POSLÁNÍ POMOCI

 

NAŠE SPLÝVAJÍCÍ CIVILIZACE

Srdečně vás pozdravuji, naši bratři a sestry Světla

 

Já jsem Adama z Telosu a jsem tady, abych vám přinesl pozdravy od vašich přátel, kteří obývají podzemní město Telos - vašich bratrů a sester Světla, kteří zde pracují pro VZESTUP stejně tak, jako vy na povrchu. Vězte, že skutečně existujeme. Mnozí z nás také vyšli na povrch.

Zveme vás nyní k telepatické komunikaci s námi, protože sloučení našich dvou velkých civilizací je potřebné a nutné pro vzestup celé planety.

Jakmile projevíte upřímnou touhu a snahu po spojení s námi, budeme se vzájemně radovat ze společného přátelství, které nám všem pomůže v duchovním růstu. Čekáme jen na vás, jsme připraveni splnit vám vaše přání a společně se Stvořitelem vám neustále chráníme, podle toho, jak to umožňuje vaše současná duchovní úroveň.

Mnozí z vás, pozemšťanů, předtím, než večer ulehnou ke spánku, vědomě vyjádří své přání setkat se s námi, pozdravují nás a poté my můžeme, na základě vaší svobodné vůle a upřímného přání, spojit se s vámi a radovat se z našeho společného setkání.

Již mnoho pozemšťanů je s námi v pravidelném kontaktu, navštěvují nás, někteří z vás již také osobně, fyzicky navštívili naše podzemní města (blíže viz záložka Planeta Země je dutá - pozn. webu).

Čekali jsme dlouhé časové období na to, abychom vás na povrchu mohli kontaktovat. Nyní nastal čas, protože Země se rychle mění, přesněji řečeno obyvatelé Země ji velmi rychle a nepříznivě mění a nasměrovávají svůj život k nepříznivým událostem.

 

V následujících obdobích je velmi potřebné, abyste se nacházeli ve vibracích Lásky a Světla, uzemněni a spojeni s vaší podstatou. Udržujte Světlo v oběhu, vibrujte frekvencí lásky a neohlížejte se v této činnosti na nic. TOTO je jediné, co máte mít, čím máte žít a co máte ve svém životě, kterýkoli žijete, projevovat. JEDINĚ TAK můžete upět ve svém poslání. UDRŽUJTE SVĚTLO na Zemi a o nic více se nestarejte. JE TO úkol nejtěžší, který jste tady na Zem do dočasného nadvládí negativního stavu přišli splnit. Ale sami jste to chtěli. Sami jste slíbili, že ho splníte. JSTE VYBAVENI VŠÍM, CO POTŘEBUJETE, k tomu, abyste svou misi splnili.

Jakmile jste však na svou pravou misi zapomněli a jste lhostejní ke své vlastní Existenci, která vás neustále oslovuje a neustále vám pomáhá se rozpomenout, pak je pro vás velice obtížné ji splnit.

 

Děkuji vám, že jste se se mnou takto spojili a pozvali jste mě do vaší skupiny. Budu velmi rád s vámi hovořit, kdykoli mě přivoláte, protože jsem tady proto, abych sloužil spolu s vámi. Posílám vám požehnání a pozdravy z Telosu. Váš přítel ADAMA.

Obr.: Adama - milující a láskyplná duchovní bytost žijící v Telosu, což je světelné město pod horou Mt. Shasta v Kalifornii. Je členem Lemuřanské civilizace, která teď pomáhá lidstvu k pozvedání vědomí a s jeho transformací, završenou vzestupem Země a všech pozitivních bytostí odpovídajících vibrací do 5. dimenze

 

Doplnění ohledně plánu našeho vynoření se

 

Je pro mne velké potěšení komunikovat s vámi v této době a projevovat lásku k vám všem. Nyní k aktualizaci informací k plánu našeho vynoření se.  

Tady v Telosu zaznamenáváme rychlé změny, které probíhají v duchovních mřížkách planety. Také vnímáme probuzení, které probíhá ve vědomí některých z vás.

Drazí, protože ještě z místa, kde se nacházíte, nevidíte celý obraz tohoto podivuhodného procesu, my v Telosu máme potřebnou technologii k tomu, abychom byli schopni nejen vidět tento proces, ale i vyhodnocovat jeho rozsah, jeho směr, a zpracovávat získávané informace našimi amino-kyselinovými počítači. Vidíme pokrok nebo naopak propad, úpadek, který dělá každý jeden z vás a zároveň celé lidstvo jako celek, den po dni, na jakémkoli místě vašeho povrchu. 

Obr.: Takto nás na obrazovkách svých bio-počítačů vidí jak pozitivní bytosti světla Nebeských vesmírných civilizací a přátelé z vnitřní Země, ale také negativní strana - negativní mimozemšťané z temných vesmírů

 

Každý den zaznamenáváme duchovní probouzení dalších a dalších pozemšťanů, kteří svou vlastní prací na sobě samých směřují k pochopení své pravé - Božské podstaty a vykračují na cestu k Cíli.

Také vidíme ty, kteří díky svému probuzení kráčeli po určitou dobu po své duchovní cestě vzhůru, ke Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech, ale v určité fázi opět podlehli síle negativního stavu a z této cesty sešli. Tito pozemšťané se vracejí zpět po spirále svého duchovního výoje, často volí přímou cestu do pekelných, negativních, temných světů. To vše je však svobodná volba každého z vás.

Rovněž vidíme bytosti, které se na tuto Zem inkarnovaly z Nebeských světů, ale zatím se stále neprobudily. Naopak, škodí sobě a ostatním a činí takové volby, jejichž negativní následky ovlivňují život všeho a všech. To se týká také jejich myšlenek. Život jim plyne velice rychle, žijí v zoufalství, nemoci, starostech a nerovnosti, nebo naopak v nadbytku a vlastní nadřazenosti, a míjejí odpovědi na své otázky, míjejí skutečnost, že všechno v jejich životě je JINAK. Neprobudí-li se tito lidé, promarní tak svůj pozemský život, který měl mít mimořádnou hodnotu nejen pro ně samotné, ale pro celý Vesmír. Další životy mohou prožívat ještě větší beznaděj, zoufalství, strádání, boje o holé přežití, své otroctví, bídu a nemoci.

Je to velmi nemilý pohled, jsme-li pozorovateli těchto vašich životů. Neustále posíláme všem bytostem proudy lásky k probuzení a k posílení odvahy vydat se na cestu, po které ve skutečnosti sami toužíte jít.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. zpracovatele:

Probuzení pozemšťané, kteří žijí zde na Zemi pozitivní život v lásce a dobru,  jsou pro negativní stav „trnem v oku“. Jsou nežádoucí jak pro bytosti temných světů (ještěry z pekel, z temných světů, kteří ovládají život na této zemi v záporné dimenzi bytí), tak také pro negativní lidské bytosti zde na Zemi žijící. Těm všem jsou pozitivní lidé a jejich vyšší vibrační kvality (které mají obrovskou sílu) nepříjemné, neboť sami chtějí a žijí ve vibracích opačných, nízkých.

Všechny negativní bytosti tak dělají vše proto, aby zastavily zvyšování vibrací lásky a šíření Světla v těchto probuzených lidech, kteří jsou silným pozitivním zářičem a zdrojem lásky, dobra, pravdy a Světla pro všechny ostatní na celé planetě. Dělají to velice sofistikovaně a zákeřně, ostatně jak je negativnímu stavu vlastní. Pomocí nejrůznějších "náhod", nástrah v denním životě probouzejících se lidí, odváděním jejich pozornosti od jejich pravého poslání prostřednictvím nejrůznějších metod, jen aby tito zástupci negativního stavu snížili vysoké vibrační kvality pozitivních osob, aby narušovali jejich vibrace Lásky, která negativní stav ničí. Jakmile se o to negativní strana intenzivně snaží, je pozitivní člověk vystavován útokům negativního stavu a mnohdy mu podléhá, pokud ještě není dostatečně odolný a pevný ve svých postojích a ve svém poznání pravdy. Tím si však snižuje vnímavost pro niterné vedení Vesmírných přátel, přátel z Duté Země a Stvořitele Prvotního všeho a všech, kteří mu denně pomáhají odolávat síle negativního stavu. Je důležité vědět, že čím je člověk výše na své duchovní cestě, tím více ochran od pozitivního stavu dostává, tím více je této pomoci sám otevřen a je schopen ji plně přijímat, neboť je sjednocen s pozitivními vibracemi Lásky, které jsou nejsilnější a jedinou tvůrčí energií celého nekonečného Vesmíru. Jedním z důležitých nástrojů ochrany, řekněme "zbraní", kterou lze nad temnotou v tomto stavu vítězit, je každodenní vcházení do svého Nitra, tedy do Pravdy. Prostřednictvím meditace a napojení se na čistou vibraci lásky Stvořitele ve vás, na jeho světlo a vedení, se každý člověk stává silnějším a odolnějším vůči síle Temna. Vytváří si světelnou ochranu, posiluje svou vnitřní sílu a zvyšuje životní energii, která mu umožňuje snadněji zvládat každodenní situace ve svém životě, včetně útoků negativního stavu. A co je důležité - díky vašim láskyplným vibracím jste důležitým zdrojem šíření síly Světla a vibrací lásky po celé planetě, kterou tímto léčíte a pomáháte jí zbavovat se negativity zla, které spící lidstvo množí a kterým ničí vše, co mu přijde do cesty. Vaše čisté milující projevy k vašim bližním jsou pro KAŽDÉHO bez výjimky velkou pomocí v jejich vývoji, jakkoli se vám to nyní zdá neuvěřitelné. Neustále působí jeden na druhého, ačkoli si to málokdo uvědomuje, ačkoli to málokdo vnímá a cítí...

