Milí přátelé,

 

už tedy víte, že jsme našli sebe. A našli jsme také vás, protože vy jste našli nás.

Rádi bychom vám proto nabídli pomoc, v případě, že ji hledáte a potřebujete k nalezení sebe samých.

Naším posláním je pomoci vám BÝT TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JSTE.

 

Naše teleinformační práce pro druhé bytosti

 

Naším posláním je poskytnout vám tolik informací, kolik budete potřebovat, abyste se rozpomenuli a BYLI TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JSTE. Poskytneme vám informace o vašem pravém původu zde na planetě Zemi, o tom, odkud jste přišli a kam se po opuštění svého fyzického těla navracíte. Pomůžeme vám rozpomenout se na pravý smysl života a zjistit vaše skutečné poslání na této planetě.

Rádi vám vysvětlíme sílu nejvyšší kosmické pravdy, že NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA.

 

Naším radostným světelným posláním je ukázat vám PRAVÝ ŽIVOT, takový, jaký se žije v Nebeských Společnostech - který dobře znáte, neboť jste tam vždy žili. Rádi bychom vás seznámili s dalšími civilizacemi a světelnými bytostmi ve Vesmíru, s jejich životem na domovských planetách a s jejich prací, kterou z nejčistší lásky k nám vykonávají nezištně pro nás - pozemšťany.

Tyto láskyplné vesmírné bytosti nám pomáhají v každodenním životě a těší se na komunikaci a navázání přátelství s dalšími pozemšťany, kteří o to projeví upřímný a nežištný zájem.

 

Chceme Vám také předat sdělení našich Vesmírných přátel - Andělů nebe - o skutečném stavu lidstva na planetě Zemi a pravděpodobných důsledcích negativního jednání nás pozemšťanů. Chceme Vám říci, že relativní "nadvláda" negativního stavu na planetě Zemi, kterou si pozemšťané vědomě vybudovali, brzy skončí. Chceme Vám také připomenout, že planeta Země je mnohem vyšší duchovní bytost než jsme my - pozemšťané. Sama trpí a přežívá naše ničení jen proto, že nás MILUJE. STÁLE NÁM DÁVÁ ČAS A PROSÍ, AŤ SKONČÍME S JEJÍM NIČENÍM...

Chceme vás provést skutečným životem a ukázat vám, jak se dá žít i tento fyzický život ve zdraví, v plné síle, bez nemocí, strádání, strachu, shonu a dalších negativních aspektů současného života mnoha lidí na naší milované planetě Zemi.

Je toho mnohem více, co vám můžeme sdělit na našich přednáškách nebo při individuálních osobních sekáních.

 

Naše léčitelská práce pro druhé bytosti

 

Naším posláním je pomáhat svým bližním na této planetě Zemi s duchovním růstem a uvědoměním, ale také s projevy nedostatku tohoto uvědomění na fyzické - hmotné bázi, kterými jsou onemocnění fyzického těla. Porozumění vaší vlastní duchovní podstatě vám pomůže zmírnit nebo odstranit bolesti, nemoc, ale také předejít úrazům a dalším onemocněním, které si sami již nyní vytváříte svým myšlením a svými skutky.

Rozpomenete se, že NENÍ NIC, co se MUSÍ stát.

Rádi vám vysvětlíme, PROČ onemocnělo vaše fyzické tělo a že VYLÉČENÍ je pouze otázkou VAŠEHO dalšího jednání a VAŠICH dalších VOLEB.

S láskyplnou pomocí Stvořitele Prvotního Všeho a Všech a našich vesmírných přátel Vám pomůžeme zmírnit a vyléčit fyzickou bolest kosmickou energií, případně s podporou některých vnějších (tedy vždy pouze dočasně účinných) způsobů léčby - masáží, reflexními masážními technikami..., abyste se mohli začít rozpomínat a začít aktivně tvořit VÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT PODLE SVÝCH PŘEDSTAV.

Naším posláním je pomoci Vám v rozpomenutí, že VŠECHNY NEMOCI VZNIKAJÍ VE VAŠÍ MYSLI.

A tam také mohou - pokud si to budete vy sami skutečně přát a budete na tom sami pracovat - zaniknout.

 

JEDINÝ, kdo vás může nemoci zbavit, jste VY SAMI.

 

Je toho mnoho, co jste přišli najít a co vám chceme předat prostřednictvím tohoto webu. Je toho mnohem více, co vám můžeme sdělit na našich přednáškách nebo při individuálních osobních sekáních.

 

Jsme tady pro vás, kdo toužíte vrátit se DOMŮ.

 

 
Vaši přátelé toužící pomoci Vám

Ema a Auron

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

 Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...