VÍTEJTE...


Přivítání z Duté Země

Mikos - vysoká duchovní bytost z vnitřní Země - komunikuje a telepaticky předává velkou část tohoto sdělení z duté Země prostřednictvím ženy Suzanne Mattes, která žije zde na povrchu planety Země.

Následující sdělení jsou svědectvím komunikace a přátelství mezi pozitivními civilizacemi žijícími uvnitř duté planety Země a námi, pozemšťany, obývajícími povrch této planety. Příjemkyně těchto sdělení navazuje telepatické kontakty s obyvateli duté Země a umožňuje nám tak, s vědomím a pomocí Stvořitele Prvotního všeho a všech, poznat další část mozaiky našich životů, jejichž zdrojem i cílem je nekonečná Láska, Pravda a Jednota.

"Jsem poctěna, že mohu předstoupit, abych představila tuto společnou snahu jménem Telos - těch z nás, kteří žijí pod povrchem naší překrásné planety, kterou všichni nazýváme Zemí".

Jmenuji se Mikos a jsem obyvatelem města Cathar. Jsem Catharinec z knihovny Porthologos, která se nachází v duté Zemi pod Egejským mořem.

Toto sdělení je přijímáno na počest zveřejnění zpráv z naší sesterské osady - světelného města Telos. Obyvatelé z naší osady Telos navázali dlouhodobé spojení s některými z vás na povrchu. Mnozí obyvatelé Telosu, tak jako i my, se s některými z vás na povrchu setkávame i osobně. Konáme tak z lásky k vám, lidem na povrchu, abychom vám pomáhali ve vašem duchovním vývoji.

 

Pokaždé, když vaše archeologické nálezy odhalí část toho, co vy nazýváte dějinami vaší planety, my z podzemních světelných měst se těšíme z poznání, že se rozpomínáte na dobu, kdy mnozí z nás žili mezi vámi.

Vždy jsme šťastní, když dojdete k poznání a uvědomíte si, že všechny věci jsou propojeny, od nejdrobnějšího zrníčka prachu pod vašimi chodidly přes životní formy v oceánech, až daleko do nebes nad vámi, kde svítí miliardy hvězd, na nichž je bohatý život.

Vy, co žijete na povrchu, často věříte, že jste sami. Nejste. My nejsme jen s vámi, my jsme jako vy, máme vás rádi. Avšak nepředpokládejte, že každý, kdo žije zde u nás ve světelných městech, žije jako vy lidé, nebo představuje vaše kultury, nebo podporuje vaše vědy, náboženství a politiku. Náš život je zcela jiný, i způsob myšlení a náhled na život, neboť si uvědomujeme jednotu a lásku ve všem a se vším.

 

Pokaždé, když zapomenete být láskyplní k sobě samým a navzájem, pokaždé, když bojujete a jste nepřátelští a rozzlobení, posíláme Zemi a vám lásku, aby všichni mohli pocítit harmonii navzdory místu a životnímu stylu, jaký vedete.

Pro nás je bytí s vámi propojeno srdcem i myslí. My z podzemního světa vítáme a udržujeme tento most, který vytváříme mezi vaší a naší společností. Veškerý život a veškerá existence je závislá také na tomto mostě.

Oslavujeme nyní mezi sebou, když čtete tato slova. Představují minulost, přítomnost a budoucnost - budoucnost vysoce pravděpodobnou. S velkou láskou, úctou a radostí otevíráme most a dveře pro jednu spojenou Zemi - světovou osadu.


Slovo kontaktérky

Navazání telepatického spojení s bytostmi z Duté Země

(Návod a způsob pro každého, kdo se tak rozhodne a bude si tak upřímně přát svým srdcem)

 

Strávila jsem většinu svého života s pocitem, že jsem mimo soulad se zbytkem společnosti. Začala jsem meditovat v roce 1989, když jsem měla 50 let. Vyučovala jsem ve škole po mnoho let, ale ani se všemi mými tituly a mým vzděláním jsem nedokázala najít smysl svého života na Zemi, do doby, než jsem se spojila s mým Dvojplamenem a začala jsem přijímat vnitřní vedení. Zároveň s tímto nejvyšším spojením přišla vzpomínka na to, KDO JSEM JÁ A PROČ JSEM TADY.

 

Bylo to pár let poté, co jsem "našla" leták, který napsala Sharula Dux, která přišla na povrch třídimenzionální roviny z Telosu, podzemního města uvnitř Mt. Shasta (Hory M.Šasta, pozn. zpracovatele). Narodila se v roce 1725.

Sharula ve svém letáku psala o podzemním městě pod povrchem Země a vyprávěla o životě v Telosu. Napsala, že Adama je vzestoupený Mistr (bytost vysokého duchovního uvědomění) a Vysoký Kněz (nemyšleno kněz (pseudokněz) v našem lidském pojetí, jak jej známe my zde na povrchu planety) v Telosu. Když jsem uviděla jméno "Adama", nemohla jsem utišit svou zvědavost po něm. Jednoho dne jsem seděla v meditaci, přemýšlejíc o Adamovi, s perem a notesem po boku, když jsem náhle pocítila, jak mnou prošla vlna milující a něžné energie, která mě téměř vznesla do vzduchu. Pak jsem zaslechla slova:

"Já jsem Adama, promlouvám k tobě z Telosu."

Víte, naše myšlenky vyzařují ven do vesmíru a okamžitě nás propojují s kýmkoliv, na koho myslíme. Takže ve chvíli, kdy jsem myslela na Adamu, on zachytil moji myšlenku a odpověděl. Naše myšlenky jsou Světlo a jazyk Světla je univerzální jazyk, který "funguje" na subatomické úrovni, přes všechny frekvence, dimenze, čas a prostor. Kdekoliv je naše pozornost, je naše vědomí.

Adama cítil mou frekvenci a rezonoval s ní. Já jsem pak cítila jeho odpověď prostřednictvím jazyka Světla (telepatie) a můj mozek převedl tuto frekvenci do myšlenek, obrazů a slov.

Pro mě byl toto docela jednoduchý proces. Byla jsem jen přijímač, zaznamenávající slova, jak přicházely. Moje mysl byla zcela svobodná, mimo provoz, neanalyzovala ani neposuzovala obsah zprávy.

 

Každý z nás máme své vlastní, specifické frekvenční pásmo (vlastní vibraci), která určuje naši totožnost komukoliv ve Vesmíru. Toto je náš "podpis", takříkajíc. Vše, co musíme udělat, je, že vysíláme myšlenku, a ona dorazí do svého cíle. Tento jazyk živého Světla je komunikací mezi všemi a vším, od energií subatomických po intergalaktické, a propojuje veškerý život, všude a vždy.