Odvádění pozornosti pozitivních lidí od dobra a lásky, které cíleně provádí negativní stav, probíhá přes rafinované ovládací programy (blíže zde v záložce Ovládací programy), které jsou doslova ušité na míru každému člověku. Negativní stav zná každého člověka, jeho slabosti, jeho silné stránky, a přesně podle toho se zařizuje a nasazuje své zbraně. Je-li člověk stoupající po své duchovní cestě vzhůru již odolný vůči běžným svodům negativního stavu, nasazují ještěři z pekel velice účinné individuální ovládání a ovládání mysli, zavádějí do jedince odváděcí myšlenky, které ho mají neustále nutit NEdělat to, co dělat ve jménu Světla a Dobra má a chce. "Dnes nebudu meditovat, mám spoustu práce..." nebo například "náhodný" telefonát přítele, který vás někam zve ve chvíli, kdy jste se chtěli spojit se svou podstatou a pracovat na sobě nebo pro druhé. Negativní stav má k dispozici velice mnoho nástrojů na vaše odvádění vás od Pravdy, tyto nástroje podle potřeb nasazuje na konkrétního člověka. Někdo je odolný více, někdo méně. Velice často, jak můžete vidět, však slaví negativní stav úspěch. Člověk odkládá to, čím by se měl zabývat především, chce-li kráčet kupředu a nechce-li množit zlo. Odkládá práci na sobě samém, odmítá základní duchovní pravdy, otročí pro negativní stav, je v zajetí peněžního ovládacího programu, lhostejnosti vůči zlu, nenávisti, nerovnosti, útlaku, bídě...

Negativní strana ví moc dobře, že když se rozhodnete pro vcházení do svého nitra a spojení se Stvořitelem Nejvyšším, pak ztrácí moc vás ovládat. Zároveň vaše pozitivní vibrace a jednání narušuje jejich ovládání a nedaří se jim účinně snižovat vaše vibrace a navádět vás do problémů všedních dní. Proto jsou vám dodávány ve stanovených časových úsecích v každém vašem dni podobné ovládací myšlenky, právě v době, kdy meditaci, zklidnění a naladění na vibraci lásky velmi potřebujete. Když jste unavení, rozzlobení, nespokojení, schvácení, vylekaní, znechucení, právě tehdy jste duchovně oslabeni, lépe přijímáte ovládací energie, méně kontrolujete svou mysl a ještě méně nasloucháte svému Nitru. Snadno se tak necháte svést k mnohým zbytečným činnostem, které jsou prázdným plýtváním energie. Je to „duchovní válka“, kterou vede negativní stav, a zaleží vždy jen na vašem svobodném rozhodnutí a vaší vnitřní síle, kdo v těchto dílčích válkách (a ve finální fázi v závěrečném zúčtování) zvítězí.

Jakmile pociťujete, že jste se vzdálili od klidu, lásky, dobra, světla, vědomě se snažte hned znovu naladit na tyto nejvyšší kvality samotného života

 

Vaši duchovní průvodci jsou neustále s vámi, doslova "při vás" a neustále se snaží nasměrovávat vás tam, kam sami toužíte jít. V této klíčové době, kdy negativní stav dosahuje své plnosti (blíže v záložkách Proč jsou problémy a nemoci, Váš život - vaše volba, Zrada křesťanství, Pravý život), jsou doslova v pohotovosti, protože vidí celé pozadí ovládací scény, které my nejsme schopni plně vidět a chápat. Proto zaměřte se na své pocity, na své srdce, milí lidé, a rozvíjejte lásku, vůli a trpělivost, pokoru a víru v Dobro, které zvítězí, jakkoli se negativní stav a všichni jeho zástupci budou bránit.

Obr: Pozitivní světelné bytosti - andělské bytosti - ochránci - jsou neustále s každým z nás

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Každý den zaznamenáváme duchovní probouzení dalších a dalších pozemšťanů, kteří svou vlastní prací na sobě samých směřují k pochopení své pravé - Božské podstaty a vykračují na cestu k Cíli.

 

My v Telosu a všichni vaši bratři a sestry ve vnitřní Zemi, což je velmi rozlehlá říše mnoha civilizací, sledujeme toto rozšíření vědomí mnoha lidí s velkou radostí a důvěrou. Podporujeme vás naší láskou a naším Světlem. Věříme v naše společné sjednocení v lásce a vytvoření jedné velké Zemské rodiny. Sledujeme s potěšením a úžasem probíhající probuzení každého z vás, kdo si tak volí, a věříme, že čas sjednocení našich dvou civilizací se konečně začíná přibližovat, po tolika mnoha letech a staletích fyzického oddělení.  

 

Okamžik našeho vynoření se na povrch bude časem lásky a velkých oslav pro mnohé, hlavně pro ty, kteří jsou si vědomi naší přítomnosti v Zemi a mají touhu ve svých srdcích uvítat nás ve svých domovech a konečně si s námi popovídat "tváří v tvář", jak rádi říkáte. Nikdy jste neměli přestat věřit na zázraky, protože ty se dějí neustále. Za vašimi fyzickými zraky se skutečně děje vše, co považujete za nemožné. Právě a jen ZA vašimi zraky probíhá skutečný, PRAVÝ život. Neustále a vždy. Škoda jen pro vás, že jste zraky přestali vnímat a svým rozumem jste jejich existenci ze svých životů vyloučili a jejich svědky a účastníky označili za blázny či jinak choré. Připravili jste se tak o mnohé. A tak nyní všichni vězte, že toužíme být s vámi, fyzicky, stejně jako vy toužíte být s námi. Protože jsme rodina, je to vzájemná touha.   

Obr: Milující přátelé z duté Země v osobním kontaktu s některými pozitivními lidmi z povrchu. Pouze čistá Láska je mostem ke sjednocení obou Zemských civilizací.

 

Čas našeho vynoření z nitra Země není otázkou vzdálené budoucnosti. Je téměř na dosah ruky, drazí. Přijdeme, když duchovní probuzení lidstva dosáhne potřebné úrovně, když dojde k probuzení potřebného množství vás, pozemšťanů, dříve ne. Zanedlouho opět zintenzivníme fyzické kontakty s těmi z vás, kteří nás svými vibracemi neohrozíte a nezneužijete předané informace a naše přátelství. Tato setkávání začnou otevírat stezky pro naše konečné vynoření se na povrch, spojení obou civilizací do jedné velké rodiny Matky Země.  

 

Jsme bytosti lásky, žijeme a kráčíme cestou lásky a vězte, že máme hodně lásky pro vás všechny. Když přijdeme k vám na povrch, budeme vás moci vést k takovému způsobu žití, který vám umožní prožívat plně lásku, mír, krásu, jednotu a blahobyt všech na této planetě. Pomůžeme vám ve všem, co budete potřebovat, co budete sami chtít a co bude zároveň v souladu s Nejvyššími zákony Lásky, Dobra, Pravdy a věčného života. Již dlouho toužíte po harmonii, nejste však stále schopni si ji na Zemi vytvořit. Neuvědomujete si svou jednotu se vším, odmítáte ji a bráníte se jí, a tak mezi sebou bojujete o majetek a o moc, nevíte, kým opravdu jste, ani kam kráčíte - a to vše je překážkou k dosažení všech ušlechtilých cílů, o kterých mnozí jen sníte. Jen se připravte, drazí, připravte se na to, že se stanete bratry a sestrami, že si budete naprosto rovni, že nebude pánů a otroků, vyvolených a utlačovaných, hladových ani nemocných. Připravte se na to, že budete jednotní se všemi a se vším, že opustíte své falešné představy, ve kterých doposud žijete a které vám nepřinesly nic než války, nenávist, utrpení, bolest, neštěstí, nespokojenost, lhostejnost, nemoci, strach. Všichni budete bratry a sestrami, neboť se vrátíte ke svému pravému bytí a budete ho plně prožívat. TO VŠE SE však STANE jen tehdy, POKUD SAMI BUDETE CHTÍT. JEN POKUD TO BUDE VAŠE SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA.

Začněte být ve vaší mysli přístupní tomu, že nám umožníte, abychom se stali vašimi průvodci a rádci v této velkolepé změně, a já vám mohu slíbit, že toho nikdy nebudete litovat.

 

Během posledních 12 000 let, kdy žijeme pod povrchem, jsme vytvořili společnost, jejímiž hodnotami a "politikou", chcete-li, je vědomí Lásky a jednoty. Během těch tisíců let jsme zušlechťovali naši společnost, aby byla stále více v souladu se zákony Stvoření, aby každá stránka našich životů byla jejich vyjádřením a co nejčistším projevem.

 

Milovaní, byli jsme svědky vašich bolestí a zápasů dostatečně dlouho. S velkou radostí a nadějí čekáme na to, abychom přišli mezi vás a ukázali vám způsob, jak projevit zázračnou realitu pravého života ve vašem světě, aby na této planetě už nikdy znovu nebylo místo pro žádné utrpení.

