Přátelé,

v krátkém textu níže nabízíme dalších pár praktických rad, jak si lépe uvědomovat v každodenním životě svou vlastní podstatu a jak ji nenechávat pohlcovat negativním stavem.

Vysoké duchovní bytosti z POZITIVNÍCH světů nám všem nabízejí POMOC. Nabízejí nám rozpomenutí, že naše, tedy i lidská PODSTATA JE - i přes urputnou snahu negativního stavu dokázat opak DUCHOVNÍ, že jsme bytosti naprosto svobodné, že jsme Světlem a proto k němu máme neomezený přístup. Nabízejí nám všem pomoc při našich snahách vymanit se z těžkého ovládání negativním stavem, do kterého jsme však dobrovolně a s důležitým, konkrétním záměrem přišli.

Vysoké duchovní, pozitivní bytosti včetně Nejvyššího - Stvořitele Prvotního Všeho a Všech (Pána Ježíše Krista) nám všem nabízejí NEUSTÁLE pomoc, jak tady na Zemi, v zóně vymístění nepodlehnout temné hře pekel a jak dokázat stoupat po své duchovní cestě vzhůru, bez ohledu na sílu negativního stavu.

 

V následujících řádcích přinášíme několik čistě praktických rad, jak pochopit, že nikdo není oběť svého vlastního života. Praktické rady naznačují, jak je zapotřebí vnímat realitu všedního dne. Pomáhají se rozpomenout, že VEŠKERÉ životní událostí mají hluboký duchovní význam pro jednotlivce a zároveň pro celek, jehož neoddělitelnou součástí každý jsme.

Praktické rady pomáhají si uvědomovat souvislosti světového dění a důležitost správného náhledu na ně.

Přináší rozpomenutí na to, že vaše pravá - tedy duchovní, světelná podstata je tím, co vám zaručuje prožívat život, jaký si opravdu sami přejete. Většina lidí se skutečně topí v léčkách a nástrahách negativního stavu, a proto prožívají vše to, co označují za "nechtěné", "nespravedlivé", "hrozné", "bolestivé"...

Jakmile však lidé pochopí, že se v jejich životě neděje nic proti jejich vlastní vůli, pak se jejich život začne ubírat pravým a chtěným směrem. Jakmile lidé poznají, že vše, co prožívají, je pouhým výsledkem jejich vlastního myšlení a konání, jejich svobodné vůle a volby, pak prozřou a začnou žít skutečný a vědomý život. Pak začnou být opět tím, čím opravdu JSOU.

PAK BUDOU PROŽÍVAT POUZE TO, CO OPRAVDU CHTĚJÍ.

Šťastnou cestu Domů, příteli...

Následující text je převzat z 11. kapitoly knihy Poslové úsvitu - Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům Země, autorky Barbary Marciniakové, 1992 (celou knihu nabízíme ve světelném čteníčku).

Pro pochopení ZÁKLADNÍCH souvislostí o vaší vlastní SKUTEČNÉ PODSTATĚ, negativním stavu a vašem vlastním postavení a smyslu bytí v něm, zde na Zemi v zóně vymístění, doporučujeme především záložky "Lidská duchovnost", "Všechno je jinak", "Proč jsou problémy a nemoci", "Pravý život" tohoto webu.

 

 

 

JMÉNO HRY

 

Abyste mohli přežít časy, které nastávají, je naprosto nutné dostat se do představy myšlenkové manifestace neboli SUPERVĚDOMÍ. Supervědomí je pro vás v současné době jen slovo. Není to představa, která by již ve vás byla, protože si neumíte představit, že je možné být v takovém souladu a naplněn tolika informacemi. A přece je to to, k čemu ve svém vývoji směřujete. Existují negativní bytosti, které jsou si velice dobře vědomy, že toto hnutí vědomí by se mohlo začít šířit po planetě jak smršť, a proto se snaží je udusit, aby se tak nestalo. Jenže už se to stalo. Přišli jsme zpět do vaší minulosti, abychom vás o tom ujistili.

 

(1)

Myšlenka je první. Zkušenost je vždy sekundární. Nikdy tomu není naopak - že něco prožijete a pak na tom založíte myšlenku.

Vaše zkušenost je přímým odrazem toho, co si myslíte.

