To jsou oni.

To jsou ti, kteří již velmi brzy vtrhnou na Zemi a nebudou svůj příchod tentokrát - neboť naposled - vůbec skrývat.

Budou se vydávat za spasitele. 

Budou léčit. Budou nabízet bohatství, slávu i MOC. 

Budou se většině z vás líbit.

Davy lidí jim uvěří. Davy lidí s nimi půjdou na jejich planety. Davy lidí zahynou.

Když Vám to ještě neřekli ti, kteří Vás ovládají, pak Vám to povíme my.

My, kteří neovládáme Vaši mysl, jako to umí ONI.

MY TO TOTIŽ NEUMÍME.

Přátelé,

dospěli jsme do fáze života na planetě Zemi, kdy se lidstvo topí v nevědomosti a lži tak intenzivně, jako nikdy dříve. Lidé v každém okamžiku svého života prožívají falešné představy, které si sami utvořili a kterým tedy věří. Falešnou představou o podmíněnosti života počínaje až po představu o tom, že nemáme a nepotřebujeme nic vědět - včetně skutečné Pravdy - konče.

Onu zásadní nevědomost si lidé - obyvatelé planety Země - velice pečlivě pěstují a neustále se zdokonalují v bytí v této nevědomosti.

DAŘÍ SE JIM.

LIDSTVO NEZAJÍMÁ JIŽ TÉMĚŘ NIC NEŽ MATERIÁLNÍ SVĚT A VŠECHNY JEHO ASPEKTY.

MATERIÁLNÍ SVĚT, KTERÉMU UVĚŘILI, ŽE JEJ POTŘEBUJÍ KE SVÉMU PŘEŽITÍ.

Nevědomost je základní předpoklad, který musí být lidstvem splněn, aby negativní entity mohly dokonat svůj plán.

Tento předpoklad je SPLNĚN.

Dílo se jim zatím daří, směle a důrazně pokračují po své cestě k vysněnému cíli.

A nikomu to zatím příliš nevadí...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznamte se s cílevědomou prací NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH RAS

...čipování věcí, zvířat a nakonec lidí...

...únosy lidí...

...ovládání mysli a chování lidí pomocí antén...

...cílená otrava lidstva - smrtící chemtrails...

spolupráce s A. Hitlerem a mnoha dalšími bývalými i současnými světovými vůdci!

...války naoko vzniklé "přirozeně", "z vůle tamních obyvatel"...

...ovládání světa pomocí hrstky nejovládanějších přisluhovačů negativnímu stavu - mocných tohoto světa...

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

PODPIS:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé,

informace o nebezpečných mimozemských entitách (a jejich práci pro = proti lidstvu, proti každé živé bytosti), které Vám chceme předat, jsou tak zásadní pro život KAŽDÉHO poZemšťana, že je zcela nezbytné, abyste se s nimi seznámili dříve, než se s Vámi přijdou seznámit samy tyto entity.

DŘÍVE NEŽ PŘIJDOU A NEŽ ZAČNE PEKLO NA ZEMI, pod jehož kotel lidstvo každý den dobrovolně přikládá.

LIDSTVO SE NESMÍ "NIKDY" DOZVĚDĚT PRAVDU - toto je klíčový zákon všech MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA, KTEŘÍ JSOU TÉMĚŘ DOKONALE OVLÁDÁNI TĚMI ještě MOCNĚJŠÍMI - MIMO TENTO SVĚT. A mezi ně patří také negativní mimozemské rasy, ještěři z pekel, další negativní entity a samozřejmě tvůrci veškerého zla - tvůrci VEŠKERÉHO NEGATIVNÍHO STAVU, který DOČASNĚ existuje - PSEUDOTVŮRCI.

LIDSTVO se s největší PRAVDĚPODOBNOSTÍ NEDOZVÍ VČAS PRAVDU.

Jediný důvod: NECHCE SE DOZVĚDĚT PRAVDU.

LIDSTVO JEŠTĚ NEPROJEVILO OPRAVDOVÝ ZÁJEM DOZVĚDĚT SE PRAVDU.

Zajímavé? Divné? Nevídané?

NORMÁLNÍ.

TYPICKÉ pro ovládané lidstvo.

KDYBY LIDÉ CHTĚLI ZNÁT PRAVDU, ze které sami vzešli a kterou sami JSOU, PAK BY JI UŽ ZNALI.

Pravdu má každý člověk ve své DUŠI, tedy ve své PODSTATĚ, která jediná člověka určuje.