 

S naší pomocí uskutečnění této reality určitě nezabere dvanáct tisíc let. Neboť my už víme, jak na to.

Tím, že nám ochotně otevřete svá srdce a budete důvěřovat, že nejsme jen vaši přátelé, ale vaši bratři a sestry z dávných dob, urychlíme proces obnovy pozitivního života na Zemi mnohem dříve. Na úrovni duše se my všichni vzájemně velmi dobře známe. Všichni jsme byli rodina v době světadílu Lemurie a to se nezměnilo.  

 

Posíláme vám hodně lásky z Telosu. Láska je zde ve velké hojnosti. Jedině Láska totiž umožňuje žít pozitivní život v pravdě, radosti, hojnosti, dostatku, jednotě a míru. Láska nám umožňuje žít ve velkém bohatství. Bohatství, o kterém stále mnoho z vás nemá ani tušení.

Chováme vás vroucně v našich srdcích. Dokud se nesejdeme, rozvíjejte a pěstujte umění pravé lásky, která začíná při milování sebe samého. Budete to potřebovat pro naše SETKÁNÍ. Pouze LÁSKU BUDETE POTŘEBOVAT VŽDY A NAVĚKY, budete-li chtít žít.

Naše přípravy na velký den našeho vynoření jsou nyní hotové.

ČEKÁME POUZE NA VÁS. Záleží teď POUZE NA VÁS SAMOTNÝCH, JAKOU REALITU BUDETE DÁLE TVOŘIT, zda-li v ní bude obsaženo NAŠE SPOLEČNÉ SETKÁNÍ, nebo NEBUDE.

MÁTE VŠE VE SVÝCH RUKÁCH.

NIC SE NESTANE SAMO. NEČEKEJTE S RUKAMA SLOŽENÝMA V KLÍNĚ, ŽE SE NĚCO STANE, bez ohledu na to, jak budete dále žít, co budete dále konat, jak budete dále myslet.

Kéž se milujete všichni navzájem a kéž milujete všechno Stvoření jako cenné drahokamy, jako projev Lásky Otce/Matky.

 

 

Slovo Matky Země

Moje Světlo září z Telosu a svůj paprsek směřuji do prostoru vašeho srdce, přináší vám radost a dobrodiní

Nyní je pouze na vás, drazí pozemšťané, kdy dojde k velkolepému okamžiku našeho sjednocení a naší nové spolupráce. My jsme vybaveni vším, co k tomuto potřebujeme. Naše vyspělé technologie jsou připraveny ke vzájemnému sdílení, aby nám všem pomohly realizovat společné velké plány. Čekáme na to, abychom je mohli přinést vám, kteří také nezištně pracujete na této realitě na vnější straně této velkolepé Země.

Naše společná Matka Země je vyspělá duchovní bytost, která obětovala - nyní je na místo toto slovo - své drahocenné tělo, aby bylo hostitelem života na jejím povrchu a pod jejím povrchem. Dala v sázku svou harmonii a své zdraví, aby její hosté měli všechny potřebné podmínky pro svůj vývoj na Zemské rovině, poskytla nám všem dokonalé prostředí lásky, hojnosti, jednoty a míru. Lidstvo však této čisté, nezištné Lásky, hojnosti a míru - všech darů Země a Nejvyššího - krutě zneužilo. Proti sobě samým. Země trpělivě čekala po tisíciletí na to, až lidé procitnou z nevědomosti, do které sami upadli, až opět poznají svůj původ, a až dojdou poznání, které navrátí jejich životy do původního čistého stavu, kdy nebudou ochotni ubližovat ani sobě, ani samotné Zemi. Čekala přes těžká období válek a hladomorů, přes období hojnosti a slávy, a čeká opět a stále, jak se tento cyklus stále opakuje, jak se vědomí lidských bytostí vyvíjí, stagnuje nebo se propadá. Reaguje na veškeré změny energií na svém povrchu a pod svým povrchem.

Obr: Nádherný a láskyplný život v nitru naší Země

 

Ano, planeta Země obětovala hodně a právě nyní se chystá říci "DOST". Má na to právo, neboť zachování života je prioritou všeho živého. Vyšší duchovní bytost nemůže být zničena z rozmaru a chybného jednání bytostí duchovně nižších, méně vyspělých. A právě těmito - duchovně nízkými bytostmi - současné lidstvo na povrchu je. Samo se k tomuto výsledku dopracovalo. Lidstvo neušlo cestu svého vývoje, nýbrž svého úpadku. Současné pozemské lidstvo je na nejnižší duchovní úrovni, na jaké kdy bylo. Paradox je ten, že se domnívá, že je tomu naopak. A v tom spočívá nebezpečí nečinnosti, takto pomylené lidstvo si myslí, že není třeba nic měnit, nikam růst, tedy kromě technologického pokroku. Ačkoli nezná svůj původ, pravý smysl svého bytí a Nejvyšší zákony života, pozemské lidstvo vyvíjí zbraně a další technologie ke zničení sebe sama. A tak se stane, že historie se bude OPĚT OPAKOVAT.

Pokud se lidstvo nepoučilo ze své vlastní historie a ostatně i z historie našich - vašich dávných civilizací, také nás, Lemuřanů a Atlantiďanů, pak samo sebe zahubí svými vlastními technologiemi a svou vlastní nevědomostí. Jakmile technologický pokrok předběhne vývoj duchovní, pak zákonitě nastane zkáza.

My, tady v nádherném nitru naší Země, však stále věříme, že se tak nestane. Věříme, že se povrchové lidstvo právě nyní, v posledním okamžiku probudí z hlubokého spánku a nastoupí cestu ke svému vlastnímu vysvobození.

My všichni zde, v našich podzemních městěch, jsme vám nápomocni a připraveni kdykoli vám pomoci.

Lidstvo svými volbami neustále povoluje negativnímu stavu přibližovat se své plnosti, a nastává čas, aby veškerý život opět poznal svůj PRAVÝ - BOŽSKÝ původ a podstatu a přesunul se do Světla pochopení, sebeúcty, pokory a jednoty.  Země je trpělivá, vysoká duchovní bytost, která dokonale načasovala svůj přechod do Světla - do 5. dimenze Nebe světelného zářivého, pozitivního Vesmíru. Právě se na tento přechod chystá a společně s ní také ti z jejích obyvatel, kteří sami svými životy si takto volí.

Všichni, kteří se tak sami vědomě a svobodně rozhodnou, kteří budou schopni žít ve vysokých vibracích Lásky, Jednoty, Tolerance, Pokory a Míru, tak vstoupí do téhož Světla, jediného Světla dokonalosti všeho, co existuje, Světla a Života Prvotního Stvořitele Všeho a Všech.

A TAK OPĚT ZAČNE NÁŠ SPOLEČNÝ ŽIVOT.

NÁŠ SPOLEČNÝ MÍR. NAŠE SPOLEČNÁ VĚČNOST,

naši bratři a sestry.

My v podzemních městech zaměřujeme své Světlo na vás, naše bratry a sestry, a věříme, že povzbudíme a povedeme vaše snahy o návrat do Světla, kde se s těmi, jejichž volba to bude, potkáme v 5. dimenzi, v pravých světech našeho milovaného Stvořitele.

 

Vzdáváme vám pocty za vaši víru a odolnost při vypořádávání se se všeobecným zmatkem, kterému čelíte během každého vašeho dne, byť samotnými tvůrci tohoto všeho jste. Brzy se nebudete více takto protloukat, pokud si tak sami zvolíte, protože budete nad touto vibrací a budete se pohybovat ve vyšší vibraci lásky Boha, kde je všude MÍR a RADOST. Setkám se tam s vámi. Čas se rychle, velmi rychle krátí, dle vašich voleb, plány jsou na místě a vše je v pohybu pro váš vzestup do Světla. Vzdávám vám hold za vaši statečnost.

 

S láskou Adama a mnoho dalších milujících bratrů a sester. Milujeme vás.

 

 

NIČENÍ POVRCHU A VLÁDNÍ UTAJENÍ

Obr.: Právě teď. Požadujeme vyjádření vlády k chemtrails!

 

Chemické a biologické války

 

Vysíláme k vám naši lásku přes štěrbiny Země, lásku, jejíž dosah je neomezený. Víme o nanejvýš nepříznivých podmínkách na povrchu a o jedovatých chemických i biologických prostředcích, které jsou záměrně rozšiřovány a rozprašovány napříč povrchem. (Vašimi negativními vládami ve spolupráci s negativními mimozemskými rasami - pozn. zpracovatele). Jsme si vědomi všeho, co se děje, a díváme se kolem zděšeni nad strašným rozsahem chemické a biologické války, která probíhá bez vědomí většiny obyvatelstva, které se nezajímá o své vlastní životy. Modlíme se, aby Světlo pokrylo planetu a přikrylo ji mírem a dobrodiním. Modlíme se za brzký vstup do fotonového pásu, kam projdou ty duše, které jsou Světlem.

 

Naše srdce jsou těžká žalem, když vidíme, jak se po planetě šíří biologické bakteriální zbraně. Jsme zděšeni, když vidíme, že se dějí podobné věci, jaké se děly, když jsme kdysi žili na povrchu s atlantskou civilizací. Jsme znepokojeni při sledování konání lidí, kteří opakují tuto tragédii znesvěcování Země a opětovného zničení její civilizace.