 

(2)

Jasnost a správný odhad vlastních sil jsou hlavní věc. Vaše myšlenky neustále formují váš svět. Ne jako v restauraci - nestále. Protože jste bombardováni tolika vibracemi, které jsou prostředkem ovládání frekvence a jež se vám pokoušejí bránit v jasnosti, oscilujete. Musíte si jako druh stanovit coby svůj úmysl zachovat si jasnost, soustředění a vždy se zaměřovat na přítomný okamžik. Přestaňte žít v budoucnosti nebo v minulosti a vždycky žijte ve své PŘÍTOMNOSTI. Řekněte si: „Co chci? Chci urychlit svou evoluci. Chci, aby mi Duch pomohl získat větší schopnosti. Chci, aby se mé tělo regenerovalo. Chci vyzařovat zdraví. Chci se vzdát obtíží, abych mohl být ukázkou toho, čím lidstvo může být.“ Právě tento směr myšlení - vydávání příkazů vaší bytosti a přivolání toho, co chcete, s velkou jasností - to vám přináší urychlení ve všem.

 

(3)

Sledujte své vzorce chování. Když se přistihnete při popírání toho, že vy sami jste vytvořili své zkušenosti, když si nechcete přiznat, že jde o váš výtvor, prostě se na to podívejte. Řekněte: „Není to zajímavé - tohle dělám neustále. Nechci si přiznat, co vytvářím. Když se mi to nelíbí, svádím vinu na někoho jiného. Podívám se, jak dlouho to budu dělat, a uvidím, jestli přijdu s řešením jak si vypěstovat jiný vzorec chování.

 

(4)

Nesuďte sami sebe. Začněte si říkat: „Přijmu zodpovědnost za to, čeho se účastním. Přijmu zodpovědnost za všechno, co se mi přihodí. Když se mi nebude líbit to, co se mi přihodí, začnu se ptát sám sebe, proč vytvářím věci, které se mi nelíbí. Možná je to proto, abych k něčemu upoutal svou pozornost, abych mohl změnit něco, co doopravdy nefunguje a co nevidím.

 

(5)

Vždy jednejte s vědomím, že všechno, co děláte, má dokonalý důvod. Jednejte s vědomím, že vaše nejvyšší dobro a nejskvělejší příležitost vyžadují, abyste prošli všemi událostmi, které vás potkávají. Jednejte tak vždy. Když jdete po ulici a někdo vám řekne: „Mířím na vás pistolí, navalte peněženku!“, jednejte, jako byste dostali příležitost k nejvyššímu růstu. Když budete jednat s tímto vědomím, jednáte bez vědění a bez očekávání. To je postoj. Kdybyste všichni dokázali zaujmout takový postoj a jednat s vědomím, že každá událost vašeho života BYLA VÁMI SAMOTNÝMI DOKONALE NAPLÁNOVÁNA, aby vás popohnala ve vašem růstu a uvědomění, pak byste se mohli otočit a zjistit, že osoba, která vám drží pod lopatkou pistoli, je protějšek jisté části vaší osobnosti. Můžete být schopni něco léčit, můžete dostat příležitost udělat něco, čeho se bojíte. (Můžete právě prožívat nejpodstatnější duchovní událost, pro kterou jste se zde inkarnovali).

 

(6)

Nebojte se toho, co tvoříte. Důvěřujte tomu. Věřte, že v tom pro vás vždycky něco je. Nezametejte svá dramata pod koberec, jako by to byla špína, kterou už nikdy nechcete vidět. S takovými dramaty skoncujte - přestaňte procházet jejich cykly a ztrácet se v nich. Ale pochopte, že drama, které jste prožili, se svým přítelem, se svou matkou, s bratrem, sestrou, manželem, je něco, co můžete o několik let později použít, abyste si něco nového - klíčového uvědomili. Ať jsou tedy tato dramata pro vás jako KARTOTÉKA. Uzavřete je, vyřešte je, jak nejlépe umíte, přijměte svou roli v nich a pak je nechte cyklicky procházet vaším vědomím, aby vás něco naučila. Ať jsou pro vás trvalými poklady zkušeností spíše než nepříjemnostmi, které chcete nechat za sebou. Tyto nové pocity vás mohou zavést do jiných oblastí aktivity.

