Bože, prosím tě, buď tady. Potřebujeme pomoc.

Jsem tu.

Potřebujeme pomoc.

Já vím.

Teď hned.

To chápu.

Svět je na pokraji katastrofy, kterou způsobují lidé.

Máš pravdu.

Chci říci, že lidé měli rozdílné názory a neshody už dříve, a byly to vážné neshody, ale dnes mohou vést naše rozdílné názory nejen k válce, ale k zániku naší civilizace.

To je pravda. Pochopili jste situaci správně. Chápete naléhavost problému, ale nechápete jeho povahu. Neznáte jeho příčiny. A proto se jej snažíte vyřešit na všech úrovních kromě té, na které existuje.

A to je?

Na úrovni vědomí.

Problém, před kterým dnes lidstvo stojí, je duchovní problém.

Zabíjejí vás vaše představy o duchovnosti.

Snažíte se řešit problém světa, jako by to byl politický problém nebo ekonomický problém, nebo dokonce vojenský problém, ale tak tomu není. Váš problém je duchovní problém. A zdá se, že to je jediný problém, který lidé stále nedokážou vyřešit...
 

 

Milí přátelé,

 

vítáme Vás na cestě k Rozpomenutí.

Vítáme Vás na cestě k Lásce, Radosti a Pravdě.

Rádi bychom Vám pomohli najít Sebe, najít cestu, po které toužíte jít.

Rádi bychom Vám pomohli rozpomenout se na to, co již dávno víte. Totiž to, že jste to vy, kteří rozhodujete o všem, co se Vám ve Vašem životě "děje".

Ve Vašem životě není NIC, co se MUSÍ stát.

Jste to jen VY, kdo utváříte všechny okolnosti Vašeho života.

Jste tady, abyste se rozpomenuli, že

VŠECHNO ve Vašem životě JE JINAK, než si celý život myslíte, že je...

Jsme rádi, že můžeme nastoupit společnou cestu - cestu DOMŮ.

S láskou a touhou pomoci Vám

Auron a Ema

VÁŠ ŽIVOT  =   VAŠE SVOBODNÁ VOLBA