Děláme vše, co můžeme, abychom to odvrátili. Spolupracujeme s vašimi zástupci, předáváme životně důležité informace a věříme, že se dostanou k co největšímu množství z vás. Víme, že se dostanou k těm, kteří jsou ochotni poslouchat a připustit, že lidstvo na povrchu "šláplo vedle". Nepřetržitě komunikujeme s Nejvyšším a modlíme se za to, aby lidé na povrchu stihli prozřít a zvrátit svůj nepříznivý vývoj.

Pro přečtení klíčového textu si obrázek stáhněte na plochu svého počítače a otevřete

 

ČASU UŽ MOC NEZBÝVÁ. KRÁČÍTE VELMI RYCHLE VE SVÝCH NEGATIVNÍCH VOLBÁCH. ALE STÁLE MÁTE ČAS. STÁLE TO MŮŽETE ZVRÁTIT. NEBOJTE SE! JEN SE NALAĎTE NA VYŠŠÍ ENERGIE A ZVYŠUJTE SVÉ VIBRACE. PAK SE VÁM NIC NESTANE.

SNAHA MUSÍ VYJÍT OD VÁS! JEDNÁ SE PŘECE O VÁS!

JAKMILE DOSÁHNETE URČITÉ VYŠŠÍ VIBRAČNÍ FREKVENCE, VAŠE TĚLO NEBUDE PŘÍSTUPNÉ TROJDIMENZIONÁLNÍM HUSTÝM NÁKAZÁM A NEMOCEM. BUDETE MIMO JEJICH DOSAH. VAŠE MYŠLENÍ A VAŠE ČINY BUDOU ODLIŠNÉ. ZÁKONITĚ. TO JE JEDINÁ CESTA VEN!!!

 

Pozn. zpracovatele:

Pomoc celému lidstvu a planetě Zemi je poskytována také skrze mnohé duchovně vyspělé duše vtělené do lidských těl, kteří zde na Zemi pracují ve jménu světla a lásky, ať už jako meditátoři, léčitelé nebo informatici (myšleno ve smyslu předávání duchovních pravd, čistě světelných informací a sdělení z vyšších dimenzí). Může se jednat o šamany různých kmenů, jedince telepaticky či fyzicky komunikující s vyššími dimenzemi bytí. Tito lidé dostávají a vědomě přijímají vnitřní impulsy k důležité světelné práci a vyzařují silné vibrace lásky na určitá místa, třeba na místa válečných konfliktů či jinak postižených oblastí, které vytvořilo lidstvo planety Země. Do této světelné práce se však může zapojit kdykoliv kdokoliv z nás, pozemšťanů. K vykonávání práce světelné je nezbytná neustálá práce na sobě ve smyslu zvyšování vlastních vibrací, které umožňují vnímat jemné, vysoké vibrace pravdy, komunikovat s vyššími světy, přijímat světelné informace a předávat je.

 

Díky těmto mnohým pozemským lidem a jejich neúnavné pomoci, díky miliónům duchovních bytostí z vyšších dimenzí bytí a díky nekonečné LÁSCE Stvořitele našeho milovaného bylo zažehnáno několik kataklyzmat, které temné síly vytvořily namnožením různých forem hrubých vibrací a energií. Je to duchovní válka mezi Silami Světla a silami Temna. Naneštěstí pro samotné lidsvo je však stále více těch pozemšťanů, kteří válčí na straně temna, jak můžete sami vidět na současném stavu planety Země a stavu jejích obyvatel topících se v problémech, bezpráví, nemocech, neštěstí, utrpení, násilí, lži, nespokojenosti a bezmoci.

Ne, takto opravdu nevypadá PRAVÝ ŽIVOT v pozitivních dimenzích - v pravých světech Stvořitele prvotního všeho a všech. To, co nyní žijete, to není život, který máte možnost žít v 5. dimenzi, kam planeta Země hodlá již velice brzy převibrovat. Současný stav lidstva naznačuje, že až příliš mnoho bude těch, kteří zůstanou v nepříznivých podmínkách temných světů, kteří nebudou schopni pro svou inklinaci k hrubým vibracím zla přejít do pozitivní dimenze bytí a nebudou tak schopni žít život v harmonii, míru, lásce, pravdě, upřímnosti, zdraví a jednotě. Svobodná volba je zaručena. Navěky.

Negativní entity se znepokojením zaznamenávají, že tím, že planeta Země nyní rychle zvyšuje své vibrace a chystá se převibrovat do 5. dimenze Nebe, ztrácejí moc nad ní a také nad tou částí lidstva, které se svými volbami a pozitivním životem chystá převibrovat společně se Zemí.

Negativní entity potřebují každého negativního člověka, který pro ně pracuje, neboť každý člověk je pro zdrojem životní energie - obživy. Negativní entity se živí hrubými vibracemi lidských bytostí. Zdroji těchto hrubých vibrací jsou všichni negativní lidé, kteří své životy žijí ve smutku, nemoci, žalu, bolesti, nespokojenosti, strachu, nenávisti, zlosti, úzkosti, ponížení, nevědomosti, chamtivosti, bezmoci a dalších a dalších "kvalitách" - zdrojích hrubých vibrací. Nevědomí lidé, kteří se nezajímají o své vlastní životy, tak jsou zdrojem výživné potravy pro své pány, kteří je zotročují a kteří je skrze nejrůznější sofistikované technologie neustále ovládají.

Ti lidé, kteří své životy žijí v lásce, jednotě a míru, si tímto pozitivním životem sami vytvářejí ochranné energetické pole - vibrační ochranu, která je chrání před ataky negativních entit. Zároveň díky svým pozitivním vibracím jsou otevřeni působení silového vibračního pole z vesmírných lodí a tedy pomoci vesmírných přátel, to vše na základě jejich vlastní úrovně lásky a dobra. Proto je tak důležité být stále v lásce a na její vibraci.

Zejména teď, v této době, kdy negativní stav přitvrzuje, zvyšují se energetické (i fyzické) útoky na pozitivní lidi, kteří mají opačné vibrace - tedy pozitivní a láskyplné - a kteří pracují pro Světlo a Pravdu. Proto tolik konfliktů po celé Zemi.

Samotná planeta Země se před těmito nahromaděnými negativními energiemi lidí (ve formě válek, agresivity v nejrůznějších formách, nenávisti, nerovnosti, zlosti, strachu...) brání. Musí se bránit, chce-li sama přežít. A tak se pravidelně (v poslední době stále častěji, což přímo souvisí s narůstající mírou negativity produkované obyvatelstvem celé planety) očišťuje, protože Zemi tyto hrubé vibrace ničí, způsobují jí ohromnou bolest. Ale takto to nemůže jít donekonečna. Samotná Země lidstvu nemůže dát nekonečné množství času. Nemůže čekat na své vlastní drtivé zničení. Už nyní čeká až příliš dlouho. A to jen proto, že MILUJE LIDSTVO. Z lásky k lidem trpí tak dlouho, jak už ani sama původně neměla v plánu. Trpí proto, aby stále dávala lidem šanci. Šanci na své vlastní probuzení a změnu. Na ukončení utrpení všeho a všech. Ale lidé jakoby nevnímali tuto šanci. Naopak. Dále a dále ničí to, co Země ještě taktak drží pro ně samotné, aby mohli žít. S neustálou podporou a pomocí Stvořitele milovaného a Vesmírných přátel poskytuje Země neustále lidstvu obživu skrze zemi - půdu, vzduch i vodu. Jen málokdo si uvědomuje, že nebýt vůle Stvořitele Prvotního všeho a všech a vůle samotné Země k prodloužení souhlasu s tím, co jí lidé činí, lidstvo na Zemi by už dávno nevytáhlo ze země ani jedinou kukuřici, ani jediný brambor či mrkev. Neměli bychom nic, co nyní považujeme za samozřejmé, o čem se chybně domníváme, že to "jaksi samo". VŠE, naprosto VŠE, CO EXISTUJE, je energie a každý se má ptát, KDO JE JEJÍM ZDROJEM. Jakmile se přestaneme ptát, resp. jakmile Zdroj popřeme zcela, pak pocítíme na vlastní kůži jeho absenci. Je to zcela přirozený jev věčného života - Zdroje.

A tak ještě jednou nám planeta Země - vysoká duchovní bytost - připomíná, že toto utrpení sama sobě v zájmu našeho probuzení NEMŮŽE DĚLAT DONEKONEČNA. Jakmile padne poslední kapka, lidstvo beze zbytku prožije to, co způsobilo. Země není hloupá a nevědomá, jako lidstvo. Země darovala lidstvu nezištně k užívání vše, co mohla a měla. Láskyplná Země poskytla všem bytostem na ní žijícím vše, co potřebují ke svému šťastnému, spokojenému životu v radosti, míru, hojnosti, zdraví a naprostém dostatku pro všechny. Jak s tímto darem lidstvo naložilo, vidí každý z vás denně sám.

Mnoho přátel z Nebe i odtud z vnitřní Země se denně s plným nasazením zapojují do všech záchranných operací lásky, které probíhají nejen na Zemi, neboť vše, co se děje na Zemi, PŘÍMO OVLIVŇUJE CELÝ VESMÍR!!! Musejí neustále tlumit ničivé účinky negativních vibrací a válečných konfliktů. To vše však pouze do určité míry, v souladu s Nejvyššími zákony Stvořitele Prvotního všeho a všech. Zákon svoboné vůle a volby je vždy zachován. A tak je opět zjevné, že veškerý "osud" lidstva je pouze v rukách samotného lidstva, záleží vždy na tom, co si samotné lidstvo neustále samo volí.

