŘÍRODNÍHO, DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO STAVU

 

Kapitola třetí: POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU

 

Kapitola čtvrtá: DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU

 

Kapitola pátá: DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI LIDSKÉHO ŽIVOTA, LIDSKÝCH AKTIVIT, SYSTÉMŮ A VZTAHŮ

 

Kapitola šestá: HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR. KONEC LIDSKÉ ÉRY

 

Kapitola sedmá: SOUČASNÝ STAV VĚCÍ V ROZPOLOŽENÍ ČLOVĚČENSTVA A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, PŘÍPRAVA NA NOVÝ VĚK

 

 

ČÁST II: DUCHOVNÍ OBROZENÍ

 

Kapitola první: CHÁPÁNÍ PRAVÉ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI

 

Kapitola druhá: STRUKTURA LIDSKÉ MYSLI (ke stažení ZDE)

Kniha "Základy lidské duchovnosti", díl druhý, 2. kapitola, název: STRUKTURA LIDSKÉ MYSLI.

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_2.doc (120832)

 

Kapitola třetí: DYNAMIKA LIDSKÉ MYSLI, BUDOVÁNÍ NOVÉ DUCHOVNÍ PSYCHOLOGIE A NOVÝCH DUCHOVNÍCH SPOLEČENSKÝCH VĚD

 

Kapitola čtvrtá: OČISTA A SYNTÉZA ZRNEK PRAVD EXISTUJÍCÍCH V TRADICÍCH A KONVENCÍCH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ

 

Kapitola pátá: OTEVŘENÍ VŠECH ÚROVNÍ JSOUCNA A BYTÍ A VYBUDOVÁNÍ STÁLÉHO MOSTU MEZI NIMI

 

Kapitola šestá: NEBEZPEČÍ A OPATRNOST V PROCESU OTVÍRÁNÍ A BUDOVÁNÍ. RIZIKA PŘECHODU

 

Kapitola sedmá: VHODNÉ A SPRÁVNÉ NÁSTROJE A STAVEBNÍ BLOKY NOVÉHO VĚKU. ROZVOJ NOVÝCH METOD LIDSKÝCH SYSTÉMŮ

 

 

ČÁST III: DUCHOVNÍ POKROK

 

Kapitola první: DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNÍHO POKROKU

 

Kapitola druhá: NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TOHOTO USPOŘÁDÁNÍ

 

Kapitola třetí: NOVÁ DYNAMIKA LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TÉTO DYNAMIKY

 

Kapitola čtvrtá: POVAHA A USPOŘÁDÁNÍ NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA

 

Kapitola pátá: MÍSTO, ÚČEL A CÍLE NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA A JEHO SYSTÉMŮ V UNIVERZALITĚ POVŠECHNOSTI

 

Kapitola šestá: ŽIVOTNÍ STYL A VZTAHY LIDÍ V NOVÉ ÉŘE. ANALÝZA NOVÉ DUCHOVNOSTI

 

Kapitola sedmá: PERSPEKTIVY A BUDOUCÍ MOŽNOSTI ROZVOJE LIDÍ A JEJICH DUCHOVNÍHO POKROKU

 

Jak už jsme zmínili, celou knihu "Základy lidské duchovnosti" najdete v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST na tomto webu, resp. v jejích jednotlivých podzáložkách.

 

... LÁSKA JE KLÍČEM ke SVĚTLU, k PRAVDĚ, ke ZDRAVÍ, k RADOSTI...

...k VĚČNÉMU ŽIVOTU.

 

PRÁCE SVĚTELNÁ NA SOBĚ SAMÉM

a PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO DRUHÉ

JE CESTOU DUCHOVNÍHO RŮSTU a PLNÉHO ZDRAVÍ.

ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM ŽIVOTEM -

- to je cíl vaší DUŠE, jež se na chvíli zahalila do pozemského těla, aby mohla napravit své chybné volby,

splnit si své poslání,

duchovně růst

a šťastně se vrátit DOMŮ.

Jsem vším, co existuje... Najdeš mě ve zpěvu ptáků...

Najdeš mě v dešti, který tě osvěžuje...

Najdeš mě ve světle i ve tmě...

...ve své vlastní víře a touze ŽÍT...

Miluji Vás, děti Mé...