Pamatujte, my všichni jsme JEDEN. Když myslíte například na bytost vnitřní země jménem Adama, věřte, že on si je okamžitě vědom vašich myšlenek a okamžitě odpovídá. Vy se musíte jen odpojit od vašeho myšlení - uklidnit vaši mysl a láskou a srdcem vnímat, abyste mohli slyšet jeho odpověď. To je klíč.

 

Adama mi začal diktovat zprávy v dohodnutých časech a já jsem je psala slovo po slově do notesu se spirálovou vazbou. Tato diktování stále pokračují, jsem vedena sestavit zprávy a zveřejnit je. Teď chápu, že jako Laila (mé Hvězdné jméno) jsem i v minulosti pracovala s Adamem a žila jsem v Telosu a Lemurii.

 

pozn. webu

TELEPATIE

Telepatie je univerzální komunikační prostředek v celém vesmíru. Tímto způsobem se může každý spojit s kýmkoliv, naprosto nezávisle na prostoru a čase. Pokud máte, přátelé, upřímnou touhu spojit se s vašimi přáteli zde na povrchu planety Země, se světelnými bytostmi vnitřní Země či jiných galaxií, nebo se samotným Stvořitelem Prvotním všeho a všech, pak to můžete udělat, kdykoli a kdekoli se nacházíte, bez ohledu na veškeré okolnosti vaší existence.

Tuto možnost kdykoli a kdekoli se spojit s ostatními bytostmi nekonečného multivesmíru má každý člověk. Bez výjimky. Nejsou žádní vyvolení, žádní méně či více vhodní, žádní schopní či neschopní. Každý z nás je této přirozené komunikace vlastního bytí schopný, neboť každý je částí jednoho celku jediného BYTÍ, každý z nás je ryzím vyjádřením kosmických zákonů. Kosmické zákony se nedají obejít, obelstít, tak, jako zákony pozemské, zákony hmotného světa, které mylně považujeme za zákony nejvyšší a jediné platné.

Schopnost každého člověka komunikovat telepaticky je v návaznosti na Nejvyšší zákony veškerého stvoření určena pouze parametry jeho duchovního srdce. Otevřené duchovní srdce - srdeční čakra (místo přibližně uprostřed hrudi) - je předpokladem pro telepatické spojení se všemi a vším, předpokladem, který nelze obejít, chceme-li komunikovat v prostoru a čase, resp. komunikovat se svou vlastní podstatou. Je nutné nacházet se v pozitivním (tj. přirozeném) stavu, mít duchovní srdce otevřené (nikoli zavřené), to jest mít takové vibrační parametry, které komunikaci podporují a umožňují. ZNOVU OPAKUJEME, ŽE TOHOTO STAVU MŮŽE DOSÁHNOUT KAŽDÝ. OSTATNĚ VŠICHNI Z TOHOTO STAVU POCHÁZÍME. JE NAŠÍ SAMOTNOU PODSTATOU! JAK DALECE SE KAŽDÝ Z  NÁS OD TOHOTO PŘIROZENÉHO STAVU BYTÍ ODKLONIL, JE POUZE NAŠÍ VLASTNÍ VOLBOU.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA SI SAMI SVOBODNĚ VOLÍME PRO SVŮJ ŽIVOT BUĎ POZITIVNÍ, NEBO NEGATIVNÍ STAV. NÁŠ ŽIVOT JE VÝSLEDKEM NAŠICH VLASTNÍCH VOLEB, KTERÉ NEUSTÁLE SVOBODNĚ ČINÍME. Ten, kdo si své duchovní srdce zavírá a zaneřáďuje svým negativním životem, kdo se topí v ovládání mocnými, ten se vzdaluje své vlastní podstatě a znemožňuje sám sobě komunikovat s vyššími dimenzemi bytí a znovu žít pravý život.

NA ZEMI JSOU MEZI NÁMI TI, KTEŘÍ SE Z TOHOTO PŘIROZENÉHO - POZITIVNÍHO - stavu NIKDY NEODKLONILI. MNOHEM VÍCE VŠAK JE TĚCH, KTEŘÍ SI PRO SVŮJ POZEMSKÝ ŽIVOT NEUSTÁLE VOLÍ NEGATIVNÍ STAV A UDRŽUJÍ TAK SVÉ VIBRACE NA VELMI NÍZKÉ ÚROVNI. SAMI SOBĚ TAK ZNEMOŽŇUJÍ POZNANÍ i pochopení PRAVDY.

Z pohledu čísel, chcete-li, je nezbytné nacházet se na své životní duchovní cestě v pozitivním stavu odpovídajícímu 2,5. duchovní otáčce (a vyšší). (Bližší informace v záložce DUCHOVNÍ CESTA, doplňující informace také v záložce VAŠE POMOC VŠEM na tomto webu www.vsechno-je-jinak.eu).

Bez otevření duchovního srdce (čtvrté (srdeční) čakry) není možná niterná komunikace se Stvořitelem ani s obyvateli pozitivních světů a dimenzí, ať se nacházejí kdekoliv ve Vesmíru. Je to přirozené a pochopitelné, neboť jak se chceme spojit se svou vlastní podstatou, když jsme proti ní, když ignorujeme svou vlastní podstatu a veškeré zákony bytí tím, že popíráme a odmítáme Lásku a vše pravé a přijímáme a podporujeme negativní stav, který na Zemi řádí? Lidské čakry se otevírají pouze na základě vlastního duchovního růstu, vlastní duchovní práce na sobě samém (nikdo jiný vám čakry neotevře! Pokud si volíte negativní stav a nepracujete sami vědomě na svém duchovním růstu, na svém pozitivním životě v lásce, pravdě a dobru, otevírání čaker si sami znemožňujete. Naopak, čakry si blokujete, jste lépe ovladatelní a mimo jiné si tímto také sami vytváříte konkrétní nemoci! Nelze obejít to, co utváří naši vlastní podstatu. Sami bychom přestali být. A to se nikdy nestane).

VAŠE VLASTNÍ PRÁCE NA VAŠEM VLASTNÍM DUCHOVNÍM RŮSTU A OTEVÍRÁNÍ VAŠEHO DUCHOVNÍHO SRDCE zároveň vytváří NEPŘEKONATELNOU ochranu před všemi negativními bytostmi, entitami a energiemi, které na vás v každém okamžiku útočí právě proto, že jim to sami umožňujete (strach, nenávist, agresivita, zlost, úzkost, pocit nedostatku, smutek, zoufalství, lež, touha po moci, bolest, zklamání, nespokojenost, chamtivost...).

Otevíráním svého duchovního srdce a zvyšováním svých vibrací se pak každému z nás otevírá cesta k niterné, telepatické komunikaci s bytostmi Světla. Od niterné komunikace pomocí telepatie je pak již jen krůček k osobním setkáním s těmito světelnými, vyspělými bytostmi, k návštěvám těchto bytostí na fyzické úrovni, setkáváním se a navázáním nádherných vzájemných přátelských vztahů.