V souvislosti s pomocí planetě Zemi a v konečném důsledku celému lidstvu je proto zapotřebí, aby se lidé sjednotili ve své snaze o  vlastní duchovní růst a vývoj, aby se spojovali ve svém Nitru s Nejvyšším a prosili (děkovali) Mu za pomoc planetě Zemi a celému lidstvu. Teprve potom může přijít pomoc z vyšších světů, která ochrání lidstvo jako celek před působením negativních entit. Teprve pak může lidstvo přijmout tuto vysokou pomoc, může se očistit od starých, hrubovibračních energií a pozvednout se do pravých, životních vibrací LÁSKY A PRAVDY.

 

KÉŽ JE TOTO PŘÁNÍ CELÉHO LIDSTVA.

KÉŽ TOTO PŘÁNÍ VYJÁDŘÍ DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ LIDSKÝCH  BYTOSTÍ VČAS....

 

Doly s jadernými a jinými zbraněmi osazené na povrchu

 

Budeme mluvit o dolech, které jsou roztroušeny po celém povrchu planety, osazené soupeřícími národy v jejich totální neúctě k lidstvu.

Obr.: Nevada Test Site, nejvyužívanější jaderná střelnice, leží pouhých 105 kilometrů od Las Vegas a po Černobylu je druhým nejvíce kontaminovaným místem na planetě. Úroveň radiace je tu i dnes v některých místech vyšší než byla v Hirošimě těsně po výbuchu

Obr.: Nevadská střelnice se rozkládá na ploše 3500 km2 a je posetá krátery. Ten největší se jmenuje Sedan, je 390 m široký a 100 m hluboký. Radioaktivní spad odsud zamořil dvě třetiny území USA.

Obr.: Typické "hřiby" je vidět téměř 160 km daleko. Vojenské jednotky v rámci cvičení sledují exploze ze vzdálenosti necelých 9 km. Tomu se říká totální neúcta k životu. Tito američtí vojáci jsou pokusnými králíky vydávanými na jistou smrt. Je více než pravděpodobné, že vládní činitelé (natož mocní mimo tento svět - negativní mimozemské rasy, které řídí náš svět) neinformovali vojáky o tom, jaké smrtící účinky mají tato "cvičení" na lidský organismus. Proč by to dělali. Přitom tyto pokusy na lidech se dělaly dávno po svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki na konci 2. světové války. Lidstvo tedy mělo dříve indicie, co taková jaderná bomba způsobí na přírodě, stavbách a na zdraví lidí. Po těchto "úspěších" nařídily vlády pod taktovkou mocnějších mimo náš svět testovat mnohem silnější jaderné bomby, než které byly svrženy na Japonsko, a navíc testovat účinky těchto smrtících zbraní na svých oddaných, nevědomých vojácích i na civilním obyvatelstvu v blízkých lokalitách, poté i v odlehlejších, kde putoval jaderný oblak.

 

Lidstvo usnulo a ve svém spánku nechává vládnout ty, kteří mu servírují falešný život ve strachu, nedostatku, zoufalství, nemoci, zlosti, oddělenosti, nadvládě a nenávisti. A toto lidstvo své vládce stále oslavuje a stále si myslí, že takovýto život je skutečný a jediný možný.

Obr: Vlevo: Reptiloidní Barack Obama, v letech 2009 - 2017 prezident Spojených států amerických. Na obrázku se svým nadřízeným - ještěrem z Pekel. Vpravo: Vladimir Putin, prezident Ruské federace (od 7. května 2000).

 

Hovoří přátelé z duté Země

My v podzemních městech jsme si vědomi umístění těchto dolů a až jednou vyvstaneme na povrch, jedna z prvních věcí, kterou uděláme, bude ta, že odstraníme a dematerializujeme tyto vaše ničivé chemické, biologické a jaderné zbraně. Budeme pracovat v souladu s velrybami, které budou doprovázet naši Konfederaci při hledání dolů pohřbených v oceánech. Takže toto bude dvoucestný plán odstranění všech dolů z těla Matky Země. Toto bude provedeno, abychom se mohli pohnout dále s přípravou na fotonový pás.

 

Vy na povrchu a my pod povrchem spolupracujeme po mnoha stránkách. Ačkoliv si toho nejste vědomi, vy (kdož žijete pozitivní život a rozhodujete se tak) a my pracujeme společně v noci na Vnitřních rovinách, kde jsou plánovány, připravovány a diskutovány všechny operace pro vstup do fotonového pásu. Tímto způsobem, když nastane čas, bude vše na místě, a vy, pozitivní lidé, budete intuitivně vědět, co dělat a jak to dělat. Všechny informace se "vynoří" do vašeho vědomí, když přijde čas, že je budete potřebovat.

 

Kdy můžeme přijít do Telosu?

Obr: Vstup na pólu do Duté Země

 

Jsme zde usazeni pod povrchem naší milované Země v plném nasazení pro čas, kdy budeme moci bezpečně vyjít na povrch. Čekáme pod povrchem, až jemnohmotné energie vzrostou, až lidé budou ve vyšším stavu vědomí. Pak se vynoříme na povrch. Ty vyšší, jemnohmotné energie na straně povrchových lidí jsou nezbytné, jsou naší potřebnou ochranou, protože my jsme na povrchu stejně zranitelní jako vy, neboť máme stejné trojdimenzionální tělo.

 

Když lidé ve svém vědomí dospějí do stavu, ve kterém nás přijmou, vyjdeme na povrch. Neustále čekáme na tento čas. Můžete pomoci zrychlit či přiblížit tento proces posíláním Světla celému lidstvu, láskou, kterou neustále vyzařujete a kterou žijete, pokud se tak sami rozhodujete. My v podzemí stupňujeme své snahy posílání kosmické energie na povrch, abychom celému tomuto procesu napomohli. Jen od nás však tato snaha vycházet nemůže.

 

Kdyby přišli povrchoví lidé do Telosu nyní, jejich současné vědomí a přesvědčení by se propojilo s naším, a to by vytvořilo rušení v našem kolektivním vědomí, které udržujeme v souladu s uchováváním Míru, Lásky a Harmonie, s žitím v souladu s Nejvyššími zákony věčného života. Proto musíme čekat, dokud se úroveň vašeho duchovního vědomí vyvine dostatečně na to, aby byla v harmonii s tímto předpokladem pro společné, bezproblémové soužití v souladu se Zdrojem.

 

Vy na povrchu jste ohledně nás v podzemí udržování v temnotě vašími vládami!!! ONI OPRAVDU VĚDÍ O NAŠÍ EXISTENCI!

Obr: Prezident Spojených států amerických Donald Trump (2017 - dosud (2020))

 

Vaše vlády a vaši pozemští vůdcové vědí, že jsme tady a pracují zde na hrůzných projektech temné strany, se kterou již po mnoho let kolaborují. Ano, pod povrchem jsou také města temnoty, kde v tajných vojensko-průmyslových komplexech vybudovaných pod zemí žijí negativní mimozemské rasy, které pracují na temných projektech s vašimi lidmi podporovanými a placenými vašimi vládami. Jsou ovšem od nás oddělení, nepustíme je do své blízkosti. Oni si vyhloubili své prostory v plášti Země, kdežto my žijeme pod tímto pláštěm, na vnitřní straně zemského pláště a jen části některých našich měst zasahují do vnitřku pláště Země. Ale i tyto jsou v dostatečné vzdálenosti od prostor, kde páchají zlo negativní entity. Jen naše tunelové prostupy na povrch Země vedou skrze zemský plášť v plné míře, kromě našich východů na zemských pólech planety. (Bližší informace o tajných podzemních základnách, v nichž kolaborují pozemšťané s negativními mimozemskými rasami, nabízíme v záložce Za oponou - Mimozemské základny).

Znovu opakujeme důležitou informaci pro všechny vás na povrchu:

Vaše vlády jsou si vědomy naší existence. V jejich plánu na vaše zotročování je však udržet tyto informace o nás v nejvyšší tajnosti.

Lidé, máte-li opravdový zájem se s námi setkat, ukončit veškeré utrpení na Zemi, uzdravit se a zachránit svůj svět, změňte tento fakt. Vystupte z nevědomosti, ve které vás mocní s vaším povolením drží, a šiřte pravdu o nás a o všem, co souvisí s pravým životem v celém nekonečném Vesmíru. Toto nemůžeme dělat za vás. Již máte k dispozici mnoho dostupných informací, od nás i od Vesmírných přátel, od pozitivních vesmírných civilizací, s nimiž již po mnohá desetiletí udržují mnozí z vás kontakty, jsou ve vzájemné komunikaci a předávají důležitá poselství.

Máte mnoho příležitostí. Již nemáte čas odkládat svou vlastní záchranu. Stačí jen udělat to. Jedině tak se mnozí stačíte zachránit. Opakujeme to neustále. Donekonečna to však nepůjde. 

Obr: názorná ukázka skutečnosti: Prezident Spojených států amerických Donald Trump není nadšen skutečností, že by na veřejnost pronikly důkazy o tom, že naše Země je dutá, že v duté Zemi jsou vyspělé civilizace a už vůbec ne tím, že by nám mohly pomoci zachránit svět. USA jej totiž chtějí "zachránit" po svém. Ovládnout zbytek světa (USA a zbytek světa - toto je požadované rozdělení mocných) a zavést nový, jednotný světový řád (NWO), jehož hnacím motorem jsou očipovaní loutkolidé, plně pod kontrolou těchto mocných. Mocní globalisté tak mají stále hodně práce.

