Vzkaz z vyšší dimenze pro světelné pozemšťany

předává Mari, swaruu

přijato a zpracováno pozemšťany

 

Pokud přijímáte tento vzkaz, ať už v jakékoli podobě, s největší pravděpodobností také v noci vzhlížíte ke hvězdám a přemýšlíte, zda jste hvězdné semínko, říkejme "světelná bytost", zda pocházíte nebo nejste ze Země. Možná vás také napadá, zda je váš nadpozemský pocit jen vaším přáním, nebo je to čistá fantazie. Máte pocit, že pocházíte ze Země, protože ji milujete a cítíte, že je to váš domov, ale je vám velmi smutno, že se na ní necítíte bezpečně a láskyplně, že je v její společnosti tolik věcí špatně, tolik nepravosti, lží a klamu všude kolem vás...

Můžete také cítit svůj původ mimo tuto planetu, z velké dálky, odkud a kam často směřuje váš vnitřní pocit, který vám napovídá, že někde jinde je váš skutečný domov, zatímco vy se tady na planetě Zemi snažíte přizpůsobit a bránit se pocitu, že jste úplně mimo. Energie zde je hustá a snadno se cítíte oslabeni, když nedobrovolně absorbujete energii všech kolem vás a okolního prostředí. Mísí se s vaší vlastní, vytváří ve vás chaotický pocit, který nechcete, a nutí vás utéct a zakuklit se ve vašem oblíbeném úkrytu.

Můžete mít pocit, že jste sami, že nikoho nezajímají stejné věci jako vás a přátelé a rodina vás neustále kritizují za to, jak přemýšlíte a jak jste jiní či v mnohém neschopní. Někdy se vás snaží uvést do pocitu, že je s vámi opravdu něco v nepořádku, někdy vás dokonce chtějí vzít na terapii, abyste se mohli "normalizovat" a naučit se žít "normálně".

Zjistila jsem, že jediná věc, která je v tomto světě skutečná, jste vy, kdo přemýšlí a pozoruje. Pokud se cítíte jako světelný člověk, pokud máte to vnitřní vědění a strach z toho, jak špatně byste se mohli cítit, kdyby to nebyla pravda, pak jste hvězdné semínko, světelná bytost. Je to něco, co prostě hluboko uvnitř víte a nikdo nemůže argumentovat jinak. Možná vám nerozumí, nebo mohou tvrdit, že neexistuje žádný důkaz, jak to obvykle dělají, nebo vám na rovinu řeknou, že vás znají celý život, možná byli dokonce svědky, jak jste se narodili, a argumentují tím, jak se mýlíte, když fantazírujete o příslušnosti ke hvězdám, k vyšším světům, o svém pravém, skutečném domově, o Stvořiteli, o mimozemských bytostech nebo o tom, že vy sami nejste tím, za koho vás považují. Důležité je, co sami víte o tom, kdo jste, svým nejhlubším vnitřním pocitem, který nikdo, ani vy, nemůžete potlačit ani popřít. Jste jediní, kdo zná svou pravou identitu, a pamatujte, že tělo nedefinuje, co a kdo jste uvnitř.

Nebo se možná ani neidentifikujete jako světelná bytost, možná prostě procházíte silným duchovním probuzením, nebo možná ani nechcete věřit v mimozemské světy a jejich obyvatele, ale přesto stále trpíte důsledky toho, že jste jiní. Světelný člověk vždy ví, že je, a i když vstoupil do života na Zemi bez paměti na své minulé životy nebo jen mála z nich, vymazání paměti je pouze povrchní na bezprostřední vědomé úrovni mysli. Ale hluboko uvnitř, v podvědomí a nevědomí, tam je všechno vědění a pravda a všichni světelní lidé to cítí.

Nepotřebují přímou detailní paměť svých minulých životů, kdekoli ve Vesmíru je prožili.
Nemít žádné vzpomínky na minulé životy je žádoucí a přirozenou součástí života na Zemi, i když existují lidé, kteří mají vzpomínky na své minulé životy do té či oné míry probuzeny. To však není vůbec podstatné, nemá to význam pro váš duchovní růst, spíše naopak. Mnohdy to může způsobit mnohé odklony od zvolené cesty a záměrů těchto lidí. Důležité je, že vaše vnitřní vědění vám říká, kdo jste. Koneckonců téměř každá duše žijící na Zemi a kdekoli jinde je ve své prapůvodní, pravé podstatě hvězdným semínkem, včetně všech, kteří tomu pojmu ani nerozumí.