Obr.: Přátelství lidí z povrchu planety Země s přáteli z Vesmíru a s přáteli z vnitřní Země

----------------------------------------------------------------

Mistr Adama je člen Galaktického velení kosmické konfederace planet a vede mě v mé práci ke znovusjednocení prostřednictvím vědomí a komunikace civilizací Země - nad a pod povrchem. Tato konfederace planet naší galaxie čítá 3 milióny civilizací Sil světla sdružených v této galaktické konfederaci s dalšími 2 milióny civilizací přidružených. Hlavní velení této kosmické konfederace Sil světla pro tuto část vesmíru má na starost Aštar Šeran, vysoká duchovní bytostz z 5. dimenze zářivého Nebeského vesmíru.

 

Slovo o Telosu

Obr.: Symbol Telosu

 

Telos je lemuřanská osada pod Mt. Shasta v severní Kalifornii, je to město Světla vedené radou dvanácti vzestoupených Mistrů a jeho vysokým knězem Adamem. (Vysoký kněz - není chápáno jako pozemský kněz, ale jako vysoce duchovně vyspělá bytost, nemající nic společného s církvemi a náboženstvím na povrchu Země - pozn. zpracovatele).

Jméno Telos znamená "komunikace s duchem". Obyvatelé Telosu, kdysi Lemurie, pracují na duchovním vzestupu všeho a všech. Mohou se astrálně promítnout na jakékoliv místo, mohou telepaticky komunikovat bez ohledu na prostor či čas. Ve sděleních hovoří Adama o našem cíli:

 

"Stát se Duchovním bojovníkem, který poznává Světlo uvnitř sebe. Sjednotit lidstvo do JEDNÉ lidské rodiny. Protože jakmile lidstvo procítí Lásku Boha přímo zevnitř, všichni budou schopni pochopit svůj účel bytí zde na Zemi a přestanou cítit oddělenost své duše od Světla Boha."

 

Všechny planety jsou duté a jsou osídleny životem jedné nebo druhé vibrace (pozitivní či negativní).

Obr.: Zlá, negativní bytost Satana     Obr.: Pozitivní, láskyplná bytost Adama

 

Slunce je také duté. "Naše" Země je dutá a má v sobě vnitřní, Centrální Slunce.

Obr.: Dutá Země s vnitřním Sluncem

 

Hlavní město vnitřní Země se jmenuje Šambala. Nachází se v samotném středu planety a je možné se do něj dostat přes vstupy na severním i jižním pólu nebo také přes jeskynní tunelový systém ústící na povrchu Země s navazujícími umělými tunely až do vnitřní Země. Severní a jižní polární záře, které vidíme na našem nebi, jsou ve skutečnosti odrazy vnitřního, centrálního Slunce Země, vyzařující z jejího dutého jádra. (Blíže ke struktuře Duté Země v záložce Planeta Země je dutá a jejích podzáložkách - pozn. webu).

Obr.: Dutý otvor na pólu                      Obr.: Nádherná polarní záře

 

Více než 120 podzemních měst se nachází na vnitřní straně zemské kůry ve vnitřní Zemi. Tato města Světla nejsou hluboko pod povrchem Země. Světelná města jsou spojena do sítě nazývané Agartha. BYTOSTI VNITŘNÍ ZEMĚ jsou duchovně vysoce vyspělé bytosti, které se z konkrétních, závažných důvodů rozhodly pokračovat ve svém vývoji ve vnitřních prostorech planety Země.

Ačkoli se Atlantida a Lemurie staly na povrchu Země mýty, lidé z Atlantidy a Lemurie vzkvétají ve svých podpovrchových městech. Lidé v těchto osadách jsou lidé jako my, žijící tento svůj život rovněž jako my ve 3. dimenzi.

Naše sluneční soustava se nachází ve čtvrtém sektoru tohoto vesmíru. Tento čtvrtý sektor obsahuje statisíce dalších slunečních soustav, kde je velmi rušný a čilý život. To byste koukali, milí lidé, jaký život všude existuje a vy o něm ani nevíte, resp. odmítáte vědět.

 

 

Přivítání od Konfederace planet naší Galaxie

- pod vedením Aštara Šerana a velitele Ptaaha z Plejád pomáhá i menší flotila z duté Země

 

Stříbrná letka z vnitřní Země (spolu s ostatními Vesmírnými flotilami) dohlíží na naši sluneční soustavu a má svůj vesmírný přístav uvnitř Mt. Shasta. Anton z Telosu je velitel Stříbrné letky. Ve Stříbrné letce slouží hlavně lidé z podzemních měst.

"Uvědomte si, milí lidé, kdo jste. Uvědomte si, kde ve skutečnosti jste. Uvědomte si, že jste na velké galaktické misi, kde se odehrává boj mezi silami temna a silami světla. Dobrovolně jste se zde inkarnovalli, doprostřed bitevního pole, abyste se posunuli ve svém duchovním vývoji a abyste se nestali obětí negativního stavu, který hraje velkolepou vesmírnou hru - hru o každou duši. O nic jiného zde - v zóně vymístění - nejde!

NA ZEMI PROBÍHÁ BOJ (HRA NEGATIVNÍHO STAVU!) O VAŠE DUŠE A VY VŠICHNI JSTE SE TOHOTO BOJE SAMI CHTĚLI OSOBNĚ ÚČASTNIT!!! PROTO JSTE TADY, NA ZEMI, PRÁVĚ TEĎ A PRÁVĚ TADY!

Věřte, že my všichni cestujeme po vašem boku jako jeden. Jsme neustále s vámi, k nezištné pomoci vám, vždy, když o to požádáte. Stále čekáme připraveni vám pomoci! Zaujali jsme poziční místa okolo planety Země. Jsme vám nablízku, více, než si myslíte..."

 

Přivítání od Adama

 

"Pozdravuji vás z Telosu. Telekomunikovali jsme s Dianou, posílali jsme jí zprávy, které má zveřejnit v našem jménu. Nabádáme vás, abyste si přečetli tyto zprávy, protože jejich cílem je probudit vás, probudit vaše vědomí.

Cestovali jsme daleko, abychom dosáhli našeho cíle ve vědomí, a museli jsme jít do hlubin Země, abychom našli skutečný mír. Telos je náš domov, naše nebe, a bude ještě po dlouhou dobu.

Vydejte se s námi na cestu zpět k Bohu, pak se setkáme jako jeden, v jednotě a míru ve hvězdách."

 

Poznámka kontaktérky

Tato sdělení jsou rozšířením a doplněním původní práce a obsahují zprávy přijaté do června roku 2000. Většinu z nich jsem přijala telepaticky od Adamy. Další kontaktéři jsou uvedeni v obsahu. Mnohé ze zpráv byly přijaté jako odpovědi na otázky, které mi poslali lidé, a pokrývají široký rozsah témat.