 

Je pouze na vás, na povrchu, jak intenzivně pracujete na své vlastní záchraně. Již dlouho zakoušíte sílu zla, kterému jste sami povolili a neustále povolujete vládnout vám na Zemi. Zlo se však bude zákonitě stupňovat, budete-li si jej dále sami volit a množit jej svými chybným volbami. Nelíbí-li se vám tato realita, začněte si tvořit jinou.

Je ve vašem zájmu, aby Světlo na Zemi sílilo. Je ve vašem zájmu, aby byla co nejdříve odhalena naše existence všem vám na povrchu zemském. Jakmile se začne šířit Světlo na povrchu Země, umožní nám vyjít za vámi a začít spolupracovat na velkolepých plánech Míru, Jednoty a Radosti z bytí. Pomůžeme vám s čímkoli budete potřebovat, abyste opět žili v Lásce, zdraví a harmonii, bez válek a utrpení, bez nerovnosti a lhostejnosti.

Já jsem tady stále s vámi. Čekám pouze na vaše společné přání. Jakmile síla vašeho společného vědomí dosáhne požadované intenzity, bude nám umožněno vám pomoci.

Jsme JEDEN - jedno srdce a jedna mysl pracující pro JEDINÝ ZDROJ VEŠKERÉHO BYTÍ - Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

Moje Láska k vám proudí věčně.

S láskou Adama.

 

 

ZMĚNY MILOVANÉ ZEMĚ

 

Obr: GAIA - Matka světa - Anděl Nebes. Naše planeta Země je vysoká duchovní bytost, která nás všechny moc miluje a neustále nám láskyplně pomáhá


 

Tanec Světla

 

Země nyní prochází mnohými změnami, jak se stále přibližuje ke Světlu - Světlu Boha. Toto Boží Světlo objímá Zemi na všech úrovních existence a v celém nekonečném Vesmíru není místo, kam by Světlo Boží nedosáhlo. Boží Světlo je samotným věčným životem. Vše, co existuje, je Světlem, neboť pochází ze Světla. Pokud něco Světlem není, pak to neexistuje. 

My tady v Telosu sledujeme tento tanec Světla na povrchu Země, jak měníte směřování svého života v jakémkoli jeho aspektu. Máme radost z každé vaší volby, která je volbou Světla, která napravuje či zmírňuje dopady voleb předchozích, které byly zdrojem vibrací nízkých, hrubých. Jakmile činíte pozitivní volby a konáte činy v souladu s Nejvyššími zákony života, nikoli v jejich rozporu, pak to cítíme v plném dosahu také my, uvnitř Země, stejně tak, jako to cítí a ovlivňuje celý nekonečný Vesmír.

Nezapomínejte, drazí, že nekonečný Vesmír je jako pavučina. Dotknete se jediného vlákna, rozechvěje se celá. Dotknete-li se jediného stébla trávy na Zemi, pocítí to ihned celý nekonečný Vesmír.

Jestliže stoupáte vzhůru ve svém duchovním růstu, neustále se mění a pročišťuje energie veškerého bytí. Vaše volby se mění. Frekvence vašeho bytí, včetně energie vašich myšlenek se mění. Jak kráčíte po cestě ke svobodě, stáváte se vnímavější ke změnám, jež jsou zapotřebí udělat ve jménu vysvobození se ze spárů negativního stavu, v nichž jste uvízli. Bezstarostní a lehcí budete brzy sledovat růst svého vědomí, dokud se přestanete pohybovat na povrchovém tanečním parketu v nynější záporné dimenzi temného vesmíru a přesunete své vědomé a svobodné bytí mezi Hvězdy, na Novou Zemi v pozitivní dimenzi zářivého Vesmíru.

Obr: Převibrování člověka z mínus třetí dimenze do plus páté dimenze

 

My tady v podzemních městech Světla tančíme s vámi tento tanec transformace vašeho vědomí a jsme vašimi průvodci, kteří vás láskyplně vedou v tomto vzestupném tanci ke Hvězdám, je-li to vaše přání. Tak tančete s námi také vy. Chyťte nás za ruce a poslouchejte hudbu sfér, jak nás Bůh láskyplně vede stále vpřed a vzhůru po spirále života, zpět do své náruče, odkud jsme na chvíli odešli a kam se nyní tolik toužíme vrátit.

Já jsem Adama, váš učitel tance. A jsem tady neustále, připraven vám kdykoli pomoci.

Změny Země vyžadují hodně odpočinku

 

Vy jste správci Země a žijete-li vědomě a láskou, cítíte změny, které Země prožívá a jejímiž spolutvůrci sami jste. Jsou-li to změny ve smyslu zvyšování vibrací, pak se blížíte zpět Domů. Tyto pozitivní změny se vyznačují přílivem jemných, vysokých vibrací Světla a Lásky. Změny, jimiž celá Země jako celek a duchovní bytost hostící nás, lidské bytosti, prochází, jsou výrazné a vyžadují hodně odpočinku.

My tady v Telosu také procházíme řadou změn, jak se Země připravuje na svůj Vzestup do páté dimenze bytí zářivého Nebeského vesmíru. Tyto změny nelze obejít, nelze je nevnímat, nelze je plně neprožívat. Jsou nezbytnou součástí celého procesu, který lidstvo již dávno odstartovalo a k němuž jsme každý jeden z nás právě dospěli, ať už z jakéhokoli úhlu pohledu. Změny se týkají naprosto všeho, co existuje, každé buňky, každého atomu, každé částečky, jež tvoří veškeré životní formy. Týkají se tedy také vašich fyzických těl, která se nyní cítí slabá i přes to, že se vaše duše snaží růst a naslouchá svému Zdroji. To vše je v souladu s tím, co je zapotřebí změnit, chcete-li se plně rozhodnout pro život v harmonii, míru, klidu, lásce a pravdě. Volíte-li si pozitivní život také pro svou budoucnost, pak již více nemůžete mít těla obtěžkána negativními energiemi a nánosy hrubých vibrací strachu, nenávisti, úzkosti, smutku a dalších zdrojů, které jste tak dlouho sami živili a množili.

Změna vibrací vašich těl je nezbytná k životu v pozitivní dimenzi bytí, kde negativita a její hrubé vibrace nepřežijí. A tak nechte plynout tyto změny, neboť vám umožňují dokončit celý proces vaší přeměny, pro který jste se sami svobodně rozhodli, a umožní vám přesunout se do POZITIVNÍ DIMENZE BYTÍ a začít žít PRAVÝ ŽIVOT, o kterém sníte. Změny vyžadují hloubkovou očistu vašich těl. Proto nebuďte překvapeni, jste-li unaveni a cítíte-li se jinak, než byste právě chtěli či potřebovali.

My také potřebujeme více odpočinku než obvykle. Všechen život neustále prochází přes tyto aktuální silné planetární změny a všechen život cítí dopady těchto změn. Nejste sami. Zaměřte se na Boha, Stvořitele veškerého života, a pocítíte teplo a podporu, i když je vaše fyzické tělo slabé.

Zůstaňte naladěni na Zemi a na ZDROJ veškerého bytí, protože právě volají své děti domů.

 

Volíme si nesmrtelnost

 

Neustále si volíme nesmrtelnost pro naši milovanou planetu Zemi a její děti. My jsme si také zvolili nesmrtelnost pro sebe, před mnoha a mnoha věky, a stále si volíme tento proces, jako prostředek vývoje. Jsme schopni se vyvíjet rychleji tím, že si volíme žít stále delší životy. Tato dlouhověkost nám umožňuje uplatnit naše Zemské lekce důkladněji a vědoměji a lépe získávat moudrost z našich zkušeností. Čím delší je váš Zemský život, tím větší množství moudrosti jste schopni vědomě získat a uplatnit, což vám umožní postupovat rychleji na vaší zemské cestě duchovního vývoje. Kratší životy jen omezují vaše duchovní uvědomění, které můžete právě teď začínat vnímat. Takže my jsme tady s vámi, podporujeme vás ve vaší volbě nesmrtelnosti pro vás i pro planetu.

 

My v Telosu jsme kdysi, před mnoha věky, žili na povrchu vaší Země. Prožili jsme stejné Zemské zkušenosti a dostali stejné lekce, jaké nyní zažívá a dostává celé povrchové lidstvo. Avšak my jsme se tímto něco naučili a z chybných voleb jsme se poučili. Naučili jsme se, že válka je zbytečná a že stárnutí a smrt jsou v nebeském Božím plánu zcela nepotřebné. Bůh nám daroval dlouhé, šťastné, zdravé a bohaté životy, v dostatku a radosti, naplněné pochopením a moudrostí v používání Vesmírných zákonů. Toto je totiž nejlepší způsob, jak se vyvíjet. Toto je nejradostnější způsob, jak se vyvíjet a kráčet po spirální duchovní cestě zpět domů k Bohu, zpět ke VŠEMU, CO JE. Přišli jsme prožít oddělenost, avšak jen proto a jen natolik, abychom si včas uvědomili, že je to pouhá falešná představa, jejíž nereálnost jsme přišli odhalit, ne se v ní utopit.

