HOVORY S BOHEM

(N. D. Walsch)

 

 

CZ_HOVORY_S_BOHEM_1.pdf (850816)

 

CZ_HOVORY_S_BOHEM_2.pdf (1040287)

 

CZ_HOVORY_S_BOHEM_3.pdf (1331707)

 

V případě, že se Vám nepodaří stáhnout nějakou knihu, rádi Vám ji zašleme e-mailem (formát pdf, word).

 

Jsem vším, co existuje... Najdeš mě ve zpěvu ptáků...

Najdeš mě v dešti, který tě osvěžuje...

Najdeš mě ve světle i ve tmě...

...ve své vlastní víře a touze ŽÍT...

Miluji Vás, děti Mé...

PROZATÍM VŠE NASVĚDČUJE SKUTEČNOSTI, ŽE K TOMU DOJDE!

PROZATÍM SE VŠECHNY VOLBY LIDSTVA PLANETY ZEMĚ UBÍRAJÍ POUZE JEDNÍM SMĚREM!

TÍM ZNIČUJÍCÍM.

S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ DOJDE K FINÁLNÍ FÁZI OVLÁDNUTÍ LIDÍ POMOCÍ ČIPOVÉ TOTALITY ještěry z pekel

V DŮSLEDKU TOHO DOJDE K

EVAKUACI POZITIVNÍCH POZEMŠŤANŮ (splňujících parametry evakuace, resp. převibrování)

 

PLANETA ZEMĚ NENÍ OCHOTNA TRPĚT DÁLE.

NENÍ OCHOTNA NECHAT SE DONEKONEČNA TÝRAT, ZAMOŘOVAT A USMRCOVAT HRUBÝMI VIBRACEMI LIDÍ.

PLANETA ZEMĚ MÁ PRÁVO SE BRÁNIT. TAK JAKO KAŽDÁ BYTOST, POKUD JÍ JE UBLIŽOVÁNO.

PLANETA ZEMĚ MÁ PRÁVO ŘÍCI DOST VE CHVÍLI, KDY JE OHROŽENA JEJÍ VLASTNÍ EXISTENCE.

PLANETA ZEMĚ SE CHYSTÁ ŘÍCI DOST, přátelé.

BUDETE PAK PŘEKVAPENI?

JIŽ OD ROKU 1997 JSOU VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ V PLNÉ EVAKUAČNÍ POHOTOVOSTI. 

NA 250 MILIONŮ VESMÍRNÝCH PŘÁTEL STRÁŽÍ V KOSMICKÝCH LODÍCH NAŠI PLANETU A SLEDUJÍ VEŠKERÉ DĚNÍ NA NÍ.

PŘIPRAVENY JSOU EVAKUAČNÍ KORIDORY NA RŮZNÝCH MÍSTECH planety ZEMĚ.

ZACHRÁNĚNÍ POZEMŠŤANÉ BUDOU ŽÍT NA NOVÉ ZEMI, V 5. DIMENZI BYTÍ, V NEBESKÝCH SVĚTECH STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

POZITIVNÍ POZEMŠŤANÉ, kteří budou zachráněni Vesmírnými přáteli, budou žít na NOVÉ ZEMI, v 5. dimenzi. Vibrační parametry Země v této její POZITIVNÍ dimenzi jsou ODLIŠNÉ (jemné, pozitivní, vysoké, láskyplné vibrace!) a mohou v nich žít pouze ti současní poZemšťané, jejichž vibrace těmto odpovídají (nebo se alespoň blíží), kteří vykazují jistou duchovní vyspělost a dokáží tak žít V SOULADU S NEJVYŠŠÍMI ZÁKONY - ZÁKONY LÁSKY. Nezištně, láskyplně, s pokorou a úctou ke všemu a ve všem.

NOVOU ZEMI tvoří již dnes bytosti původně žijící na staré (této naší současné) planetě Zemi, které zde zvládly své poslání pozitivního života. Dnes je to cca 2% lidí z celkové populace lidstva. Tyto duše se na Novou Zemi dostaly technicky buď po smrti pozemského, fyzického těla (většina), anebo převibrováním s původním tělem ze staré planety Země (menšina).

Život na Nové Zemi v pozitivní (5.) dimenzi bytí je ŠŤASTNÝ, V ČISTÉ LÁSCE, HARMONICKÝ, BOHATÝ NA PROŽITKY A V PLNÉM KONTAKTU A SPOLUPRÁCI S MNOHA DALŠÍMI NEBESKÝMI NÁRODY ANDĚLŮ V NEBI, KTEŘÍ JSOU NEUSTÁLE NEZIŠTNĚ KU POMOCI VŠEM.

Od roku 2008 MŮŽE DOJÍT kdykoli k evakuaci (převibrování) všech současně žijících pozitivních poZemšťanů (cca 2%, tento počet se přirozeně neustále mění) na NOVOU ZEMI, těch, kteří mají odpovídající vibrační parametry (minimálně 2,5. duchovní otáčka) a sami si to přejí.

Okamžitým, platným důvodem k této klíčové události mohou být sílící očistné procesy planety Země kvůli hrubým vibracím negativních lidí nebo bláznivé budování čipové totality Ještěry z pekel a jejich loutkolidmi na planetě Zemi.

VŠECHNY POZITIVNÍ BYTOSTI se včas přemístí na Novou Zemi. Bytosti s hrubými vibracemi svých těl zůstanou - v souladu se svými nízkými duchovními parametry a svými volbami - na této staré Zemi až do konce její existence (v této dimenzi bytí) a BUDOU SE PŘÍMO ÚČASTNIT ZÁVĚREČNÝCH OČISTNÝCH PROCESŮ TÉTO PLANETY ZEMĚ, neboť SI TO SAMI ZVOLÍ, ŽE NEBUDOU MOCI BÝT ZACHRÁNĚNI.

KONEC negativního stavu SE NEUVĚŘITELNĚ RYCHLE BLÍŽÍ.

Tak rychle, jak sami LIDÉ URČUJÍ.