Někdy Adama hovoří za ostatní z Telosu, kteří s námi byli. Uvádím také zprávy od El Morya, Mikosa - bytostí vnitřní Země a Galaktického velitelství.

 

NAŠE LEMUŘANSKÁ MINULOST

 

Pozdravuji vás z Telosu. Já jsem Adama, bytost vysokého duchovního vědomí podpovrchového města pod Mt. Shasta v Kalifornii. Diktuji vám tuto zprávu z mého domova pod Zemí, kde nás přes jeden a půl milionu žije v neustálém míru a blahobytu.

Jsme lidé fyzicky stejní jako vy, ale naše společné vědomí pracuje se Zdrojem a v souladu s Ním, udržuje vědomí věčného života a dokonalého zdraví. Proto žijeme stovky i tisíce let v tomtéž těle.

Přišli jsme z Lemurie, před více než 12 000 lety, dříve, než nastala jaderná válka, která zničila povrch Země před 11 200 lety. Čelili jsme takovým útrapám a pohromám na povrchu, že jsme se rozhodli pokračovat ve svém vývoji pod povrchem Země. Obrátili jsme se na Duchovní hierarchii planety, poprosili o povolení obnovit již existující jeskyni uvnitř Mt. Shasty a připravit ji na dobu, kdy bude nutné evakuovat naše domovy na povrchu.

Když začala válka, byli jsme Duchovní hierarchií vedeni k uskutečnění naší evakuace do této podpovrchové jeskyně přechodem přes rozsáhlý tunelový systém, který se rozprostírá po celé planetě. Zachráněno bylo přibližně dvacet pět tisíc našich obyvatel. Zbytek naší rasy zahynul při výbuchu.

Během posledních 12 000 let se nám podařilo rozvinout naše vědomí na úroveň zajišťující život v míru, harmonii, hojnosti, zdraví a jednotě. Odmítáme zlo přicházející od loupeživých band negativních mimozemšťanů a jiných nepřátelských entit, které vysávají lidskou energii, unášejí, zotročují a zabíjejí povrchové obyvatelstvo. Víme, že jedině jako fungující celek můžeme žít v míru a hojnosti, jedině tehdy, pokud každý z nás pozná sílu svého vlastního vědomí.

 

Fotonový pás

Povrchové obyvatelstvo zažívá stále větší a větší úpadek duchovního vědomí. Tento ničivý úpadek lidstvo povoluje již několik tisíc let a každým dalším rokem se stále více propadá. Během přípravy na přechod přes fotonový pás (od roku 1998) jsme začali kontaktovat vás, lidi na povrchu, abyste vzali na vědomí naši existenci a skutečnost, že nejste sami, že jsme tady pro vás, v případě, že budete potřebovat a chtít pomoci ve vaší nelehké situaci, do které jste se sami svými volbami dostali.

Protože pokud má Země a lidstvo pokračovat ve VZESTUPU VĚDOMÍ, musí být CELÁ PLANETA SJEDNOCENÁ a spojená do jednoho Světla - zespodu i zeshora. Pokud se tak nestane, bude to mít zničující a katastrofální následky pro lidstvo na povrchu planety - pro veškerou negativní populaci planety Země, do které v současnosti spadá přes 98% lidstva na Zemi. Hrozivé číslo, avšak je pouhým výsledkem svobodných voleb každého jednotlivce naší - vaší Země.

 

Proto vás v této kritické době kontaktujeme, abychom vám dali na vědomí naši podpovrchovou existenci, abyste mohli předat tuto skutečnost o naší existenci a pomoci všem u vás, na povrchu. Naše kniha telepatických zpráv je psána lidstvu, v naději, že nás v míru přijme, když se vynoříme z našich domovů pod povrchem a spojíme se s vámi na povrchu ve velmi blízké budoucnosti. Jsme vám vděční za vaši pomoc, za informování vašich bližních o naší existenci.

Jsem z Lemurie, starověké civilizace. V době vrcholu Lemurie jsem byl zasvěcencem v tamních chrámech, které byly v té době významné. Po zničení Lemurie Atlantidou (před 11200 lety) jsem odešel pod povrch spolu s tisícovkami dalších, abychom založili Telos.

Kolik ti je let?

Teď jsem starý stovky a stovky let, a přesto nejsem příliš odlišný od vás. Mám jen navíc k dispozici zkušenosti z mnoha stovek a tisíců let života. Toto mi poskytlo velký vhled a umožnilo získat moudrost, jakou většina lidí nemá možnost získat za svůj velmi krátký pozemský život.

Náš dlouhý život (nejen nás v nitru Země) je důkazem toho, že fyzické tělo nebylo ve skutečnosti stvořeno na pouhých sedmdesát či osmdesát let života ve hmotném světě, aby záhy zničené a zchátralé zemřelo a zetlelo.

Dokáži astrálně cestovat kamkoliv si přeji. Také mohu telepaticky komunikovat s kýmkoliv, na jakémkoli místě a v jakémkoli čase. Toto jsou všechno věci, které dokáže v Telosu každý, protože jsme měli k dispozici mnoho a mnoho let na získání těchto dovedností a především proto, že to byly naše záměry a cíle, které jsme vědomě, s čistými úmysly a s pokorou ke Zdroji realizovali. Dá se říci, že je to naše výhoda. Takže nejsem až takový odlišný, jen zkušenější a uvědomělejší v tom, jak používat schopnosti, které nám všem byly dány.

 

Jak se vyvinul váš právní systém?

 

Nemáme zde právní systém ve smyslu vašeho pozemského právního řádu. My se řídíme a jsme přirozeně vedeni výhradně kosmickými zákony, které ustanovil Stvořitel Nejvyšší. Ustanovil jej pro VEŠKERÝ ŽIVOT, jehož je TVŮRCEM.

KOSMICKÉ ZÁKONY jsou jediným "právním řádem", kterému plně důvěřujeme, který uznáváme, ctíme jej a dodržujeme. Nic jiného a nic víc.

Jsme tady s vámi ve velkém počtu, přes 25 milionů ze všech podzemních míst Světla. Jsme všichni sjednoceni do jedné velké sítě Světla, zvané Agartha. Tato síť je velká svou působností a je zodpovědná za naši bezpečnost pod Zemí. Účastníme se velkých zasedání vedených pod Zemí, kde jsou naše zákony diskutovány a zvažovány ve Světle Božího Nebeského zákona etiky pro Zemi. Jsme samořídící "vláda", tvořená na základě spravedlnosti a rovnosti pro veškerý život, ať už pod nebo nad povrchem Země. Všechny záležitosti jsou zvažovány jednotlivě, v souladu s jejich zvláštními okolnostmi, a všechny jsou řešeny Božím Světlem a Božím Nebeským zákonem etiky, tak, aby všechny strany získaly nejvyšší spravedlnost a užitek ve smyslu svého duchovního rozvoje, v naprostém souladu se svou svobodnou vůlí.