 

(7)

Věříte, že vy a jen vy můžete stvořit svou realitu v jistých oblastech a že v jiných oblastech jste bezmocní? Tvrdíte, že jisté oblasti svého života vůbec neovládáte? Vzdáváte se toho, co vám přirozeným právem náleží, jen proto, že vám společnost říká, že to nemůžete mít? Přijdete na to, že události se nestávají jen tak zčistajasna. Někteří z vás věří, že vy si vytváříte svou realitu, ale že ostatní si svou realitu netvoří - zejména malé děti, kterým se stávají všelijaké věci, nebo děti zneužívané. Pro mnohé z vás je obtížně pochopitelná představa, že zdánlivě bezmocné děti nebo hladovějící lidé svou realitu vytvářejí také. Kdykoli přistoupíte na mentalitu oběti, vysíláte ostatním lidem, že jste bezmocní, a tím se pravděpodobnou obětí stáváte. Musíte se naučit vážit si dramat a životních lekcí jiných lidí. Uvědomte si, že noviny ani televize vám neřeknou nic o potenciálu pro změnu, který existuje pro všechny zúčastněné v rámci daného scénáře, protože noviny a televize o věcech tímto způsobem nereferují a nepojednávají. Nesmí. Nemohou. Tak jste si to sami nastavili. Tak koná negativní stav, který vás za každou cenu musí udržet v nevědomosti. Nechápete synchronicitu pod povrchem událostí - vaše média odhalují jen vnější takzvaná fakta a ignorují hluboké řečiště pravých významů, které lidská dramata a lekce doprovázejí. Ignorují, neboť sami nevědomí (dobrovolně nevědomí) lidé je neznají.

    

Účastníci dramat, při nichž to vypadá, že někdo je obětí, obvykle trpí takovým nedostatkem kontaktu se svými pocity, že si nespojí to, co cítí, s tím, co si myslí. Oběti hledají oběti. Vítězové hledají vítěze. A tak prosím, až budete číst v novinách o nějaké události nebo světovém dramatu, v němž to vypadá, jako by nějací lidé byli ubohé oběti, prokažte úctu jim i sobě tím, že uznáte, že oni vytvořili svou vlastní realitu. Možná to nebude realita, z jaké byste se potřebovali učit - nebo něco, čeho byste cítili potřebu se účastnit. Měli byste ale pochopit (z principu své vlastní jednoty se vším a se všemi), že někteří lidé musí oblastmi hustoty projít, aby našli cestu ke světlu. Největší osvícení spočívá v největších katastrofách a největších obtížích.

.....   

Jste výsledkem svých myšlenek. Kdybyste se na této planetě nenaučili nic jiného, naučíte se aspoň, že toto pravidlo platí jak v této realitě, tak v mnoha jiných realitách. MYŠLENÍ VYTVÁŘÍ ZKUŠENOST. Proč byste si nedali dárek a nezačali o sobě přemýšlet jako o výjimečné, nádherné a povznášející bytosti. Osvoboďte se od potřeby, aby s vámi zbytek společnosti souhlasil. Potvrzujte sami sebe. Pro některé z vás je to velmi obtížné. Jak máte potvrzovat sami sebe, když na to nejste zvyklí?

    

Vaše slova vám buďto moc dodávají nebo vás jí zbavují. Chtěli bychom, abyste měli odvahu žít tak, jak je vám vlastní, tedy žít ve SVĚTLE a SVĚTLEM NEUSTÁLE ŽÍT, a proto vám chceme zdůraznit, že POUZE vaše myšlenky formují váš svět. Vynechejte slova měl bych a pokusím se ze svého slovníku. Kdybyste měli pokaždé zaplatit pokutu, kdykoli tato slova řeknete, měli byste velké dluhy. Máte velký dluh bezmocnosti nebo neschopnosti.

Měl bych naznačuje, že jednáte pod něčí nadvládou. Chtěli bychom vám připomenout, že JSTE SVÝMI VLASTNÍMI SVRCHOVANÝMI VLÁDCI.    

Pokud se někdo pokouší... pokouší se vydávat časopis nebo se pokouší změnit své vzorce chování, může se o to pokoušet celý zbytek života. Pokoušet se o něco neznamená to udělat. Je výrazem vaší bezradnosti, vašeho (vědomého či nevědomého) přesvědčení, že i když se budete pokoušet, stejně víte (myslíte si), že to nedokážete. A tak si skutečně tuto realitu vytvoříte. Budete dělat (vědomě či nevědomě) vše pro to, aby to tak opravdu bylo. Kdykoli použijete slova pokouším se, nedokážete nic, protože je to výmluva:Zkoušel jsem to. Zkoušel. Zkoušel.“ Ve svém životě používejte výrazů „tvořím“, „dělám“, „manifestuji“, „mám záměr“ a „způsobuji“. Zapomeňte na „pokouším se“.