Vím, že život na Zemi je těžký. Byla jsem tam. Rozhodli jste se tam jít dobrovolně, s jasným záměrem, protože jste věděli, že to dokážete, protože jste si věřili, že tu výzvu zvládnete. Fyzická a duchovní stránka, utrpení a strádání na Zemi jsou viděny jinak zvenčí, z duchovního světa a z pohledu jiných civilizací.

Můžete mít pocit, že jít na Zem byla chyba, ale faktem je, že většina z vás, co mě posloucháte, je na Zemi. Vím, že to bolí. Vím, že se můžete cítit neschopní nebo dokonce slabí, protože musíte neustále čelit všem útrapám a veškeré nespravedlnosti. Ale jste velmi silní a být empatický a citlivý ke všem druhům energie je známkou síly, protože to znamená, že máte velmi silné spojení se Zdrojem. Pamatujte, vy jste Zdroj.

Země a její kultura nejsou férové místo. Není tam žádná spravedlnost, takže neočekávejte, že tam nějakou najdete, a neočekávejte, že vám někdo dá spravedlnost, jako byste na to měli právo. Upusťte od této své představy, od vašich očekávání. Vaším úkolem jako vysoce vyvinuté a citlivé duše s vysokým spojením se Zdrojem je přinést spravedlnost na Zemi. Pamatujte si, že jste anténou, majákem a kanálem, který skrze vás přivádí všechnu tu vysokou energii ze Zdroje přímo na Zemi. Jste vyslancem vysokých říší a vaším úkolem je být tam ve svém záměru a jednoduše tím, že tam odoláváte a zůstáváte silní, děláte to dobře.

Pamatujte si toto: vaše empatie a citlivost vás dělají silné, protože vy jste samotný Zdroj, inkarnovaný ve vás. Nemůžete si dovolit být slabí tam na Zemi, protože to pro vás bude jen utrpením, stejně jako to je pro vaše okolí, pro celý váš Matrix. Jste tam, abyste se naučili být silní díky svým citlivým a rozvinutým vlastnostem, ne navzdory nim. Pokud stále hledáte pohodlí, nepostoupíte. Jsou to těžkosti a výzvy, které vás udělají silnějšími, zvláště na Zemi. Musíte přijmout nepohodlí a použít je k pokroku směrem, kterým chcete. Musíte vyjít mimo svou zónu pohodlí, abyste rozšířili její rozsah. Pokud nejste schopni být mimo svou komfortní zónu, bude vás obtěžovat cokoliv a všechno mimo ni. Pokud ale budete čelit silným výzvám, uvidíte, že jste dokonale schopni je vyřešit. S tím poroste vaše síla a vědomí toho, čeho jste schopni v souladu s tím, kým opravdu jste. To, co vás dříve trápilo, uvidíte jen jako nedůležité maličkosti, které už na vás nemají žádný vliv.

Po duchovní cestě je třeba jít sám. Žádné dvě duše neudržují stejné body pozornosti, takže budou mít vždy různé úhly pohledu a různé způsoby, jak k čemukoli přistupovat. Vím, že se mnohokrát možná budete chtít podělit se všemi kolem sebe o to, co jste se naučili, ale pamatujte, že ne každý je na vaší úrovni a přílišné sdílení s nimi vám může přinést více zklamání a oslabení než čehokoli jiného. Buďte trpěliví a pečlivě rozlišujte, komu důvěřovat a s jakými informacemi. Dejte jim trochu ochutnat, abyste viděli, zda chtějí více, ale pokud ne, netrvejte na tom. Milujte je takové, jací jsou, a vězte, že ne každý se má v tomto čase probudit. Také vězte, že většinou je lepší mlčet. Pamatujte, že ticho je také mocným poselstvím.

Když se na to díváte z rozšířenějšího úhlu pohledu, z vyšších sfér, nejste nikdy sami, protože máte vždy s sebou své duchovní průvodce, vždy také svou hvězdnou rodinu. A tito duchovní průvodci nejsou nikdo jiný než vaše rozšířenější verze a z tohoto rozšířeného úhlu pohledu zahrnují do svého vnímání také váš pohled, takže vám nikdo nemůže rozumět lépe než oni.

 

Chcete-li naplnit smysl své pozemské inkarnace, musíte být vždy tou nejlepší verzí sebe sama. Jak se duchovně probouzíte a všemu stále více rozumíte, zjistíte, že jste jedno se svým vyšším já a že jste doslova svým vyšším já inkarnovaným do fyzického těla. A jako světelná bytost ve fyzickém těle je vaším úkolem zůstat odolní a silní, protože vaším úkolem je přinášet vysokou frekvenci na planetu a do vašeho okolí a do všeho a všech v nich.