A žádná duše nemá žádný důvod ji sama před sebou skrývat. 

Takže: Proč 98% obyvatel planety Země PRAVDU NEZNÁ? Proč 98% poZemšťanů Pravdu odmítá, třebaže tím odmítá sebe samé?

Odpověď znáte, přátelé: JSOU DOKONALE OVLÁDÁNI!!!

Kým? Odpověď znáte, přátelé...

Pokud se dopustí negativní stav chyby a jedinec si všimne něčeho, co by jej mohlo upozornit na PRAVDU, pak negativní strana samozřejmě chybu ihned "napraví" - nasadí na jedince další ovládací program, který "spraví" ten předchozí:

Jedinec se prostřednictvím svého pseudoMOZKU (pseudomozek - dílo pseudotvůrců a důležitý cíl jejich ovládání) ujistí, že nemůže být jinak něco, co bylo tisíciletí "pravda". MYLNĚ se bude domnívat, ŽE tisíciletá pravda nemůže být nepravdou a že by stejně nemohl ZAKROČIT A ZMĚNIT TO, co se mu stejně "jen asi zdá"... Jak by vypadal... V dnešní době....

"Přece nejsem blázen...", ukončí ovládaný člověk svou šanci na přežití a pokračuje dále ve svém pseudoživotě.

Negativní stav si oddechl...

Všechno je jinak.

 

Je naší povinností (a naším posláním) poskytnout Vám PRÁVĚ TEĎ VŠE, co víme a na co jsme se rozpomenuli, bez ohledu na sílu negativního stavu, který každého, kdo o něm hovoří či se na něj napojuje svými myšlenkami o to více útočí a ovládá.

Pro záchranu každého poZemšťana je klíčové vědět co nejvíce informací o těch entitách, které Vás od vzniku negativního stavu (blíže viz Pseudotvůrci) ovládají a které chystají celému světu čipovou past, tedy KONEC ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI VE 3. DIMENZI, v zóně vymístění.

Mezi tyto negativní entity patří především NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ entity, rasy, civilizace, které - ať vědomě chceme nebo nechceme, ať v ně věříme, nebo nevěříme - ovládají v každém okamžiku životy všech poZemšťanů.

JE TO JEJICH PRÁCE. JE TO JEJICH ÚKOL. JE TO JEJICH PŘÁNÍ.

POKUD SE MLUVÍ O MIMOZEMŠŤANECH, PROČ SE MLUVÍ JEN O TĚCH JEDNĚCH, CO JSOU NEBEZPEČNÍ, CO UNÁŠEJÍ LIDI, CO NÁM URČITĚ NEPŘINESOU NIC DOBRÉHO, KTERÝCH JE TŘEBA SE BÁT a raději o nich nevědět?

Také Vás to napadlo, přátelé? Pokud se setkáte s jakoukoli informací o "mimozemšťanech", mimochodem "odtajněnou" téměř vždy jen tu, která "odtajněna" být chtěla a mohla, POKAŽDÉ pak MÁTE tu čest slyšet a vidět POUZE zástupce NEGATIVNÍCH mimozemských ras. Většinou jsou Vám nabízeny nejrůznější podoby "těch s velkýma, tmavýma očima", dlouhorukých, hubených a hrůzu nahánějících bytostí těžko rozlišitelného pohlaví, jako ze sci-fi filmu vystřižených.

Jak je možné, že NIKDO z těch, kteří zveřejňují tyto "terna" nezachytil, nesetkal se také s mimozemskými civilizacemi POZITIVNÍMI? Není to přinejmenším podezřelé? Lidstvo je tak udržováno ve falešné iluzi, že pokud chce věřit existenci mimozemských civilizací, tak dobře (když už je to venku), ale AŤ VĚDÍ JEN O TĚCH ZLÝCH.

PROČ?

Odpověď znáte, přátelé. HODÍ SE TO DO PLÁNU MOCNÝCH. POSÍLÍ TO MOC VAŠICH VLÁD NAD VÁMI.

POSÍLÍ TO VÁŠ STRACH.

BUDETE VÍCE POSLUŠNÍ.

VE JMÉNU vlastní BEZPEČNOSTI SE NECHÁTE OČIPOVAT. 

