sdělení: Poruchy v Matrixu. Náboženství nebo spiritualita?

Kejraj

(channeling)

Poruchy v matrixu budou pokračovat, s každou vlnou světla se jeho prohnilé základy budou více otřásat. Sotva "funkční" systém není určen k záchraně. Boj za něj a veškeré snahy o jeho restart budou marné. Lidstvo je ve fázi, kdy musí překonat nižší úrovně existence a podle svých vibrací se vrátit do odpovídajících říší Božství. Jsou to strachy, staré programy a nepochopení toho, co se odehrává, co tlačí lidi k boji za systém, který je po staletí zotročoval. Ti, kteří nevidí širší obraz světového dění, kteří nechápou pravou příčinu svých strádání a božskou příležitost, která je jim dána pro opravdový duchovní vývoj, to označují jako "nový věk", který jednoduše přišel sám a který je třeba uvítat. 

Ve skutečnosti je to jejich víra zakořeněná ve strachu, která udržuje tyto lidi v nižších stavech vědomí a v odmítání vzdát se svých falešných představ a lží. Nepoznáte pravého Boha, dokud nepoznáte světlo ve své vlastní bytosti. Čím více se obracíte k náboženství, tím více se vzdalujete od Boha. Náboženství je totiž jen kompilací různých a zmanipulovaných příběhů v jediné knize, podstrčených temnými entitami za účelem podvodu, z nichž 80% tvoří falešná a zprzněná tvrzení, která vás nutí modlit se k "jejich" "bohu". Jejich pseudobohu, který si vybírá, trestá, podmiňuje a libuje si v zaplavení a zničení světů a věčném zatracení. 

Tyto časové osy se chýlí ke konci. Ano, ty odvěké iluze lidstva o strašlivém a náročném bohu jsou konečně rozmazávány. Mohou být, neboť to jsou pouhé iluze. Je čas nechat odejít stará a falešná přesvědčení, která lidstvo drží v otroctví strachu a zoufalství, a hledat světlo a pravdu uvnitř. Tam, kde vždy byla.

Ptáme se vás nyní, zda chcete být součástí světa, který sám je vyjádřením Boha, jeho esencí. Je Láskou, Mírem, Rovností, Vděčností, Pokorou a Harmonickou expanzí -

- nebo zda chcete být dále uvězněni ve světě, který taktak ještě stojí na rozpadajících se základech podmíněné pseudolásky trestajícího pseudoboha, falešného boha strachu, pomsty, destrukce a omezení? Je čas, aby si lidstvo definitivně vybralo.
 

Vraťte se ke svému vnitřnímu božství

Protože život je věčný, což znamená, že stále existujete, dýcháte a žijete, co je to tedy smrt? Je to iluze. Téměř dokonalá  a nesmírně mocná lež o konci vymyšlená k věčnému zoufání a přežívání ve strachu z konce. Strachu, jež má provázet celý váš pozemský život. Vy však nejste svým tělem, jste duchovní bytosti, jste Duše a Duše žije dál, ona/vy jste věční, znamená to, že jste součástí, ne odděleni od toho, co nazýváte Bohem.

A co váš oblíbený trest? Neexistuje. Opravdu si myslíte, že by Bůh dal svým stvořením svobodnou vůli a pak by je trestal za to, že ji používají? Opravdu si někteří stále myslíte, že Bůh trestá sám sebe? Trest Boží neexistuje. Pletete si jej s přirozenými následky své vlastní svobodné vůle a volby, která je tím nejcennějším darem, který jste kdy mohli dostat. Jednoduše prožíváte to, co jste vypustili do světa. Duše je nezničitelná a vždy milující. To jen vaše falešná identita, vaše ego rádo hraje hry na nenávist, nerovnost, selhání a strach. Na vinu a odsouzení. Na hříchy a hříšníky. Na věčné zatracení. Tyto hry vás mimochodem naučila a učí vaše společnost a vaše náboženské instituce. Je však čas nechat odejít staré naprogramování, jinak budete i nadále trpět. Je čas otevřít se vyšším pravdám.

Mnozí se nebudou chtít vzdát lží, které se staly věrnou a neotřesitelnou součástí jejich životů, jejich krutou jistotou v nejistém světě, jehož tvůrci sami jsou, jen jim to jejich náboženství nějak zapomnělo říct. Mnozí si zvolí i v rozhodující fázi života zde na Zemi zůstat v nevědomosti a odmítnou poznat Pravdu o sobě samých. Svobodná vůle každé bytosti bude respektována. Tak jako Zákony Nejvyšší - Zákony Stvořitele Všeho a Všech.

 

Spiritualita? Náboženství?

Rozdíl mezi spiritualitou a náboženstvím je v tom, že náboženství vám říká svou verzi "pravdy" a vyžaduje od vás nepochybování a její uznávání a uctívání. Spiritualita vás směruje k tomu, abyste objevili pravdu sami, na vlastní pěst, skrze vaše vlastní prožitky a poznání toho, kým opravdu jste.

Základem náboženství je strach. Strach, kterým je poháněna poslušnost jejich ovcí. Základem spirituality je svoboda. Svoboda,  rozmanitost projevů a vyjádření tvůrčích schopností každého jednotlivce, který koná vědomě, ve jménu nezištné Lásky ke všemu a ke všem.

Náboženství je slepá víra ve zkušenost a přesvědčení někoho jiného. Spiritualita je nekonečné poznání sebe sama, růst skrze vlastní zkušenost a poznání a vzájemné obohacování všeho a všech ve jménu duchovního růstu.

Náboženství soudí, odmítá a odděluje ty, kteří neplní pravidla jejich hry a ty, kteří mají jinou víru. Spiritualita přijímá lidi, jak je nalézá, sjednocuje a miluje všechny, neboť vychází z podstaty každého, tedy všech. Jednota netvoří pravidla, podmíněnost, zákazy ani poníženost.

V náboženství je Bůh mimo vás. V duchovnosti je Bůh ve vás. 

Mám morálku bez náboženství. Mám Lásku bez náboženství. Mám moudrost bez náboženství. Mám víru bez náboženství. Nevěřím, neboť VÍM o bezpodmínečně milujícím Stvořiteli, se kterým jsem Jedno. Nepotřebuji k tomu žádné náboženství, žádné osnovy, žádné relikvie, obřady ani vůdce.

Je čas vrátit se k PRAVÉMU Božství. Tomu jedinému věčnému, které je PODSTATOU nás všech. Které je vším, co existuje. Rozpomeňte se na světelnou esenci svého bytí. Když otevřete své srdce a rozšíříte své vědomí, spatříte to, co jen dokola neustále hledáte. Naleznete odpovědi na všechny své otázky. Naleznete klid a mír. Vrátíte se DOMŮ.

SMĚR VAŠEHO ŽIVOTA URČUJETE V KAŽDÉM OKAMŽIKU JEN VY SAMI.

VAŠE SVOBODNÁ VŮLE JE VŽDY NAPLNĚNA.