Přátelé,

celý pozemský život toužíte po něčem, co jste vždycky měli a neustále máte.

Toužíte po pravém životě, pravém, šťastném bytí, kde život není ničím podmíněn.

Tento pravý život máte. Znáte jej.

Jakmile se rozpomenete, začnete jej také PROŽÍVAT.

Takový svět a život existují.

Neexistuje žádný jiný svět a žádný jiný ŽIVOT.

Dobře to víte...

VY JSTE Z TAKOVÉHO SVĚTA PŘIŠLI.

VY JEJ DOBŘE ZNÁTE.

Rozpomeňte se na život v Pravých světech Stvořitele Prvotního Všeho a Všech...

...a řekněte těm, kteří se ještě nerozpomenuli, odkud pocházejí...

...a kam se touží vrátit...

 

ŽIVOT, v němž existuje pouze LÁSKA.

ŽIVOT, jaký jediný existuje.

Následující obrázky vám nabízí cestu k Vašemu ROZPOMÍNÁNÍ na VÁŠ PRAVÝ DOMOV, na pravý život v pravých světech Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Nabízí vám ROZPOMENUTÍ SE NA VŠECHNO, CO JIŽ DÁVNO VÍTE. JEN JSTE DOBROVOLNĚ ZAPOMNĚLI. NYNÍ JSTE SE DOBROVOLNĚ ROZHODLI, ŽE SE ROZPOMENETE.

Obrázky vám nabízí příležitost procítit a POZNAT, že život, jaký právě prožíváte, je život falešných iluzí, kterým jste uvěřili jako skutečným.

Je čas oprostit se od falešných představ a procítit, že

VŠECHNO JE JINAK.

 

Přejeme vám radostný návrat Domů, ať už dojdete kdykoli, přátelé...

Obrázků používejte kdekoliv a kdykoliv, přátelé, v neomezené míře, neboť pozitivita, Láska, Radost, Pravda a pravost nemohou být nikdy omezeny v žádném ohledu. Kdykoli budete cítit, potřebovat povzbudit, vyléčit, posílit, dodat odvahy či energie, pak jsou tady obrázky a proudy jejich jemnovibrační, pozitivní energie právě pro vás.

Kdykoli a kdekoli můžete z obrázků čerpat sílu pravosti, pozitivity a lásky.

Tedy najděte si ty své, které vám napoví, kudy se vydat na cestu Domů...


 

 

1. nové zrození.jpg (332413)

 

 

 

 

 

 

2. světelné tělo.jpg (94375)

 

 

 

 

 

 

3. krystal ke Stvořiteli.jpg (445952)

 

 

 

 

 

 

4. jezero.jpg (107698)

 

 

 

5. příroda.jpg (89800)

 

 

 

 

6. kosmické vědomí.jpg (139796)

 

 

 

 

 

7. pravé světy vesmírných lidí.jpg (64273)

 

 

 

 

8. pravé světy vesmírných lidí.jpg (35756)

 

 

 

 

9. pravé světy vesmírných lidí.jpg (84979)

 

 

 

 

 

10. návštěva vesmírných lidí na Zemi.jpg (126135)

 

 

 

 

 

11. hvězdná brána.jpg (149745)

 

 

 

 

 

12. pozdrav vesmírných lidí delfínům.jpg (93229)

 

 

 

 

 

 

 

13. domov vesmírných lidí.jpg (76054)

 

 

 

 

 

 

 

14. moře v pravém světě.jpg (73282)

 

 

 

 

 

 

 

15. dimenze světů.jpg (103652)

 

 

 

 

 

16. náš pravý domov v 5, dimenzi.jpg (70156)

 

 

 

 

 

17. život v Atlantidě.jpg (372593)

 

 

 

 

 

 

18. anděl nebeského království.jpg (109183)

 

 

 

 

 

19. učení světla.jpg (99232)

 

 

 

 

 

 

 

20. světelný domov.jpg (114141)

 

 

 

 

 

 

 

21. vzdálené pobřeží.jpg (148969)

 

 

 

 

 

22. coralis.jpg (201930)

 

 

 

 

 

 

23. perla ve snu.jpg (133133)

 

 

 

 

 

24. galaxie.jpg (186333)

 

 

 

 

25. ostrov vůní.jpg (196765)

 

 

 

 

 

26. harmonický život.jpg (105585)

 

 

 

 

 

27. mořská brána.jpg (191602)

 

 

 

 

 

 

28. hvězdné spojení.jpg (107857)

 

 

 

 

 

 

 

29. záření.jpg (107408)

 

 

 

 

 

 

 

30. nadšení.jpg (119591)

 

 

 