Nečekejte, že vám bude rozumět většina. Možná to bude jen pár, pokud vůbec nějací. Pamatujte, že můžete porozumět lidem s omezenějším pohledem na svět, než je ten váš, ale oni nemohou pochopit váš. Je na ně prostě moc velký. Přijměte to a buďte s tím naprosto vyrovnaní. Musíte být vyšší říše na Zemi. Nikoli přáním, ale jen tak, skutečně. Použijte svou fantazii a žijte podle ní. To je důvod, proč tolik vysoce vyvinutých duší má vždy dětinské vlastnosti, projevy a postoje. Představivost je pravda z pohledu vyšších říší a vaším úkolem je to všechno uvést do reality a zasadit to všechno do fyzičnosti na Zemi.

Pokud chcete lásku a porozumění, buďte láskou a porozuměním. Jestli chcete spravedlnost, buďte spravedlností. Nikdy ale nebuďte slabí před Matrixem a jeho lidmi. Vždy zůstaňte tajemní a z jejich úhlu pohledu "nebezpeční". Vaše čistota, vaše vnitřní síla a vaše Láska jsou pro ně nebezpečím, které jim narušuje jejich falešné představy o veškerém životě, o vztazích, o všem. Udržujte svá tajemství a neotevírejte se příliš všem. Pamatujte si, že se nemusíte podřizovat tomu, co od vás Matrix požaduje a očekává, když velmi dobře víte, že vaše etika a vaše morální standardy jsou mnohem vyšší. Vaše činy vyvstávají z vašich čistých myšlenek, nikoli ze strachu a otroctví, kterými vás štědře obdarovává a ovládá Matrix. Važte si svých empatických a rozlišovacích schopností a vlastností, milujte svou citlivost. To jste vy. Pamatujte, že to nejsou slabé stránky, jsou to vaše silné stránky, vaše účinné zbraně, kterými jste vyzbrojeni ke splnění své pozemské mise.

Chraňte svou energii tak, jak cítíte, že je to pro vás nejlepší. Pokud chcete, použijte krystaly či amulety, jsou užitečné. Ale jste to vy, kdo jim dává smysl a účel, kdo umožňuje projevit jejich sílu. Mějte na paměti, že svou další výzvu můžete vnímat buď jako něco, čeho se musíte bát, tedy něco obtěžujícího, nebo jako něco, co je možné a žádoucí překonat, abyste se posunuli dále, abyste procítili svou sílu a své schopnosti. Záleží to jen na tobě, milý pozemský příteli. Vše záleží na tvém postoji a na významu, který všem okolnostech svého života neustále dáváš. 

Vždy pamatujte, že na to nejste sami. Jsme neustále s vámi. Zůstaňte silní, nepodlehněte negativnímu stavu, a poznáte sílu svého pravého Já.

 

Mari

.................................................

Jmenuji se Mari. Jsem Swaruuňanka, naše rasa je genetickou variantou rasy Taygeťanů, která obývá čtyři planety obíhající kolem hvězdy Taygeta v hvězdném systému Plejády známém jako M45. Hvězdný systém je také známý jako Sedm sester a jedna z tamních planet, která už je i pro Vás na Zemi dobře známa, se nazývá Erra.

Vypadám stejně jako lidská žena, na bezpočtu dalších planet nekonečného Vesmíru žije mnoho různých civilizací v podstatě stejného druhu. Náš druh má tvar těla Lyřanů, tak jako lidé planety Země. Jak se říká, když si na sebe vezmu džíny a tričko, nikoho by ani nenapadlo, že nejem člověk z vaší planety. K tomu je třeba připočítat všechny ty nesčetné další vyspělé civilizace, které nevypadají jako lidé nebo jako lidé pro vás "dostatečně". Život ve vesmíru je naprostou přirozeností, nikoli výjimkou. Kdykoli se podíváte na oblohu a přemýšlíte, jestli je na těch hvězdách nahoře nějaký život, vězte, že ty hvězdy tam jsou kvůli životu v nich.

Jsem členem expediční skupiny na oběžné dráze Země, která je zde již mnoho let, aby pozorovala a monitorovala lidstvo v těchto těžkých časech. Lidstvo s nedostatkem hodnot, pokřivenou morálkou, zmrzačenými city a ovládanou myslí, pro které jsou materiální věci a peníze důležitější než samotný život obecně. 

Děkujeme Vám, milovaní přátelé z Vesmíru. Vaše spojení s námi nás nesmírně posilují na naší cestě k duchovnímu růstu a plnění svých pozemských poslání ve prospěch všeho a všech.

Ze srdce vám děkujeme,

vaši pozemští přátelé