   

VAŠE MYŠLENKY A VAŠE SLOVA VYTVÁŘÍ TO, ČEMU ŘÍKÁTE REALITA.

Když se stanete tím, kdo něco dělá - tvoří, a budete schopni dát najevo, co v životě chcete, stanete se pro mnohé lidi zrcadlem. Donedávna se věřilo, že všeho je jen omezené množství a že jen jeden člověk nebo druhý může být tím, kdo dělá či manifestuje. Když začnete ukazovat, že dokážete zlomit zákony této pseudoreality, mnohým se to nebude líbit, protože budou mít pocit, že si nárokujete něco, co vám nepatří, že si berete něco, co mají mít a chtěji oni, a že to nemohou dostat, pokud to dostanete vy.

    

Jestliže stavíte sami sebe na poslední místo za ostatní a bojíte se vzít si, co ostatní nemají, protože si myslíte, že toho není dost, pak žijete ve strachu, nevědomosti a neúctě k sobě i k ostatním. Pak jste přistoupili na hru negativního stavu, jejímž nástrojem je přesvědčit vás, že existuje nedostatek, nevědomost, podmíněnost života, neúspěch, odsouzení, trest a mnohé další pekelné, falešné představy. (Blíže například v záložce "Všechno je jinak" - pozn. webu). Pak nechápete, že necháte-li božské principy působit ve svém těle a zakotvit na této planetě, stanete se živým příkladem světla. Necháte sebou skrytý účel světla procházet jako nástrojem a stanete se živým příkladem toho, jak mohou tvořit také ostatní. Jde o vysokou vibraci, jíž vás chceme všechny naučit. Chceme, abyste pochopili, že neexistují žádné hranice. (Pouze ty, které si sami utvoříme a jimiž se necháme ovládat a zničit).

    

Nikde ve Vesmíru neexistují žádné hranice. Každý člověk může také zde na planetě Zemi jednat ve spolupráci s ostatními a v jedinečnosti bytí. Ať se vám dostane jakýchkoli darů duchovních či hmotných, nemyslete si, že máte větší štěstí než ostatní. Jen prostě pochopte, že si tvoříte, co chcete, že dokážete nechat ve svém fyzickém těle působit božské principy a že můžete ostatním ukázat, jak na to.

    

Trávíme hodiny učením lidí, aby se projevovali. Vy všichni se bojíte, protože jste vyrostli na pošramocené etice, která praví: „Věci mají nějakou cenu jen tehdy, když tvrdě a neúprosně pracujete, abyste je získali. Když neinvestujete tvrdou práci, nemůžete nic dostat.“ Je nesmírně důležité, abyste se na tuhle představu tvrdé práce podívali a viděli, odkud pochází. Podívejte se na své rodiče a na jejich systémy víry. Mluvíme tu o zrození vědomí, představující nový lidský rod, který se učí, jak dělat věci bez námahy.

(Ani my, lidé, zde na Zemi nejsme proto, abychom svůj život oddřeli na zajištění základních (!) životních potřeb a - zcela logicky a zákonitě - v nemocech, bolestech a všech ostatních problémech si jen tak nakonec umřeli, s úlevou, že "už je všechno za námi", že "konečně "zaslouženě" (v hrobě) spočnem". Negativní stav vše převrátil naruby a přesvědčil většinu lidí o tomto "smyslu" - pseudosmyslu! jeho pekelného života. Jeho heslo: "Kdo chce přežít, musí dřít, musí veškerou svou energii vynaložit na to, aby vůbec přežil" je už v dnešní době cítit i ve vzduchu, v myšlení a jednání všech lidí, v jejich činnostech, v jejich pocitech, jejich tvářích, jejich tělech... Pro naprostou většinu nevědomých a ovládaných lidí je toto jediný (nebo přinejmenším hlavní a nejvíce času zabírající) smysl (i když připouští, že hrozný) a hlavní náplň jejich negativního, ubohého pseudoživota. To je znak NEGATIVNÍHO života, tedy života nepravého, vždy předurčeného k vlastnímu ZÁNIKU: jedině tehdy člověk zapomene na svou podstatu a nebude po ní pátrat (a komunikovat s Nejvyšším), nebude-li mít na to ČAS a SÍLU. Proto musí být podmíněno jeho samotné přežití, proto negativní stav zaručil, že člověk bude celý život vynakládat veškeré své úsilí na tento jediný cíl a nebude mít čas na rozpomenutí se, kým opravdu je - blíže k ovládání lidstva a silách Temna nabízíme v dalších záložkách tohoto webu, především "Proč jsou problémy a nemoci", "Lidská duchovnost", "Pravý život" a dalších - pozn. webu).