 

NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ SE ZAČÍNAJÍ HODIT DO PLÁNU MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA.

obr.: Paul Hellyer: Přinejmenším čtyři druhy mimozemských ras navštěvují planetu Zemi již tisíce let

 

Jak už však víte, přátelé, VE VESMÍRU NEŽIJÍ JEN NEGATIVNÍ BYTOSTI. TO BYCHOM UŽ ŽÁDNÝ VESMÍR NEMĚLI, vzájemně by se již všichni dávno úspěšně zlikvidovali. To je asi jasné, viďte, přátelé.

 

VEŠKERÝ ŽIVOT JE MOŽNÝ POUZE SKRZE POZITIVNÍ, PRAVÉ BYTÍ.

VEŠKERÝ ŽIVOT JE MOŽNÝ POUZE S EXISTENCÍ PLATNÝCH UNIVERZÁLNÍCH, KOSMICKÝCH ZÁKONŮ.

VEŠKERÝ ŽIVOT JE LÁSKA.

MUSÍ EXISTOVAT LÁSKA, ABY EXISTOVAL ŽIVOT.

VESMÍR JE OBYDLEN PŘEDEVŠÍM LÁSKYPLNÝMI, POZITIVNÍMI MIMOZEMSKÝMI CIVILIZACEMI, KTERÉ SVOU LÁSKOU UDRŽUJÍ a PRODLUŽUJÍ VEŠKERÝ ŽIVOT NEJEN NA této naší PLANETĚ ZEMI (v temných vesmírech, v záporné, minus třetí dimenzi).

O TĚCHTO POZITIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍCH SE NIKDY OD SVÝCH VLÁD NEDOZVÍTE.

TYTO POZITIVNÍ VESMÍRNÉ CIVILIZACE JSOU PRO MOCNÉ TOHOTO SVĚTA (nyní pomineme mocné mimo tento svět) TRNEM V OKU. TYTO POZITIVNÍ VESMÍRNÉ CIVILIZACE BY TOTIŽ MOHLY LIDEM ŘÍCI SKUTEČNOU PRAVDU.

 

LIDÉ SE NESMÍ DOZVĚDĚT, ŽE ŽÍT LZE ÚPLNĚ JINAK.

V NAPROSTÉ LÁSCE, HARMONII, DOSTATKU, RADOSTI A ŠTĚSTÍ.

BEZ PENĚZ, BEZ MOCI, BEZ VLÁD, BEZ OMEZENÍ A ZÁKONŮ ZNEMOŽŇUJÍCÍCH JIM BÝT TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JSOU.

LIDÉ SE NESMÍ DOZVĚDĚT, ŽE SAMI MAJÍ MOC NAD VŠÍM.

LIDÉ NESMÍ VĚDĚT, ŽE NEPOTŘEBUJÍ nad sebou "MOCNÉ", KTEŘÍ JIM VLÁDNOU. Jestliže by to lidstvo vědělo, PAK BY PŘESTALO BÝT POSLUŠNÉ, PAK BY NEBYLO KOHO OVLÁDAT, PAK BY SE VŠECHNO (tedy falešný pseudoživot, který považujeme za reálný) ZHROUTILO.

Nebylo by koho OVLÁDAT, nad kým vládnout. VŠICHNI BY SI BYLI ROVNI. VŠICHNI BY MĚLI VŠECHNO. VŠICHNI BY BYLI NAPROSTO ZDRAVÍ A ŠŤASTNÍ. NEBYLO BY KOHO ZOTROČOVAT.

PAK BY MOCNÍ POZBYLI MOCI.

PAK BY NASTAL MÍR A ŘÁD.

Tak tedy stále platí zásada negativního - současně vládnoucího - stavu:

LIDSTVO SE MUSÍ UDRŽOVAT V PŘESVĚDČENÍ, ŽE MIMOZEMŠŤANÉ JSOU POUZE JEDNI - TI, KTEŘÍ NÁS CHTĚJÍ NAPADNOUT. TI, KTEŘÍ NA NÁS CHTĚJÍ ZAÚTOČIT. EXISTUJÍ POUZE ZLÍ, NEBEZPEČNÍ MIMOZEMŠŤANÉ A S TĚMI SI MY, MOCNÍ TOHOTO SVĚTA, KTEŘÍ VÁM VLÁDNEME, nějak PORADÍME.

LIDSTVO SE MUSÍ UDRŽOVAT VE STRACHU, aby bylo stále DOBŘE OVLADATELNÉ (jeden z cílů vůdců tohoto světa).