Celé lidstvo velmi trpělo a stále více a více trpí ze svého omezeného pohledu na Vesmírné zákony a ze své nevědomosti v uplatňování Vesmírných zákonů ve svém každodenním životě. Toto bylo nepotřebné, ale lidstvo se rozhodlo zvolit si omezení a vlastní nevědomost namísto svobody, pravdy a růstu v milujícím a vyživujícím prostředí blahobytu a neskonalé krásy.

 

My v Telosu jsme obklopeni nejláskyplnějším, nanejvýš vyživujícím a pozitivním prostředím. Vědomě jsme ho pro sebe vytvořili, protože jsme poznali účinky jiné - opačné volby. Vy na povrchu jste již také dostali spoustu příležitostí je poznat, avšak stále jako celek nesměřujete k vytvoření a obnovení Dobra, jednoty, harmonie a dostatku na Zemi. Pokud byste si tak svobodně zvolili, čeká také vás již brzy stejně milující a mírové prostředí, v němž můžete bezmezně rozvíjet své dokonalé a jedinečné bytí.

A ti z vás, kteří si zvolí směr opačný, také dostanou, co požadují. Budou od vás odděleni, nastoupí život ve světech nižších dimenzí, mnozí zůstanou zde v temném vesmíru, v záporné, minus třetí dimenzi bytí. Zde budou moci dále pokračovat ve svém nuzném, avšak preferovaném životě a volit si dále strach, chudobu, zoufalství, nedostatek, zlost, nenávist, oddělenost, trest i omezenost, nadvládu či poddanství, zcela dle libosti.

Nikdo nepřijde zkrátka, svobodná vůle a volba nemůže být nikdy nikým zrušena. Těšíme se na ty z vás, kteří si zvolí PRAVÝ život v pozitivních, pravých světech Stvořitele Prvotního všeho a všech, kde se setkáme v hojnosti, zdraví, absolutní kráse a všeobjímající Lásce se všemi, kdož takto žijí.

Tak pojďte s námi, s námi všemi zde v Telosu, protože my putujeme všichni společně jako JEDEN spolu s naší Matkou Zemí směrem vstříc Stvořiteli a Jeho Lásce. Pojďte a setkáme se v páté dimenzi Nebe zářivého Vesmíru. Očekáváme váš příchod. Modlíme se za váš velký úspěch, za další šíření SVĚTLA, které vidíme plout po povrchu Země stále jasněji.

VYDRŽTE, drazí pozemšťané, a provázejte své bratry a sestry na cestě k Pravdě a Lásce. Co vás čeká, dojdete-li cíle, nelze ani slovy popsat. Lze to "pouze" CÍTIT.

 

 

 

BOŽÍ PLÁN PRO NÁS VŠECHNY

 

Vědomí Pána Ježíše Krista

 

Věřte, že v Telosu je jasné Světlo. Své životy žijeme Světlem Boha VYZAŘOVANÝM Z NÁS. Vše, co myslíme a činíme, provádíme se záměrem Božího plánu. Vše, co cítíme, naplňuje a transformuje Boží plán. Vše, co řekneme v naší řeči, představuje Boží plán. Naše životy jsou zcela spojeny s Božím plánem pro Zemi. Proto jsme se inkarnovali v Telosu. Inkarnovali jsme se tady, abychom udržovali Boží plán na Zemské rovině, dokud v něm budete moci vy na povrchu pokračovat.

 

Boží plán je také součástí vašich životů. Jakmile se NAPOJÍTE na Zdroj ve svém Nitru, pak i vy budete vědomě vyzařovat jasnost Boha a vše vám bude objasněno. Vše je pro vás připraveno. Cesta je dlážděná z ulic Telosu a nyní je řada na vás, abyste kráčeli ve Světle, abyste přivedli Boží plán na povrch, kde vaši bratři a sestry čekají s nadějí na "druhý příchod" Pána Ježíše Krista.

Vy všichni jste nepostradatelné zdroje Světla nesoucí vědomí Pána Ježíše Krista ve svých duších. Jen je potřeba si to uvědomit, probudit se a vysvobodit se z pasti ovládání negativním stavem, který vládne zóně vymístění a tedy i vaší Zemi. Jeho síla je však dána pouze tím, co mu dovolíte. Jakmile řeknete dost, pak negativní stav a jeho síla končí. Pak Světlo a vaše Láska vyjádřená ve vašem "dost" prosvětlí vše a odhalí to, co negativní stav ukryl pod své tmavé pláště lži a falší. Vy jste Pán Ježíš Kristus, a přišli jste znovu v této inkarnaci, abyste přinesli energii Pána Ježíše Krista na Zemi, kde může proniknout do všech životních forem.

 

Tak se nepodceňujte, nevzhlížejte ke druhým, aby změnili váš život. Nebojte se plně si uvědomit svou božskost. Protože jste to vy, moji drazí bratři a sestry, kdo přinese Světlo Vzestupu na celou Zemi. A my tady v Telosu pracujeme bok po boku s vámi, abychom naplnili Boží plán pro tento věk. Dáváme vám lásku, dáváme vám Světlo, den za dnem. Jen se zaměřte na nás tady v Telosu, a můžete vědomě cítit toto partnerství a sílu, která k vám neustále proudí.

 

Čekáme na vaše vědomé spojení se s námi (Přátelé z vnitřní Země jsou velmi šťastni, když s nimi začnou lidé telepaticky komunikovat, velmi se na to těší a čekají na rozhodnutí každého zde na povrchu, zda s nimi ve svém milujícím srdci naváže upřímný kontakt - pozn. zpracovatele.) a na čas, kdy se sami rozhodnete navštívit nás tady v Telosu. Pak opravdu budeme jediné SVĚTLO vyzařující ze Země, a celý Kosmos bude zářit. Naše láska vychází k vám ve velkém projevu Světla.

Použití Vaší Božskosti na navigaci

 

Jsme potěšeni z toho, že jsme tady s vámi v tomto okamžiku Zemského hvězdného cyklu. Cesta Země přes hvězdné nebe vede stále blíže k Bohu - k Boží přítomnosti, která zcela naplňuje celý nekonečný Vesmír. Bůh je všude, ve všem, je vším, co JE, obklopuje všechno a prostupuje vším. Není nic, co by existovalo bez přítomnosti Boží, bez Boží energie, bez Věčnosti Světla. Vše, co existuje, je Bůh.

My v Telosu jsme toto poznali před mnoha věky a toto poznání nám umožňuje jít stále hlouběji a prohlubovat skutečnou moudrost, která nám umožňuje, abychom postupovali ve svém duchovním vývoji výše. Bůh je v každém z nás. Je ve všem, co kdy bylo, je a bude. Není nic, co by nebylo Bohem. Vědomé poznání této skutečnosti změní váš život. Změnil život nás všech pod Zemí. Jakmile docházíme k tomuto poznání, začínáme využívat nekonečný význam a větvení souvislostí v našich denních životech v náš prospěch, což nám přináší nepoznanou radost a bohatství.

 

Život je totéž, co Bůh. Je to jedno a totéž. Jakmile si to uvědomíme, zachycujeme podstatu života, dotýkáme se jí a začínáme ji nekonečně prožívat. My toto své vědomí Božskosti, které cítíme a prožíváme v každém okamžiku svého bytí, používáme jako navigace k cíli naší duše pro inkarnaci. Používáme svou božskost, aby nás vedla správným směrem na cestě naší duše do větších a větších výšek, až dosáhneme naplnění plánu naší duše pro tuto inkarnaci.

Vy také můžete využít tohoto klíčového poznání vaší božskosti - ostatně proto jste tady také přišli - božskosti, která vás povede přes překážky vašeho života a pomůže vám v navigaci na cestu Světla, jejíhož cíle vaše duše v této inkarnaci touží dosáhnout. Protože toto je velmi mimořádná inkarnace, její výsledek - pokud zvolíte cestu Světla - vás povede přímo do náruče Božského světla.

 

Tak cestujte s námi směrem k Bohu, prožívejte a poznávejte svou božskost na každém kroku své cesty, jak kráčíme společně, jeden krok "zdola" a jeden krok "shora", v Božské chůzi svých životů, setkáme se jako JEDEN ve hvězdách.

 

Proč je na Zemi dnes tak mnoho lidí?

 

Nacházíme se pod Mt. Shasta v slunné Kalifornii, kde žijeme naše dlouhé životy v harmonii a míru. Vy také budete žít dlouhé životy, když vejdete do fotonového pásu Světla a přijmete jeho živé paprsky zdraví a dlouhověkosti.

 

Dostanete plnou podporu, dříve než tento čas vstupu dorazí. Věřte, že jste v této době na Zemi proto, abyste pomohli celému lidstvu při jeho vstupu do fotonového pásu a následně s převibrováním planety do plus páté dimenze Nebe. Všechny duše inkarnované z Nebe v této době tak činí s plným pochopením toho, co se stane. Blíží se velká událost a duše inkarnované z Nebe chtějí být aktivními účastníky a pomocníky tohoto "konce časů". To je důvod, proč Nejvyšší stále umožňuje inkarnaci duší z Nebeských světů, byť se blíží "konec".