 

 

 

31. harmonie domova.jpg (93062)

 

 

 

 

 

 

32. Pán Ježíš Kristus a jeho světlo PSVV.jpg (81463)

 

 

 

 

 

 

33. pyramida.jpg (116710)

 

 

 

 

 

 

34. zrození.jpg (152393)

 

 

 

 

 

 

35. harmonický život.jpg (69414)

 

 

 

 

 

36. harmonický život.jpg (121755)

 

 

 

 

 

37. harmonický život.jpg (134257)

 

 

 

 

 

 

38. harmonický život.jpg (53118)

 

 

 

 

 

39. čistá láska muže a ženy.jpg (225635)

 

 

 

 

 

40. Andělé Nebes u Nové Země v Nebi.jpg (76773)

 

 

 

 

41. přátelství s poZemšťany.jpg (536735)

 

 

 

 

42. Andělé nebes pomáhají obyvatelům Nové Země.jpg (521441)

 

 

 

 

43. láskyplné přátelství.jpg (367946)

 

 

 

 

 

44. částečné znázornění života na nové zemi v Nebi.jpg (439209)

 

 

 

 

 

45. světelné tělo.jpg (94375)

 

 

 

 

 

 

46. mentální těla.jpg (75138)

 

 

 

 

 

47. nadělení dítěte Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech (PSVV).jpg (372702)

 

 

 

 

48. čakry ke Stvořiteli.jpg (86799)

 

 

 

 

 

 

49. hudba sfér.jpg (476547)

 

 

 

 

 

50. vesmír událostí a krystalu.jpg (105141)

 

 

 

 

 

 

51. osvobození duše.jpg (133104)

 

 

 

 

 

 

52. anděl vzestupu.jpg (444457)

 

 

 

 

 

 

53. lidé v 5. dimenzi.jpg (169437)

 

 

 

 

 

54. tunel.jpg (127007)

 

 

 

 

55. vyzařování.jpg (101397)

 

 

 

 

 

56. chrámové město.jpg (90393)

 

 

 

 

57. spojení světů v dimenzích.jpg (76630)

 

 

 

 

58. časová brána.jpg (177268)

 

 

 

 

 

 

 

59. mořská světla.jpg (293605)

 

 

 

 

 

60. vnitřní země.jpg (112904)

 

 

 

 

 

 

61. otáčení.jpg (64906)

 

 

 

 

 

 

62. malování.jpg (137066)

 

 

 

 

 

 

63. láska a mír v srdci.jpg (83211)

 

 

 

 

 

64. žena z hvězd.jpg (101080)

 

 

 

 

 

 

65. ochrana před utonutím.jpg (218204)

 

 

 

 

 

 

 

66. harmonický ži vot.jpg (29978)

 

 

 

 

 

 

67. harmonický život.jpg (52045)

 

 

 

 

 

 

 

68. harmonický život v Pravých světech PSVV.jpg (49583)

 

 

 

 

 

 

 

69. harmonický život v Pravých světech PSVV.jpg (46283)

 

 

 

 

 

 

70. harmonický život.jpg (133954)

 

 

 

 

 

 

 71. Harmonický svět.jpg 

 

 

 

 

 

72. Nebeské světy - záře.jpg

 

 

 

 

73. Holubice letí do vyšší dimenze .jpg (119510)

 

 

 

 

74. Harmonické světy Nebeské obr1520.jpg

 

 

 

 

 

75.jpg (127577)

 

 

 

 

 

76.jpg (180723)

 

 

 

 

 

77.jpg (52578)

 

 

 

 

 

78.jpg (88878)

 

 

 

 

 

79,jpg (99614)

 

 

 

 

 

 

80.jpg (98080)

 

 

 

 

 

 

 

81. Aštar ochraňuje Zemi láskou.jpg (94336)

 

 

 

 

82. Pleja ve vesmírné lodi.jpg (96649)

 

 

 

 

 

83. Venušan vítá poZemšťana.jpg (452083)

 

 

 

 

 

84. Atlantida před zánikem.jpg (97614)

 

 

 

 

 

 

85. pozůstatky potopené Atlantidy.jpg (121866)

 

 

 

 

86. harmonie Pravých světů.jpg (117958)

 

 

 

 

 

87. láskyplná harmonie s přírodou.jpg (106012)

 

 

 

 

 

 

88. harmonie Pravých světů.jpg (129387)

 

 

 

 

 

 

89. harmonie Pravých světů.jpg (139878)

 

 

 

 

 

 

90. Nicola - Anděl Nebes.jpg (302992)

 

 

 

 

 

 

 

91. Gaia - Matka Světa.jpg (390823)