 

Náš právní systém je miliony let starý, založený na původním Lemuřanském systému, který byl používán, když jsme žili na povrchu v domovech a společnostech podobných těm vašim. Vzali jsme si tuto formu vlády lidu s sebou, když jsme se rozhodli jít pod povrch před 12 000 lety. Naše poznání je nesmírné, neboť naše životy jsou dlouhé. Mezi námi žijí lidé, jejichž věk je 20 000 až 30 000 let a kteří si díky svému dlouhému období života pamatují vše z dob, kdy žili na povrchu. Tyto duše jsou vskutku moudré, protože mají vědomý přístup k nahromaděnému poznání od té doby až dosud. Toto je jeden ze způsobů, jak udržujeme naše zákony čisté, protože máme z minulosti Nebeskou míru Boha, na níž je můžeme zakládat. Toto byl čas, kdy jsme dosáhli oné výšiny svého vývoje na povrchu.

Naštěstí pro nás jsme nebyli pod Zemí vyrušováni a mohli jsme pokračovat v našem vývoji v míru a blahobytu. Díky tomu udržujeme svůj vývoj v růstu na všech úrovních.

Jednou - vše záleží na každém z vás - budete i vy v pozici, kdy budete prožívat život mírovým a vzkvétajícím způsobem. Také vy budete prožívat život v jeho plnosti a pravosti, tak, jak byl skutečně a jedině stvořen. I vy máte a vždy budete mít sílu a moudrost k dosažení svého velkolepého cíle - přibližovat se zpět k Božství a opět dosáhnout Božství, z něhož jste před časem, z vlastní svobodné vůle vyšli.

 

Všechen život potřebuje pro svůj vývoj MÍR.

Bez MÍRU druh jen zápasí o přežití a nikdy nemá "čas" navýšit sílu a moudrost, které shromáždil. MÍR je nezbytný prvek pro VÝVOJ a VÝVOJ je nutný prvek pro přetrvání druhu.

 

Všichni vaši světelní bratři a sestry z Vesmíru jsou teď s vámi, i když jsou ve vyšších dimenzích bytí, ale jsou tu, pozorují a chrání vaši - naši planetu. Jsou tu, aby vás doprovázeli na vaší cestě vývoje ke Hvězdám. Tak pohlédněte na nás, na všechny, kteří jsme tu s vámi, ať už shora nebo zdola, a obracejte se k nám o sílu a vedení. Protože my všichni jsme tady pro vás, abychom MY VŠICHNI, SPOLEČNĚ našli svou cestu zpět do vyšších dimenzí Světla.

 

Věděli Lemuřané o plánu Atlantidy na jejich zničení?

Ano. Byli jsme upozorněni Duchovními hierarchiemi, abychom nezadržovali ani nevzbuzovali válku kvůli vážným následkům pro Zemi. Modlili jsme se, komunikovali s Nejvyšším a dělali plány pro naši evakuaci do podzemních jeskyní. Toto jsme dělali a byli jsme schopni zachránit 25 000 duší. Atlantida sama se nakonec zničila. My z Lemurie jsme přežili a prosperujeme dále pod povrchem.

 

Proč se Lemuřané nevrátili na povrch a raději zůstali pod povrchem?

Neměli jsme již zájem žít na povrchu, protože atmosféra byla zničena. Uvědomili jsme si, že se můžeme rychleji vyvíjet pod povrchem, kde jsme byli chráněni před nepřátelským prostředím a loupeživými bandami jiných hvězdných systémů, které povrch ihned obsadily, aby na něm realizovaly své negativní, zákeřné úmysly. Tak jsme se rozhodli setrvat pod povrchem. Rozhodli jsme se setrvat pod povrchem kvůli pustošení povrchu a manipulaci s povrchovým klimatem, kterou negativní entity zahájily a jejíž výsledky byly nadmíru nepříznivé pro jakýkoli vývoj. Vybudovali jsme soifistikované podzemí, kde se můžeme svobodně rozvíjet. Vy také brzy zažijete tuto realitu, které někteří stále říkáte sen.

 

Proč jste se přesunuli do Mt. Shasty, když jste tam měli celou vnitřní Zemi s oceány a horami, kde jste mohli žít?

V těch dnech byla Země osídlena mnohými bytostmi z vnějšího Vesmíru, které přicházely a odcházely přes Vnitřní Zemi. Nebyly to vždy bytosti, které měly jen čisté úmysly, právě naopak, více bylo těch, které chtěly uchvátit vše, co bylo možné, pro sebe, na úkor ostatních a na úkor planety Země. Byla to doba, kdy naše veliké civilizace Lemurie a Atlantida byly zničeny, populace zdecimována, technologické prostředky v troskách. Neměli jsme již obranné technologie, abychom se těmto negativním nájezdníkům ze všech koutů Vesmíru mohli bránit. Oni čekali na to, až se sami zničíme (neboť v té době neměli tak vyspělé technologie, které by nás mohly ohrozit), pak si povrch podmanili a začali tam vládnout dle svých pravidel - pravidel negativního stavu.

 

My, Lemuřané jsme cítili, že bychom neměli potřebné životní podmínky, pokud bychom osídlili města ve vnitřní Zemi. Potřebovali jsme náš vlastní prostor, abychom se mohli dále vyvíjet, zpracovat právě proběhlé klíčové události ve prospěch všech a pokračovat v duchovním růstu, bez toho, aniž bychom byli rušeni či ohrožováni těmi, kteří chtěli něco zcela jiného. Objevilo se mnoho ras a kultur, negativních bytostí vnějšího Vesmíru, jejichž cílem bylo zabrat území, zničit známky pravého života na Zemi a podrobit si bytosti, které jim budou sloužit.

Ačkoliv podzemní města jsou ohraničená a omezující, nám slouží jako velká ochranná zábrana. Jejich omezení je naše ochrana a umožnila nám prospívat těchto posledních 12 000 let zcela bez rušení. Mt. Shasta byla naše "bublina" ochrany a poskytla nám bezpečí, ve kterém jsme mohli dál růst, vyvíjet se a pěstovat ušlechtilost srdcí v rámci jednoty, zatímco jsme stále byli schopni zůstat na Zemi. Povšimněte si roztříštění a rozdělení vyskytující se ve vašich kulturách na povrchu. Nejednotnost, nepřátelství a oddělenost jsou příčinami toho, proč jsou vaše kultury neustále otevřené pro všechny druhy válek a nájezdů, a to ze všech koutů Vesmíru, ne jen vašich pozemních, vojenských. Celá vaše povrchová společnost byla zranitelná pro vrtochy a choutky okolních kultur, a každý vývoj, který nastal, se rozpadl kvůli zásahu druhých.