 

Když už se tedy dostanou některé důkazy o existenci mimozemských bytostí na veřejnost, pak musí mocní tohoto světa pod vedením mocnějších mimo náš svět přistoupit k plánu "B":

"UKOJÍME TOUHU LIDÍ PO INFORMACÍCH A UZNÁME TEDY, ŽE POKUD MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE EXISTUJÍ, PAK pouze NEGATIVNÍ. Ty, které nám chtějí ublížit.

O žádných jiných bytostech se nemáme dozvědět. Co kdybychom zjistili, že existují další vesmírné bytosti, které jsou na mnohem vyšší duchovní a technologické úrovni a které by nás mohly skutečně vysvobodit ze všech našich současných problémů v našich rodných zemích? Co kdybychom zjistili, že všechny problémy lidstva lze vyřešit BEZ uplatňování MOCI A existence VLÁD? CO kdybychom se přesvědčili, že nepotřebujeme žádnou vládu ani žádnou válku k tomu, aby byl v naší rodné zemi mír a láska? Co kdybychom nemuseli otročit pro základní životní podmínky - pro HOLÉ PŘEŽITÍ, tak, jako je tomu v pozitivních světech vesmírných přátel, kde neexistuje podmíněnost a kde mají všichni všechno?

CO KDYBYCHOM ZJISTILI, ŽE NEPOTŘEBUJEME PENÍZE ANI HMOTNÉ STATKY K NAPROSTÉMU ŠTĚSTÍ A BOHATSTVÍ?

CO KDYBYCHOM ZJISTILI, JAK MŮŽEME ZÍSKAT ZPĚT SVÉ ABSOLUTNÍ ZDRAVÍ, KTERÉ JSME VŽDY MĚLI?

NE, NE, NE, tohle nemáte zjistit, přátelé. Vy nemáte mít ani ČAS to zjistit. O to se dobře starají. Naprosto všichni. NIKDY VÁM NIKDO NEPOVÍ, ŽE EXISTUJE VYSPĚLÝ ŽIVOT NA JINÝCH PLANETÁCH, kde neexistují války, moc, neštěstí ani nemoci.

TO MUSÍTE ZJISTIT SAMI. ROZPOMENUTÍM SE.

ZAPOMNĚNÍ VAŠEHO PŮVODU BYLO NUTNOU PODMÍNKOU VAŠÍ POZEMSKÉ INKARNACE.

INKARNOVALI JSTE SE DO FYZICKÉHO SVĚTA A SLÍBILI JSTE, ŽE SE STIHNETE ROZPOMENOUT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tedy pojďme si říci také o těch mimozemských rasách, o kterých poZemšťané už MOHOU něco vědět, o kterých se již brzy budou moci "beztrestně" dozvědět všichni, neboť to bude součást poslední fáze ovládnutí života na Zemi samotnými Ještěry z pekel (očipování a úplné zotročení lidstva).

ONI TOTIŽ PŘIJDOU. AŽ TO BUDE V JEJICH ZÁJMU, PAK VTRHNOU NA PLANETU ZEMI A ZAHÁJÍ NEJINTENZIVNĚJŠÍ ČÁST SVÉ RELATIVNÍ NADVLÁDY.

NEPŘIJDETE O TO.

URČITĚ VÁM TO NEUJDE.

BUDE TO VELKOLEPÉ.

PRO DRTIVOU VĚTŠINU POZEMŠŤANŮ TO BUDE VELKOLEPÝ KONEC JEJICH VELKOLEPÉHO, NEGATIVNÍHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA.

... Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.

(Zjevení 13: 16-18)

INFORMACE O ŠPINAVÉ PRÁCI NEGATIVNÍHO STAVU (V ČELE S PSEUDOTVŮRCI A NÁSLEDNĚ NEGATIVNÍMI MIMOZEMSKÝMI RASAMI, které ovládají a řídí naprosto VŠE na naší Zemi) JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE KAŽDÝ JEDEN Z NÁS, nabízíme v dalších záložkách tohoto webu ("Ovládací programy", "Čipová totalita", "Za oponou" a další).

 

KLÍČOVÉ INFORMACE O TOM, CO JE NEGATIVNÍ STAV, JAK A PROČ BYL AKTIVOVÁN A JAKÝ JE JEHO KONEČNÝ CÍL NABÍZÍME především v záložkách "LIDSKÁ DUCHOVNOST", "PROČ JSOU PROBLÉMY A NEMOCI", "PRAVÝ ŽIVOT", "ZRADA KŘESŤANSTVÍ". Pro pochopení vašeho vlastního postavení v tomto (pozemském) životě jsou tyto informace naprosto zásadní.

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...