Nabízíme KLÍČOVOU světelnou knihu.

Přejeme Vám krásné rozpomínání a šťastný návrat Domů...

 

Nezapomínejte, přátelé, na existenci míry pravdivosti světelné literatury, o které jsme vás informovali v hlavní záložce.

Kniha Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, kterou právě nabízíme, disponuje pravdivostí kolem 90% (pravdivost zmíněna Přáteli z Vesmíru - silami Světla). Vyciťujte, přátelé, veškeré informace vyciťujte svým srdcem. Buďte neustále otevřeni všem možnostem, změnám, novým chápáním a svému vlastnímu vývoji. Důvěřujte svému PRAVÉMU NITRU.

 

Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého čtenáře této knihy

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_UVOD.pdf (125980)

 

 

1. kapitola - Rozdíl mezi Zjevením Pána Ježíše Krista a Novým Zjevením Pána Ježíše Krista

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_01.pdf (162996)

 

2. kapitola - Přirozenost Pána Ježíše Krista

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_02.pdf (183455)

 

3. kapitola - Zrada křesťanství

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_03.pdf (280973)

 

4. kapitola - Druhý příchod Pána Ježíše Krista

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_04.pdf (167960)

 

5. kapitola - Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_05.pdf (279159)

 

6. kapitola - Tajemství o pseudotvůrcích

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_06.pdf (347068)

 

7. kapitola - Pojetí Antikrista

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_07.pdf (256911)

 

8. kapitola - Poslední soud

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_08.pdf (184033)

 

9. kapitola - Význam poslední večeře

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_09.pdf (126064)

 

10. kapitola - Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_10.pdf (263354)

 

11. kapitola - Pojetí hříchu a lidských problémů

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_11.pdf (401752)

 

12. kapitola - Pojetí života obecně a lidského života zvlášť

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_12.pdf (657836)

 

13. kapitola - Jak přežít lidský život

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_13.pdf (311309)

 

14. kapitola - Dosah Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista na Stvoření, zónu vymístění a lidský život

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_14.pdf (151273)

 

15. kapitola - Tajemství Nového zjevení

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_15.pdf (146551)

 

16. kapitola - Praktikování Nového zjevení

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_16.pdf (207724)

 

17. kapitola - Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_17.pdf (157309)

 

18. kapitola - Nový život pozitivního stavu

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_18.pdf (238958)

 

19. kapitola - Život po lidském životě

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_19.pdf (129446)

 

20. kapitola - Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_20.pdf (326923)

 

21. kapitola - Tajemství Stvoření a zóny vymístění

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_21.pdf (222843)

 

22. kapitola - Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovuzrození, transfigurace a transformace

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_22.pdf (243310)

 

23. kapitola - Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad Svým Stvořením, zónou vymístění a planetou Nula

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_23.pdf (168257)

 

24. kapitola - Desatero nově navštívené

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_24.pdf (268518)

 

25. kapitola - Tajemství desíti duchovních principů

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_25.pdf (95056)

 

26. kapitola - Modlitba Páně znovu navštívená

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_26.pdf (170413)

 

27. kapitola - Tajemství Nové modlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_27.pdf (89985)

 

28. kapitola - Tajemství životní cesty

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_28.pdf (80363)

 

29. kapitola - Několik stručných objasnění struktury a povahy zóny vymístění

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_29.pdf (127833)

 

30. kapitola - Nové zjevení v perspektivě

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_K RISTA_30.pdf (73715)

 

Kapitoly 25. až 30., 3. a 6. zde nejsou dočasně (z důvodu nedostatku místa na webu) k dispozici. V případě Vašeho zájmu Vám je rádi zašleme emailem. Také si je můžete kdykoli stáhnout ze zdrojového webu www.vesmirni-lide.cz. Kapitoly 3. a 6. nabízíme přímo v záložkách tohoto webu: 3. kapitolu ve stejnojmenné záložce "Zrada křesťanství" a 6. kapitolu (Tajemství pseudotvůrců) v záložce   " Pravý život - Pseudotvůrci"  .  Děkujeme za pochopení.

 

Dodatek

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_DODATEK.pdf (150883)

 

Seznam

CZ_NOVE_ZJEVENI_PANA_JEZISE_KRISTA_SEZNAM.pdf (182373)

 

 

Přátelé, v případě, že se Vám nepodaří stáhnout nějakou knihu, klidně nám napište, rádi Vám ji zašleme e-mailem (formát pdf, word).

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také možnosti řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Rozhodnutí je jen na Vás.