Na našem rozhodnutí se podílelo tolik činitelů. Naše přežití bylo prvořadé ohledně toho, proč jsme se rozhodli chránit ze všech stran tím, že jsme se přesunuli do Mt. Shasty. Toto se ukázalo jako moudrá volba, protože jsme se mohli zcela svobodně vyvíjet a dosáhnout  duchovní úrovně, na jaké nyní jsme. Někdy, až se pro to sami rozhodnete, budete i vy na povrchu mít svobodu a ochranné prostředí nutné k tomu, aby vám umožnilo vyvíjet se v souladu se svou vlastní podstatou. Pak zažijete vzestup.

 

 

 

NAŠE GALAKTICKÉ SPOJENÍ

 

My tady v Telosu velmi pečlivě pozorujeme vše, co se děje u vás na povrchu a podáváme zprávy našim radám. Víme o všem, co provádíte, s jakými úmysly a následky.

Objímáme světlo a žehnáme temnotě, když sestupuje do našich domovů. Žehnáme všem formám života. Žehnáme této velkolepé planetě a všem dalším životním formám, kterým Země láskyplně a nezištně poskytuje vše, co ke svému životu potřebují.

Očekáváme vaši návštěvu u nás v Telosu a také očekáváme naše vystoupení na povrch. Čekáme na tento čas. Modlíme se pro tento čas, kdy budeme moci být znovu sjednoceni s vámi, našimi bratry a sestrami.

Věřte, že tady v Telosu vidíme světlo v celé jeho rozmanitosti a používáme energii světla na cestování v našich astrálních tělech. Používáme světlo ve všech jeho podobách, abychom vytvářeli a rozvíjeli naši civilizaci pod povrchem. A ačkoliv se vám to tu může zdát temné, ve skutečnosti je podzemí zcela rozsvícené! S naší technologií krystalového světla dokonce i tunelové přechody jemně září.

Jsme si vědomi všeho, co se děje ve Vesmíru. Jsme spojení se všemi hvězdnými soustavami v naší Galaxii prostřednictvím našich krystalových počítačů, naše spojení by se dalo přirovnat k vaší internetové síti. Používáme multi-hvězdnou síť, která spojuje všechny sluneční soustavy v naší Galaxii. Víme, v jakých hvězdných soustavách se nacházejí všichni naši bratři a sestry a známe jejich současný stav vývoje. Naše krystalové počítače zaznamenávají informace ze všech životů každého jednotlivce a zpracovávají Akášické záznamy.

 

Jakmile se sjednotíme s vámi - povrchovým obyvatelstvem, přineseme naše technologie, abychom vás spojili s Vesmírem. Pak i vy budete moci studovat nejen své minulé životy, rozumět tomu, co "se vám stalo" a poznat, že svůj vlastní "osud" si vytváříte vždy jen vy sami.

Obr.: Přátelé z Vesmíru a přátelé z duté Země ve vesmírné lodi vítají světelného pozemšťana z povrchu planety Země

 

Proč nás naši podzemní bratři a sestry opustili během všech těchto tisíců let a nepřišli nám na pomoc?


Nikdo vás nikdy neopouští, milí pozemšťané. Není to možné. Všichni jsme neustále ve spojení a v kontaktu, bez ohledu na místo a čas. Je pouze na každém z vás, zda-li toto spojení a přátelství s bytostmi jiných světů vnímáte a přijímáte, nebo ne. Je na každém z vás, jestli stojíte o přátelství a pomoc svých bližních, kdekoli v nekonečném Vesmíru se nacházejících, nebo je odmítáte. Je pouze na každém jednotlivci, zda-li pomocnou ruku přijímá, nebo ji odmítá. Nezapomínejte, že každému se dostává pomoci vždy v takové formě a míře, jaká je pro jeho individuální duchovní vývoj v daný okamžik nejlepší a jaká plně odpovídá duchovní úrovni, na které se daný jedinec právě nachází. Kdyby tomu tak nebylo, pomoc by postrádala jakýkoli smysl. Důvěřujte svému Stvořiteli, to jest rovněž sami sobě, pak poznáte vše, o čem se neustále mylně domníváte, že nemůžete znát, nebo čeho nemůžete, podle vašeho názoru, dosáhnout.

Nikdo vás nikdy neopustil. Vaše falešná představa pramení z vaší nevědomosti, kterou na povrchu Země ve vás a s vaším svolením udržuje negativní stav, a také z vaší neochoty vnímat pravou skutečnost. My z vnitřní Země, stejně tak jako přátelé z Vesmíru a Pán Ježíš Kristus - Stvořitel prvotní všeho a všech - jsme vás nikdy neopustili. Všichni jsme vám neustále nablízku, jsme spojeni poutem bratrství a jednoty, které nelze zrušit. Lze si jen myslet, že je to možné, a podle této falešné představy žít.

Jste našimi bratry a sestrami. Po zničení Lemurie a Atlantidy se zbytky těchto civilizací vydaly různými směry. Někteří se začlenili do domorodých civilizací v Jižní Americe (proto tak náhle vzniklá indiánská říše Inků či Mayská civilizace), někteří se uchýlili do Egypta, do Číny... S jejich asimilací pomalu odcházela jejich kultura i duchovní bohatství. Následky extrémního nedostatku duchovního vědomí, ke kterému současné lidstvo na povrchu Země samo dospělo, vidíte a prožíváte sami každý den svého života, který je vám umožněn prožít.

 

Jinak zvolili ti, kteří se uchýlili do duté Země, nebo ti, kteří přijali nabídku vesmírných přátel a odletěli s nimi ve vesmírných plavidlech. Mnozí z nich jsou nyní členy Aštarovy a Ptaahovy vesmírné flotily. Začlenili se do těchto kosmických společností na jejich domovských planetách, avšak jejich odkaz a kultura žije dál, neboť v pozitivních dimenzích se nic neničí, vše pravé a skutečně hodnotné se dále rozvíjí ve prospěch všech. Máte tedy své přátele z našich řad jak ve vesmíru, tak i zde ve vnitřní Zemi.

Jak my, obyvatelé vnitřní Země, tak i vesmírní přátelé z nejrůznějších koutů Vesmíru vás po celé tyto věky sledujeme a pokud jsme vámi požádáni o pomoc, vždy tak činíme. Je to naše poslání, náš cíl, cesta našeho i vašeho duchovního růstu.

Na úrovni individuální takto pomáháme neustále, neustále, neustále. Naše pomoc je však vždy v souladu s Nejvyššími zákony Stvoření. Naše pomoc je vždy přímo úměrná duchovní úrovni každého jedince, který o pomoc žádá. Mnozí z vás by vám rádi sdělili své osobní zkušenosti a radosti, které jim naše pomoc přinesla, ale vy je nechcete slyšet. A pokud už je uslyšíte, považujete dotyčného za chorého nebo rovnou za blázna. Jak pak máte vidět všechny ty "zázraky", které se každý den dějí, když předem odmítáte jim věřit? A co teprve pomoc, kterou pro vás vykonáváme na celoplanetární úrovni, pomoc, která pokud by nebyla uskutečněna, již dávno by na naší Zemi nebyl život? Důkazy můžete spatřovat neustále, neustále. Již mnohokrát jsme odvrátili katastrofy, které jste si jako lidstvo sami na sebe připravili a které by dávno znamenaly váš konec.