Toto vše je zároveň neustále v souladu s tím, jak postupuje ve svém konání na Zemi negativní stav. Jak víte, tato "naše" planeta Země je v záporné dimenzi v zóně vymístění, je planetou Nula, kde mimořádně a dočasně (se svolením Nejvyššího) koexistuje pozitivní a negativní stav zároveň (klíčové informace o aktivaci negativního stavu nabízíme v záložkách tohoto webu - Lidská duchovnost, Proč jsou problémy a nemoci, Pravý život a dalších). Vzhledem k důležitosti zodpovězení klíčové otázky, jejíž položení bylo příčinou i důsledkem samotné aktivace negativního stavu (blíže v uvedených záložkách), Stvořitel zachovává potřebný poměr (vyrovnaný není zapotřebí) Světla a Temna na Zemi, aby mohl být naplněn smysl celé této Události, jaká nemá ve Vesmíru obdoby. Negativní stav, jež zde vládne, se pečlivě stará o to, aby měl zajištěn dostatek duší (inkarnovaných lidských bytostí), které budou realizovat jeho pekelné plány. Negativní stav stále věří tomu, že nad Stvořitelem zvítězí. A tak jako šílený řídí inkarnace svých pekelných duší (z temných světů, kde se na svá negativní poslání tyto duše dle potřeb negativního stavu více či méně důkladně připravují) a v konečném důsledku přemnožování lidstva na Zemi. Již nyní hostí milovaná Země extrémně nadpočetné množství lidských bytostí, než kolik bylo v plánu pro naprosto harmonický život všech v Jednotě, Lásce, Zdraví, hojnosti a dostatku. A to vše zapadá do plánu negativního stavu. Právě přemnožené lidstvo, resp. zástupci negativního stavu, se neustále pečlivě starají o to, aby na konkrétních místech planety Země byl uměle vytvořen a udržován nedostatek, nerovnost, nedostatek, bída, utrpení. Jako šílený řídí negativní stav inkarnaci svých negativních duší, jen aby měl dostatečně "nabito" na splnění svého záměru. Na to však naštěstí reaguje prozřetelnost našeho milovaného Stvořitele, který neustále zachovává (ne půl na půl, to není zapotřebí, Světlo je silnější) poměr duší inkarnovaných z obou světů tak, aby byl na Zemi zachován také zdroj Světla, pro ty, kteří si jej ze své svobodné vůle chtějí ZVOLIT. Je tak zachována možnost VOLBY PRO KAŽDÉHO. Každý má v každém okamžiku svého života možnost zvolit si Světlo - Pravdu a Lásku pro svůj život (jejichž zdroj - pozitivní duše inkarnované z pozitivních, nebeských světů zde na Zemi musí být zachován právě pro tuto možnost volby a zachování svobodné vůle a volby), nebo tmu, lež a negativní stav.

Jak může každý vidět a vycítit v každodenním životě, mnohem více je na Zemi inkarnováno duší z negativních, temných světů (odsud je doslova "tlačenice"). Temná strana na Zemi vládne a je to součást jejího velkého plánu. Pro důkazy nemusíte chodit vůbec nikam. Proto je Země tak zpustošená, proto žijí lidé v bezpráví, nedostatku, nemocech, otroctví (ano, otroctví existuje stále, dokonce je nyní "moderní", natolik sofistikované, že si jej ani neuvědomujete - i vy jste otroci svých pánů, pro které denně otročíte jen proto, abyste měli na zajištění základních životních potřeb), podřízenosti, hladu, nenávisti, závisti a strachu. Lidstvo 21. století, které samo sebe nazývá "vyspělé", neumí (lépe řečeno nemá vůli... nebo snad něco jiného?) vymýtit hlad, chudobu, nemoci, nerovnost a utrpení ze všech koutů svého společného domova - planety Země, která všem poskytla naprostý dostatek všeho pro harmonický život v míru, dostatku, hojnosti a zdraví. Jak rozpolcené lidstvo je, jak nevědomé o tom, že je JEDNOTOU se všemi a se vším, jednotou, která jediná zaručí každému jeho členu věčný život v dostatku, radosti, míru a harmonii. Proto se stále válčí, proto STRACH - nejsilnější zdroj hrubých vibrací a nejkvalitnější výživa pro ještěry z pekel (negativní stav) ovládá a řídí veškeré vaše jednání. Jen se zamyslete, lidé, nad svými pocity. Jen je zaslechněte, neposloucháte je, protože víte, že byste mohli zaslechnout pravdu. Pravdu o vás a vašem zoufalém životě, jehož se nejprve musíte sami vědomě vzdát, abyste zažili ráj.

(Duše inkarnované na Zem z temných světů (mnohem více) přicházejí na Zem s jediným hlavním úkolem: škodit, klamat, lhát, svádět na scestí (např. skrze politiky a další vůdčí osobnosti ve všech společenských systémech), být zdrojem hrubých vibrací (lžou, uplatňují svou moc a nadřazenost, honí se za bohatstvím, kradou, holdují si v alkoholu, kouření, drogové závislosti, ale také například "umělci" a jejich pekelné "umění" (hudební, výtvarné, filmové...), které ovládá svými hrubými vibracemi masy lidí) a v konečném důsledku bránit této velké události - bránit Světlu zvítězit. Negativní stav nyní ještě chvíli bude potřebovat zachovat množství "svých" duší k zajištění zahájení konečného zúčtování. Již nyní však nastupuje fáze, kdy má dostatek a v jeho dalším zájmu JE postupná eliminace přemnoženého lidstva a jeho totální kontrola (volí nástroje jako VAKCINACE, CHEMTRAILS, HAARP, FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL, TRÁVENÍ VODY A PŮDY, ČIPOVÁNÍ - lidé, začněte se zajímat, jedná se POUZE O VÁS A O VAŠE DĚTI)

Vše je neustále v naprostém souladu se svobodnou vůlí lidstva. Co si lidstvo volí, to prožívá. Jakmile si zvolíte LÁSKU a pozitivní život v pravdě a míru, pak to vše budete také prožívat.

Zcela v souladu s tím, jaký život si svobodně volí každý jeden z vás, pozemšťanů, tento Konec časů, k němuž lidstvo dospívá, lze přivítat s láskou a radostí, nebo strachem, zmatkem a úzkostí. Volba je na vás.

Pozn. zpracovatele: Existuje mnoho variant, jak může přechod do vyšších vibrací na Zemi probíhat, některé varianty byly lidem zjeveny v podobě vizí - například katastrofy, pohromy a jiné, neznamená to však, že se to stane na 100 %, jsou to varování lidem, že si takto, jak teď žijí, a co sami dovolují, vybírají tuto variantu života v nadcházejícím období. Ale lidé mají možnost a volbu za pomocí lásky Stvořitele a svými pozitivními činy a životem vše změnit. Mají obrovskou sílu v sobě, ale jsou druhou stranou (temnými bytostmi) udržováni v negativitě a v pasivitě, protože jsou tak snadno ovladatelní pro jejich sobecké účely. Vše opravdu záleží na nás všech, co dovolíme druhé straně a zda si je budeme stále negativním životem a myšlením PŘITAHOVAT K SOBĚ a DOVOLOVAT jim zde PŮSOBIT. Pochopte, milí lidé, když začne celé lidstvo VYZAŘOVAT LÁSKU, VŠE SE ZMĚNÍ ,A TO VELMI RYCHLE, a druhá strana, tyto temné entity budou muset ODEJÍT.

 

Když velká většina lidstva bude v srdci děkovat Stvořiteli za pomoc planetě Zemi a bude se snažit žít svoji božskost - dobro, lásku, mír, pravdu, moudrost - přirozenost Stvořitele, bude Zemi a celému lidstvu velmi a velmi pomáháno. To se děje i teď, kdy například Adama a mnoho dalších milujících a nádherných bytostí z Telosu, ale i mnoho pozitivních bytostí z Aštarových a Ptaahových lodí pomáhají při katastrofách na Zemi, odstraňují chemické zamoření, jak v naší atmosféře, tak i na zemi v půdě a jiné, co my nejsme schopni vidět a vnímat, ale jen do určité míry, aby bylo možno zde ještě nějakou dobu žít a lidstvo mělo i zpětnou vazbu. Jak nám bylo sděleno, ještě je na Zemi velmi málo lásky a pozitivních lidí je také velmi málo. Tímto se apeluje na každou duši, aby se obrátila ke Světlu Lásky Stvořitele a vytrvala na své cestě za Světlem a láskou - zpět domů, do Pravého Stvoření Stvořitele Nejvyššího, odkud jsme původně všichni vzešli. Více o tom také v knize „NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA“ (ke stažení na tomto webu v záložce Čteníčko nebo na webu www.vesmirni-lide.cz).

 

Doporučujeme, abyste se na svůj svět dívali pohledem upřeným k Bohu, zatímco kráčíte po Zemi. Protože Bůh má plně vše pod kontrolou, a vy všichni jste v jeho ochranných rukou. Není se čeho bát, výsledkem přechodu Země do Světla páte dimeze Nebes bude jen radost a nesmírné štěstí pro všechny, kdo si tak zvolí.

 

Takže, moji bratři a sestry, buďte si vědomi svého Zdroje - svého Světla. A buďte si vědomi nás, vašich bratrů a sester v Telosu a zavolejte nás, když potřebujete, protože jsme tu pro vás. Jsme tu pro vás, abyste se na nás mohli spolehnout. Kdykoliv se cítíte zmateni, jen mě zavolejte a já uchlácholím vaše srdce a potěším vaši mysl.

Moje láska je s vámi všemi.

S láskou Adama.