.....

 

Nezapomínejte, že vaše realita je pouhým výsledkem vašich myšlenek. Jestliže věříte, že život je těžký, pak si vytvoříte opravdu těžký život. Pak jej přesně takový budete mít, přesně takový jej budete prožívat, přesně takový si totiž budete sami opravdu (vědomě či méně vědomě, ale určitě) tvořit.

 

Důvod, proč nemáte to, co opravdu CHCETE, není NIKDY ten, že tvrdě nedřete, že nemáte dvě či tři zaměstnání, že nemáte dost přátel, známých, dost peněz, zdraví či snad štěstí, nebo že nejste dost dobří, či snad proto, že "vám to není souzeno".

Důvod, PROČ STÁLE NEMÁTE TO, CO OPRAVDU CHCETE, je vždy a navždy JEDINÝ: NEVĚŘÍTE, ŽE TO MÍT MŮŽETE.

NEVĚŘÍTE, ŽE JE TO VŮBEC MOŽNÉ. NEVĚŘÍTE, ŽE TO UŽ MÁTE.

POUZE VAŠE VLASTNÍ POCHYBNOSTI TVOŘÍ REALITU TOHO, O ČEM STÁLE POCHYBUJETE.

Jakmile UVĚŘÍTE, že něco JE MOŽNÉ, realita se změní.

 

 

STAV MYSLI,

tak se jmenuje hra, která se tu hraje.

 

Nikdy nemůžeme dostatečně zdůraznit: VY JSTE TVŮRCEM VŠEHO, CO "SE VÁM V ŽIVOTĚ DĚJE".

PROŽÍVÁTE JEN TO, CO SI SAMI TVOŘÍTE.

TO JE ZÁKON STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. TO JE ZÁKON NEJVYŠŠÍ. ZÁKON LÁSKY.

 

Ostatně sám Nejvyšší - Pán Ježíš Kristus nám zanechal vzkaz, přátelé:

 

HLEDÁTE NOVÝ SVĚT.

PŘESTAŇTE JEJ HLEDAT.

ZAČNĚTE HO TVOŘIT.

    

Až se budete znovu učit pravidla hry (která již dávno znáte, neboť tvoří vaši vlastní PODSTATU - jste dokonalým STVOŘENÍM NEJVYŠŠÍHO), nezapomínejte, že jste výsledkem myšlenky.

VÁŠ ŽIVOT JE VÝSLEDKEM VAŠICH MYŠLENEK, které jsou přirozeně TVŮRČÍ.

Všechno, co v tomto životě potřebujete ke splnění své mise, být tím, čím opravdu jste. TVOŘIT SVÝM JEDINEČNÝM ZPŮSOBEM vše, po čem toužíte. V každém okamžiku tak utváříte SAMI SEBE.

SEBERTE ODVAHU K TOMU, PRO CO JSTE ZDE PŘIŠLI: VYMĚŇTE SVŮJ NEVĚDOMÝ ŽIVOT PLNÝ "NEČEKANÝCH", "NESPRAVEDLIVÝCH" A "NECHTĚNÝCH" UDÁLOSTÍ ZA POZNÁNÍ, ŽE POUZE VAŠE NEVĚDOMOST O SVÉ VLASTNÍ PODSTATĚ VÁS K TĚMTO FALEŠNÝM POCITŮM PŘIVEDLA a proto je také PROŽÍVÁTE.

SEBERTE ODVAHU V PASTI NEGATIVNÍHO STAVU A BUĎTE V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA VĚDOMÝM TVŮRCEM VEŠKERÝCH JEHO OKOLNOSTÍ. Pak nebudete nikdy překvapeni, "co se vám to děje, co se vám to stalo, co nespravedlivého to na vás přišlo..."

PAK BUDETE TÍM, ČÍM OPRAVDU JSTE.

A ZAČNETE TO PROŽÍVAT.

JAKMILE UVĚŘÍM,

UVIDÍM.

 

Pro pochopení ZÁKLADNÍCH souvislostí o vaší vlastní SKUTEČNÉ PODSTATĚ, o negativním stavu a vašem vlastním postavení a smyslu bytí v něm, zde na Zemi v zóně vymístění, doporučujeme především záložky "Lidská duchovnost", "Všechno je jinak", "Proč jsou problémy a nemoci", "Pravý život".