Neustále čistíme vaše jedovaté ovzduší, vaše domovy, vaše vody, sbíráme vzorky vaší půdy a neustále vyhodnocujeme míru hrubých vibrací, kterými jste již stihli zamořit vše, co vám v čistém a dokonalém stavu bylo darováno. Udržujeme vše alespoň na takové úrovni, která vám umožňuje ještě nějakou dobu žít. Proč to děláme? Protože vám dává celý Vesmír stále čas. Uměle "natahujeme" čas, abyste stihli prozřít, abyste zastavili svou sebezkázu. Ale vy naopak přitvrzujete, pokračujete ve svém jednání a neustále tak prohlubujete propast, do níž již sami padáte. Naše pomoc nemůže být věčná. Je to zcela přirozené, do nekonečna vám nemůžeme dovolovat ničení planety Země, protože toto ničení se v konečném důsledku vždy týká celého Vesmíru. A to není přípustné. Blížíte se k bodu zlomu, kdy zazní "dost". Kdykoli to můžete změnit, ale všechny vaše další a další kroky a činy, které každý další den činíte, vás stále jen přibližují k vlastnímu nepříznivému konci a k okamžiku, kdy zazní "dost". Je to však vaše svobodná vůle.

Pokud jedinec žádá o něco, co není v souladu s jeho duchovním - primárním - záměrem, co není v souladu s jeho duchovní úrovní, nemůže mu být vyhověno, neboť v konečném důsledku by mu tato pomoc nijak neprospěla. Nebyla by v souladu s vývojem jeho vlastní podstaty, s jeho duchovním růstem, který je pravým smyslem jeho bytí. A to není možné. Vše je vývoj. Bylo by porušením kosmických zákonů, pokud by vyšší duchovní bytosti zasahovaly na úrovni, která neodpovídá duchovní úrovni toho, komu je pomáháno. Jedná se o situace, kdy je přání jedince jen "rozvířením hladiny, které ještě neurčuje směr toku řeky jeho myšlenek", je to nestabilní přání bez pevného duchovního základu, bez pochopení a přijetí následků. Přání jedince, jehož mysl je kolísavá, s nedostatkem duchovního porozumění. Takové přání pak nemá duchovní parametry k tomu, aby bylo tvůrcem reality. Reality, která by byla vyjádřením a souladem s Nejvyššími zákony Stvořitele našeho milovaného, nikoli jejich porušením.

(V této souvislosti je nutné zmínit také další kosmický zákon. Je to zákon o nezasahování do vývoje méně vyspělých civilizací (Blíže záložka Vesmírní přátelé - pozn. webu).

To, že my jsme se přestěhovali do nitra Země, abychom mohli v míru a klidu pokračovat ve svém vývoji, a jiní naši bratři a sestry se začlenili do jiných civilizací ve Vesmíru, jako například do Plejádské civilizace a dalších, není důvodem toho, abyste říkali, že jste o nás nevěděli. V pravidelných intervalech, mnohdy i nad rámec těchto intervalů, jsme zde na povrch létali, sledovali váš vývoj a kontaktovali jedince, kteří měli dostatečné duchovní parametry a porozumění potřebné k tomu, aby nás v míru přijali a byli schopni naše sdělení předat ostatním. Tito bratři a sestry vám podávali zprávy o našich kontaktech a předávali vám naše sdělení, aby vás probudili ze spánku nevědomosti a ovládání, kterému tady na Zemi v záporné dimenzi bytí čelíte a z něhož máte velké obtíže se vymanit. Takto jsme činili a neustále činíme jak my, vaši bratři a sestry z duté Země, tak i vaši bratři a sestry z hvězd.

Ale vy lidé jste nevěřili a pokud už jste uvěřili, vaše mocná církev a další vaši vůdci, kteří vás mají neustále pod svou kontrolou, veškeré tyto informace vždy umlčovali, překrucovali, likvidovali a tyto vyspělé jedince, kteří vám chtěli předat naše poselství, označili za čarodějnice a čaroděje posedlé ďáblem a upalovali je na hranicich. A děláte to dodnes. Jen už neupalujete, to už vyšlo z módy, myslíte si, že jste vyspělejší, a proto tyto vyspělé a probuzené jedince zavíráte do psychiatrických "léčeben" nebo jinak umlčujete, poté, co je erudovaně označíte za blázny, pomatence, nebezpečné psychopaty či konspirátory... Jak dalece jste vyspěli, posuďte sami. Pouze jste změnili nástroje, vykonáváte však stejné činy. Z nevědomosti, ze strachu z pravdy. Máte strach, že byste zjistili, že všechno je JINAK. Máte strach, že byste zjistili, že vše, čemu jste doposud věřili, je falešné a nepravé. Máte strach, že zjistíte, kým opravdu jste. Máte strach, že přijdete o moc, bohatství, majetek, o své nemoci, o své starosti, o své falešné představy.

Ale kdo vás tomuto strachu učí a kdo jej ve vás pěstuje, po tom už nepátráte. Nemáte totiž čas. A tak jste se se strachem a ve strachu naučili žít. Přesněji řečeno přežívat. A tak nemáte ani čas ani potřebu za svůj krátký a zoufalý život zjistit, že tady zdaleka nejste sami, že nejste středem Vesmíru, že nejste vyspělá civilizace, která projevuje svou vyspělost tím, že na své vlastní planetě udržuje bídu, nerovnost, nepřátelství, utrpení, množí smrt, vede války a zabíjí svůj vlastní druh ve jménu své nadřazenosti, mnohdy ve jménu svého vymyšleného, falešného pseudoboha.

Stejně jste reagovali také tehdy, když se vám zjevil Stvořitel Nejvyšší. Ti, co ho neviděli, jej označili za ďábla a ti, co ho viděli, byli považováni za pomatence, nebezpečné zločince a byli umučeni na skřipci. Neprobudili jste se ani tehdy, když se na Zem inkarnoval Ježíš Kristus, který vám předával nejvyšší, čistou pravdu a neustále vám ukazoval CESTU K VAŠEMU DOMOVU, tedy k LÁSCE, pravdě a míru. Cestu ke SVOBODĚ. Chtěli jste ho ukřižovat, tak moc jste se báli PRAVDY a toho, že ztratíte moc nad ostatními. Tehdy zasáhla Aštarova flotila, která se postarala o transport Ježíše Krista před jeho pozemskou popravou, kterou jste mu připravili.

Naše snahy pokračují neustále. Od doby před 2000 lety, kdy Aštarova flotila evakuovala v plném zdraví Ježíše Krista, naše snažení o kontaktování vás neutichlo, neboť se neustále duchovně propadáte a pomoc potřebujete. Nikomu však nikdy svou pomoc nevnucujeme. Nikdy nemůžeme pomoci, pokud naše pomoc není v souladu s vaší svobodnou vůlí a volbou. A tak v souladu s přáními jednotlivců a s nanejvýš nepříznivým vývojem na povrchu Země, jehož jste tvůrci, stále pokračujeme ve vzájemných kontaktech a rozvíjíme vzájemné přátelství s vámi, pozemšťany, kteří o to projeví zájem. Navíc přímo mezi vámi na Zemi žijí lidé inkarnovaní z pozitivních, pravých, Nebeských světů, kteří vám tyto pravdy neustále předávají. Ale vy jim jen velmi málo nasloucháte, nechcete porozumět a už vůbec jim nevěříte... Stále požadujete důkazy, něco hmotného, co by vás přesvědčilo, že to či ono je "pravda". Ale i pak by mnozí vymysleli další a další pochybnosti. Negativní stav bude bojovat do posledního dechu. A je jen na vás, zda-li tomu tak bude.

Nelze vám v této chvíli nepřipomenout slova samotného Pána Ježíše Krista: Nejprve ve mne uvěřte, pak dostanete důkazy. Ale vy lidé to chcete obráceně. A podle toho činíte. Proto se neustále vzdalujete od Pravdy. Pravdy, která by vás všechny vysvobodila od všeho zlého, z vašeho otroctví, z vaší bolesti, nenávisti, z vašich nemocí, utrpení, bídy...

 

Vysvětlím postavení, které udržujeme zde v podzemních městech. Přišli jsme sem, abychom se vyvíjeli nezatížení negativitou. Rozhodli jsme se zůstat tiší, protože jsme viděli a zažili bandy mimozemských, velmi zlých záškodníků z jiných hvězdných systémů a přáli jsme si být od tohoto oddělení, abychom se mohli vyvíjet rychleji. Zvolili jsme si naše prostředí právě z toho důvodu. Nechtěli jsme se vystavit negativitě na povrchu.

 

Náš změněný způsob života byl také experiment. Experiment o tom, jak velmi a jak daleko se můžeme vyvíjet, když budeme odděleni od války, zla, násilí a chudoby, které jste na povrchu povolili a které udržujete. Příchod na povrch a promíchání se s vámi by zmařilo naši existenci pod povrchem. Přinesli bychom pak s sebou tyto negativní energie zpět pod povrch a ty by jen pronikly do našich podzemních systémů.

 

Dokonce i když bychom vyšli na povrch a přinesli vám naše učení a technologie dříve než teď, bylo by to marné. Protože vaše kolektivní vědomí nebylo připraveno a odmítlo by nás i naše učení. Označili byste nás za ďábly a démony. Věřte, že jsme vám nemohli přijít na pomoc, jakou máte nyní na mysli, tedy náhlé vysvobození od všeho zlého, protože by to bylo porušením Kosmických zákonů. Protože my sami bychom byli zničeni, kdybychom se odhalili povrchovému obyvatelstvu. Takže proto jsme setrvali v podzemních městech, čekajíce na dobu, kdy bude vaše kolektivní vědomí schopné bezpečně přijmout nás samotné, následně naše učení a například také naše vyspělé technologie, jejichž používání je možné pouze v souladu s dostatečným duchovním porozuměním, které zaručuje, že nebudou zneužity.

Vyslanci Světla, pokud nezapomněli na své poslání a tady na Zemi si jej plní, probouzejí stále více vás, pozemšťanů, kteří se stáváte více vědomými a více vnímavými k veškerému životu a událostem na Zemi. Je proto možné, že již brzy přijde čas, kdy se budeme moci odhalit a vše, co jsme po staletí střežili, bezpečně přinést na povrch.

 

Zažili jsme dost válek a sporů a nastal čas, kdy jsme se museli soustředit jen na náš duchovní růst, abychom mohli udržovat Světlo pro celou naši společnou planetu. Cítili jsme, že toto byla nejlepší věc, jakou jsme mohli a měli udělat, poté, co jsme zvážili podmínky na povrchu.

Udělali jsme to pro naši vlastní ochranu, ale zároveň také pro ochranu vaši. Kdybychom to neudělali, mohly být nyní naše domovy, naše duchovní bohatství i životy zničeny.

 

Víme, že temné síly, které dávno vtrhly na povrch, neustále provádějí únosy lidí a zvířat pod zem, do tajných vojenských základen. Víme, že vaše pozemské vlády s nimi na těchto krutostech spolupracují.

Víme o všem, co se děje na povrchu planety i v jejím nitru. Chránit planetu a pokoušet se o vaše probuzení můžeme pouze z míst, kde se nyní nacházíme.

 

Chápeme vážnost a hloubku vašich starostí ohledně této záležitosti a přejeme si, abychom mohli být s vámi na povrchu a odtud vám pomáhat ve vašem růstu a překonávání problémů. Ale kvůli okolnostem, jejichž tvůrci sami my všichni jsme, by bylo velmi nemoudré tak učinit. Jakmile se však vaše kolektivní vědomí a ENERGIE NA PLANETĚ dostatečně ZMĚNÍ, můžeme relativně brzy přijít na povrch a splynout s vyslanci Světla v poslední fázi vedoucí k vzestupu Země do 5. dimenze bytí.

  

A právě v tento okamžik jsme tady, abychom vám přinesli radostné zprávy o nastávajících vlnách Vzestupu, které brzy zasáhnou povrch Země. Tyto vlny jsou generovány Tvůrčí Silou Vesmíru a jsou v souladu s Božím plánem pro Zemi. Vy všichni přijímáte vyšší úrovně energie a vaše těla se přizpůsobují těmto vyšším vlnovým délkám frekvence.

Brzy sestoupí na povrch Země velká vlna energie, která přivede všechny formy života, které na to budou připraveny, na vyšší úroveň vědomí. Planeta Země spolu s pozitivními lidmi převibruje do plus páte dimenze bytí Nebeského zářivého vesmíru.

 

My, tady v Telosu, trpělivě čekáme na tento čas zvýšené energie. Protože to je toto zvýšené vědomí na vaší straně, co nám umožní vyjít na povrch a splynout s vyslanci Světla. Je zde obsažené Božské časování, Božský časový rámec takříkajíc, který nám umožní vynořit se z naší ochrany pod povrchem Země. Až dosud jsme byli Božsky chráněni v našich domovech pod zemskou kůrou.

Záleží pouze na vás, pozemšťané milí, kdy se všichni setkáme a kdy začneme společně žít v radosti, míru, lásce

a dokonalé harmonii.